torstai 11. joulukuuta 2014

MPKK:n Strategialaitoksen esimies Torsti Sirénin viran käyttö SOME:ssa

Arvoisat ulkoministeri Erkki Tuomioja, Puolustusvoimien ylipäällikkö tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg

Kuva 1. 11.12.2014 kello 19:54 sähköpostin alkuosa 
ulkoministerille, presidentille ja Puolustusvoimien komentajalle
Ulkoministeri Erkki Tuomioja on iltapäivälehtien mukaan arvostellut voimakkaasti Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen esimiehen, everstiluutnantti Torsti Sirénin räväkkää julkista toimintaa. Pyydän kunnioittaen tuoda esille muutama vähemmän huomiota saanut fakta tapauksen arviointia varten. Sen lisäksi että everstiluutnantti on virkapaikallaan kirjoittanut Suomen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston sekä erityisesti ulkoministerin suomettuneisuudesta ja muuta erityisen hämmentävää, niin minä olen ollut yksittäisenä kansalaisena Torsti Sirénin ikävien kirjoitusten kohteena (ja vastannut niihin vastavuoroisesti) liki päivittäin jo yli puoli vuotta. Täten olen saanut myös huomattavan aineiston upseerin erikoisesta toiminnasta virka-aikana, virkapaikalla ja virkakoneilla. Yksittäisenä kansalaisena voisi syntyä herkimmille jopa vainoharhainen tunne, että Puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri hoitaa virkanaan tietynlaisten oletettujen ”poliittisten” käsitysten jahtaamista.


Kuva 2. 11.12.2014 kello 19:54 sähköpostin keskiosa 
ulkoministerille, presidentille ja Puolustusvoimien komentajalle
Sotilasvalassani lausuin: ”Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi”.  Kansa kokee aivan perustellusti, että kunnollinen ja ryhdikäs käytös on erityisen tärkeää upseereille. Upseerien työtä säätelevät monet eettiset normistot, joista osa on kirjattu Puolustusvoimien yleiseen palveluohjesääntöön. Upseerien eettiset säännöt ovat kiinnittyneet voimakkaaseen kollegiaalisuuteen, mihin liittyy edustavuuden ajatus: yksilö edustaa esimerkillään koko ammattiyhteisöä. Tämän vuoksi onkin yleensä ymmärretty, että yksilö voi myös pilata huonolla käytöksellään koko ammattiryhmän maineen. Sellaisia julkisia viestejä muutamat kapteenin tason upseerit ovat jo kirjoittaneet julkisesti ja häpeilleet Torsti Sirénin sekä hänen kaveripiirikseen muodostuneiden räyhäävien upseereiden toimille SOME:ssa.


Upseerit vannovat virkavalansa virkaa tekevälle presidentille. Olen saanut muutamilla yksityisluontoisilla matkoillani Venäjällä vastattavakseni useammallekin everstitason upseerille, miten Suomessa everstiluutnantti Sirén voi todella kirjoitella niin rajuja ilman Puolustusvoimien komentajan ja Puolustusvoimien ylipäällikön ohjeistusta tai lupaa. Selittäminen ei ole ollut mieluisa tehtävä Suomen imagon kannalta, kun olisi parempaakin puhuttavaa ja kun voisi olla paremmin luottamusta rakentavia asioita.


Kuten tiedätte paremmin kuin minä, niin Puolustusvoimien Yleinen palveluohjesääntö (YLPALVO) määrää sotilaan asemasta jo heti kohdassa 3: ”Puolustusvoimista annetun lain mukaan ammattisotilaan on virkatehtävissään ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hän menettele tavalla, joka on omiaan vaarantamaan luottamusta puolustusvoimille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon” sekä kohdassa 8: ”Sotilaan on käyttäydyttävä palveluksessa ja sen ulkopuolella moitteettomasti ottamalla huomioon ne vaatimukset, jotka hänen asemansa esimiehenä ja alaisena hänelle asettavat.” Myös kohta 14 on kiinnostava: ” Sotilas palvelee poliittisesta ja uskonnollisesta kannastaan riippumatta isänmaataan ja kansaansa. Asevelvolliselle tarjotaan tasavertaiset lähtökohdat suorittaa palvelus riippumatta hänen yhteiskunnallisesta asemastaan, koulutuspohjastaan tai etnisestä taustastaan.” Yleinen palveluohjesääntö kohdassa 10.3. säätää sotilaan esiintymisestä julkisuudessa: ”Esiintyessään julkisuudessa jokaisen sotilaan on muistettava, että vaikka hän itse vastaa mielipiteistään, niiden ja hänen esiintymisensä perusteella muodostuu kuva koko puolustusvoimista” (545).


Kuva 3. 11.12.2014 kello 19:54 sähköpostin loppu 
ulkoministerille, presidentille ja Puolustusvoimien komentajalle
Kuten lausuin, niin olen saanut runsaasti ip-datasta alkaen aineistoa siitä, miten Torsti Sirén menettelee virkaansa hoitaen. Torsti Sirén avasi Internet Explorerin ja Windows 7:n maanantaina 19.5. kello 13:34 sekä latasi taas kerran itseään koskevaa aineistoa blogistani. Muutama minuutti aiemmin maanantaina 19.5. kello 12:36 hän siirtyi blogistani venäläisen Notum-sivuston artikkeliin, jossa käsiteltiin Torsti Sirénin hurjia vihapuheita Venäjää vastaan. Jälleen hän käytti Maanpuolustuskorkeakoulun työvälineitä. Maanantaina 19.5. kello 8:20 hän latasi itseään koskevan tekstin blogistani. Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen johtajan aktiviteetti ei rajoitu vain näihin edellä mainittuihin latauksiin ja nimettyihin hetkiin blogistani sekä Facebookissa. Sen ohessa, että Sirén latasi virkakoneeltaan blogini aineistoa, hän levitti ihaillen Kerkko Paanasen radiohaastattelua. Kerkko Paananen on vähemmän maineikas värivallankumouksellinen vihakirjoittaja. Torsti Sirén määrittelee, että hän on ”itsekin sekaantunut kyynärpäitä myöten” ”Bäckman-Hellevig & Co. –settiin” (minä lienen tuo Co.). Tätä kybersodankäyntinsä mukaista jälleen uutta levitystyötään Sirén teki vain reilu tunti sen jälkeen, kun hän oli Maanpuolustuskorkeakoulun tietokoneelta avannut Internet Explorerin sekä käynyt lukemassa blogiani ja ladannut aineistoa. Maanantaina 19.5.2014 kello 15:13 Sirén määrittelee, että ”kansalaisyhteiskunta/SOME-yhteisö” on maanpuolustuksellinen kybersodan taistelukenttä, joka kuuluu hänelle. Kello 15:17, 15:26, 15:55  ja 16:02 Sirén jatkaa kirjoitteluaan. Lisäksi Sirén muutama minuutti myöhemmin 19.5.  kirjoittaa Facebookiin paljon paljastavat sanat: ”Jotta ei menisi ihan Bätman-asioiden merkeissä tämä elämä, niin moniarvoista ja rikastuttavaa elämäähän me kai tässä kaikki vain halutaan. Bätmänin porukkaakin pitää yrittää ymmärtää, jotta niitä vastaan voisi toimia (palasin siis silti Bätmäniin)”. Nämäkin sanat paljastavat, mitä sotaherra Sirén tekee kybersodan asioissa kaikki päivät! Maanantaina 19.5. Sirén istuu yhä edelleen tietokoneensa ääressä ja jakaa myös kapteeni Eerika Vaahtovuon tekstin, joka käsittelee Johan Hellevigin puhetilaisuutta Pietarissa sekä kirjoittaa kaksi tuntia blogissani tehdyn latauksen jälkeen työpöytänsä ääressä kello 15:59 väitteen, että Hellevigillä olisi ”omakohtaisia kokemuksia” informaatiosodasta. Kello 16:23 Sirén kirjoittaa suuret sanat ”keine anung”. Maanantaina 19.5.2014 kello 16:56 Sirén perustelee, että putinisteja vastaan ei pidä käyttää hiljaisuutta tai marginalisointia, vaan täytyy pistää vastaan: ”Yritin hiljaisuutta/marginalisointia. Ei toimi. Pitää pistää vastaan. Onneksi on olemassa ystävät ja verkostot Somessa”. Sirén jatkaa kirjoittamistaan 19.5.2014 kello 17:15, 18:44, 18:45 ja 21:39. Iltapäivällä kello 16 jälkeen Sirén tekee myös oman kirjoituksensa Facebookin, jossa hän kauhistelee Jon Hellevigiä. Tätä Hellevig-parjausta Sirén jatkaa aseveljiensä kanssa koko iltapäivän, päämääränä näyttää olevan Hellevigin elinkeinon ja toimeentulon tuhoaminen siitä syystä, että Hellevigillä on erilaiset näkemykset kuin heillä. Tämä käy ilmi Pauli Saarisen pohdiskelusta 19.5.2014 kello 18:36 sen suhteen, ketkä olisivat Hellevigin asiakkaita. Torsti Sirén jatkaa 19.5.2014 kello 18:29, että ”Voi olla vaikea saada Suomesta duunia nykyisellä CV:llä”. Pasi Pietarinen huutaa Torsti Sirénin Facebookissa 19.5.2015 kello 19:19. että ”ryssä turpaan ja rajalle rautaa, Hellevig lasketaan ryssäksi”. Torsti Sirén ja Tuula Elisabeth Visa tykkäävät tuon sortin huutamisesta. Sirén on aktiivinen määrittämässä yhä edelleen Molaria, Hellevigiä ja Bäckmania 19.5.2014 illalla kello 20:28. Pauli Saarinen (19.5.2014 kello 20:42) syyttää dosentti Bäckmania ”narsistisesti häiriöiseksi”, jonka ”tiedon” hän olisi saanut. Soturi Torsti Sirén on uupunut SOME-sotaansa ja antaa viimeisen uhkauksensa: ”Ongelma vain on se, että se porukka ei hiljene, ennen kuin sen joku hiljentää” (19.5.2014 kello 21:24). Kybersodan upseeri on tehnyt nyt pitkän maanantain sotansa. Pauli Saarinen ilmoittaa tykkäävänsä siitä, että hiljentää täytyy se porukka!


Samalla tavalla Sirén oli tehnyt Maanpuolustuskorkeakoulun virkapaikalta lukureissun blogiini myös tiistaina 20.5. kello 10:57, jolloin hän latasi itseään koskevaa aineistoa blogistani. Näiden tässä kerrottujen lisäksi hänen Facebookissaan oli enemmän kuin toista sataa (!) postausta kyseistä hetkeä ennen vajaan kuukauden aikana erityisesti ”putinisteiksi” nimeämiään yksilöityjä suomalaisia ”vastustajiaan” vastaan. Torsti Sirén kirjoitti itsekin Facebookiin eräänlaisen määrittämänsä maanpuolustuksellisen kuukausiohjelmansa: ”Ja sorry, että metodini oli sama kuin ’rakkailla’ ystävilläni Bäckman, Hellevig, Molari jne., joiden kanssa olen paininut viimeiset kolme viikkoa”. Hän kuitenkin lupaa muuta minuutti myöhemmin: ”On se outo sakki, mutta takaisin saavat”. Näin hän kirjoittaa virkapaikallaan. Edelleen Sirén viittaa ylivoimaansa maanpuolustuskorkeakoulun hyvän varustuksen tähden: ”Verkostot on olemassa. Ps. varovaisuudella ei ole maailmaa viety eteenpäin”. Torsti Sirén uhoaa 20.5. kello 15:12 ikuista työttömyyttä putinisteille - ja aina rinnalla kulkeva aseveli Pauli Saarinen tykkää ajatuksesta, että Suomen putinistit ”huomaavat jossain vaiheessa, että Suomesta ei saa enää töitä Putinin tai seuraajansa muuttaessa politiikkaansa (linjanmuutosta varmaan saadaan vielä odottaa). Juha Molarihan on jo pitkäaikaistyötön, eikä varmaan ihan iske työpaikka Suomessa enää, vaikka ammattivalintapsykologin pakeilla työvoimatoimistossa on käynytkin”.


Varhaisesta keskiviikkoaamusta 21.5. alkaen Torsti Sirén oli hengenheimolaistensa kanssa aktiiviset määrittämässä yhä edelleen sitä, miten olematon ja vähäpätöinen minä  (Juha Molari) olen, mutta myös sitä, miten ”Molarin ja Bäckmanin kirjoitukset ovat ala-arvoisia henkilöön meneviä hyökkäyksiä ilman mitään humaaneja, kristillisiä, sivistyneitä tai laillisia perusteita”. Mika Kerttunen kirjoitti tuon viisautensa ja Antti-Jussi Räihä, Pauli Saarinen, Aki Pekka Virtanen, Antti Paronen, Anna-Liisa Hirvenoja, Henri Lavi ja Torsti Sirén ilmoittivat ihastuksensa Mikan lausumaan tuomioon. Tätä toimintaansa everstiluutnantti harjoittaa virkapaikallaan virka-aikana ja virkakoneensa avulla.

Torstaina 22.5. kello 14:40 Torsti Sirén saapui Maanpuolustuskorkeakoulun virkapaikalta taas kerran blogini lukijaksi, niin kuin lukuisia muitakin kertoja. Hänen käytössään olivat Internet Explorer ja Windows 7 sekä mahtavan iso näyttöruutu.  Tällä tavalla on vähäisin poikkeuksin jatkunut Torsti Sirénin ”työskentely” sosiaalisessa mediassa – lähinnä Facebook – aina tähän päivään saakka. Myös Suomen itsenäisyyspäivänä Torsti Sirén sekä useampi kapteeni olivat hyvin aktiivisia Facebookissa, muutama kapteeni jopa parjaten meikäläistä Sirénin Facebook-sivustolla. Onko upseerien isänmaallisuus ja itsenäisyyspäivän vietto todella tällaista eetokseltaan ja sisällöltään? Näinkö edistetään suomalaista maanpuolustustahtoa?

Kysynkin Teiltä, onko tämä edellä kuvattu toiminta everstiluutnantin viran oikeaa käyttöä Maanpuolustuskorkeakoulun internet-liittymän ja tietokoneen sekä asemansa turvin?


Minä tahtoisin Suomen kansalaisena kokea, että Puolustusvoimat ja upseerit ovat myös minua varten – ei niinkään minua vastaan!

Kirjoittaja:


Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)