keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Vaasan hovioikeus määräsi pakkotreffit Rimman ja Paavon välille, hintana tapaaminen pojan kanssa


Tampereen käräjäoikeus oli päätöksessään 25.11.2008 määrännyt, että Rimma Salosen pojalla on oikeus tavata äitiään sosiaaliviranomaisen valvomissa oloissa ja osoittamassa paikassa parillisten viikkojen lauantaina tai sunnuntaina korkeintaan neljän tunnin ajan kerrallaan. Rimma saisi siis tavata poikaansa kaksi kertaa kuukaudessa neljän tunnin ajan.

Vaasan hovioikeus antoi päätöksen nro 710 (diaari S 11/661) 15.6.2012 koskien Rimma Salosen valitusta Satakunnan käräjäoikeuden päätöksestä 11.4.2012 nro 4324. Hovioikeus katsoi, että Paavon väitettä lapsikaappausuhkasta voitiin pitää yhä edelleen perusteltuna ja että tapaamiset tulee edelleen järjestää valvottuina. Vaasan hovioikeus ei siis antanut mitään arvoa sille, että Venäjä kuuluu Haagin lapsioikeussopimukseen ja Suomessa on poliisi- ja rajavalvontalaitos ja että Rimma asuu Suomessa pysyvästi, ym.

Hovioikeuden perustelut ja uskomus voidaan aiheestakin kyseenalaistaa. Rimmaa ei vastapuoli esittänyt kaappausta tekeväksi uhkaksi, vaan hänen "lähipiiriään", mutta ketään lähipiiristä ei sittenkään nimetty, mitään näyttöä ei osoitettu, vaan yleinen epäluuloisuus riitti perusteeksi. Itse asiassa tuo epäluulon verhoon vedetty "lähipiiri" on Suomen kansalaisia, pysyvästi Suomessa asuvia ihmisiä, joten heidän liittäminen kaappausuhkaan on myös loukkaavaa. Koko absurdi väite kelpasi hovioikeudelle poliittisen johdonmukaisuuden säilyttämiseksi Suomessa. En pidä hovioikeuslaamanni Mika Huovilan, hovioikeusneuvos Annette Laukkosen ja ma. hovioikeudenneuvos Minna Kangasmäen yksimielistä ratkaisua mitenkään hyvin harkittuna, vaan pikemmin varsin sivistymättömänä ja loukkaavana. Nyt ei ainoastaan poikaa pistetty takakonttiin, vaan nyt takakonttiin on jälkikäteen suljettu myös Rimma.

Rimma esitti hovioikeudessa, että valvotut tapaamiset ovat epätarkoituksenmukaisia ja lapsen edun vastaisia. Mitään riskiä kaappauksesta ei ole. Venäjä on myös liittynyt Haagin lapsikaappaussopimukseen. Lapsikaappausuhka voidaan riittävän tehokkaasti estää poliisi- ja rajavalvontaviranomaisten toimin. Tarvittaessa voidaan vaatia Saloselle velvollisuus luovuttaa passinsa poliisille. Pojan kielellisen kehityksen kannalta on tärkeää, että hän voi puhua äitinsä kanssa äidinkieltään.

Vaasan hovioikeus myönsi päätöksessään jopa sen, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla säätää jokaisen oikeudesta nauttia perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta, eivätkä viranomaiset saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja sen arvioidaan olevan välttämätön. Vanhemman ja lapsen yhdessäolo kuuluu olennaisena osana perhe-elämään myös silloin, kun vanhempien välit ovat katkenneet.

Kaikesta huolimatta hovioikeus katsoi, että Paavo Salonen pystyisi Rimma Salosta paremmin turvaamaan pojan oikeuden tavata toista vanhempaansa. Tuolla perusteella hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen perustelut ja lopputuloksen pojan asumisesta isänsä luona sekä vaatimukset valvotuista tapaamisista sen sijaan että poika ja äiti tapaisivat vapaasti tai ns. tuetuissa tapaamisissa. Rimma oli esittänyt myös sellaisen vaihtoehdon, että valvontaa kevennettäisiin ns. tuetuiksi tapaamisiksi, joissa valvojan ei ole tarpeen säilyttää enää kuuloyhteyttä eikä olla läsnä tapaamistilanteissa.

Paavo oli nimenomaisesti vastustanut ja hovioikeus katsoi vain Paavon ja Rimman yhteisymmärryksen vallitessa mahdollista laajentaa tapaamisoikeuksia. Hovioikeus piiloutuu siis vastuullisia päätöksiä tekevänä tuomioistuimena käsitteen ”yhteisymmärryksen vallitessa” taakse eikä tue tosiasiallisesti äidin ja pojan vuorovaikutuksen myönteistä kehittymistä.

Valvottujen tapaamisten enimmäiskesto on Porin Ensi- ja Turvakotiyhdistyksen ilmoituksen mukaan sen toimesta järjestettävissä tapaamisissa kolme tuntia kerrallaan. Paavo on halunnut lisätä valvottuja tapaamisia, jos hän itse toimisi valvojan roolissa. Aiempien kahden kuukaudessa toteutetun 3 tunnin tapaamisen lisäksi hovioikeus määräsi, että Rimma ja poika saavat tavata toisiansa myös kaksi kertaa kuukaudessa keskinäisin sopimuksin tapaamisissa. Hovioikeus siis velvoittaa Rimman ja Paavon pakkotreffeille vanhenevan miehen vaatimuksen mukaisesti, hintana on äidin ja pojan keskinäisen tapaamisen mahdollisuus. En tiedä, missä määrin eri osapuolet tajusivat vaatimuksen psykologisen juonen?

Hovioikeus ei ottanut mitenkään huomioon sitä, että Rimma on tyylikäs nainen, joka ei mahdollisesti ole kiinnostunut treffeistä Paavon rinnalla, vaan tahtoo tavata lähinnä poikaansa. Poikansa tapaamisen mahdollistamiseksi äiti suostuu myös sellaisiin järjestelyihin, jotka eivät voi olla lasten huollon ja kasvun varsinainen tarkoitusperä. Minun mielestäni hovioikeus ei tarkkaillut vuoropuhelua oikeudessa ymmärtävästi, sillä Rimmaa ei pitäisi velvoittaa treffeille Paavon kanssa saadakseen tavata lastansa. Nyt tuo velvoitus tapahtui tuomioistuimen sanalla ”yhteisymmärryksen vallitessa”.

Mitä ”yhteisymmärryksen vallitessa” voi tarkoittaa muuta kuin, että Rimman täytyisi alistua Paavon tahtoon voidakseen tavata 2 lisäkertaa poikaansa jo käräjäoikeuden ja Porin Ensi- ja Turvakotiyhdistyksen säätelemien 3 tunnin tapaamisten lisäksi, joita oli kaksi kertaa kuukaudessa.

Kyllä hovioikeuden laamannien olisi pitänyt elämänkokemuksensa ja tarkkailunsa perusteella ymmärtää, että sellaisen pelin juridinen vahvistaminen ei ole koskaan hyväksi, vaan riitaiset vanhemmat pitää pikemmin vapauttaa keskinäisestä pelistä, jossa toinen voisi alistaa toista tapaamisen avulla. Toivoa aina sopii, että kaikki menisi sopuisasti, yhteisymmärrys kasvaisi suureksi, ihmiset löytäisivät ikuisen rakkauden ja maailmassa olisi rauha ja täysi hyvinvointi kaikilla ihmisillä kaikkialla, mutta oikeuden ei pidä rakentaa pelille mitään sijaa. Pelimiehiä on myös siellä, missä miehen oma charmi alkaa hiipua.

Minun ja monien muiden psykologinen arvio oli, että Paavo tahtoisi käyttää poikaa pakotteena tavatakseen Rimmaa, samalla kun hän alistaa Rimmaa yhteistyöhaluttomuudellaan ja erilaisin toimin. Hovioikeus ei tajunnut, että mustiin aurinkolasiin ja valkoiseen paitaan pukeutuneen Paavon charmi on jo kadonnut._ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html