tiistai 12. kesäkuuta 2012

Ihmisoikeusvetoomus Abdullah ”Risto” Tammen hyväksi suomalaisvirolaisen suurtapahtuman suojelijoille Toomas Henrik Ilves ja Sauli Väinämö Niinistö


Vetoan teihin arvoisat presidentit Toomas Henrik Ilves ja Sauli Väinämö Niinistö, suomalaisvirolaisen suurtapahtuman suojelijat, jotta omalla arvovallallanne tukisitte Suomen kansalaisen Abdullah Risto Tammen (entinen Risto Tammi, nykyään Abdullah Tammi) ihmisoikeuksien toteutumista Virossa.


Abdullah ”Risto” Tammi on aina puolustanut laillisia instituutioita Virossa sekä rauhanomaista elämää. Virolaisten liityttyä Neuvostoliittoon, Tammi osoitti ymmärrystä ja yhteistyökykyä virolaisten kanssa tuona aikana loukkaamatta instituutioiden olemassaoloa. Monet silloisista virolaisystävistä, kuten Mehis Pilv, on sittemmin siirtynyt ns. uuden Viron palvelukseen, ja varmasti aivan teitäkin lähelle Toomas Henrik Ilves. Virolaisten perustettua uuden valtionsa ja liityttyä Natoon, Tammi työskenteli Virossa ja kantoi tunnollisesti vastuuta virolaisten paloturvallisuudesta, kuten Virossa oikeus totesi Tammen oikeasta ja suoraselkäisestä rehtiydestä viranomaissäädösten noudattamisessa turvallisuuskysymyksissä, kun hän pysäytti laittomien, huonolaatuisten italialaisten palosammuttimien matkan Viron kautta.


Sittemmin Virossa kävi byrokraattinen kömmähdys Abdullah ”Risto” Tammen tappioksi. Tammi osallistui Helsingissä lailliseen, rauhanomaiseen mielenosoitukseen erään virolaistaustaisen kirjoittajan historian väärentämistä vastaan. Tästä rauhanomaisesta mielenosoituksesta tuli syy 10 vuoden maahantulokiellolle Viroon Abdullah ”Risto” Tammelle. Lisäksi maahantulokiellossa oli erheellisiä tietoja Tammen uskonnollisesta taustasta. Joku byrokraatti ei koskaan tarkistanut asioiden todenperäisyyttä Tammelta eikä koskaan vastannut kiellon jälkeen Tammen selvityksiin.


Abdullah ”Risto” Tammi on kuitenkin eestiläisten rakas ystävä. Hänen perheensä asuu Virossa. Hän on ollut naimisissa eestiläisen naisen kanssa. Hänen rakkauttansa osoittaa myös sujuva eestinkielen puhetaito. Missään tapauksessa Tammi ei ole rikkomassa Viron instituutioita. Viro myös itse tunnustaa häpeällisen historiansa Hitlerin Saksan holokaustin toteuttajana Baltian alueella. Juuri tuosta holokaustista Tammikin on puhunut yleiseurooppalaisen ja yleismaailmallisen historiakäsityksen mukaisesti, minkä tuskin pitäsi loukata Viron byrokraatteja maahantulokieltoon oikeuttavalla tavalla.


Abdullah ”Risto” Tammi kärsii jo toista vuotta 10 vuoden maahantulokiellostaan, mutta tästä kiellosta on tullut myös vakava uhka eurooppalaisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Jostakin merkillisestä syystä, mikä jää vain virolaisten itsensä pohdittavaksi, edellä mainittu italialaisfirma sai avattua jo uudestaan prosessin oikeuden lainvoimaisen päätöksen ja valitusajan sulkeutumisen jälkeen. Kun vastapuolen firma on kadonnut ja sopiva löydettävä asiantuntija vanhasta vastapuolen firmasta on Abdullah ”Risto” Tammi, niin valitusajan jälkeen - oikeudenkäyntikaaren ja pykälien poikkeuksellisten tulkintojen avulla - Tammi päätettiin kutsua paloturvallisuuden ja –sammuttimien asiantuntijana ikään kuin vastuullisena henkilönä marraskuulle 2012 oikeuteen Viroon. Syyttäjä oli kuitenkin aiemmin todennut, että Tammi ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen menettelyssä eikä rikosoikeutta voi käydä Tammea vastaan. Mutta nyt alkoi kuitenkin vahingonkorvausoikeus tavalla jota on vaikea ymmärtää: joku on puhunut jopa italialaisen rahan vaikutuksesta ja palvelutehtävistä sisäministeriölle, mutta te varmasti puolustatte aiheellisesti eestiläisen oikeuden eurooppalaista korkeaa tasoa. Oikeuden toteutumiselle on tullut sellainen byrokraattinen kömmähdys ja este, että oikeus ei kuitenkaan ole järjestänyt Tammelle mitään edellytystä saapua oikeuden istuntoon paikalle, sillä maahantuokielto estää saapumisen. Myöskään kuulemiselle ei ole järjestetty videomahdollisuutta suomalaisen oikeuslaitoksen ja esimerkiksi loistavan virolaisen Skype-järjestelmän kanssa yhteistoiminnassa. Oikeus on vastannut jossakin määrin totisesti, että Tammen juristi voisi esiintyä paloturvallisuuden asiantuntijan sijasta. Te juridiikkaa kohtuullisesti tietävinä ihmisinä osaatte varmasti kertoa asiaa tiedusteleville, miten seikkaperäisesti te osaatte selittää moninaisten palosammuttimien teknisistä yksityiskohdista. Te arvoisat presidentit luultavasti ymmärrätte kovasta kuukausipalkasta ja eduista huolimatta, että köyhälle eläkeläiselle on suunnattoman kallista lähettää paloturvallisuutta ja vironkieltä osaamaton juristi Viroon oikeudenkäynnin edustajaksi.

Kerrottakoon teille suomalaisvirolaisen kulttuuritapahtuman arvoisat suojelijat ja tasavaltojemme presidentit, että Suomen ulkoministeriössä Viro-suhteita hoitava Vesa Häkkinen on ollut hyvin penseä tämän ongelman ratkaisemisessa. Äskettäin hänen luokseen ei järjestynyt tapaamista, vaan puhelimessa tuli vastaus: ”Emme ota kantaa yksittäistapauksiin”. Aiemmin hän antoi sähköpostivastauksen: ”Emme ota kantaa yksittäistapauksiin”. Ehkä nuorena miehenä hän tykkää enemmän kivoista asioista ja pelkää stalinistisen kyykistelymentaliteettinsa ja mahdollisen virkamiesmäisen vallitsevaa olotilaa säilyttävän laiskuutensa mukaisesti virolaisten pelättäviä mahdollisia reaktioita, jos Suomen ulkoministeriö tiedustelisi Virolta eurooppalaisten oikeuksien toteutumista asiassa. Kertokaa se byrokraateille, että nuo pelot ovat turhia. Viroa ei pidä pelätä, sillä eihän Suomi pelkää edes Venäjää, joka on kuitenkin moninkerroin suurempi voima ja jättiläinen Viroon verrattuna. Suomen ulkoministeriö on samanaikaisesti ottanut jopa nootin kanssa kantaa Venäjällä koettuihin yksittäistapauksiin. Hyvät kulttuurisuhteet luovat kuitenkin vankan perustan kahden pienen valtion - Suomen ja Viron – välille: hyvän perustan varassa voi keskustella yksityistapausten kunniallisesta ratkaisemisesta ilman tarpeettomia fobioita toisen osapuolen loukkaantumisesta tai muusta sellaisesta. Kehottakaa Tampereella ihmisiä tanssia suhteet niin hyviksi, että siinä syntyneessä hyvässä hengessä jopa pienistä yksittäisistä eläkeläisistä voisi joskus puhua valtiollisten viranomaisten kesken avoimesti, pelkäämättä toisen reaktiota.

Viron suurlähetystössä Helsingissä ovat virkamiehet kohteliaan hiljaisia ja arkoja, kun heillä on kuitenkin hyvä työpaikka täällä Helsingissä eivätkä he halua viedä ikäviä asioita Viron sisäministeriön, oikeusministeriön tai ulkoministeriön tietoon. Viron sisäministeriö ja turvallisuuspalvelu Kapo eivät ole puolestaan monien Viroa uhkaavien kiireitten tähden ilmeisesti ennättäneet tarkistaa yksittäisen suomalaisen eläkeläisen kirjelmiä ja postia sekä maahantulokiellon perusteiden reiluutta. Siinä on voinut käydä niin, että todet, juorut ja mielikuvitukset ovat kovasti sekoittuneet siinä, millaisen kuvan Abdullah ”Risto” Tammesta on päässyt syntymään. Mutta te Toomas Henrik Ilves ja Sauli Väinämö Niinistö osaatte tunnetusti asettua näköalapaikalle, mihin pikkupoliitikko ja asemassaan nautiskelevaa byrokraatti eivät pääse, ja siksi vetoan Teihin eurooppalaisen oikeuden ja reiluuden toteutumiseksi Viroa syvästi rakastavan ja kaipaavan Abdullah ”Risto” Tammen hyväksi.

Te sivistyneinä presidentteinä ette todennäköisesti ole tiedostaneet sitä pikkubyrokraattien tuottamaa kiusaa yksittäisille tavallisille ihmisille ja häpeää Viron valtiolle, mitä Viron byrokraatit ovat pahuuttansa toteuttaen tehneet: tälläkin hetkellä yli 3000 ulkomaankansalaista on Viroon maahantulokiellossa ja heistä pääosa tekaistujen ”poliittisten” selitysten perusteella. Venäjän kansalaiset ovat suurin osa tuosta ryhmästä, jolloin perusteeksi on voitu kirjoittaa hämärä ilmaisu ”pro-Kreml”- näkemys. Niin oli kirjoitettu myös Tammen kieltoon, mutta sellainen perustehan sulkisi Viron valtion noin 99,5 % Venäjän Federaation kansalaisia. Abdullah ”Risto” Tammi on Suomen kansalainen, joka tunnustaa yhtä hyvin Suomen kuin Suomen naapureiden valtiollisten instituutioiden olemassaolon. Sillä perusteella ei vielä pitäisi saada ”pro-Kreml” –leimaa ainakaan pahassa merkityksessä, koska tuollainen leimaaminen antaa väärän ymmärryksen ikään kuin Viro jatkaisi edelleen Hitlerin natsi-Saksan rintamassa sotaa itäistä uhkaa vastaan. Sota on kuitenkin päättynyt, vanhaa rintama-asetelmaa ei enää tarvita.


Suomalaisvirolainen kansantanssi ja musiikkitapahtuma Tanssipidot Tampereella 13-17.6.2012 kokoaa paikalle 5000 tanssijaa, soittajaa ja laulajaa Suomesta ja Virosta ja muista valtioista. Tällainen suurtapahtuma osoittaa valtioiden ja kansojen hyvää ystävyyttä, mistä on osoituksena myös tuore virolaistutkimus, jonka mukaan Suomen lehdistö ei kohtele Viroa kaltoin. Kulttuurin keskinäinen vuorovaikutus ja kansojen hyvä kanssakäymisen sitoo rakkauden voimalla veljeskansat ja –valtiot yhteiseen tehtävään ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta, myös Abdullah ”Risto” Tammen oikeuksien puolesta.


Muistamme vielä hyvin, että nykyisen Viron historia alkoi vasta vähän yli 20 vuotta sitten jännittyneissä tunnelmissa. Ja rakennustyö on vielä kovasti kesken. Siksi tarvitaan presidentteja esimerkin näyttäjinä. Jännitteet ovat sittemmin muuttaneet muotoansa, turvallisuuspoliittisten uhkien sijasta tämän päivän huoli on kotien ja perheiden sisäinen köyhyys. Virosta on käynnissä historian suurin muuttoaalto Suomeen. Köyhyyden traumaattiset kokemukset sitovat omantunnon voimalla veljeskansat ja –valtiot yhteiseen tehtävään ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta, niin myös Abdullah ”Risto” Tammen oikeuksien puolesta, koska miehellä on ikävä perheensä ja sukunsa luo. Mitä muuta suurempaa tällaisessa köyhyydessä kärsivässä maailmassa voisi olla kuin kaipaus ja ikävä oman perheensä ja sukunsa luo, edes hetkeksi, edes silmätysten turistimatkan ajaksi. Ja lopulta tietenkin kaipaus Viroon syntyy myös virolaisen oikeuden kunnioittamisesta oikeudenkäyntiin kutsuttuna henkilönä.


Ystävän puolesta,
_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри
työtön


Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html