sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Kavkaz-Centerin ja imaami Naqin nimissä Matti Vesimäki uhkasi tappamisella

Kuva: Matti Vesimäki julistaa Kavkaz Centerin sähköpostista
saamansa fatwan, tappotuomion, Juha Molari vastaan.
Lehdistö ja viranomaiset saavat
kyseisen tekstin kokonaisuudessaan Juha Molarilta, mutta en julkaise
hurjaa tekstiä blogissani. Sittemmin Vesimäki on väittänyt, että
hän ei olisi mitään tuollaista kirjoittanut tai ei tietäisi mitään asiasta.
Perjantaina 3.11.2012 kello 15:31 on vantaalainen rakennusmestari (AMK) Matti Vesimäki julistanut saamansa sähköpostin perusteella, että minua vastaan olisi Kavkaz-Centerin tietojen mukaan ja imaami Naqin (Ali Ibn Muhammed) määräyksestä julistettu fatwa, tappomääräys. Blogger poisti tuon selvän tappomääräyksen Vesimäen blogista sittemmin. Kuva: Kuka tahansa voi tarkistaa Googlen hakukoneesta,
että Vesimäki on saanut blogiinsa
kirjoittamien omien  sanojensa mukaan
Kavkaz-Centerin lähettämän sähköpostin,
jossa uhataan Molaria kuolemalla.
On syytä uskoa, että kyse on vantaalaisen rakennusmestarin omaa tuotantoa ja hänen henki-lökohtaisesti laatima uhkaus minun henkeäni vastaan, vaikka myös suomalaisen rakennusmestarin väitteeseen saadusta sähköpostista pitää suhtautua vakavasti. Väitetyllä "fatwalla" ei ole mitään uskonnollista sitovuutta tai pätevyyttä, vaikka Vesimäki antaa ymmärtää ikään kuin "fatwa" olisi arvokas ja todellinen.

Jo yksityisen ihmisen lausumana uhkauksena julkisesti esitetty "fatwa" on hyvin vaarallinen ja rikollinen. Sen pahuutta lisää Vesimäen tekstin nimenomainen julkisuus. Siksi en liitäkään tuota tekstiä tähän: olen toimittanut tekstin poliisille, suojelupoliisille ja syyttäjävirastoon. On tiedostettava, että Kavkaz-Center seikkailee todellakin kaikenlaisissa kummallisissa vihajengeissä. Niiden tuotanto ja teot voivat olla hyvin samansisältöiset kuin mitä suomalainen rakennusmestari Matti Vesimäki väitteen mukaan Kavkaz-Centerin lähettämä sähköpostiviesti.

Kuva: Rikosilmoitus Matti Vesimäen julkaiseman fatwan johdosta
Tuo edellä kerrottu surullinen tapaus ja kirjoittelu osoittavat, että lainvalvonta-viranomaisten tulisi Suomessa toimia aktiivisemmin terrorismia tukevien uskonnollisten ja poliittisten vihalahkojen torjunnassa. En voi katsoa oikeutettuna omavaltaista väkivaltaa ja murhatoimintaa, jota edellä mainitut henkilöt ja tahot tahtovat noudattaa ikään kuin tuomiovallan käyttäjinä. Siitä samastahan on kyse myös Pohjois-Kaukasiassa ja Venäjällä, kun Kaukasian emiirikunta -terroristijärjestö tappaa ja tapattaa ihmisiä. He ottavat itselleen omavaltaisen oikeuden hirmutekoihin.

Olen jättänyt kyseisen "fatwan" ja Vesimäen blogikirjoituksen sekä rikosilmoituksena poliisille että tiedoksi Suomen Suojelupoliisille ja Helsingin syyttäjälle.

Minun mielestäni demokraattisessa oikeusvaltiossa minun ei ole mitään syytä ihmisoikeusaktivistina alistua mielipideterrorin ja pelottelun alle, vaan jatkan toimintaani niin kuin tähänkin saakka. Vaadin, että Suomen lainvalvontaviranomaiset puuttuvat tuollaisten tappo-fatwojen julkistamiseen tehokkaasti. Kyse ei ole julkisessa rikokseen kehottamisessa edes pelkkä asianomaistehtävä, minun tehtäväni, vaan se kuuluu yleisen syyttäjän virkaan ja velvollisuuteen.


17 luku 1 § (24.7.1998/563)
Julkinen kehottaminen rikokseen
Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu
1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai
2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta,
on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.


Hengettömien ja luopioiden keksimässä "fatwassa" esitetyt väitteet, että olisin pilkannut profeetta Muhammedia ja profeetta Jeesusta ovat täysin perättömät. Esimerkiksi tässä videossa minä rukoilen Hengessä ja totuudessa yhdessä muslimien rinnalla uskovaisena miehenä, että paholainen ei saisi valtaa terrorismin ja heidän Kavkaz-Center -suojelijoidensa avulla. En luovu uskosta, vaan käännyn armollisen Jumalan puoleen vääryyden valtaa vastaan!. . . . . . . .Juha Molari Юха Молaри
GSM +358 44 275 8284
työtön
Teologian tohtori, BBA
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html