tiistai 7. huhtikuuta 2015

Tietosuojavaltuutettu Aarnio 7.4.2015: pankit voivat kysyä asiakkaidensa poliittisia suhteita

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio antoi 7.4.2015 vastauksen diaarinumero 3265/452/2014 koskien tiedusteluani pankkivirkailijoiden suorittamista poliittisista ja valtiollisista kyselyistä, joita pankit suorittavat Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn FATCA-sopimuksen nimissä.Olin ottanut yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon asiassa, joka koski pankkivirkailijoiden suorittamia kyselyitä pankkiasioinnin yhteydessä. Sähköpostissani kerroin esimerkkejä tilanteista, joissa minulta sekä Venäjän kansalaisuuden omaavilta tutuiltani oli kysytty mm. poliittisia mielipiteitä liittyen Venäjän tilanteeseen, vieraan vallan sotilastehtävissä toimimisesta sekä venäläisten pankkitilien omistamisesta. Kysyin, onko tietosuojavaltuutettu arvioinut pankkien tekemiä kyselyjä, joita nämä suorittavat FATCA-sopimuksen nimissä sekä missä määrin ko. kyselyt toteuttavat tietosuojasta ja yksityisyydestä säädettyjä Suomen lakeja. Kysyin myös, onko kysymysten sisältöä tarkastettu ja asiassa ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimesta. Esitin huoleni mahdollisesta lainvastaisesta tiedustelusta.Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vastasi henkilötietolain 38.1 §:n perusteella tietosuojavaltuutetun antaen henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjeistusta ja neuvontaa sekä valvoen henkilötietojen käsittelyä. Aarnio viittaa pankeille asetettuihin velvollisuuksiin kysyä asiakkaaltaan eri laeissa. Luottolaitoslain 15 luvun 18 §:ssä on pankeille asetettu velvollisuus tuntea asiakkaansa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi säädetyn lain 9 §:n mukaan pankilla on selonottovelvollisuus asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Rahanpesulain 20 §:n mukaan pankeilla on tehostettu tuntemisvelvollisuus (17 §) poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön. Pankilla tulee olla asianmukaiset riskiperusteiseen arviointiin pohjautuvat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai onko hän ollut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.


Tietosuojavaltuutettu Aarnio muistuttaa vastauksessa, että FATCA-sopimus on saatettu Suomessa voimaan helmikuuta 2015 lukien. FATCA:n tarkoituksena on, että pankki tunnistaa Yhdysvaltoihin verovelvolliset asiakkaat ja luovuttaa heitä koskevaa tietoa edelleen Verohallinnolle. FATCA-sopimuksen perusteella tehtävät kyselyt on tarkoitettu rajoittumaan vain tietoihin, jotka ovat tarpeellisia sen selvittämiseksi, onko taho verovelvollinen Yhdysvaltoihin.

Tietosuojavaltuutettu pyrkii ohjaustoiminnan avulla vaikuttamaan siihen, että pankit rekisterinpitäjinä osaisivat lain vaatimukset edellyttämällä tavalla kertoa asiakkailleen, mitä tietoa he asiakkaistaan käsittelevät ja mihin tiedon käsitteleminen perustuu.


Tietosuojavaltuutettu on antanut myös 22.8.2014 valtiovarainministeriölle lausunnon diaarinumero 1742/03/2014 koskien FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja veromenettelystä annetun lain muuttamista.
KIRJOITTAJA on poliittisesti riippumaton itsenäinen ihminen.


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)