maanantai 19. tammikuuta 2015

Informaatiosodankäynnin sisältö ja merkitys. Eduskunnan Ulkoasiainvaliokunta 22.1.2015 kello 9:00–11:30.

Eduskunnan Ulkoasiainvaliokunta Timo Soinin johdolla järjestää Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorioon torstaina 22.1.2015 tilaisuuden ”Informaatiosodankäynnin sisältö ja merkitys”.[1]

Ulkoasiainvaliokunnan antamien ennakkotietojen mukaan informaatiosodankäynti on saanut runsaasti julkisuutta Ukrainan kriisin myötä. Pikkuparlamentin Auditoriossa järjestettävässä kuulemisessa keskustellaan informaatiosodankäynnin sisällöstä, ilmenemismuodoista ja merkityksestä osana nykyaikaista sodankäyntiä ja vaikuttamista. Tämän kuulemisen ”tavoitteena on parantaa suomalaisten toimijoiden kykyä tunnistaa informaatiovaikuttamisen eri vaiheita ja elementtejä”.

Ohjelman avauksen suorittaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Timo Soini ja kommentteja ovat antamassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta Saara Jantunen, Ulkopoliittisesta instituutista Katri Pynnöniemi, maavoimien kapteeni Miika Sartonen, Yleisradiosta Atte Jääskeläinen, Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi, valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Markku Mantila sekä ulkoasiainministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä.

Olen ilmoittautunut tilaisuuteen ja saanut asianmukaisen vastauksen ennakkoilmoittautumiseni vastaanottamisesta. Lähestyn tilaisuutta analyyttisena tarkkailijana: otan paljon valokuvia ja teen tarkasti muistiinpanoja, jotta voin analysoida ja raportoida julkisuuteen esiintyvien henkilöiden intentioista ja mahdollisesti jopa kätketyistä verkostoista.  Katselen psykologisilla silmilläni puhujien ja osallistujien kasvoja ja eleitä, vilpittömyyttä ja vilpillisyyttä. Pelkästään sanottu ei kiinnosta, vaan myös keskustelijoiden mahdollinen vaikeneminen tai värittynyt horisontti tietyistä teemoista julistaa näiden henkilöiden pyrkimyksiä.

Olen itsekin informaatiosodankäynnin uhri ja menen Eduskunnan tilaisuuteen kunnioittaen muita ryssävihan uhreja, alkaen Irina Kirillovasta: siksi kiinnitän pukuuni kauniin ja puhuttelevan Pyhän Yrjön voitonpäivän nauhan. Erityisesti itse koen työttömänä miehenä mielenkiintoisena henkilökohtaisena haasteena arvioida, missä määrin tohtorin väitöskirjaani varten saamieni psykohistoriallisten ja informaatiopsykologisten osaamisten avulla kykenisin mahdollisesti tässä yksittäisessä keskustelutilaisuudessa muodostamaan jopa perustellun analyysin tilaisuudesta sekä keskustelijoiden osittain kätketyistäkin intentioista. Erityinen lisäbonus olisi löytää lisää aineistoa Timo Soinin liittymisestä amerikkalaisrahoitteiseen informaatiosotaan.

Omasta puolestani toivon, että paikalle saapuisi mahdollisimman runsaslukuisasti venäjämyönteisiä antifasisteja, jotka tekisivät itsenäiset perusteelliset analyysinsä samankaltaisen tehtäväasettelun avulla, minkä jälkeen tuloksiamme vertaamalla voisimme saavuttaa huomattavaa uutta ymmärrystä Suomen liittymisestä läntisen informaatiosodan agendaan, sekä tunnistaa ehkä paremmin tuon agendan sisältö ja sen implementoinnille määrätty aikataulu.

Tutkimustulokseni julkistan myöhemmin tilaisuuden päätyttyä ja aineiston huolellisen analyysin jälkeen kuudesta teemakokonaisuudesta:

(1)                    UHKA-JÄHMETTYMISKIERRE
·        Missä määrin yksityisyyden suojan rikkomiseen ja perustuslaillisten vapauksien rajoittamiseen liittyvät poliittiset intentiot näkyvät agendalla?
·        Millä tavalla mahdollisesti perusteellaan ”uhkaa” ja miten ”uhkaa” käytetään ”jähmettymisen” (tiedonkulun rajoittaminen ja valvonnan vahvistaminen) perusteluna?
·        Onko demokraattinen moni-ilmeisyys muuttumassa ns. turvallisuusuhkaksi? Onko kansalaisyhteiskunta ja sen mielipidevapaus joutumassa sotilastoimien kaltaisten operaatioiden alaiseksi?(2)                   RESURSSIEN MILITANTTI ALLOKUUTIO
·        Missä määrin informaatiosodankäynnin keskustelu edistää työttömien ja köyhien ihmisten toimeentulon parantumista?
·        Onko havaittavissa Suomen sotatilan valmistelua ja linkittymistä informaatiosodankäynnin puitteissa niihin vaatimuksiin, joita kotirintaman eheyden turvaamiseksi ovat esittäneet mm. Lucas, Schindler, Ottens, Galet, Carter, Kates, Horst, Pomerantsev ja Weiss?
·        Millaisia poliittisen koneiston, median, turvallisuusviranomaisten ja sotilashenkilöiden keskinäistä integroimista ja koordinointia on havaittavissa ja valmistelleilla informaatiosodan nimissä?

(3)                   SNOWDENIN KIUSALLISET FAKTAT
·        Missä määrin keskustelijat käsittelevät Lännen informaatiosodankäynnin ja ”trollien” toimintaa Online Covert Action –harjoitusmateriaalin (“The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”) ja Snowdenin muiden esittämien paljastavien faktojen avulla?(4)                   USA-LINKIT
·        Missä tehtävissä Naton järjestämillä INFOOP- ja PSYOPS-kursseilla koulutuksensa saaneet upseerit palvelevat tällä hetkellä Suomessa infomaatiosodan tarpeisiin?
·        Missä määrin MPKK:n, UPI:n ja Aleksanteri-instituutin NATO- ja USA-linkit esitellään Suomen suvereniteettia uhkaavina toimina?
·        Missä määrin keskustelijat analysoivat ja ilmoittavat paheksuntansa Amerikan Yhdysvaltojen suurlähetystön imperialistisille interventioille Suomen kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan?
·        Missä määrin FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua henkilötiedustelua arvioidaan?


(5)                   VIRO USA:N AGENTTINA SUOMEA VASTAAN
·        Missä määrin USA:n ja Naton tilauksesta tapahtuneet Viron valtiollisten toimijoiden tapaamiset ja ohjeistukset Suomen suojelupoliisille (SUPO) ja suomalaisille mielipidevaikuttajille esitetään avoimesti ja vilpittömästi?
·        Keitä yksilöitäviä henkilönimiä (S Oksanen, J. Mäkelä) mahdollisesti liittyy Virosta harjoitetun informaatiosodan toimintaan Suomessa?
·        Onko Suomessa havaittavissa sellaisten urkintamenettelyjen puolesta vaatimuksia, joita virolaiset neuvonantajat mahdollisesti suosittelevat?
·        Missä määrin paheksutaan Viron virkamiesten ja poliitikkojen sekaantumista suomalaisten kansalaisvapauksiin ja oikeuksiin, esim. 10.-12.2.2011 järjestetyn Narva-Jõesuun informaatiosodan keskustelujen johdosta?

(6)                   VENÄLÄISET IMMIGRANTIT
·        Missä määrin keskustelijat vahvistavat tai rajoittavat niin Suomen kansalaisten kuin Suomeen tulleiden maahanmuuttajien perusoikeuksien toteutumista ja syrjimättömyyttä poliittista mielipiteistä, uskonnollisesta vakaumuksesta tai kansalaisuudesta riippumatta?[1] Huijarit huijaavat Venäjä-pelottelun avulla informaatiosodankäynnin tilaisuudessa. Pitkäaikaistyötön tarkkailee Eduskunnassa 22.1.2015. http://juhamolari.blogspot.fi/2015/01/huijarit-huijaavat-venaja-pelottelun.htmlLUETTAVAA:


[1] Eduskunta. Informaatiosodankäynnin sisältö ja merkitys. https://www.lyyti.fi/reg/Informaatiosodankaynnin_sisalto_ja_merkitys_3576

[2] Amerikkalainen CIA operoi Suomen eduskunnassa: Venäjä-vihamielinen mediakonferenssi ”Vääristävät peilit” – pääpuhuja ulkoministeri Erkki Tuomioja. http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/amerikkalainen-cia-operoi-suomen.html

 

[3] ”Suomessa toimittajien Face Control” (Venäjän Federaation virallinen viikkolehti Rossiiskie Vesti 28.11.2012) http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/suomessa-toimittajien-face-control.html

 

[4] Torsti Sirénin kapina Jarmo Lindbergin ja Washingtonin suojeluksessa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/torsti-sirenin-kapina-jarmo-lindbergin.html

 

[5] Eversti Ustrahanovin mukaan Helsingissä CIA käski hyökätä Bäckmania ja Molaria vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/eversti-ustrahanovin-mukaan-helsingissa.html

 

[6] Länsi järjestyy sotaan Venäjää, ortodoksista uskoa ja ”trolleja” vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2015/01/lansi-jarjestyy-sotaan-venajaa.html

 

[7] Torsti Sirén 2011. Psykologiset operaatiot osana informaatio-operaatioita 2030. Sivut 199-217 teoksessa: Torsti Sirén (toim.) 2011, Strateginen kommunikaatio ja informaatio-operaatiot 2030. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2: Artikkelikokoelmat N.O 7.  http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/74173/Siren+-+Strateginen+kommunikaatio+ja+informaatio-operaatiot+2030+-+edit.pdf?sequence=1


[9] Arto Hirvelä ja Aki-Mauri Huhtinen 2013, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä – realismista sosiaaliseen konstruktioon. http://ojs.tsv.fi/index.php/ta/article/download/7984/6085

 

[10] Riippumaton selonteko Suomen asemasta strategisen kommunikaation ja informaatiosodan offensiivisissa toiminnoissa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/riippumaton-selonteko-suomen-asemasta.html

 

[11] Timo Vihavainen pelkää puhekykyistä, aktiivista venäläistä maahanmuuttajaa http://juhamolari.blogspot.fi/2012/11/timo-vihavainen-pelkaa-puhekykyista.html

 

[12] ”Venäjällä propaganda-operaatio Suomessa. 6 merkkiä media iskusta” (Ilta-Sanomat 8.10.2014) http://juhamolari.blogspot.fi/2014/10/venajalla-propaganda-operaatio-suomessa.html

 

[13] Propaganda Venäjän ”haamukirjoittajista” ja ”vaikuttaja-agenteista” on NATO-lobbausryhmien taktinen keino demokratian tukahduttamiseksi Suomessa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/06/propaganda-venajan-haamukirjoittajista.html

 

[14] MPKK:n Strategialaitokselta työttömäksi joutunut Torsti Sirén puolustelee maisteri Hanna Smithin epäluulokampanjaa venäläisiä vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/mpkkn-strategialaitokselta-tyottomaksi.html

 

[15] Maisteri Hanna Smith ja Iltalehti pimeissä puuhissa russofobian rakentajina http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/maisteri-hanna-smith-ja-iltalehti.html

 

[16] Onko venäläistä demokratiaa? http://www.kauppatie.com/2008/10-2008/4.pdf ja http://www.freezepage.com/1421484056BEDTTQBBMP

 

[17] Juha Molari 2009. S. 188. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/21601/qevankel.pdf?sequence=2

 

[18] USA, EU ja Suomi kiristävät mielipidekontrollia ja –valvontaa ”venäläismielisiä” vastaan http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/usa-eu-ja-suomi-kiristavat.html

 

[19] Viron poliittinen eliitti löysi taas James Bondin: Aleksei Dressen pidätettiin. http://juhamolari.blogspot.fi/2012_02_01_archive.html

 


[20] Onko tietosuojavaltuutettu arvioinut FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua tiedustelutoimintaa suomalaisissa pankeissa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/onko-tietosuojavaltuutettu-arvioinut.html


KIRJOITTAJA tahtoo maailmaan rauhaa. Kuva elokuulta 2014 Moskovan tuntumasta: olen matkalla datshalle illanviettoon ja saslikin syöntiin. Sain viettää iltaa kahden ns. "vihreän miehen" kanssa, joka olivat turvaamassa Krimin kansan itsemäärämisoikeutta vapautua Kiovan junttahallinnosta.

 Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha