Statcounter

torstai 15. joulukuuta 2016

Ev.lut. kirkko ja Samuli Suonpää mustamaalaavat migrin ”uskonnolliseksi inkivisitioksi”Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehden Valomerkin toimittaja Samuli Suonpää julkaisi seurakuntien virallisessa lehdessä – kirkollisverorahoilla maksetussa julkaisussa – erittäin mustamaalaavan jutun Maahanmuuttovirastoa vastaan.

Samuli Suonpään kirjoitus Valomerkissä


Samuli Suonpää leimasi Maahanmuuttoviraston nykypäivän inkvisiittoriksi. 


Suonpään mukaan olisi suorastaan tappamiseen verrattavaa kuulustelua, että turvapaikanhakijalta kysytään sitä, millaiseen Jeesukseen tämä sanoo uskovansa kristittynä. 

Suonpää kirjoitti hyvin tuohtuneena, että migri tekisi uskontoon liittyviä kyselyjä ”viidesläisen herätysliikkeen” vääristämässä ”oletko uskossa” –muodossa.
Inkvisition puolesta papit kuulustevat miestä tämän vääräuskoisten uskomusten johdosta.


Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ilmoitti seurakuntayhtymien lehdessä Valomerkki näkemyksenään, että mitään uskontoon liittyviä kyselyjä ei pitäisi tehdä. Kaikki tulisi olla avointa ja vapaata. 

Inkvisitio piti maan puhtaana polttamalla vääräuskoiset.

Itse olen kerran tavannut teologian ylioppilas Samuli Suonpään, kun hän saapui kotiini tekemään juttua minun aikeestani tulla papiksi takaisin. Tuo aie ei koskaan toteutunut, huolimatta siitä että olen ollut yli 20 vuotta pappina ja koulutukseltani teologian tohtori. Irja Askolan ja Helsingin tuomiokapitulin saamien tietojen perusteella, joita he eivät koskaan kysyneet itseltäni, olisin vakaumukseltani sopimaton.

Suonpää ei todellakaan tehnyt yhtään uskoon liittyvää kysymästä edes tuossa tapauksessani, vaan olisi tahtonut keskustella vain poliittisista nimistä ja suhteista. Koin tilanteen vastenmieliseksi. Näkökulma vielä hiukan paheni, kun uskoon liittyvät vastaukset leikattiin pois radiojutusta. Olisiko Suonpään omassa tehtävässä ollut tuolloin ja senkin jälkeen hitunen ikvisitiota, mutta se poliittisesti määrättyä?

Suonpään kirjoitus nousee politiikasta, ei teologiasta


Valitettava epäluottamus Suonpään kirjoitusta kohtaan johti lopulta yhteydenottoon Maahanmuuttovirastoon asian johdosta. Mahdollisesti Samuli Suonpäätä ohjaa kirjoituksessaan sittenkin vähemmän teologiset ja kristilliset näkökohdat, kuin poliittiset päämäärät.

Samuli Suonpää lopettaa kirjoituksensa julistaen Migrin toiminnalle Jeesuksen julistaman tuomion kovuudesta (Matt. 25:31–46), kun Migri ei ota Suomeen kaikkia kodittomia.

Samuli Suonpään viittaus Tuomiosunnuntain evankeliumiin Matteuksen evankeliumin 25 lukuun ei nouse kuitenkaan evankeliumin itsensä sanomasta, vaan toimittajan ja teologian ylioppilaan omasta poliittisesta pyrkimyksestä. 

Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luvun tuomion kuvaukset vastaavat Jeesuksen kertomiin Voi-huutoihin lainopettajille ja fariseuksille sekä paatuneelle Jerusalemille, eikä siinä näkökulmana ole hitusen vertaakaan Maahanmuuttoviraston turvallisuuspaikkahaastattelut: 


”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta! Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille” (Matt. 23:34–38).


”Paatunut Jerusalem” saa Tuomiosunnuntain evankeliumissa tuomionsa, koska se hylkäsi kodittomana, nälkäisenä ja köyhinä luokse saapuneet Jeesuksen seuraajat, jotka julistivat hyvää sanomaa. Tämä on kirkollisessa saarnaperinteessäkin ymmärretty toista vuosituhatta, mukaan lukien Martti Luther, mutta nyt omalaatuista poliittista viestiä välittävä evankelisluterilainen kirkko näyttää hukanneen yhteydet teologiseen traditioonsa.

Minua aidosti murehduttaa, että evankelisluterilainen kirkko antautuu niin politisoituneeseen asenteeseen jopa suomalaisia viranomaisia vastaan, jotka tekevät työtänsä virkavelvollisuuksien ja lakien mukaisesti. Politisoituneeseen asenteeseensa innostunut kirkko hukkaa omat yhteydet teologiseen traditioonsa ja evankeliumeihin. 

Samuli Suonpään vaikuttava asema ev.lut.kirkon tiedotuksessa hämmentää pohtimaan sekä kirkon omia tavoitteita että Samulin henkilökohtaista vakaumusta.
Miksi Samuli kirkon edustajana rakentaa epäluottamusta Suomen viranomaisia ja instituutioita vastaan? Miksi sinä Samuli teet näin?Maahanmuuttovirasto


Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari kertoi 15. joulukuuta 2016 puhelimitse, että hän on tietoinen Samuli Suonpään kirjoituksesta.

Härkisaari ei nähnyt migrin toiminnassa sellaista ongelmaa, kuin Suonpää esittää. Itse asiassa uskontoon liittyvät kysymykset nousevat itsensä turvapaikanhakijan omasta ilmoituksesta. 

Viranomaisten työvelvollisuuteen kuuluu arvioida turvapaikanhakijan omaa kertomusta. Mikäli turvapaikanhakija on itse ilmoittanut tarpeen turvapaikalle uskonnollisista syistä, niin näitä seikkoja kuullaan häneltä. Jos hakija ilmoittaa tarpeen turvapaikalle seksuaalisen taipumuksensa johdosta, niin näiden kertomusten luotettavuutta tarkistetaan häneltä. 


”Turvapaikanhakija on itse ilmoittanut perusteensa hakemukselle, niin silloin migrin työhön kuuluu uskontoon liittyvät kysymykset”.
”Olennaista ei ole oikeauskoisuus vastauksissa, viranomaisten näkökulma asiaan on toisenlainen”.


Härkisaari kertoo myös viranomaisten selvittävän, miten todennäköistä on, että turvapaikanhakija joutuisi lähtömaassaan vainotuksi.  Hän muistuttaa Suonpään käyttämän menetelmän riskistä: henkilöiden itsensä kertomukset saattavat olla epätarkempia, tarkoitushakuisempia ja vauhdikkaampia, kuin viranomaisten asiakirjoissa tallennetut tapahtumien ja keskustelujen kuvaukset.


Kerroin Härkisaarelle, että en voi mitenkään uskoa Maahanmuuttovirastoa inkivistioksi, sillä olen itse nähnyt, miten terrorismin rikoksesta kansainvälisesti etsintäkuulutettu henkilö osallistui mielenosoitukseen minua vastaan. Jos migri sallii turvapaikan tällaisessa tapauksessa, niin migriä ei todella voi moittia rasismista!


Myöhemmin saan tutustua myös tarkemmin Maahanmuuttoviraston uskontoon liittyviin kysymyksiin ja tutkinnan johtoon.


Kirjoittaja viimeisimmän työpaikkansa tuntumassa muistomerkillä


Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha