torstai 28. marraskuuta 2013

Suomalainen islamistisolu paljastaa aseellisen jihad-kiihkonsa

Suomalainen islamistisolu
(a)    tukee voimakkaasti aseellista jihad-taistelua
(b)   tuomitsee muslimien valtaosan luopioiksi, kääfireiksi
(c)    nimittelee epäinhimillisellä halveksivalla tavalla eri tavalla ajattelevia ja toivottaa jopa Allahilta tuhoa heille
(d)   tukee voimakkaasti muslimitaistelijan ylpeyttä lähteä aseelliseen sotaan Syyriaan
(e)   puolustelee Al-Qaidan ja Osama bin Ladenin kunniaa
(f)     hyökkää nimeltä mainiten muutamia yksittäisiä Suomen kansalaisia vastaan


"Muslimin ei tulisi häpeillä taisteluun lähtöä"

Suomalainen islamistisolu esittää suomeksi tarinointia ja selityksiä selitysten päälle Islamtieto-sivustolla. Suomalainen muslimimies, jonka olen tavannut ainakin kerran Abdullah Tammen tiedotustilaisuudessa, pohjanmaalaismies - Vihtori Kosolan naapuritalon mies - Olavi "Abdullah" Rintala lähetti elokuussa 2013 Islamtieto-nimiselle keskustelufoorumille pohdiskelua siitä, että Suomesta on lähdetty Syyriaan taisteluihin. Hän puolustelee voimakkain sanoin, että jihadistitaistelijat eivät olisi syrjäytyneitä ja manipuloituja.  Kaikenlaisen selittelynsä ohessa hän paljastaa monia kiinnostavia faktoja Suomessa toimivista islamisteista, jotka todella tukevat aseellista väkivaltaista taistelua. Vastauksena Rintalalle nimimerkki ”thomp22” kiittää Allahia siitä, että Suomesta on lähdetty taistelemaan Syyriaan. Hänen mukaansa taisteluun lähtemistä ”ei tulisi peitellä tai häpeillä, kuten ehkä eräät länsimaalaistuneet muslimit saattavat tehdä”. Hän kirjoittaa myös, että ”älkää pelätkö sanoa, että aseellinen taistelu on vahva osa islamia, sillä se on”.


Islamtieto-sivuston profiilissa on kuvattu jihadististen muhajideen taistelijoiden rynnäkkö.

 Jutussa esiintyvän tarinoinnin ja selittelyn puoli on vähemmän kiinnostava. Tarinoinnin ohessa he paljastavat erittäin kovia kiinnostavia faktoja suomalaisten islamistien kiihkosta. Tässä en suinkaan tarkoita muslimien valtaväestöä, vaan rajatusti vain tätä tiettyä islamistista kiivasta suomalaista "solua".

"Allah tuhotkoon heidät"

Abdullah Rintala (6.8.2013, 2:27 am) puolustaa avoimesti jihadistien ”oikeutta” tappaa ”saastaisen syyrialaisarmeijan sotilaan tai iranialaissotilaan”. Tappamisen ”oikeutusta” Rintala vahvistaa tavanomaisella psykologisella tempulla: epäinhimillistää tapettava. Laillisen esivallan edustaja on nyt ”saastainen”. Niin hänet on kai luvallisempaa tappaa? 


Yksi saastainen sotilas” on Abdullah Rintalan omaa kielenkäyttöä. Syyrian presidentti on Rintalan epäinhimillistävässä kielessä ”luihu paskapää”. Venäläisiä Abdullah Rintala kutsuu halventavasti ”ryssiksi” ja pyytää, että ”Allah tuhotkoon heidät”. 


YK vääntyy Rintalan jihadistisessa kiihkossa halventavaan muotoon ”Yhdentekevät Kansakunnat”.

Al-Qaida -terroristi on uhri

Abdullah Rintala (6.8.2013, 2:27 am) julistaa tuossa tarinoinnissaan empimättä kääfireiksi – Islam-uskonnosta luopuneiksi – sellaiset muslimit, jotka itse pitävät itseään muslimeina, mutta eivät noudata Rintalan mielipiteitä joistakin partikulaarisista uskonnollisista tavoista. Shi’at eivät saa Rintalan tekstissä muslimin kunniaa. Hän jopa moittii, että ”moni muslimi on erehtynyt luulemaan", että nämä shi’at olisivat muslimeita, mutta hän itse kutsuu heitä ”saatanallisen kultin” harjoittajiksi. Samalla Rintala moittii sitä, että shii’oja kunnioittavat tahot eivät pidä al-Qaidaa, Osama bin Ladenia, salafeja, wahabeja ja talebaneja oikeina muslimeina. Hän on kovasti pahastunut, koska shi’at ”kasvattavat muslimeihin vihaa al-Qaidah’aa, saudeja ja sen ulamaa tai talebaneja vastaan, jotka ovat wahhabiittejä”. Rintala moittiikin shi’a johtajaa Raafidhia siitä, että tämä oli moittinut Al-Qaida –terroristijärjestön edustavan pelkkää ”vähemmistöajattelua”.  Hän tahtoisi ajatella toisinpäin kuin yleensä ajatellaan, nimittäin Rintala esittää väitteen, jonka mukaan salafi, jihadisti ja alqidalainen terroristi olisi uhri.

Abdullah Rintala kutsuu ”kukkahattutätimäisyydeksi” kehotuksia muslimien sunnien ja shi’ojen yhdistymisestä ja vihollisuuksien loppumisesta. Hänen mukaansa ne erehtyneet sunnit, jotka tukevat yhdentymistä, luulottelevat olevansa ”parempia ihmisiä”. Rintalan mukaan sunnien ja shi’ojen keskinäinen sovinto olisi ”Jihadin hylkäämistä”. Rintala ei ole kuitenkaan tiettävästi merkittävästi oppinut sen enempää islamin sisällöstä kuin historiasta eikä hänelle ole myönnetty mitään virallisen opettajan asemaa muslimien keskuudessa, joten edellä kuvatut äärikäsitykset eivät  edusta muslimien valtaväestöä eikä muslimien uskontoa sinänsä, vaan  ilmentävät lähinnä tuota rajattua ääriporukkaa, joka ei ole saanut mitään uskonnollista valtuutusta kiihkolleen. Näyttää keskustelun perusteella siltä, että jopa valtaosa muslimeista ja muslimiyhteisöjen johtajat kärsivät näiden jihad-kiihkoilijoiden tähden, joita on myös Suomessa aivan Pohjanmaalla syntyneiden miestenkin keskuudessa.

"Jihadia käydään siksi, että La ilaha illa Allah olisi korkeimmalla"

Abdullah Rintala (6.8.2013, 2:27 am) loukkaantuu, että jihad-taistelut – niin kuin Rintala tulkitsee jihadin väkivaltaisuudekI islamia huonosti tuntevana suomalaismiehenä – on Suomen Islamilaisen Neuvoston hallituksen varapuheenjohtajan ja joiden lehtikirjoitusten valossa liitetty musliminuorten syrjäytymisen valitettavaan ilmiöön. Syrjäytyneitä käytetään hyväksi erilaisten jihadisti värväreiden toimesta. Sellaista väitettä Rintala ei hyväksy, koska se turmelee jihadin kunnian. Abdullah Rintala puolustaa jihadistista tulkintaansa noita negatiivisia väitteitä vastaan sillä, että ”jihadia käydään siksi, että La ilaha illa Allah olisi korkiemmalla”.

Jälleen voidaan sivuuttaa selittelyt ja tarinoinnit, mutta todeta kiistätön fakta, että Abdullah Rintalan islamistisolu julistaa muslimien valtaosan kääfireiksi ja tukee väkivaltaista jihadia Allahin nimissä. Abdullah Rintala myös tuomitsee kirjoituksessaan – olematta itse kuitenkaan missään islamin teologisen tuntemuksen arvovaltaisessa asemassa – että Syyrian hallitseva islamilainen usko ei olisi lainkaan islamia. Siksi jihadistien on helpompi tappaa, koska syyrialaiset eivät ole muslimeja Rintalan määritelmän mukaan.

Abdullah Rintala (6.8.2013, 2:27 am) käy kovaa keskustelua MTV 3:n 45 Minuuttia ohjelman väitteitä vastaan, joiden mukaan jihadistiseen taisteluun lähteneet fundamentalistit kuvittelevat olevansa kuolevia marttyyreita, mutta ovatkin tosiasiassa hyväksikäytettyjä narsisteja. Riippumatta ja kiinnostumatta enempää Rintalan hämmentyneestä tunteesta mainitun jihadistisen taistelijan arvonalennuksen johdosta, niin tärkeintä on taas nähdä itse kiistaton fakta: Rantala puolustaa tätä taistelijaa ja hänen kunniaansa.  Spekulaatio olisi sinänsä kiinnostavaa toisella foorumilla siitä, millaisesta taustasta jihadistiset taistelijat lähtevät, mutta riittää todeta, että Abdullah Rintala tukee tuollaiseen jihadistiseen sotaan lähteviä taistelijoita.

Jihadistisia äärinäkemyksiä esittelevä Rintala hyökkää kirjoituksissaan myös Abdullah Tammea, Juha Molari ja Janus Putkosta (Verkkomedia) vastaan nämä nimeltä mainiten.


Jihadistisen islamistisolun kyseenalainen ”teologia” noudattaa YK:n turvaneuvoston Al-Qaida-pakotteiden alaisuuteen terroristisivustoksi luokitellun Kavkaz-Centerin propagandaa, jossa myös muslimien valtaosa julistetaan luopioiksi ja vain jihadistiset muhajideen taistelijat saavat tunnustuksen.Kirjoittaja:
Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html