lauantai 20. toukokuuta 2017

Olen luopunut lopullisesti puhelinyhteyksistä

Olen tänään luopunut puhelimesta ja puhelimen käytöstä. En ole aikomuksessa edes hankkia tämän elämäni aikana puhelinta takaisin.

Minuun saa varmasti yhteyden niin kuin sai 1980-luvullakin: kirjeitse. Lisäksi moderni teknologia tarjoaa sähköpostin mahdollisuuden. Käytän sähköpostia lähes joka päivä.

Puhelimeni käyttötarkoitus oli tähän saakka lähinnä pitää yhteyttä vaimooni ja äitiini. Äitini on vastustanut puhelimestani luopumista, mutta hän löytää puheyhteyden vaimoni puhelimen kautta tarvittaessa.

Tärkeintä on sopia asiat ja tapaamiset etukäteen - ja puhua kasvotusten.

En katsoa, että puhelimestani luopuminen mitenkään vähentäisi kyberuhkien kyyläämistä, sillä tuskin missään tilanteessa kukaan viranomainen edes ajattelisi osa-aikaisen siivoojan puhelimen seurantaa missään muodoin. Puhelimestäni luopuminen ei liity siis tuollaisiin salaliittoihin.

Tosiasiallisesti puhelimestani luopuminen kärjistyi tunnepurkaukseen, jossa uskalsin ilmaista pitkäaikaiseni toiveeni vapauttavalla tavalla: heitin puhelimeni voimalla seinään.

Puhelimessani oli ollut hiukan käyttöhäiriöitä, mutta en halunnut hukata taas rahaa uuden ostoon. En ylipäätänsä pidä puhelinriippuvuudesta, että se pitäisi olla joka paikassa aina mukana tavoittamista varten. Nyt olen vapaa puhelimen avulla tavoitettavuudesta, kun sitä puhelinta ei enää ole.

Vapauden lisäksi toinen tärkeä syy puhelimesta luopumiselle oli taloudellinen ajattelu. Miksi kuluttaa muutama sata euroa vuodesa puhelinmaksuihin, kun sitä rahaa ei ole muutoinkaan tarpeeksi?Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

torstai 27. huhtikuuta 2017

54 %:a suomalaisista uskoo terrori-iskuun vuoden sisällä SuomessaTaloustutkimuksen kyselyn mukaan 54 %:a suomalaisista uskoo terrori-iskuun Suomessa vuoden sisällä. Nämä suomalaiset pitävät terrori-iskua vähintään melko todennäköisenä. Tutkimukseen vastasi 1002 ihmistä.


Ylen jutussa konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Irak-projektin johtaja Hussein Al-Taee kommentoi tutkimusta sekä viittaa vierastaistelijoiden aiheuttamaan uhkaan arvioidessaan tutkimuksen tulosta:


”Vierastaistelijoiden suunnitelmat pitäisi kyetä havaitsemaan siellä, missä he ovat tällä hetkellä ennen kuin palaavat kohti Suomea tai Pohjolaa”.


Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn uutisointia käytettiin lobbaukseen uuden tiedustelulainsäädännön puolesta. Al-Taee korostaa tuloksen arvioinnissa ”resurssien lisäämistä nimenomaan tiedustelun ja puolustuksen suuntaan”.

Ylen tilaaman kyselyn saamia tuloksia ja kysymyksenasettelua on hyvin suppeasti julkistettu.  Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kertoo tehneensä kysymykset yhdessä tutkimuksen tilaajan Ylen kanssa.  Haastattelut tehtiin viime viikolla puhelimitse ositettuna otantana. Henkilöt oli poimittu väestörekisteristä.

Ylen kertoman mukaan ”luottamus viranomaisiin ja hallitukseen on pysynyt jokseenkin hyvänä”. Tätä kysymystä ei tutkimuksessa kuitenkaan selvitetty. Tutkimuksessa oli kaksi erillistä kysymystä.

Terrori-iskun mahdollisuus Suomessa vuoden kuluessa


Ensimmäinen kysymys oli:


Miten todennäköisenä pidät sitä, että Suomessa tehdään terrori-isku joskus lähiaikoina seuraavan vuoden kuluessa?


Asteikko oli erittäin todennäköisenä, melko todennäköisenä, melko epätodennäköisenä ja erittäin epätodennäköisenä.


10 %:a suomalaisista piti terrori-iskua erittäin todennäköisenä ja 44 %:a melko todennäköisenä. Näin ollen 54 %:a uskoi vähintään melko todennäköisenä terrori-iskuun vuoden kuluessa.
36 %:a suomalaisista piti terrori-iskua melko epätodennäköisenä ja vain 8 %:a erittäin epätodennäköisenä. 


Erityisesti huomio kiinnittyy 8 %:n pieneen osuuteen, kun määritelty aika oli suppea yksi vuosi.
Kysymys tahdottiin tietoisesti rajata terrori-isku vuoden kuluessa, jotta tiedetään, mihin ihmiset vastaavat.

Terroriuhkan ehkäiseminen

Toinen kysymys oli:


Millä tavalla Suomessa pitäisi toimia mahdollisen terroriuhan ehkäisemiseksi? Pitäisikö Suomen painottaa nykyistä enemmän ns. kovia keinoja (tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja rangaistuksia) vai ns. pehmeitä keinoja (eli syrjäytymisen ehkäisemistä ja tehokasta kotouttamispolitiikkaa)?


Kysymyksessä oli määritelty esimerkkien avulla, mitä tarkoitetaan kovilla ja pehmeillä keinoilla. Vastaukseksi sai valita vain jompikumpi tai ei osaa sanoa. Tässä haluttiin selvittää, kumpaa menetelmää pitäisi enemmän painottaa.

40 %:a suomalaisista oli vaatinut kovia keinoja, maahanmuuttopolitiikan tiukentamista ja rangaistusten koventamista. Ylen tarinasta ei käy ilmi, missä muodossa nämä vaihtoehdot on esitetty vastaajille ja mitä muita vaihtoehtoja on ollut tarjolla, mutta kysymyksessä ei todella ollut muita vaihtoehtoja.

Maantieteelliset erot eivät hirvittävän voimakkaasti korostuneet. Helsingissä ja Uudellamaalla 53 %:a korosti pehmeitä keinoja. Myös Länsi-Suomessa pehmeitä keinoja tukia 54 %:a väestöstä, kun taas Etelä-Suomi (muu kuin Helsinki ja Uusimaa) korosti 50 %:a kovia keinoja ja 41 %:a pehmeitä keinoja.  Pohjois- ja Itä-Suomessa oli täsmälleen sama kuin koko maassa: 50 %:a pehmeitä keinoja ja 40 %:a kovia keinoja. 

Ikäryhmittäin alle 24 vuotiaista 54 %:a tuki pehmeitä keinoja; 25–34 –vuotiaista 55 %:a pehmeitä keinoja; 35–49 –vuotiaista 46 %:a pehmeitä keinoja ja yli 65-vuotiaat vain 35 %:a kannattaa kovia keinoja ja 52 %:a pehmeitä keinoja. 

Keski-ikäiset, joilla on oma perhe, olivat enemmän kääntyneet kovien keinojen käyttöön turvallisuuden suojaamiseksi.  Lapsiperheillä oli kovien ja pehmeiden keinojen kannatus 44 % - 44 %:a, mutta lapsettomilla pareilla 57 %:a pehmeitä keinoja ja 35 %:a kovia keinoja.

Sukupuolten välillä erot ovat huomattavat: naisissa tuki pehmeille keinoille oli 57 % - 32 %:a kovia keinoja, kun taas miehillä suhde oli päinvastoin: 43 %:a pehmeitä keinoja ja 49 %:a kovia keinoja.

Perussuomalaisissa 90 %:a kannatti kovia keinoja.

Ei vastaa karkotettavien oleskeluun Suomessa


Tämä ”kovien” ja ”pehmeiden” keinojen kysymys ei vastannut laittomasti maassa oleskelevien karkotukseen.
Sisäministeriön julkaiseman tutkimuksen mukaan 78 %:a suomalaisista ei hyväksynyt näkemystä, jonka mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ulkomaalaiset saisivat oleilla Suomessa. Juho Rahkonen myönsi, ettei kysymyksellä vastattu laittomasti maassa olevien karkotuspäätöksen saaneiden kohtaloon ja menettelyihin.

Sisäministeriön julkaiseman tutkimuksen kysymys oli spesifisempi ja suomalaiset lainkuuliaisena porukkana olisivat ilmeisemmin vastanneet myös tässä uudessa tutkimuksessa samansuuntaisesti, jos kysymys olisi koskenut lain noudattamista. 

Terrorismin uhkan ehkäiseminen koskee myös muita keinoja, kuten ettei Suomeen synny ghettoja. Tätä seikkaa ihmiset ovat varmaan ajatelleet ”pehmeiden keinojen” käytössä. Juho Rahkonen uskoi, että samat tulokset olisivat tulleet, jos olisi kysytty suoraan, mitä pitäisi tehdä käännytyspäätöksen saaneille. Rahkonen ei nähnyt ristiriitaiseksi Sisäministeriön julkaiseman tuloksen kanssa. Tällä kertaa painopiste oli enemmän hyvinvointivaltioajattelun puolella kysymyksessä. 

Rahkonen tiivisti vastauksen hengen sanoihin:


”Suomalaiset kunnioittavat hyvinvointivaltion periaatteita”.


MV-lehdessä esittelin 21.3.2017 seikkaperäisesti Sisäministeriön julkaisun keskeiset tunnusluvut. Tuolloisen tutkimuksen mukaan 64 %:a suomalaisista arvioi turvapaikanhakijoiden maahantulon lisäävän terrorismin uhkaa. Taloustutkimuksen selvityksen mukaan 54 %:a suomalaista uskoo terrori-iskuun Suomessa vuoden sisällä, mikä luku on varsin samansuuntainen Sisäministeriön aiemmin julkaiseman tutkimuksen tunnuslukujen kanssa.Lähde: Puhelu Juho Rahkosen kanssa; YLE http://yle.fi/uutiset/3-9580867Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

maanantai 3. huhtikuuta 2017

Ylilauta spekuloi minua hiukan ontuenYlilauta-sivustolla kirjoittajat kehittelevät puoleen jos toiseen spekulaatiota, kun en ole pitkään aikaan kirjoittanut  blogiani. Vastaan siis tähän hätään nyt ensimmäiseksi.

En ole todella kirjoittanut blogiani vuoden 2017 puolella, koska olen keskittynyt enemmän liikunnan harrastamiseen. Olen kuitenkin kirjoittanut twitterissä ja Facebookissa sekä muutaman kerran MV-lehdessä. Lisäksi olen antanut yhden haastattelun Venäjän televisiolle. Valmistelen myös tutkimusta Jessikka Aron, Saara Jantusen ja Janne Riiheläisen harjoittamasta propagandasta suomalaisia vastaan. Mahdollisesti Eurooppalainen hybridiuhkien tutkimuskeskus julkaisee sen jossain muodossa.

Jokainen aamu menen siivoamaan vessoja. Viime vuoden keväällä ja usein senkin jälkeen juoksin siivoamaan 15 km ja takaisin kotiin 15 km. Tässä iässä kolmenkymmenen kilometrin juoksun jälkeen olin jo niin väsynyt, että en viitsinyt kirjoitella mitään. Tämä juoksu oli jopa varhain aamuyöllä kello 5 aikaan ja ns. ”tyhjällä vatsalla”: en voinut syödä heräämisen jälkeen mitään ennen juoksuun lähtöä, koska ruoka olisi käynyt koskemaan vatsaan. 

Nyt keväällä 2017 en ole juossut työmatkoja, paitsi kerran tai pari. Sitä vastoin olen jokaisen aamusiivouksen jälkeen mennyt kuntosalille: 30 kertaa 30 päivän aikana. Kuntosalilla olen juossut juoksumatolla ja tehnyt lihaskuntoharjoituksia. Lisäksi olen muutaman kerran viikossa käynyt myös iltapäivällä juoksulenkillä. Parin viikon ajan olen harrastanut siis liikuntaa noin 10 kertaa viikossa.
Oman liikunnan lisäksi olen tietysti käyttänyt aikaa lasten liikuntaan viemiseen ja odottamiseen sekä heidän koululäksyihin sekä nuorimman pianotunteihin.

Mitä tulee yhteiskunnallisiin intresseihin, niin on tietysti totta sekin, että osa-aikaisena siivoojana tulee ”hapan” olo poliittisia teeskentelijöitä kohtaan, jotka haluavat taas huijata itseään äänestämään.

Valitan, että Ylilauta-sivuston kirjoittajat eivät huomaa, että vain kuukausi sitten Jessikka Aro vieraili oikeustieteen asiantuntijana Eduskunnan hallintovaliokunnassa ja ehdotti siellä myös sanktioiden alaisiksi Ylilauta-sivustoa niin kuin Hommaakin. Kun yhteiskunnan tukahduttavat toimenpiteet menevät tuolle spekulaation tasolle, niin meikäläisen osa-aikaisen siivoojan parjaaminen menee jotensakin ohi painoarvoisen kohteen.

Yhteiskuntamme kauneus ja kunniallisuus eivät ole aivan niin sinivalkoiset, kuin moni saattaa uskotella, jos ja kun hiukan kulissin takaa tarkemmin saa katsella.

Minun leimaaminen ”suomivastaiseksi” on tämän viimeisenkin kohdan johdosta surullista, kun ainakin ”suomalaisvastaisia” tahoja olisi ihan riittävästi liikkeelle mediassa ja muuallakin, että niitä voisi hyvästä syystä moittia.
Terveisin Juha MolariJuha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

maanantai 13. helmikuuta 2017

Minäkin tahtoisin suojautua informaatiovaikuttamiseltaMaanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää 25.3.2017 informaatioturvallisuuden kurssin, jonne ilmoittautumiseni vahvistus on saapunut jo 8.11.2016. Hyväksyntää ei ole vielä tullut itse kurssille.

Minulle osa-aikaisena siivoojana ja muutoinkin marginaalissa elävälle ihmiselle olisi todella tärkeää saada ohjausta informaatiovaikuttamisen keinoista ja menetelmistä, jotta osaisin suojautua suomalaisena miehenä noilta katalilta juonilta. Enhän minulla ole varaa ostaa Helsingin Sanomia tai muita arvovaltaisia lehtiä, jotka opastavat suojautumaan valeuutisilta. Siksi on suuri riski, että vaaleissa äänestäisin väärin infovaikuttamisen uhrina.

MPK on ilmoittanut valitsevansa osallistujat kurssille.Ilmoittautuneita on jo niin paljon, että siitä syystä MPK on sulkenut ilmoittautumisen suuren aktiviteetin johdosta. Kurssivalinnat ilmoitetaan vasta helmikuussa myöhemmin. 

Voisinko itähelsinkiläisenä laitakaupungin miehenä ja siivoojana saada parempaa pääomaa suomalaisen identiteetin turvaamiseksi, kuin valtakunnan parhaiden asiantuntijoiden opastuksella suojautua informaatiovaikuttamista vastaan. Santahaminaan on saapumassa opettajiksi Saara Jantunen, Markku Mantila, Janne Riiheläinen, Minna Holopainen, Veli-Pekka Kivimäki ja Jarno Limnéll?

Olen lähettänyt 13.2.2017 sähköpostia uudestaan MPK:lle kertoakseni motivaatiostani, jotta he voisivat varmistaa osallistumiseni, sillä aamusiivouksesta minun täytyy kuitenkin anoa vapaapäivää, jotta pääsisin aamusta alkaen kuulemaan ja erityisesti aamulla Saara Jantunen puhuu tärkeistä asioista.

Ihan samasta suuresta tarpeesta voidakseni suojautua kauhealta informaatiovaikuttamiselta, olen ottanut osaa Eurooppalaisen hybriditutkimuskeskuksen yhdistyksen toimintaan.Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

torstai 15. joulukuuta 2016

Ev.lut. kirkko ja Samuli Suonpää mustamaalaavat migrin ”uskonnolliseksi inkivisitioksi”Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehden Valomerkin toimittaja Samuli Suonpää julkaisi seurakuntien virallisessa lehdessä – kirkollisverorahoilla maksetussa julkaisussa – erittäin mustamaalaavan jutun Maahanmuuttovirastoa vastaan.

Samuli Suonpään kirjoitus Valomerkissä


Samuli Suonpää leimasi Maahanmuuttoviraston nykypäivän inkvisiittoriksi. 


Suonpään mukaan olisi suorastaan tappamiseen verrattavaa kuulustelua, että turvapaikanhakijalta kysytään sitä, millaiseen Jeesukseen tämä sanoo uskovansa kristittynä. 

Suonpää kirjoitti hyvin tuohtuneena, että migri tekisi uskontoon liittyviä kyselyjä ”viidesläisen herätysliikkeen” vääristämässä ”oletko uskossa” –muodossa.
Inkvisition puolesta papit kuulustevat miestä tämän vääräuskoisten uskomusten johdosta.


Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ilmoitti seurakuntayhtymien lehdessä Valomerkki näkemyksenään, että mitään uskontoon liittyviä kyselyjä ei pitäisi tehdä. Kaikki tulisi olla avointa ja vapaata. 

Inkvisitio piti maan puhtaana polttamalla vääräuskoiset.

Itse olen kerran tavannut teologian ylioppilas Samuli Suonpään, kun hän saapui kotiini tekemään juttua minun aikeestani tulla papiksi takaisin. Tuo aie ei koskaan toteutunut, huolimatta siitä että olen ollut yli 20 vuotta pappina ja koulutukseltani teologian tohtori. Irja Askolan ja Helsingin tuomiokapitulin saamien tietojen perusteella, joita he eivät koskaan kysyneet itseltäni, olisin vakaumukseltani sopimaton.

Suonpää ei todellakaan tehnyt yhtään uskoon liittyvää kysymästä edes tuossa tapauksessani, vaan olisi tahtonut keskustella vain poliittisista nimistä ja suhteista. Koin tilanteen vastenmieliseksi. Näkökulma vielä hiukan paheni, kun uskoon liittyvät vastaukset leikattiin pois radiojutusta. Olisiko Suonpään omassa tehtävässä ollut tuolloin ja senkin jälkeen hitunen ikvisitiota, mutta se poliittisesti määrättyä?

Suonpään kirjoitus nousee politiikasta, ei teologiasta


Valitettava epäluottamus Suonpään kirjoitusta kohtaan johti lopulta yhteydenottoon Maahanmuuttovirastoon asian johdosta. Mahdollisesti Samuli Suonpäätä ohjaa kirjoituksessaan sittenkin vähemmän teologiset ja kristilliset näkökohdat, kuin poliittiset päämäärät.

Samuli Suonpää lopettaa kirjoituksensa julistaen Migrin toiminnalle Jeesuksen julistaman tuomion kovuudesta (Matt. 25:31–46), kun Migri ei ota Suomeen kaikkia kodittomia.

Samuli Suonpään viittaus Tuomiosunnuntain evankeliumiin Matteuksen evankeliumin 25 lukuun ei nouse kuitenkaan evankeliumin itsensä sanomasta, vaan toimittajan ja teologian ylioppilaan omasta poliittisesta pyrkimyksestä. 

Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luvun tuomion kuvaukset vastaavat Jeesuksen kertomiin Voi-huutoihin lainopettajille ja fariseuksille sekä paatuneelle Jerusalemille, eikä siinä näkökulmana ole hitusen vertaakaan Maahanmuuttoviraston turvallisuuspaikkahaastattelut: 


”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta! Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille” (Matt. 23:34–38).


”Paatunut Jerusalem” saa Tuomiosunnuntain evankeliumissa tuomionsa, koska se hylkäsi kodittomana, nälkäisenä ja köyhinä luokse saapuneet Jeesuksen seuraajat, jotka julistivat hyvää sanomaa. Tämä on kirkollisessa saarnaperinteessäkin ymmärretty toista vuosituhatta, mukaan lukien Martti Luther, mutta nyt omalaatuista poliittista viestiä välittävä evankelisluterilainen kirkko näyttää hukanneen yhteydet teologiseen traditioonsa.

Minua aidosti murehduttaa, että evankelisluterilainen kirkko antautuu niin politisoituneeseen asenteeseen jopa suomalaisia viranomaisia vastaan, jotka tekevät työtänsä virkavelvollisuuksien ja lakien mukaisesti. Politisoituneeseen asenteeseensa innostunut kirkko hukkaa omat yhteydet teologiseen traditioonsa ja evankeliumeihin. 

Samuli Suonpään vaikuttava asema ev.lut.kirkon tiedotuksessa hämmentää pohtimaan sekä kirkon omia tavoitteita että Samulin henkilökohtaista vakaumusta.
Miksi Samuli kirkon edustajana rakentaa epäluottamusta Suomen viranomaisia ja instituutioita vastaan? Miksi sinä Samuli teet näin?Maahanmuuttovirasto


Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari kertoi 15. joulukuuta 2016 puhelimitse, että hän on tietoinen Samuli Suonpään kirjoituksesta.

Härkisaari ei nähnyt migrin toiminnassa sellaista ongelmaa, kuin Suonpää esittää. Itse asiassa uskontoon liittyvät kysymykset nousevat itsensä turvapaikanhakijan omasta ilmoituksesta. 

Viranomaisten työvelvollisuuteen kuuluu arvioida turvapaikanhakijan omaa kertomusta. Mikäli turvapaikanhakija on itse ilmoittanut tarpeen turvapaikalle uskonnollisista syistä, niin näitä seikkoja kuullaan häneltä. Jos hakija ilmoittaa tarpeen turvapaikalle seksuaalisen taipumuksensa johdosta, niin näiden kertomusten luotettavuutta tarkistetaan häneltä. 


”Turvapaikanhakija on itse ilmoittanut perusteensa hakemukselle, niin silloin migrin työhön kuuluu uskontoon liittyvät kysymykset”.
”Olennaista ei ole oikeauskoisuus vastauksissa, viranomaisten näkökulma asiaan on toisenlainen”.


Härkisaari kertoo myös viranomaisten selvittävän, miten todennäköistä on, että turvapaikanhakija joutuisi lähtömaassaan vainotuksi.  Hän muistuttaa Suonpään käyttämän menetelmän riskistä: henkilöiden itsensä kertomukset saattavat olla epätarkempia, tarkoitushakuisempia ja vauhdikkaampia, kuin viranomaisten asiakirjoissa tallennetut tapahtumien ja keskustelujen kuvaukset.


Kerroin Härkisaarelle, että en voi mitenkään uskoa Maahanmuuttovirastoa inkivistioksi, sillä olen itse nähnyt, miten terrorismin rikoksesta kansainvälisesti etsintäkuulutettu henkilö osallistui mielenosoitukseen minua vastaan. Jos migri sallii turvapaikan tällaisessa tapauksessa, niin migriä ei todella voi moittia rasismista!


Myöhemmin saan tutustua myös tarkemmin Maahanmuuttoviraston uskontoon liittyviin kysymyksiin ja tutkinnan johtoon.


Kirjoittaja viimeisimmän työpaikkansa tuntumassa muistomerkillä


Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha