maanantai 4. maaliskuuta 2013

Venäjän strategisen tutkimuksen instituutti RISI Suomeen

Katkelma artikkelista.
Jussi Niemeläinen, Helsingin Sanomat 3.3.2012. 
Venäläinen tutkimuslaitos laajentaa 
Suomeen – tulokset Putinin hallinnolle.Helsingin Sanomien artikkelissa 3.3.2013 kerrotaan Venäjän strategisen tutkimuksen instituutin (RISI; Российский институт стратегических исследований) saapumisesta Suomeen.Jussi Niemeläinen ja Helsingin Sanomat haastattelevat Venäjän strategisen tutkimuksen instituutin johtajaa, kenraaliluutnantti Leonid Rešetnikovia (Леонид Петрович Решетников). Helsingin Sanomien jutussa on kuva myös Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksesta Nordenskjödinkadulla Töölössä, mutta tässä yhteydessä itse artikkeli ja Rešetnikov eivät mitenkään määrittele Suomeen saapuvan RISI:n konttorin suhdetta Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen (Российский центр науки и культуры [РЦНК]  в  Хельсинки).RISI:n tehtävänä ei ole Suomessa raportoida Suomen sisäpolitiikkaa, mutta sitäkin kiinnostavampaa on tietää, miten suomalaiset ja muut eurooppalaiset näkevät EU:n kohtalon. Moskovassa koetaan, että siellä ei ole tarpeeksi objektiivista tietoa Suomesta. Jussi Niemeläisen ja Helsingin Sanomien artikkeli oli varsin objektiivinen ja neutraali informaatio RISI:n saapumisesta Suomeen. Siinä ei luotu mitään pelottelua sinänsä.[1]


Itse jutussa ei tule ilmi, millaista rahoitusta RISI käyttäisi Suomeen, miten rahoitus kanavoidaan, miten  tutkimuskonttorin perustaminen käytännössä sijoittuu oikeudellisesti ja maantieteellisesti, keitä tutkijoita RISI rahoittaisi Suomessa.


Kolmessa eri vaiheessa olen  kohdannut tämän Venäjän strategisen tutkimuksen instituutin jo ennen tätä Helsingin Sanomien uutista.


Vain muutama kuukausi sitten  21.12.2012 kello 08:22:48 kirjoitin sähköpostissani Johan Bäckmanille ja tietyille Suomen antifasistisen komitean jäsenille RISI:n perustamiseen ja rekisteröintiin liittyvistä huhuista. Määrittelin muutamia keskeisiä periaatteita, joita tahtoisin nähdä RISI:n konttorin taustalla Suomessa, vaikka tietenkään en itse ole sitä perustamassa!


Venäjä-instituutin ja strategisen tutkimuksen perustamiseen muutama linjanveto. Pidän välttämättömänä, että vastuutaho on Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen ja Venäjän suurlähetystön nimeämä venäläinen henkilö ja he ovat tässä toiminnassa päätösvaltaisia hallituksen edustajia.  Ystäväpiirissäni on toki Venäjän kansalaisia, jotka asuvat Suomessa ja ovat vakaumuksellisesti sopivia, mutta mielestäni tuo henkilö tulisi löytää strategisen partnerin avulla.


Pidän myös välttämättömänä, että hyvää ideaa ei jätetä pelkkään virtuaaliseen toteuttamiseen tai verbaaliseen toteutumiseen, vaan kyse on reaalisen oikeudellisen ja hallinnollisen toimijan rakentaminen, jos sellainen instituutti halutaan rakentaa. Siinä on tällöin toimitilat, ehkä tiede- ja kulttuurikeskuksen tiloissa tai vuokrattuna lähempänä yliopistoa. Toimitiloissa on pieni kirjasto- ja lukutila sekä työtila että luentotila, työsopimuksella kirjallisesti palkattu pienempi tai suurempi henkilökunta. Erityisen välttämätöntä on, että syntyvä järjestelmä on kirjanpitovelvollinen, budjetti on tehty hyvien käytäntöjen mukaan, tilintarkastukset ja muut muotovaatimukset ovat virheettömät.


En halua, että minun nimeni esiintyisi perustamishankkeessa ja sen kaavailuissa joissakin yhteyksissä esimerkiksi Venäjällä, mikäli edellä mainitut seikat eivät ole toteutumassa. - - -


Edelleen jatkoin sähköpostissani 21.12.2012 kello 13:26:44: ”Instituutin toiminnan kannalta olisi huomattavasti eduksi, mielestäni välttämätöntä, että tämä paikallinen Venäjän kansalainen löytyy yhteistyössä [Venäjän] tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa.  - - -  Tärkein asia on mielestä strategisen partnerin löytäminen riittävän korkealta ja sopivalta tasolta. Myös perustamistarpeeseen täytyy liittyä toiminnan kuvaus, jolloin myös työtilan tarve muodostuu perustelluksi. Toiminnan kuvaukseen liittyy budjetti, jolloin se ei ole safcistinen omaehtoisuuteen perustuva harrastuspiiri, vaan julkisen valvonnan piiriin kuuluva rahoitettava organisaatio.”


Sitä vastoin sain kuulla vastakkaisiakin näkemyksiä, joiden mukaan RISI-eduston ei pitäisi olla Venäjän diplomaatteihin yhteydessä ja että olisi parempi järjestää se ilman yhteyttä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen, joka on Venäjän lähetystön osa ja osa diplomaattiedustustoa. Jos ymmärsin tai muistan  oikein, niin Johan Bäckman ei  haluaisi olla missään tekemisissä Venäjän diplomaattien kanssa. Mutta nämä juttelut olivat spekulaatioita juorujen pohjalta, eivät mitään vakavia "hankesuunnitelmia"!


Helsingin Sanomien artikkelissa kuva Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksesta tämän RISI-hankkeen esittelyn yhteydessä onkin jännittävä valinta: mihin suuntaan nyt kehittely on kääntymässä, päädytäänkö minun esittämään linjanvetoon, jota ei kukaan ole toki missään koskaan julkisesti esitellyt eikä se ole RISI:n tiedossakaan. Toivon kuitenkin, että näin tapahtuisi, sillä silloin kaikkinainen valvonta olisi asianmukaista. Vapaamuotoisessa spekulaatiossa kirjoittamani toive tai mielipide ei ollut epäluuloa RISIa kohtaan, vaan käsitys toiminnan tehokkuudesta ja arvokkuudesta Suomen kaltaisissa oloissa.


Edelleen toistin sähköpostissani näkemystäni 21.12.2012 kello 19:42:47: ” - - -  Kun katsoo tiede-ja kulttuurikeskuksen historiallista tehtävää, niin sen pitäisi olla kyllä RISI-edustoa lähellä, vaikka ei tietenkään ole tarkoitus, että RISI olisi välttämättä tiede- ja kulttuurikeskuksen sisällä fyysisesti tai juridisesti. - - - 


Joskus 2006 tai 2007 olin yhteydessä Suomen ulkopoliittisen instituutin (UPI) silloiseen johtajaan Tapani Vaahtorantaan ja tiedustelin UPI:n kiinnostusta venäläisen luennoitsijan saamiseksi, vierailijaa kohtaan joka saapuisi juuri tässä puhutusta RISI-organisaatiosta. UPI vastasi kunnioittavasti, mutta ei osoittanut mitään aktiivisuutta ja motivaatiota tämän luennon tai keskustelun järjestämiseksi. Nyt ei tule yksityinen satunnainen vierailija Helsinkiin, vaan itse organisaatio perustaa sivukonttorinsa Helsinkiin.


Sittemmin minulla oli joku muukin pieni yhteys RISI:n kanssa. Minulla ei ole kuitenkaan henkilökohtaisesti mitään pientäkään osaa kyseisen arvovaltaisen tutkimusinstituutin toimintaan tai sen saapumiseen Suomeen. Omalta osaltani ilmoitan tyytyväisyyteni, että RISI saapuu Suomeen. En ole esimerkiksi koskaan tavannut ketään RISI-organisaatioon kuuluvaa henkilöä kasvotusten. Toisella tavalla autuaita ovat lukuisat muut suomalaiset.Lähteet.

[1] Jussi Niemeläinen, Helsingin Sanomat 3.3.2012. Venäläinen tutkimuslaitos laajentaa Suomeen – tulokset Putinin hallinnolle. http://www.hs.fi/kotimaa/Ven%C3%A4l%C3%A4inen+tutkimuslaitos+laajentaa+Suomeen++tulokset+Putinin+hallinnolle/a1362278632762
. . . . . . . .
 
Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha