Statcounter

torstai 15. joulukuuta 2016

Ev.lut. kirkko ja Samuli Suonpää mustamaalaavat migrin ”uskonnolliseksi inkivisitioksi”Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien lehden Valomerkin toimittaja Samuli Suonpää julkaisi seurakuntien virallisessa lehdessä – kirkollisverorahoilla maksetussa julkaisussa – erittäin mustamaalaavan jutun Maahanmuuttovirastoa vastaan.

Samuli Suonpään kirjoitus Valomerkissä


Samuli Suonpää leimasi Maahanmuuttoviraston nykypäivän inkvisiittoriksi. 


Suonpään mukaan olisi suorastaan tappamiseen verrattavaa kuulustelua, että turvapaikanhakijalta kysytään sitä, millaiseen Jeesukseen tämä sanoo uskovansa kristittynä. 

Suonpää kirjoitti hyvin tuohtuneena, että migri tekisi uskontoon liittyviä kyselyjä ”viidesläisen herätysliikkeen” vääristämässä ”oletko uskossa” –muodossa.
Inkvisition puolesta papit kuulustevat miestä tämän vääräuskoisten uskomusten johdosta.


Suomen evankelisluterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen suunnittelija ilmoitti seurakuntayhtymien lehdessä Valomerkki näkemyksenään, että mitään uskontoon liittyviä kyselyjä ei pitäisi tehdä. Kaikki tulisi olla avointa ja vapaata. 

Inkvisitio piti maan puhtaana polttamalla vääräuskoiset.

Itse olen kerran tavannut teologian ylioppilas Samuli Suonpään, kun hän saapui kotiini tekemään juttua minun aikeestani tulla papiksi takaisin. Tuo aie ei koskaan toteutunut, huolimatta siitä että olen ollut yli 20 vuotta pappina ja koulutukseltani teologian tohtori. Irja Askolan ja Helsingin tuomiokapitulin saamien tietojen perusteella, joita he eivät koskaan kysyneet itseltäni, olisin vakaumukseltani sopimaton.

Suonpää ei todellakaan tehnyt yhtään uskoon liittyvää kysymästä edes tuossa tapauksessani, vaan olisi tahtonut keskustella vain poliittisista nimistä ja suhteista. Koin tilanteen vastenmieliseksi. Näkökulma vielä hiukan paheni, kun uskoon liittyvät vastaukset leikattiin pois radiojutusta. Olisiko Suonpään omassa tehtävässä ollut tuolloin ja senkin jälkeen hitunen ikvisitiota, mutta se poliittisesti määrättyä?

Suonpään kirjoitus nousee politiikasta, ei teologiasta


Valitettava epäluottamus Suonpään kirjoitusta kohtaan johti lopulta yhteydenottoon Maahanmuuttovirastoon asian johdosta. Mahdollisesti Samuli Suonpäätä ohjaa kirjoituksessaan sittenkin vähemmän teologiset ja kristilliset näkökohdat, kuin poliittiset päämäärät.

Samuli Suonpää lopettaa kirjoituksensa julistaen Migrin toiminnalle Jeesuksen julistaman tuomion kovuudesta (Matt. 25:31–46), kun Migri ei ota Suomeen kaikkia kodittomia.

Samuli Suonpään viittaus Tuomiosunnuntain evankeliumiin Matteuksen evankeliumin 25 lukuun ei nouse kuitenkaan evankeliumin itsensä sanomasta, vaan toimittajan ja teologian ylioppilaan omasta poliittisesta pyrkimyksestä. 

Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luvun tuomion kuvaukset vastaavat Jeesuksen kertomiin Voi-huutoihin lainopettajille ja fariseuksille sekä paatuneelle Jerusalemille, eikä siinä näkökulmana ole hitusen vertaakaan Maahanmuuttoviraston turvallisuuspaikkahaastattelut: 


”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta! Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille” (Matt. 23:34–38).


”Paatunut Jerusalem” saa Tuomiosunnuntain evankeliumissa tuomionsa, koska se hylkäsi kodittomana, nälkäisenä ja köyhinä luokse saapuneet Jeesuksen seuraajat, jotka julistivat hyvää sanomaa. Tämä on kirkollisessa saarnaperinteessäkin ymmärretty toista vuosituhatta, mukaan lukien Martti Luther, mutta nyt omalaatuista poliittista viestiä välittävä evankelisluterilainen kirkko näyttää hukanneen yhteydet teologiseen traditioonsa.

Minua aidosti murehduttaa, että evankelisluterilainen kirkko antautuu niin politisoituneeseen asenteeseen jopa suomalaisia viranomaisia vastaan, jotka tekevät työtänsä virkavelvollisuuksien ja lakien mukaisesti. Politisoituneeseen asenteeseensa innostunut kirkko hukkaa omat yhteydet teologiseen traditioonsa ja evankeliumeihin. 

Samuli Suonpään vaikuttava asema ev.lut.kirkon tiedotuksessa hämmentää pohtimaan sekä kirkon omia tavoitteita että Samulin henkilökohtaista vakaumusta.
Miksi Samuli kirkon edustajana rakentaa epäluottamusta Suomen viranomaisia ja instituutioita vastaan? Miksi sinä Samuli teet näin?Maahanmuuttovirasto


Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari kertoi 15. joulukuuta 2016 puhelimitse, että hän on tietoinen Samuli Suonpään kirjoituksesta.

Härkisaari ei nähnyt migrin toiminnassa sellaista ongelmaa, kuin Suonpää esittää. Itse asiassa uskontoon liittyvät kysymykset nousevat itsensä turvapaikanhakijan omasta ilmoituksesta. 

Viranomaisten työvelvollisuuteen kuuluu arvioida turvapaikanhakijan omaa kertomusta. Mikäli turvapaikanhakija on itse ilmoittanut tarpeen turvapaikalle uskonnollisista syistä, niin näitä seikkoja kuullaan häneltä. Jos hakija ilmoittaa tarpeen turvapaikalle seksuaalisen taipumuksensa johdosta, niin näiden kertomusten luotettavuutta tarkistetaan häneltä. 


”Turvapaikanhakija on itse ilmoittanut perusteensa hakemukselle, niin silloin migrin työhön kuuluu uskontoon liittyvät kysymykset”.
”Olennaista ei ole oikeauskoisuus vastauksissa, viranomaisten näkökulma asiaan on toisenlainen”.


Härkisaari kertoo myös viranomaisten selvittävän, miten todennäköistä on, että turvapaikanhakija joutuisi lähtömaassaan vainotuksi.  Hän muistuttaa Suonpään käyttämän menetelmän riskistä: henkilöiden itsensä kertomukset saattavat olla epätarkempia, tarkoitushakuisempia ja vauhdikkaampia, kuin viranomaisten asiakirjoissa tallennetut tapahtumien ja keskustelujen kuvaukset.


Kerroin Härkisaarelle, että en voi mitenkään uskoa Maahanmuuttovirastoa inkivistioksi, sillä olen itse nähnyt, miten terrorismin rikoksesta kansainvälisesti etsintäkuulutettu henkilö osallistui mielenosoitukseen minua vastaan. Jos migri sallii turvapaikan tällaisessa tapauksessa, niin migriä ei todella voi moittia rasismista!


Myöhemmin saan tutustua myös tarkemmin Maahanmuuttoviraston uskontoon liittyviin kysymyksiin ja tutkinnan johtoon.


Kirjoittaja viimeisimmän työpaikkansa tuntumassa muistomerkillä


Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha


maanantai 12. syyskuuta 2016

En tunne Petri Viitalaa, mutta hän luulee tuntevansa minutEn tunne, kuka Petri Viitala on, mutta hänellä näyttää olevan vimmattu sielustaan nouseva tehtävä. Siinä vimmatussa tehtävässä eivät faktat pysy aivan kohdallaan, vaan pikemmin heittoja tempaistaan näytöiksi paremman puuttuessa ilman vakavaperusteista punnitsemista. Hän on kirjoittanut pitkän vuodatuksen 12. syyskuuta ”pahan lähettiläistä”.

Suomen tunnetuin tutkiva journalisti Jessikka Aro näyttää tykkäävän tästä Petri Viitalan blogista, joten kai minun pitää korjata itseeni kohdistuva viittaus. Jessikka Aro ei ole osoittanut tutkivan journalistin kykyä arvioidakseen kriittisesti Viitalan heittoja.Yhtä hyvin sokeassa uskossa mukana on myös Sakari Timonen, jolle asia on suurempi kuin faktojen tarkistaminen ja totuudellisuus.

Petri Viitala on iskenyt nyt pitkät jorinansa Ilja Janitskinia ja MV-lehteä vastaan, mutta siinä ohessa minuakin käytetään argumenttina. 


En ole koskaan tavannut Petri Viitalaa, ketään Backmania tai Ilja Janitskinia, joten en heistä puhu sen enempää. Pelkästään korjaan minuun liittyvän virheen. Koskaan en ole edes kuullut aiemmin Petri Viitalasta. Enkä tiedä, kuka tyyppi tuo Backman on.


En ole koskaan aiemmin kuullutkaan Petri Viitalan nimeä, enkä välitä selvittää, mikä on hän miehiään. 

Tällä kertaa en viitsi Googlen avulla etsiä hänen nimeään, koska olen saanut niin monet kerrat moitteita siitä, että teen Googlen avulla niin vääriä päätelmiä ihmisistä. Luotan nyt ilman Googlen apua siihen, että tämä suomalainen sivistynyt menestynyt, komea, rehti ja raitis mies Petri Viitala kirjoittaa hengentuotoksensa vakavissaan hyvän harkinnan jälkeen. Puutun vain siihen osaan, jossa hän arvioi minua väärin. Muuta jaaritusta en viitsinyt lukea, koska sillä ei ollut mitään tekemistä elämäni kanssa. EVVK!

Minut Petri Viitala mainitsee vain ohimennen, mutta ilmeisen tärkeässä teemassa ja argumentoinnin osassa hänen salaliittoteorialleen, koska hän perustelee sen suuren rahavirran Venäjältä ”Venäjäkytkösten” olemassaolon avulla:”Venäjäkytkökset ovat selviä: Molari, Backman, VK ja yleinen myönteisyys”.
Petri Viitala mainitsee jopa minun sukunimeni.En tunne ketään Backmania enkä tiedä koskaan tavanneeni ketään Backmania, joten siltä osin en voi arvioida, mihin Iljan ja MV-lehden Venäjä-kytkökseen Petri Viitala viittaisi.

”VK” viittaa kansainväliseen jättimäiseen sosiaaliseen mediaan VKontakte, joka on olemassa monella eri kiellellä. Samalla argumentilla MV-lehden tai Ilja Janitskinin päivitykset Facebookissa viittaisivat Amerikan Yhdysvaltojen kytkökseen. Tuokin ”VK” on heitto, jota hän ei mitenkään erittele. Miksi kansainvälisesti tunnetun sosiaalisen median käyttö tekisi ihmisen ”Venäjään kytketyksi”. Mitä tuo ”Venäjäkytkös” reaalielämässä tarkoittaa, millaisia valtasuhteita?

Minun nimeni esittäminen argumenttina ”Venäjäkytkösten” todisteeksi on jopa surkuhupaisaa, jollei se ei olisi traagista. 

Kun luen MV-lehden juttuja ja kiinnostavimpia jaan luettavaksi, niin kuin lukuisten muidenkin lehtien, niin miten tämä tekee MV-lehdelle enemmän ”Venäjäkytköksiä” kuin Iltasanomille ja Iltalehdelle, joita myös jaan Facebookissani (toki harvoin, koska Iltasanomat ja Iltalehti valehtelevat niin usein).

Minulle ei lainkaan aukene, miten minun nimeni mainitsemine ylipäätänsä todistaa mitään ”Venäjäkytköksiä”, koska minulla ei ole ollut eikä ole mitään ”Venäjäkytköksiä”. Syntyykö ”Venäjäkytkös” siitä, että on turistina matkustanut Venäjällä? Sellaisia suomalaisia on sitten satoja tuhansia, joilla on ”Venäjäkytkös”.Jos edes hippusen verta totuutta Petri Viitala olisi yrittänyt tavoitella, hän olisi ottanut analyysissa pohdiskelun aiheeksi sen häiritsevän seikan, että miten osa-aikaisella siivoojalla, pitkäaikaistyöttömällä suomalaismiehellä on ”Venäjäkytköksiä” ja millaisia ne voivat olla laadultaan sekä painoarvoltaan.


 Myönnän, että minulla on "kytkös" eläkkeellä oleviin anoppiini ja appiukkooni Venäjällä. Heidät olen nähnyt kaksi vuotta sitten. Onko sillä jotain merkitystä MV-lehden ja Iljan kannalta, en osaa arvioida Viitalan analyysin avulla. Minun logiikkani ei riitä siihen, että kehittäisin riippuvuussuhteita asioiden välille tai että osaisin jopa laadullisesti arvioida nuo riippuvuussuhteet sekä niiden merkittävyyden.Kuvassa Juha Molari helmikuussa 2016 pari viikkoa sen jälkeen, kun olin ottanut yhteyttä pappisviran palauttamiseksi Helsingin hiippakunnan tuomokapituliin. Vielä syyskuussa 2016 en ole saanut vastauksia. Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

perjantai 5. elokuuta 2016

Vasemmistoliiton keskisormimies - Suldaan Said Ahmed – valehteli ja käski minut pois Suomesta!Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, miten on mahdollista, että puolueenne puoluevaltuuston varapuheenjohtaja näyttelee keskisormea ihmisille julkisilla paikoilla ja käskee minun poistumaan Suomesta?

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski: onko keskisormen näyttely sekä viheltely sellaista menettelyä, että se on Vasemmistoliiton puoluevaltuuston toimeksi antamaa ja linjan mukaista?


Muistan kerran keskustelleeni lyhyesti Teidän kanssanne Li Andersson, kun dramaturgi Jussi Parviaisen kanssa kohtasin teidät Pasilassa Messukeskuksessa. Te vaikutitte sivistyneeltä ihmiseltä, joka kykenee suorasanaisesti ja energisesti ilmaisemaan näkemyksiään. 

Onko keskisormi pystyssä huutelu todella johtamanne puolueen linjan mukaista? Sitäkö on Vasemmistoliiton uusi energisyys? Onko puolueenne linjausten mukaista, että puoluevaltuuston varapuheenjohtaja käskee minua poistua Suomesta?


Näin Vasemmistoliitto tänään - keskisormea lähimmäisille!

Menin tänään perjantaina 5. elokuuta Itikseen katsoakseni kaukaa, miten Suomi ensin –mielenosoitus ja vasemmistoanarkistien kohtaaminen sujuu. Pelkäsin pahinta. Itse seisoskelin kaukana, enkä halunnut olla osallinen välienselvittelyihin, en missään rintamalinjassa. Kaksikin naispoliisi kuvasi Suomi ensin –ryhmää ja voivat varmasti tarvittaessa näyttää, että en ole ollut siinä ryhmässä. Todelliset häiriöt tulivat kuitenkin Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtajan nostattamassa porukassa.

Kaksi poliisia valokuvasi Suomi ensin -ryhmää. Varmasti heidän valokuvat voivat todistaa, että en kuulunut siihen puolueryhmään.


Näin, miten Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed vetämä porukka huuteli rasisti-huutoja ja näytti keskisormea aivan yhtenä laumana. He tekivät kaikkensa häiritäkseen kuuluvuutta, kun poliittiseksi puolueeksi pyrkivän ryhmittymän laillinen mielenilmoitus tapahtui. 

Minä itse en liity monenkaan puolueen ja aatteen näkemyksiin, mutta en silti hyväksy häiriön tekemistä vastapuolelle.Tunsin, että en voisi itse lukeutua tuohon ruusuporukkaan, joka nostaa keskisormea toisille ihmisille – ihon väristä ja aatesuunnasta riippumatta. 
Itse olen mitä köyhin mies, elän köyhyysrajan alapuolella jo vuodesta toiseen, mutta tänään nähdyn perusteella vasemmistoliittolaiset eivät ole käytökseltään sellaisia, joita voisin tukea. Se, että en liittynyt ruusuporukkaan keskisormu pystyssä, ei tee minua rasistiksi!

Olen jo varhain 1990-luvun alussa ollut pappina yhdessä diakonimme kanssa järjestämässä Suomen kirkon ensimmäistä maahanmuuttajille suunnattua ohjelmallista leiriä. Mutta minut puoluevaltuuston varapuheenjohtaja tuomitsee rasistiksi ja käskee poistumaan Suomesta, koska en ota vastaan hänen ruusuaan enkä samaistu tuohon porukkaan, joka nostaa etusormea lähimmäisiämme vastaan – jos vaikka lähimmäiset ajattelisivat eri tavalla!

Keskisormitytöt ja –pojat eivät ole minun hengenheimolaisia aatteen ja käytöksen osalta. He edustavat vierasta eetosta minulle.
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtajna Suldaan Said Ahmed tuli minulle – hänelle tuntemattomalle ihmiselle – antamaan tuon huutavan ryhmänsä tunnusmerkkiä ”ruusua”. Sanoin, että en ota ruusua. Hankin itse ruusuni.

Tämä mies ei ollut ainoastaan töykeä minua vastaan käskiessään minun poistua Suomesta, vaan hänen käytöksensä koko tapahtuman aikana ja anarkistiporukan keskellä oli ala-arvoinen.

En tietenkään voisi ottaa ruusua, kun Suldaan Said Ahmedin johtaman porukan kielenkäyttö, viheltäminen ja keskisormikäytös olivat minun makuni mukaan aivan ala-arvoista ja häiritsevää. 

Erään kerran muistan, että jostain nettivideosta oli viisi vuotta vanha poikani nähnyt keskisormen näyttämisen ja hän näytti minulle sitä: en voinut hyväksyä edes viisivuotiaalle pojalleni keskisormen näyttämistä, eikä hän ole sittemmin näyttänyt. Nyt puoluevaltuuston varapuheenjohtaja – aikuinen mies – ryhmineen näyttää julkisella paikalla keskisormia toisille ihmisille!
Kun sanoin, että en ota ruusua, niin Suldaan Said Ahmed suuttui: ”Mene pois Itäkeskuksesta! Mene pois Suomesta!”. Sanoin, että minähän olen syntynyt ja aina elänyt Suomessa. Mikä sinä olet minua lähettämään pois?
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtajan mukaan hän on syntynyt Itäkeskuksessa ja hän vaatii minua poistumaan Suomesta, koska Suomi kuuluu hänelle – ei minulle!

Aivan outo fanaattinen asenne, sillä en ole ollut lähettämässä Suldaan Said Ahmedia pois Suomesta enkä ketään muutakaan rodun, ihon värin, uskonnon tai kielen perusteella. En ole mitään sellaista koskaan sanonut hänelle enkä kenellekään toiselle, enkä hänen taustaansa tiedustellut. Maahanmuuttoviraston käännytyspäätökset ovat eri juttu, enkä puhunut niistä Said Ahmedin kanssa. 

Olen joskus yli puoli vuosikymmentä sitten moittinut erästä tapausta, jossa Interpolin etsintäkuuluttama terroristi sai Suomessa poliittisen turvapaikan. Nyt en lausunut mitään tuollaista Vasemmistoliiton puoluepampulle. En vain ottanut ruusua, joten minut hän tahtoi lähettää pois Suomesta!
On totta, että en idealisoi enkä romantisoi islamin uskoa ja Koraania. Olen väitöskirjaani varten lukenut kymmeniä Naton ja CIA:n tutkimuksia terroristeista ja näiden psyykeestä, mikä on myös osaltaan vahvistanut käsitystä siitä, että Koraaninsa tunnustava islam ei ole ihmisarvoa kunnioittava ideologia. En keskustellut Suldaan Said Ahmedin kanssa tuostakaan asiasta!

Suldaan Said Ahmed myös valehteli tänään, kun sanoi minulle, että olisi syntynyt Itäkeskuksessa Suomessa. Minä en kysynyt mitään hänen syntymäpaikastaan eikä se edes minua kiinnostanut. 

Minua kiinnostaa ihmisten käytös ja äärimmäisen tyly asenne: jos en ryhdy Suldaan Said Ahmedin ryhmään, niin pitäisi poistua Itäkeskuksesta!
Helsingin Sanomat kertovat Satu Vasantolan kirjoittamassa artikkelissa 11.9.2015, että Suldaan Said Ahmed on saapunut Somaliasta pakolaisena Suomeen ja aluksi Kontiolahdelle. 

Hän ei ole syntynyt Itäkeskuksessa. Said Ahmed valehteli minulle.


 Lähettty sähköpostissa 5.8.2016:

li.andersson@eduskunta.fi, pia@pialohikoski.net, vas@vasemmistoliitto.fi, suldaan.said@gmail.com


Kuvassa kirjoittaja, joka tuli loukatuksi Vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtajan käytöksen johdosta:

Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

keskiviikko 20. heinäkuuta 2016

Amerikan Yhdysvaltojen infosoturit esiintyivät FSB-agentteina!Kirjoitin 15. heinäkuuta kritiikini Eric Tallantin ja Joel Hardingin LinkedIn-artikkelia vastaan. 

Kuvassa Eric Tallantin artikkeli, joka joutui kritiikkini kohteeksi.


Mainitsin artikkelini yhteydessä ison joukon amerikkalaisia ”asiantuntijoita”, jotka palvelevat eri tehtävissä Yhdysvaltain tiedustelu- ja  informaatiosodantoimintaa.  Eric Tallant oli kirjoittanut artikkelin: ”Venäläismieliset trollit valmistuvat informaatiosodankäynnin taktiikoista hakkerointiin, porttikieltoihin ja tosi maailman uhkailuihin”.

En toista nyt näiden jenkkien nimiä, joista osa on kovia vaikuttajia, mutta iso joukko asiantuntijoita antoi tykkäämisensä ja panoksensa Tallantin ja Hardingin höperölle intoilulle, jossa ei ollut totuuden häivääkään.

Kritiikistäni oli ilmeisiä seurauksia.

Ensinnäkin, Amerikan Yhdysvaltojen sotajoukoista Euroopasta (APO) käytiin lukemassa vuorokauden aikana tuota kritiikkiäni kokonaiset 65 kertaa!

Yhdysvaltojen Euroopan joukoista tutkittiin useita kertoja kritiikkiäni yhdysvaltalaisia infosotureita vastaan.

Toiseksi, Tallantin ja Hardingin kirjoitus poistettiin häpeissään LinkedIn-sivustolta. Sivustoa ei enää löydy! Olin kyseenalaistanut artikkelin sisällön niin rajusti. Tarinaan uskovat tiedustelu-upseerit olivat antaneet nimensä julkisuuteen naurettavalle sisällölle. Oli heille eduksi poistaa koko juttu!

Kolmanneksi, ilmeisesti Tallant tai Harding tai joku heitä lähellä oleva taho on nyt katkera ja tympääntynyt.

20. heinäkuuta 2016 klo 15.14 sain sähköpostin, jonka lähettäjä yrittää esittää sen aidosti, mutta lähettäjä ei kulttuurisen tietämättömyytensä vuoksi osaa menetellä oikein.

Valheellinen tekeytyminen FSB:n kiitoskirjeeksi!

Ensinnäkin, FSB ei lähettäisi sähköpostia englanniksi. Jenkit eivät osaa tarpeeksi venäjää, jotta lähettäisivät postia venäjäksi.

Toiseksi, kirjoittaja käyttää jenkkien agenttielokuvien tyypillistä nimeä Dmitry Aleksandrovich, mutta kukaan venäläinen ei jättäisi nimensä ilmaisua pelkkään etunimeen ja isännimeen. Tämä on mahdollista vain niille, jotka katsovat liikaa jenkkien agenttifilmejä.

Kolmanneksi, mikään FSB ei kiittäisi minua ”taistelusta liberaalin Amerikan trolleja vastaan”, koska en ole sellaista taistelua harjoittanut, paitsi tuossa yhdessä kohtaa olen moittinut minuun kohdistunutta vääryyttä.  Yhteydenotot onnistuisivat myös muutoin kun salatulla sähköpostilla tuntemattomasta sähköpostiosoitteesta, joka ei ole oikean fsb:n sähköpostin muodossa, vaan valheellisesti muotoillussa muodossa niin että ”fsb” on sukunimen kohdalla. 
 
Tämä on valheellinen FSB-sähköpostiksi tekeytyvä juttu!
Oikeasti FSB-sähköpostiosoite olisi tätä muotoa:
 
Oikea FSB-sähköposti on tätä muotoa.

Suomessa toimii laillisesti ja rehellisesti Venäjän suurlähetystössä myös FSB-yhdysmies, joka voisi soittaa puhelimella suoraan, jos olisi tällainen asia kyseessä! 

Kerrotaan anekdootti Amerikan Yhdysvalloista, joka antoi vakoojilleen täydellisen koulutuksen. Agentti oppi täydellisen venäjänkielenkin. Niin hänet tiputettiin jonnekin Siperian alueelle. Mutta ensimmäinen neuvostoliittolainen tunnisti hänet välittömästi: ”Sinä olet amerikkalainen agentti”. Jenkki oli ihmeissään, koska hänellä oli kuitenkin täydellinen koulutus, täydellinen kielitaito ja täydellisesti sopivat vaatteet. Tämä jenkki oli afroamerikkalainen mustamies Siperian syvyyksissä!Kuvassa allekirjoittanut:

Juha Molari, D.Th, BBA.
osa-aikainen siivooja
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha