keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Kansanedustaja Sari Palm räksytti Venäjää vastaan Suomen eduskunnassa Puolustuspoliittisen selonteon käsittelyssä 6.2.2013


Kristillisdemokraattisen puolueen kansanedustaja Sari Palm esitti 6. helmikuuta 2013 Suomen eduskunnassa Puolustuspoliittisen selonteon käsittelyssä huolensa siitä, että Venäjä suurvaltana Suomen naapurissa on ilmoittanut valmiutensa puolustaa venäläisiä naapurimaassa. Palm (kd.) vaatii hallitukselta kovempaa ja selvempää selontekoa ja toimia kyseistä Venäjän "uhkaa" vastaan! Eikö Sari Palmin pitäisi Lapsen puolesta –ryhmän vetäjänä osoittaa pikemmin myönteistä kiinnostusta Venäjän kansalaisten loukattuun ja alistettuun asemaan suomalaisessa oikeudessa, mediassa ja viranomaismenettelyssä?

Kristillisdemokraattien perinteeseen kuuluu Kristillisen liiton vuosikymmeniltä amerikkalaishenkinen merkillinen selitysperinne, jossa aikoinaan Neuvostoliittoa selitettiin Ilmestyskirjan petokuvien avulla, joita sovitetaan nyttemmin Venäjään. Palm ei ole julkisesti ilmoittanut mitään suoranaista liitosta merkilliseen paranoidiseen uskonnolliseen tulkintaan. Hänen toimintansa ei kuitenkaan osoita mitenkään vakuuttavaa ja tasapainoista asiantuntumusta Venäjään liittyvissä kysymyksissä.

Sari Palm vetää Kokoomuksen Sari Sarkomaan kanssa Eduskunnan lapsen puolesta –ryhmää. Tuossa ominaisuudessaan Palm on osoittanut kannatusta lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulan ehdotuksille.[7] Tuo ryhmä ei ole osoittanut kuitenkaan mitään aktiivisuutta suomalaisten viranomaisten toimien parantamiseksi, jotta Suomessa tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset venäläisiä perheitä ja lapsia vastaan vähenisivät. Juuri venäläisten perheiden ihmisoikeuksien korjaamisessa tulisi osoittaa aktiivisuutta, mikäli lapsen puolesta –ryhmä on ajan tasalla ajanmukaisessa kansallisessa ja kansainvälisessä lastenoikeuskeskustelussa. Esimerkiksi Eduskunnan lapsen puolesta –ryhmä ei ole osoittanut mitään tukea Venäjän ja Suomen yhteiselle lapsikomissiolle; lapsiasiainvaltuutettu Mari Kaisa Aula on suoranaisesti vastustanut tuollaista yhteistyöelintä.

Tämä Sari Palm on kansanedustaja, kunnallisvaltuutettu ja Kouvolan ev.lut. seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen. Kristillinen etiikka tulisi ohjata pelottomaan, vilpittömään lähimmäisen rakastamiseen: venäläisiä tulisi rakastaa ja suomalaiskansallista kreml- ja russofobista propagandaa tulisi torjua rohkeasti. Valitettavasti Sari Palm lausuu yhä uudestaan julkisuuteen uhkakuvia, jotka liitetään tavalla tai toisella Venäjään tai venäläisiin.

Sari Palm toimii jäsenenä puolustusvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa sekä varajäsenenä liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Noissa paikoissa hänellä olisi erinomainen mahdollisuus lausua paremman ja vähemmän leimaavan Venäjä-suhteen puolesta, mutta menettelyt ovat olleet pikemmin kielteisiä. Kuusankoskelaisen lastenohjaajan Marketta Ukkolan ja pankinjohtajan Timo Ukkolan perheen esikoistytöstä on vuosi vuodelta yhä enemmän kasvanut sellainen pelkojen valloittama nainen, joka toistuvasti kertoo julkisuuteen uhkakuvia Venäjään liittyen.  

Entinen pankinjohtaja, nykyään myös hevosmiehenä [5] tunnettu Timo Ukkola toimi Keskustan valtuutettuna Kouvolan valtuustossa vuodesta 2008,[3] mutta kuntavaaleissa 2012 hän sai vain 121 ääntä eikä tullut valituksi Kymen vaalipiirissä Kouvolassa Keskustan ehdokkaana. Sitä vastoin tytär Sari Palm sai 517 ääntä kristillisdemokraattisessa puoluessa ja tuli valituksi.[4]

Mahdollisesti Venäjään liittyvien uhkalausuntojensa ”ansiollisuuden” johdosta Sari Palm sai 4.6.2011 Puolustusvoimain komentajan myöntämän sotilasansiomitalin ja 12.8.2011 Karjalan Prikaatin komentajan myöntämän huomion Torkkelin ristin.

Julkisen aineiston valossa Palm vaikuttaa todelliselta paranoidiselta russofobilta. Hän teki jopa vähemmän kunnioitettavan aloitteen, että maata ei myytäisi vapaasti markkinatalouden mukaisesti Suomessa venäläisille, vaan kaupat tulisivat luvanvaraisiksi.[1]  Palmin asiaa esittelevä blogikirjoitus viritti sittemmin sellaisten ”tunnettujen” tyyppien rakkauden kuin Markus Lehtipuu, James Hirvisaari, Antti-Pekka Mustonen ja Veikko Saksi, mikä ei juuri yllätä, kun tietää mainittujen tyyppien aktiivisen vihamielisen kirjoittelun Venäjää vastaan. Palm vaatii toimenpidealoitteessaan 3.11.2011 [9], että EU:n ja ETA:n ulkopuoliset luonnolliset ja juridiset henkilöt eivät saisi ostaa Suomesta kiinteistöjä, vaan kaupat tulisivat luvanvaraisiksi erityisen kontrollin alaiseksi. Hän viittaa erityisesti siihen, että näiden kauppojen kokonaismäärä on ollut selvässä kasvussa Suomessa. Kuntien vaikeutuva taloustilanne saattaa lisätä valmiuksia myydä kiinteistöjä ulkomaalaisille, mutta näitä valmiuksia ja lisääntyviä kauppoja torjuakseen Palm esitti vaatimuksen, jonka mukaan ”kaupan kohteen sijainti suhteessa maamme turvallisuuteen olisi etukäteen selvitettävä”.[9] Lisäksi pitäisi selvittää ostajan ”taustat ja mahdolliset kytkennöt”.[9]

Sari Palm vaati Nord Stream –kaasuputkihankkeelle erityistä turvallisuuspoliittista EU:n tarkkailua, koska koki mahdolliseksi huoleksi, jos Venäjä aikoo lähettää omia sota-aluksiaan kaasuputkien reiteille. Hän korosti kaasuputkea ”turvallisuuskysymyksenä”.[10]

Syyskuussa 2009 Palm lausui kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa ja meuhasi vaatimuksensa hyväksi, että Suomen pitäisi ottaa EU:ssa esille Venäjän heikentynyt ihmisoikeustilanne: ”Suomen tulee ponnistella niin eurooppalaisessa yhteistyössä kuin maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksien puolesta. On pidettävä kristallisoituneena mielessä, että arvojen tulee voittaa intressit. Venäjän ihmisoikeuskysymykset ovat meille rajapinnalla. Suomen tulee niin EU:ssa kuin kahdenvälisissä suhteissaan nostaa esille Venäjän heikentynyt ihmisoikeustilanne YK:n ihmisoikeussopimuksen hengen mukaisesti. Kehitysyhteistyössä samoin kuin siviilikriisinhallinnan tehtävissä voimme viedä ihmisoikeuksien toteutumista arjessa eteenpäin erityisen vaikuttavalla tavalla.”(Palm 2009) [2]

Kun Palmin Venäjä-aktiviteettia ja –osaamista selvittää, niin hänestä lienee kasvanut eduskunnassa ja monissa puoluspoliittisissa konfereissa esiintyvä "Venäjä-tuntija" sillä perusteella, että hänellä on venäläisiä rotukoiria, toimii alan järjestön sihteerinä.[8] Ehkä juuri koiran kasvattaja - erityisesti venäläisten rotukoirien - oppii ja osaa räksyttämisen taidon Venäjää vastaan, ehkä Sari huutaa myös venäläisille rotukoirilleen. Joskus jo useita vuosia sitten Sari Palm kirjoitti kauniisti Kouvolan ja Vologdan mahdollisista elinkeinopoliittisista yhteistyömahdollisuuksista. Tämän kirjoituksen hän laati sen jälkeen, kun oli käynyt Kouvolan kuntavieraana Venäjällä Vologdassa.[6] Mutta sen jälkeen Sari Palm on edennyt poliittisiin luottamustehtäviin ja nyt sopivissa tilanteissa lausuttujen poliittisten kaunopuheiden ja uhkakuvien välinen jännite on kasvanut yhä selvimmäksi kyseisen kansanedustajan toiminnassa.

Viitteet


[1] Sari Palm, Maata myynnissä. Uusi Suomi – puheenvuoro 13.1.2011. http://saripalm.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57919-maata-myynnissa'

[2] Sari Palm: Ryhmäpuhe ihmisoikeusselonteosta, 9.9.2009. KD. http://www.kd.fi/KD/www/fi/ajankohtaista/ryhmapuheet.php?we_objectID=5450

[3] Kouvolan Sanomat 29.10.2008. Arpa nosti Timo Ukkolan Kouvolan valtuustoon. http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2008/10/29/Arpa+nosti+Timo+Ukkolan+Kouvolan+valtuustoon/200826108187/4[6] Palmin kirjoitukseen Kunta-avioliitosta (2006) on viitattu sivulla 37 Viktoria Suomisen opinnäytetyöss Ystävyyskaupunkitoiminta 1991-2009. Kouvolan (Kuusankosken, Anajalankosken) ja Vologdan yhteistyö. Opinnäytetyö 2010. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/13643/diplomi%20Viktoria%20Suominen.pdf?sequence=1  Palmin alkuperäinen Vuodatus-sivuston blogikirjoitus on kadonnut.

[7] Verkkouutiset 4.9.2012. Palm ja Sarkomaa: Lapsiasiainvaltuutetun vaatima tutkinta aloitettava viivytyksettä. http://www.verkkouutiset.fi/index.php/politiikka/984-politiikka/108196-108196

[8] Suomen Venäjäntoyt ry. Toimintakertomus 2006. http://www.russiantoy.fi/Microsoft%20Word%20-%20Toimintakertomus_2006.pdf

[9]. Sari Palm 3.11.2011. Toimenpidealoite 18/2011 vp. Suomen eduskunta. EU:n ulkopuolisten kiinteistönoston luvanvaraistaminen. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tpa_18_2011_p.shtml

[10] Samuli Rissanen 7.10.2009. Nord Stream lobbasi KD:n eduskuntaryhmää. http://kd.fi/KD/weblehti/fi/juttuarkisto/artikkelit.php?we_objectID=5550

. . . . . . . .


Juha Molari Юха Молaри
GSM +358 40 684 1172; +358 44 275 8284
Venäjän ortodoksisen kirkon jäsen
Teologian tohtori, BBA
Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html