torstai 5. helmikuuta 2015

Kajanmaa, Klintsevich, Frolov: Mitä USA tahtoo Ukrainan aseavulla?

Upseerit Petteri Kajanmaa ja Franz Klintsevich


Maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti Petteri Kajanmaa toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa 5. helmikuuta 2015, että Amerikan Yhdysvallat ilmoitti varustavansa Ukrainaa sotilaallisesti, jotta Venäjä voitaisiin provosoida sotaan osalliseksi:

"Ehdotetulla aseavulla ei ratkaistaisi sotaa vaan pidettäisiin sotatoimet käynnissä aiempaa tasaisempina. - - -Poliittisesti saatetaan toivoa esimerkiksi, että Ukrainan aseistaminen saisi Venäjän tukemaan kapinallisia nykyistä enemmän, jolloin kansainvälinen yhteisö pääsisi aukottomammin todentamaan Venäjän osallisuuden."[4]

Petteri Kajanmaa on tehnyt joko itsenäisesti aivan samat päätelmät tai lukenut, mitä Venäjän duuman puolustusasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Franz Klintsevich lausui tiedotusvälineille vain muutama päivä aiemmin 2.2.2015. Mahdollisesti ihan hyvä tämä näkökulma uutisoinnissa, sillä Helsingin Sanomien viesti suomalaisille menee luultavasti uskottavammin läpi suomalaisen upseerin kuin venäläisen upseerin sanomana.

Klintsevich muistuttaa myös siitä, että Amerikan Yhdysvallat on itse asiassa suorittanut jo pitkään asetoimituksia Ukrainalle.  Tämän uuden ilmoituksen ja mahdollisen lisääntyvän aseavun avulla USA:n tarkoituksena on vetää Venäjä Ukrainan konfliktiin. USA:n äskeiset ilmoitukset sota-avun antamisesta Ukrainalle on pyrkimys ”provosoida Venäjä mukaan Ukrainan sotaan”.[2]

Näin 2.2.2015 [2] on analysoinut Franz Klintsevich (Франц Клинцевич), joka palveli menestyksellisesti desanttina vuosikaudet Afganistanin sodassa ja toimii nykyään mm. Afganistanin venäläisveteraanien puheenjohtaja. Klintsevich on myös Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustaja Smolenskin alueelta Venäjän duumassa, jossa hän toimii mm. Puolustuskomitean varapuheenjohtajana.Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti korostaneet, että Venäjä voi tarvittaessa auttaa ja tukea Ukrainaa, jotta osapuolet pääsisivät rauhanomaiseen ratkaisuun, mutta Venäjä ei ole valtiona osallinen sodassa. USA:n uusimmat tiedotteet New York Times –lehdessä ja muualla amerikkalaisista asetoimituksista Ukrainaan on yritys ”vetää Venäjä Ukrainan konfliktiin”. ”Luulen, että tämä tieto on vuodettu eräänlaisena koepallona. Yhdysvallat on tietenkin ensisijaisesti kiinnostunut Venäjän reaktiosta”. Venäjä on ollut hyvin tietoinen siitä, että Yhdysvalat on jo pitkään toimittanut aseita Ukrainalle. Mutta nyt uusien tietojen valossa USA voisi toimittaa aseita hyvin eri mittakaavassa.[2]

Jos Amerikan Yhdysvallat menettelee tietovuotonsa mukaisella tavalla ja siirtää asetoimitukset Ukrainalle aivan uudelle tasolle, niin tämä johtaa peruuttamattomiin seurauksiin. Klintsevichin kollega Venäjän duuman puolustuskomiteassa Viktor Zavarzin on vedonnut siihen, että Yhdysvallat säilyttäisi harkintakyvyn ja kohtuuden.

Klintsevich muistuttaa, että tällä hetkellä ns. Länsi ei anna Ukrainalle rahaa talouteen, maatalouteen tai sosiaalisiin tarpeisiin, vaan ainoastaan Ukrainan sotaan. Länsi tarvitsee sotaa.

Toisaalta USA ”tarvitsee” Novorussian (Uuden Venäjän) sotaa ponnahduslaudaksi toimiin Venäjää vastaan. Nato aikoo horjuttaa tilannetta mahdollisuuksiensa mukaan. Venäjän alueelle on saapunut pian 7,1 miljoonaa pakolaista, mikä luo myös sisäisiä jännitteitä. Ukrainassa on kuollut tuhansia ihmisiä, joilla on sukulaisia ja ystäviä.

Toinen syy Ukrainan invaasiosta Novorussian alueelle on se, että Luganskin ja Donetskin alueen liuskekaasun varannot ovat mittavat. Länsi haluaa hallita näitä mekanismeja. Klintsevich kertoo Hitlerinkin sanoneen erään kerran, että ”Emme välitä Neuvostoliitosta, vaan tärkein tavoite on Donbass”. Silloin Hitler ei tiennyt vielä mitään liuskekaasusta.

Venäjän duuman Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan Venäjällä ei ole mitään suunnitelmia toteuttaa sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa vastaan, mutta Venäjä kyllä varoittaa, että Venäjällä on riittävät voimat vakavaan iskuun, jos Venäjä kokee uhkaa Venäjän federaation aluetta ja maansa alueella asuvia kansalaisia vastaan.[3] Venäjää vastaan kohdistuu vakava uhka jo tällä hetkellä, kun Amerikan Yhdysvaltojen ammattisotilaita siirretään Venäjän rajoille ja näillä sotilailla on nykyaikainen varustus.


Kirill Frolov: USA tahtoo tuhota ja valloittaa Venäjän
- West is addicted to war.


USA:n motiiveja on arvioinut vähemmän luottavaisesti voimakkaita tunteita herättävä ortodoksisen uudistusliikkeen johtohahmo Kirill Frolov, joka on Ukrainassa leimattu vakaumuksensa johdosta jopa sotilaallis-patrioottiseksi kiivailijaksi. Erityisesti Kiovan nykyjohtajia ovat ärsyttäneet hänen uskonnollisen yhdyskuntansa rukoukset, joissa kiinnitetään huomiota niihin toistuviin laittomuuksiin, joita Ukrainan hallinto sallii tapahtua ortodoksista kirkkoa vastaan.

Frolovin mukaan Kiovan sotilasjuntan ”Projekti Ukrainan” tarkoituksena on, että Venäjä luopuisi ortodoksisesta tietoisuudesta, omasta ortodoksisesta venäläisestä historiastaan sekä sen merkityksestä. Kirill Frolov puhuu avoimesti Ukrainan juntan suorittamasta kansanmurhasta Novorussian alueella.[5][6] Kyse on nyt pyhästä sodasta fasismin ja venäläisen sivilisaation välillä. Kirill Frolovin ortodoksinen asiantuntijayhteisö on julkaissut tammikuussa 2015 raportin siitä, miten vuoden 2014 aikana Venäjä kohtasi ennennäkemättömän tilanteen siihen nähden, mitä Neuvostoliiton jälkeinen aika on ollut: Amerikan Yhdysvaltain täysimittaisen hybridisodan Venäjää vastaan maailmanlaajuisesti.

Frolov kritisoi, että vakavista seurauksista Venäjän talouteen ja verisestä Ukrainan sisällissodasta huolimatta merkittävä osa venäläistä poliittista eliittiä ei vieläkään ymmärrä hybridisotaa, joka muodostaa vakavan uhkan Venäjää vastaan. Mediassa keskustellaan vain siitä, että alkaako kylmä sota Venäjää vastaan vai ei.

Frolov esittelee erilaisia näkökohtia siinä, miten Yhdysvaltojen toimia arvioidaan. Joillekin USA:n toimet ovat vain vastauksia Venäjän liialliseen voimapolitiikkaan. Muutamilla on pragmaattisempi näkemys, kun nämä uskovat Venäjän vain suojelevan poliittista ja diplomaattista kenttäänsä. Nämä pohtivat jopa mahdollisuutta, että Venäjä voisi neuvotella aktiivisesti USA:n ja EU:n kanssa mahdollisesta kompromissista. Tuota sinisilmäisyyttä on vaalittu senkin jälkeen, että USA:ssa on julkisesti kaavailtu Venäjälle Iranin ja Pohjois-Korean kohtaloa. Frolovin asiantuntijaryhmä kritisoi, että edellä kuvatut näkemykset ovat vaarallisia harhoja ja rakentavat väärät strategiset tavoitteet Venäjän sisäpolitiikalle ja ulkomaanpolitiikalle.

Frolovin mukaan Yhdysvaltain politiikalla on yksi motiivi: Venäjä on sen vihollinen №1. USA:n hybridisodankäynti Venäjää vastaan on ennennäkemätön ja se sisältää useita eri osia. Yhdysvaltain ohjaaman Kiovan nukkehallituksen avulla (1) USA käy aseellista sotaa venäjämielisiä Novorussian joukkoja vastaan. (2) USA käy myös taloussotaa ja pakottaa EU:n pakotteisiin Venäjää vastaan sekä vaikuttaa globaaliin öljymarkkinoihin ja yrittää luoda valuuttasotaa Venäjän ruplaa vastaan. (3) USA käy informaatiosotaa, jossa se demonisoi Venäjää ja sen presidenttiä Vladimir Puinia globaalissa mediassa, jotka suorittavat tehtäväänsä Yhdysvaltain valvonnassa. (4) USA käy poliittista sotaa kannustamalla hajaannukseen Venäjän poliittista eliittiä ja tukemalla Venäjän alueella sellaisia ryhmittymiä, jotka voisivat järjestää mellakoita. (5) USA harjoittaa diplomaattista sotaa pyrkien hankkimaan liittolaisikseen ja kumppaneikseen Venäjään sympaattisesti asennoituneita valtioita, kuten Iran, Intia ja Kuuba. Toistaiseksi menetelmä ei ole onnistunut, mutta USA:n viralliset edustajat ovat voimistaneet käyntejään näissä maissa ja suostutelleet näiden maiden johtajia.

Amerikan Yhdysvallat on asettanut tavoitteekseen Venäjän valtion poistaminen jo lyhyellä aikavälillä. Tärkein tehtävä tavoitteen saavuttamiseksi on kaataa presidentti Vladimir Putin. Kirill Frolov korostaa, että Venäjälle tulisi luoda valtakunnallinen, suuri patrioottinen verkosto, joka vastustaa värivallankumouksia ja muita vastaavia tapoja tuhota Venäjän yhteiskunnan yhtenäisyytä.

USA uskoo voittavansa maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin avulla ”hallitussa kaaoksessa” sekä maailmanlaajuisessa sotilaallis-poliittisessa epävakaudessa. USA:n tavoite on hajottaa Venäjän federaatio sekä siirtää sen alueita kansainväliseen valvontaan, joka myöhemmin siirtäisi alueet USA:n armeijalle.

Barack  Obama kokee jopa vahvaa henkilökohtaista vastenmielisyyttä Vladimir Putinia vastaan: kun Obama tukee voimakkaasti tietynlaisia LGBT-liberaaleja arvoja, niin Obama saa itsekin maassaan vastustusta konservatiivisilta kristityiltä ja perinteisten arvojen kannattajilta. Juuri Vladimir Putin tietämättään osallistuu Amerikan sisäiseen poliittiseen polemiikkiin, kun tukee Venäjän perinteisiä moraalisia arvoja.Tammikuussa 2015 Kirill Frolov julkaisi kirjansa Novorussian pyhästä merkityksestä.[6] Hän arvioi Novorussian perustamisen tehtäväksi vapauttaa Venäjän ortodoksit slaavit, kreikkalaiset ortodoksit ja arabiortodoksit hyökkääjien harhaopeilta: Uusi Venäjä (Novorussia) on keskeinen perusta ortodoksisen Venäjän keisarikunnan rakentamiselle, ortodoksisen sivilisaation rakentamiselle.  Tätä johtopäätöstä hän perustelee laajalla historiankatsauksella alueen tapahtumiin vuosisatojen aikana. Hän kuitenkin valittaa vuoden 1917 kansallista katastrofia, jolloin Novorussian nimi kiellettiin ja siitä tuli kasvoton ”Kaakkois-Unkari”, vaikka Novorussia on oikeastaan Lounais-Venäjää. ”Ukrainisaatio” (Украинизация) on historiallinen muisto Venäjan kansan kansanmurhasta. Kaikkein koviten sen kohtalon käynyt läpi Novorussia. Vuoden 1923 NKP:n säädös suorastaan pakotti ”Ukrainisaatioon”. Vuoden 1939 alueellisessa kansanäänestyksessä 82 %:a väestöstä kannatti venäjänkieltä. Hän selvittää myös seikkaperäisesti käsitteet Novorussia (Uusi Venäjä, Новороссия) ja Malorussia (Pikku Venäjä, Малороссия, Ukraina).[6]
VIITTEET:

[1] Клинцевич: США провоцируют Россию поставками вооружений на Украину http://ria.ru/world/20150202/1045462635.html

[2] США провоцируют Россию на войну в Украине – депутат Госдумы


[3] Франц Клинцевич: Новороссия нужна США для размещения там высокоточного оружия (интервью). 27.1.2015. http://globalconflict.ru/interviews/93364-franc-klincevich-novorossiya-nuzhna-ssha-dlya-razmeshheniya-tam-vysokotochnogo-oruzhiya-intervyu-2

 [4] Asiantuntija: Ukrainan aseapu ei ratkaisisi sotaa kapinallisia vastaan

Suomalaisasiantuntijan mukaan Ukrainan ehdotettu aseistaminen ei ratkaisisi sotaa kapinallisia vastaan. 5.2.2015 Tommi Hannula, HELSINGIN SANOMAT http://www.hs.fi/ulkomaat/a1423031396911?jako=ee6f8f8f170acbe7b27988ea6358b957&ref=fb-share


[5] Спасти Россию.http://news-front.info/2015/01/28/spasti-rossiyu-kirill-frolov/


[6]  Сакральные смыслы Новороссии http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422135360KIRJOITTAJA on riippumaton, sitoutumaton suomalainen mies, joka ei tahdo Suomen valtion tekevän taas niitä virheitä, joita sotiin johtanut epäonnistunut politiikka ilmensi. Suomalaisten ei pidä ajatella sen enempää Amerikan Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin kuin Venäjän Federaation intressien tyydyttämistä, vaan Suomen omaa etua tässä maailmassa ja tässä ajassa.
 Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha