keskiviikko 17. elokuuta 2016

Pyysin poliisihallitusta selvittämään Jessikka Aron rahoituskampanjan laillisuudenOlen lähettänyt sähköisesti oheisen tutkintapyynnön poliisihallitukseen.


Sama tekstimuotoisesti:

Poliisihallitus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Helsingissä 17. elokuuta 2016
Asia: tutkintapyyntö
Pyydän poliisihallitusta tai muuta asiasta vastaavaa lainvoimaista viranomaista selvittämään Jessikka Henni Maria Aron joukkorahoituskampanjan lainmukaisuus Suomessa sekä missä määrin toteutettu joukkorahoituskampanja on ristiriidassa rahankeräyslain kanssa ja suomalaisen verolainsäädännön kanssa.  

Yleisradion toimittaja Jessikka Henni Maria Aro on tunnustanut 16.8.2016 Facebook-päivityksessään, että hän on kerännyt joukkorahoituskampanjalla 30 649 USD.[1]


Uusi Suomi –verkkosivusto on myös kertonut 17.8.2016, että Yleisradion toimittaja Jessikka Aro on kerännyt noin 30 000 Yhdysvaltain dollarin joukkorahoituksen kirjaprojektilleen.[2] 

Koska Jessikka Aron joukkorahoituskampanjasta on julkisesti jo yleisesti uutisoitu ja joukkorahoituskampanjasta on ollut aiempia poliisihallituksen linjanvetoja sekä asiaa koskeva lakihanke on vireillä, niin tämän tapauksen laillisuuden selvittämisellä on myös erityinen julkinen intressi – ja toivottavasti jo ennen kuin kaikessa innossa pyöräytetyt yhä uudet ”joukkorahoituskampanjat” nousevat kuin sienet sateella.

Suomen laki ei salli yksityishenkilön keräävän vastikkeettomia lahjoituksia, vaan rahankeräykseen tarvitaan lupa viranomaisilta ja käytännössä vain yleishyödylliseen tarkoitukseen rahaa keräävä rekisteröity yhdistys voi sellaisen saada. Vuonna 2012 joukkorahoituksen avulla kustannettu ruotsin kielen oppikirja herätti poliisihallituksen kiinnostuksen juuri tästä syystä ja lopulta kerätyt rahat palautettiin.[3] On vaikea nähdä mitään asiallista eroa Jessikka Aron kirjahankkeen joukkorahoituksella ja ruotsin kielen oppikirjan joukkorahoituksella.

Median tietojen mukaan vuonna 2012 poliisihallitus halusi tietää ruotsin oppikirjan tekijöiltä, oliko kyseessä rahankeräyslaissa tarkoitettu rahankeräys, joka on kielletty yksityishenkilöiltä. Ihmiset antoivat projektiin rahaa amerikkalaisen Kickstarter-palvelun kautta. Ruotsin kirjan tekijöiden mukaan sivustolla tarjottiin kirjan ennakkotilauksia tai siihen liittyviä tuotteita.  

Hallituksen esitys HE 46/2016 vp eduskunnalle joukkorahoituslaiksi muistaa ruotsin kirjan rahakeräyksestä, mutta itse joukkorahoituslaki on edelleen hallituksen esityksen jälkeenkin vain vireillä.
HE 46/2016 vp:

”Rahankeräyslain mukaan rahan lahjoittajana keräykseen osallistujalle saa antaa vastikkeeksi ainoastaan rahankeräysluvan saajan tai keräyksen tunnuksen (keräystunnus), jolla ei ole itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa. Jos vastikkeeksi tarjotaan mikä tahansa objekti, jolla on itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa, toiminta ei ole rahankeräystä, vaan lähtökohtaisesti normaalia liiketoimintaa, jossa vaihdanta-arvoinen objekti vaihtaa omistajaa vastiketta eli käytännössä rahaa vastaan. Rajanveto voi kuitenkin käytännössä olla hankalaa, kuten on monessa yhteydessä käynyt ilmi. Muun muassa Senja Larsenin vetämä joukkorahoituskampanja, jonka tavoitteena oli ”Senja opettaa sinulle ruotsia” –kirjan tuottaminen ja toimittaminen projektia rahoittaneille yksityishenkilöille, katsottiin tuotteen ennakkomyynnin ja markkinointikampanjan sijaan rahankeräykseksi rahankeräyslain noudattamista valvovan Poliisihallituksen toimesta”.

”Hyödykemuotoiseen joukkorahoitukseen sisältyy tietynasteinen harmaa alue, jossa joudutaan pohtimaan toiminnan suhdetta peiteltyyn rahankeräykseen. Vastikkeellisen toiminnan tulisi olla aitoa, normaalia kaupankäyntiä, jossa suoritus ja sen vastasuoritus kohtaavat toisensa aidon kaupankäynnin tavoin ajallisesti, määrällisesti ja laadullisesti.”


Hallitus on esityksessään käsitellyt joukkorahoitusta vain yritysten toimintana sekä liittynyt myös ESMA:n huomautukseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja selvittämiseen joukkorahoituksen yhteydessä. Joukkorahoituksena toteutetun yksityisen kirjoittajan kirjahanke, joka on toteutettu ainakin valtaosin vastikkeettomasti tai vain lupaukset antaen (mahdollisesta postitettavasta allekirjoitetusta kirjoittajan valokuvasta ja mahdollisesti joskus valmistuvan kirjan toimittamisesta lahjoittajalle) vaikuttaa rahankeräyslain alaiselta rahoitukselta, jonka arvoa myös verottajan kanssa ei ole arvioitu asianmukaisesti.

Valmisteilla olevan Joukkorahoituslain 1 §:n 4 momentin mukaan rahankeräykseen sovelletaan rahankeräyslakia siten kuin rahankeräyslain 3 §:ssä säädetään. Esimerkiksi vastikkeettomasta lahjoitusmuotoisesta joukkorahoituksesta säädettäisiin edelleen rahankeräyslailla siltä osin kuin yleisöön vetoamalla pääsääntöisesti rahankeräysluvan nojalla kerätään varoja yleishyödylliseen tarkoitukseen. Muulla tavoin toteutettu yleisöön kohdistettu vastikkeeton lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus on rahankeräyslain nojalla kiellettyä ja rahankeräysrikoksena rangaistavaa.

[1] Facebook: Jessikka Aro https://www.facebook.com/jessikka.aro/posts/1147345911978401?pnref=story

Tutkintapyynnön jättäjä:


Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha