torstai 11. joulukuuta 2014

Onko tietosuojavaltuutettu arvioinut FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua tiedustelutoimintaa suomalaisissa pankeissa?

Arvoisa tietosuojavaltuutettu! Oletteko arvioineet suomalaisten pankkien tekemiä kyselyjä, joita nämä toimittavat FATCA-sopimuksen nimissä? Missä määrin nämä kyselyt toteuttavat tietosuojasta ja yksityisyydestä säädettyjä Suomen lakeja?


Kysymys lähetetty Suomen tietosuojavaltuutetulle
11.12.2014 kello 10:34.
Näyttäisi siltä, että Suomen ja USA:n veroviranomaisten välisen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sopimuksen nimissä Suomen pankkien avulla harjoitetaan myös sellaista henkilötiedustelua (human intelligence, HUMINT), joka on tuskin lakien, tietosuojan ja ihmisoikeuksien mukaista.


Keskiviikkona 10.12.2014 sain kuulla kahdelta Suomen kansalaiselta, joilla on myös Venäjän kansalaisuus, että Nordea tiedusteli aivan suoraan näiden Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten poliittisia vakaumuksia. Veroviranomaisille ei mitenkään pitäisi kuulua henkilön poliittiset näkemykset Venäjältä.


Suomalaiset pankit on velvoitettu Suomen hallituksen ja Yhdysvaltain hallituksen välisellä sopimuksella kysymysten tekoon asiakkailleen tämän vuoden aikana. Minunkin piti syyskuussa 2014 vastata kysymyksiin, että en ole vieraan valtion tai vieraan sotilasvoimien palveluksessa. Keskiviikon 10.12.2014 iäkkäämpi venäläinen nainen kertoi vielä pahemmasta tiedustelusta: Hän sai vastattavakseen kysymykset siitä, mikä on hänen poliittinen näkemyksensä Venäjän presidentistä. Naisen erikseen tiedustellessa noiden kysymysten sisältöä ja tarpeellisuutta, hänelle perusteltiin tämän kysymyksen tarpeellisuus, koska ”tämä venäläinen nainen on kaksoiskansalainen”. Hän vastasi, että hän on aina kannattanut Putinia. Avuliaasti nainen lisäsi myös, että hän pitää erittäin paljon myös Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajevista. Kassaneiti kysyi myös, ”mitä hän sitten ajattelee Suomen politiikasta, jos kerran kannattaa Venäjän presidenttiä”. Lisäksi häneltä kysyttiin, ”mitä poliittisia suhteita hänellä on Venäjälle”. Tyrmistyneenä poliittisen vakaumuksen tutkintaan tämä venäläinen nainen vaihtoi Nordean asiakkuudesta toiseen pankkiin. Hän on asunut 15 vuotta Suomessa. Nyt hän olisi tahtonut vain matkashekin matkaansa varten, mutta joutui outojen kysymysten uhriksi.  Nainen ei tiennyt kyselyn tarkoitusta, vaan luuli, että ruotsalaiset olivat pakottaneet kysymyksiin, koska Nordea on ruotsalainen pankki.


Minä annoin ohjeeksi kyseiselle naiselle, että kysymyksiin vastattaessa pitää olla viekkaampi ja vähäsanaisempi: täytyy vastata, että ”teen kotona vain kaalikeittoa ja juon teetä, mutta en seuraa politiikkaa”. Niin minäkin vastaan hyvin pitkälle sen mukaan.


Osuuspankin pankkivirkailija kysyi minulta perjantaina 5.9.2014 kello 10:15 [7] tarkasti silmiini katsoen: ”Oletko toiminut vieraan vallan sotilastehtävissä viimeisen vuoden aikana? Tai oletko toiminut vieraan valtion muissa tehtävissä viimeisen vuoden aikana?”. Vastasin rehellisesti ”En ole”. Niin minä olisin vastannut myös, jos olisin toiminut vieraan vallan tehtävissä. Asiahan ei kuulu mitenkään Amerikan Yhdysvaltojen veroviranomaisille. Asia ei kuulu edes Suomen viranomaisille. Jos olisin työskennellyt vieraan valtion palveluksissa, olisin tietysti sikäläisten lakien mukaisesti joutunut maksamaan veroni tuolle vieraalle valtiolle.


5.9.2014 minä menin Osuuspankkiin maksaakseni ajoneuvoveromaksut, sillä autoni oli tosiasiallisesti ajokiellossa mistä en kylläkään tiennyt ennen auton katsastusta: en ollut maksanut huhtikuussa enkä heinäkuussa noita maksuja. Katsastus meni loistavasti läpi, mutta pankissa oli vaikeampaa. Vastasin kysymykseen vieraan vallan sotilastehtävistä tai muista vieraan valtion valtiollisista tehtävistä rehellisesti: ”En ole ollut”. Kysyin oman välikysymykseni, että miten tämä on Amerikan Yhdysvaltojen asia kysellä Suomessa. Mikä olisi pankkityöntekijöiden edessä jonon määrä, jos Viro ja kaikki muutkin suuret ja pienet valtiot alkavat kysellä Suomessa pankeissa nuo kysymykset? En ymmärrä myöskään, mitä Amerikan Yhdysvalloille kuuluu se, jos olen tai en ole toiminut vieraan vallan sotilastehtävissä tai muissa valtiollisissa tehtävissä, kun kyse on kuitenkin FATCA-järjestelmässä verovelvollisuudesta Amerikan Yhdysvaltoihin!


Sain myös toisen kysymyksen pankkivirkailijalta: ”Omistatko Amerikan Yhdysvalloissa mitään omaisuutta, oletko myynyt tai ostanut kiinteistöjä siellä viimeisen vuoden aikana?” Vastasin, että en omista enkä tahdokaan mitään Amerikan Yhdysvalloista. En ole Amerikan Yhdysvaltain kansalainen, en ole koskaan ollut enkä koskaan tahdo olla. Kassavirkailija tähdensi, että nämä kysymykset eivät liity mitenkään Venäjään. Ja todellakin minulta ei kysytty mitään Venäjään liittyvää, ei matkailua eikä omistamista, eikä edes käytetty Venäjä-sanaa.


Toisin oli kuitenkin 10.12.2014 tapaamani vanhemman venäläisen maahanmuuttaja-rouvan kanssa, jolta kysyttiin suoraan poliittisia suhteita Venäjälle. Myös Abdullah Tammi kertoi 11.12.2014, että lokakuun alussa 2014 pankki olisi kysynyt häneltä, ”onko hän matkustanut Venäjällä” ja ”onko hänellä Venäjällä pankkitilejä” sen ohessa että kysyttiin Amerikan veroviranomaisen tarpeisiin kysymykset. Minulta ei siis kyselty Venäjään liittyvästä matkailusta, vaan ainoastaan sotilaallisesta tai valtiollisesta palvelutehtävästä vieraalle valtiolle.


On riittävästi tiedossa, että tässä on muodollisesti kyse Suomen ja USA:n veroviranomaisten sopimasta FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sopimuksesta, jonka perusteella verotietojen tietojenvaihto alkaa EY:n veropalvelujen mukaan vuonna 2015. [1] Mutta onko kysymysten sisältöä tarkastettu ja asiassa ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimesta, jotta kysymyksiä ei käytettäisi lainvastaiseen henkilötiedusteluun?


Suomi ja suomalaiset pankit on velvoitettu sopimuksen hyväksymisellä virka-apudirektiiviin Amerikan hyväksi. FATCA on USA:ssa vuonna 2010 voimaan tullut laki, jonka tavoitteena on estää USA:n kansalaisia kiertämästä veroja kansainvälisten sijoitusten ja talletusten avulla. FATCA koskee USA:n kansalaisia. Suomen ja USA:n sopimuksen johdosta suomalaiset rahoituslaitokset joutuvat selvittämään yhdysvaltalaisten asiakkaittensa välittömät sekä osittain välilliset omistukset sekä raportoimaan nämä tiedot Verohallinnolle. Suomi allekirjoitti 5. maalikuuta 2014 kyseisen FATCA-sopimuksen. FATCA-sopimus on jo yli 20 maalla Yhdysvaltojen kanssa. IRS ilmoitusvelvollinen asiakkuus W-9 –lomakkeella syntyy asiakkaille, jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus (joita toinen on Yhdysvallat), joilla on Yhdysvaltojen Green Card tai joiden jokin osoite on Yhdysvaltoihin tai joiden verotusmaa on Yhdysvallat.[4][5]


Kesäkuun lopulla 2014 Verohallinto tiedotti, että Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehty verotustietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sen hyväksymistä eduskunnassa ja täytäntöönpanoa verolakien täydentämistä.[2][3] Verohallituksen mukaan suomalaisten finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio aiempaa huolellisemmin. Tunnistamista varten finanssilaitosten on vaadittava ja kerättävä omilta asiakkailtaan enemmän lisätietoja.  Verohallituksen mukaan Suomen finanssilaitokset tulevat pyytämään 1.7.2014 alkaen uusilta asiakkailtaan aiempaa yksityiskohtaisempaa verotuksessa tarvittavaa tietoa sekä ”saattavat tarvita vanhoilta asiakkailtaan lisätietoja verotusta varten”.[2] Verohallitus on ilmoittanut valvovansa, että uusien asiakkaiden tunnistaminen on tehty asianmukaisesti 31.12.2014 mennessä ja vanhojen asiakkaiden osalta sopimuksessa ja Suomen lainsäädännössä olevien vaatimusten edellyttämässä aikataulussa. Minä olen ollut Osuuspankin asiakas jo yli 40 vuotta.


Kysymyksiä ei ole tehty eikä tehdä kaikille, vaan kyselyssä hyödynnetään analytiikkaa ja aineiston luokittelua.[6] Minä olen muutaman muun tuttavan kanssa luokiteltu ”pakkopullan” keskeltä kiinnostavaksi ”rusinaksi”, jolle tehtiin muutama kysymys.

Jälkikirjoitus:

Facebookissa käy ilmi, että myös esimerkiksi muuan Timur sai vastattavakseen Osuuspankissa, että "onko hänellä poliittisesti vaikutusvaltaisia sukulaisia tai kavereita Venäjällä". Poliittista tiedustelua on harjoitettu selvästikin pankkien kyselyissä. Muuan Paula sai vastattavakseen pankissa: Poliittinen kanta, työskentely / etuuksien saaminen ulkomailta, yhteydet ulkomaisiin rikollisjärjestöihin jne.[1] EY:n veropalvelut. Suomen ja USA:n veroviranomaiset sopivat FATCA- lainsäädäntöön perustuvasta tietojenvaihdosta.http://www.ey.com/FI/fi/Newsroom/News-releases/20140703---Suomen-ja-USAn-veroviranomaiset-sopivat-FATCA--lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-perustuvasta-tietojenvaihdosta

[2] Verohallinnon tiedote 25.6.2014. Suomen ja Yhdysvaltojen välille verotustietojen vaihtoa koskeva FATCA-sopimus. http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Suomen_ja_Yhdysvaltojen_valille_verotust(33045)


[4] Foreign Account Tax Compliance Act: Yhdysvaltoihin verovelvollisten tahojen ilmoitusvelvollisuudesta HCP:n sijoituksista.http://www.helsinkicapitalpartners.fi/hcp/wp-content/uploads/2009/01/FATCA_fin.pdf

[5]Finanssialan Keskusliitto 5.3.2014. Kysymyksiä ja vastauksia: FATCA – mitä uusi verotietojen vaihto tarkoittaa finanssialan asiakkaille?https://www.fkl.fi/kannanotot/kysymyksia_ja_vastauksia/Dokumentit/FATCA_QA.pdf

[6] Petri Oinonen 13.6.2014. FATCA: Hyödynnä analytiikkaa ja poimi rusinat pakkopullasta. http://blog.digia.com/tech/2014/06/13/fatca-hyodynna-analytiikkaa-ja-poimi-rusinat-pakkopullasta/

[7] Juha Molari 5.9.2014. Pankki kysyi: ”Oletko toiminut vieraan vallan sotilastehtävissä viimeisen vuoden aikana?” http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/pankki-kysyi-oletko-toiminut-vieraan.html


Kysymys lähetetty Suomen tietosuojavaltuutetulle 11.12.2014 kello 10:34.Kirjoittaja on ehdottomasti sotilaallisesti ja poliittisesti liittoutumaton, sitoutumaton, riippumaton, itsenäinen, korruptoitumaton ja vapaa Suomen kansalainen, joka tukee hyviä naapurisuhteita Suomen ja Venäjän välillä sekä vastustaa kaikenlaisia sanktioita ja vihapolitiikkaa, jota Bryssel ja Washington keksii kavalasti Venäjää vastaan.


Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)