lauantai 22. joulukuuta 2012

Omakohtainen safcistinen paljastus – työttömän miehen moraaliseen tietoisuuteen perustuvaa vapaaehtoista harrastuneisuutta


Juha Molari
- taloudellisesti katsoen enemmistöön kuuluva,
moraalisesti tiedostava kristitty.
Moninaisia määritelmiä on syntynyt omien tovereiden ja erityisen runsaasti vähemmän toverillisesti suhtautuvien tahojen avulla (kuten Helsingin Sanomien ja Ylen avulla) minun ja muiden safcistien identiteettien kuvailemiseksi. Muiden safcistien määrittämiseksi en voi sanoa mitään, sillä muista en tiedä enkä voi puhua muiden puolesta, enkä näe mitään safcistista yhteisöllistä pakkoa, en näe führeriä enkä isä aurinkoista tms., vaan kukin määrittäköön itsensä omatoimisesti ja asettakoon toiminnalleen omat tavoitteensa, jotka olkoot enemmän tai vähemmän harrastuneisuutta.  Puhun siis vain omasta puolestani.

Tietysti en kiistäisi kristilliseen moraaliseen tiedostamiseen pohjautuvan harrastukseni varassa toteutuvaa toimeentuloa ja ansaintaa, jos sellaista voisin jostakin jossakin tilanteessa saada ja sellaista olisi tarjolla. Köyhänä työttömänä miehenä on vaikea elää Suomessa niin kuin kaikissa muissakin yhteiskunnissa. Harrastuneisuudessani ei ole moraalisesti mitään ala-arvoista, joten olisi kunniallista saada ansaita moraalisesti tiedostavasta kansalaiskeskustelusta. Safcistina ansainta olisi jopa moraalisesti enemmän ylentävää, kuin siivoojana, kaupan myyjänä tai varastomiehenä, joita työtehtäviä en ole myöskään saanut. En ole kuitenkaan saanut moraaliseen vakaumukseen perustuvaa ansaintaa – ja ilmoitan heti, milloin moraaliseen harrastukseeni tarvitsen verokortin. Ja ennen kaikkea haluan ilmoittaa, että en ota vastaan minulle tarjottuja määritelmiä, vaikka suomalainen media millaisia luonnostelisi.

Omasta puolestani paljastan safcistiseksi identiteettimääritelmäkseni, että minulla ei ole mitään safcistista identiteettimääritelmää – safcistinen määritelmä on tyhjä: on vain yksilöitä. Minä olen moraalisesti tiedostava enemmän tai vähemmän aktiivinen ihminen, joita vastaavia on maapallolla miljoonia muitakin. En yhtään sen enempää: kyse on työttömän miehen moraaliseen vakaumuksellisuuteen perustuvasta vapaaehtoisesta harrastuneisuudesta, satunnaisesta harrastustoiminnasta, mihin ei liity ansaintaa tai sellaista rahoitusta, jonka nautinnoista olisin tiettävästi päässyt osalliseksi.

Safcistina olen kokenut kansalaisaktivistisen satunnaistoimintani avoimen yhteiskunnan ja sivistyneen oikeusvaltion mukaiseksi riippumattomaksi toiminnaksi ja keskusteluksi, ajatusten hautomiseksi, pohdiskeluksi ja mietiskelyksi, jossa ihmisarvot ja demokraattiset arvot ovat mielenkiintoani ja toimintatapojani ohjaavat periaatteet.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus sekä erityisesti Pyhä Raamattu ja pyhä kristillinen traditio viitoittavat arvostuksiani tässä avoimessa keskustelussa, jossa tunteet ovat peri-inhimillisellä tavalla välillä innostuneet ja välillä viileämmät. Vanhassa kristillisessä terminologiassa käytettiin käsitettä ”kontemplaatio”, tutkiva mietiskely, joka on mielestäni parempi ilmaus kuin nykyään englantilaisperäinen yleistynyt käsite ”think tank”, ajatusten hautominen.

Ihmisoikeusaktivisti ei vaikene silloin, kun valtaväestö
pelkää ja vaikenee hiljaiseksi.
Tietysti edellä mainittu satunnaisesti aktiivinen, avoin kansalaistoiminta ja ääneen pohdiskelu tuo esille myös julkista informaatiota, avointen ja julkisten lähteiden analyysin avulla, niin kuin moraalisesti ja yhteiskunnallisesti tiedostavat kansalaiset saavat kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina havaintoja ympäristöstään. Safcistina olen tiedostava  - en vaikeaneva ja silmät ummistava, en alistettu hiljaiseksi sorretuksi orjaksi.

Toimin kristittynä ihmisenä vapaan yhteiskunnan demokraattisten sivistys- ja oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti avoimia, julkisia lähteitä pohdiskellen. Olen sitoutumaton, riippumaton yksityisihminen.

Kaikki olemassaolo liittyy sinänsä tiedostamiseen ja havainnointiin psykologisessa mielessä. Minä olen ”tiedostava” vanhan työväenliikkeen "tiedostavan työläisen" merkityksessä, koska en vaikene jokaisessa nähdyssä sorron ja vääryyden tilanteessa; ja ehkä vielä täsmällisempää on määritellä, että olen kokenut itseni ”tiedostavaksi kristityksi”, ”mietiskelevä kristitty”, sillä omantuntoni velvoittamana puhun siitä vääryydestä, joka on ollut ilmeiseksi ja selvästi nähtäviksi sekä joskus on suorastaan yllättänyt minut, mutta josta liian moni on ollut kaikesta huolimatta hiljaa.

Teen havaintoni kristittynä Pyhän Raamatun ja
rukouksen hengessä.
Minä puhun – jos joskus olen puhun ut– KC:n, Finrosforumin, ProKarelian tai joidenkin muiden tahojen toiminnasta kristityn omantunnon johtamana, jos en koe moraalisesti oikeaksi enää vaieta. Kristittynä teen myös vääriä päätelmiä ja tunteeni eivät ole jumalallisesti yli-inhimillisiä silloinkaan, kun joku asia sattuu mieleeni niin että syntyy tarve puuttua asioihin tavalla tai toisella.  Koen samaistuvani tässä niihin lukuisiin raamattu- ja rukouspiireihin, joissa ympäri Suomea eri-ikäiset ihmiset rukoilevat ja keskustelevat tekemistään yhteiskuntaan perustuvista havainnoista Pyhän Raamatun ja rukouksen hengessä.

Olen moraalisesti tiedostava ihminen, joka osallistuu avoimesti keskusteluun sivistys- ja oikeusvaltion ihanteiden mukaisesti kaiken avoimesti näkemänsä ja kokemansa perusteella julkisen aineiston varassa. Moraalisesti tiedostavana kristittynä olen ”kuka tahansa”, ”mattimeikäläinen” enkä yhtään enemmän, meitä on miljoonia ja miljoonia täällä maapallolla. 

Olen kristittynä moraalisesti tiedostavana ihmisenä suomalainen ja koen arvokkaaksi Suomen kansalaisuuden, joka innoittaa myös omalla arvollaan moraaliseen vastuullisuuteen niitä vilpillisiä ja korruptoituneita tahoja vastaan, jotka vähemmästä tai suuremmasta rahasta aiheuttavat vahinkoa Suomen valtiota ja sen kansaa vastaan.

Muiden safcistien määritelmistä ja pyrkimyksistä kysyttäköön heiltä itseltään.. . . . . . . .Juha Molari Юха Молaри
GSM +358 40 684 1172; +358 44 275 8284
työtön
Teologian tohtori, BBA
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html