lauantai 19. huhtikuuta 2014

Aleksandr Dugin: "Eurooppa – jonkin sortin traaginen yhteisö, joka etsii itseään helvetin sydämessä"

YLE-Svenska kertoi  18.4.2014 laajassa katsauksessaan ”Kremlin pahoista susista”, jotka ”Euraasian Unionin” nimissä vaanivat kaikkia naapurikansoja. En esittele seikkaperäisemmin Ylen juttua, koska siinä asiasisältö oli leimaava, näkökulma rajoittunut ja ymmärrys ylipäätänsä kovin köyhä. Kyseisen jutun tekijä Patrick Holmström nimesi pahaksi ”Kremlin ideologiksi” professori Aleksandr Duginin, sekä liitti hänen nimeensä myös maininnat niin Johan Bäckmaniin kuin minuun (Juha Molari). Duginista olen kirjoittanut joskus vuosikymmen sitten, hän on myös minun FB-ystäväni (jälkimmäistä seikkaa Holmström ei tiennyt kuitenkaan kertoa, vaikka hän muisti herättää epäluuloa maininnallaan, että nämä molemmat [Bäckman ja Molari] ovat tuon saman kauhean ”Euraasian Unionin” kannattajia ja että Bäckman on Duginin FB-ystävä). 
Dugin sai jotenkin terveiset siitä,  että Suomen valtiollinen kanava oli juuri kertonut hänestä ”Kremlin pahojen susien” pääideologina. Niin Dugin vastasi YLE:lle 18.4.2014 lyhyellä linkillä. Tämä Aleksandr Duginin uusi artikkeli 18.4.2014 on  kiinnostava ja ansaitsee tulla tarkemmin esitellyksi suomalaisillekin: http://www.motpol.nu/english/2014/04/18/some-suggestions-regarding-the-prospects-for-the-fourth-political-theory-in-europe-by-alexander-dugin/  Alexandr Dugin tutkii siinä ”Joitakin näkymiä Neljättä poliittista teoriaa varten Euroopassa”.

Dugin selvittää monin käsittein ja kehitysmallein kehitystä Neljänteen poliittiseen teoriaan (4 PT). Liberalismista Neljänteen poliittiseen teoriaan on raskain tie.  

Eteneminen liberalismista Neljänteen poliittiseen teoriaan on vaikein polku, koska 4PT on vastakohta kaikenlaiselle liberalismille. Liberalismi on nykyajan pohjalla eetoksena, mutta 4PT pitää modernismia absoluuttisen pahana. Liberalismi, joka perustuu individualismiin sekä kaikkiin arvoihin ja agendaan, jotka nousevat individualismista, nähdään viholliseksi. Neljännen Poliittisen teorian (4PT) omaksuminen edellyttää, että liberaali henkilö kieltää itseltään ideologisen taustansa, hylkää liberalismin ja sen olettamukset kokonaisuudessaan.

Liberaali on individualisti. Hän on vaarallinen vain, kun hän on ulospäin suuntautunut (ekstrovertti), sillä näin tehdessään hän tuhoaa yhteisönsä ja sosiaaliset siteet, joihin hänet oli liitetty. Sisäänpäin kääntynyt (introvertti) liberaali on vähemmän vaarallinen, koska hän tuhoaa vain itsensä. Ja tämä on hyvä asia: sitten on yksi liberaali vähemmän.

Dugin viittaa artikkelissa Nietzscheen, joka sanoi, että hänen Übermensch (yli-ihminen) ”voittaa Jumalan ja ei-mitään”. Tällä Nietzsche tarkoitti Tradition vanhojen arvojen voittoa, mutta myös tyhjyyttä, joka tulee niiden tilalle. Liberalismi on voittanut Jumalan ja täyttänyt pelkällä tyhjyydellä voiton.  

Modernisuus on varmasti eurooppalainen ilmiö. Liberalismi on tämän nykyajan ydin, mutta ei niin paljon eurooppalainen kuin anglosaksinen ja trans-eurooppalainen, tarkemmin sanonen pohjoisamerikkalainen.  Eurooppa oli esivaihe moderniin ja täten Eurooppaan sisältyi sosialismi- (kommunismi) ja fasismi-identiteetit niin kuin myös puhtaasti liberaali-identiteetti. Eurooppa on kaikkien kolmen poliittisen teorian äiti. Mutta Amerikka on paikka, jossa vain yksi niistä on juurtunut syvälle ja täysin kehittynyt. Joten vaikka liberalismi on syntynyt Euroopassa, niin se on kypsynyt Amerikassa. Eurooppaa ja Amerikan Yhdysvaltoja voi verrata isään ja lapseen. Lapsi on perinyt vain yhden mahdollisuuksilta isältään, joskin tärkeimmän.  Euroopan liberalismi on osittain kotoperäistä ja osittain takaisinsaatua Amerikasta.  Siksi tie liberalismista Neljänteen poliittiseen teoriaan Euroopassa kulkee Amerikan ja sen mystikkojen välityksellä.

Dugin pohtii myös siirtymistä kommunistisesta asenteesta Neljänteen poliittiseen teoriaan, mikä on jo paljon helpompi ja lyhyempi. On joitakin yhteisiä kohtia: ensinnäkin liberalismin, kapitalismin ja individualismin radikaali hylkääminen. Kommunismissa on selvä yhteinen vihollinen. Ongelmana on, että kommunismin positiivinen ohjelma on syvälle juurtunut modernismissa ja tulee jaetuksi monissa käsitteissä, jotka koskevat sosiaalisen edistyksen universaaliutta, lineaarista aikaa, materialistista tiedettä, ateismia, eurosentrismiä jne. Kommunismin taistelu kapitalismia vastaan kuuluu menneisyyteen, mutta 4PT on päävastustaja liberalismille. Siten aito kommunisti voi tulla helposti toimeen 4 PT:n kanssa, koska sen asenne on anti-liberaali.

Dugin huomauttaa, että ottaakseen tämän askeleen kommunismista Neljänteen poliittiseen teoriaan, henkilön täytyy siirtyä sellaisten modernien radikaalien kriitikkojen kuten Marxin menetelmistä modernismin perustavampiin kriitikkoihin, kuten René Guénon käsityksiin, niin kuin erinomainen ranskalainen kirjoittaja René Alleau on todennut.   

Eurooppalaisesta ns. Kolmannesta kannasta on Neljänteen poliittiseen teoriaan  vain yksi askel, koska 3 PT ja 4 PT jakavat Weimarin aikakauden konservatiivisen vallankumouksen ja traditionalismin lähtökohtina. 4PT on ehdottomasti anti-moderni, itse asiassa se on vasta-moderni. Kolmannen kannan edustajat ovat kehittäneet valtion ja rodun käsitteet. 4PT on kaikenlaista universalismia vastaan ja kieltäytyy kaikenlaisesta eurokeskisyydestä, yhtä hyvin liberaalista kuin kansallismielisestä.

Euroopan kansojen etniset traditiot ovat pyhiä ja osa kansojen hengellistä perintöä. Silti etninen identiteetti on aivan erilainen kuin kansallisvaltiolla poliittisena elimenä. Euroopan historia on aina perustunut kulttuurien moneuteen ja sen hengellisten valtiaiden yhtenäisyyteen. Tämä tuhoutui ensin protestantistisessa reformaatiossa ja sitten modernin ajan johdosta. Siksi 4 PT tukee ajatusta uudesta eurooppalaisesta imperiumista hengellisellä perustalla ja dialektisesti yhdessäelävien erilaisten etnisten ryhmien kanssa. Sen sijaan että Euroopassa olisi kansallisvaltiot, on pyhä imperiumi – Indoeurooppalainen, roomalainen ja kreikkalainen.

Kieltäessään kaikenlaisen nationalismin, sovismin, eurosentrisyyden, universalismin, rasismin ja muukalaisvihan 4PT eroaa Kolmannesta poliittisesta teoriasta (3 PT). Historialliset ennakkoluulot ja jännitteet sekä vihollisuudet ovat Euroopassa olemassa eri etnisten ryhmien välillä, mikä on tunnustettava, mutta on vastuutonta rakentaa poliittista ohjelmaa tältä pohjalta. Euroopan pitäisi rakentua geopoliittiseksi yhteydeksi, säilyttäen etninen ja kulttuurinen moninaisuus. Nämä Duginin sanat olisi erityisen jaloa ymmärtää paremmin myös apartheid-politiikasta tunnetussa Baltiassa ja Ukrainan vallankaappausjuntan parissa. Myöskään YLE-Svenskan toimitus ei  ollut tavoittanut Euraasian Unionin ideologista perustaa niin kuin Dugin itse oli sen esittänyt, vaikka YLE-Svenska ikään kuin esitteli Duginin nimeä ja lauseita.

This is the dividing line between the European 4PT and its Third Position: the refusal of any kind of nationalism, chauvinism, eurocentrism, universalism, racism, or xenophobic attitude. The historic pretensions and hostilities between the European ethnic groups existed, to be sure. It should be recognized. But it is irresponsible to construct a political program on that basis. Europe should stand for geopolitical unity, coupled with the preservation of the ethnic and cultural diversity of the various European ethnoses.” (Dugin 18.4.2014)

Martin Heideggerin filosofia on keskeinen ja tärkein Neljännelle poliittiselle teorialle. 4PT ottaa pääaiheekseen Heideggerin käsitteen Dasein. Heidegger on metafyysinen (fundamentaalis-ontologinen) askel Kolmannesta poliittisesta teoriasta Neljänteen. Tehtävänä on kehittää Heideggerin implisiittinen poliittinen filosofia eksplisiittiseksi.

Lopulta Dugin lausuu kohtalokkaan viimeisen kohdan: Euroopan (Lännen) ja sen romahtamisen. ”’Niedergang’ (alas vaipuminen) on Euroopan kohtalo”, moskovalainen professori analysoi. ”Se [Nidergang] on erittäin traagista eikä jotenkin ylpeä juttu. Joten 4 PT tukee eurooppalaista ideaa, jossa "Eurooppa ymmärretään jonkin sortin traagisena yhteisönä (kuten Georges Bataille): eräänä kulttuurina, joka etsii itseään helvetin sydämessä".

Jälkikirjoitus:
Rakennamme Suur-Venäjän - euraasialainen poliittinen tila moninapaisessa maailmassa. Tapahtuma 18.5.2014 Helsingissä kello 12. Kremlin johtavat geopoliittiset ideologit Alexandr Dugin, Nikolay Starikov ym. kertovat Venäjän nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tapahtumassa julkistetaan Duginin Suomi-pamfletti. Järjestää Euraasialainen kansanrintama ja Suomen antifasistinen komitea SAFKA.Writer:


Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html
[valokuvaaja: Petri Krohn]