lauantai 13. joulukuuta 2014

Torsti Sirénin kapina Jarmo Lindbergin ja Washingtonin suojeluksessa?

MPKK:n Strategialaitoksen esimiehen Torsti Sirénin hyökkäys Facebookissa ulkoministeri Erkki Tuomiojaa vastaan[11] on ollut systemaattinen, johdettu ja koordinoitu psykologinen operaatio. Everstiluutnantti Sirénin SOME-operaatiot on toteutettu Puolustusvoimien komentajan kenraali Jarmo Lindbergin tietämyksessä ja hyväksynnässä. 

Sirénin härskien SOME-operaatioiden toimittamisesta on myös yleisemmällä tasolla MPKK:ssa tehty runsaasti edeltävää tutkimustyötä sekä saatu amerikkalaisten johdolla ulkomaista koulutusta aiheessa. 

Sirénin ja hänen vaikutuspiirissä toimivan ”SOME-joukkonsa” harjoittamassa SOME-irvailussa ulkoministeri Erkki Tuomiojaa ja muita ihmisiä vastaan on ollut kyse juuri siitä ”avainhenkilöihin vaikuttamista” (key leader engagement, KLE), mikä on myös MPKK:n tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä.

”Sotilasjohdon kapina” Suomen ulkopoliittista toimintaa vastaan on nähtävissä Amerikasta käsin varustetuksi epäisänmaalliseksi ja korruptoituneeksi menettelyksi myös siitä yksinkertaisesta faktasta käsin, että Torsti Sirén on toimittanut alansa kyber-infosodan asiantuntijana nämä operaationsa MPKK:n tietokoneelta ja työajalla – ja tämä on saanut jatkua jo hyvin kauan, niin kuin myös sitä seikasta, että Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg on itsekin lausunut kummallisia väitteitä ”Venäjän informaatiovaikuttamisesta”. Väitteet ja aineisto asiaan liittyvästä ei-julkisesta neuvonpidosta kenraalin ja everstiluutnantin sekä muiden tahojen välillä ovat sitä vastoin vahvistamattomia.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg muistutti MPKK:ssa Maanpuolustuskurssin avajaisissa 15.9.2014 ”Itä-Ukrainan hybridisodan luovan painetta Suomelle”.[19] Tämän jälkeen on perusteltua analysoida, missä määrin USA:n kyber- tai hybridi-sota toimii suomalaisessa mediassa kyseisten ja muiden toimijoiden kautta sekä missä määrin integroituna osana Suomen Puolustusvoimien viestintää (”upseerien kapinaa”)?  

Olisi älyllisesti hyvin kieroa vedota ”sananvapauteen” suojellakseen MPKK:n everstiluutnantin avointa esiintymistä Facebookissa. Hän on ylittänyt teksteillään jopa hyvän maun rajat. Upseerina hän pilkkaa kuvamanipulaatioilla esimerkiksi Venäjän YK-lähettilästä. Tämä on lapsellista ja vaarantaa maiden suhteita.  Everstiluutnantti käy myös yksityishenkilöiden kimppuun, uhkailee näitä työpaikan menetyksillä.  Onko MPKK lainkaan koko kansan puolustusvoimia varten? Missä on MPKK:n valtioneuvosto: Helsingissä vai Washingtonissa? MPKK:n everstiluutnantti Torsti Sirén käy informaatiosotaa yksittäisiä Suomen kansalaisia ja Suomen valtioneuvostoa vastaan työajallaan ja työpaikallaan.  Torsti Sirénin toiminta SOME:ssa ei ole yksityisasia niin että vain medialle annetut sanat olisivat julkisia. Sirénin SOME on erittäin julkinen. Erityisesti hänen täytyy tietää, että hänen kirjoituksensa Facebookissa on kenen tahansa luettavissa ympäri maapalloa. Itse asiassa Sirénin FB:lla on lukijoita enemmän kuin pienellä sanomalehdellä, mikä surullisesti myönnettäköön. Lisäksi Sirén kirjoittaa Facebookissa herjansa yksittäisiä suomalaisia henkilöitä vastaan virka-ajalla, virkapaikalla, virkakoneella ja virkapalkalla, jonka MPKK maksaa. Mikäli virka-ajan toimintaan ei puututa, niin on todella pääteltävissä kuten keväällä 2014 kirjoitin Sirenin kirjoittelun osalta, että hänen häijy musta kirjoittelunsa toteuttaa hänelle annettua sotilaallista käskyä.

Suomen eduskunnan ja hallituksen kritiikki voisi tapahtua (a) opposition avulla, (b) vaalien avulla ja (c) sananvapauden avulla. Upseerilta kysytään kuitenkin eri tavalla, kenen hallitusta hän palvelee: Washingtonin vai Helsingin? Nyt Sirén toteuttaa hyvin harkittua psykologista sotaansa SOME:n avulla upseerin kapinana valtioneuvostoa ja ulkoministeriötä vastaan. Tämän hän tekee virka-ajallaan ja virkapaikallaan. Sitä ei voi mitenkään hyväksyä. Sen lisäksi hän hyökkää virkapaikaltaan yksittäisiä Suomen kansalaisia vastaan ja uhkaa heitä ikuisella työttömyydellä ym. Mikäli MPKK olisi tutkimuksen puitteissa jotain sanottavaa kriittisesti valtioneuvostolle asiassa, niin tämän paikka ei olisi herjojen kirjoittaminen Facebookiin, vaan luottamuksellisesti valtioneuvostolle saatettavana tietona. Sitä vastoin Sirén hyvin koordinoidusti ja johdetusti toteuttaa julkisen hyökkäyksensä Suomen valtioneuvostoa vastaan, koska Sirén tahtoisi Suomen seuraavan enemmän Washingtonin ohjausta kuin on tapahtunut Suomessa.

MPKK:n ydinosaamista ovat PSYOPS, HUMINT ja KLE

Torsti Sirénin kirjoittama artikkeli ”Psykologiset operaatiot osana informaatio-operaatioita 2030”[38] käsittelee ensisijaisesti vastustajaan, potentiaaliseen vastustajaan ja muiden nimettyjen kohdeyleisöjen identiteettirakenteisiin sekä näiden tahtoon, tilannetietoisuuteen ja toimintakykyyn ei-tappavasti vaikuttamista.

Sirénille on tärkeää juuri kehittää ne toimet, miten psykologisten operaatioiden (PSYOPS)  suorituskyky tukisivat strategista kommunikaatiota. Torsti-setä paheksui tuossa kirjoituksessaan vuonna 2011, ettei Suomessa oltu riittävästi rakennettu strategista tai operatiivis-taktista PSYOPS-suorituskykyä. Erityiseksi hyväksi malliksi hän nosti vuoden 2007 Naton poliittisen tason ohjausasiakirjan ja vuoden 2009 Naton informaatio-operaatioiden doktriinin määritelmät informaatio-operaatioista sellaisina sotilaallisina informaatioympäristöön liittyvinä toimenpiteinä, joilla ”pyrittiin vaikuttamaan vastustajan, potentiaalisten vastustajien sekä muiden mahdollisten kohdeyleisöjen tahtoon, tilannetietoisuuteen sekä kykyyn”.[38] Näin ollen asevoimien tehtäväksi tulisi kommunikoida paikallisväestön kanssa, tuottaa sisältöä radio-ohjelmiin ja lehtolehtisiin sekä levittää kyseisiä sisältöjä kohdealueen väestön keskuuteen. 

Torsti-sedän luettelemat Naton tehtävät ovat epäilemättä myös toteutuneet Ukrainaan ja Venäjään liittyvässä läntisessä uutisoinnissa; niin Sirén-setä toteuttaa niitä myös omassa kirjoittelussaan soveltuvin osin: hän toimii sen mukaan mikä on hänelle tärkeää tutkimuksissaan.

Sirén vaati vuonna 2011 ”oman kansallisen PSYOPS-keskuksen ”perustamista, joka keskittyisi ”erityisesti mielikuvakamppailuun ja vastapropagandaan”.[38] Tuota tehtävää varten keskus harjoittaisi rauhanaikanakin kohdejoukkoanalyysejä ja operointia sosiaalisessa mediassa. Sirénin mukaan PSYOPS-keskus voitaisiin perustaa Pääesikunnan tiedustelukeskuksen erikoiskurssien yhteyteen, jotta PSYOPS liittyy myös luontevasti ”henkilötiedusteluun” (Human Resource Intelligent; HUMINT).

Tiedustelu ja PSYOPS kulkisivat käsi kädessä jo etukäteen sellaisia potentiaalisia uhkia varalta, joissa Suomessa saatettaisiin ehkä kokea ”poliittis-sotilaallista painostusta”.  Perinteisen henkilötiedustelun (HUMINT) rinnalla on lännessä tukeuduttu myös internetin avulla koottuun avoimiin lähteisiin perustuviin henkilötietoihin (OSINT), joita tietoja tarvitaan henkilöön kohdistuvien psykologisten operaatioiden kehittämiseksi.

Yleisesikuntaupseeri, sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen yhdessä yleisesikuntamajuri Arto Hirvelän kanssa nostavat esille ”avainhenkilöihin vaikuttamisen” (key leader engagement, KLE), joka on heidän mukaansa ”tullut yhä tärkeämmäksi tavaksi vaikuttaa strategis-operatiivisella tasolla ja varmistaa valitun ja halutun narratiivin vaikuttavuus”. Tutkijat nostavat esille myös sosiaalisen median .[39] Huhtinen nostaa esille sosiaalisesta mediasta Facebookin, Youtuben ja Twitterin. Professori esittelee maaliskuussa 2011 uutisoitua Yhdysvaltain armeijan kehittämää ohjelmistoa, jolla se pyrkii vaikuttamaan keskusteluihin sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Twitterissä. Ntrepid-yhtiö ja United States Central Command (CENTCOM) kehittävät ko. ohjelmiston propagandatarkoitukseen. Armeijan tarkoituksessa yksi henkilö hallinnoi kymmentä verkkoidentiteettiä, joista jokaisella on uskottava tausta, historia ja persoonallisia yksityiskotia.[40] Huhtisen mukaan SOME on ”tavallaan pakko”, koska ”median voima pakottaa puolustusvoimat välttämättä mukaan”.[40] ”SOME on informaatiosodankäynnin eturintama” (Huhtinen, [40]).

Eduard Snowden paljasti Lännen agenttien Online Covert Action –koulutusohjeet

Eduard Snowden esitteli helmikuussa 2014 Iso-Britannian ja Amerikan NSA:n agenttien Online Covert Action -opaskirjan (“The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”), joka ohjaa maksettujen valtiollisten agenttien toimintaa sosiaalisessa mediassa niin että he toimivat trolleina tai ikään kuin tavallisina ihmisinä, jotka eivät olisi hallituksen palkkalistoilla. Heidän tehtävänään on ystävystyä vaihtoehtoismedian jäsenten kanssa.[9]Lännen agentteja varten tehdyssä Online Covert Action –harjoitusmateriaalissa käytetään termejä ”ystävystyä”, ”soluttautua”, ”matkia” (mask/mimic), ”häiritä”, ”luoda kognitiivista stressiä”, ”käyttää petosta”, ”pilata liiketoimitasuhteet” ja ”julkaista negatiivisia tietoja soveltuvilla foorumeilla”. Iso-Britannian ja USA:n hallitusten tavoitteena on, että heidän palkatut agentit toimivat tällä ilkeällä tavallaan blogien kirjoittajina, aktivisteina, toimittajina tai sosiaalisten tapahtumien järjestäjinä. He toimivat palkattuina trolleina (”trolls”) foorumeiden keskusteluketjuissa.  Snowden toi ilmi dokumentit, jotka osoittivat, että Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen hallituksille ei ole riittänyt pelkästään vakoilu ja vakoilutietojen vaihto, vaan myös salaisesti toimitettu organisoitu aggressiivisuus tiettyjä henkilöitä vastaan monella eri foorumilla mukaan lukien Internet. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on varattu julkisia varoja omien viattomien kansalaisten vakoiluun niin kuin myös aktiiviseen pyrkimykseen heikentää sananvapautta, johdattaa harhaan sekä halventaa hyväuskoisia kansalaisia. JTRIG-dokumentti “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” osoittaa, miten agentit soluttautuivat Internetiin ja yrittävät korruptoida sitä. NSA ja GCHQ käyttävät veronmaksajien rahoja ja teknologiaa tähän petolliseen tekniikkaan. Tätä varten oli erityinen salainen Disruption – operational Playbook. 

Kuvatut Online Covert operaatiot olivat kiinteästi linkitetty HUMINT-henkilötiedusteluun.  Menetelmää käytettiin myös ryhmien hajottamiseen ja sisäisten jännitteiden luomiseen ryhmän jäsenten välille.

Koulutusmateriaali esittää sivulla 19 työkentäksi ja tekniikoiksi niin perinteisen sähköpostin, web sivustot ja blogit kuin myös uudemmat Linkedin, Facebookin, Twitterin, IRC:n ja Phone Voicen. SMS-tekstiviestit sopivat henkilökohtaiseen vaikuttamiseen paremmin kuin toiset eräät muut menetelmät.[10]

Eräs keskeinen periaate on ilmaistu koulutusmateriaalin sivulla 31: ihmiset tekevät päätöksiään ryhmien jäseninä, mutta ihmisten päätökset ovat enemmän emotionaalisia kuin rationaalisia. Online HUMINT – henkilötiedustelu – oli agenttien koulutusohjelmassa keskeisesti esillä, mitä varten kohdehenkiöiden avoimuus (openness), tunnollisuus (contentiousness), ulospäin suuntautuneisuus (extroversion), sovinnaisuus (agreeablness) ja neuroottisuus (neuroticism) erikseen tuli määritellä (sivu 40) osana sitä, mihin seikkoihin kohdehenkilö on mieltynyt, minkälaista varmuutta hän osoittaa ja miten paljastava hän on itsestään.

Henkilöön kohdistuvassa vaikuttamisessa agentteja opetettiin hyödyntämään ns. tarvehierarkian pyramidia, koska uskottiin, että henkilön itsensä toteuttamisen tarpeet ja luovuus muodostuvat vähemmän tärkeiksi kun psykologiset tarpeet, kuten itsensä kunnioittaminen ja lähimmät ihmissuhteet ovat uhattuina, tai jopa perustarpeet (turvallisuus, ruoka, lepo, vesi) ovat joutuneet uhatuiksi (sivu 43).

”Putinin trolli-armeija” on keksitty vastine Snowdenin trolli-paljastukselle

Sen sijaan että Suomessa olisi lainkaan tai Lännen valtamediassa laajemmin esitelty julkisuudessa Iso-Britannian ja USA:n hallitusten salaista Online Covert Action –ohjelmaa sekä sen häikäilemättömyyttä, niin varsin nopeasti amerikkalaisen Hoover-instituution vanhempi tutkija, Houstonin yliopiston kansantaloustieteen professori Paul Roderich Gregory lanseerasi Forbesin artikkelissa 11.5.2014 käsitteen Putinin järjestämästä ”sosiaalisen median näkymättömästä armeijasta”, joka täydentäisi ”tavanomaista mediaa”. Gregory kutsui toimintaa ”Venäjän disinformaatiosodaksi” (Russia´s disinformation war).[14][15]

 Niin levisi ympäri maailmaa ohjelmoidusti, nopeasti ja massiivisesti syytökset Venäjän trolli-armeijasta, kun itse Snowdenin julkistama “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” oli paljastanut Iso-Britannian ja Amerikan agenttien toiminnan sosiaalisessa mediassa esiintyvinä trolleina.

Snowdenin sensaatiomainen dokumentti jäi ilman ansaittua kohua, kun viritettiin uusi perusteeton kohu Venäjän trolli-armeijasta! Vain kymmenen päivää amerikkalaisen ajatushautomon lanseeraman käsitteen jälkeen, saatuaan Viron presidentti Toomas Henrik Ilveksen arvokkaan huomionosoituksen, Venäjä-asiantuntijana esiintyvä Jukka Mallinen julisti kauhistuneena, miten Kreml soluttautuisi hyväuskoiseen Suomeen. Hän antoi jopa perusteettomasti nimiä suomalaisista ”vaikuttaja-agenteista” Kremlin palveluksessa.[21][22]

Pelkkä julkinen erimielisyys ei ole kuitenkaan tässä esitellyn ilmiön oikea luonne, vaan kyseessä on tiettyjen lännen tahojen johtama ja koordinoima sotilasoperaatio, jossa käytetään Snowdenin julkistaman USA:n agenttien koulutusmateriaalin mukaisesti monipuolisia tekniikoita ja henkilötiedustelua mahdollisia ”venäjämielisiä” yksittäisiä kansalaisia tai ryhmiä vastaan. Vaikka Erkki Tuomiojaa ei voi luokitella ”venäjämieliseksi”, niin toteutetussa hyökkäyksessä häntä vastaan hänet on luokiteltu merkittäväksi kohteeksi sillä perusteella, että hän ei ole niin avoin Naton ja USA:n operaatioille kuin tietyt sotilastahot ja transatlantiset poliittiset voimat tahtoisivat. Tuomiojan vaikutusvalta ja asema tekevät hänestä kohteen.

ICDS:n Kalev Stoicescu vaati kovia toimia Putinin ”hyödyllisiä idiootteja” vastaan

Viron RKK:n ja Naton ICDS:n puolesta Kalev Stoicescu vaatii 3.12.2014 Länneltä kovempia toimia Putinin poliittista ja ideologista taistelua vastaan.[1] ICDS eli International Centre for Defence and Security on Naton ja Viron valtion ajatushautomo, joka valvoo ja vakoilee turvallisuuteen liittyviä asioita. RKK eli Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus on virolainen nimitys edellä mainitulle Naton englanninkieliselle nimelle. Kalev Stoicescu on Viron entinen ulko- ja puolustusministeriön virkamies, joka on erikoistunut Venäjän politiikkaan. Hän toimi Etyjin suurlähettiläänä sekä USA:ssa ja Kanadassa suurlähettiläänä. Stoicescu on toiminut monien puolustusministeriön alaisten tehtävien lisäksi Viron suurlähetystön turvallisuuspolitiikan neuvonantajana Pariisissa vuodesta 2007.

ICDS:n puolesta Stoicescu esittää, että kamppailussa Kremliä vastaan  ”ei ole kysymys yhtään enemmästä tai vähemmästä kuin elämän ja kuoleman kamppailusta”.

Erityisesti ICDS antaa moitteita ”Venäjän sekaantumisesta Euroopan politiikkaan ja yleiseen mielipiteeseen” (Russian meddling with European politics and public opinion). Tuossa sekaantumisessaan Moskova käyttäisi hyödyksi ”niin sanottuja hyödyllisiä idiootteja ja ahneita häikäilemättömiä liikemiehiä, joita on aina helposti saatavilla, mutta myös korruptoituneita korkean tason poliitikkoja”.

Stoicescu esittääkin tilannekuvauksensa perusteella toimintavaatimuksen Lännelle: ”Päivä päivältä tulee entistä selvemmäksi että Lännellä ei ole vaihtoehtoa Putinin käsittelyyn, koska hän on vaarallinen eikä häneen voi luottaa: hänet täytyy sitoa ja pysäyttää ennen kuin on liian myöhäistä" (”he must be contained and stopped before it is too late”). ”Ne, jotka väittävät ja uskovat, että Putin edustaa Venäjää, ja jotka seisovat hänen puolellaan, taistelevat Venäjän kansaa vastaan: heitä pitäisi muistuttaa Adolf Hitlerin kutsusta, joka myös taisteli demokraattista maailmaa vastaan ja jolla oli (ja valitettavasti tänäkin päivänä yhä edelleen on) sympatisoijia monissa maissa”.

ICDS:n Martin Hurt vaatii venäjämielisten tukahduttamista

Samaisen Naton ICDS:n palveluksessa Virossa Martin Hurt vaatii 6.11.2014 kiristyvää valvontaa Viron kansalaisten yhteyksistä Venäjän valtion kansalaisiin.[2]

Martin Hurt on työskennellyt ICDS:ssä lokakuusta 2010 tehtävänään Viron puolustuksen kehittäminen. Aiemmin hän on työskennellyt eri tehtävissä Viron puolustusministeriössä, Viron puolustusvoimien pääesikunnassa sekä Ruotsin puolustusvoimien pääesikunnassa (1995-1998).

 Viron ja Naton ICDS:n kansainvälisen puolustuspoliittisen tutkimuslaitoksen apulaisjohtaja Martin Hurt esittelee tapausta, miten Viron hallitus päätti kieltää Viron kansalaisuus mieheltä, joka oli palvellut upseerina Neuvostoliiton aikana Virossa. Vanha mies oli nykyään eläkeläinen Virossa. Viron kansalaislain 1995 perusteella Viron kansalaisuutta ei myönnetä henkilölle, joka on toiminut vieraan valtion asevoimissa.  Hurtin mukaan kuitenkin tulisi Viron harkita kansalaisuuslain muuttamista siten, että Naton ja EU:n jäsenvaltioiden asevoimien sotilaat voisivat saada Viron kansalaisuuden. Lisäksi Hurt vaatii – mikä lienee jutun pääasia aivan tekstin lopussa – että Virossa keskusteltaisiin avoimesti ulkomaisten vapaaehtoisten mahdollisuudesta osallistua Viron sotilaalliseen puolustukseen: ”Jatkuva sota Ukrainassa osoittaa, että aina tulee olemaan vapaaehtoisia halukkaita taistelemaan vieraan valtion asevoimissa, ja väistämättä tästä on sekä myönteisiä että kielteisiä puolia”.

ICDS:n apulaisjohtaja Martin Hurt vaatii European Leadership Network –julkaisussa 9.10.2014 päättäväisempiä toimia Venäjän hybridisodan keinoja vastaan myös informaatiopsykologian alueella.

European Leadership Network (ELN) on maaliskuussa 2011 perustettu eturivin turvallisuusalan poliitikkojen verkosto, jota johdetaan Lontoosta. Verkostoon kuuluu entisiä pääministereitä, ulkoministereitä, puolustusministereitä sekä kokeneita diplomaatteja ja sotilasasiantuntijoita. Verkon johtajina toimivat Ian Kearns ja Skotlannin entinen pääministeri Des Browne.  Suomesta turvallisuusalan ELN-verkostoon kuuluu Elisabeth Rehn. Heinäkuussa ELN:n varoituksen Venäjän ja Lännen välisen sodan syntyä vastaan kirjoitti koko joukko ELN:n jäseniä, mukaan lukien Tarja Cronberg, mutta ei kuitenkaan Elisabeth Rehn. Venäjältä ELN:ssä on mukana FSB:n entinen johtaja Vjatsheslav Ivanovitš Trubnikov.

ELN:n julkaisussa 9.10.2014 ICDS:n apulaisjohtaja Martin Hurt vertaa puolustautumista Venäjän uhkaa vastaan Natsi-Saksaan ja Gestapon organisoituihin hyökkäyksiin, joka alkoi ”puolalaisiksi aktivisteiksi” naamioitujen sotilaiden lähettämillä viesteillä. Kuitenkin Gleiwitzin tapahtumat olivat osa isompaa operaatiota, joka tunnetaan koodinimellä Operaatio Himmler. Niin Hurt vetää samaistuksen, että ”Presidentti Putin on turvautunut perinteiseen pakkokeinojen taktiikkaan, jonka hän yhdistää taitavasti taloudelliseen aggressioon ja propagandaan. Täydelliset valheet ovat myös erottamaton osa hänen arsenaaliaan, mikä näkyy alun perin esitettynä kiistämisellä Venäjän osallistumisesta Krimin miehitykseen”.

NSA:n ex-työntekijä Wayne Madsen viittaa USA:n suorittamiin psykologisiin operaatioihin kybersodankäynnin osana

Edellä kerrotut operationaaliset kehitelmät ”venäjämielisten” tukahduttamiseksi ja jopa tuhoamiseksi ovat yleistyneet Lännessä niin voimakkaasti, että on pidettävä valitettavana mahdollisena näiden kehitelmien ennakoivan jopa aseellista sotilaallista konfliktia Venäjää vastaan. 

 NSA:n entinen työntekijä Wayne Madsen kuvaa Lännessä aloitettua psykologista profilointia artikkelissaan keväällä 2014[3].


Wayne Madsen on valmistunut Missisipin yliopistosta, minkä jälkeen hän palveli USA:n laivastossa ja vuonna 1984 hän oli Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuustoimistossa (National Security Agency) ja sittemmin hallituksen konsulttina NSA:ssa. 90-luvulla ja 2000-luvun alussa hän toimi monissa ulkoministeriön IT-tehtävissä tutkijana ja oman konsulttiyrityksensä puitteissa. 

 Madsenin mukaan oli vain ajan kysymys, että National Security Agencyn (NSA)  brittiläinen partneri Government Communications Headquaters (GCHQ) löysi yleisen syyn luoda yhteistyö Tavistock Instituutin kanssa Lontossa. Vuodesta 1921 alkaen Tavistock instituutti on ollut eturintamassa tutkimassa massojen mielenhallintaa. Instituutti työskentelee Stanford Research Instituutin (SRI) ja Esalen instituutin kanssa sekä suorittaa psykologisia toimintoja CIA:n ja Yhdysvaltain puolustusministeriön tilauksesta.

Madsen viittaa erityisesti siihen, että uusien järjestelyjen ja yhteistyön avulla USA ja Iso-Britannia lisäävät psyykettä ohjaavaa toimintan (ns. PSYOPS) ja perinteisen signaalitiedustelun (SIGNINT) yhteyksiä sekä rakentavat ihmisten henkilötiedustelua (HUMINT) osana kypersodankäyntiä ja ATK-verkkojen hyödyntämistä (CNE).

Madsen huomauttaa, että George Soroksen ja CIA:n yhdessä rahoittamissa arabikevään operaatioissa käytettiin vastaavaa taktiikkaa. Myös Ukrainasta julkisuuteen työnnetyt tarinat olivat CIA:n, NSA:n, GCHQ:n ja Brittien MI-6:n sekä Kanadan CSEC:n propagandatehtailta valmistettuja tuotteita yhdessä Soroksen Open Society Instituten, Freedom housen, Hudson Instituten, CSIS:n, Heritage Foundationin ja DEMOS-järjestön kanssa.

ISAC-kyberturvallisuuskonferensissa Armin Krishnan esitelmöi sotilaallisesta PSYOPS operaatioista

Etelä-Carolinan yliopiston amerikkalaisen turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Armin Krishnan esittelee ISAC-ISSS konferenssissa 14-16.11.2014  sotilaallisten PSYOPS operaatioiden muuttumisesta hermosodaksi (Neurowar).

Konferenssin isännät ovat kansainväliseen turvallisuuteen erikoistunut ISA ja kansainväliseen asevalvontaan erikoistunut APSA. U.S. Department of Homeland Security määrittelee ISAC:n tehtäväksi edistää tietoverkkojen turvallisuutta (kyberturvallisuus) Pohjois-Amerikassa.

ISAC:n kyberturvallisuuskonferenssissa apulaisprofessori Krishnan esittelee tieteelliset perusteet ihmisaivojen koodauksen purkamiselle (decoding). ”Nykyisin ja lähitulevaisuudessa teknologia tekee mahdolliseksi vaikuttaa ei ainoastaan vihollisen mieleen ja käytökseen, vaan myös todella hallita sitä. Neurotieteen läpimurrot mahdollistavat uusien ei-tappavien aseiden tarkan käyttämisen manipulointiin”. Sen ohessa että Krishnan kertoo siitä, miten sotilaat voidaan varustaa magneettisella stimulaatiolla, jotta nämä toteuttaisivat komentajien määräyksiä, niin nämä operaatiot voidaan toteuttaa myös yleisemmin. Krishnan mukaan hänen tutkimusalansa hermotiede on ”tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä tieteenaloista Amerikan Yhdysvalloissa”.

USA:n kyberturvallisuuskonferenssissa apulaisprofessori Krishnan käsittelee amerikkalaista turvallisuustutkimusta  sekä ”neuropommien” edellytyksiä kuormittaa keskushermostoa manipuloimalla aivoja nykyaikaisen teknologian avulla. Häneen mukaansa ”tämä aivojen kartoitus ja dekoodaus voivat olla vakavampi kuin mikään muu tieteellinen läpimurto ihmiskunnan historiassa, koska sen avulla voidaan hyvin vaikuttaa vapaan tahdon ja yksilön itsenäisyyden käsitteisiin, joihin liberaali yhteiskunta perustuu”.

Helmikuussa 2013 presidentti Obama ilmoitti BRAIN-aloitteesta, johon suunnattiin 100 miljoonaa dollaria lisää kehitystyötä varten vuosittain seuraavan vuosikymmenen ajan vuodesta 2014 alkaen. Obaman hallinto määritteli aivotutkimuksen strategisesti merkittäväksi tutkimusalaksi. Hallituksella on nimenomainen pyrkimys jatkaa tutkimuksia ”mielen hallintaa” (mind control) varten, kuten jo aiemmin CIA oli tehnyt Kylmän sodan tarpeisiin 149 tutkimushanketta yli 80 tutkimuslaitoksessa kolmessa maassa vuosien 1953-1964 aikana. Uusimmassa kehitystyössä on korostunut perinteisen propagandan lisäksi neurolääkkeet ja kognitiivisten huumeiden kehittely, joihin armeijat ovat jo tutustuneet ympäri maailmaa ja joita on käytetty narkolepsian ja unihäiriöiden hoitoon ( Provigil).

Suorituskyvyn vahvistamiseen pyrkivien neuroaseiden käytön, aivojen sähkömagneettisen stimulaation ja aivojen tietokoneliitännäisten lisäksi kehitysohjelmaan kuuluvat myös vihollisten suorituskyvyn heikentäminen neuroteknologian keinoin osana informaatiosodankäyntiä ja PSYOPS-operaatioita. Apulaisprofessori viittaa Robert McCreightin määritelmään, jonka mukaan ”neuropommien tarkoituksena on vaikuttaa suoraan, heikentää, poistaa tai neutralisoida ihmisen ajattelua, neronleimauksia, käsityskykyä, tulkintakykyä ja käyttäytymistä siinä määrin, että tällaisen aseiden tavoitteena on joko tilapäisesti tai pysyvästi vammauttaa, henkisesti tehdä vaarattomaksi tai toimintakyvyttömäksi tämä henkilö”. Tämä tavoite voidaan saavuttaa monin tavoin: biokemiallisin asein, suunnatun energiapommin avulla tai jopa software-informaation avulla.

ISAC:n kyberturvallisuuskonferenssissa apulaisprofessori Krishnan esittelee esimerkinä Amrijan asiakirjaa siitä, miten jopa mikroaaltouuni voidaan muuntaa myös lähettämään aivoihin ääniä (ns. Freyeffect) tai aiheuttamaan aivoille lämmön avulla kipua tai kuolema. Jonathan Moreno on esitellyt sähkömagneettisten aaltojen edellytyksiä häiritä vihollissotilaan hermostoa epileptisten kohtausten avulla.

Lopulta Krishnan esitteli myös informaatio-software -perusteisia hermopommeja, joiden tarkoituksena on lähinnä manipuloida käyttäytymistä. DARPA:n tarkoituksena on ymmärtää, miten tarinat vaikuttavat ihmisen kognitioon ja käyttäytymiseen sekä soveltaa tätä kansainvälisen turvallisuuden yhteyteen. Tämän mukaisesti tutkimus kehittää tietokonemalleja ja erilaisia kertomuksia sen selvittämiseksi, miten tarinat vaikuttavat yksilöihin ja sosiaaliseen verkostoon. Tätä tutkimusta voidaan tehdä propagandan tai psykologisten operaatioiden tehostamiseksi vastustajissa. Krishnan huomauttaa, että vihollisen kuulustelut, kognitiiviseen kykyyn ja päätöksentekoon sekä vihollisen käyttäytymisen vaikuttaminen on paljon suorempaa hermosodankäynnin aseilla kuin pelkästään PSYOPS. ”Aivoista on tulossa uusi taistelukenttä” (brains are becoming the new battlegrounds). Niin Krishnan ylistää, että mielen hallinnan (mind control) teknologian avulla saavutettu etu on paljon suurempi kuin yksinkertaisen ydinpommin avulla, vaikka ”on kuitenkin olemassa selviä uhkia ja haasteita”.

Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun Roland Heickerö vaatii toimia ”antagonisten” tahojen estämiseksi

Roland Heickerö on esitelmöinyt Ruotsin informaatiosodan tarpeesta Venäjän uhkaa vastaan FOI:n tutkimusraportissa.

FOI on ruotsalainen turvallisuusvirasto, joka toimii Ruotsin turvallisuusministeriön alaisuudessa. Heickero on FT dosentti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun Cyber Defencessä. Jo vuonna 2010 julkaisemassaan tutkimukseesa Heickerö väittää, että FSB:n johdolla Venäjän Federaatio on kehittänyt huomattavasti informaatiosodan kykyään hakkeritoiminnasta alkaen  aina ”suhteelliseen pieniin, osaaviin ja omistautuneisiin yksilöiden ryhmiin, jotka käyttävät sosiaalista verkkoa rekrytoimiseen ja haittaohjelmien levittämiseen” saakka. Lopulta ruotsalaistutkija vaatii, että ”lisääntyvien kyberuhkien tähden tarvitaan informaatioturvallisuuden ja kansainvälisen yhteistoiminnan voimistamista, jotta voidaan estää antagonisten kyberoperaatioiden kielteisen vaikutukset”. 

Tutkimuksessaan Heickerö (2010, ss. 27) korostaa Venäjän sotilaallisten organisaatioiden vastuuta informaatiosodan toimintakyvystä.  Samalla hän väittää tuolloin vuonna 2010, että ”on havaittu että kyberavaruuden vahingollisesta toiminnasta suuri osa on alkuperältään Venäjältä". Johtopäätökset jäivät vielä huomattavasti maltillisemmaksi kuin sen jälkeen kun Washington käynnisti Ukraina-operaation avulla Venäjä-vastaisen hyökkäyksen on tapana kuulla jopa Suomessa. Esimerkiksi  Suomen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta sotatieteiden tohtori Saara Jantunen kirjoitti 18.9.2014 ”trolliarmeijasta eli Venäjä informaatio-psykologisesta sodankäynnistä”.  Jantunen tekee myös viittauksia Heickeröön, mutta Heickerö ei itse sanallakaan kirjoittanut vuonna 2010 tutkimuksessaan eikä senkään jälkeen ”trolliarmeijasta” Venäjän informaatiosodan toimintana.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Saarja Jantunen väitteet venäläisistä trolleista

Suomen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tohtorin Saara Jantusen viittaukset puolustusministeri Carl Haglundin ja kyberturva-asiantuntija Jarno Limnéllin väitteisiin Venäjän informaatiovaikututtamiseen tai hybridisodankäyntiin Suomea vastaan (mikä tapahtuisi sanottujen ”venäläisten trollien” avulla) ilmentävät vakavaa sotilaallista uhkaa suomalaisia perustuslaillisia oikeuksia, kansalaisvapauksia ja yksityisyyttä vastaan. Demokratian tukahduttamista on Suomen Puolustusvoimissa  johdonmukaisesti valmisteltu tämän vuoden 2014 aikana.

Jantunen itse kirjoittaa: ” Pidän tärkeänä nostaa esille, että on perusteltua pitää osaa ns. trollaamisesta systemaattisena, koordinoituna ja johdettuna.  - - - Selvää on myös, että trollaamisella en tarkoita ihmisten osallistumista kansalaiskeskusteluun.

Jantusen väitteet eivät ole seurausta tutkimuksesta ja faktoista, vaan ne ovat informaatiosodassa keksitty valheellinen vastahyökkäys ja reaktio Edward Snowdenin paljastukseen USA:n trolliarmeijasta.

Sinänsä kaikki kirjoittaminen pyrkii yleensä kommunikaatioon ja tietynlaiseen ”vaikuttamiseen”, mikäli henkilö ei sitten kirjoittele runojansa yksikseen omaan pöytälaatikkoonsa. Saara Jantusen väitteissä on kyse enemmästä: vieraan valtion johtamasta systemaattisesta ja koordinoidusta toiminnasta. Vieraan valtion (lue: Venäjä) harjoittamaa koordinointia Jantunen perustelee seuraavasti: ”Vastaava viestien synkronointi on hyvin tavallista keskitetyssä viestinnässä. - - - Pro-Kremlin media ja trollit toimivat siis synkronoidusti. - - - Kesän 2014 aikana on ollut havaittavissa, että Suomessa Venäjän agendaa tukevat perusviestit keskittyvät erityisesti Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin, Naton sekä Ylen ja Helsingin Sanomien diskreditointiin”.

Jantunen lausuu niukasti toimintaohjeita suojautumiseksi tilanteelta, jonka hän kuvaa vakavaksi. Ehkä niukasti vastaoperaatiot ovat kuitenkin nähtävillä lauseen puolikkaassa kirjoituksensa lopussa: ” - - - tulee meidän pohtia Venäjän informaatiovaikuttamisen kohdistumista ja tunnistaa ne poliittiset prosessit ja ryhmittymät, joihin vaikuttaminen ensisijaisesti kohdistuisi”. Toimintaohjeiden niukkuus vakavan kuvauksen jälkeen osoittaa itsessään, että vakava tilannekuvaus olikin jo itsessään operaatio - propagandaoperaatio.

Saara Jantusen väitteet on nähtävä osana sitä Lännen aloittamaa hyökkäystä Venäjää vastaan, mihin liittyy myös kesäkuussa 2014 Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen esimiehen, everstiluutnantti Torsti Sirénin uskottelut Suomen kansalle Ilta-Sanomien haastattelussa siitä, että Venäjä tekisi ”salaisia iskuja Suomeen” ”haamukirjoittajien” avulla.[37] Jarmo Koponen (Uusi Suomi), Arto Luukkanen, Hanna Smith, Jarmo Mäkelä, Arja Paananen, Torsti Sirén (Maanpuolustuskorkeakoulu), Jukka Mallinen, Carl Haglund (Puolustusministeri), Aleksander Stubb, Suomen ulkopoliittinen instituutti, Carly Salonius-Pasternak, Sofi Oksanen sekä eräät muut henkilöt ja tahot ovat pitäneet "saadun tehtävänsä" mukaisesti ankaraa puhetta Venäjän viekkaasta propagandasodasta Suomea ja Eurooppaa vastaan. Kukaan ei ole muistanut Snowdenin paljastamaa dokumenttia USA:n trolli-agentteja varten. Lisäksi on tullut ilmi Springer kustantamon lähettämä kirje, jossa kustantaja valitti sitä, ettei se saanut sovittua hyvitystä ”trolli-ohjelman” toimittamisesta. Kustantaja oli työllistänyt 642 bloggaajaa pro-venäläista propagandaa vastaan saksalaiseen vastaiskuun.[32]

EU:ssa vaatimuksia perusoikeuksien rajoittamiseksi venäläismielisiä vastaan

EU:n ulkoministeriön pääsihteerin Pierre Vimont selittää varsin järkyttävästi, miten voimassa oleva laki antaa mahdollisuuden venäjän taitoisten journalistien listaukseen. Russia Todayn päätoimittajan Kislejovin  rinnalle ammatti- ja julkaisukielto –listalle voitaisiin listata muitakin venäjämyönteistä propagandaa levittäviä henkilöitä, vaikka Vimontin mukaan listaaminen "täytyy tehdä sensitiivisesti, jotta yleisölle ei jäisi kuva" sananvapauden rajoittamisesta.

Wolfgang Gehrche, saksalaisen PDS puolueen varapuheenjohtaja vuosina 1998–2002 ja 60-luvulla Saksassa toimineen kielletyn kommunistisen puolueen jäsen sekä Sosialistisen Saksan Työväen Nuorisoliiton ja Saksan Kommunistisen Puolueen (DKP):n perustajajäsen, on paljastanut EU:n salaiseksi tarkoitetun asiakirjan, jossa vaaditaan venäjämielisten toimittajien ja heidän perheenjäsentensä rekisteriä. 12.9.2014 on Wolfgang Gehrcke ja Saksan Vasemmistoryhmittymä lehdistötiedotteessaan moittinut EU:n hyökkäystä sananvapautta vastaan: ”Päätös kieltää Venäjän ja Ukrainan toimittajilta työskentely EU:ssa on vakava hyökkäys sananvapautta vastaan ja siten perustuslain vastainen". Gehrcke tuomitsee myös ehdotukset toimittajien listaamisesta.[12]

Vähän aiemmin Saksan CDU:n poliitikko, EU:n ulkoasianvaliokunnan jäsen Michael Gahler vaati Saksan radion haastattelussa pakotteita toimittajille, jotka eivät tue Natoa. Hän viittaa myös tarpeeseen luetteloida Euroopan ja Amerikan kansalaiset, jotka ovat työskennelleet Russia Today –kanavalla. Sellaiset amerikkalaiset pitäisi voida käännyttää Euroopasta. RT:n palveluksessa olevia toimittajia olisi rangaistava.[2] EU:n ulkoasiainvaliokunnan jäsenen radiohaastattelu on osa EU:n toimielinten poliittista keskustelua ja ohjelmaa EU:n jäsenvaltioissa. Gahlerin väitteet ovat peräisin tuosta ohjelmasta.

13.9.2014 julkaistu EU:n salainen asiapaperi, ns. AA-asiakirja, opastaa ”venäläisten ja venäläismielisten toimittajien sekä heidän perheenjäsenten listaamiseen”.[14] Venäläisen REN-TV:n haastattelussa Wolfgang  Gehrche kertoi myös EU:n suunnitelmista kieltää venäläisten toimittajien pääsy Eurooppaan.[16] Gehrche viittaa Rebecaa Harmsin lausuntoon, Vihreiden (Euroopan vapaa allianssi-ryhmä) poliitikkoon Euroopan parlamentissa, joka on ankarasti määritellyt, että venäläiset toimittajat eivät edusta journalismia, vaan propagandaa: venäläiset toimittajat olisivat itse asiassa vain hallituksen tiedottajia.[18] 

10.9.2014 EU-suurlähettiläiden kokouksessa Brysselissä oli asialistalla ehdotus kieltää venäläisten toimittajien pääsy Euroopan Unioniin. Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Romanian, Britannian ja Ruotsin edustajat olivat tehneet tämän aloitteen. He perustelivat ehdotusta maahantulokiellosta Venäjän lehdistölle sillä, että Venäjän toimittajat ovat itse asiassa vain ”Venäjän aggressioiden puolestapuhujia”. Lisäksi maahantulokieltoa aiotaan täydentää näiden toimittajien kieltoon pitää pankkitiliä eurooppalaisissa pankeissa.

Viron suurlähettiläs kirjoitti Tages Spiegelissä, että Venäjän propaganda on ”sietämätön”, koska tämä propaganda toimii jopa paremmin kuin Neuvostoliiton propaganda.

Yhteenveto


Amerikan Yhdysvaltojen ja Naton käsitteistöä, koulutusta ja tutkimusta seuraten on Suomessa Puolustusvoimissa ja MPKK:ssa toteutettu jo vuosikymmenen ajan mittava varustautuminen psykologisten operaatioiden suorittamista varten (PSYOPS), joita operaatioita on myös jo suoritettu rauhan aikana sekä suomalaisia ”potentiaalisia vastustajia” vastaan että tavoitteiden mukaisten mielikuvien hallintaa varten suuremmalle yleisölle. Operaatiot on suoritettu yhtä hyvin  Puolustusvoimain omin laajoin resurssein kuin myös yhteistyössä Amerikan Yhdysvaltojen ja Naton palveluksessa olevien erityisesti suomalaisten alan upseerien toimesta. 

Näihin PSYOPS-operaatioihin liittyy erottamattomasti henkilötiedustelu niitä suomalaisia henkilöitä ja Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä vastaan, joiden on koettu liittyvän potentiaalisiksi uhkakuviksi sotilasliiton rakentamalle julkiselle mielikuvien maailmalle. Näiden potentiaalisten uhkakuvien määrittelyssä on keskeisenä perusteena käytetty tämän henkilön tai ryhmän mahdollista (potentiaalista) liittymistä Kremlin arvomaailmaan ja tiedotukseen.

Suomalaisten toteuttamat kokonaisvaltaiset PSYOPS-operaatiot ovat voimistuneet entisestään Amerikan Yhdysvaltojen käynnistettyä operaatiot Ukrainan järjestelmän kumoamiseksi ja geopoliittisen tilanteen muuttamiseksi Mustanmeren ympäristössä sekä lopulta itse Venäjällä.  Näitä strategiseksi määrittämiään hankkeita on Amerikan Yhdysvallat valmistanut vuosikausia monella eri tasolla sekä uhrannut niihin runsaasti rahaa.

Suomalaiset jotkut avainhenkilöt ja jopa yksittäiset riippumattomat ihmiset ovat joutuneet informaatiosodan offensiivisiksi kohteiksi niin SOME:ssa toteutettavien PSYOPS-operaatioiden kuin henkilötiedustelun johdosta: Suomen Puolustusvoimien tietyt upseerit ja Suomen poliittisen eliitin tietyt henkilöt ovat liittoutuneempia Naton ja Amerikan Yhdysvaltojen agendaan kuin Suomen valtion viralliseen linjaan tai Suomen kansan tahtoon.


[1] Kalev Stoicescu, Putin´s political and ideological struggle with the West. ICDS 3.12.2014. http://www.icds.ee/blog/article/putins-political-and-ideological-struggle-with-the-west/

[2] Martin Hurt. Estonian Connections with the Citizens and Armed Forces of Foreign States. ICDS .11.2014. http://www.icds.ee/blog/article/estonian-connections-with-the-citizens-and-armed-forces-of-foreign-states/ 

[3] Wayne Madsen. The Massive PSYOP Employed against Ukraine by GCHQ and NSA. Strategic Culture Foundation 28.2.2014. http://www.strategic-culture.org/news/2014/02/28/massive-psyop-employed-against-ukraine-by-gchq-and-nsa.html

[4]Armin Krishnan. From Psyops to Neurowar: What Are the Dangers? Paper to be presented at the ISAC-ISSS Conference in Austin, 14-16 November 2014. http://web.isanet.org/Web/Conferences/ISSS%20Austin%202014/Archive/b137347c-6281-466d-b9e7-ef7e0e5d363c.pdf

[5] Roland Heickerö. Emerging Cyber Threaths and Russian Views on Information Warfare and Information Operations. FOI http://www.foi.se/ReportFiles/foir_2970.pdf

[6] Saara Jantunen 18.9.2014. Trolliarmeija, eli Venäjän informaatio-psykologinen sodankäynti. https://fmashiri.wordpress.com/tag/informaatiovaikuttaminen/ 

[7] Juha Molari.  Riippumaton selonteko Suomen asemasta strategisen kommunikaation ja informaatiosodan offensiivisissa toiminnoissa. http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/riippumaton-selonteko-suomen-asemasta.html

[8] Loch K. Jonson. Evaluating ”HUMINT”: The Role of Foreign Agents in U.S. Security. https://www.scribd.com/doc/88725259/Evaluating-Humint-The-Role-of-Foreign-Agents-in-U-S-Security

[9] Snowden: “Training Guide” for GCHQ, NSA Agents Infiltrating and Disrupting Alternative Media Online. 25.2.2014. http://21stcenturywire.com/2014/02/25/snowden-training-guide-for-gchq-nsa-agents-infiltrating-and-disrupting-alternative-media-online/ 

[10] The Art of Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations. https://firstlook.org/theintercept/document/2014/02/24/art-deception-training-new-generation-online-covert-operations/  

[11] Juha Molari 11.12.2014. MPKK:n Strategialaitoksen esimies Torsti Sirén viran käyttö SOME:ssa. http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/mpkkn-strategialaitoksen-esimies-torsti.html[14] Berufsverbot und Sippenhaft. AA-Geheimpapier: EU will Russen wegsperren.http://www.rationalgalerie.de/home/berufsverbot-und-sippenhaft.html

[15] Kreml startet Propaganda-Offensive in Deutschland Russland plant eine weltweite Expansion seiner Staatsmedien. Eines der wichtigsten Ziele ist Deutschland. Moskau glaubt, dass seine Botschaften hier auf fruchtbaren Boden fallen.http://www.welt.de/wirtschaft/article131499923/Kreml-startet-Propaganda-Offensive-in-Deutschland.html

[16] Российским журналистам хотят запретить въезд в Европу.http://maxpark.com/community/politic/content/2984921

[17] Российским журналистам хотят запретить въезд в Европу (Об этом РЕН ТВ сообщил немецкий политик, член Бундестага Вольфганг Герке) http://news2.ru/story/424240/

[18]  Russische Journalisten in Deutschland http://www.taz.de/!138215/ 

[19] Запрет на профессию для журналистов-пропагандистов?http://www.inopressa.ru/article/15Sep2014/tagesspiegel/propaganda.html

[20] Hans Monath 13.9.2014. Ukraine-Konflikt Berufsverbot für Propaganda-Journalisten? Der Tagesspiegel. http://www.tagesspiegel.de/medien/ukraine-konflikt-berufsverbot-fuer-propaganda-journalisten/10696956.html

[21] Jukka Mallinen, kertoisitko, kuka toimittaisi minulle Kremlin mitalin ja arvonosoituksen?http://juhamolari.blogspot.fi/2014/05/jukka-mallinen-kertoisitko-kuka.html

[22] Verkkouutiset 21.5.3024. Venäjän-tuntija: Näin Kreml soluttautuu hyväuskoiseen Suomeen.http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/venajan%20tuntija%20arvioi%20putinisteja-20757

[23] Ilta-Sanomat 12.6.2014. Asiantuntijat uskovat: Venäjä tekee salaisia iskuja Suomeen.http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288700525644.html

[24] Евросоюз готовит следующий пакет санкций против России http://www.5-tv.ru/news/89326/  

[25] Ylen toiminta perustuslain, henkilötietolain ja rikoslain suhteen Venäjään liittyvän kommentoinnin yhteydessä. https://www.facebook.com/notes/karoliina-topelius/ylen-toiminta-perustuslain-henkil%C3%B6tietolain-ja-rikoslain-suhteen-ven%C3%A4j%C3%A4%C3%A4n-liitty/10152729735230499

[26] Kybertuva-asiantuntija Limnéll: ”Suomi on hybridisodankäynnin kohteena – Tätä ei pidä hyssytellä”. http://yle.fi/uutiset/kyberturva-asiantuntija_limnell_suomi_on_hybridisodankaynnin_kohteena__tata_ei_pida_hyssytella/7371020

[27] Pitkäaikaistyötön ihmispolo kysyi professori Jarno Limnéliltä Venäjän hybridisodasta Suomessa. http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/pitkaaikaistyoton-ihmispolo-kysyi.html

[28] Paul Roderick Gregory: Inside Putin´s  Campaign of Social Media Trolling And Fake Ukrainian Crimes. Forbes 11.5.2014.http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/05/11/inside-putins-campaign-of-social-media-trolling-and-faked-ukrainian-crimes/ 

[29] Enemmän kansanvaltaa Suomeen, mutta vähemmän haaveilua Neuvostoliitosta, Amerikasta tai Natosta! http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/enemman-kansanvaltaa-suomeen-mutta.html

[30] USA ylivoimainen Ukrainan kriisin psykologisessa sodankäynnissähttp://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/usa-ylivoimainen-ukrainan-kriisin.html


[32] Vapaakulkija. Propagandaa ja kuka sitä tekee. http://vapaakulkija.wordpress.com/2014/09/15/propagandaa-ja-kuka-sita-tekee/

[33] MTV 15.9.2014. Puolustusvoimien komentaja: Itä-Ukrainan hybridisota luo painetta Suomelle.  http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/puolustusvoimien-komentaja-hybridisota-luo-painetta-suomelle/4333786


[35] Jukka Mallinen, kertoisitko, kuka toimittaisi minulle Kremlin mitalin ja arvonosoituksen?http://juhamolari.blogspot.fi/2014/05/jukka-mallinen-kertoisitko-kuka.html

[36] Verkkouutiset 21.5.3024. Venäjän-tuntija: Näin Kreml soluttautuu hyväuskoiseen Suomeen.http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/venajan%20tuntija%20arvioi%20putinisteja-20757

[37] Ilta-Sanomat 12.6.2014. Asiantuntijat uskovat: Venäjä tekee salaisia iskuja Suomeen.http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288700525644.html

[38] Torsti Sirén 2011. Psykologiset operaatiot osana informaatio-operaatioita 2030. Sivut 199-217 teoksessa: Torsti Sirén (toim.) 2011, Strateginen kommunikaatio ja informaatio-operaatiot 2030. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat N.O 7.  http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74173/Siren+-+Strateginen+kommunikaatio+ja+informaatio-operaatiot+2030+-+edit.pdf?sequence=1

[39] Arto Hirvelä ja Aki-Mauri Huhtinen 2013, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä – realismista sosiaaliseen konstruktioon.http://ojs.tsv.fi/index.php/ta/article/download/7984/6085    


[40] Aki-Mauri Huhtinen: Sosiaalisen median käyttömahdollisuudet informaatio-operaatiossa. Sivut 146-161 teoksessa: Tiina Tarvainen (toim.), 2012. Näkökulmia puolustuskyvyn uskottavuuteen. Puolustusministeriö.
Jälkikirjoitus


Tee työtä, jolla on tarkoitus", kutsuvat Puolustusvoimat työnantajana: ”Puolustusvoimat on nopeasti kehittyvä, arvostettu ja turvallinen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä koko Suomessa”. ”Kun avaat silmäsi, olet täysin hereillä, valveilla ja täydessä toimintakunnossa”, neuvoo Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus vuonna 1999. Niin myös voimme suomalaisina nukkua rauhassa, kun tiedämme, että MPKK:ssa ylpeä Suomen armeijan upseeri on aina valveilla. 


National Defence University = Maanpuolustuskorkeakoulu.
Ei ole sellaista vuoden tai vuorokauden aikaa, jolloin joku upseeri ei valvoisi Isänmaan puolesta. Nämä ovat suomalaisen yhteiskunnan tukipilareita turvallisuudesta puhuttaessa. Toimintavalmius maksaa, mutta turvallisuus kuuluu jokaiseen päivään. Yksi sääntö on varma: On aina varauduttava pahimman varalta. Isänmaan asia on aivan niin kuin trolleista ja kyber-uhkista toistuvasti varottanut Jarmo Limnéll lausuu: ”Upseerin tehtävä on kulkea edessä. Upseereilla on merkittävä rooli ja vastuu suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudesta. Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka kulkevat edellä ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka kulkevat jäljessä ja arvostelevat. Upseerien tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa on kulkea edellä ja saada jotain aikaan. Tämän tarpeen on historia meille osoittanut. Näin tulee jatkossakin olla, palvelivatpa upseerit isänmaataan puolustusvoimissa tai siviilissä. Heille kaikille kunnia on kestävän palkka” (Kadettikunnan jäsenlehti Kylkirauta 3/2014). Kirjoittaja on suomalainen mies, joka nauttii Mustanmeren rannoilla vapaudesta ja lämmöstä.Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)