sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

Mirhantuojien sunnuntai, vanhurskaan Joosef Arimathealaisen ja Nikodemuksen sunnuntai


Moskovan ja koko Venäjän patriarkaatti Suomessa, Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä oli jälleen täynnä ihmisiä, joita yhdisti pääsiäisen ilo.

Aamun jumalanpalveluksessa kuulimme ja saimme kokea, että Kristus on ylösnoussut (Христос воскрес). Pyhäpäivän evankeliumissa kerrottiin Maria Magdaleenasta ja Mariasta, Jaakobin äidistä, sekä Salomesta, jotka menivät varhain aamulla Jeesuksen haudalla. He miettivät keskenään, kuka voisi vierittää kiven haudan ovelta. Mutta valkeisiin vaatteisiin puettu nuorukainen ilmoitti heille, ettei pidä arkailla. Nämä etsivät Jeesus nasaretilaista, ristiinnaulittua, mutta hän on noussut kuolleista, hän ei ole enää haudassa (Mark. 16:1-8).

Jumalanpalvelus päätyi kirkon ympäri toteutettuun kulkueeseen, jossa jokaisessa ilmansuunnassa kuulimme rukoukset ja iloisen viestin, että Kristus on ylösnoussut. Evankeliumin enkelin viesti välittyi myös uudestaan niissä sanoissa, jotka äskettäin Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill lausui tulkiten Markuksen evankeliumin 5 luvun 36 jaetta.

Святейший Патриарх Кирилл:
«Евангелие многократно возвещает нам слова Господа, произносимые Им для ободрения, укрепления духа Своих последователей: "Не бойся!" Страх будущего, боязнь опасностей, неведомых, мнимых или реальных угроз — это чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над смертью Спаситель вновь взывает к каждому из нас: "Не бойся, только веруй!" (Мк. 5:36)

Patriarkka Kirill:
"Evankeliumi julistaa toistuvasti meille Jumalan sanaa, Hän kannustaa ja hänen Henkensä vahvistaa seuraajia: ”Älkää pelätkö!" Pelko tulevaisuudesta, pelko vaarasta, tuntemattomasta, kuvitteellisista tai todellisista uhkista – on tuttu tunne. Mutta Herra on meidän kanssamme, jos emme hylkää häntä. Hän on voittanut kuoleman, Vapahtaja vetoaa meihin kaikkiin näillä sanoilla: "Älä pelkätkö, vaan uskokaa!" (Mark. 5:36)

- - - - - - -EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru (-at-= @)


VKontakte

СМИ и Юха Молaри (коллекция)