torstai 1. marraskuuta 2012

Simo Pietiläinen ei ymmärtänyt syrjintävaatimuksessaan, että toisen maan kansalaisuus ei ole edes Suomen asia

Kuva: Simo Pietiläisen kirjoitus Helsingin Sanomien mielipidesivulla
31.10.2012.
Helsingin Sanomien mielipidesivulla 31.10.2012 julkaistun Simo Pietiläisen kirjoituksen viimeiseen lauseeseen on aiheellista tarttua. Hänen tarinansa voi muulta osaa unohtaa tyypillisenä tarinointina. Simo Pietiläinen tahtoisi kieltää venäläisiltä kaksoiskansalaisuus. 

Venäjän kansalaisia uhkaavaan syrjintään Suomi voisi pyrkiä joko kumoamalla normaalissa lainsäädäntäjärjestyksessä kaksoiskansalaisuuslainsäädäntö sinänsä, jolloin kukaan Suomen kansalainen ei saa omistaa toisen maan kansalaisuutta, tai perustuslain säädäntäjärjestyksessä kumoamalla perustuslaillinen oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Perustuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan. Myös kansainväliset Suomea velvoittavat ihmisoikeussopimukset, kansainväliset tuomioistuimet ja muut insituutiot rajoittaisivat Suomen mahdollisuuksia kumota perustuslaillinen syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Simo Pietiläinen esittää kuitenkin hyökkäyksensä vain yhtä kansanryhmää vastaan, mihin myös vähemmistövaltuutetun tulisi virkansa puolesta puuttua.

Simo Pietiläisen vaatimus kaksoiskansalaisuuden kieltämiseksi Venäjän kansalaisilta ei kuulu edes edellä mainittujen mahdollisten lainsäätäjän hankkeiden jälkeen Suomen toimivaltaan. Jos lapsi on syntynyt Suomessa Suomen kansalaisen ja Venäjän kansalaisen avioliitossa, tämä saa Suomessa Suomen kansalaisuuden. Pietiläisen vaatimus tarkoittaisi, että myös kansalaisuutta koskeva lainsäädäntö pitäisi kirjoittaa uudestaan. Tällöin Suomessa syntyvän vanhemman lapsi ei saisi väistämättä Suomen kansalaisuutta. Suomi ei ole toimivaltainen estämään, että Venäjän kansalaisen lapsi saa Venäjän kansalaisuuden, vaikka tämä lapsi olisi syntynyt Suomessa ja saanut Suomen kansalaisuuden.

Kuva: Simo Pietiläinen antoi tämän käyntikorttinsa
Juha Molarille Pietarissa 14. kesäkuuta 2007. Simo ei vastaa
kuitenkaan tässä annetussa puhelinnumerossa.
Simo Pietiläisen esittämä syrjintävaatimus Venäjän kansalaisia vastaan aiheuttaisi sekä lainsäätäjälle että toimeenpanovallalle vaikean ongelman, miten Suomi voisi puuttua jo tuhansien Suomen kansalaisten kaksoiskansalaisuuksiin. Lisäisikö Pietiläinen lainsäätäjän uusien lakien avulla poliisin toimivaltuuksia tehdä kotietsintöjä ja henkilöön liittyviä tutkintoja, jotta näiden ihmisten mahdollinen vieraan maan kansalaisuus tulisi selvitettyä. Miten poliisilla riittäisivät resurssit tuhansien ihmisten toisen maan kansalaisuuden selvittämiseksi? Nykyisellään Suomen viranomaisilla ei ole mitään tietämystä Suomen kansalaisten mahdollisesta toisesta kansalaisuudesta, koska tämä toinen kansalaisuus ei ole Suomen viranomaisten päätettävissä eikä Suomen viranomaisten lupaa kysytä toisen maan kansalaisuuden saamiseksi. Vain vähäisissä tapauksissa asia voi tulla Suomen tietoisuuteen: tällöin toisen maan kansalainen anoo oman maansa kansalaisuuden rinnalle Suomen kansalaisuutta, koska pysyvä oleskelulupa ei mahdollisesti enää riittävästi turvaa tämän henkilön mielikuvissa toivottuja intressejä, toisin sanojen lähinnä kansalaisuuden tuoma lisä pysyvään oleskelulupaan on se, että tämä henkilö ilmeisemmin tahtoo osallistua myös eduskuntavaaleihin. Kunnallisvaaleja varten ei tarvita Suomen kansalaisuutta. Nämä tapaukset ovat vain murto-osa kaksoiskansalaisuuksista, joita Suomen kansalaisilla on. Toisen maan kansalaisuus ei ole Suomen asia.

Kuva: Osallistuin Pietarin valtiollisessa finanssi- ja ekonomiyliopistossa 14–15. kesäkuuta 2007 yritysjuridiikan seminaariin ”Loppu venäläiselle ruletille!”. Konsuli Simo Pietiläinen Suomen Pietarin pääkonsulaatista luennoi byrokratian arkipäivästä. Hän kertoi asiakkaidensa ihmettelevän, ettei hän juuri koskaan avaa lakikirjaa. Simo vastaa ihmettelijöille, että hän tuntee mielessään oikean ja väärän.


Kuva: Simo Pietiläisen diplomaattiauto voitonpäivän aattona 2009 Suomen ja Venäjän raja-asemalla. Paavo Salonen oli poikansa kanssa tämän diplomaattiauton takakontissa.

Oikeustieteen kandidaatti Simo Pietiläisen mielipidekirjoitusta ei pidä tulkita vain yhdeksi tuhansista äärioikeistolaisista rasistisista puheenvuoroista, joita on valitettavasti saanut kuulla Euroopassa toistuvasti. Tunnetuin äärioikeistolainen terroristi oli Anders Breivik, joka halusi pitää Norjan norjalaisilla ja tuhota terrori-iskulla maahanmuuttajamyönteisiä ihmisiä. 

Suomalaisen yhteiskunnan on puolustettava selvästi ja kirkkaasti ihmisoikeuksia, yhdenveroisuutta ja syrjimättömyyttä. Entisen konsulin omavaltainen menettely oli jo vuonna 2009 omiaan aiheuttamaan uhkan tuhansille ihmisille, kuten Vladimir V. Putin asian ilmaisi Helsingissä varsin värikkäästi ja täsmällisesti. Simo Pietiläinen antoi omavaltaisella menettelyllään pelottavan väärän signaalin rasistiseen riehuntaan, jossa kukin yksilö ja jengi halveksivat oikeutta ja toimivat omavaltaisesti. Uhkaskenaario on sitäkin pahempi, jos perusvakaumuksena yleistyvät samanaikaisesti  puolustuspuheenvuorot ihmisoikeusloukkauksia vastaan. Simo Pietiläisen puheenvuoro Helsingin Sanomissa on tulkittavissa vain yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kiistäväksi vaatimukseksi venäläistä kansanryhmää vastaan.


. . . . . . . .Juha Molari Юха Молaри
GSM +358 44 275 8284
työtön
Teologian tohtori, BBA
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html