keskiviikko 5. maaliskuuta 2014

Timo Vihavainen ja venäläislasten kaksoiskansalaisuus Suomessa

Iltalehden (4.3.2014) ja Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavaisen mukaan on nimenomaisesti ”Ukrainan kriisin myötä noussut pintaan” Suomessa asuvien venäläisten kaksoiskansalaisuus. Vihavaisen mukaan ”Suomen tulisi luopua kaksoiskansalaisuuden mahdollistamisesta”.[1] 

Vihavaisen lausunnon kanssa samassa linjassa on kaksi päivää aiemmin Iltalehden julkaisema Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistön arvio Suomen varautumistarpeesta Ukrainan kriisin johdosta:[2] Niinistön mukaan Suomen pitäisi valmistautua sotaan, jos haluaa rauhaa. Kansanedustaja Jussi Niinistön haastattelussa erityisesti pisti silmään sotaan valmistautumisen ja Ukraina-käsittelyn yhteyteen kirjoitettu päätös viittauksineen Suomen venäläisvähemmistöön, jota kuvailtiin ”erilaiseksi”. Jutusta saattoi saada erheellisen mielikuvan, että venäläiset olisivat vähemmistö Krimillä ja että venäläisvähemmistö olisi väkivaltainen Ukrainassa, vaikka aseellisen vallankaappauksen toimittajat olivat ukrainalaisia yhdessä amerikkalaisten, turkkilaisten, puolalaisten ja muiden palkkasotilaiden kanssa.

Iltalehden ja Jussi Niinistön haastattelussa viitataan siihen, että Venäjä on käyttänyt yhtenä perustelunaan Krimin valtaamisessa sitä, että sen täytyy suojella siellä asuvia venäläisiä. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa Suomessa asui yli 30 000 Venäjä kansalaista, joista osalla on kaksoiskansalaisuus. Jutussa kerrotaan edelleen, että Suomessa asui tuolloin lähes 70 000 venäjänkielistä henkilöä.  Vähintään alitajuisuuteen on kylvetty näillä yhdistelmillä fobiat senkin jälkeen, kun Niinistö kiittelee, että ”Suomen venäläisväestö on pieni, rauhallinen ja kohtalaisen hyvin integroitunut yhteiskuntaan”.[2] Kansanedustajan perustelu on täysin linjassa sen tulkinnan kanssa professori Timo Vihavaisen ajattelusta, jonka olen otsikoinut toista vuotta sitten sanoilla: ”Timo Vihavainen pelkää puhekykyistä aktiivista venäläistä maahanmuuttajaa”.[3] Sanalla sanoen olen ollut ihmeissäni, miten professori Vihavainen on tullut palkituksi korkealla venäläisellä ystävyyden tunnustuksella.[4]

Puheenvuorossaan Timo Vihavainen ei mitenkään referoi ja kommentoi suomalaisen lainlaatijan argumentaatiota ja esitystä kaksoiskansalaisuudesta. Epäilemättä professori on voinut pätevyytensä ja hyvien laatuvaatimusten tähden perehtyä myös lainlaatijan käymään keskusteluun aiheesta, vaikka hän täysin esittää vaatimuksensa vain tunteella Suomen kansalaisten viettien provosoimiseksi.

Professori Vihavainen kutsuu kaksoiskansalaisuutta ”järjettömäksi systeemiksi” sillä perusteella, että ”ihmisen kyllä pitää kyetä päättämään, minkä maan kansalainen hän on  ja ketä kannattaa vaikkapa pesäpallo-ottelussa”.[1]

Suomessa on kaksoiskansalaisuuden mahdollistava lainsäädäntö ollut voimassa kesästä 2003 alkaen. Noin puolet maailman maista hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. Venäjällä on ollut nykyinen kaksoiskansalaisuuden mahdollistava lainsäädäntö vuotta kauemmin kuin Suomen nykyinen laki.

Iltalehden ja professori Vihavaisen esitys päätyy siihen, että Suomessa asuu noin 80 000 venäjänkielistä henkilöä. Jutun mukaan Venäjän kansalaisia on yli 30 000 ja heistä osalla on kaksoiskansalaisuus. Vihavaisen mukaan suuri vähemmistö tuottaa paljon ongelmia ja niistä ongelmista irti pääseminen on vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta. Vihavainen ei lausu optimaalisen vähemmistön määrää. Vihavaisen mukaan Suomen tilanne Venäjään nähden olisi juridisesti erilainen, jos kaksoiskansalaisuutta ei olisi, sillä silloin ”lain edessä venäjänkielinen suomalainen on itänaapurista katsottuna vain ulkomaalainen”.[1]

Aivan lopuksi Vihavainen esittää lopunajallisen tai melkein apokalyptisen näkynsä, että ”nyt on kaikki mahdollisuudet tehdä mitä vain. Jos mitään ei tehdä, tulee vastaan aika, ettei mitään enää voida tehdä”.[1]

Olen avustanut noin patteriston tai puolipatteriston verran venäläisille lapsille Venäjän kansalaisuudet Suomessa. Avustaminen on ollut pääasiassa rohkaisua ja tiedottamista, joskus olen antanut seikkaperäisiäkin ohjeita. Vihavaisen ja Niinistön pahimmissa peloissa tästä patteristosta voisi tulla jopa viides kolonna – salainen ryhmä Suomen valtion vastaiseen toimintaan sisäpuolelta – tai Kremlin uhkaavien toimien peruste.  

Vihavaisen argumentaatiossa on merkittävä ongelma, joka on tuskin tahaton. Suomi ei voi lainsäädännöllään mitenkään estää Venäjän kansalaisten kaksoiskansalaisuutta, koska Venäjän kansalaisuus ei ole Suomen viranomaisten tai politiikkojen päätettävissä – ei edes periaatteessa Anton Salosen tapauksessa, jonka Venäjän kansalaisuuden Suomen ulkoministeriö on tahtonut johdonmukaisesti kiistää. Suomessa syntyvä lapsi saa pääsääntöisesti Suomen kansalaisuuden, näin tapahtuu aina kun toinen vanhemmista on Suomen kansalainen. Mitä tämän lapsen Venäjän kansalaisuuden tunnustamiselle käy, sitä eivät Suomen viranomaiset mitenkään hallinnoi tai voi edes tilastoida. Venäjä tunnustaa kansalaisensa oman käytäntönsä mukaisesti. Suomi voi ainoastaan puuttua Suomen kansalaisuuden saamiseen kaksoiskansalaisuuden turvin silloin, kun maahanmuuttaja anoo Suomen kansalaisuutta oman kansalaisuutensa rinnalle. Nämä tapaukset ovat kuitenkin murto-osa siitä kaksoiskansalaisuudesta, joka koskettaa Suomea. Itse asiassa ensimmäiset kerrat olin avustamassa Venäjän kansalaisuuden saamista Suomessa syntyville lapsille jo ennen kuin Suomessa oli kaksoiskansalaisuuden hyväksyvä lainsäädäntö. Silloin vanhemmat tiedustelivat mahdollisuutta luopua Suomen kansalaisuudesta Venäjän kansalaisuuden saamisen vauhdittamiseksi, mutta Suomi kiisti tuollaisen mahdollisuuden, jolloin lapset saivat Venäjän kansalaisuuden riippumatta lapselle Suomessa myönnetystä Suomen kansalaisuudesta. Suomen viranomaisilta ei mitenkään tarvitse kysyä mielipidettä silloin, kun Venäjän päättää oman lainsäädäntönsä turvin Venäjä kansalaisuuden edellytyksistä. Lainsäädäntö on hyvin nykyaikainen ja kansalaisuuden tunnustaminen on lähtökohtaisesti sidottu lapsen vanhemman Venäjän kansalaisuuteen.

Venäjän kansalaisuus tulee nähdä mahdollisuutena, jonka jokainen Suomessa asuva isä ja äiti tarjoaa lapselleen tulevaisuutta varten, jos suinkin mahdollista juridisesti.  Monet äideistä ja isistä ovat vedonneet siihen, että he tahtovat Venäjän valtion suojan ja turvan omille lapsilleen, kun Suomen politikointiin venäläisiä vastaan ei voi luottaa. Erityisesti pahan maineen saanut suomalainen lastensuojelubisnes on pistänyt venäläisiä vanhempia liikkeelle, jotta vanhemmat huolehtivat Suomessa lastensa Venäjän kansalaisuudesta. Myös koulutuksen ja liike-elämän monet mahdollisuudet avartuvat kansalaisuuden avulla. Suomelle on vain eduksi, jos keskuudessamme asuu kaksoiskansalaisia, jotka voivat tehokkaasti ja täysin kansalaisoikeuksin hoitaa suhteita suureen itänaapuriin.  Suomessa asuvat vanhemmat ovat usein tahtoneet lapsilleen Venäjän kansalaisuuden myös rakkaudesta ja kunnioituksesta synnyinmaatansa Venäjää vastaan: Venäjä-rakkaus ei katoa sydämestä ja omistatunnoista edes asuessa Suomessa, vaikka mediamme pelkokuvien alla voi tuntua ihmeeltä, että joku rakastaa edelleen suurta Venäjää ja Kremlin laillista valtiojohtoa.

Suomessa asuvien lasten mahdollisuudesta saada Venäjän kansalaisuus olen kirjoittanut lukuisia kertoja erilaisilla foorumeilla ja lehdissä. Kirjoitin aiheesta myös tässä blogissani 24.10.2012.[5]

[1] Iltalehti 4.3.2014. Venäjän tutkimuksen professori: ”Kaksoiskansalaisuus on järjestön systeemi”.  http://www.freezepage.com/1393998587BPCVBPIXBV

[2] Iltalehti 2.3.2014. Jussi Niinistö Suomen varautumisesta: ”Jos haluaa rauhaa, pitää valmistautua sotaan”. http://www.freezepage.com/1393999401GWYJLGBMXL

[3] Juha Molari, 23.11.2012. Timo Vihavainen pelkää puhekykyistä aktiivista venäläistä maahanmuuttajaa. http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/timo-vihavainen-pelkaa-puhekykyista.html

[4] Juha Molari, 9.2.2014. Miksi professori Timo Vihavainen sai venäläisen korkean kunniamerkin? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/02/miksi-professori-timo-vihavainen-sai.html

[5] Juha Molari, 24.10.2012. Suomessa asuville venäläisille lapsille Venäjän kansalaisuus. http://juhamolari.blogspot.fi/2012/10/suomessa-asuville-venalaisille-lapsille.html

Jälkikirjoitus: Ukrainan kriisin innossa Suomessa vaaditaan Venäjän passien poiskeräämistä venäläisväestöltä

Kaksi merkittävää suomalaista vaikuttajaa, Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihainen ja Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Jussi Niinistö, on esittänyt Ukrainan kriisin innoittamana, että Suomessa asuvan venäläisväestön Venäjän kansalaisuus olisi kansallinen uhkatekijä. Vihavainen ja Niinistö esittävät uhkakuvansa valtakunnallisessa suuressa mediassa Iltalehti.

Professori Vihavainen pitää ”järjettömänä systeeminä” sitä, että Suomessa asuvalla venäläisväestöllä on Venäjän kansalaisuus. Hänen mukaansa Suomen valtiollinen turvallisuus olisi parempi, jos tämä venäläisväestö olisi Venäjän lain edessä vain ”venäjänkielinen suomalainen” eli ”ulkomaalainen”. Hänen mukaansa uhkan torjumiseksi pitäisi tehdä ”nyt kaikki mahdollisuudet: Jos mitään ei tehdä, tulee vastaan aika, ettei mitään enää voida tehdä”.

Vihavaisen ja Niinistön valtakunnallisesti julistetut uhkakuvat ovat omiaan luomaan epäluuloa ja syrjintää Suomessa asuvaa venäjänkielistä väestöä kohtaan. Suomalaisten vaikuttajien vaatimuksia Venäjän kansalaisuuden kieltämiseksi Suomessa asuvalta väestöltä ei voida katsoa olevan tältä vuosituhannelta. Nuo vaatimukset kuitenkin yhdistettynä Ukrainan ja Krimin tilanteen käsittelyyn länsimaisessa informaatiosodassa vaurioittavat ystävällistä kanssakäymistä venäläisväestön kanssa sekä venäläisväestön kohoamista Suomen voimavaraksi kansantalouden, kaupan ja kulttuuriyhteistyön piirissä.

Länsimaisen informaatiosodan uhreja ovat Ukrainan kriisin aikana Skandinaviassa, Baltiassa ja ympäri Eurooppaa elävät venäläiset, joita vastaan luodaan nyt uhkakuvia, alistavia ja sortavia ”suunnitelmia” yms. Tästä ihmisoikeusasiasta ja venäläisille kuuluvasta asianmukaisesta kunnioituksesta tulisi keskustella!

Kirjoittaja:


Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html