torstai 4. joulukuuta 2014

Torsti Sirén kutsui SOME-hiirulaisensa ja –hamsterinsa syvenevään Venäjä-vihaan

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen johtajan paikat jättävä everstiluutnantti Torsti Sirén julisti liki viimeisinään sanoinaan asemapaikaltaan poikkeuksellisen vihamieliset sanat Suomen valtioneuvostoa ja Suomen Venäjä-yhteistyötä vastaan. Hänen mukaansa Venäjä-yhteistyö olisi ollut ”selkärangatonta”. Hänen mukaansa Suomen ”pelkoon perustuva ja lyhytnäköinen taloudellinen eduntavoittelu Venäjä-yhteistyön osalta ei kestä päivänvaloa”.Torsti Sirénin sanojen painoarvoa ei pitäisi ehkä niin huolestuneesti korostaa kuin on tapahtunut useiden ystävieni ja tovereitteni keskuudessa. Itse asiassa Sirén ja hänen esiintymisensä voidaan ymmärtää varsin hyvin psykologisessa profiloinnissa yleisesti tavattavan ilmiön puitteissa (viittaan innoittaviin analyyseihin, joita Jerrold Post on tehnyt aihepiiristä): vanhenevan sedän viimeisinä taistoina turhassa ja toivottomassa sodassaan, jossa hänen vaikutusvaltansa ja kykynsä ovat jääneet ja jäävät vain SOME-huuteluksi. 

"Upseerin persoonallisuuden kannalta on erityisen vaarallista, jos hänelle syntyy narsistinen tarve tulla tärkeäksi", kuten kirjoitin 29.8.2014 kommentissani Iltalehden uutispäällikkö Juha Ristimäen kirjoitukseen Suomen ja Naton isäntämaasopimuksesta sekä viittasin CIA:n psykologisen profiloinnin grand old -mieheen Jerrold Postiin. Vanhenevan sotilassedän ärhentelyä voidaan ymmärtää siitä kiusalliseksi tuntemastaan kokemuksesta käsin, että konttori-upseeri Torsti Sirénillä ei ole mitään oikeita sotilaita komennettavana: vain SOME-verkoston hamstereita ja hiirulaisia, kuten eräs venäläinen VDV-upseeri määritteli minulle Sirénin profiilin, kun keskustelimme yhtäällä tämän venäläisen miehen työstä Krimillä ja toisaalla konttori-upseeri Sirénin taisteluista SOME:ssa hiirulaistensa ja hamstereidensa joukkueenjohtajana. Itse asiassa VDV-upseeri määritteli SIrénin "konttorisihteeriksi", missä sihteerin tehtävissä Venäjällä näkyy aika usein pitkäsäärisiä opiskelijattaria kunnes nämä pääsevät valmistumisensa jälkeen parempiin tehtäviin. Viittaan myös siihen, mitä keskiviikkona eräs venäläinen vanha rouva sanoi lohdullisesti minulle: "Kaikki vielä muuttuu". Niin ei Sirén ja hänen hengenheimolaiset voi mitään sille, että kaikki vielä muuttuu hyväksi Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Nyt on vain suomalaisen propagandan surullinen hetki, missä konttori-setä Sirén ruokkii propagandallaan hamstereitansa ja hiirulaisiansa. Tämä huono aika on pian ohi.

Surullisinta Sirénin lausunnossa oli sen täydellinen etääntyminen reaalisesta todellisuudesta ja valtiollisesta vastuullisuudesta,  mihin kummallisuuteen liittyi jopa varsin moni enemmän ja vähemmän vaikutusvaltainen suomalainen hiirulainen ja hamsteri kiittäen ja palvoen. Sirén elää oman konttorinsa muodostamassa "todellisuudessa", niin kuin Platonin esittämässä luolavertauksessa joukko vankeja oli kahlehdittu lapsuudestaan saakka syvälle luolaan, jossa he katsoivat vain luolan peräseinää ja näkevät ainoastaan kuvien varjoja. Siellä konttorinsa luolaan koko miehuusvuotensa hukannut Sirén kutsuu nyt kaikkia muitakin vastustamaan vapautumista ja tyytymään yhä edelleen pimeän peräseinän mielikuvituksellisiin varjoihin. Erityisen vastenmieliseksi tekee Sirénin Facebook-ketjussa tietysti se muutosvastarinta, että eräät upseerit, joista jotkut hyvin korkea-arvoisia ja virassa toimivia, ja diplomaatit iskevät julkisesti Suomen valtioneuvoston harjoittamaa Venäjä-yhteistyötä vastaan, vaikka näillä upseereilla ja diplomaateilla ei pitäisi olla mitään vilpitöntä tarvetta palata takaisin konttori-luolan pimeyteen hiirulaisiksi.

Viestintä oy Drumin asiakkuusjohtaja ja partneri Ossi Leander ylistää Torsti Sirénin vihanpurkausta Suomen valtioneuvostoa ja Venäjä-yhteistyötä vastaan.  Jarkko Törmänen, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen paikallispäällikkö ja Loviisan Reserviupseerikerhon sihteeri, kiittää vuolaasti Sirénin vihanpurkausta: ”Hyvin tiivistetty, surullista kyllä”. Sitä vastoin ei ole mikään yllätys, että Jarmo Koponen klikkaa tykkäämiset Sirénin vihanpurkaukselle. Atk-laitteisto ja –ohjelmistointiyritys Digitorin johtaja Risto Häkkinen on myös mieltynyt Sirénin vihaan Suomen hallitusta ja Venäjä-yhteistyötä vastaan.

Torsti Sirénin hengenheimolaiseksi ilmoittautuu myös reserviläisaktiivi, laskuvarjojääkäri Matti Ridanpää Suomen evankelisluterilaisen Kirkon Ulkomaanavusta, jossa hän on toiminut humanitaarisen avun koordinaattorina Latinalaiseen Amerikkaan ja toukokuusta 2013 Ulkomaanavun hankintakoordinaattorina. Verkkomedia on paljastanut kyseisen kirkonmiehen jo vuosikymmenen verran aktiiviseksi solvaus- ja vihakirjoittelijaksi osana Hesarin natottamisstrategiaa, jossa on hyökätty ”Tavallinen maisteri” -nimimerkillä erityisesti ”Kremlin fasistihallintoa” vastaan.[1] Ei pidä unohtaa sitä, että harmaista ja pimeistä puuhistaan paljastettu Heidi Hautala sai välittömästi hyvärahaiset konsulttitehtävät Kirkon ulkomaanavusta. KUA:n natottamisstrategia ja solvausohjelma Venäjää vastaan linkittyy siihen laajempaan kontekstiin, että Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana toimii teologian maisteri Antti Pentikäinen, joka on toiminut myös Martti Ahtisaaren Crisis Management Intitiative -yhdistyksn talous- ja hallintopäällikkönä ja Yhdysvalloissa Religions for Peace -järjestön konfliktinehkäisyohjelmien johtajana sekä YK:n yhteyteen perustetun rauhanvälitysverkoston johdossa, jossa hänen tehtäväänsä rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Kokoomuksen Kansallisen sateenkaariyhdistyksen Kasaryn sihteeri ja rahastonhoitaja Hannu Heikkinen ilmoittaa kiitollisuutensa Torsti Sirénin sadattelulle Suomen hallituksen Venäjä-yhteistyötä vastaan.

Erikoisempaa ja suorastaan surullista on muuan naisen kohtalo ansaita paikkansa virassaan: Etelä-Karjalan liiton erikoissuunnittelija Anni Laihanen, jonka tehtäviin kuuluisi Etelä-karjalan maakuntaohjelma sekä maakuntasuunnittelu sekä työhallinnon alan lausunnot, liittyy nyt häijyihin iskuihin Suomen valtioneuvoston Venäjä-yhteistyötä vastaan! Etelä-Karjalan liittoa johtaa maakuntajohtaja Matti Viialainen. Laihanen alusti vain vähän aikaa sitten Imatralla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokouksessa Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta vuosille 2014-2017 sekä tällöin myös Etelä-Karjalan kansainvälisestä toimintaympäristöstä, mukaan lukien ”Venäjän kasvupotentiaalien hyödyntäminen”. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman kansainvälisen toimintaympäristön potentiaalien hyödyntäminen muodostunee vähintäänkin epäuskottavaksi, ongelmalliseksi ja ristiriitaiseksi, mikäli Anni Laihanen kuitenkin tykkää Torsti Sirénin pyrkimyksistä katkoa vähäisimmätkin suhteet Venäjään. Ehkä Laihanen pääsee joskus keskusteluihin venäläisten osapuolien kanssa ja täytynee välittää tälle osapuolelle viestiä, jotta he kysyvät Laihasen vakaumuksesta turmella Suomen Venäjä-yhteistyö.

Tammenlehvän Perinneliiton toiminnanjohtaja eversti evp. VT Pekka Holopainen on toiminut pääesikunnan tiedotusosastolla ulkomaantiedotuksesta vastaavana upseerina, pääesikunnan päällikön avustajana, Karjalan prikaatin pataljoonan komentajan ja esikuntapäällikkönä, Helsingin sotilasläänin esikuntapäällikkönä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidon laitoksen sekä Strategian laitoksen johtajana. Nyt vanha reservin mies saavuttaa uusimman sotilaallisen ansionsa klikkaamalla Facebookissa tykkäämiset everstiluutnantti Torsti Sirénin vihanpurkaukselle Suomen valtioneuvostoa ja Suomen Venäjä-yhteistyötä vastaan. Niin kuin Facebookin sotilaallinen asu osoittaa: reserviin siirtynyt Holopainen ei vieläkään tahdo lopettaa sotaansa - nyt tätä sotaa käydään Sirénin rinnalla Venäjä-yhteistyötä vastaan virtuaalisesti SOME:ssa.

Majuri Jussi Korpinen ilmoittaa itsensä blogissaan ”upseeriksi ja herrasmieheksi”. Hän toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä Etelä-Karjalassa. Varsin niukasti herrasmiesmäisyyttä osoittaa kuitenkin Sirénin julistukset ystävyyssuhteiden katkaisemiseksi Venäjän kanssa.

Pauli Salo on saanut oppinsa Maanpuolustuskorkeakoulussa ja nyt korkeassa upseerin virassaan palvelee Suomen puolustusvoimissa ilmeisesti koko ajan aatos vihainen: kunpa Venäjä-suhteet voitaisiin jo vihdoin katkoa!

Akateemisen Karjala-Seuran historiallista ja perverssiä aatteellista henkeä hoidetaan kiilusilmäisesti Pro Karelia –lahkossa, jonka nykyinen führer Veikko Saksi ilmoitti myös tykkäämisensä Torsti Sirénin kritiikille Suomen valtioneuvoa vastaan, koska Sirénin mukaan Suomi oli kaikesta huolimatta pitänyt liian läheisiä suhteita Venäjään. Saksi vaatii myös vaihdettavaksi Suomen eduskunnasta valtaosa, koska nykyinen eduskunta ei sano riittävän kovia sanoja Venäjälle. Tämäkin tykkääminen ja koko eduskunnan vaihtamiseen liittyvät vaatimukset osoittavat, miten Saksi on löpissyt vilpillistä kaunopuheisuuttaan win-win -sanoillaan, kun järjestön traditio sykkii todellisuudessa perverssioille.  

Venäläisen naapurinsa murhanneen Jukka Romppaisen johtamat Helsingin kokoomusnuoret kuuluvat paikallisyhdistyksenä Kokoomuksen Nuorten Helsingin piiriin, jonka toiminnanjohtajana Sampo Lindgren jaksaa myös iloita Torsti Sirénin ryssävihasta ja klikkaa tykkäämisensä. Luonnollisesti tuossa samassa hengessä on mukana Verkkouutisten ja Nykypäivän Ilkka Luukkonen: Venäjän kanssa ei sopisi tehdä edes nykyistä yhteistyötä.

Aina urhoollinen soturi Janne Vaahtovuo on jo sosiaalisen nettimaailman ansiosta kohonnut yliluutnantista vaimonsa kanssa samaan sotilasarvoon kapteeniksi, vaikka tätä kapteeniksi kohaomista ovat eräät toiset upseerit ennättäneet jo epäillä, mutta nyt hän odottanee taas uransa huippukiitoa, kun tykkää Torsti Sirénin herjoista Suomen hallituksen Venäjä-yhteistyötä vastaan.

Kokoomuksen ehdokkaaksi asettautunut, Jemenissä tiedustelutehtäviä tehnyt, siepattu ja vapautettu yliluutnantti, sotatieteiden maisteri Atte Kaleva ilmoittaa myös tykkäämisensä Sirénin Venäjä-vihaa ilmaisevalle pyrkimykselle.

Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja, Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston jäsen kapteeni Jukka Rusila, Suomen Sotilas –Facebook-sivullekin kirjoitteleva tyyppi joka nykyään Ramboll Finlandissa, tuntee kai myös sotilaan himossa nautintoa ja kiitollisuutta Torsti Sirénin vihaisten sanojen johdosta.

Kaupallinen neuvos, diplomi-insinööri Risto Erjanti ja sotakirjailija Juhan-Ville Kaarnakari tuntevat molemmat ilmeisen historiallisen hetkensä koittaneen, kun ilmaisevat kiitoksensa Torsti Sirénin sanoille. C3i Solutions Finland Oy:n kehitysjohtaja on intoutunut netissä toistuvasti kaikenlaiseen vihaiseen kirjoitteluun Venäjää vastaan, joten niin hän klikkaa nytkin tykkäämiset Sirénille.

Eversti Reima Helminen, joka kulki elokuussa 2008 Georgiassa Tbilissä Alexander Stubbin kanssa ja on toiminut mm. Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkönä sekä Pääesikunnan kansliapäällikkönä, ei myöskään häpeä korkeasta sotilaallisesta urastaan huolimatta ilmaista suoranaista epäluottamusta Suomen valtioneuvoston Venäjä-yhteistyötä vastaan.

Puolustusvoimien Pääesikunnassa huollon tarkastajana toiminut eversti Jari Mäenpää käy nyt reservin sotaansa Suomen valtioneuvoston Venäjä-politiikkaa vastaan, jonka hän kokee Sirénin tavoin liian yhteistyöhaluiseksi.

Tampereen yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta oppinsa hakenut Aleksi Roinila on myös Eurooppanuorten aktivisti (järjestö toimii eurooppalaisen kattojärjestön Young European Federalists alaisuudessa), Tampereen Eurooppanuorten ry:n hallituksen jäsen, ilmaisee tyytymättömyyttänsä Sirénin rinnalla Suomen ”Venäjä-yhteistyötä” vastaan.

Pelkosenniemellä syntynyt Juha Wiskari, MBA:n Helsingin kauppakorkeakoulusta ansainnut mies ja Great Brains Networkin perustajajäsen, näkee ilmeisesti Sirénin oivallukset niin suurten aivojen tuotteena, että niitä on aiheellista tykätä oikein Facebookissa.

Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2014 Georg C. Enrnrootin poliittisesta toiminnasta Kekkosen ja kommunismin vastustajana väitellyt, Kansallisen Kokoomuksen keskusarkiston tutkija Riku Keski-Rauska kiirehtii arkistojensa äärestä tykkäämään Sirénin kamppailuja Venäjä-yhteistyötä vastaan.

Etelä-Helsingin Vihreiden hallituksen jäsen sekä Sadankomitean ja Ihmisoikeusliiton aktivisti Benny Alexander Tulirinta ilmoittaa ihastuksensa Sirénin ärhentelylle Suomen hallituksen Venäjä-yhteistyötä vastaan. Deep Lead Oy:n valmennuspäällikkö Juri Haverinen, kadetti nro. 8563, on jo aiemmin Sirénin FB-sivuilla innostunut syyttää, että Venäjän ja Putinin esikunnan kunnioitus rauhan ja rakkauden tahtoisina olisi ”ihanan harhaista kuvaa” eikä ”Suomen ja suomalaisten pitäisi yksin tuntea arvostusta naapuriin”. Täten ei liene yllätys, että nyt Haverinen on urhokkaana ilmoittamassa kunniaa, kun Sirén sanoo kovat sanat Suomen Venäjä-suhteita vastaan.

Sirénin syytöksiin Suomen ”liian läheisiä” Venäjä-suhteita vastaan liittyi myös komentaja Pasi Lintuaho, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkillä palkittu, nykyään ilmeisesti Saksassa sotilastehtävissä palveleva korkea sotilasvirkamies. 

Suomen suurlähetystön ulkoasioiden sihteeri Kiovassa Anssi Kullberg, joka toimii Kiovassa suurlähettiläs Arja Makkosen alaisuudessa, on yrittänyt selitellä jo aiemmin, että Oikeistosektori olisikin todellisuudessa vähemmän radikaali, ja hänen serkkunsa Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon (Pohjoinen Rautatiekatu 13) museomestari Jaakko Kullberg on räyhännyt samanaikaisesti Internetissä, että Venäjän valtion ”johto on sivistymättömiä mulkkuja, joita olisi pitänyt vetää turpaan jo silloin kun ne hillui ja kiusasi pienempiään hiekkalaatikolla”. Anssi Kullbergin tiedetään tehneen joitakin raportteja myös SUPO:lle eikä raporttien henki ollut antifasisteja tukeva ja vilpitön. Nyt Kiovan kiireiden keskellä Suomen suurlähetystön virkatehtävissä Anssi Kullberg kai koki aiheelliseksi ilmoittaa tykkäämisensä Torsti Sirénille tämän vaatiessa huonompia Venäjä-suhteita! 

Diplomatian pimeällä puolella liikkuu myös Yrjö Länsipuro, joka on toiminut Yleisradion ulkomaankirjeenvaihtajana Moskovassa, Suomen ulkoasiainministeriössä osastopäällikkönä ja ulkoasiainneuvoksensa, lehdistöneuvoksena Suomen Washingtonin suurlähetystössä, ulkoasiainministeriön lehdistö- ja kulttuuriosaston osastopäällikkönä sekä Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston valtuuskunnassa. Nyt tuon diplomaattisen kokemuksensa voimalla Länsipuro painaa sormellaan tykkäämistä, kun Sirén vaatii huonompia Venäjä-suhteita.

Venäläisen merisotaopin kehittymisen vaikutuksista Itämeren laivaston suorituskykyyn opinnäytteensä Maanpuolustuskorkeakoululle vuonna 2013 kirjoittanut Tapani Linnamaa tuntee iloa, kiitollisuutta ja mielen sankaruutta Sirénin vaatimuksissa heikentää Suomen Venäjä-suhteita niin että Linnamaa klikkaa kiitokset Sirénille. Porin Prikaatin esikuntaa pitkään johtanut pataljoonaupseeri, majuri Mika Ventelä tuntee kai sotilaan kutsumukseksi kiittää Siréniä kovista sanoista pahaa vihollista Venäjää vastaan? Tai olisiko sotilailla harhat siitä, että upseerin ura etenee paremmin ryssävihan voimassa kuin älykkyyden avulla?

Suomen urhean ja pelottavan aseen, häiveteknologialla varustetun miinalaiva Uusimaan päällikkö komentajakapteeni Toni Joutsia on mieltynyt, sen ohessa että rakastaa siis merivoimien ilmapuolustuskyvyn kehittämistä, Sirénin vaatimuksille, että Suomen pitäisi laittaa kovasti Venäjälle vastaan ja lopetettava yhteistyö. Niin hän julkaisee koko maailmalle avoimesti Internetissä ylistyksensä Sirénille, - ja unohtaa laivansa häiveteknologian tarkoituksen vaikeuttaa aluksensa havaitsemista tutkan avulla. Ehkäpä komentajakapteeni Joutsia itse kriisin keskelläkin surffailisi SOME:ssa ja klikkailisi kiitoksia kaikenlaisille herjanheitoille? Ryssävihaan mieltynyt komentajakampanja Toni Joutsia otti kesällä 2014 Itämerellä osaa miinalaiva Uusimaan ja miehistönsä kanssa Yhdysvaltain johtamaan monikansalliseen Nato-sotaharjoitukseen Baltropiin.

Ilkka Meriläinen toimii käräjäoikeuden lautamiehenä ja Vaalilautakunnan jäsenenä Vantaalla Vantaankosken Kokoomus ry:n hallituksen puheenjohtajana luontaisella valtuutuksella sen lisäksi että hän on suorittanut tradenomin opinnot Metrolian AMK:ssa vuonna 2007 ja alueellisen maanpuolustuskurssin. Niin hän on saavuttanut huomattavan osaamisensa strategiseen suunnitteluun, mikä on tullut näkyviin Sonera konsernissa jopa merenkulun hätä- ja turvajärjestelmien kehityspäällikkönä ja Suomen Erillisverkot Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastaten turvallisuusverkkoliiketoiminnan ja tietohallinnon. Niin Meriläinen kokee viisautensa kasvaneen niin suureksi, että Sirénin mielipiteelle täytyy ilmaista kiitos ja ylistys.

Kaiken kaikkiaan toistasataa ihmistä koki mielensä kohentumista niin suuresti, että ilmoittivat avoimesti tykkäämisensä Sirénin Venäjä-vihan puolesta. Puolustusministeri Carl Haglundin erityisavustaja Patrik Gayer toivottaa Sirénin väkevien sanojen jälkeen everstiluutnantin sekä Jussi K. Niemelän tervetulleeksi RKP:n joukkoihin.

Graafikko Maarit Tevanlinna-Alvarez muistaa Torsti Sirénin sanoja jumalallisella ”Amen” –sanalla sekä ilmoittaa myös paheksuntansa, kun satakuusikymmentä kansanedustajaa ”eivät matkustaneet evakkoon Kauhajoelle talvisodan muistoistuintoihin”. Torsti Siren ja moni muu ilmoittaa heti kiitoksensa Maaritin oivaltavasta paheksunnasta Suomen eduskunnalle, joka ei elänyt enää riittävästi talvisodan aikaisissa juoksuhaudoissa.

Myös Suomen Sotilas –sotilasaikakausijulkaisun päätoimittaja Jaakko Puuperä lähestyy ikään kuin uskonnollisesti Sirénin vaatimuksia, vaikka hän ei kirjoita Maaritin tavoin Amen-sanaa, vaan ”Mä oon Torsti niiiiiiiin samaa mieltä tuosta kanssasi.” Kommenteissaan Janne Vaahtovuo liittää tähänkin yhteyteen ”Venäjän trollien” toiminnan.


 Jälkikirjoitus

Etelä-Karjalan liiton uskottavuus kansainvälisessä toimintaympäristössä?


Posti lähetetty Etelä-Karjaln liitolle 4.12.2014
kello 12:47
Etelä-Karjalan liitto aluekehitysviranomaisena vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittymisestä sekä aluekehitysohjelmien ja EU-ohjelmien (kuten Interreg) laadinnasta ja seurannasta maakunnan edunvalvojana.

Kysynkin teiltä maakuntajohtaja Matti Viialainen, hallintopäällikkö Juuso Hieta ja suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen, millä tavalla erikoissuunnittelija Anni Laihasen eiliset julkiset riemunkiljahdukset Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen esimiehen everstiluutnantti Torsti Sirénin Facebookissa ilmaisevat Etelä-Karjalan liiton linjaa ja uskottavuutta Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi?

Erikoissuunnittelija Anni Laihasen tehtäviin kuuluisi Etelä-karjalan maakuntaohjelma sekä maakuntasuunnittelu sekä työhallinnon alan lausunnot, mutta juuri tuossa asemassaan aluekehitysviranomainen liittyy Torsti Sirénin häijyihin iskuihin Suomen valtioneuvoston Venäjä-yhteistyötä vastaan! Miten tämä on mahdollista ja tulkittavissa? Onko erikoissuunnittelija koko sydämessään kehittämässä maakuntaohjelman kansainvälisen toimintaympäristön potentiaalien hyödyntämisessä?

Kuten tiedetään Laihanen alusti vain vähän aikaa sitten Imatralla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokouksessa Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta vuosille 2014–2017 sekä tällöin myös Etelä-Karjalan kansainvälisestä toimintaympäristöstä, mukaan lukien ”Venäjän kasvupotentiaalien hyödyntäminen”. Näin Venäjän kauppaa ja yhteistyötä seuranneena ihmisenä vaikuttaa siltä, että Etelä-Karjalan maakuntaohjelman kansainvälisen toimintaympäristön potentiaalien hyödyntäminen muodostunee vähintäänkin epäuskottavaksi, ongelmalliseksi ja ristiriitaiseksi, mikäli Anni Laihanen kuitenkin tykkää Torsti Sirénin pyrkimyksistä katkoa vähäisimmätkin suhteet Venäjään ja liittyy julkisesti moitteisiin Suomen valtioneuvoston ”liian läheisiä” Venäjä-suhteita vastaan. Ehkä Laihanen pääsee joskus keskusteluihin venäläisten osapuolien kanssa ja täytynee välittää tälle osapuolelle viestiä, jotta he kysyvät Laihasen vakaumuksesta turmella Suomen Venäjä-yhteistyö?

Tässä liitetiedostona nuo Sirénin uhmakkaat sanat, joista on mediassa keskusteltu paljon ja joiden tähden monet ovat saapuneet tutkimaan Sirénin Facebookia, mutta joiden sisältö sai Etelä-Karjalan liiton erikoissuunnittelijan Anni Laihasen tykkäämiset!

Kunnioittaen,                                                                                                                        


[1] Tavallinen maisteri – Kirkon Ulkomaanavun mies solvaus- ja vihanatottajana http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=9099

Kirjoittaja on rehti, sitoutumaton Suomen kansalainen, joka tahtoo hyviä ystävyyteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia suhteita Venäjän kanssa. 

Äänestän seuraavissa eduskuntavaaleissa vain sellaista puoluetta, joka 
[a] periaatetasolla ja johdonmukaisesti tukee Krimin kansan itsemäärämisoikeutta liittyä Venäjän Federaatioon, 
[b] vaatii Suomen purkavan kaikki sanktiot Venäjää vastaan,
[c] ilmoittaa, että Suomi luopuu Nato-optiosta ja aikomuksesta Nato-jäsenyyteen,
[d] vaatii Suomea irtisanomaan ns. isäntämaasopimus Naton kanssa sekä Naton ja Pohjoismaiden yhteinen sopimus ilmatilanvalvonnasta, joiden sisällön täydellinen julkistaminen on myös välttämätöntä niiltä osin, mitä ei ole toistaiseksi tuotu julkisuuteen,
[f] ilmoittaa vastustavansa sukupuolineutraalia avioliittoa ja homopropagandaa,
[g] sanoo irti kaasuterminaalisopimuksen Viron kanssa, koska tuo sopimus on kansantaloudellisesti tappiollinen.

Mikäli nämä kaikki kohdat a-g eivät ilmene johdonmukaisesti puolueen toiminnassa, niin en voi äänestää sellaista vastenmielistä puoluetta.Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)