tiistai 31. heinäkuuta 2012

Oikea jihad, takfiriläisyys ja ”anti-Jihad”

”Kristillinen jihad”

Olen kristitty, ortodoksikristitty. Tunnistan kristittynä yhdenkaltaisuuden raamatullisen kristillisen kilvoittelun ja islamilaisen jihadin välillä.

Kuva: teologian tohtori Juha Molari on pro-jihad.

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeessä roomalaisille, että jokaisen on oltava kuuliainen esivaltaa kohtaan (Room. 13), heikkoja veljiä on tuettava (Room. 14:13-23), puutteessa olevia on autettava (Room. 12:13), Hengessä olisi oltava innokkaita, ei velttoja (Room. 12:11) ja itse kukin pyrkiköön elämään rauhassa kaikkien kanssa (Room. 12:18). Sittemmin apostoli Paavalin nimissä muistetaan Efesolaiskirjeessä, että Jumalan taisteluvarustus on totuus, vanhurskaus ja rauhan evankeliumi (Ef. 6:10-20).

Teologisten syiden tähden olen pahoillani, että anti-jihad –liikkeet ovat leimanneet ja liittäneet ajoittain sekavasti islamilaisen teologien kunnioitetun jihadin pahaan yhteyteen: tuo leimaaminen on johtanut mielleyhtymiin jihadin ja "islamisti" terroristien toimien välille, sillä terroristit ovat värjäävät jihadin viattomien ihmisten verellä ja omilla itsemurhaiskuillaan. Miksi anti-jihad –liikkeet ja islamisti terroristit molemmat pilaavat jihadin nimen ja merkityksen? Eikö voisi löytää tarkempia ilmauksia?

”Islamilainen jihad”

Valtaosa maailman muslimeista tietää, että jihadin varsinainen merkitys on kilvoittelu itsensä kanssa, edistää vanhurskautta ihmisten elämässä ja pyrkiä miellyttämään näillä ponnistuksilla Jumalaa, koska ihminen on itsessään halpamainen, ahne ja itsekäs.

Muslimin ase on rukous ja sana, omaa lihaa vastaan tehty jihad, Profeetta Muhammed antoi esimerkin oikeasta jihadista, kun häneltä jäi ase puun oksalle, vaikka piti lähteä taisteluun. Ase ei ole jihadia, vaan rukous ja sana.

Luonnolliselle ihmiselle on vastenmielistä tehdä laupeuden töitä muiden ihmisten hyväksi. Jihad on kilvoittelua vanhurskaiden tekojen hyväksi, vaikka luonnollinen ihminen kokee laupeuden työt vastenmielisiksi.

Moninaiset ryhmäkunnat ovat syntyneet viime vuosien aikana "jihadia" vastaan. Nämä ovat ilmoittaneet tavoitteekseen anti-jihadin ja vastustaa Suomen, Euroopan, Amerikan ja monien kansojen islamilaistumista. Sinänsä pidän sallittuna ja ymmärrettävänä aatteiden välistä kilpailua: ei ole mikään velvoitus, että toisia aatteita pitäisi toivottaa tervetulleiksi, vaan kilpailutilanne ja vastustus ovat normaalia kansalaisvapauksien mukaista toimintaa.

Valitettavasti on kuitenkin nähtävissä liian usein, että mainitut anti-jihad –ryhmittymät eivät osoita tyydyttävällä tavalla kristinuskon dogmihistorian ja etiikan tuntemusta kuin myöskään islamilaisen teologian ja Koraanin tuntemusta – puhumattakaan ymmärryksestä.

”Takfiriläinen jihad”

Finnish Defence League (FDL) ja järjestön partnerit ovat kovin pitkälle mahdollisia ryhmän jäsenten ja kansakunnan yleisesti heikon kristinuskon tuntemuksen johdosta: hiukan kärjistäen voidaan päätellä, että teologisen tietämyksen ja ymmärryksen rappio on tehnyt FDL:n mahdolliseksi. FDL ilmoittautuu anti-jihad –liikkeeksi. Sinänsä on tarpeellista, että jihadin väkivaltaisista väärinkäyttäjistä ja provokaattoreista jo vihdoin puhuttaisiin läpinäkyvästi. Kriittisen puheen ei sopisi kuitenkaan sekoittua yleiseen islamfobiaan eikä tulisi provosoida sellaista fobiaa.

Yhä edelleen on havaittavissa sotivaan "jihadiin" sitoutuvien takfiriläisten keskuudessa, että rauhanomaiseen islamiin sitoutuneita ihmisiä julistetaan jopa Suomessa luopioiksi ja epäuskoisiksi. Esimerkiksi islamilaisen puolueen johtotehtävissä oleva henkilö julisti äskettäin omavaltaisesti, ilman parempaa teologista koulutusta tai asemaa, että ystäväni Abdullah Tammi olisi luopio. Tammi ei hyväksy väkivaltaista vääristymää jihadista. Sellaisen asenteen tähden Tammi on saanut islamilaisen teologian uhkaavat tuomiolauselmat niskaansa. Lausujat ovat suomalaisia kiihkoilevia muslimeita, joilla on oman psyykkeen hoitaminen ja islamilaisen teologian harjoittaminen ala-arvoista. Islamia ei pitäisi siis samaistaa muutamiin kiihkoilijoihin.

Kiihkoilevien "jihadistien" kielenkäyttö ja käytäntö ovat liki tuntemattomia suuremmalle länsimaiselle yleisölle, vaikka sitä harjoitetaan aivan kotikylillä. Tuollaisen käytännön vakavaa merkitystä ei myöskään ymmärretä eikä osata arvioida, koska edes ääriryhmien ”islamistisen teologian” sisältöä ja rakennetta ei tunneta rittävästi suuremman yleisön ja viranomaisten keskuudessa.

Kun Ajatollah Khomeini julisti Salman Rusdien kafiiriksi, epäuskoiseksi, Salman Rusdie joutui piileskelemään käytännöllisesti katsottuna tappotuomiota. Kavkaz Center on yltynyt villiin omavaltaiseen jumalallisen oikeuden käyttöön ja lausunut jopa minut – silloin vielä pienen, hiljaisen ja tietämättömän kyläpapin – Salman Rusdietakin pahemmaksi, koska olin arvostellut Kavkaz Centerin paholaisen vallassa kumpuavaa toimintaa.

Takfiriläisten käsitteiden tuntemuksessa FDL:n ja sen partnerien julkinen sivistystehtävä on tervetullut, jotta asiasta heräisi yleisempi keskustelu. Samanaikaisesti olisi oltava entistä tarkkaavaisempi, jotta muslimien rauhanomaisia peruskäsitteitä ei leimata osaamattomasti pahasisältöisiksi. Islamfobian vahvistaminen ei ole tarpeellinen lopputulos tai osatulos siitä, että moitimme takfiriläistä Al-Qaida-uskontoa.

Samaa on sanottava jihadin vääristelijöistä ns. islamistiterroristien keskuudessa. Pohjois-Kaukasian terrorismissa on tullut selväksi, että terrorismia eivät harjoita islamilaiseen rukoukseen ja jihadiin hengellisesti sitoutuneet henkilöt, vaan sosiopaatit, joista useat ovat olleet nuorisorikollisia, huumekauppiaita, asekauppiaita, ihmiskauppiaita, maantieroistoja jne.

Esimerkiksi terroristien tukemiseen omistautuneen suomalaisruotsalaisen webkeskuksen Kavkaz-Centerin Koraani-opetus (mm. Ayman al-Zawahiri; Abdul-Rahman al-Barak) ei ole islamilaista jihadia, vaan maantieroistojen ja huumekauppiaiden harhaista puhetta, joka voi saada hyväksyntää vain siellä, missä islamilaisen teologian tuntemus on syystä tai toisesta poikkeuksellisen heikko. Tämä seikka pitäisi lausua avoimemmin julkisuuteen tiettäväksi, mutta sen sijaan pitäisi varoa samaistamasta maantieroistojen "teologiaa" islamilaisen uskon peruskäsitteisiin.

Yllättävintä lienee, että jihadismin veriset vääristelijät (terrorismin mainosmiehet) ovat yhteistyösuhteissa terrorismia harjoittavien äärinatsien kanssa, kuten NS WP Nevagradin kanssa, joille ultranationalistinen arjalainen ideologia on johtoajatus. Huomautettakoon, että FDL ei ole ilmoittanut liittymistä tai hyväksyntää arjalaiseen ideologiaan ja toimiin.

Suomalaisruotsalaisen Kavkaz Centerin hengenheimolaisten sivustolla, Hunafa-sivustolla, Zelimhan Merdžo (Зелимхан М ерджо) on selittänyt sivuston artikkelissa 20. joulukuuta 2010 ”jihadismin” (sen väärennetyn) syntyä ja liittymistä Pohjois-Kaukasian levottomuuksiin. Zelimhan selvittää Hunafa-sivustolla omaa näkemystään modernin jihadin historiasta (Zelimhan ihailee taistelevaa jihadismia). Hän pitää tärkeimpänä lähtökohtana Afganistanin sotaa 1979–1992. Siihen saakka jihadistinen liike oli ollut paikallinen. Syyrian tiedustelupalvelu seurasi Irakin alueen taistelijoita, Jordanian tiedustelupalvelus palestiinalaisten taistelua Israelia vastaan, mutta Afganistanissa monien eri maiden taistelijat muodostivat yhteisen ideologian ja jihad-strategian. Tässä tärkeä rooli oli Saudi-Arabian kuningaskunnalla, joka rahoitti toimintaa, kuten Zelimha väittää.

Yksi tärkeimmistä persoonista oli Afganistanin jihadissa sheikki Abdullah Azzam Shaheed (Абдулла Аззам), sunniislamistinen jihad-opettaja. Hän oli myös Osama bin Ladenin opettaja ja mentori. Hän opasti bin Ladenin Afganistaniin ja jihad-taisteluun. Hunafa-sivuston kirjoittaja korostaa miehen merkittävyyttä visiossa, joka keskittyi neljään sanaan: Hijra (uudelleen sijoittuminen), sotilaskoulutus, varuillaan olo ja jihad. Tätä noudatettiin menestyksellisesti Afganistanissa ja sitten Bosniassa. Sodassa Neuvostoliittoa vastaan muslimit saivat tukea Yhdysvalloista sekä Saudi-Arabiasta ja Jordaniasta.

Zelimhan kertoo Hunafa-sivustolla Pohjois-Kaukasian maantieroistojen ja arabiterroristien yhteistoiminnasta: ”me tapasimme ja tulimme osa ’Afganistanin arabeja’, jotka toivat jihadin Tšetšeniaan 2000-luvun alussa. Itse asiassa enemmän tai vähemmän virallisista Saudi varoista luovutettiin runsaasti rahaa jihadin hyväksi, minkä vuoksi tuntuu harkitsemattomalta syyttää Saudien kuningasta epäuskoiseksi” (Hunafa 20.12.2010).

Zelimhan Merdžon mukaan maailman vallanjako muuttui dramaattisesti, kun Jihad saapui Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta 2001. Siihen saakka monet maat olivat katsoneet läpi sormien jihadiin liittyvä toimintaa, nyt George W. Bush kutsui heidät kansainvälisen terrorismin torjuntaan. Tämän jälkeen hyväntekeväisyysjärjestöjen miljardit varat ovat jäädytettyinä. Myös Saudi-Arabiassa suhde muuttui ja Ramzan Kadyrov pääsi yhdeksi kunniavieraaksi. Zelimhan Merdžo viittaa muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen ja ”erinomaiseen” sotilaskomentajaan sheikki Abu Musab al-Suriin (Абу Мус'аб Ас-Сури; Mustafa bin Abd al-Qadir Sitt Maryam Nasar), joka loi muuttunutta maailmaa varten jihadistien taktiikan.

Lisähuomautuksena kyseiseen artikkeliin sanottakoon, että norjalainen tohtori, kansainvälisen terrorismin tutkija, norjalaisen puolustustutkimusinstituution tutkimusprofessori Brynjar Lia on selvittänyt tämän al-Qaida strategin profiilia mainiosti vuonna 2006 Oslossa julkaistussa esityksessään ”The al-Qaida Strategist Abu Mus‘ab al-Suri: A Profile”. Nasar oli Syyriassa syntynyt mies, joka toimi Syyrian Muslimiveljeskunnan eturintamassa aseellisessa kapinassa. Hän osallistui 1982 Hamasin kansannousuun, muutti sitten Ranskaan ja Espanjaan. Hän taisteli eturintamassa Neuvostoliittoa vastaan Afganistanissa. Nasar tapasi Osama bin Laadenin Peshawarissa, jossa Nasar tuli tunnetuksi tällä nimellään Umar Abd al-Hakim. Miehellä on Espanjan kansalaisuus. Vuonna 1997 Nasar perusti islamilaisen mediayhtiön Lontoossa, josta hän lähti Aftanistaniin arafi-afgaanijoukojen valmentajana. Nasarin leiri oli osa Talibaneiden puolustusministeriötä. Nasar kehitti guerilla taisteluoppia (terroristien sissisotaa).

Zelimhan Merdžo kutsuu Nasarin oppia ”kutsuksi maailmanlaajuiseen islamilaiseen vastarintaan”: ”Jihad on aloitettava heti sitouttamalla ja alkukoulutuksena ’kotona’, yksin tai hyvin pienissä ryhmissä luotettavien henkilöiden kanssa tavoitetta varten” (Hunafa-sivusto). Zelimhan Merdžo kirjoittaa Hunafa-sivustolla 20. joulukuuta 2010 Nasarin vaatimuksen, jonka mukaan ”muslimeilla ei ole mitään oikeutta tuntea itsensä minkään yksittäisen maan kansalaiseksi, vaan hänen täytyy liittyä taisteluun Jumalan vihollisia vastaan missä ja milloin hän löytää ne!

Lopulta kirjoittaja Merdžo päätyy "sheikki" ("arvonimi" on Hunafa-kirjoittajan kunnianosoitus!) Anwar al-Awlakiin (Анвар Аль-Авляки), USA:n etsimään Jeminissä pakoilevaan Al-Qaida –opettajaan, jonka opetuspuheita Kavkaz Center julkaisee lukuisia!

Anti-jihad Tukholmassa

Finnish Defence League mainostaa sivuillaan Tukholmassa 4. elokuuta 2012
järjestettävää anti-jihad kokousta, joka ei ole siis mikään oikeassa merkityksessä anti-jihad –kokous, vaan ehkä valitettavasti enemmän anti-Islam –kokous, joka provosoi aiheettomasti islamfobiaa. Kokousta voisi profiloida myös menestyksellisemmin takfiriläisten islamistien paljastamisen suuntaan, mutta silloin tarvittaisiin käsitteissä huolellisuutta.

Paikalle on saapumassa Stop Islamization of Nations (SION), Stop Islamization of America (SIOA), Stop Islamisation of Europe (SIOE), the English Defence League (EDL), The Q Society (Australia). Puhujina ovat Pamela Geller, Robert Spencer, Anders Gravers, Steven Lennon (British Freedom Party), Kev Carroll (British Freedom Party), Pavel Chernev, Michael Stürzenberger ja Mimosa Koiranen (Finnish Defence League, FDL). Puhujista kukaan ei ole teologisesti erityisemmin ansioitunut määrittelemään jihadia sen enempää kristinuskon kuin islamin näkökulmista. Spencer on maisterin opintojen verran opiskellut uskontotiedettä.

FDL ei ole ideologiansa, toimintatapojensa ja pyrkimystensä valossa hengenheimolainen tai partneri minulle itselleni, vaikka tietysti tiettyjä yhtymäkohtia on mahdollista löytää ja vuoropuhelua voisi kehittää: minä arvostelen kriittisesti tietynlaista "vihreyden" nimissä ratsastavaa korruptoitunutta ”ihmisoikeusaktivismia”, jossa IHH:n ja Imkanderin kautta liikkuvat isot rahat ja ihmiset (laittomat maahantulot ym.) aiemmin Shamil Basajevin ja nykyään Doku Umarovin tarkoitusperiä varten. Niissä piireissä julistetaan - pettäen ja väärentäen - jihadia takfiriläisessä kaksinaismerkityksessä. Saarnaajien parta kasvaa jihadin tarpeisiin sen mukaan keiden edessä hänen pitää milloinkin esiintyä: parta on poissa, kun esiinnytään pohjoismaisissa demokratioissa ihmisoikeusaktivisteina, parta kasvaa islamistikiihkoilijoiden omia tapaamisia varten.

Itse tahtoisin kuitenkin varoa e yleistysten tekemistä ikään, en halua luoda yleistä islamfobiaa heikosti tunnettujen käsitteiden ja niiden väärinkäytön varaan. FDL on uutisoinut ”äärimuslimien” ilmiöitä ja puolustelee 9. toukokuuta 2012, että FDL ei erottele muslimeja osoittelemalla sormella että kuka on maltillinen ja kuka ääri muslimi. Tällä menetelmällään FDL sallii itselleen oikeuden leimata valtaosaa muslimeita lieveilmiöillä, joita se poimii joistakin "ääri"muslimien piireistä. Mielestäni menettely ei ole reilu. Juuri kuvatulla menetelmällä FDL astuu harmaan ja rikollisen vihapuheen raja-alueelle, kun määritellään kiihottamista kansanryhmää vastaan ja rikosta uskonrauhaa vastaan. Yleistävä leimaava kielenkäyttö muslimeita vastaan ei ole mitenkään sopivaa, mahdollisesti aina se ei ole edes rikoslain mukaan sallittavaa. FDL saisi äänensä uskottavemmin kuuluviin, jos islamilaisissa käsitteissä se ei menettelisi huolimattomasti.

Jihad Watch

Tukholman kokouksen pääpuhuja on Robert Spencer Jihad Watchista, joka on amerikanjuutalaisen David Horowitzin Freedom Centerin osa. Spencer kirjoittaa viikoittain kolumninsa FrontPage Magazineen. Spencer on suorittanut humanistisen tutkinnon uskontotieteissä vuonna 1986 Pohjois-Carolinan yliopistolla.

Spencer ei väitä, että kaikki muslimit olisivat väkivaltaisia ihmisiä. Tämä on tärkeä havaita. Löydän paljon yhtymäkohtia hänen paljastaviin kirjoituksiin, mutta koen vastenmielisyyttä hänen kehotustaan kohtaan, jossa hän varsin erikoisella loukkaavalla tavalla kehottaa muslimeita luopumaan jihadista. Tuollainen kehotus pilaa islamilaisen teologian arvokkaan käsitteen vain samaistamalla se takfiriläisten likaisiin tekoihin ja tulkintoihin. Olisi pikemmin sopivaa, että hän kehottaa muslimeita äänekkäämmin irtisanoutumaan väkivaltaisista lieveilmiöistä, joita tietyt tyypit harjoittavat jihadin nimissä. Sellaista avointa julkisuutta voisi toivoa imaameilta ja muslimiteologeilta.

Muslimit pitäisi saada pikemmin liittolaisiksi terroristeja ja takfiriläisiä vastaan; muslimeita ei pidä sinänsä loukata, sillä loukattu ihminen toimii vihaisen emootion varassa eikä kykene asialliseen dialogiin edes silloin, kun voisimme löytää rakentavia yhtymäkohtia toistemme välille. Kaikkien välille ei voi löytyä partnerisuhdetta, ja silloin on reilua kertoa avoimesti vastapuolen perustava erilaisuus. Valtaosaa muslimeita voi pitää pikemmin ystävinä kuin vihollisina.

Sinänsä on oikein ja hyvin tarpeellista Spencerin tiukka arvostelu muslimiveljeskuntaa vastaan. Tämä asiahan on jäänyt pimentoon viime aikoina mm. Syyria-propagandan johdosta. Se, että Jihad Watch on arvostavasti viitannut muiden lähteiden perusteella myös minuun - Juha Molari – ei kuitenkaan velvoita minua vaikenemaan rakentavasta kritiikistäni anti-jihad –ilmiötä vastaan. Liikkeen ei pitäisi olla anti-jihad, vaan anti-takfiriläisyys, anti-terrorismi ja anti-sorto.

Nykyään anti-jihad samaistuu liikaa anti-islam –viestiin, ja sellaisen viestin vihertävä korruptoitunut sananvapauspropaganda torjuu tehokkaasti kaikenlaisten toimittajien avustuksella, vaikka itse olisivat sotkeneet sormensa jopa pahimman sortin takfiriläisten kanssa syyttömästi surmattujen verenvuodatukseen. Korruptoituneet teeskentelijät pääsevät liian helposti vapaaksi vastuusta, jos anti-jihad määrittelee käsitteet epäonnistuneesti.
. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

maanantai 30. heinäkuuta 2012

Viron valtio, natsi-SS –veteraanit ja uusnatsit asettuivat ”historian väärälle puolelle” Sinimäen juhlissaViron natsi-SS –veteraanit ja uusnatsit kokoontuivat Sinimaen kukkuloille. Viime viikonloppuna Viron natsi-SS –veteraanin kokoontuivat jälleen kerran Sinimaen kukkuloille kunnioittaakseen Hitlerin Saksan riveissä toimineen SS-divisioonansa taistelua Puna-armeijaa vastaan. Paikalle saapui uusnatsien edustajia Latviasta, Tanskasta ja Ruotsista. Viron sisäministeriö ei asettanut maahantulokieltoja uusnatseille, jotka saapuivat SS-tapaahtumaan.


Mainitussa tapahtumassa Viron valtio kutsui Hilterin SS-joukkoja ”vapaustaistelijoiksi”. Puolustusministeri Urmas Reinsalu puhui uusnatsien ja veteraaninatsien vuosittaisessa kokoontumisessa ”vapaustaistelijoista”, jotka ”pelastivat Viron kansan kunnian”.


Viron sisäministeriö ei toiminut ainoastaan uusnatsien pyhiinvaelluksen suojelijana, vaan samanaikaisesti rajoitti eurooppalaista vapaata liikkumista ja ihmisoikeuksia ala-arvoisella tavalla. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat moittineet, että Viron valtiollinen suojelu uusnatsien pyhiinvaelluksen järjestämisen hyväksi on sopimaton EU-jäsenvaltiolle.


Julkisuudessa kerrotun tiedon mukaan, Suomessa laillisen rekisteröidyn järjestön Suomi ilman natsismia ry:n puheenjohtajan Petri Krohnin automatka keskeytettiin Virossa yllättäen, kun Petri oli matkalla siskonsa syntymäpäiville. Viron sisäministeriö ei ollut ottanut mitään selvyyttä Petri Krohnin matkasuunnitelmista, vaan Petrin syntymäpäivämatka siskonsa mökille estyi vain sen tähden, että Viron valtio tahtoi turvata erityisellä korostetulla innolla uusnatsien pyhiinvaelluksen vuosittainen häiriintymättömän kokoontuminen. Natsiveteraanit ja uusnatsit eivät kuitenkaan kokoontuneet Petrin siskon mökillä vaan aivan toisaalla. Viron valtio teki äärimmäisiä toimia, jotta natsit saisivat osoittaa häiriintymättömästi kunnioitustaan Viron valtion kanssa "historian väärällä puolella" Adolf Hitlerin hyväksi.


Suomen valtio ei ole tiettävästi mitenkään toistaiseksi tiedustellut Viron valtiolta tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia menneen viikonlopun aikana. Suomen ulkoministeriön virkaan kuuluisi valvoa ja edistää kansalaistensa turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomen ulkoministeriön tehtävänä on valtioneuvoston ohjesäännönkin mukaan suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla. Mikäli Suomen valtioneuvosto ja erityisesti ulkoministeriö, jossa ministereinä toimivat Erkki Tuomioja (SDP), Alexander Stubb (Kokoomus) ja Heidi Hautala (Vihreät), laiminlyövät myös jatkossa selvittää ja keskustella Viron sisäministeriön kanssa Viron toteuttamista maahantulokielloista natsi-SS –veteraanien Sinimaen pyhiinvaelluksen aikana, on katsottava Suomen valtioneuvoston ja erityisesti ulkoministeriön laiminlyöneen ohjesääntönsä ja tehtävänsä.


Erkki Tuomiojan erästä lausuntoa soveltaen on kuitenkin sanottava, että ”historian väärällä puolella” natsi-SS –kunnioittajien joukossa olisi paha ja moraaliton olla, sillä kyseiset SS-joukot kärsivät Sinimaella lopulta tappion. Natsien joukossa ei olisi ylipäätänsä kunniakasta olla. Viron sisäministeriö on valinnut osansa ”historian väärällä puolella”.


Saksalaiset olivat perustaneet Narvan armeijan, johon kuuluivat 3 Waffen SS panssariarmeijakunta, 43. armeijakunta sekä 26. armeijakunta. Waffen SS-joukot olivat Hitlerille kuuliaisuutta vannoneita valiosotilaita, jotka toimivat Wehrmachtin johtosuhteiden mukaisesti. Saksan ja Suomen epäonnistuttua ”lopullisessa tavoitteessaan” Leningradin piirityksessä ja pommituksessa sekä koko Neuvostoliiton tuhoamisessa, Neuvostoliiton sotilaat alkoivat vyöryä länteen vapauttaen Eurooppaa Hitlerin miehitysvallasta.


Jo 17.3.1944 puna-armeijan 109 ja 6. armeijakunta olivat aloittaneet ensimmäisen hyökkäyksen Sinimäkiä kohti, jossa saksalaiset sinnikkäästi taistelivat puna-armeijaa vastaan. Neuvostoliiton operaatioiden tavoitteena oli katkaista natsi-Saksan rautatieyhteys Narvasta Tallinnaan, mutta Waffen SS suojeli natsi-Saksan sotakoneistoa kykyjensä mukaan.

Heinäkuussa 1944 voimasuhteet muuttuivat natseille entistä epäedullisemmaksi. Puna-armeija aloitti 24.7. uuden hyökkäyksensä heinäkuussa Sinimäkiin. Saksalaiset antoivat Waffen SS-joukoille marssikäskyn illalla 24.7., jolloin natsi-SS –sotilaat vedettiin kohti uusiin asemiin Sinimäen suuntaan. Tuolla vetäytymismatkalla joukot kohtasivat myös Alfons Rebanen puolustusasemiin ryhmittyneet joukot. 26.7. alkoi puna-armeijan hyökkäys Lastentarhamäkeen ja saivat koko mäen haltuunsa jo 28.7. mennessä. 29.7. aamulla puna-armeija aloitti hyökkäyksen kohti Krenatöörin mäkeä ja Törnimäkeä. Lopulta 18.9. puna-armeija valtasi Sinimäen.


Edellä mainittu Alfons Rebane oli korkea-arvoinen virolainen natsi (SS-komentaja), vuodesta 1947 M16-agentti Iso Britannian palveluksessa Neuvostoliittoa vastaan. Sinimäen juhlissa Viron valtio, natsiveteraanit ja uusnatsit asettuvat ”historian väärälle puolelle”.

Minä olen pahoillani Viron valtion menettelystä. Mielestäni Viro on valtiona itsenäinen, sen instituutiot ovat lailliset ja kiistämättömät. Viro on myös matkailijalle kohteena viehättävä maa. Siksi olen pahoillani, että Viron sisäministeriö pilaa Viron mainetta eurooppalaisena valtiona, kun asettaa mielivaltaisia maahantulokieltoja ihmisille, jotka eivät ole edes saapumassa protestoimaan natsien vuosittaista paraatia, vaikka tuollaiseen protestiin olisikin historiallisesti ja moraalisesti vankat perusteet.

. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

torstai 26. heinäkuuta 2012

Pussy Riot - ryhmäseksi-virtsankaatajien anarkistiryhmä


Kuva: Juha Molari konfirmaatiossa Venäjän ortodoksisessa kirkossa Helsingissä.

Jarmo Koponen, Jukka Mallinen, Jarkko Tontto, Markku Kivinen, Iiro Rantala, poliittinen pakolainen Oksana Chelysheva, Toomas Hendrik Ilves ja moninaiset muutkin ”ajattelijat” ovat nyt kovasti huolissaan Venäjästä. Markku Kivisen huolestuminen huolestuttaa jo minuakin, sillä yleensä hänellä on säilynyt terve harkinta.

Tällä kertaa nuo tyypit ovat huolissaan, koska ryhmäseksi-virtsankaatajien ryhmä ”Pussy Riot” ei voi vapaasti ilmaista performanssiaan ortodoksisen kirkon ikonostaasin edessä. Pussy Riot on nyt Venäjän suurin ongelma. En tiedä, missä määrin Koponen, Mallinen, Tontto, Kivinen, Rantala ja Ilves ovat käyneet koskaan ikonostaasin edessä. Sen paikan sivuutan kunnioittaen satunnaisesti sunnuntaina: saapuessani yksityiseltä synnintunnustukselta, käydessäni vastaanottamassa Herramme Jeesuksen Kristuksen veren ja ruumiin viinissä ja leivässä sekä liturgian lopussa suudellessani pyhää ristiä.

Pussy Riot -anarkistiryhmän touhu on osa Venäjän ortodoksikirkon vastaista kampanjaa, uskon häpäisyä ja uskovien loukkaamista. Kampanjan lähtökohtana on tunne Venäjän ortodoksisen kirkon keskeisyydestä Venäjän Federaation yhtenäisyydelle ja vakaudelle. Säälittävänä koen tietynlaisen itseään ehostavan venäläisen intelligenssin pyrkimykset esittäytyä länsimaisiksi arvoliberaaleiksi ja tällöin heidän kyvyttömyyden käsitellä uskonnollisia pyhiä käytäntöjä vastuullisesti. Jopa Venäjällä on näiden joidenkin ”intelligentti-pyrkyreiden” keskuudessa ilmennyt haluttomuutta arvioida kriittisesti ja moittien Pussu Riotin toimintaa.

Pussy Riot -ryhmän jäsenet kuuluvat Voina-ryhmään, joka on järjestellyt alastomina 10 hengen ryhmäseksiaktioita museossa sekä kaadelleet virtsaa Nevski Prospektilla poliisien päälle sekä maalasi Nevskin nostosiltaan valtavan peniksen, joka ”nousi” yöllä osoittaen FSB:n rakennukseen. Heidän taustat tunnetaan, eikä heidän motiivejaan pidä nytkään unohtaa vain siinä ilossa, että nyt voisi nuorten söpöjen tyttöjen tähden moittia Venäjän tylyjä instituutioita. En sinänsä ole kovin vakuuttunut noiden tyttöjen söpöydestäkään: näiden moraalittomuus turmelee viehättävyyden. Ehkä joku toinen ajattelee toisin.

Anarkistinen lain rikkominen ja vankeustuomio ovat osa suunniteltua strategiaa, tavoitteena on päätyä vankilaan. Suomalaiset Venäjä-tuntijat ja muutkin ovat jo osoittaneet tarkoitusperien seuraavan siirron: siirtyä pois jumalanpilkasta ”diktatorisen Venäjän haluun” sortaa ihmisiä, jopa nuoria söpöjä tyttöjä.

Toinen tarkoitusperä on yhdistää homokeskustelu ja homojen kokema ”sorto” Venäjän poliittiseen keskusteluun. Tarkoitusperänä on saattaa Venäjä näyttämään pahalta länsimaiden silmissä. Venäjän yhteiskunta on varsin suvaitsevainen ja vapaa, mutta homopropagandan ja homouden promootiot ovat siellä kielletty. Mielestäni Venäjä menettelee valtiollisella tasolla täysin perustellusti ja oikein mainitussa asiassa. Venäjän uskonnolliset suurimmat yhteistö - Venäjän ortodoksisen kirkko ja muslimit - ovat myös hengellisesti uskollisia torjuessaan gay-avioliitot.

Pussy Riotin anarkistiryhmän touhut ovat saaneet huomiota länsimaisten rahoittajien ja intressiryhmien tarkoitusperien ansiosta. Itsessään tuo provokaatio ei olisi ollut huomioimisen arvoinen, se oli mauton ja sisällyksetön, vaikka vakava loukkaus. Kristus Vapahtajan katedraalissa ikonostaasin edessä esitetty "manaushuuto" oli täynnä törkeitä kirosanoja. Se oli omiaan loukkaamaan ihmisten uskonnollisia tunteita. Sellainen esitys olisi myös Suomessa rangaistava toimi, olisipa se tapahtunut kyläkirkossa tai keskeisimmissä katedraaleissa, vaalien aikana tai arkisena tavallisena päivänä.

Pussy Riot -punk-ryhmä järjesti presidenttivaalien edellä provokaation Venäjällä ortodoksisen kirkossa ikonostaasin välittömässä läheisyydessä. Ryhmä meni luvattomasti sinne ja esitti kiroilevan ”manaushuudon”, jota he sittemmin kutsuvat "pyhäksi ja hartaaksi" rukoukseksi, Finrosforumin puolesta järjestön hallituksen jäsen Oksana Chelysheva on Pussy Riot-ryhmän etujen puolustaja. Hänen mukaansa Venäjän instituutioiden toimissa kiroilevaa manaushuutoja esittänyttä ryhmää vastaan olisi kyse Venäjän kauheasta sensuurista taidetta ja uskonnollista vapautta vastaan.


Pussy Riot -ryhmän kiroileva ”manaushuuto” (Pyhä paska) oli eräänlainen manaus Vladimir Putinia vastaan. Selvästi poliittinen provokatiivinen pyrkimys ja ortodoksisen kirkon häpäiseminen oli tarkoitushakuista. Jo sinänsä kirkollisen konsertin järjestäminen on luvanvaraista, uskonnollisen yhteisön tilassa on myös käyttäytymistä säätävät ja ohjaavat traditiot ja ohjeet, joita Pussy Riot ei kunnioittanut.

”Nuoriksi söpöiksi tytöiksi” muuttunut ryhmäseksi-virtsankaatajien anarkistiryhmä tulisi palauttaa lähtökohtaansa, jotta yhtälailla uskonnoton tai toisuskoinen voi ymmärtää nyt rikotun perustavia eettisiä ja juridisia perusteita. Kyse ei ole suinkaan siitä, onko kiroilevassa manaushuudossa mainittu Vladimir Putinin tai patriarkan nimeä, kyse olisi yhtälailla sopimattomasta menettelystä, jos nämä tytöt olisivat menneet mihin tahansa moskeijaan tai synagogaan sekä huutaneet avukseen profeetta Muhammedin tai patriarkka Abrahamin pyhää paskaa.

-

”Manaushuudossa” anarkistiryhmä vetosi Pyhän Mariaan, jotta tämä karkottaisi Putinin pois. Sitten heidän ”rukous” syveni kuoron toistuviin huutoihin:

Pyhä paska, paska, Herran paska!
Pyhä paska, paska, Herran paska!


En suomenna sopimatonta manaushuutoa blogiini. Sopimatonta ei sovi toistaa laajemmin.


. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

keskiviikko 25. heinäkuuta 2012

Suomen kielteinen Venäjä-uutisointi provosoi peräkamarien vanhoja poikia (VERKKOMEDIA)


Suomessa villiintynyt kielteinen uutisointi Venäjää vastaan provosoi ikään kuin talvisodan hengen nimissä laitakylien ja peräkamarien vanhoja poikia ja toraisia piikoja. Kun peräkamarin poikien ja piikojen oma elämä on typistynyt lähinnä websivuilla surffailuun, he etsivät pientä osaansa isossa maailmassa ja julkaisevat netissä parjaavia tekstejä. Uhreiksi joutuvat suomalaiset, jotka koetaan Venäjän ystäviksi.

Toimittaja: Janus Putkonen
Haastattelussa / aineisto: Juha Molari
25.7.2012, Verkkomedia.org

LUE LISÄÄ: http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=4528

. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

Russofobisen peräkamarin vanhan pojan ja vanhan toraisan piian twitter jäädytettiin


Kuva: Twitter jäädytti identiteettirikollisen sivuston, jonka identiteettirikollinen oli perustanut luvattomasti Juha Molarin nimiin.

Suomessa villiintynyt kielteinen uutisointi Venäjää vastaan on provosoinut laitakylien ja peräkamarien vanhoja poikia ja toraisia vanhoja piikoja. Nämä etsivät pientä osaansa isossa maailmassa ja julkaisevat netissä parjaavia tekstejä. Uhreiksi joutuvat suomalaiset, jotka koetaan Venäjän ystäviksi. Niin minäkin jouduin varsin poikkeuksellisen massiivisen nettihyökkäyksen uhriksi: toukokuun alusta jo kolmen kuukauden ajan on vihamielinen ”identiteettirikollinen” julkaissut 11 (yhtätoista) webkanavaa, joissa tuntematon peräkamarin vanha poika esittää loukkauksia Juha Molarin nimissä. Lukijoita on ollut noilla blogeilla useita tuhansia. Artikkeleita on julkaistu toista sataa. Kirjoittaja käyttää Juha Molarin kuvaa ja nimeä, esiintyy petollisesti ja luvattomasti siis minun nimissäni. Viime yön aikana myös viimeinen webkanava suljettiin peräkamarin pojalta. Nyt sekä twitter, wordpress, youtube ja blogger ovat jäädyttäneet identiteettirikollisen toiminnan. Peräkamarin vanha poika on kokenut itsensä patrioottiseksi, hän käy infosotaa ”Venäjän miestä” vastaan.


Kuvassa russofobinen peräkamarin vanha poika tai toraisa piika (sukupuolesta ei saa enää selvää)

Mielestäni poliisitutkintaa ei ole tällä kertaa aiheellista peräkamarin pojasta, koska tuo kirjoittaja häpäisee vain itseään törkeillä kirjoituksillaan. Peräkamarin vanha poka tai toraisa piika paljastaa suurelle valveutuneelle yleisölle vihamielistä Venäjä-uutisointia seuraavat lieveilmiöt, jotka heijastuvat peräkamarin poikien ja toraisten piikojen salaisissa web-surffailuissa. Sitä paitsi teologina minulla ei ole edes riittävää osaamista ja energiaa web-surffailujen jäljittämiseen. Päivittäinen elämä ja rukous ovat tärkeämpiä kuin poliisitutkimukset tuon parjaajan asiassa: ehkä peräkamarin poika löytää vielä uuden tervehenkisen elämän, hänestä voi tulla jopa antifasisti ja oikea kristitty.


Kuvassa köyhyydessä elävä pitkäaikaistyötön Juha Molari, joka joutui massiivisen nettihyökkäyksen kohteeksi russofobien kampanjan seurauksena.

Profiilinsa kuvauksessa ”peräkamarin poika” on aina esittäytynyt ”Juha Molariksi”, joka ’vakoilisi pakolaisia ja välittäisi tietoja Venäjälle’. Lisäksi kirjoittaja jankuttaa väitteitä homoseksuaalisuudesta. Näistä ja muista piirteistä on pääteltävissä, että ilmeisemmin nuo molemmat asiat häiritsevät peräkamarin vanhaa poikaa tai toraisaa vanhaa piikaa. Kirjoitukset osoittavat, että piika on tuskin koskaan saanut miestä ja peräkamarin poika tuskin koskaan naista - ainakaan vuosikymmeniin selväpäistä kumppania. Identiteettirikollisella ei olllut juurikaan omaa elämää, vaan hän päivitti ja kirjoitti törkyblogejaan minun elämästä liki 24 tuntia vuorokaudessa.

Identiteettirikollinen kirjoittaja osoitti teksteissään hyvin heikkoa tietämystä Viron oloista ja Tšetšeniasta. Hän ei selvästikään tiedä kasvotusten ja henkilökohtaisesti tšetšeenipakolaisia ja heidän uhrin asemaa Suomessa harjoitetun sotaisan Kavkaz-Center propagandan ja manipulaation seurauksena, vaan peräkamarin poika on omaksunut joitakin ulkoisia lauseenparsia iltapäivälehtien epämääräisestä uutisoinnista ja kapakkakeskusteluistaan. Myös peräkamarin pojan kielitaito on vaatimaton: tuskin osaa ruotsia, eestiä, englantia tai venäjää.


Hämmästelen, onko suomalainen kansalaisyhteiskunta ja demokratia vielä niin kehittymätön, että reilun pelin mukainen kriittinen ja joskus kärkeväkin keskustelu eivät ole mahdollisia, vaan työvälineiksi tulevat ”myyräntyö” ja identiteettirikollisuus? Niiden likaisten menetelmien avulla kaikenlaiset peräkamarin vanhat pojat ja toraisat piiat hyökkäävät sisuuntuneesti Venäjä-ystäviksi koettuja suomalaisia vastaan.

Lannistua ei kuitenkaan kannata!. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

tiistai 24. heinäkuuta 2012

Identiteettirikollisen ”Tontun” profiili paljastaa hänen syvän epätoivoisuuden


Olen hämmästellyt identiteettirikollisen aktiivisuutta käydä virtuaalista sotaansa minua vastaan, jota hän ei todellisuudessa tunne henkilökohtaisesti.

Identiteettirikollinen ”Tonttu” osoittautuu tšetšeeniasiassa fanaatikoksi: hän moittii jokaisessa profiilikuvauksessa, että Juha Molari vakoilisi pakolaisia ja luovuttaisi tietoja Venäjälle. Tämän väitteen pinnallisuus ja itsepintaisuus paljastavat, että ”Tonttu” ei ilmeisemmin juurikaan tunne oikeusjärjestelmää Suomessa, Venäjällä ja kansainvälisesti. "Tontun" kielitaito on heikkoa: ruotsia hän ei osaa, englantia hän ei osaa, venäjää hän ei osaa. Ainoastaan suomen avulla "Tonttu" yrittää selvitä netin keskusteluissa. Se, että "Tonttu" ei osaa ruotsia ja englantia, paljastaa, ettei "Tonttu" ole lukiota, korkeakouluja tai yliopistoja käynyt.

"Tontulla" on erittäin niukat tietämykset Tšetšeniasta. Hän ei tiedä kasvotusten ja henkilökohtaisesti tšetšeenipakolaisia, joista monet ovat joutuneet kavalan suomalaisavusteisen terroristisen manipulaation uhreiksi: heitä haluttaisiin hyväksikäyttää sodan tarkoituksiin yhä edelleen. ”Tonttu” ei ole kohdannut näitä ihmisiä eikä tunne Tšetšenian vanhoja tai nykyisiä oloja eikä maasta muuttaneita ihmisiä. Ilmeisemmin hän ei ole siis koskaan tutustunut kehenkään tšetšeeniin. Hän ei ole myöskään tietoinen Kaukasian emiirikunnan, Shamil Basajevin ja Doku Umarovin jengiläisten matkoista Suomeen. Tuskin tietää edes nimeltä mainittuja henkilöitä. ”Tonttu” on sinisilmäinen suomalainen, jolla on suhteellisen alhainen tietämys ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista kotimaassa ja naapurivaltioissa.

Identiteettirikollisen huonoa sivistystasoa ilmentää myös hänen rasistinen vihakirjoittelu muslimeita ja heidän uskontoaan vastaan. Identiteettirikollinen ei ole pelkästään ateisti, vaan hän on sivistymätön ateisti, jonka tietämys islamista ja uskonnoista ylipäätänsä on jäänyt peruskoululaisen vähäiselle tasolle.

Tästä päädytään johtopäätökseen, että identiteettirikollinen ei ole ilmeisemmin käynyt mitään lukiota, vaan hän on oppinut käyttää tietokonetta jo vuosia sitten kotioloissaan. Ammattikoulussa tai työllisyyskurssilla hän on ehkä joskus saanut valmennusta työelämään, kuntouttavaa koulutusta ja valmennusta, mutta ylipainon, sokeritaudin ja psyykeongelmien vuoksi hän ei ole ollut enää työelämässä vuosikausiin. Lopulta hän on päässyt sairaseläkkeelle. Tietokoneen perustaitojen osaamisen perusteella ei pidä kuvitella, että ”Tonttu” olisi yleisemmin toimelias ja osaava yhteiskunnallisesti.

Kirjoitusten heikko tietämys Tšetšenian ja Venäjän ohessa suomalaisesta järjestelmästä ja erityisesti Virosta kertoo ”Tontun” pikemmin kouluja käymättömäksi jääneeksi sairaseläkeläiseksi tai "elämän taiteilijaksi" kuin työttömyydestä ja suomalaisesta sosiaaliturvasta tietoiseksi henkilöksi. "Elämän taiteilijalla" en kuitenkaan tarkoita, että "Tontulla" olisi taiteellisia ja esteettisiä kykyjä edes keskimääräisen suomalaisen vanhuksen verran. En myöskään oleta, että hän tietäisi Kelan ja sosiaaliturvan suomalaista järjestelmää, vaan hän on siirtynyt tuon järjestelmän jälkeiseen elämään eläkkeelle. Sitten hän netistä kopioi erilaisia kuvia, joita sijoittelee blogiinsa: itse hän ei pysty luomaan mitään visuaalista.

Identiteettirikollisen kirjoituksissa on liki lakkaamatta esillä seksuaalisuuteen liittyvät arvioinnit. Tuo ylikorostunut mutta häiriintynyt korostus osoittaa, että kyseinen ”Tonttu” on omasta seksuaalisuudestaan hämmentynyt, epätietoinen ja epätoivoinen, mahdollisesti huomattavan ylipainon seurauksena – hänen vatsansa ympärille on kerääntynyt ihraa. Lisäksi on ilmeistä, että ”Tonttu” ei harrasta liikuntaa edes nimeksi. ”Tonttu” ei nuku juuri lainkaan ilman unilääkkeitä. Hänen yön ja päivän välinen rytmi on täysin sekaisin.

Näillä perusteilla olen tehnyt profiilin identiteettirikolliselle ”Tonttu”. Lähiaikoina minulla on toiveena pistäytyä Venäjällä ja keskustella lisää "Tontun" profiilista sekä kaikenlaista muuta.
. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

Reaalista jalkapalloa ja virtuaalista sotaa


Identiteettirikollisen jo 11. (yhdestoista!) webkanava on tänään suljettu, kun wordpress sulki jälleen yhden kanavan vaatimuksestani. Identiteettirikollinen valittelee toisaalla, että "joku tuhoaa" hänen kirjoituksiaan.

Identiteettirikollisen (vale-Juha Molarin) 11 webkanavaa lähimmän 3 kuukauden aikana on tietysti oman alansa sairas ennätys. Tämä kertoo luonnollisesti myös sen, miten ala-arvoinen moraali on niillä vastustajillani - ja myös Suomen antifasistisen komitean vastustajilla - jotka ovat hyökänneet toimeentuloani ja mainettani vastaan jo usean vuoden ajan. He ovat esittäneet väitteitä, jotka ovat olleet aivan valheellisia. Pahuudessaan he eivät lopettaneet edes silloin, kun jäin työttömäksi ja köyhdyn päivä päivältä, vaan edelleen he katsovat "oikeudekseen" jatkaa likaista menettelyään. Nyt tuo ala-arvoinen moraali tulee näkyviin. Minullehan oli jo aiemmin selvää tuo vihamiesteni ala-arvoinen epärehellisyys.

Tietysti identiteettirikollisen kirjoitukset ovat törkeästi loukkaavia, mutta uskon, että tervehenkinen ihminen oivaltaa jossakin vaiheessa identiteettirikollisen menettelyjen moraalittomuuden. Surullisinta on luonnollisesti se, että hyväuskoiset ihmiset on saatettu myös jymäyttää väärään luuloon kirjoittajan identiteetistä, kunnes he ovat ehkä toivottavasti tajunneet kirjoittajaksi petollisen ihmisen. Emme aina ensimmäiseksi osaa otaksua, että kirjoittaja olisikin petturi.

Identiteettirikollisen tarkoitusperä on hyvin arvoituksellinen. Mahdollisesti hän tahtoo viedä minun energiaani tuon tyhmyyden seuraamiseen. Siinä on ihmeteltävää, miten hänen voimavaransa riittävät: luulisi, ettei kukaan yksittäinen ihminen omasta intressistä jaksa menetellä kuvatulla tavalla.

Identiteettirikollisen kirjoittelusta käy ilmi joitakin asioita hänen ilmeisestä todellisesta profiilistaan, jonka hän tahtoisi kätkeä: identiteettirikollinen koulutustaso on varsin alhainen, ehkä ammattikoulu tai opistotaso. Venäjänkieltä hän ei osaa, ei osaa edes kyrillisiä kirjaimia. Lisäksi tulee ilmi heikko yhteiskunnallinen tietämys ja tekstien alkeellisuus.

Tajunnan taso ei ole petollisella kirjoittajalla erityisen selkeä. Liikunnallinen harrastuneisuus puuttuu ilmeisemmin identiteettirikolliselta, koska hän ei osoita mitään asiaa koskevaa osaamista ja kiinnostusta. Luultavasti identiteettirikollinen on selvästi ylipainoinen vanheneva ukko, joka ei ylipainoltaan näe enää edes omaa napaansa eikä kykene solmimaan kengännauhojaan. Lisäksi käy ilmi, että hän esittää moitteen, jonka mukaan vakoilisin pakolaisia ja ilmoittaisin heitä Venäjälle. Huolimatta mainitusta intressistä tuo identiteettirikollinen ei reaalisessa maailmassa tunne juurikaan Venäjää, tuskin on matkustanut siellä kymmeneen vuoteen jos koskaan. Yhtä heikko on hänen Viro-tuntemuksensa. Jos hän on käynyt Virossa, ilmeisemmin ei muista koskaan mitään matkoistaan päihtymyksensä johdosta. Liike-elämän, yrityselämän ja eri toimialojen tuntemus puuttuu identiteettirikolliselta. Siksi hänen persoonansa sopii sairaseläkeläiseen vanhaan ylipainoiseen mieheen, joka on voimakkaan psyykelääkityksen alainen. Jostakin syystä vanhat vihamiehet ovat löytäneet tuollaisen likaisen miehen likaista tehtävää varten - mahdollisesti pientä korvausta vastaan. Tuo identiteettirikollinen pelkää: hän ei voi sosiopaattisen mielenlaatunsa lamauttamanakaan paeta pelkoa, joka hänellä on tästä rikollisesta toiminnastaan. Identiteettirikollinen ei enää nuku vapautuneesti ja ilman lääkkeitä. Hän pelkää kohtaloansa. Hän pelkää, että "ystävien" joukossa on ilmiantaja, joka ei halua olla mukana ihan kaikessa pahassa loppuun saakka. Näillä tuntomerkeillä on vielä toistaiseksi vaikea arvuutella, kuka olisi identiteettirikollinen.

Tänään en istunut koko päivää netin ääressä ja tarkkaillut sairasta menoa, jota identiteettirikollinen ja hänen jenginsä harjoittaa. Pelasin poikani kanssa jalkapalloa. Ensin juoksimme ja syöttelimme palloa useamman kerran jalkapallokentän ympäri. Tarkoituksena on hiukan kehittää kunto-ominaisuuksia. Sitten potkimme maaliin. Lopulta alkoivat pelit, jossa toisella puolella oli vähän isompia poikia. Menin itsekin siinä vaiheessa peliin, kun joukkueet eivät olleet enää tasavahvoja. Pelin loppupuolella innostuin ikämiehenä käyttää hiukan liikaa voimaa juoksupyrähdykseen: reiden takaosan lihas revähti. Nyt jalka ei kestä astumista. Kyse on ilmeisemmin aivan aidosta revähdyksestä, kuten kokemuksen perusteella uskallan arvioida. Kiva oli kaikesta huolimatta pelata palloa!

. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

Siunaa identiteettirikollista ja hänen jengiään!


Juuri muutama minuutti sitten on wordpressin ylläpito poistanut jo toisen blogin wordpressin sivuilta, jonka identiteettirikollinen oli kirjoittanut luvattomasti ja loukkaavasti minun nimissäni sinne. Tämä on kaiken kaikkiaan jo YHDEKSÄS (9) poistettu websivusto kolmen kuukauden aikana, jonka identiteettirikollinen oli kirjoittanut herjaavasti minua vastaan ja jonka palveluntarjoaja poisti, koska blogi loukkasi palvelun sääntöjä. Yhteensä julkaistujen artikkeleiden määrä on noin 200, mutta samat artikkelit ovat kiertäneet blogista toiseen, kun edellinen blogi on suljettu.

Niissä kirjoituksissa identiteettirikollinen on luvannut minun nimissäni itsemurhaa minulle ja perhemurhaa lapsilleni. Niissä kirjoituksissa identiteettirikollinen on väittänyt minun nimissäni, että olisin skitsofreenikko, alkoholisti, narkomaani, homoseksuaali. Näissä kirjoituksissaan identiteettirikollinen väittää välittäneen minusta tietoja valtiollisille viranomaisille Suomessa ja ulkomailla. Identiteettirikollinen väittää profiilikuvauksessaan, että minä vakoilisin tshetsheenejä ja toimittaisin heidän tietojaan Venäjälle. Näiden yhä uusien petosblogien avaamista on jatkunut kolme kuukautta – 6. toukokuuta 2012 alkaen.

23. huhtikuuta 2012 suomalaiset vihamieheni järjestivät pahatahtoisen kampanjan minua ja Iranin valtiota vastaan: he lähettivät ympäri maailmaa Iranin suurlähetystöihin valheellista viestiä, että Iranin suurlähetystö Helsingissä olisi palkannut töihin Israelin Mossadan agentin – minut. Tuon viestin tarkoituksena oli virittää ulkoa tuleva paine Iranin suurlähetystöä vastaan Helsingissä, jotta en voisi työskennellä Iranin valtion hyväksi. Sain tietää tuosta sähköpostikampanjasta 24. huhtikuuta 2012. Vihamieheni olivat kätkeneet identiteettinsä ja ip-osoitteensa.

4. toukokuuta taideaineiden opettaja Anneli Heliö, evp.kapteeni Antti-Pekka Mustonen, eläkeläinen Pauli Saarinen, muuan Jussi K. Niemelä, dosentti Arto Luukkanen ja rouva Agneta Storsjö (Mikael Storsjön nykyinen vaimo) kävivät Facebookissa hyvin törkeää keskustelua minua vastaan. Julkaisin tuon törkeän kirjoittelun ja kommentoin arvoisten herrojen ja rouvien mietelmiä.

Edellispäivänä – 3. toukokuuta 2012 – olin kirjoittanut kiitollisella mielellä, että nyt pitkäaikaistyöttömän elämä helpottuu, koska työvoimatoimisto alkaa maksaa työnantajalle 600-800 euroa kuukaudessa korvausta, jos minut palkattaisiin normaalien työehtosopimusten mukaisesti töihin. Tämä iloinen uutinen pillastutti vihamieheni.

6. toukokuuta 2012 identiteettirikollinen aloitti kirjoittaa valheblogejaan minun nimissäni - tietysti luvattomasti ja törkeästi loukkaavasti: noita valheblogiin omistettuja jo suljettuja kanavia on toistaiseksi ollut 9, yhteensä loukkaavia tekstejä on julkaistu noissa blogeissa liki 200 näiden 3 kuukauden aikana. Nyt on suljettu 9 eri kanavaa! Identiteettirikollinen julkaisee myös loukkaavia pilakuvia ja väitteitä minun nimissäni: hän väittää loukkaavasti, että kaikki muslimit olisivat terroristeja, että Allah, Jeesus ja Muhammed olisivat gay-homoja, ja että profeetta Muhammed olisi natsi-terroristi.

Toistaiseksi on käynyt ilmi, että terroristikanavan Kavkaz-Centerin kustantaja Mikael Storsjö ja hänen nykyinen vaimonsa Agneta sekä eläkeläinen Pauli Saarinen tuntevat identiteettirikollisen toiminnan, koska he mainostavat jopa tuota toimintaa. Matti Vesimäki on osoittanut identiteettirikollisen valheblogien tuntemusta.

Minun oma elämäni oli valheblogin syntymisen aikaan tavanomainen. Sitä vastoin vihamiesteni tunteet olivat "koholla". Huhtikuun lopulla oli Mikael Storsjön oikeudenkäynti hovioikeudessa. Toukokuun alussa hän odotti tuomiotaan. Juuri ennen valheblogin aloittamista, herra ja rouva Storsjö sekä Kavkaz-Centerin webmaster Islam Matsiev lähtivät Turkin matkalle, jossa tapasivat jälleen kerran mm. terroristi Doku Umarovin veljeä. Kerroin tuosta tapaamisesta blogissani. Itse asiassa luulen, että Kavkaz-Centerin Turkin matka oli ilmeisemmin hyvässä viranomaistarkkailussa.

13.4.2012 Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirasto oli Tammisaaressa antanut päätöksen syyttämättä jättämisestä, vaikka Jukka Mallisen asiassa vihamiesten jengi elätti suuria toiveita. Minusta oli otettu sentään sormenjäljet, profiilikuvat jne. Syyttäjä totesi, että sananvapauden rajoittaminen ei tule kyseen Mallisen vaatimalla tavalla. Mallinen oli itse kirjoittanut ensin mm. Suomen Kuvalehteen artikkelin, jolloin voitiin pitää todennäköisenä, että sitä tullaan kommentoimaan. Eikä syyttäjä nähnyt mitään homoseksuaaliseen suuntautumiseen vihjailevaa siinä, että vertaisin Jukka Mallista antiikin tunnetuimpaan filosofiin Sokrateehen (joka tunnetaan myös heterona). Mallinen oli vain vähän aiemmin elättänyt suuria toiveita Facebook-päivityksessään.

Rukous vihamiesteni puolesta

Herra Jeesus Kristus, sinä käskit meidän rakastaa vihollisiamme, ja niitä jotka mustamaalaavat ja vahingoittavat meitä, ja rukoilla heidän puolestaan ja antaa heillä anteeksi.

Sinä itse rukoilit vihollistesi hyväksi, jotka ristiinnaulitsivat sinut.
Sinä tiedät Herra Jeesus Kristus monet tässä mainitsemattomat ihmiset paremmin kuin he itse tuntevat itsensä ja minä tietäisin heidän olemassaoloaan.

Anna meille armosi, että me rukoilisimme kristillisessä sovinnon ja sävyisyyden Hengessä myös näiden ihmisten puolesta – ei heitä vastaan, vaan heitä siunaten armolla.
Suo meidän voittaa pahantahtoisuus ja ihmisten rikokset kristillisellä nöyryydellä ja todellisella lähimmäisrakkaudella Jumalan sanan tuntemisessa ja Pyhässä Hengessä.
Me anomme Sinulta, Herra Jeesus Kristus, että Sinä annat vihollisillemme todellisen rauhan ja syntien anteeksiantamuksen, että Sinä et jätä heitä syntiseen elämään ilman todellista uskoa ja vilpitöntä kääntymystä.

Auta meitä vastaamaan pahuuteen hyvyydellä, varjele meidät syntiseltä kiivaudelta ja kostonhalulta. Auta meitä pysymään turvassa paholaisen kiusauksilta ja kaikilta vaaroilta, jotka uhkaavat meitä näkyvien ja näkymättömien vihollisten muodossa.
Siunaa vihollisiani, Herra Jeesus Kristus: ystäväni sitovat minut tähän maailmaan, mutta nämä ja muut viholliseni päästävät minut irti tästä maailmallisuudesta, irrottavat työstä ja rahasta ja vaurauden toiveista, kodista ja omistamisesta sekä kaikesta; viholliset tekevät minusta muukalaisen tämän maailmaan.

Kun minusta on tullut ylimielinen, viholliset ovat sylkeneet minua päin. Aina kun teen itseni viisaaksi, viholliset kutsuvat minut typeräksi. Aina kun tahdon rikastua, viholliset estävät minua rautaisella kädellään. Aina kun tahdon rakentaa rauhallisen elämän, viholliset repivät sen ja ajavat minut pois.

Viholliset ovat leikanneet minut irti maailmasta: siunaa näitä vihollisiani Herra Jeesus Kristus, sillä viholliset ovat opettaneet minut tietää, että kaikki mitä minulla on Sinun aarteesi taivaassa, aivan kuin metsästetty eläin olen löytänyt turvallisimman suojan Sinun luotasi Herra Jeesus Kristus.

Siunaa vihollisiani, Herra Jeesus Kristus, äläkä kiroa heitä! Anna anteeksi kaikille vihollisille ja panettelijoille, sillä Sinä voit edelleen auttaa heidät oikealle tielle, vaikka he tuntuisivat minun mielestä inhottavilta ja pahoilta herjaajilta,
vaikka he vihaavat meitä edelleen niin paljon ja tahtovat pahaa meille, jatkuvasti pilkkaavat, vainoavat, valehtelevat ja pettävät.

Tähän kaikkeen Sinä voit tuoda armon ja kääntymyksen: anna heille anteeksi heidän syntinsä ja tekonsa, sillä he eivät vielä tiedä, mitä tekevät, eivät ole tietoisia väkivallastaan, tai he eivät kykene itse muuttumaan pahuudessaan omin voimin. Sinä voit armosi voimalla uudistaa ihmisen Jumalan lapseuteen. Pyydän sinun pyhän nimesi vuoksi. Anna vihollisilleni rauhaisa yö Sinun anteeksiantamuksesi ja luovan rakkautesi hellyydessä.

Aamen.. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

maanantai 23. heinäkuuta 2012

Maanantain synkät kasvot: Hanna Smith ja Jarmo Mäkelä


Aleksanderin instituutin tutkija Hanna Smith osallistui keskusteluohjelmaan Päivän kasvo (Ma 23.7.2012 klo 18.20 Yle TV1). Ylen propagandisti Jarmo Mäkelä johti keskustelun. Mäkelän mukaan ”Venäjältä on alkanut kuulua kummia. Yhä useammassa venäläisessä puheenvuorossa ollaan yhä ärtyneempiä suomalaisia vastaan, huonotuulisia”. Mäkelän mukaan suomalaiset ovat sitä vastoin korostaneet ja harjoittaneet ystävällistä, rakentavaa kanssakäymistä Venäjän kanssa.

Tällaisten keskusteluohjelmien tarkoitusperä on hämärä. On vaikea nähdä, mikä on Jarmo Mäkelän pätevyys yleensäkään sanoa mitään Venäjästä: oppiko hän viisautensa Virossa vai Amerikoissa? Mitä valtiollisen televisiokanavan Venäjä-keskustelu kertoi taas kerran Suomen suunnasta?

Hanna Smithin mukaan Venäjän huonotuulinen toiminta selittyy ”vaikeasta venäläisestä sisäpoliittisesta tilanteesta”. Smithin mukaan ”Putinin mandaatti on hataralla pohjalla”, vaikka Smithin myönsi kuitenkin, että Putin sai äänestäjien enimmät äänet. Muistettakoon tässä ohimennen, että Suomen sisäpoliittinen tilanne on huomattavasti vaikeampi kuin Venäjän: Suomen presidentti Niinistö ei saanut äänestäjien suosiota, vaan tarvitsi toisen kierron; Suomen hallituksella on riitaisa niukka enemmistö eduskunnassa; koko EU:n ja Suomen talous on taistelua harmageddonia vastaan.

Mäkelä loi mielikuvia katselijoihin kysymystensä avulla: ”Miksi Venäjän viranomaiset haluavat pitää ylläpitää syyllistävää ilmapiiri venäläisten asemasta ulkomailla”. Mäkelälle ei ollut itse asiassa mitään merkitystä, mitä Smith tai mahdollisesti joku muu olisi vastannut, vaan pitkillä saarnaavilla, johdattavilla kysymyksillä esitettiin väittämä todellisuudesta sellaisena kuin Mäkelä tahtoi sen loihtia. Mäkelä kysyi: ”Onko todella niin, että Venäjä katsoo oikeudekseen suojella venäläisiä riippumatta, missä nämä asuvat?

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö World without Nazism on jo aiemmin moittinut Jarmo Mäkelän pahatahtoista agendaa. Olen itsekin kirjoittanut Mäkelän merkillisyyksistä useamman kerran näiden vuosien aikana. Mäkelän Yle-sarja Venäjän verkossa ja monet luottotehtävät Suomen ulkoministeriön seminaareissa oudoksuttavat: useammat ihmiset ovat jo kommentoineet, että Jarmo Mäkelä myrkyttää suomalaisten mieliä vihaan ja epäluuloon Venäjää vastaan. Jarmo Mäkelällä on niukka tai liki olematon tuntemus Venäjästä, hyvin pahatahtoinen asenne Venäjän poliittista johtoa vastaan, erityisen korkea ikä eläkeläisenä. Hän on ulkoisestikin jo varsin harmaantunut vanhus, joka korkean ikänsä tähden hiukan sammaltaa tai maiskuttaa sanojansa. Siksi hänen vahvistunut paikkansa Suomen valtiollisen tiedotuskanavan Venäjä-uutisoinnissa oudoksuttaa entistä enemmän. Sinänsä en tietenkään tue mitään ikärasismia, mutta ihmettelen, millä ansioilla ja suosituksilla Mäkelä ansaitsi paikkansa? Kuka suositteli Mäkelän oman aikamme propagandistiksi?

Venäjällä ei ole voinut jäädä huomaamatta Suomen viekkaasti mutta vauhdikkaasti muutettu ulkopolitiikka sekä Ylen ideologinen psykologinen manipulointi omien kansalaisten tunnemaailman myrkyttämiseksi Venäjä-vihamieliseksi. Vanha sanonta on, että Kreml kuulee kaiken. Mäkelän toiminta on luultavasti myös kriittisesti havaittu. Hän suoranaisesti väärentää Venäjällä olevan uutisoinnin tiedot, kun kertoo niistä suomalaisille oman versionsa. Kenelle olisi toivottavaa, että Suomen kansalaiset uskoisivat Ylen propagandan ja kansalaiset etääntyisivät rauhantahtoisesta ymmärryksestä, joka pitäisi muodostua Venäjän poliittisista, taloudellisista ja sotilaallisista tarkoitusperistä ja voimavaroista? Kuka maksaa Venäjä-uutisoinnin myrkyttämisen? Kenelle sopisi hyvin Mäkelän kaltaiset eläkeläisheput, jotka luovat katselijoiden ja kuulijoiden tajuntoihin epäluuloisia kysymyksiä?

Hanna Smith puhui ”venäläisten koskettamisesta syvemmältä tunnepohjalta”, kun leimasi venäläisten oman uutisoinnin tarkoitusperiä sellaisena kuin hän itse tahtoi ne tulkita. Ehkäpä Smith lausui juuri sen menetelmän, jonka Mäkelä ja Smith ovat valinneet suomalaisten mielikuvien myrkyttämisessä. Mäkelä viritti pelottavia, epäluuloisia kysymyksiä, jotta ne ensisijaisesti syöpyisivät katselijoiden tunteisiin ja vasta toissijainen tarkoitus oli saada Smithin vastaus ikään kuin kysymyksiin.. . . . . . . .

_ _ _ _

Juha Molari Юха Молaри

pitkäaikaistyötön,

GSM +358 44 275 8284

Teologian tohtori, BBA

Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html