keskiviikko 27. helmikuuta 2013

”Ei ole salaisuutta, joka ei tule tunnetuksi”


Jeesuksen puhe Luukkaan evankeliumin 11 luvussa kohdistuu teeskentelijöitä – ns. ulkokultaisuutta –   vastaan, jota harjoittivat tuon ajan ”oppineet”. Ja nuo oppineet olivat hyvin itsestään tietoisia! Fariseukset olivat eräs juutalaisista herätysliikkeistä. Tuo moni-ilmeinen porukka osasi viisastella moninaisista opillisista, eettisistä ja historiallisista kysymyksistä. Sanontakin kuuluu, että missä kymmenen fariseusta, siellä 11 mielipidettä. Kaikesta asiasta kehitettiin spekulaatiota, ja tämä spekulaatio oli totista ja vakavaa. Fariseusten liike oli pyhitysliike.  Väärien opettajien seuraukset olivat olleet kuitenkin veriset. Itse asiassa luen juuri Trotskin elämäntarinaa ja havaitsen, että kommunistijohtajien keskinäinen opillinen ja valtapoliittinen välienselvittely 1900-luvun alkupuolella ei juuri poikkea edellä kerrotusta vertauksesta. 

Jeesus opettaa vastakohdan teeskentelijöiden salaisuuksille. ”Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen:  ’Varokaa fariseusten hapatetta, tekopyhyyttä. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta’”.

Tekopyhyyteen kuuluu kätkeminen ja salaisuudet. Väärämieliseen vallankäyttöön ja vallantavoitteluun – valtapeliin – kuuluvat pelot paljastumisesta ja julkitulemisesta. Kuka siis pelkää paljastumista? Eikö se ole teeskentelevä peluri ja vehkeilijä, joka pelkää? 

- - - 

Lk. 11: 39. Mutta Herra sanoi hänelle:
"Te fariseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta.
40. Te mielettömät! Eikö sama, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuolenkin?
41. Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille. Silloin kaikki on teille puhdasta.
42. "Voi teitä, fariseukset! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä.
43. "Voi teitä, fariseukset! Te istutte synagogassa mielellänne etumaisilla paikoilla ja olette hyvillänne, kun ihmiset toreilla tervehtivät teitä.
44. Voi teitä! Te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat."*
45. Silloin eräs lainopettajista huomautti hänelle: "Opettaja, tuollaisella puheella sinä loukkaat myös meitä."
46. Jeesus vastasi:
"Voi teitäkin, lainopettajat! Te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.
47. "Voi teitä! Te rakennatte muistomerkkejä profeettojen haudoille, mutta ketkä heidät tappoivat? Teidän isänne.
48. Näin te tunnustatte ja hyväksytte isienne teot: he tappoivat profeetat, ja te rakennatte profeetoille muistomerkit.
49. Tämän vuoksi onkin Jumalan Viisaus sanonut: 'Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja, ja he tappavat ja vainoavat näitä.'
50. Niinpä tämä sukupolvi saa maksaa kaikesta profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu,
51. Abelin verestä aina Sakarjan vereen asti, hänen, joka surmattiin alttarin ja pyhäkön välille. Niin, minä sanon teille: tämä sukupolvi vaaditaan vielä tilille.
52. "Voi teitä, lainopettajat! Te olette vieneet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle, ja niitäkin, jotka ovat halunneet mennä, te olette estäneet."
53. Kun Jeesus lähti sieltä, lainopettajat ja fariseukset ahdistivat hellittämättä häntä kysymyksillään ja ottivat puheeksi kaikenlaisia asioita yrittäen houkutella hänet ansaan.
54. He kuuntelivat valppaasti saadakseen hänet kiinni hänen omista sanoistaan.
 Lk. 12:1 Väkeä oli tällä välin kokoontunut tuhatmäärin, niin että ihmiset jo tallasivat toisiaan.
Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen:
"Varokaa fariseusten hapatetta, tekopyhyyttä.
2. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi.
3. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta.

- - - 

Muistan kauhulla, miten Jussi Parviainen avomielisesti piti tietokoneessaan sähköpostit auki, kertoi puhelimessa tunnukset ja niin edelleen. En halunnut edes kirjata niitä muistiin, koska Ankaran totuuden profeetta tuntui pelottavalta. Ankaran totuuden demonstraatio meni vielä pitemmälle Suomen tunnetuimmassa blogissa, jossa hän paljasti intiimitkin ankarat totuudet. En halunnut katsella edes niitä kuvia - enkä halua edelleenkään. Parviainen kirjoitti kuitenkin myös näytelmää Jeesuksen menestystarinasta.

Teeskentelijöiden väärämielisen vallankäytön, vallantavoittelun ja valtapelin vastakohtana on Jeesus ja hänen seuraajiensa ankara totuus: ei ole kätköä, joka ei paljastu. 

Luukkaan evankeliumi kohta palautuu evankeliumien kirjallisuuskriittisen tutkimuksen valossa kadonneeseen ns. Q-evankeliumiin. Luukkaan evankeliumin kirjoittaja on sijoittanut mahdollisesti muutaman sanan ja lauseen lisää tähän tekstijaksoon. Pääpointti on kuitenkin, että Jeesuksen seuraaja voi puhua avoimesti kaiken, mikä pimeässä sanotaan hänelle, mikä korviin kuiskutetaan: Jeesuksen toiminta kestää ankaran totuuden ja avoimuuden. Tietysti ei ole ”salaisuutta”, joka ei tulisi tunnetuksi: Jeesus – Jumalan Poika – tulee tunnetuksi. 

Olen heikosti ymmärtänyt tätä kohtaa vuosikaudet, kun kirjoitin jopa väitöskirjaa Q-evankeliumista ja pohdin tällöinkin tekstin merkitystä. Nyt omakohtaiset kokemukset ja asiaan liittyvät spekulaatiot ovat auttaneet ymmärtää Jeesuksen puhetta. Kyse on kritiikistä valtapelureita vastaan, joilla on juonensa ja salaisuutensa, joita suojellaan ja joiden paljastumista pelätään, koska elämä ei ole vilpitöntä.

Mistä pelko siis kertoo? Se kertoo teeskentelystä, pelaamisesta, laskelmoinnista.

Jeesuksen puheen konteksti on tekopyhien vallankäyttäjien ja valtapelureiden kieroilu, juonittelu, taktikointi ja sen mukaiset ”salaisuudet”. Jeesus tahtoo läpinäkyvyyttä, avoimuutta, ankaraa totuutta. 

Jos blogiani ei hallittaisi myös samalla salasanalla, niin omasta puolestani sähköpostini saisivat olla ihan yleisesti koko maailman luettavissa. Ei siellä ole rakastajia, ei siellä ole salaisia viranomaisviestejä, ei siellä ole ulkopuolisten ihmisten sosiaaliturva- ja muita henkilötietoja, ei siellä ole mitään pelottavaa. Ihan hyviä postikortteja, ei mitään pahaa toivoteta kenellekään. Esimerkiksi Kavkaz-Centerin toistuville väitteille ”KGB-agenteista” ei löydy mitään tukea mistään sähköpostistani. Sellaiset tarinat ovat syntyneet kirjoittajien ilkeämielisestä, pirullisesta päästä, eivät mistään tietoon perustuvasta tuloksesta.

Sikäli ja mikäli sähköpostini tiedot ovat ”niin kuin postikortti” parhaille IT-spesialisteille, niin mahtavat sellaiset tyypit kohdanneen pettymyksen kovan uurastuksensa jälkeen, kun vain surkuhupaisa ja säälittävä keskustelu Stalinista ja hänen arvottomuudesta on voitu saattaa julkisuuteen! Mitään mehevämpää ei ollut tarjolla! Ja tuokin keskustelu kovasti karsittuna ja niukkana!

Sähköposteissani ei ole yhtään viestiä (lähetettyä tai saatua), jossa toinen osapuoli olisi merkittävä venäläinen tai muu ulkomainen viranomainen, poliittinen vaikuttaja tai edes mediahenkilö. Mitään sellaista vuorovaikutusta ei ole yhdessäkään sähköpostissani. Olenkin voinut sanoa toistuvasti jo aiemmin, että kaikki postini ovat avoimia, niissä ei ole salaisuuksia omasta puolestani.  Tietysti mahdollinen tietovuoto voisi selittää käsittämättömän huonoa menestystä kaikissa työhakemuksissa, joita olen sähköpostini välityksellä lähettänyt työpaikkoihin, mutta tuskin kukaan "häirikkö" on niitäkään maksimaalisesti ennättänyt tai tahtonut turmella. En usko sellaista pahuutta ihmisistä.

En kuitenkaan usko, että tietovuoto safcistien stalinistikeskustelusta olisi koneeltani. Olen pikemmin ”sopiva vihollinen”, kuten on nähty jo usean vuoden ajan. Opettavaa tämä on kuitenkin raamattuteologisen mietiskelyn taustaksi: Jeesuksen ja hänen opetuslapsien maailma piti olla niin kokonaan toisenlaisen kuin teeskentelijöiden, että Jeesuksen seuraajilla ei ole pelättäviä salaisuuksia, joiden julki tuleminen olisi huolestuttavaa.  Milloin meistäkin tulisi näitä vilpittömiä Jeesuksen seuraajia, ankarasti totuudellisia profeettoja?

Jälkikirjoitus

Venäläisen liberaalidemokraattisen puolueen tietyt tahot ovat puhuneet boikotista Suomea vastaan. Olen yhtä mieltä kritiikin tarpeesta lasten- ja perheoikeuksiin liittyviä julmuuksia vastaan, joita Suomessa on viranomaismenettelyssä harjoitettu. En kuitenkaan mitenkään ole koskaan tukenut tuota boikottia. Siksi ihmettelen, miksi Suomi tänään –sivustolle on sijoitettu nimeni asiaa koskevan uutisen hakusanaluetteloon. http://suomitanaan.blogspot.fi/2013/02/zhirinovskin-puolue-boikotoi-suomea.html

Eilen sain tietää, että eräs Suomesta pakomatkalle lähtenyt nainen ja hänen tyttärensä - jonka olin tavannut tuon pakomatkan aivan alkuhetkillä (jo useita vuosia sitten) Pietarissa Ozerki-hotellin ala-aulassa ja jutellut tunnin verran heidän kanssaan, ovat joutuneet nyt vaikeuksiin Suomessa. He palasivat Israelista Suomeen ja Suomessa äitiä odottaa syyttäjän vaatimuksesta vankeusrangaistus. Äiti ja tytär tahtoivat elää yhdessä, jotta tytärtä ei laiteta suomalaisen lastensuojelubisneksen ja pörssiyhtiöiden tuotteeksi.

. . . . . . . .Juha Molari Юха Молaри
GSM +358 40 684 1172; +358 44 275 8284
Työtön
Teologian tohtori, BBA
Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html