maanantai 24. helmikuuta 2014

Ukrainan vallankaappaus – viimeinen länsimainen mahdollisuus kontrolloida Ukrainaa?

Ukrainan vallankaappauksessa ei ole kyse ihmisoikeuksista, demokratiasta eikä sivistyksestä. Ukrainassa valtaa kaappaava oppositio on turvautunut aseisiin ja käyttää häikäilemättömästi väkivaltaa myös yhä edelleen entisen presidentin Janukovitshin paettua. Aseelliset ääriainekset ja roistot uhkaavat perustavia ihmisoikeuksia ja sivistystä ylipäätänsä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on moittinut opposition kyvyttömyyttä ja haluttomuutta täyttää velvoitteitaan, kun samanaikaisesti tuo oppositio esittää yhä uusia vaatimuksia aseellisten ääriryhmien ja roistojen jalanjäljissä.[15]

Voiko Länsi unohtaa historiansa niin nopeasti vai onko
kyse vain hävyttömästä teeskentelystä?

Kenen kontrolliin Ukraina ohjataan?

Ukrainan vallankaappauksen hyötyjiä voivat olla laskelmiensa mukaan ne, jotka eivät toivoneet Ukrainan kiinteämpää integroitumista Euraasian Unioniin. Ukrainassa professori Naydenov (Найдёнов  21.12.2012)[14] muistutti puolitoista vuotta sitten Ukrainan muutoksen tarpeesta: 20 itsenäisen vuotensa aikana Ukrainan talous ei osoittanut pienintäkään kasvua eikä BKT (ВВП) saavuttanut edes vuoden 1990 lukuja.[15] Analyytikkojen oli hyvin laskettavissa, että Ukrainan etsikkoaika EU:n suhteen oli päättymässä. Ukrainassa pelättiin aidosti, että EU:n markkinat muodostuvat pikemmin tuhoisiksi Ukrainalle: ”Угрозу дальнейшего ухудшения состояния представляет собой перспектива вхождения в зону свободной торговли с ЕС и дальнейшей евроинтеграции. - - -  Так что Украина, видимо, обречена пережить еще большую, чем сейчас, нищету, безработицу и унижение”( Найдёнов 2012)[17][18].

Siinä epätoivoisessa tilanteessa alkoi Kiovan vallankaappaus – viimeisenä mahdollisuutena saavuttaa Ukrainassa vielä läntinen kontrolli.

Vuonna 2009 Ukrainan vienti IVY-maihin (СНГ) oli 45 % suurempi kuin EU:n alueelle. IVY-maihin Ukrainan kauppa oli jopa ylijäämäinen, mutta EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa 6,1 miljardia euroa alijäämäinen.[17] Ukrainassa tehtyjen kyselyjen mukaan kansalaiset kokevat enemmän toiveita Ukrainan ja Venäjän keskinäisestä lähentymisestä kuin Ukrainan liittymisestä EU:n kanssa.[23]

Liana Fix [24] arvio pari vuotta sitten – siis jo reilusti jo ennen Ukrainassa käynnistettyä ja puhjennutta vallankaappausta -, että Ukrainan lähentyminen Euraasian Unionia kohtaan on Brüsseliä voimakkaasti pelottava strateginen haaste, kun ”ketään ei pelota Kirgisianin ja Tadžikistanin liittymiset”, ”ensimmäistä kertaa EU joutuu kilpailemaan samanlaisen alueellisen integraatiohankkeen kanssa, joka väittää olevansa EU:a parempikin, ilman byrokraattia ylärakenteita”.

Mihail Leontyev (Михаил Леонтьев; 19.12.2012) on kuvaillut hyvin pessimistisesti Ukrainan kohtaloa EU-valinnassa: ”Европейский выбор это просто карта лояльности. На самом деле ни какой не Европе, а попросту Вашингтону со стороны украинских элит, украинской власти, который позволяет им вообще существовать в этом проекте под названием Украина. Более ничего.” ”Eurooppa-valinta on pelkkä asiakaskortti. Itse asiassa se ei ole Eurooppaa varten, vaan Washingtonin ukrainalaiselle eliitille, Ukrainan vallanpitäjille, jotka saavat mahdollisuuden esiintyä Ukraina-nimisen hankkeen avulla. Ei yhtään enempää”. Politologi Mihail Pogrebisnky on varottanut, että Euroopassa on taantuma eikä siellä kukaan osta ukrainalaisia tuotteita.[17] Kaikki tiet näyttivät vievän Ukrainaa Euraasiaan ja Venäjän läheisyyteen pikemmin kuin EU:n ja USA:n kumppaniksi. Näin oli vain vähän ennen vallankaappausta, joka on saanut hämmästyttävää kiitosta mahdollisten rahastajien puolesta Lännessä.

Venäjän presidentin neuvonantaja Sergei Glazyev (Сергей Глазьев) julkisti 18.12.2012 laskelmat, joista käy ilmi, että Ukrainan liittyminen Euraasian talousyhteisön (ЕврАзЭС) poistaisi öljyn vientitullit ja lisäisi kaasun toimitusvarmuutta, mistä Ukrainan voittama hyöty olisi 9 miljardia euroa. Tämä on merkittävä hyöty Ukrainan kauppataseelle, joka on ollut alijäämäinen yli 5 miljardia dollaria.[21]

Läntiset strategit osasivat laskea kustannukset.

Zbigniew Brzezinski painotti vuonna 1997 ilmestyneessä kirjassaan “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geogstrategic Imperatives” Euraasian keskeistä merkitystä Yhdysvalloille: USA:n pitäisi säilyttää kontrolli Euraasiassa – maailman suurimpien energiaresurssien, väestöpohjan ja talousaktiviteettien kodissa.[29] 

Richard L. Morningstarn[26], Amerikan Yhdysvaltojen suurlähettiläs Azerbaidžanissa, Dick Cheney, Zbigniew Brzezinski ja Caspaar Weinberger (1917-2006) ovat kaikki löytäneet keskeiseksi pyrkimyksekseen puolustaa Yhdysvaltojen pääsyä energialähteille ja rajoittaa Venäjän toimintaa.  20. huhtikuuta 2009 suurlähettiläs Morningstar nimettiin Amerikan Yhdysvaltojen erityislähettilääksi Euraasian energiapolitiikan tehtäviin. [27] Morningstar puhui kesäkuun alussa 2011 Yhdysvaltain kongressille [25][26] ja hänen keskeisin viestinsä oli, että Amerikan Yhdysvaltojen pitäisi säilyttää Euraasian energiastrategia keskeisellä paikalla agendassaan, jotta USA voisi haastaa Venäjän mahdollisuudet käyttää energiavoimaansa siinä että Venäjä kasvaisi suurvallaksi maailman politiikassa. Tämän vuoksi Yhdysvaltain pitäisi voittaa asemia Keski-Aasian ja Kaspianmeren energiamarkkinoilla. Yhdysvallat tahtovat rajoittaa Euraasian ja EU:n yhteyksiä Venäjän energiaan. USA:n intressi on Euraasian energiataktiikassa kannustaa alueen maita politiikkaan, jossa Gaspromin ja Venäjän energiavaltaa tahdotaan heikentää kannustamalla energia-alan yksityistämistä[26].

USA tahtoo haasta Venäjän pyrkimykset Ukrainan energia-alalla. Euroopan pitäisi estää Gazpromin tunkeutuminen Euroopan vähittäismarkkinoille. James J. Coylen arvion mukaan Morningstarin viesti on ollut, että Yhdysvallat pitää intressinään ”vastustaa Venäjän energiavaltaa Euraasian alueella”.[25] Coyle kuitenkin toteaa, että Morningstarin ei julkisessa todistajalausunnossaan esittänyt selviä taktisia käytännön suunnitelmia sille, miten Yhdysvallat aikovat toteuttaa suunnitelmansa Venäjän vallan rajoittamisesta Euraasiassa.[26] Ehkä Ukraina on eräs näyte tästä strategian jalkauttamisesta?

Juuri Ukrainan geopoliittinen ja strateginen sijainti on länsivaltojen kannalta erittäin kuuma ja kiinnostava Brzezinskin ja Morningstarin visioiden näkökulmasta. Sinisilmäistä naivismia olisi pitää Ukrainan vallankaappausta ja Maidan-ryhmittymää vain tai edes lähtökohtaisesti ”Ukrainan sisäisenä reaktiona” korruptoitunutta hallintoa vastaan, vaan pikemmin kyseessä on EU:n ja Amerikan hanke saada hallintaansa ainakin osa Euraasian ja Venäjän kaasumarkkinoista.[8] Ukrainan vallankaappauksen johdosta ja avulla on myös jo saatettu Gazpromin osakkeet epävakaiksi. Gazprom on kaasun myyjä ja välittäjä Ukrainan kautta. Gazpromin täytyy nyt toimittaa kaasua Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopan monille valtioille muita reittejä kautta.  Kyseessä on hanke Moskovan savustamiseksi pois EU:n energiamarkkinoilta. Energiapoliittisen pyrkimyksen lisäksi vallankaappaus tukee väestöpoliittisia ja sotilaspoliittisia intressejä.

Natsien komennuksessa kommunisteja vastaan

Ukrainassa vallankäyttöä ei länsimaisessa ohjauksessa hallitse tällä hetkellä perusoikeudet ja –vapaudet, ihmisarvo ja sivistys eivät määritä poliittisten pelureiden ja kumppaneiden etsintää. Partneriksi löytyy tahot, joiden toiminta on vähintäänkin ihmisoikeuksien ja poliittisten vapauksien näkökulmasta kyseenalainen.


Kiovassa 21.2.2014 annetun lain mukaan kommunistinen puolue ja alueiden puolue ovat kielletyt.[9] Kiovassa naamioituneet päihtyneet miehet hyökkäsivät Ukrainan kommunistisen puolueen toimistoon ja maalasivat hakaristit oviin. Kommunistisen puolueen toimistosta varastettiin 22.2.2014 [13] kaikki asiakirjat ja toimistolaitteet. Tauluun maalattu puolueen symboli rikottiin. Lisäksi useissa kaupungeissa on tuhottu Leninin patsaita.

Ukrainan kommunistinen puolue on perustettu heinäkuussa 1918. Elokuun 1991 vallankaappauksessa puolue kiellettiin, mutta 1993 perustettiin uudestaan ja lokakuussa 1993 perustuslakituomioistuin tunnusti kommunistisen puolueen toimintaoikeuden. Ukrainan oppositiopuolueen kommunistien Spiridon Kilinkarova arvosteli voimakkaasti Verhovna Radassa 4.2.2014 oligarkisten klaanien harjoittamaa epäoikeudenmukaista toimintaa. Mutta hän arvosteli myös Maiden-ryhmää ”feikki-oppositioksi”, ”valhe-oppositioksi”. [10]

Aloitteita kommunistisen puolueen kieltämiseksi on Ukrainassa tehty jo aiemminkin: lokakuutta 2013 Ukrainan useat oikeistopoliitikot tekivät jo aloitteen kansanäänestyksestä, jotta kommunistipuolue pitäisi kieltää.[11] Silloin aloitetta veti Vitali Klitschko – ex-nyrkeilijä Ukrainan demokraattisen Reformi-ryhmittymän puolesta, Edward Hurwitz, Juri Karmazin ja Veljespuolueen johtaja Dmitri Korchinskiy.[11] Huhtikuussa 2013 Oleg Lyashko jätti lakiesityksen Ukrainan kommunistisen puoleen kieltämiseksi. Ja marraskuussa 2012 Ukrainan Svoboda (Vapaus) –puolue ilmoitti tarkoituksekseen kieltää kommunistinen ideologia.[12]

Vihamielisyys kommunisteja vastaan ei ole taistelua ”korruptiota” vastaan, vaan juuri Ukrainan kommunistit ovat voimakkaasti arvostelleet jo vuosien ajan korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta, mutta he arvostelevat myös ”oranssi-ruskeaa interventiota, joka tuhoaa Ukrainan eheyden”.[13] Kommunistit ovat ”oranssi-ruskean” vallankaappauksen näkökulmasta häiritsevästi voima, sillä he edustavat juuri kritiikkiä korruptiota vastaan, mutta juuri tuon kritiikin avulla vallankaappaus kuitenkin markkinoidaan ja myydään länsimaisille rahoittajille.

Natsit ja bandiitit venäläisiä vastaan

21. helmikuuta 2014 Ukrainassa Rivnen alueella turistibussi joutui militanttien hyökkäyksen kohteeksi. Venäjän federaation kansalainen loukkaantui ja joutui kriittisessä tilassa sairaalaan.[16]  Ulkomaisten ja kotimaisten terroristien tuella on Ukrainan tynkäparlamentti Verhovna Rada ensimmäisiksi töikseen kumonnut vuonna 2012 hyväksytyn lain ”valtion kielipolitiikasta” ja palauttanut Ukrainan ainoaksi kieleksi ukrainan. Kansallisten vähemmistöjen kielioikeudet on täten kumottu. Aikaisemmin paikallishallinnon oli tuettava alueellisia kieliä, kuten Ukrainan itäosassa venäjän kieltä, Krimin alueella Krimin tataarien ja Chernivtsin alueella romanian kieltä. Tynkäparlamentin päätöksellä on myös Ukrainan valtion televisio pakotettu siihen, että kaikki ohjelmat ovat vastedes vain ukrainan kielellä. [2]

Venäjän liberaalidemokraattien puolueen mukaan pahimmilta kohtaloilta voitaisiin välttää siten, että Ukrainan kansalaisille myönnettäisiin Venäjän kansalaisuus yksinkertaistetussa menettelyssä.[3] Leonid Slutskyn [6] mukaan, IVY-maiden ja Euraasian integraation komitean johtaja Venäjän duumassa , Venäjän on kehitettävä tukitoimia niille Ukrainan perheille, jotka eivät halua irrottaa lapsiaan venäjän kielestä Ukrainan tynkä-parlamentin tylystä päätöksestä huolimatta.

Verhovna Radan diskriminoivista lakimuutoksista huolimatta on Ukrainan väliaikaiseksi presidentiksi asetettu Oleksandr Turchynov uvannut rakentaa hyvät suhteet Venäjään.[5] Mitä nuo kauniit sanat tarkoittavat ja tahtovat käytännössä, kun hän samanaikaisesti vaati Ukrainan ”eurooppalaista valintaa”.

Vuonna 1978 perustetun Kiovan historiallisen museon harvinaisuudet ovat jo joutuneet Ukrainan Maidan –ryhmittymän rosvojen kohteeksi.  Vandaalit tunkeutuivat yöllä 18.-19.2.2014 museoon ja varastivat useita harvinaisuuksia näyttelystä. Katariina II veistos ryöstettiin. Vuodelta 1825 ollut tähtitieteellinen esine tuhottiin. Useita posliineja vuosilta 1839-1862 varastettiin, sekä useita maljakoita, kuuluisin näistä Jeanne d'Arcin eli Orléansin neitsyen maljakoita ja jalokiviä.[7]

Kalashnikovia heilutteleva Ukrainan radikaalisen nationalistiryhmän johtaja Aleksandr Muzychko julisti 21.2.2014, että hänen ryhmänsä palauttaa ”järjestyksen ja kurin”. Hän uhosi, että hänen kätensä ”ei vapise ampua”. ”Jos huomenna nämä paskiaiset [poliisi] eivät ole Kiovassa luovuttaneet, meidän sotilaallinen yksikkömme ottaa käsiin panssariajoneuvot ja tankit – osaamme myös käyttää niitä – ja menemme Kiovaan. Voitto on meidän”.

Muzychko lupasi vuonna 2007, että hän taistelee ”kommunisteja, juutalaisia ja venäläisiä vastaan niin kauan kuin veri virtaa hänen suonissaan”. Hän sanoi avoimesti, että tässä on hänen uskontunnuksensa.  Alexander Dugin on kiinnittänyt huomiota natsivähemmistön juutalaisvastaisuuteen ja russofobiaan: tämän vähemmistön tehtävä on vain kaapata valta ja luovuttaa valta Washingtonille. Perimmäinen tarkoitus on karkottaa myös Venäjän laivasto Sevastopolista ja tukahduttaa venäjänkielisen väestön elämää Etelä- ja Itä-Ukrainassa.[14]

Muzychko (Sashko Bilyi) on Tšetšeniassa separatistitaisteluihin osallistunut mies. Sotilaallisten ansioiden vuoksi on  Tšetšenian militanttijohtaja Dzhokhar Dudayev myöntänyt miehelle ”Kansankunnan sankari” –palkinnon. Myöhemin Muzychko on ollut tuomittuna Ukrainan vankilassa salakuljetuksesta ja gansterismista, mutta nyt hän on uuden Ukrainan rakentaja.

Oikeisto sektori on tullut kuuluisaksi Molotovin cocktailien ja pommiensa tähden.  Oikeisto sektori –liikkeen johtaja Dmytro Yarosh koordinoi Lontoosta maanpaosta käsin toimintaa, jota paikanpäällä johtaa Tšetšeniassa separatistitaisteluissa ansioitunut Muzychko.

Ukrainan taisteluja ei ainoastaan ulkomailta ja Lontoosta käsin johdeta, vaan ulkomaalaiset taistelijat ovat myös paikalla ja osallistuvat taisteluun Ukrainan yhteiskunnan ja laillisen esivallan kukistamiseksi.


Viitteet

[1] 'I'll be fighting Jews and Russians till I die': Ukrainian right-wing militants aiming for power

[2] Верховная рада Украины лишила русский язык статуса регионального

[3] Украинцам могут упростить получение гражданства РФ

[4] На Украине отменили закон о региональном статусе русского языка http://lenta.ru/news/2014/02/23/language/

[5] Временный президент Украины пообещал жить в мире с Россией http://www.km.ru/world/2014/02/24/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733063-vremennyi-prezident-ukrainy-poobeshchal-z

[6] Россия намерена помочь жителям Украины, желающим говорить на русском http://ria.ru/world/20140223/996536545.html

[7] Майдан начал громить музеи

[8] Ukraine’s Maiden is the struggle for gas market http://english.pravda.ru/world/ussr/21-02-2014/126891-ukraine_maidan_gas_market-0/

[9] В двух украинских областях запретили деятельность и символику Партии регионов и Коммунистической партии http://www.mk.ru/politics/news/2014/01/26/975540-v-dvuh-ukrainskih-oblastyah-zapretili-deyatelnost-i-simvoliku-partii-regionov-i-kommunisticheskoy-partii.html

[10] Выступление Спиридона Килинкарова в Верховной Раде Украины 4 февраля 2014 года http://www.kpu.ua/vystuplenie-spiridona-kilinkarova-v-verxovnoj-rade-ukrainy-4-fevralya-2014-goda/

[11] Украинские политики инициируют референдум о запрете Коммунистической партии http://news.bigmir.net/ukraine/763871-Ykrainskie-politiki-iniciiryut-referendym-o-zaprete-Kommynisticheskoi-partii

[12] Ляшко подал законопроект о запрете Коммунистической партии Украины http://korrespondent.net/ukraine/politics/1542542-lyashko-podal-zakonoproekt-o-zaprete-kommunisticheskoj-partii-ukrainy

[13] В Киеве неизвестные в масках разгромили офис Коммунистической партии Украины (КПУ) http://kprf.ru/international/ussr/128544.html

[14] Г.А.Зюганов в "Вестях" о событиях на Украине: Уже полыхает огонь у нашего порога... http://kprf.ru/international/ussr/128540.html

[15] МИД РФ призвал к выполнению соглашения об урегулировании на Украине http://ria.ru/world/20140223/996567839.html

[16] Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с инцидентом с туристическим автобусом на Украине http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5331CA9EEA41A24B44257C8700322F81

[17] Виктор Сергееевич Найдёнов, Путь спасения Украины, по которому она не пойдет. 21.12.2012.http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11607566

[18] Ю.Селиванов  «Итоги несостоявшегося события»..... Odessa 36 TV  19.12.2012http://odessa36.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=19510:2011-10-07-22-50-52&catid=2173:2011-10-02-15-19-14&Itemid=106

[19]  Бизнес Эксперт. Кремль продолжает убеждать Украину, что ей нужно в ТС. 18.12.2012http://podrobnosti.ua/economy/2012/12/18/877148.html

[20 Георгий Александрович Сатаров: смердит. 21.12.2012. http://newsland.com/news/detail/id/1095114/

[21] Дмитрий Саблин. Мы видим: многие проблемы, которые там сегодня существуют, связаны с несогласованностью финансовой политики разных стран. 21.12.2012. http://www.er-duma.ru/press/57201

[22] Виктор Калашников. О необходимости формирования кадрового потенциала страны. 21.12.2012.http://vse.md/index.php/component/k2/item/1316-v-kalashnikov-o-neobhodimosti-formirovaniya-kadrovogo-potentsiala-moldovyi[

[23] Михаил Шейнкман, Москва открыла Киеву глаза. 21.12.2012.http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/35533471/98806168.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

[24] Liana Fix. Putin’s Eurasian Union: A promising development. 18.12.2012.http://www.euractiv.com/europes-east/putin-eurasian-union-just-union-analysis-516749

[25] James J. Coyle. US Policy for Russia and Central Asia. 24.6.2012. http://eurasianenergyanalysis.blogspot.com/2011/06/us-policy-for-russia-and-central-asia.html       

[26] Wikipedia: Richard Morningstar. http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Morningstar

[27] U.S. Department of State.  The Secretary has appointed Ambassador Richard L. Morningstar as Special Envoy for Eurasian Energy.Prn             2009/350      ). 20.4.2009. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/04/121930.htm

[28] Orkhan Sattarov. Morningstar mission in the Caucasus. 13.9.2012. Vestnik Kavkaza.http://vestnikkavkaza.net/analysis/politics/31344.html

 Kirjoittaja:

 Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html