lauantai 24. toukokuuta 2014

Suomalainen sotasankari Torsti Sirén haavoittunut SOME-sodassa

Lehdistötiedote Washingtonin ja Brysselin vapauttaman maailman tiedotusvälineille. Julkaisuvapaa: Heti.

Kunnioitettu sotasankari everstiluutnantti Torsti Sirén on loukkaantunut. Maanpuolustussotakorkeakoulun virkahuoneesta ja virkasähköpostiosoitteesta on tämä haavoitettu sotasankari Torsti Sirén ilmoittanut perjantaina 23.5.2014 kello 18:53:41 ja 19:11:41, että hän on haavoittunut infosodan kovissa taisteluissa hämärien tyyppien väijytyksestä, minkä tähden hän on kääntynyt (Suomen?) poliisin puoleen, jotta poliisi selvittää tuon väijytyksen olot ja sen toteuttaneet hämärät tyypit.  

Maanpuolustuskorkeakoulun haavoitettu urhea soturi ei ole kuitenkaan luovuttanut, hän ei ole rintamakarkuri ensimmäisen miehuullisen haavansa jälkeen, vaan hän koonnut jo taisteluasustuksensa: suurikokoisen Macin ja hyvin päivitetyn Firefoxin taistelurintamaa varten. Niin haavoitettu sotasankari selvitti vihollisen maaperää ja surffaili blogissani aamupäivän tarkistuskierroksen perjantaina 23.5.2014 kello 11:44 ja iltapäivän valvontahetkensä kello 17:35, minkä jälkeen lähetti sähköpostin mil.fi-sähköpostiosoitteesta sotilaalliseen viranhoitoon ja virkapaikkaan liittyvin kunniallisin arvovaltaisin allekirjoituksin. Sirén ei valittele yksityisihmisenä haavojaan teologille, joka voisi hoitaa haavoitetun mielenrauhaa, vaan hän välittää tiedon kunnioitettuna sotasankarina Maanpuolustuskorkeakoulun sähköpostin välityksellä. 

Vastasin kärsineen sotasankarin tietoon rikosilmoituksesta sähköpostilla 23.5.2014 kello 19:33: "sehän sopii, sillä ei kenenkään pidä tuntea itseään uhatuksi eikä 
ketään saa uhata. Teit oikein, jos tunsit niin."

Tämä sotasankari everstiluutnantti Torsti Sirén on jättänyt poliisille tutkittavaksi tämän tekstin, jonka hän on nimennyt sanoilla: ”Juha Molari –Tappouhkaus”. Miten sankari haavoittui, ei ole tiedossani. Torsti Sirén koki haavoja tämän tekstin perusteella, jonka hän lähetti Maanpuolustuskorkeakoulun toimistosta poliisille ja tiedoksi minulle, mutta hän ei ole yksilöinyt vammojaan. Sekä laittoman uhkauksen että kunnianloukkauksen rikosten tutkinta edellyttää, että itse uhriksi joutunut ilmoittaa asian poliisille rikosilmoituksessa. Ilmeisesti Sirén tuli haavoitetuksi taistelussa ja koki tapon uhan, kun tiedot hänen Venäjä-puheistaan menivät Venäjän median tietoon.

Kuva: SOME-sotiemme suuri sankari, Torsti Sirén kokee tappouhkauksen ja valittaa poliisille tämän tekstin johdosta, jonka hän lähetti minulle ja poliisille

Kunniakirjoitus haavoitetulle sotasankarille, Suomen SOME-sodan ensimmäiselle uhrille

Kunnioitettu sotasankari everstiluutnantti Torsti Sirén on ollut paitsi rohkea, myös terävä-älyinen niin kuin hän valtiotieteen tohtorina ja Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen johtajana on osoittanut kansainvälisestikin tunnetuilla terävillä analyyseillään, kuten ”Venäjä on mielenvikainen naapuri”.[1]

Vain vähän ennen haavoittumistaan torstaina 22.5. Torsti Sirén kävi koskettavan keskustelun ikään kuin ennakoiden hurjaa kohtaloaan. SOME-sodan suuri urhea soturi lupasi, että vihollinen saa kyllä takaisin häneltä. Aina valppaan Suomen rajavartiolaitoksen komentajanakin hyvin tunnettu Tom Hanén, rajaturvallisuus- ja viisumiasioiden erityisasiantuntija EU-edustossa, osoitti tällöin myötätuntonsa ja huolensa ystävänsä Torsti Sirénin taistelua kohtaan, jossa tämä kertoi saaneen vastaansa Johan Bäckmanin, Jon Hellevigin ja Juha Molarin. Tom Hanén kertoi, että tämä taistelu on huomattu Brysselissäkin, mutta hän varoitti: ”Be careful. Et pysty yksin pelastamaan tätä maailmaa”. Sirén osoitti kuitenkin urheaa rohkeutta kulkea sotureiden eturintamassa, johtaa taisteluja rintamalla edestäpäin: hän vastasi, että ”verkostot on olemassa” taisteluja varten. Sitä paitsi ”varovaisuudella ei ole ennenkään viety maailmaa eteenpäin”. Rajaturvallisuuden paras suomalainen asiantuntija kuitenkin muisti edelleen varottaa ystäväänsä taistelun vaaroista ja varomattomuuden vaaroista. Tämä keskustelu käytiin niin kuin suuremman kaitselmuksen ennakoimana, kuten suurien sotasankareiden suuret taistelut on yleensä käyty.Torsti Sirén lienee informaatiosotamme suurin sotasankari, legendaarinen mies, jonka Facebook-ryhmässä toimivat  myös monet kunnioitetut tasavaltamme taistelijat. Torsti Sirén on Suomen SOME-taistelukentillä riehuvan informaatiosodan eräs suurimpia sankareita, joka on esimerkillinen monelle muullekin tunnetulle henkilölle: suosionosoituksia haavoitetun sotasankarimme terävälle analyysille Venäjän ”mielenvikaisuudesta” ovat olleet antamassa sellaisetkin henkilöt kuin Johanna Suhonen [Valtiotieteen opiskelija, Ulko- ja turvallisuuspoliittisen nuorten ryhmän jäsen ja opiskelija Maanpuolustuskorkeakoulusta], Vapaa-ajattelijoiden rautaristein tatuoitu Jussi K. Niemelä, Matt Sirkin, Yrjö Lipasti, kapteeni Eerika Vaahtovuo (os. Haavisto) ja Tuula Elisabeth Visa.  Sotilasliiton Naton kunnian hyväksi urheassa puolustustaistelussa epädemokraattisia stalinistia hyökkääjiä vastaan on Torsti Sirén taistellut kuukauden päivät, aamusta myöhäiseen yöhön, riippumatta viikonpäivästä. Ne pahat Kreml-mieliset partisaanit ovat hyökänneet vapautta, rakkautta ja rauhaa edustavan NATO-sotilasliiton kunniaa ja neitseellistä viattomuutta vastaan mitä törkeimmin asein ja häjyin juonin.  

Sotilaallisesti esimerkillisen kurinalaisesti everstiluutnantti Torsti Sirén on paheksunut Suomen sallimaa liikkumis-, kokoontumis- ja puhevapautta vallitsevan hirvittävän kansainvälisen SOME-sodan kriittisinä kriisin hetkinä, kun kansakuntamme ja koko läntisen maailmamme vapaus ja arvot ovat olleet juuri nyt uhattuina.  Niin haavoitettu Sirén on ollut keulakuvana urheassa taistelussa monille vaikuttajille, jotka ovat saaneet ottaa opiksi sotasankarin terävästä älystä: rintamassa ylväästi ovat seuranneet urheaa everstiä Antti-Pekka Mustonen [3], Alexander Stubbin EU-vaalien Loviisan kampanjapäällikkö Elias Erämaja, Kokoomuksen kansainvälisen politiikan nouseva tähti Nina Suomalainen, kirjallisuustieteilijä Pajari Räsänen, Nato-upseeri Harri Paldanius sekä monet muutkin ihmiset ovat tunteneet kiintymystä Sirénin sotilaallista johtotaitoa ja suurta viisautta kohtaan.[2] Miehellä on ollut todella esimerkillinen vaikutus taistelutahtoon kansakuntamme kriittisinä aikoina!

Sirén on peloton sotilas, jonka harkintakyky varmasti on pelastanut Suomen kansan, koko Euroopan ja rauhanliiton Naton monelta pahalta iskulta, jotka olisivat voineet syntyä stalinistien häijyistä juonista ja törkeistä aseista. Hänen kykyään osoittaa sekin, että julmetun informaatiosodan keskellä hän on saanut käydä luennoimassa Nato collegessa informaatiosodan erityistaidoista ja urhollisuudesta, jotta koko maailma saisi tuntea sankarillisen Suomen uuden tarinan ja sen kyvyn vastustaa ikuista itäistä vihollista. Torsti Siren on kansakuntamme virallinen alfauros, aito sotasankari, joka herkeämättä käy taisteluaan viikonpäivästä, virka-ajasta tai kellonajasta riippumatta.

SOME-sodassa taistelleena miehenä Torsti Sirén on joutunut kestämään niin kovaa painetta ja stressiä, että tavanomaisten pitkäaikaistyöttömien laitakaupungin köyhäparkojen tai keskiluokkaisen työtätekevän väen on lähes mahdotonta edes kuvitella niitä uhrauksia, joita Sirén on antanut tämän kansan ja sen menestyksen hyväksi. Tavanomaiselle itsesuojeluvaistolle ei ole ollut tilaa Sirénin päivittäisellä taistelukentällä: hänen on täytynyt oppia elämään ja toimimaan jatkuvasti epäinhimillisissä oloissa. Joskus Sirénin täytyy tehdä muutamassa sekunnissa ratkaisuja, joiden onnistumisesta saattaa olla kiinni sekä oman että koko sotilasliiton kunnia ja menestys. Ripeästi Sirén on avannut tietokoneensa keskellä yötä ja kiittänyt saavutettua menestystä, jos ja kun jotain negatiivista on sattunut vihollisille, kuten Hellevigille.

Sirénillä on nämä poikkeukselliset ominaisuudet, joita sota tarvitsee. Hän on kovimmista kovin: säilyttäen taistelukykynsä pahimmissakin myrskyissä.  Suomessa sotasankaruuden suurin tunnustus on tulla nimitetyksi Mannerheimin-ristin ritariksi. Tämän ”erinomaisen urheuden, taistellen saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien” ansiosta myönnetty erittäin harvinainen kunnianosoitus pitäisi osoittaa myös Torsti Sirénille. Mannerheim-risti olisi myös statussymboli, jonka rinnalla omaisuus ja tittelit kalpenevat. Tämä symboli olisi virallinen tunnustus siitä, että sen kantajan miehuus on testattu kovimmissa mahdollisissa oloissa ja havaittu ainutlaatuisen lujaksi.

Tämä haavoitettu Torsti Sirén johti informaatiosodan vaativia, vaarallisia ja salaisia erikoistehtäviä pyrkimyksenään lisätä Nato-innostusta ja Venäjä-vihaa. Näin ollen suurista sotilaallisista ansioistaan Torsti Sirén saisi tulla palkituksi nimityksellä Mannerheim-ristin ritariksi, niin kuin Lauri Törnikin tuli nimitetyksi, ja niin kuin Sirén on seurannut myös muutoin Mannerheimin sotilaspoikarakkauden jaloja perinteitä puolustaessaan liki päivittäin vaarojenkin hetkellä Facebook-SOME-sotakenttällään sotapoikien oikeutta keskinäiseen rakkauteen ja hellyyteen.

Kunniaa Naton SOME-taistelujen suomalaiselle haavoitetulle sankarille![3] http://juhamolari.blogspot.fi/2012/06/suomalainen-kapteeni-antti-pekka.html Sotasankarimme kärsimyksiä kunnioittaen,


Juha Molari

kirjoittaja on omiensa keskuudessa rauhanihmisten ja köyhien parissa: Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha