torstai 2. lokakuuta 2014

Milloin sijoittajat saavat riittävät tiedot Sanoma-arvopaperin arvoon vaikuttavista Venäjä-tekijöistä?


Pörssi- ja finanssivalvonta: Milloin sijoittajat saavat riittävät tiedot Sanoma-arvopaperin arvoon vaikuttavista Venäjä-tekijöistä?

Helsingin Sanomat ovat haastatelleet Sanoma konsernin toimitusjohtaja Kaukosta Venäjän muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Tämä ei ole kuitenkaan pörssitiedote. Sanoman osake romahti eilen yli 2 % jo ilman sijoittajille annettua asianmukaista tietoa Sanoma-omistuksen muuttuvasta tilanteesta Venäjällä.

Sanoma ei ole tehnyt mitään pörssitiedotetta, josta kävisi ilmi Sanoman muuttunut tilanne Venäjällä, jossa uuden lainsäädännön mukaan medioitten ulkomainen omistus on rajoitettu 15 %:iin. Tämä koskee nimenomaisesti Sanomaa, jonka koko omistus Venäjällä joutuu uuteen järjestelyyn.


Talouselämän ja STT:n uutinen 23.9.2014, jonka nämä sittemminpoistivat.
Uutinen on toistaiseksi näkyvillä yhä välimuistissa
.

Sanoman arvo romahti heti sen jälkeen kun Talouselämä ja STT olivat illalla 23.9.2014 julkaisseet uutisen Venäjän duuman päätöksestä rajoittaa ulkomaista omistusta mediassa. Tällöin viitattiin siihen, että Sanoma joutui tulilinjalle. 24.9.2014 Sanoman osakkeen arvo romahti rajuun laskuun. Talouselämä ja STT poistivat sittemmin 23.9. julkaistun uutisen. Sanoman pörssitiedotetta ei ole kuitenkaan tullut vieläkään!


Sanoman osakkeen arvo romahti, kun Venäjän duuman päätös tuli julki.
Sanoma ei ole kaikesta huolimatta huolehtinut ilmoitusvelvollisuudestaan
pörssiin sijoittajia varten.


Milloin sijoittajat saavat riittävät tiedot Venäjän lainsäädännön muuttumisen merkityksestä, joka olennaisesti vaikuttaa Sanoma-arvopaperin arvoon?

"Tiedonantovelvollisuuden valvonnan päätavoitteena on, että sijoittajilla on käytössään riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Osana tätä tehtävää Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden jatkuvaa ja säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. Valvonta on luonteeltaan sekä ennakoivaa että reagoivaa käsittäen mm. listayhtiöihin kohdistuvat teematarkastukset ja -selvitykset, valvontakäynnit sekä yksittäisten epäselvyyksien tutkimisen. - - - Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa valvomme, että listayhtiöt julkistavat ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset ja seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan niiden arvopaperin arvoon. Lisäksi valvonnan kohteena voivat olla esimerkiksi esitettyjen tulevaisuudennäkymien selkeys ja perusteltavuus tai niiden mahdollinen harhaanjohtavuus, tulosvaroitusten ajantasaisuus sekä pro forma -informaation tavoitteet, eroteltavuus ja laadintaperiaatteet. (http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Valvonta/Tiedonantovelvollisuuden_valvonta/Pages/Default.aspx#.VC0j9Wd_soM)


Kirjoittaja on  ihmisoikeusaktivisti, joka ei halua, että Sanoma huijaisi sijoittajia riittämättömän ja puutteellisen tiedon avulla. Kuvassa tämä työtön suomalaismies elokuussa 2014 Moskova Cityssä.

Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha