lauantai 5. heinäkuuta 2014

Suurivaltaisin, Kaikkeinarmollisin Suuren Valtakuntamme sivistyneistö! Kaikkeinalamaisimman kirje herroille Mallinen, Mustonen, Lipasti, Saarinen ja Tetri.

Teidän jalosukuiselle majesteettiselle Sivistyneistölle!  Syvintä alamaisinta kunnioitustani vakuuttaen, Suurivaltaisin, Kaikkeinarmollisin Suomen Sivistyneistö, tuntien Teidän majesteettisen Sivistyneistönne hyvät sydämelliset ja ehdottoman jalot tarkoitusperät rukoilen Teiltä vain hiukan kärsivällisyyttä tutustuaksenne Suuren Valtakunnan kaikkeinalamaisimman ja uskollisimman alamaisen ehdottomaan lojaalisuuteen ja kärsimiin epäkohtiin.

Tämä on mitä nöyrimmän kaikkeinalamaisimman – köyhän suurimpaan hätään joutuneen pitkäaikaistyöttömän suomalaisen ihmispolon, laitakaupungin ikääntyneen heikoksi käyneen miehen Juha Molarin – uskollisuutta ilmaiseva kirje suomalaisen Suuren Valtakunnan kiistämättömälle majesteettiselle Sivistyneistölle, Teidän erinomaiselle yläluokalle, joka hyvin sääliä ja laupeutta osoittaen omisti taitavia ja älykkäitä kirjoituksiaan Kaikkeinjalosieluisimman herra Jukka Mallisen Facebook-profiilissa eilen ja toissapäivänä syntyperäisen suomalaisen kaikkeinalamaisimman määrittämiseksi. Teidän majesteettinen Sivistyneistönne omisti ainakin vähintään KUUSI (6) kirjoitusta ihan vain meikäläisen kaikkeinalamaisimman vähäosaisuuden muistamiseksi. Julkaisen näitä tekstejä tässä nyt uudestaan sydämessäni samanaikaisesti vilpittömän autuaallisesti iloiten ja pyhässä pelossa kunnioittaen Teitä, mutta Te Suurivaltaisin Suomen Sivistyneistö varmaankin kaikentuntevassa viisaudessanne tiedätte, että pieni ihminen elää siitä huomiosta, joka tippuu majesteettisen Sivistyneistönne suusta ja aivoituksista.


"Mies ei kiinnosta nykyisin kuin Taivaan Isää"

Suurivaltaisimman, Kaikkeinarmollisimman Suomen Sivistyneistön etevä kapteeni evp. Antti-Pekka Mustonen kiteytti horjumattomassa täydessä voimassaan upseerin herrasmiesmäisellä täsmällisyydellä surullisen mitättömyyteni: ”Mies ei kiinnosta nykyisin kuin Taivaan Isää”.  Monet kerta meikäläistä – syvintä alamaista - pitkäaikaistyötöntä ihmispoloa – jo vuosien varrella aiemminkin kommentoinut herra Yrjö Lipasti lausui faktan erityistä myötäsyntyistä viisautta ja korkeasti oppinutta lukeneisuutta osoittaen: ”Miestä en tunne enkä välitäkään”. Keskusteluissa myös herra Pauli Saarinen osoitti aivan yli-inhimillisen tietohallinnollisen osaamisensa laajan aineiston käsittelyssä.

Niin minä uskollisuutta ja vaaratonta alamaisuuttani osoittaen haluan mitä nöyrimmin saattaa Teidän Jalosieluisen Sivistyneistön tietoon, että Suuressa Valtakunnassanne on kaikki hyvin. En voisi tietenkään mitenkään loukata ja järkyttää Teidän hienostuneen mielenne tyyneyttä antamalla edes mitään pientä epäilystä herättävää aihetta tai ajastuksen tuulahdusta sellaiselle häväistykselle, että minulla olisikin ollut kaikesta pitkäaikaistyöttömyyden vakuutteluistani ja nöyrimmistä todistuksistani huolimatta jotain sanomatonta kiinnostusta ja osallisuutta Suuren Valtakuntanne asioihin naapurivaltiossa tai muualla – tai edes ansiotuloja kohtaan, joilla olisin voinut saavuttaa vähäisintä armollista toimeentuloa paremman elämäntason. Pois sellainen kaikki paha Teidän Suuressa Valtakunnassanne! Teidän jalosieluinen Sivistyneistö voi nauttia kesän auringosta aivan lämpöä ihastellen ja levollisesti, sillä on se todella todeksi käynyt Teidän vuosia sitten lausumanne profeetallinen ennustus täydellisestä merkityksettömyydestäni, joka alkoi täsmällisesti ja välittömästi kirkkoherraviran päättymisen jälkeen. Niin kukaan ei ole mielipiteistäni kiinnostunut, mielipiteitäni ei ole kukaan kysynyt eikä kukaan ole nimeeni viitannut eikä kukaan ole minua muistanut Suureen Valtakuntaanne liittyvissä asioissa huhtikuun 2011 jälkeen, jolloin jäin työttömäksi. Valtakuntanne kaikkeinalamaisimman elämä on ollut juuri niin pientä ja vähäistä kuin Teidän Sivistyneistön sopii juuri toivoa ja tahtoa. Teidän Suuressa Valtakunnassanne on kaikki järjestyksessä!

Teidän Facebook-profiilinne ja –keskustelunne osoittavat, miten hieno ja vaikutusvaltainen on Teidän henkilökohtainen jalo suhdeverkostonne, johtotähtinä tietysti maankuuluisat herrat Jukka Mallinen ja Torsti Sirén joita kohti koko länsimainen Sivistyneistö kääntää ihailevat silmänsä. Te olette ihan itsessänne ja tämän suhdeverkostonne kanssa aivan eri luokassa kuin minä - kaikkeinalamaisimman parasiitti -, jota ymmärryksellä ja ystävyydellä muistavat vain aina toverilliset Abdullah Tammi ja Hannu Rainesto – kaikkien muiden jo unohtaessa. Olen sulkenut Teidät Jalosieluisen Sivistyneistön Facebook-profiilini lukemisen ulkopuolelle, jotta Te ette aiheettomasti käyttäisi aikaa tarpeettomaan murehtimiseen, koska Suuressa Valtakunnassanne on niin monta merkittävämpää velvollisuutta. Teidän Suuri Ystävänne ja Facebook-kontaktinne, myös Kaikkeinurhollisin upseeri Janne Vaahtovuo on kuitenkin aamusta iltaan lukenut ja kommentoinut Facebookiani, joten olette varmasti tarvittaessa päässeet tietoiseksi tosiasiallisesta onnettomasta tilastani. Minä ilmoitan Internetissä julkisesti koko maailmalle ja aivan erityisesti Teille henkilökohtaisesti välittömästi vilpittömän ja kaiken paljastavan luonteeni mukaisesti, jos joskus mahdottomassa tulevaisuuden satunnaisessa hetkessä löytäisin sellaisen pienen kontaktin, joka olisi Suuressa Valtakunnassanne kyyläämisen arvoinen asia.

"Kuka lienee pappi Molari"

Edellä lausuttujen korkeastikunnioitettujen jalosieluisten herrojen Pauli Saarisen, Antti-Pekka Mustosen ja Yrjö Lipastin lisäksi onnelliseksi eläkeläiseksi itseään kutsuva markkinointi-instituutista suuresti ansioitunut herra Kalevi Saxel, aina viisas Hannele Kosonen sekä vantaalainen urhoollinen sotilasasiantuntija herra Juha E. Tetri osoittavat säälivän katseensa vähäiseen pitkäaikaistyöttömään. Kaikki Te Jalohenkiset olette yksimielisesti vakuuttuneet, että minä Juha Molari olen alamainen, nöyrä ja hiljainen. Mitä urhoollisin upseeri Antti-Pekka Mustonen lausui kysymyksenkin, ”kuka lienee pappi Molari, jolla toki oppiarvo on teologiassa”. Näillä jalosieluisilla, oikeamielisesti lausutuilla tunnustuksilla Suurivaltaisin Korkeastioppinut Sivistyneistö osoitti taas eilen ja toissapäivänä, että Molarin alamaisen osa on tunnistettu oikeudenmukaisesti ja täsmällisesti, hänen koko osaamisensa tiedetään ja hänen tunnetaan osaavan mahdollisesti enimmillään Isä meidän rukouksen ja Kymmenen käskyä ulkomuistista. Sen verran kaikkeinalamaisimman riittää osata kuuliaisessa uskollisuudessaan eikä enempi ole edes hyväksi Teidän alamaisillenne Suuressa Valtakunnassanne.

Jalosieluinen, ilmeisemmin mitä korkeimmin kunnioitetun Laajasalon opiston mediakoulutuksessa ymmärrystään entisestäänkin ylentänyt herra Yrjö Lipasti tarkentaa, että Molarista tuli entinen pappi, kun pappi ”hommasi itselleen potkut pappisvirasta hölmöilemällä”.  Noilla täsmällisillä sanoillaan ”hölmöilystä” mitä jaloin, korkeastioppinut herra Lipasti ilmaisi, että Suurivaltaisimman, Kaikkeinarmollisimman Suomen Sivistyneistön on ollut yhä edelleen aivan ymmärrettävistä oikeamielisistä syistä mahdotonta myöntää anteeksiantamusta sen pöyhkeyden tähden, mitä kauan sitten silloisena pappina - omantunton ja rukouksen johtamana – röyhkeässä uskossa suomalaiseen oikeusvaltioon ja yhdenvertaisuuteen kansalaisyhteiskunnassa – osoitin saattaessani suuremman väestön ja kaltaisteni muiden rahvaiden tietoon Pro Karelia järjestön perverssit tendenssit, Suuressa Valtakunnassanne aiheutetun derussofikaation eräitä perheitä vastaan, YK:n turvaneuvoston Al-Qaida-pakotteiden vastaisesti toimivan Kavkaz Center –webkeskuksen Suomi-kytkökset sekä Tšetšeniasta Turkin kautta Suomeen saapuneen erään pakolaisryhmän hämärät liitokset Shamil Basajeviin ja Doku Umaroviin (molemmat ovat jo kuolleita terroristeja), vaikka kaikkeinalamaisimman olisi pitänyt tyytyä osoittamaan kiitollisuutta ja kuuliaisuutta sekä vaieta uskollisuudessa, kun Suurivaltaisin, Kaikkeinarmollisin Suomen Sivistyneistö on jo rakentanut hienot verkostot ja pyhät suhteet köyhän väestön kaitsemiseksi sydämen ja sielun yksinkertaisuudessa. Papilta odotetaan uskollisuutta, ei pöyhkeyttä!

Millähän Molari mahtanee elellä

Herra Yrjö Lipasti kysyykin läheisiltä jalomielisiltä aateveljiltään, ”millähän Molari mahtanee elellä”. Täten laupiaiden Isäntiemme huolta häivyttääkseen saanen arasti lausua herra Lipastin kunniaksi, että isänmaamme suuret eläkeläiset eivät edes tiedä, mitä vasemmalla kädellään tekevät: Teidän korkeista eläketuloistanne ja muusta varallisuudestanne on Teidän Suuri Valtakuntanne jalosti ottanut korkeat verot, jotta tämä pieni ihminen - vähäisin kaikista - saa KELA:n työmarkkinatuen, elää oikein kivasti sekä ajelee uudemmalla ja tilavammalla autolla kuin koskaan aiemmin - jopa uudemmalla kuin siihen vanhaan pappisaikaan Jaguarilla tai Lexuksella, joista Te jalosieluiset Isännät piditte silloin paljon puhetta. Kaikki on aivan hyvin Suuressa Valtakunnassanne!

Aktiivinen reserviläinen, evp-toimiupseeri, Vääpelikillan kunniajäsen, Toimiupseeriliiton entinen koulutussihteeri, herra Juha E. Tetri, jota itse sukulaiskansamme Viron kaikkeinurhoollisin kenraali Riho Terrasi on kehunut kesällä 2014 Ruotuväki-lehdessä tämän ansioista Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeisten ensimmäisten upseerikurssien kouluttajana, on ilmoittanut innostuneisuuttaan ja tykkäämistään kaikkea tätä mittavaa määrittelyä kohtaan, jonka herra Saarinen, herra Mustonen ja herra Lipasti osoittavat huolenpidossaan kaikkeinalaisimman köyhän Juha Molarin säälittäviä elämänvaiheita kohtaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun korkeastiurhollinen Juha E. Tetri on osoittanut tarkkaavaisen katseensa Suuren Valtakunnan alhaisimpiin. Vuoden 2011 lopulla Venäjän ulkoministeriö julkaisi ihmisoikeusraportin, jonka sisällöstä aina ylhäinen jalosieluinen herra Jukka Mallinen kohdisti syyttävät sanansa Bäckmania, Molari ja Janne Nummelaa vastaan ”eturintaman sotureina eli spetsnazeina” ”Venäjän informaatiosodassa Suomea vastaan”. Herra Mallisen huomautuksen jälkeen herra Mikko Laaksonen piti jopa niin ongelmallisena tilannetta, että asiasta pitäisi antaa varoitus suojelupoliisille. Niin herrat Juha E. Tetri ja Jukka Mallinen jalosieluisesti tykkäsivät siitä kunniallisesta vastuullisuudesta ja varotoimista spetsnazeja vastaan. Jalo rouva Anneli Heliö vielä erikseen kysyi, miksi Supo ei kommentoi mitenkään Bäckmania sekä Molaria. Hänen mukaansa heillä olisi montakin juttua, jotka menisivät jo maanpetoksen puolelle. Aina jalosieluinen Suurestisivistynyt herra Jukka Mallinen tykkäsi ajatuksesta.[1]Kaiken tämän edellä lausutun esitän lisätiedoksi Teidän majesteettiselle Sivistyneistölle syvimmässä Alamaisuudessa niin että minä ja köyhät omaiseni pitävät rukoileman Hänen Jumalallista Sivistyneistöä Taivaassa, Teitä, jotka Jumala suurella armolla tulee varmasti aikanaan jälleen Iankaikkisuudessa palkitseman. Ja minä olen oleva kuolinhetkeeni saakka aivan mitä uskollisin vähäisin kansalainen: hiljainen, näkymätön, kiltti, vaaraton, lojaali, alistuvainen.

Viitteet
[1] Juha Molari 31.12.2011. Venäjän ulkoministeriö 28.12.2011 moittii Suomen ihmisoikeustilannetta. http://juhamolari.blogspot.fi/2011/12/venajan-ulkoministerio-28122011-moittii.html

Teidän Sivistyneistönne Kaikkein alamaisin, nöyrin ja velvollisuudentuntoisin parasiitti, Valtakuntanne matonen rukoilee rauhaa ja rakkautta koko maailmaan.

Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
LinkedIN profile