maanantai 24. helmikuuta 2014

Ukrainan vallankaappaus – viimeinen länsimainen mahdollisuus kontrolloida Ukrainaa?

Ukrainan vallankaappauksessa ei ole kyse ihmisoikeuksista, demokratiasta eikä sivistyksestä. Ukrainassa valtaa kaappaava oppositio on turvautunut aseisiin ja käyttää häikäilemättömästi väkivaltaa myös yhä edelleen entisen presidentin Janukovitshin paettua. Aseelliset ääriainekset ja roistot uhkaavat perustavia ihmisoikeuksia ja sivistystä ylipäätänsä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on moittinut opposition kyvyttömyyttä ja haluttomuutta täyttää velvoitteitaan, kun samanaikaisesti tuo oppositio esittää yhä uusia vaatimuksia aseellisten ääriryhmien ja roistojen jalanjäljissä.[15]

Voiko Länsi unohtaa historiansa niin nopeasti vai onko
kyse vain hävyttömästä teeskentelystä?

Kenen kontrolliin Ukraina ohjataan?

Ukrainan vallankaappauksen hyötyjiä voivat olla laskelmiensa mukaan ne, jotka eivät toivoneet Ukrainan kiinteämpää integroitumista Euraasian Unioniin. Ukrainassa professori Naydenov (Найдёнов  21.12.2012)[14] muistutti puolitoista vuotta sitten Ukrainan muutoksen tarpeesta: 20 itsenäisen vuotensa aikana Ukrainan talous ei osoittanut pienintäkään kasvua eikä BKT (ВВП) saavuttanut edes vuoden 1990 lukuja.[15] Analyytikkojen oli hyvin laskettavissa, että Ukrainan etsikkoaika EU:n suhteen oli päättymässä. Ukrainassa pelättiin aidosti, että EU:n markkinat muodostuvat pikemmin tuhoisiksi Ukrainalle: ”Угрозу дальнейшего ухудшения состояния представляет собой перспектива вхождения в зону свободной торговли с ЕС и дальнейшей евроинтеграции. - - -  Так что Украина, видимо, обречена пережить еще большую, чем сейчас, нищету, безработицу и унижение”( Найдёнов 2012)[17][18].

Siinä epätoivoisessa tilanteessa alkoi Kiovan vallankaappaus – viimeisenä mahdollisuutena saavuttaa Ukrainassa vielä läntinen kontrolli.

Vuonna 2009 Ukrainan vienti IVY-maihin (СНГ) oli 45 % suurempi kuin EU:n alueelle. IVY-maihin Ukrainan kauppa oli jopa ylijäämäinen, mutta EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa 6,1 miljardia euroa alijäämäinen.[17] Ukrainassa tehtyjen kyselyjen mukaan kansalaiset kokevat enemmän toiveita Ukrainan ja Venäjän keskinäisestä lähentymisestä kuin Ukrainan liittymisestä EU:n kanssa.[23]

Liana Fix [24] arvio pari vuotta sitten – siis jo reilusti jo ennen Ukrainassa käynnistettyä ja puhjennutta vallankaappausta -, että Ukrainan lähentyminen Euraasian Unionia kohtaan on Brüsseliä voimakkaasti pelottava strateginen haaste, kun ”ketään ei pelota Kirgisianin ja Tadžikistanin liittymiset”, ”ensimmäistä kertaa EU joutuu kilpailemaan samanlaisen alueellisen integraatiohankkeen kanssa, joka väittää olevansa EU:a parempikin, ilman byrokraattia ylärakenteita”.

Mihail Leontyev (Михаил Леонтьев; 19.12.2012) on kuvaillut hyvin pessimistisesti Ukrainan kohtaloa EU-valinnassa: ”Европейский выбор это просто карта лояльности. На самом деле ни какой не Европе, а попросту Вашингтону со стороны украинских элит, украинской власти, который позволяет им вообще существовать в этом проекте под названием Украина. Более ничего.” ”Eurooppa-valinta on pelkkä asiakaskortti. Itse asiassa se ei ole Eurooppaa varten, vaan Washingtonin ukrainalaiselle eliitille, Ukrainan vallanpitäjille, jotka saavat mahdollisuuden esiintyä Ukraina-nimisen hankkeen avulla. Ei yhtään enempää”. Politologi Mihail Pogrebisnky on varottanut, että Euroopassa on taantuma eikä siellä kukaan osta ukrainalaisia tuotteita.[17] Kaikki tiet näyttivät vievän Ukrainaa Euraasiaan ja Venäjän läheisyyteen pikemmin kuin EU:n ja USA:n kumppaniksi. Näin oli vain vähän ennen vallankaappausta, joka on saanut hämmästyttävää kiitosta mahdollisten rahastajien puolesta Lännessä.

Venäjän presidentin neuvonantaja Sergei Glazyev (Сергей Глазьев) julkisti 18.12.2012 laskelmat, joista käy ilmi, että Ukrainan liittyminen Euraasian talousyhteisön (ЕврАзЭС) poistaisi öljyn vientitullit ja lisäisi kaasun toimitusvarmuutta, mistä Ukrainan voittama hyöty olisi 9 miljardia euroa. Tämä on merkittävä hyöty Ukrainan kauppataseelle, joka on ollut alijäämäinen yli 5 miljardia dollaria.[21]

Läntiset strategit osasivat laskea kustannukset.

Zbigniew Brzezinski painotti vuonna 1997 ilmestyneessä kirjassaan “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geogstrategic Imperatives” Euraasian keskeistä merkitystä Yhdysvalloille: USA:n pitäisi säilyttää kontrolli Euraasiassa – maailman suurimpien energiaresurssien, väestöpohjan ja talousaktiviteettien kodissa.[29] 

Richard L. Morningstarn[26], Amerikan Yhdysvaltojen suurlähettiläs Azerbaidžanissa, Dick Cheney, Zbigniew Brzezinski ja Caspaar Weinberger (1917-2006) ovat kaikki löytäneet keskeiseksi pyrkimyksekseen puolustaa Yhdysvaltojen pääsyä energialähteille ja rajoittaa Venäjän toimintaa.  20. huhtikuuta 2009 suurlähettiläs Morningstar nimettiin Amerikan Yhdysvaltojen erityislähettilääksi Euraasian energiapolitiikan tehtäviin. [27] Morningstar puhui kesäkuun alussa 2011 Yhdysvaltain kongressille [25][26] ja hänen keskeisin viestinsä oli, että Amerikan Yhdysvaltojen pitäisi säilyttää Euraasian energiastrategia keskeisellä paikalla agendassaan, jotta USA voisi haastaa Venäjän mahdollisuudet käyttää energiavoimaansa siinä että Venäjä kasvaisi suurvallaksi maailman politiikassa. Tämän vuoksi Yhdysvaltain pitäisi voittaa asemia Keski-Aasian ja Kaspianmeren energiamarkkinoilla. Yhdysvallat tahtovat rajoittaa Euraasian ja EU:n yhteyksiä Venäjän energiaan. USA:n intressi on Euraasian energiataktiikassa kannustaa alueen maita politiikkaan, jossa Gaspromin ja Venäjän energiavaltaa tahdotaan heikentää kannustamalla energia-alan yksityistämistä[26].

USA tahtoo haasta Venäjän pyrkimykset Ukrainan energia-alalla. Euroopan pitäisi estää Gazpromin tunkeutuminen Euroopan vähittäismarkkinoille. James J. Coylen arvion mukaan Morningstarin viesti on ollut, että Yhdysvallat pitää intressinään ”vastustaa Venäjän energiavaltaa Euraasian alueella”.[25] Coyle kuitenkin toteaa, että Morningstarin ei julkisessa todistajalausunnossaan esittänyt selviä taktisia käytännön suunnitelmia sille, miten Yhdysvallat aikovat toteuttaa suunnitelmansa Venäjän vallan rajoittamisesta Euraasiassa.[26] Ehkä Ukraina on eräs näyte tästä strategian jalkauttamisesta?

Juuri Ukrainan geopoliittinen ja strateginen sijainti on länsivaltojen kannalta erittäin kuuma ja kiinnostava Brzezinskin ja Morningstarin visioiden näkökulmasta. Sinisilmäistä naivismia olisi pitää Ukrainan vallankaappausta ja Maidan-ryhmittymää vain tai edes lähtökohtaisesti ”Ukrainan sisäisenä reaktiona” korruptoitunutta hallintoa vastaan, vaan pikemmin kyseessä on EU:n ja Amerikan hanke saada hallintaansa ainakin osa Euraasian ja Venäjän kaasumarkkinoista.[8] Ukrainan vallankaappauksen johdosta ja avulla on myös jo saatettu Gazpromin osakkeet epävakaiksi. Gazprom on kaasun myyjä ja välittäjä Ukrainan kautta. Gazpromin täytyy nyt toimittaa kaasua Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopan monille valtioille muita reittejä kautta.  Kyseessä on hanke Moskovan savustamiseksi pois EU:n energiamarkkinoilta. Energiapoliittisen pyrkimyksen lisäksi vallankaappaus tukee väestöpoliittisia ja sotilaspoliittisia intressejä.

Natsien komennuksessa kommunisteja vastaan

Ukrainassa vallankäyttöä ei länsimaisessa ohjauksessa hallitse tällä hetkellä perusoikeudet ja –vapaudet, ihmisarvo ja sivistys eivät määritä poliittisten pelureiden ja kumppaneiden etsintää. Partneriksi löytyy tahot, joiden toiminta on vähintäänkin ihmisoikeuksien ja poliittisten vapauksien näkökulmasta kyseenalainen.


Kiovassa 21.2.2014 annetun lain mukaan kommunistinen puolue ja alueiden puolue ovat kielletyt.[9] Kiovassa naamioituneet päihtyneet miehet hyökkäsivät Ukrainan kommunistisen puolueen toimistoon ja maalasivat hakaristit oviin. Kommunistisen puolueen toimistosta varastettiin 22.2.2014 [13] kaikki asiakirjat ja toimistolaitteet. Tauluun maalattu puolueen symboli rikottiin. Lisäksi useissa kaupungeissa on tuhottu Leninin patsaita.

Ukrainan kommunistinen puolue on perustettu heinäkuussa 1918. Elokuun 1991 vallankaappauksessa puolue kiellettiin, mutta 1993 perustettiin uudestaan ja lokakuussa 1993 perustuslakituomioistuin tunnusti kommunistisen puolueen toimintaoikeuden. Ukrainan oppositiopuolueen kommunistien Spiridon Kilinkarova arvosteli voimakkaasti Verhovna Radassa 4.2.2014 oligarkisten klaanien harjoittamaa epäoikeudenmukaista toimintaa. Mutta hän arvosteli myös Maiden-ryhmää ”feikki-oppositioksi”, ”valhe-oppositioksi”. [10]

Aloitteita kommunistisen puolueen kieltämiseksi on Ukrainassa tehty jo aiemminkin: lokakuutta 2013 Ukrainan useat oikeistopoliitikot tekivät jo aloitteen kansanäänestyksestä, jotta kommunistipuolue pitäisi kieltää.[11] Silloin aloitetta veti Vitali Klitschko – ex-nyrkeilijä Ukrainan demokraattisen Reformi-ryhmittymän puolesta, Edward Hurwitz, Juri Karmazin ja Veljespuolueen johtaja Dmitri Korchinskiy.[11] Huhtikuussa 2013 Oleg Lyashko jätti lakiesityksen Ukrainan kommunistisen puoleen kieltämiseksi. Ja marraskuussa 2012 Ukrainan Svoboda (Vapaus) –puolue ilmoitti tarkoituksekseen kieltää kommunistinen ideologia.[12]

Vihamielisyys kommunisteja vastaan ei ole taistelua ”korruptiota” vastaan, vaan juuri Ukrainan kommunistit ovat voimakkaasti arvostelleet jo vuosien ajan korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta, mutta he arvostelevat myös ”oranssi-ruskeaa interventiota, joka tuhoaa Ukrainan eheyden”.[13] Kommunistit ovat ”oranssi-ruskean” vallankaappauksen näkökulmasta häiritsevästi voima, sillä he edustavat juuri kritiikkiä korruptiota vastaan, mutta juuri tuon kritiikin avulla vallankaappaus kuitenkin markkinoidaan ja myydään länsimaisille rahoittajille.

Natsit ja bandiitit venäläisiä vastaan

21. helmikuuta 2014 Ukrainassa Rivnen alueella turistibussi joutui militanttien hyökkäyksen kohteeksi. Venäjän federaation kansalainen loukkaantui ja joutui kriittisessä tilassa sairaalaan.[16]  Ulkomaisten ja kotimaisten terroristien tuella on Ukrainan tynkäparlamentti Verhovna Rada ensimmäisiksi töikseen kumonnut vuonna 2012 hyväksytyn lain ”valtion kielipolitiikasta” ja palauttanut Ukrainan ainoaksi kieleksi ukrainan. Kansallisten vähemmistöjen kielioikeudet on täten kumottu. Aikaisemmin paikallishallinnon oli tuettava alueellisia kieliä, kuten Ukrainan itäosassa venäjän kieltä, Krimin alueella Krimin tataarien ja Chernivtsin alueella romanian kieltä. Tynkäparlamentin päätöksellä on myös Ukrainan valtion televisio pakotettu siihen, että kaikki ohjelmat ovat vastedes vain ukrainan kielellä. [2]

Venäjän liberaalidemokraattien puolueen mukaan pahimmilta kohtaloilta voitaisiin välttää siten, että Ukrainan kansalaisille myönnettäisiin Venäjän kansalaisuus yksinkertaistetussa menettelyssä.[3] Leonid Slutskyn [6] mukaan, IVY-maiden ja Euraasian integraation komitean johtaja Venäjän duumassa , Venäjän on kehitettävä tukitoimia niille Ukrainan perheille, jotka eivät halua irrottaa lapsiaan venäjän kielestä Ukrainan tynkä-parlamentin tylystä päätöksestä huolimatta.

Verhovna Radan diskriminoivista lakimuutoksista huolimatta on Ukrainan väliaikaiseksi presidentiksi asetettu Oleksandr Turchynov uvannut rakentaa hyvät suhteet Venäjään.[5] Mitä nuo kauniit sanat tarkoittavat ja tahtovat käytännössä, kun hän samanaikaisesti vaati Ukrainan ”eurooppalaista valintaa”.

Vuonna 1978 perustetun Kiovan historiallisen museon harvinaisuudet ovat jo joutuneet Ukrainan Maidan –ryhmittymän rosvojen kohteeksi.  Vandaalit tunkeutuivat yöllä 18.-19.2.2014 museoon ja varastivat useita harvinaisuuksia näyttelystä. Katariina II veistos ryöstettiin. Vuodelta 1825 ollut tähtitieteellinen esine tuhottiin. Useita posliineja vuosilta 1839-1862 varastettiin, sekä useita maljakoita, kuuluisin näistä Jeanne d'Arcin eli Orléansin neitsyen maljakoita ja jalokiviä.[7]

Kalashnikovia heilutteleva Ukrainan radikaalisen nationalistiryhmän johtaja Aleksandr Muzychko julisti 21.2.2014, että hänen ryhmänsä palauttaa ”järjestyksen ja kurin”. Hän uhosi, että hänen kätensä ”ei vapise ampua”. ”Jos huomenna nämä paskiaiset [poliisi] eivät ole Kiovassa luovuttaneet, meidän sotilaallinen yksikkömme ottaa käsiin panssariajoneuvot ja tankit – osaamme myös käyttää niitä – ja menemme Kiovaan. Voitto on meidän”.

Muzychko lupasi vuonna 2007, että hän taistelee ”kommunisteja, juutalaisia ja venäläisiä vastaan niin kauan kuin veri virtaa hänen suonissaan”. Hän sanoi avoimesti, että tässä on hänen uskontunnuksensa.  Alexander Dugin on kiinnittänyt huomiota natsivähemmistön juutalaisvastaisuuteen ja russofobiaan: tämän vähemmistön tehtävä on vain kaapata valta ja luovuttaa valta Washingtonille. Perimmäinen tarkoitus on karkottaa myös Venäjän laivasto Sevastopolista ja tukahduttaa venäjänkielisen väestön elämää Etelä- ja Itä-Ukrainassa.[14]

Muzychko (Sashko Bilyi) on Tšetšeniassa separatistitaisteluihin osallistunut mies. Sotilaallisten ansioiden vuoksi on  Tšetšenian militanttijohtaja Dzhokhar Dudayev myöntänyt miehelle ”Kansankunnan sankari” –palkinnon. Myöhemin Muzychko on ollut tuomittuna Ukrainan vankilassa salakuljetuksesta ja gansterismista, mutta nyt hän on uuden Ukrainan rakentaja.

Oikeisto sektori on tullut kuuluisaksi Molotovin cocktailien ja pommiensa tähden.  Oikeisto sektori –liikkeen johtaja Dmytro Yarosh koordinoi Lontoosta maanpaosta käsin toimintaa, jota paikanpäällä johtaa Tšetšeniassa separatistitaisteluissa ansioitunut Muzychko.

Ukrainan taisteluja ei ainoastaan ulkomailta ja Lontoosta käsin johdeta, vaan ulkomaalaiset taistelijat ovat myös paikalla ja osallistuvat taisteluun Ukrainan yhteiskunnan ja laillisen esivallan kukistamiseksi.


Viitteet

[1] 'I'll be fighting Jews and Russians till I die': Ukrainian right-wing militants aiming for power

[2] Верховная рада Украины лишила русский язык статуса регионального

[3] Украинцам могут упростить получение гражданства РФ

[4] На Украине отменили закон о региональном статусе русского языка http://lenta.ru/news/2014/02/23/language/

[5] Временный президент Украины пообещал жить в мире с Россией http://www.km.ru/world/2014/02/24/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733063-vremennyi-prezident-ukrainy-poobeshchal-z

[6] Россия намерена помочь жителям Украины, желающим говорить на русском http://ria.ru/world/20140223/996536545.html

[7] Майдан начал громить музеи

[8] Ukraine’s Maiden is the struggle for gas market http://english.pravda.ru/world/ussr/21-02-2014/126891-ukraine_maidan_gas_market-0/

[9] В двух украинских областях запретили деятельность и символику Партии регионов и Коммунистической партии http://www.mk.ru/politics/news/2014/01/26/975540-v-dvuh-ukrainskih-oblastyah-zapretili-deyatelnost-i-simvoliku-partii-regionov-i-kommunisticheskoy-partii.html

[10] Выступление Спиридона Килинкарова в Верховной Раде Украины 4 февраля 2014 года http://www.kpu.ua/vystuplenie-spiridona-kilinkarova-v-verxovnoj-rade-ukrainy-4-fevralya-2014-goda/

[11] Украинские политики инициируют референдум о запрете Коммунистической партии http://news.bigmir.net/ukraine/763871-Ykrainskie-politiki-iniciiryut-referendym-o-zaprete-Kommynisticheskoi-partii

[12] Ляшко подал законопроект о запрете Коммунистической партии Украины http://korrespondent.net/ukraine/politics/1542542-lyashko-podal-zakonoproekt-o-zaprete-kommunisticheskoj-partii-ukrainy

[13] В Киеве неизвестные в масках разгромили офис Коммунистической партии Украины (КПУ) http://kprf.ru/international/ussr/128544.html

[14] Г.А.Зюганов в "Вестях" о событиях на Украине: Уже полыхает огонь у нашего порога... http://kprf.ru/international/ussr/128540.html

[15] МИД РФ призвал к выполнению соглашения об урегулировании на Украине http://ria.ru/world/20140223/996567839.html

[16] Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с инцидентом с туристическим автобусом на Украине http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5331CA9EEA41A24B44257C8700322F81

[17] Виктор Сергееевич Найдёнов, Путь спасения Украины, по которому она не пойдет. 21.12.2012.http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11607566

[18] Ю.Селиванов  «Итоги несостоявшегося события»..... Odessa 36 TV  19.12.2012http://odessa36.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=19510:2011-10-07-22-50-52&catid=2173:2011-10-02-15-19-14&Itemid=106

[19]  Бизнес Эксперт. Кремль продолжает убеждать Украину, что ей нужно в ТС. 18.12.2012http://podrobnosti.ua/economy/2012/12/18/877148.html

[20 Георгий Александрович Сатаров: смердит. 21.12.2012. http://newsland.com/news/detail/id/1095114/

[21] Дмитрий Саблин. Мы видим: многие проблемы, которые там сегодня существуют, связаны с несогласованностью финансовой политики разных стран. 21.12.2012. http://www.er-duma.ru/press/57201

[22] Виктор Калашников. О необходимости формирования кадрового потенциала страны. 21.12.2012.http://vse.md/index.php/component/k2/item/1316-v-kalashnikov-o-neobhodimosti-formirovaniya-kadrovogo-potentsiala-moldovyi[

[23] Михаил Шейнкман, Москва открыла Киеву глаза. 21.12.2012.http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/35533471/98806168.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

[24] Liana Fix. Putin’s Eurasian Union: A promising development. 18.12.2012.http://www.euractiv.com/europes-east/putin-eurasian-union-just-union-analysis-516749

[25] James J. Coyle. US Policy for Russia and Central Asia. 24.6.2012. http://eurasianenergyanalysis.blogspot.com/2011/06/us-policy-for-russia-and-central-asia.html       

[26] Wikipedia: Richard Morningstar. http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Morningstar

[27] U.S. Department of State.  The Secretary has appointed Ambassador Richard L. Morningstar as Special Envoy for Eurasian Energy.Prn             2009/350      ). 20.4.2009. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/04/121930.htm

[28] Orkhan Sattarov. Morningstar mission in the Caucasus. 13.9.2012. Vestnik Kavkaza.http://vestnikkavkaza.net/analysis/politics/31344.html

 Kirjoittaja:

 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

sunnuntai 23. helmikuuta 2014

Suomen tehtävä protesti Venäjää vastaan 50 km hiihdosta Sotshissa

Jos Iivo Niskasen väite pitää paikkaansa, että venäläishiihtäjät Legkovista alkaen ovat 50 km:n hiihdon aikana antaneet tuntea nyrkistä Niskasta vastaan, niin Suomen velvollisuus on tehdä protesti ja vaatia venäläishiihtäjän tai -hiihtäjien hylkäämistä epäurheilijamaisen käytöksen johdosta. Taktikointi on urheilussa sallittua, mutta nyrkin iskut eivät ole hiihdossa.

Protesti pitää tehdä siitä huolimatta, että olympiakisat ovat Venäjällä ja Venäjä otti päätöspäivänä kolmoisvoiton. Jos protestia ei tehdä, niin pulinat pois. Jos joukkueen johto ei tee protestia, vaikka nyrkillä iskuja on hiihtäjän mukaan varmasti tapahtunut, niin joukkueen johto on asetettava vastuuseen velvollisuuksiensa laiminlyönnistä. Rikkomukset tulee tutkia virallisesti eikä vain ja ensisijaisesti kansallisen median mölypuheina.

http://www.kaleva.fi/urheilu/sotshin-talviolympialaiset-2014/niskanen-ylella-venalaiset-tarjosivat-nyrkkia/657283/

perjantai 21. helmikuuta 2014

En tahtoisi muuttua ”suolapatsaaksi” Suomessa - Sodomassa ja Gomorrassa

Raamattu kertoo, että Loot perheineen sai käskyn lähteä pois turmelluksen Sodomasta ja Gomorrosta, mutta Lootin vaimo katsoi kaipauksen verran taakseen Sodomaan ja muuttui suolapatsaaksi (1 Moos. 19:26).

En tahtoisi muuttua suolapatsaaksi, en kuivaksi ja elottomaksi suolapatsaaksi, en ilmeettömäksi , sieluttomaksi ja hengettömäksi ihmispoloksi, jollaista ”suolapatsas” ilmaisee, mutta jollaiseksi Suomeen jääminen ja tämän kaipaaminen uhkaa muuttaa ihmispoloisen. Suomen kohtalo on jopa pahempi kuin Sodoman ja Gomorran, jossa sivistymättömät röyhkeät homot ryhtyivät raiskausyrityksen: Suomessa ovat jo ns. sivistyneetkin sekoittaneet perustavat eettiset normit ja puolustavat Eduskuntaa myöten homojen yhtäläistä avio-oikeutta sekä oikeutta lasten vanhemmuuteen. 

Johdonmukaisia paljastuksia tuosta sieluttomasta menosta, joka rikkoo perustavat eettiset normit, ovat yhä uudet julmat uutiset ”lastensuojelun” liioitellusta voimankäytöstä ympäri Suomea – viimeksi Oulusta.[2]Minä lähtisin jo oitis Venäjälle, mutta olen hidas ja huono päätöksenteossa niin kuin Lootin vaimo, josta tuli suolapatsas. Minä pohdiskelen jo vuodesta toiseen, että minun pitäisi ostaa kallis turistiviisumi, jolla saisin kuitenkin olla vain 90 päivää 180 päivän aikana Venäjällä enkä saisi työhön oikeutta enkä sosiaaliturvaan. Minulla olisi vain Suomen kansalaisuus, mutta en saisi mitenkään Venäjän kansalaisuutta. Nämä muotovaatimukset estävät matkaan lähdön, katson yhä uudestaan taakseni Suomeen, josta toivon vielä saavani jotain, mutta koko ajan muutun yhä kuivemmaksi, elottomammaksi, ilmeettömämmäksi, hengettömäksi suolapatsaaksi. Minusta tulee niin kuin Lootin vaimosta - suolapatsas Sodomassa.

Jo vuosia sitten ulkomaiset ystäväni ihmettelivät minulle Moskovassa, että vieläkö sinä uskallat asua Suomessa, kun kuulivat että olen tekemässä Lootin vaimon kohtaloa.  He muistivat siinä tilanteessa erityisesti terroristisivuston toimintaa Suomessa ja sen arvovaltaisia poliittisia tukijoita. Noiden ystävien mukaan Suomen valtaeliitin politiikka aiheuttaa aidosti uhkan yksilön ihmisoikeuksille, turvallisuudelle ja vapaudelle niin kuin olin jo kohdannut siinä vaiheessa.

Eilen muistin nuo profeetalliset varoitukset uudemman kerran, kun SM-jäbä (Sisäministeriön poliisiosasto) duunasi minun blogissani erityisellä intensiteetillä ja selvitti suhteitani venäläiseen mediaan sekä joihinkin muihin asioihin, kuten eduskunnassa järjestettyä NED-USAID-konferenssia varten lähetettyyn venäläiseen komentokirjeeseen minun hyväkseni. Minulle ei ole kerrottu mitään asiasta eikä selvitystarpeesta, vaan tuo on sellaista ”taustatyötä ja seurantaa”. Joka tapauksessa tietoisuus stasi-henkisestä kyyläämisestä ei todella luo mieluisaa tunnetta vähäosaisessa suomalaisessa miehessä. Samanaikaisesti kuulen ulkoministeri Erkki Tuomiojan höperöitä puheita Suomen sitoutumisesta pakotteisiin Ukrainan tilanteessa sekä eduskunnasta kantautuu mediamme uutiset turmeluksen pesänä, joka tuskin on kauniimpi kuin muinainen Sodoma ja Gomorra. Äskettäin on tullut myös julki, miten minutkin ”arkkivihollisekseen” nimennyt Heidi Hautala (tiettävästi ei ole koskaan ollut kirkon jäsen) saa evankelisluterilaiselta kansankirkolta suuret konsulttipalkkiot sen lisäksi että saa yli 4000 euron ”sopeuttamiseläkkeen”, sillä herrat ja rouvat eivät sopeudu työttömyyteen niin kuin muun kansan edellytetään. Miksi Hautalalle ei maksettu sovitettua työmarkkinatukea, jossa hän olisi saanut pari euroa lisää rahaa, kun siivoaa remonttijälkiä yhdessä tshetsheenisiivoojansa kanssa?

Herra Jumala näki, että Sodoman ja Gomorran asukkaiden synti oli hyvin raskas. Siksi Hän aikoi mennä katsomaan, olivatko nämä todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitettiin (1. Moos. 18:21). Nämä asukkaat olivat siis pahoja jo ennen kuin he yrittivät kohdella kaltoin Lootin luona vierailevia enkeleitä. Raamatun suomentajat ovat tulkinneet aivan oikein, että Sodoman väki tahtoi ”maata heidät”, mihin viittaa myös maininta Lootin tyttärien neitsyydestä. Homoseksuaalinen vaatimus on Sodoma-kertomuksessa esimerkkinä siitä, kuinka Jumala tuomitsee ne, jotka ovat hylänneet perustavat eettiset normit. Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan.  Epäilemättä Sodoma-kertomus ei kuvaa ”sivistynyttä homoerotiikkaa”, mutta sellaistahan ei ole edes olemassa! Raamatussa Sodoma-kertomus kuvaa homoseksuaalisten miesten yrittämää raiskausta, millainen maailma uhkaa syntyä myös siellä, missä homoparit korotetaan avioparien vertaisiksi ja täysivaltaisiksi lasten kasvattajiksi.  Sodoman-kertomus ilmaisee, että Sodoman asukkaiden pyrkimykset olivat turmeltuneita ja Sodoma tuomittiin oikeutetusti.[1]

Sodomasta kerrotaan Raamatussa myös muualla kuin 1. Moos. 19:nnessä luvussa. Abrahamin ja Lootin erottua toisistaan kerrotaan 1. Moos. 13:nnessä luvussa Sodoman luonnonrikkauksista ja sen väestön kovuudesta ja syntisyydestä Herran edessä. Sittemmin Raamatun jälkeen syntynyt juutalainen teksti Tosefta Sotah 3:11 selittää, että Sodomassa asui yltäkylläinen kansa, joka oli omaksunut harkitun politiikan syrjiä muukalaisia.  Tietysti Sodoman tuomiossa on kyse laaja-alaisemmasta syntisyydestä Herran edessä ja lähimmäisiä vastaan kuin mitä homoryhmän yksittäinen raiskaustapaus yksinään edustaa.  Sodoma varoittaa kaikkinaisesta uppiniskaisuudesta ja ylpeydestä, sillä ihminen ei voi tietää Jumalan kärsivällisyyden määrää. Herra Jumala antaa myös tuomionsa kohdata ihmistä ja hänen kaupunkiaan.[1]

En tahtoisi muuttua hengettömäksi, elottomaksi suolapatsaaksi tässä Suomessa, mutta kuka kuljettaisi, auttaisi ja johdattaisi pois minut tästä Gomorrasta? Enkä pääsen ikuiseen kotiin, jonne homot eivät pääse, ja sillä matkalla muutun maan tomuksi. Sillä ei ole sitten niin väliä, jos tomut jäävät Suomeen.


[1] Juha Molari 1995. ”Ihminen on kulttuurinsa tuote”. Teoksessa: Puonti-Molari-Aalto:  Syntyjä syviä - Erilaisen homoseksuaalisuuden näkökulma.

[2] Verkkomedia. http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=9822

Kirjoittaja

 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

torstai 20. helmikuuta 2014

Mitä SM:n jäbä duunaa?

En koe sinänsä pahaksi, että Suomen sisäministeriön poliisiosaston jäbät lukevat blogiani, mutta Stasi-henki on sopimatonta resurssien hukkaamista. Poliisilla ei ole tunnetusti liikaa resursseja. Siksi paheksun moraalisesti sitä, että viime yönä Suomen sisäministeriön jäbä duunasi puoli tuntia minun blogissani yhä uudestaan edestakaisin seikkaillen sen selvittämiseksi, miten elämäni kulki lokakuussa 2011. Tämä jäbä ei ole edes ensikertalainen asiassa, vaan hän on duunannut asian kanssa todella useamman kerran jo edeltävien viikkojen aikana.


Mikä ongelma on yhden pitkäaikaistyöttömän elämässä, että jäbän pitää sitä niin tutkia? Sadat tuhannet eroavat kirkosta eikä minun eroni kirkosta voi olla sen suurempi juttu. Tuhannet liittyvät kirkkoon eikä minun liittyminen kirkkoon voi olla sen suurempi juttu.  Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat köyhiä ja työttömiä niin kuin minäkin olen. Tuhannet käyvät joskus Moskovassa matkalla niin kuin minäkin olen joskus harvoin saanut käydä, mutta nyt en voi käydä, koska rahaa ei ole matkailla enkä vierasta rahaa saa.

Jotta SM:n jäbä saisi aikaa tärkeämpään touhuun kuin stasi-henkiseen ajankäyttöön yksityisihmisen elämänvaiheiden selvittämiseksi, niin tässä on kootusti nuo blogit ja detaljit, joita hän yhä uudestaan eri päivinä lukee, lukee, lukee, lukee, lukee… Eikö virkakoneita voisi käyttää tähdellisempään tekemiseen?

Olen kirjoittanut 18.10.2011 kasakkapäällikön kohtaamisesta. [1]  Tämä kohtaaminen tapahtui Moskovassa 15.10.2011 Venäjän internationaalin ja euraasialaisen kansanrintaman kongressissa.[2]

Pidin puheen isäni muistotilaisuudessa Savonlinnassa 29.10.2011 ja kerroin siinä muutamia mahdollisesti mielikuvia herättäviä detaljeja kalenteristani tuon kuukauden ajalta.[3]   Seuraavana päivänä 30.10.2011 oli Venäjän ortodoksisessa kirkossa mirhavoitelun eli konfirmaation sakramentti minulle.[4] Olen kertonut Venäjän ortodoksisen kirkon valinnasta jo pari päivää ennen tapahtumaa RT-kanavalla 27.10.2011.[5]

Isäni kuoli syyskuussa 2011. Melkein samana päivänä Espoon tuomiokapituli ilmoitti erään iltapäivälehden mukaan, että en saa siunata isääni.  Olen kertonut, että minulla ei ollut varaa matkustaa Savonlinnaan katsomaan sairasta tajuttomana olevaa isääni, kun tämä oli sairaalassa lyhyen ajan ennen kuolemaansa. Jotkut räkänokat ovat sekoilleet julkisuudessa ja kirjoittaneet jopa RT-kanavalle blogiin, että olisin matkaillut Moskovassa, mutta hylännyt isäni. Todellisuudessa nämä olivat myös eri aikaan tapahtuneita asioita. Lisäksi pelkät bensat olisivat maksaneet autolle noin 100 euroa. Sitä vastoin kuukausi myöhemmin minulla oli mahdollisuus matkustaa Moskovaan konferenssiin, koska pääsin sinne ilmaisin: Moskovassa käytin rahaa vain 2,4 euroa kun olin pari päivää Venäjällä ilman ruokaa ja ostin syrjäseudun rautatieaseman halpabaarista yhden keittolautasen sekä itse matkaliput sain siis ilmaiseksi.

27.1.2013 olen kertonut blogissani seikkaperäisemmin minun tiestäni ortodoksiseen kirkkoon. Juttu on julkaistu venäjäksi Venäjän Federaation virallisessa viikkolehdessä Rossiiskie Vesti 21-27.1.2013.[6]


Kirjoittaja

 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html


What are the consequences and the costs of this anarchist “Pussy Riot” to Western propaganda?

U.S. officers and policy makers have peculiar interest in Pussy Riot propagandist warfare. It must be some peculiar – or even pervert – motivation that the U.S. Army, the U.S. State Department in Washington, Department of Homeland Security, U.S. Navy Network Information Center and the Washington court have visited on my tiny blog – and everybody during the same day!  
Of course, we can know that the anarchist Pussy Riot raged again in the Sochi Olympics.  Perhaps Western authorities have to re-think that could they any longer give economical and political support for this anarchist group. What will be the reputation of the group? What are the consequences and the costs of this anarchist group to Western propaganda?

Immediately after their release from detention in Russia, these anarchists are looking for support and received it by the U.S. State Department. A little earlier during the summer 2013, a few free members from this anarchist group went even to meet with U.S. Secretary in Washington. It has been a high level of support for these anarchists-criminals.
I have stated in 22 April 2012 that anarchist Pussy Riot is a group of the dirty operations in Western propagandist warfare [1]. Nadezhda Tolokonnikova has Canada’s social card and permanent resident card. And her husband Pjotr Verzilov has already Canadian citizenship. I have asked how Nadezhda and Pjotr have practically fulfilled their specified residency obligation to get rights and privileges in Canada, if Canadian authorities have not any special interest, role and needs in this Westerns propagandist warfare.Moreover, I have referred to fact that only very short time before the attack against the Church, Nadezhda Tolokonnikova and Alexei Navalnyi have met to each other. Peculiar contacts with Western dollar-funded propaganda war and color revolutionary (desperate) attempts have been even more interesting, since Mrs. Tolokonnikova and Mr. Verzilov are well-known partners with Boris Nemtsov and Alexei Navalnyi.

Now I do not expect or create any imagination that I would be perceived as a threat by U.S. officials; I do not interpret their activity from that point of view, but I’m interested in what it is that their overwhelming motivation to examine Pussy Riot stories (older and later). My explanation is: anarchist Pussy Riot and Voina-group have been dirty operations in Western propagandist warfare. It is only explanation, why Western leaders are also so active and careful to investigate my critical views against Pussy Riot.


[1] http://juhamolari.blogspot.ca/2012/08/anarchist-pussy-riot-and-voina-dirty.html


Kirjoittaja:

 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

tiistai 18. helmikuuta 2014

Heidi Hautala saa yli neljän tonnin sopeuttamiseläkkeen ja kirkon konsulttipalkkiot

Heidi Hautala matkailee piakkoin Sierra Leoneen ja Liberiaan, mikä matkailu tapahtuu Kirkon ulkomaanavulle myytynä konsulttihommana.[1] Suomen evankelisluterilainen kirkkohan arvostaa Heidi Hautalan kaltaista persoonaa.

Kirkon ulkomaanapu on kirkon kehitysyhteistyön virallinen organisaatio, joka suunnittelee ja kanavoi muun muassa kirkon vuosittaisen diakoniakeräyksen Yhteisvastuuskeräyksen tuloa ulkomaankohteisiin.

Heidi Hautala Mikael Storsjön elokuvassa Bulevardin terassilla.

Heidi Hautala ei sittenkään hakeutunut Kluuvinkadun työvoimatoimistoon työttömäksi työnahakijaksi, vaan kirkon lisäksi myös valtio tuli hänelle avuksi.

Heidi Hautala saa myös 4190 euroa kuukaudessa sopeutumiseläkettä. Tämä eläke on välttämätöntä, jotta hän ei joutuisi aivan tyhjän päälle.[2] Olisihan se ikävää, jos Hautala joutuisi piikomaan tshetsheenisiivoojansa kanssa samoja lattioita ja remonttijälkiä.

Heidi Hautalan oli erottava ministerin virasta luottamuspulan johdosta, johon hänen sanojensa ja toimiensa toistuvat epätarkkuudet ja muuntelut huonomuistisuuden tähden aiheuttivat sekä hallituksessa sisäisesti että julkisuudessa.

Heidi Hautala antoi myös voimakkaan panoksensa useamman kerran sen puolesta, että hänen itsensä nimeämänä "arkkivihollisena" minut kutsuttiin poliisin kuulusteluihin ja tuomiokapituli sai perustellun laillisen syyn erottaa minut virantoimituksesta ja kaikista siihen liittyvistä etuuksista (ml. palkka) määräämättömäksi ajaksi, vaikka sittemmin poliisi ei löytänyt toimissani rikollista eikä syyttäjä vienyt asiaa edes oikeuteen.

Hautalan kerrotaan myös olleen vaikuttamassa osaltaan siinä, kun Suomen ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystö Moskovassa stressasi RT-kanavaa minun muutaman vähäisen kirjoitukseni johdosta. Mielestäni UM antoi yksinkertaisesti väärää tietoa minua vastaan, teki niin sanottua myyräntyötä. Sain asiasta tiedon tuosta "myyräntyöstä" Venäjän hallituksen erään ministerin perheenjäseneltä.

Onneksi Heidi Hautalan ei tarvitse olla aivan tyhjän päällä, sillä ministerin palkastahan ei voisi mitään jäädä edes säästöön pahojen päivien varalle. Niin kirkko ja eläke riensivät hänen avuksi. On tärkeää, että herrat ja rouvat pitävät toisistaan huolta, jotta yksikään heistä ei joutuisi kokemaan köyhän ihmispolon kohtaloa.

Mitä minuun itseeni tulee, niin hylkäsin täysin tuon edellä mainitun evankelisluterilaisen kansankorruptiivisen kirkon. Anna kirkollisverosi tai kolehtisi kirkolle, niin roponen siitäkin menee Kirkon ulkomaanavun konsultille![1] http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/heidi-hautala-konsultiksi-kirkon-ulkomaanavulle/656774/

[2] http://m.iltalehti.fi/uutiset/2014021818049073_uu.shtmlKirjoittaja:


 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html