keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Vanhurskas on köyhä ja yksinäinen sekä vähävarainen. Psalmin 37 selitys lohdutukseksi sorretuille.

Monet luterilaiset ovat erehtyneet väärään uskomukseen, jonka mukaan luterilaisille sopisi petollisuus, jumalattomuus ja sorto. Tosiasiassa Martti Lutherin nimissä kulkevat selitykset Psalmiin 37 lohdutukseksi sorretuille ja raadollisille ovat hyvin mainiota luettavaa tällaisessa tilanteessa, jossa itsekin olen elänyt jo useamman vuoden valehtelevien sortajien uhrina.

Sorto, "informaatiosota" ja myyräntyö eivät ole vain suomalaisten syntejä nykyisen poliittisen uuden väärämielisen huuman ja kaksinaismoraalin aikana, vaan ihmiskunta on törmännyt noihin ongelmiin kautta aikojen. Martti Lutherin nimissä kulkevaa Psalmin 37 selitystä on epäilty myös Lutherin lähimmän työtoverin Melanchtonin teksteiksi. Psalmi 37 kuuluu kristikunnan pyhiin teksteihin, ja uskonpuhdistuksen antama Psalmin 37 selitys on sekin hyvin hyödyllistä ja hengellisesti antoisaa luettavaksi.

Psalmi kannusti rauhoittumaan hetkeksi, jotta en kadehtisi pahantekijöiden menestystä. Vaikka ulkokullattujen joukko kukoistaa tänään, ja heinä kasvaa ja viheriöi entistä suurempana, niin sitä lähempänä on Jumalan viikate ja hanko. Psalmissa ja sen selityksessä rohkaistaan, että ihminen ei kuitenkaan ota kärsimättömästi tuomiota omaan valtaansa, vaan odottaa tyynesti ja pitää totuudesta kiinni.

Tässä alla Psalmin 37 selitys jossakin määrin tiivistettynä. Raamatun tekstinä on käytetty selityksessä käytettyä vanhaa käännöstä soveltuvin osin.

_ _ _ _


Psalmi 37 niille lohdutukseksi, jotka ovat käyneet kärsimättömiksi siitä, että jumalattomat tekevät vääryyttä ja kuitenkin jäävät rankaisematta sekä menestyvät hyvin.

Ps. 37:1-2. Älä vihastu pahain tähden, äläkä kadehdi pahantekijöitä. Sillä niin kuin heinä he pian hakataan pois; ja lakastuvat niin kuin vihoittava ruoho.

Salli tässä armon hallita eikä luonnon, lannista viha ja rauhoitu hetkeksi, anna heidän tehdä vääryyttä, anna heille hyvin käydä. Kuule minua, siitä ei ole sinulle mitään haittaa.

Tämä on soma vertaus, ulkokullatuille pelättävä, lohdullinen kärsiville. Kuinka somasti hän siirtää meidät pois omista silmistämme ja asettaa meidät Jumalan silmäin eteen. Meidän silmissämme viheriöitsee, kukoistaa ja lisääntyy ulkokullattujen joukko ja peittää koko maailman, joten se yksin näkyy vihreän ruohon tavalla peittävän ja kaunistavan maan pinnan.

Mutta mitä ovat he Jumalan silmissä? Heinää, jota täällä tehdään ja joka, kuin pidemmäksi se kasvaa on sitä lähempänä viikatetta ja hankoa. Siis, jota korkeammaksi, jota laajemmin jumalattomat viheriöitsevät ja päälläpäin heiluvat, sitä lähempänä on heidän perikatonsa.

Ps. 37:3. Toivo Herraan ja tee hyvää; asu maassa ja elätä itsesi vakuudella.

Täten hän tempaa kaikki kärsimättömät ajatukset pois ja rauhoittaa sydämen ikään kuin hän sanoisi: "luovu, rakas lapsi, kärsimättömyydestäsi, äläkä kiroa tahi toivota hänelle mitään pahaa. Ne ovat ihmisellisiä ja pahoja ajatuksia. Pane toivos Jumalaan, odota, mitä hän siitä tahtoo tehdä, käy sinä tietäsi, älä millään ehdolla lakkaa hyvää tekemästä, äläkä palkitse pahaa pahalla, vaan palkitse paha hyvällä".

Mutta jos päättäisit paeta muualle ja siirtyä toiseen paikkaan, vapautuaksesi ja päästäksesi hänestä (tuosta pahasta): ei niinkään; vaan pysy maassa, asu siinä missä olet; äläkä muuta ja vaihda hänen tähtensä asuntoasi ja maatasi. Vaan elätä itseäsi uskossa, toimita työsi ja asiasi niin kuin ennenkin. Jos he estävät tahi vahingoittavat sinua tahi antavat sinulle aihetta pakenemaan, anna olla, pysy uskossa, äläkä epäile. Ei Jumala hylkää sinua.

Ps. 37:4-5. Iloitse Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna ties Herran haltuun, ja toivo hänen päällensä; kyllä hän sen tekee.

Se on: älä pahoittele sitä, että Jumala niin antaa heidän menestyä; katso, siten on sinulle tämä lohdullinen lupaus: "hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa", mitä enemmän tahdot? Laiskana et saa käydä, vaan usko tiesi, tekosi, sanasi ja vaelluksesi Jumalan haltuun, heistä (pahoista) lukua pitämättä. Uskomme asian Jumalan haltuun, joka toimittaa sen hyvin molemmin puolin oikeuden mukaan.

Ps. 37:6. Ja hän tuo edes sinun vanhurskautesi niin kuin valkeuden, ja sinun oikeutesi niin kuin puolipäivän.

Tuo on heikkouskoisten suurin suru, jonka tähden he vihoittelevat jumalattomista, että heidän pahuutensa loistaa ja hyväksi arvataan. Jumala lohduttaa ja sanoo: salli, rakas lapsi, heidän sortaa sinua ja sinun asiaasi pilvillä ja rankkasateilla ja maailman silmissä tehdä asiasi mitättömäksi ja haudata pimeyteen, niin nousee kuitenkin asiasi esiin ja valaisee kuin aurinko.

Jos asiasi uskot Herran huomaan, toivot ja odotat häntä, niin ole varma, ettei sinun oikeutesi ja vanhurskautesi jää pimeyteen. Sen täytyy esiintyä julkisesti jokaisen nähtäväksi kuin kirkas puolipäivä, niin että kaikki ne tulevat häpeään, jotka ovat sinua sortaneet ja varjopuoleen saattaneet.

Ps. 37:7-8. Tyydy Herraan, ja odota häntä: älä kilvoittele sitä, jonka tie pahuudessa menestyy, ja sitä ihmistä, joka vääryyttä tekee. Lakkaa vihasta ja hylkää tuimuus; älä niin vihastu, että itsekin pahaa teet.

Tyydy Jumalaan; kyllä hän täyttää kerran runsaasti sinunkin sydämesi halun. Mutta nyt vielä ei ole aika. Konnankin onnen täytyy, aikansa kestettyä, loppua niin että se on ohi; sillä välin täytyy sinun luottaa Jumalaan, iloita hänessä, tyytyä hänen tahtoonsa, estämättä hänen tahtoansa itsessäsi ja vihollisessasi niin kuin ne tekevät, jotka eivät lakkaa raivosta; sillä he ovat ajaneet asiansa joko omin päin taikka särkeneet pirstaleiksi.

Katso, kuinka hartaasti Hän varoittaa, ettemme pahaa pahalla kostaisi emmekä seuraisi pahoja heidän onnensa tähden, niin kuin luonnolla on tapana. Ja mitä hyödyttää sellainen viha? Ei se tee asiaa paremmaksi, vaan päinvastoin hankalammaksi.

Ps. 37:9. Sillä pahat hävitetään; mutta Herraa odottavaiset perivät maan.

Se ei auta sinua, ettet sinä itse ole alkanut, vaan että muut ovat sinua ärsyttäneet; sillä tuo on varsin selvä tuomio: joka pahaa tekee, olkoonpa häntä siihen sitten ärsytetty tai ei, se tulee hävitettäväksi. Se nähdään selvästi koko maailmassa kaikissa historioissa. Mutta joka odottaa Jumalaa, se säilyy myös silloin, kuin jumalaton hukkuu hänen sivullansa. Kenpä vain jaksaisi niin kauan odottaa!

Sillä valmiiksi kasvanut ruoho tulee välttämättömästi heinäksi ja kuivettuu itsestänsä omalla juurellansa. Paha ihminen ei ole kenellekään niin turmiollinen kuin itsellensä.

Ps. 37:10-12. Vielä vähä hetki on, niin ei jumalaton olekaan; ja kuin sinä katsot hänen paikkaansa, niin hän on poissa. Mutta nöyrät perivät maan, ja iloitsevat suuressa rauhassa. Jumalaton uhkaa vanhurskaita, ja kiristelee hampaitansa hänen päällensä.

Tämä selittää, että he ovat ruohon kaltaisia, jotka pian niitetään. Tämä on sanottu rauhoittamaan meitä, jotka pelkäämme jumalattomain elävän liian kauan. jokainen laskee Jumalan menemään kärsimättömyydellänsä ja rohkenee riidellen ja tapellen suojella itseänsä; joten Jumala estetään sellaisesta työstä, josta tämä psalmi ylistää häntä.

Hurskaat säilyvät vielä silloinkin, kun pahantekijät ovat karkotetut. Ei niin, että he ainiaaksi jäisivät maan päälle, vaan että heidän asiansa maankin päällä saavuttaa kunnialla hyvän lopun ja rauhan, jonka rauhan he ovat ansainnet kärsimisellä ja kärsiväisyydellä ja sisäisellä rauhalla.

Tämä on sanottu heikoille lohdutukseksi, jotka eivät voi kärsiä jumalattomain vimmaa ja närkästyvät, ettei Jumala kohta rankaise heitä, antaapa heidän lisäksi hyvin käydä.

Ps. 37:13-15. Mutta Herra nauraa häntä; sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan. Jumalattomat vetävät miekkansa ja jännittävät jousensa, kukistaaksensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa hurskaita heidän teissänsä. Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän omaan sydämeensä; ja heidän jousensa pitää särkymän.

Mitä voimallisempaa lohdutusta saatettaisiin antaa meille, silloin kun hurskasten raivolla vihollinen käyttää kaikkea voimaansa ja ilkeyttänsä, luullen toden teistä hampaillansa raatelevansa vanhurskaan (se on uskovaisen ja Jumalan), kuin se että Jumala niin varsin halveksii heitä, että hän nauraa heille?

Miekoiksi ja keihäiksi kutsutaan tässä heidän myrkylliset, häijyt kielensä, joilla pilkkaavat, häpäisevät, nurin vääntävät, kannustavat ja rumentavat vanhurskasten asian, että hurskaat siten joutuisivat vihan ja vainon alaisiksi ja hävitettäisiin.

Psalmissa 34 (Ps. 57:5) sanotaan, että ihmisten lasten hampaat ovat keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä terävä miekka; sillä he ovat lyöneet vanhurskasta, jos vanhurskas on heidän käsiinsä joutunut ja tappaneet, - eivätkä ainoastaan tappaneet, vaan myös ilkivaltaisesti tonkineet ja tahranneet heitä.

Heidän pahat sanansa syövät heitä ja hävittävät heidät iankaikkisesti, ja vaivaavat iäti heidän omiatuntojansa ja pistävät ne puhki kuolemassa. Lisäksi katkeaa jousi, joten kaikki on turhaa eivätkä he raivollansa saa mitään aikaan, vaan siten valmistaa tuo onneton kurja kansa itsellensä iankaikkisen onnettomuuden. Älköön sen tähden kukaan kauhistuko heidän vihaansa ja häväistyksiänsä. Niin siis täytyy sen olla, että he itsellensä laittavat hyvän löylyn helvetissä, vaikka luonto vastenmielisesti kärsii sellaisia pilkkasanoja.

Ps. 37:16-17. Se vähä, kuin vanhurskaalla on, on parempi kuin monen jumalattoman suuret tavarat. Sillä jumalattoman käsivarsi pitää rikottaman; mutta Herra vahvistaa vanhurskaat.

Sekin on luontoa suututtavaa, että jumalattomat ovat rikkaita ja mahtavia ja että heitä on paljon, mutta vanhurskas on köyhä ja yksinäinen sekä vähävarainen, ja että ne lisäksi ottavat hänen omansa ja estävät häntä elatuksessansa.

Sen tähden lohduttaa pyhä Henki rakasta lastansa ja sanoo: älä siitä ota suuttuaksesi, että sinulla on vähä ja heillä paljo, salli heidän täällä olla rikkaita ja saada kylliksensä. Se on parempi, että sinulla on vähän Jumalan armon kanssa. Kuule myös, millainen tuomio lausutaan sinun köyhyydestäsi ja heidän rikkaudestansa.

Käsivarsi on jumalattomain puolue, joista moni pitää yhtä, ja jotka niin ovat suuret, mahtavat ja väkevät, niin kuin nyt kuninkaat, ruhtinaat, piispat, oppineet, papit ja munkit ovat paavin käsivartena, joihin hän luottaa Jumalasta lukua pitämättä. Samaten on jokaisella jumalattomalla apunansa mahtavat joukot. Sillä rikkaus ja valta ovat tähän asti tuskin lainkaan puoltaneet vanhurskasta. Mutta mikä sitten auttaa? Luota Jumalaan, kaikki on särkyvä, sen tähden ei tarvitse sinun pelästyä eikä närkästyä. Jumala auttaa sinua, et sinä vajoa, hänen käsivartensa ja kätensä suojelee sinua ja pitää sinusta lujasti kiinni.

Ps. 37:18-19. Herra tietää hurskasten päivät, ja heidän perimisensä pysyy iankaikkisesti. Eivät he tule häpeään pahalla ajalla; ja nälkävuosina pitää heillä kyllä oleman.

Koska sota ja kallis aika tulevat, niin joutuvat ne kaikki häpeään, joiden lohdutuksena on heidän vilja-aittansa ja jotka ovat asettaneet luottamuksensa viinikellariin tahi tavaroihin; sillä tuo on pian kulutettu ja lopetettu. Siinä he nyt seisovat alakuloisina ja häpeällä he, jotka ennen olivat niin miehekkäitä ja ylpeitä.

Mutta vanhurskailla, joiden lohdutuksena ja aarteena on Jumala, ei ole mitään puutetta. Ennen täytyy kaikkein enkelein taivaasta tulla alas ja ruokkia heitä; sillä varastossa, johon he luottavat, ei ole puutetta ajassa eikä iankaikkisuudessa.

Ps. 37:20-22. Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset, ehkä he olisivat niin kuin ihana niitty, niin heidän pitää kuitenkin niin kuin savu katoaa. Jumalaton ottaa lainan, eikä maksa; mutta hurskas on laupias ja runsas. Sillä hänen siunattunsa perivät maan; mutta hänen kirottunsa pitää hävitettämän.

Tämä on puhuttu suuria, mahtavia ja rikkaita öyhkäreitä loukkaavasti ja halveksivasti. Sen tähden suo heidän, rakas lapsi, olla rikkaita, niin kuin tahtoivat; katso loppua, niin huomaat, miten kaikki heidän asiansa ovat savuna, sen tähden että ovat Jumalan vihollisia, vihasivat ja vainosivat häntä hänen omissansa.

Tämä on lohdullinen erotus tavarain välillä: jumalattomain tavarat ovat ei ainoastaan katoavaisia ja loppuvat, vaan myös pahoja tavaroita ja kirottavia, sen tähden että niitä vaan kootaan kasaan eikä jaeta tarvitseville, joka on luonnotonta tavaroihin nähden.

Mutta vanhurskasten hyvyys ei lopu koskaan, sen tähden että hän luottaa Jumalaan ja odottaa hyvyyttänsä häneltä, onpa se hyödyllinenkin hyvyys, jota jaetaan muillekin, eikä koota kasaan. Hänellä on siis kaikenlaista ajallista varaa ja antaa muillekin kylläksi. Sitä kutsutaan tosi-hyvyydeksi. Vaikkei sinulla ole paljoa, on se kuitenkin jumalallista ja hyödyllistä. Jumalattomilla on paljo, mutta epäkristillistä ja hyödytöntä.

Katso tässä, hän kutsuu jumalattomia rikkaita Jumalan kirotuiksi ja uskotuita Jumalan siunatuiksi, ettet ensinkään suuttuisi ja ettei sinun uskoasi häiritsisi heidän tavaransa ja sinun köyhyytesi. Mitä enempää pyytäisit? Eikö tämä riitä lohdutukseksi kärsimisessä?

Et kuitenkaan tule maailman herraksi, mutta saat hyvyyttä kylläksi maan päällä ja aina maassa hyvässä rauhassa. Sillä Jumala siunaa sinua ajallisesti ja iankaikkisesti, sen tähden että luotit häneen, vaikka jumalattomat sinua kiroavatkin ja vahingoittavat.

Ps. 37:23–24. Herralta senkaltaisen miehen vaellus hallitaan, ja hänen tiensä kelpaa hänelle. Jos hän lankea, niin ei häntä hyljätä, sillä Herra tukee hänen kätensä.

Sinulla ei ole ainoastaan tarpeeksi ajallista hyvyyttä, vaan myös mitä sinä teet, koko sinun elämäsi ja vaelluksesi, jumalattomiinkin nähden, edistyy pikaisesti.

Tiedämme, että vanhurskas toisinaan tekee syntiä, mutta nousee taas ylös, niin kuin Salomo sanoo. Mutta lankeamisen tässä ymmärrämme siten, että hurskas joutuu välistä [jumalattomain] alle käden ja jumalaton pääsee voitolle, niin kuin David, koska Saul ja Absalom ajoivat häntä takaa, ja Kristus, koska hän ristiinnaulittiin. Mutta sellaista lankeamista ei kestä kauan. Ei Jumala salli hänen maata maassa eikä olla hylättynä, vaan tarttuu hänen käteensä, auttaa hänen taas ylös, niin että hänen täytyy pysyä.

Ps. 37:25-26. Minä olin nuori ja vanhennuin, ja en ikänä nähnyt vanhurskasta hyljätyksi, enkä hänen siemenensä kerjäävän leipää. Hän on aina laupias ja lainaa mielellänsä; ja hänen siemenensä on siunattu.

Köyhyyttä ei ota Jumala pois pyhiltänsä, mutta ei hän salli heidän sortua ja joutua perikatoon. Sillä siunaus on se, että heillä on tarpeeksi täällä ja siellä, niin etteivät kärsi puutosta ruumiin ravinnon eivätkä sielun autuuden suhteen, vaikka toisinaan ei olisikaan mitään jäljellä.

Tästä siis näemme, kuinka Jumala kohtelee uskovaisia maallisen elatuksen ja heidän asiansa suhteen, niin että voimme molempiin nähden olla huolettomat. Hän ei hylkää meitä ja elatusta on meillä tarpeeksi. Ja varmaan tapahtuu meille niin kuin uskomme, emmekä salli jumalattomain onnen suututtaa eikä järkyttää itseämme.

Ps. 37:27-28. Vältä pahaa, ja tee hyvää, ja pysy iankaikkisesti. Sillä Herra rakastaa oikeutta, eikä hylkää pyhiänsä: ne kätketään iankaikkisesti; mutta jumalattomain siemen pitää hävitettämän.

Anna Jumalan pitää huoli, tee sinä vain hyvää, älä salli itseäsi taivuttaa tekemään pahaa. Ps. 55:23 sanotaan: "heitä sinun surusi Herran päälle". Ei tarvitse sinun surra, että oikeutesi joutuu jumalattoman käden alle: se on mahdotonta. Sillä oikeutesi pitää Jumala oikein rakkaana, vanhurskaita ei hyljätä. Mutta nyt tiedät, että hän rakastaa oikeutta, mitä sitten murehdit? Mitä pelkäät? Mitä epäilet?

Ps. 37:29-30. Hurskaat perivät maan, ja asuvat siinä iankaikkisesti. Vanhurskaan suu puhuu viisautta, ja hänen kielensä opettaa oikeutta.

Loppupäätös on se, että me teemme vain hyvää, pysymme maassa.
Jumalattomat eivät tahdo kuulla jumalallista viisautta ja oikeutta, vainoavat, sadattelevat ja pilkkaavat sitä tyhmyytenä ja vääryytenä, ja sellaisille konnille käy jonkun aikaa sentään hyvin. Tämä luonnollisesti pahoittaa hurskaita ja tekee heidät levottomiksi. He tulevat siten ärsytetyiksi pahaan ja kostoon taikka kärsimättömyyteen.

Sen tähden opettaa tämä psalmi ihmistä olemaan alallansa, aina opettamaan ja puhumaan sellaista viisautta ja oikeutta, uskomaan asia Jumalan haltuun, sallia jumalattomain purra, raivota, kiristellä hampaita, pilkata, lyödä, paljastaa miekka, jännittää jousen, lisääntyä ja vahvistua, niin kuin sanottu on.

Ps. 37:31-32. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä; ja ei hänen askeleensa horju. Jumalaton väijyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa.

Hän puhuu oikeutta ja keksii viisautta, koska Jumalan laki on hänessä, ei korvissa, eikä kielellä, vaan sydämessä. Ei kukaan ymmärrä oikein Jumalan lakia, jollei se ole hänen sydämessään, jota hän rakastaa, jonka mukaan elää, niin kuin usko Jumalaan tekee. Siis, joskin jumalattomat latelevat Jumalasta ja hänen laistansa paljon sanoja, kerskuvat Raamatun opista ja kokemuksesta, niin eivät kuitenkaan puhu koskaan oikein eivätkä viisaasti; sillä ei se ole heidän sydämessään, sen tähden he eivät ymmärrä sitä. Heidät pettää muoto, että matkivat sanoja ja raamattua ja siitä syystä vaivaavat ja vainoavat vanhurskaita.

Se harmittaa jumalatonta eikä hän siedä sitä, että hänen oppiansa ja elämäänsä soimataan vääräksi, järjettömäksi menoksi, sen tähden hän miettii vaan sitä, kuinka vahvistaisi oppinsa.

Ps. 37:33-34. Mutta ei Herra jätä häntä hänen käsiinsä, ja ei tuomitse häntä, koska hän tuomitaan. Odota Herraa ja pidä hänen tiensä, niin hän sinun korottaa, että perisit maan; ja sinä saat nähdä koska jumalattomat hävitetään.

Jumala sallii vanhurskaan joutua hänen käteensä, mutta ei jätä häntä siihen. He eivät voi masentaa häntä, jos kohta tappavatkin hänen; siihen ei auta heidän tuomionsa, jos kohta kerskaisivatkin tekevänsä sitä Jumalan sijassa ja nimessä; sillä Jumala tuomitsee päinvastoin.

Tarpeeksi on sanottu, miten maan periminen on ymmärrettävä: vanhurskas pysyy ja hänellä on tarpeeksi maan päällä, ja että lisäksi, mitä hänellä on vähä ajallista, sitä enemmän on hänellä hengellistä, niin kuin Kristus sanoo ja opettaa: jokainen, joka näistä luopuu, hänen pitää satakertaisesti saaman ja iankaikkisen elämän perimän (Matt. 19:29).

Ps. 37:35-36. Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan, joka levitti itsensä, ja hän rehotti kuin piikkipensas kukassaan. Ja hän meni pois, ja katso ei hän enää ollut; ja minä kysyin häntä, ja ei häntä kukaan löydetty.

Jumalaton oli rikas, mahtava, voimallinen, jota jokainen pelkäsi, ja mitä hän sanoi, teki, jätti, se oli sanottu, tehty, jätetty. Tässä käytetty hepr. sana Aruts on käännetty "valtiaaksi". Se merkitsee myös, mitä hän tekee lisäksi. Hän pöyhistelee, tekeytyen erinomaiseksi muiden suhteen, leveäksi ja korkeaksi. Juurikuin piikkipensas, joka muiden puiden suhteen aina viheriöitsee ja loistaa erittäin yli muiden, erityisesti yli siemenpuiden ja yrttitarhapuiden. Eikä se ole huono pensas tahi matala puu, vaan sellainen jota täytyy hoitaa ja ruokota, millaista hoitoa ei liioin anneta metsäpuille ja setripuille. Niin pitää siis näitä jumalattomia junkkareita katsotaan ja sanotaan: "armollinen herra", "rakas junkkari".

Ps. 37:37-40. Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä – rauhan miehellä on tulevaisuus! Mutta pahaintekijät tuhoutuvat kaikki tyynni, ja jumalattomat pitää viimein hävitettämän. Mutta Herra auttaa vanhurskaita; hän on heidän väkevyytensä tuskan ajalla.


Sinä vihdoin viimein saat rauhan ja menestyt. Mitä me sanomme: "hän menestyy", hänen käy hyvin, siitä on heprealaisilla tapana sanoa: "hänellä on rauha".
Mutta se kaikki, mitä jumalattomat jättävät jälkeensä, katoaa. Jumalattomain apu on heissä itsessä ja heidän vahvuutensa on heidän oma voimansa. He ovat suuria, rikkaita, mahtavia ja heitä on monta, jotka eivät tarvitse Jumalan vahvuutta ja apua. Mutta vanhurskailla, joiden täytyy kääntää katseensa pois kaikesta näkyvästä ja luottavat yksin Jumalaan, ei ole yhtään muuta vahvuutta ja apua kuin Jumala, joka heitä ei hylkää.

Ensiksi: Jumala auttaa häntä, nimittäin keskellä onnettomuutta, ei jätä häntä siihen yksin istumaan, on hänen luonansa, vahvistaa häntä ja pitää pystyssä.
Eikä hän vain auta häntä, vaan vapahtaa hänet, niin että hän pääsee siitä ulos. Sillä heprean sana merkitsee nimenomaan juosta pois pakoon onnettomuudesta ja siitä päästä.
Kolmanneksi: hän ei ainoastaan pelasta heitä, vaan auttaa myös heitä aina edelleen, niin etteivät he jää mihinkään onnettomuuteen, tulkoon se milloin tahansa.

Amen._ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html