sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Julkisen sanan neuvostoon 8.11. jätetyn kantelun täydentäminen 9.11.2014

Haluan tässä tarkentaa vielä kanteluni viestiä. 8.11.2014 olen jättänyt Teille kantelun Iltasanomien ja Antti Honkamaan juttua 8.11.2014 koskien: ”Venäläisen parlamentaarikon outo ehdotus: Kaikille venäläisnaisille jaettava Putinin spermaa”.  

Iltasanomat 8.11.2014. Toimittaja Antti Honkamaa: Venäläisen parlamentaarikon outo ehdotus: 
Kaikille venäläisnaisille jaettava Putinin spermaa
Kantelussani viittasin journalistin ohjeissa kohtiin 8, 10 ja 12. IS:n ja Honkamaan jutun mukaan ”venäläismediassa” olisi ollut juttu aiheesta. Kantelussani moitin sitä, että  International Business Times –lehdessä (IBTimes.com) ei ole Mizulinaan liittyvää juttua Putinin sperman levittämisestä,  mutta IBTimes.co.uk:ssa on artikkeli, jossa on myös viittaus Trust-mediaan. Näin ollen Iltasanomat olisivat voineet jo IBTimes.co.uk:n avulla tunnistaa Trust sekä selvittää journalismin vaatimukset täyttävällä tavalla sen taustat ja uskottavuus. Iltasanomat vaikenee kokonaan, että kyseessä on Trust, vaikka IBTimes.co.uk oli sen ilmoittanut. Iltasanomien mukaan kyseessä olisi "venäläismedia", eikä muuta tietoa IS anna. 

Väite ”venäläismediasta” on valheellinen, niin kuin myös väite parlamentaarikon sperma-ehdotuksestakin. Sperma-ehdotusta ei ole missään Mizulinan henkilökohtaisella web-sivustolla tai duuman puheiden muistiinkirjoituksissa. 

IS:n valhe on ilmeisemmin jopa erityisen tietoinen, koska kansainvälisessä englanninkielisessä mediassa on varsin vaivattomasti nähtävissä, että käytetty lähde Trust on ukrainalainen media. Trust-lehden alkuperän voi tarkistaa myös monella eri tavalla.

Kansainvälisestä mediasta käy selvästi ilmi, että väitteen lähteenä on ollut Trust-sivusto. Trust-sanomalehti toimii ja on perustettu Ukrainan Kiovassa, jossa se on toiminut 18.5.2009 lähtien. Trust on sanomalehdeksi erikoinen, että se ei anna kotisivuillakaan mitään yhteystietoja siitä, kuka olisi sen päätoimittaja, missä olisi toimituksen osoite tai ylipäätänsä mitään toimittajien nimiä ei anneta julkisuuteen. Lähteen kyseenalainen alkuperä tulisi virittää ammattitoimittajan erityisen kriittisyyden esitettyä sensaatiota kohtaan.

Esimerkiksi Daily Mail – kaikesta kielteisestä sensaatiomaisesta uutisoinnistaan huolimatta – menettelee vastuullisemmin, kun Daily Mail kertoi lähteeksi ”the Russian-language newspaper Trust” ja viittasi artikkelissa Mihail Klikshinin arvioon, jonka mukaan tuo outo väite ”on täyttä sontaa ukrainalaisesta keltaisesta lehdistöstä”. Sitä tarkennusta ei Iltasanomat ja Antti Honkamaa enää sisällyttänyt juttuun niin kuin ei ilmaissut mitään muutakaan kriittisyyttä sensaation todenperäisyyttä vastaan. Tämä on ilmeisesti journalistin ohjeiden vastaista. 

Journalistin ohjeiden 8 kohdassa sanotaan selvästi, että ”journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Kohdassa 10 lausutaan, että ”tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu”. Kohdassa 12 vaaditaan, että ”tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus”.


Iltasanomien ja Honkamaan menettely artikkelin julkaisemisessa loukkaa monella tavalla luottamusta suomalaiseen mediaan ja journalismiin. Kansainvälisten jännitteiden kiristyneessä tilanteessa on tuskin vastuullista journalismia poimia yhden vastapuolen anonyymiltä web-sivustolta huikeita sensaatioita ja julkaista ne toisen vastapuolen aitoina pyrkimyksinä ilman asianmukaista kriittisyyttä ja pyrkimystä tietojen tarkistukseen, mitä olisi ollut kuitenkin tässäkin tapauksessa tarjolla läntisessäkin mediassa runsaasti.


Kirjoittaja:


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha