Statcounter

tiistai 30. maaliskuuta 2010

Tuomiokapitulin tutkinta-asiamies aktivoitui hiljaisella viikolla

Sain tänään hiljaisen viikon tiistaina seuraavan vastausvaatimuksen tuomiokapitulin tutkinta-asiamies Jorma Backilta tuomiokapitulin toimeksiannosta.

Toimeksiantohan on tullut jo kauan sitten tutkinta-asiamiehelle, joten mietin nyt, onko tämä ironiaa lähettää toimeksianto hiljaisen viikon tiistaina. Onko Jorma oikeasti niin pirullinen mies?

Edelliset vastaukseni sain itselleni jouluaaton aattona. Kirkoissa ei suinkaan aina juhlita, mutta juuri juhlaviikolla Jorma Back aktivoituu.

Vuosituhantisessa kirkollisessa kalenterissa hiljainen viikko on erityisellä tavalla omistettu Kristuksen kärsimyksen tutkimiseen – tämä tiistai on omistettu sille, että Jeesus on tutkittavana. ”He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan” (Luuk. 22:63–23:12).

Annoin lyhyen vastaukseni jo tänään sähköpostilla.
Tässä alla on minulle lähetty tutkinta kysymyksineen ja antamani vastaukset.

Jorma Back, Aihe: Tuomiokapitulin toimeksianto

Arvoisa kirkkoherra Juha Molari

Espoon tuomiokapitulin tietoon on tullut, että Te ollessanne 12.1.2010 tuomiokapitulin istunnossa kuultavana Teidän ja Pohjan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston välisistä suhteista ja eräistä muista kysymyksistä olette muiden paikalla olleiden tietämättä mahdollisesti äänittänyt käydyn keskustelun ja kuvannut läsnäolleita henkilöitä.

Tuomiokapituli päätti 4.2.2010 toimittaa asian allekirjoittaneelle tutkinta-asiamiehelle sen selvittämiseksi, oletteko Te toiminut edellä kerrotulla tavalla ja, jos niin on tapahtunut, oletteko menettelyllänne syyllistynyt lain vastaiseen salakuunteluun tai -katseluun tai muuhun laittomuuteen taikka käyttäytynyt tavalla, jota voidaan pitää pappisviran asemaan sopimattomana.

Kopio tuomiiokapitulin toimeksiantokirjeestä 4.2.2010 on toimitettu myös Teille.

Tiistaina tammikuun 12. päivänä 2010 päivätyssä blogissanne "Espoon tuomiokapituli menetti hermonsa kirkkoherra Molarin vastrausten jälkeen" kerrotte nauhoittaneenne ja kuvanneenne kuulemistilaisuutenne tuomiokapitulissa 12.1.2010. Tämän tosiasian selvittäminen ei näin ollen enemmälti ole tarpeellista.

Mainitusta blogistanne ei sellaisenaan käy selville, miksi teitte nauhoituksen ja kuvaamisen ja miksi teitte sen salaa, siis pyytämättä siihen lupaa tai edes ilmoittamatta aikomuksestanne muille läsnäolijoille.

Siksi pyydän Teitä ystävällisesti kahden viikon kuluessa toimittamaan sähköpostilla allekirjoittaneelle selvityksen siitä, missä tarkoituksessa nauhoititte ja kuvasitte tilaisuuden ja miksi teitte sen pyytämättä lupaa tai ilmoittamatta muille läsnäolijoille aikomuksestanne.


Espoossa 30.3.2010

Jorma Back
Tutkinta-asiamies


Juha Molari: VASTAUS

Mitä olen nauhoittanut ja kuvannut? Se on tutkinta-asiamiehen tehtävä selvittää - ei minun, mutta nyt tutkinta-asiamies taitaa taas kirjoittaa totuttuun tapaansa fantasioita.

Jos jotakin hämärää on, tutkinta-asiamies voi sen jälkeen kysyä.

Mikä on tarkoitettu minun kuultavaksi, on tarkoitettu siis minun kuultavakseni - enkä siis kysy lupaa asioille, jotka on jo tarkoitettu minun kuultavaksi. Omaan ääneeni on minulla yksinoikeus.

Tutkinta-asiamiehen väärentelevän tutkinta-aineiston tähden minulla ei ole ollut mitään syytä luottaa, että vastauksiani referoitaisiin nytkään luotettavasti, kuten sitten lehdistötiedotteet osoittivat epäilykseni oikeaksi.

Lehdistötiedotteiden vääristelevän sisällön jälkeen olen julkaissut omat vastaukseni.

X X X X XX X X X X
JALI RAITA KIRJOITTI KOMMENTIN:

Arkkipiispa Jukka Paarma
Piispa Mikko Heikka
vs. lakimiesassesori Ulla-Maija Halme
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli


Asia: Espoon tuomiokapitulin päätös pvm 4.2.2010 kirjenro 45/2010 asianro 2009-00205, liite 1.

Motto: Voltaire: "Olen eri mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaan asti oikeuttanne sanoa niin."

Em. päätöksellään Espoon tuomiokapituli pyytää tutkinta-asiamies Jorma Backia tutkimaan, onko kirkkoherra Juha Molari syyllistynyt lain vastaiseen salakuunteluun tai -katseluun tai muuhun laittomuuteen taikka käyttäytynyt tavalla, jota voidaan pitää pappisviran haltijan asemaan sopimattomana ollessaan tuomiokapitulin istunnossa kuultavana 12.1.2010.

Lähtökohtaisesti kenellä tahansa on oikeus äänittää keskusteluja, joissa hän on itse läsnä. Omista asioistaan saa myös aina kertoa. Mm poliisikuulustelunsa saa äänittää ja käsillä ei ole tuolloin mitään salakuuntelua tai -katselua. En tiedä, onko ennakkopäätöstä siihen, että juuri tuomiokapitulin istunnossa kuultava henkilö ei saisi tallentaa sähköisesti ko kuulemistaan. Voisi kuvitella, että tuomiokapitulin kuulemistilaisuus on julkisempi kuin poliisin suorittama kuulustelu, joten sähköinen tallentaminen on sallittua.

Tuntuu siis tarpeettomalta käynnistää tutkintaa käsillä olevassa asiassa, ainakin kun siihen olisi varmasti löydettävissä sovellettava ennakkopäätös vaikkapa eduskunnan oikeusasiamieheltä tai saatavissa tähän asiaan sovellettava lausunto.
Se, että tutkinta-asiamiehelle on annettu vaatimus tutkia käsillä olevassa asiassa mahdollista lain vastaisuutta, perustuu varmasti sovellettavaan lakiin tuomiokapitulista. Täysin eri asia on, kuinka järkevää tutkinnan käynnistäminen on. Meillä on lain vastaisuuksien tutkimisiin erityisiä viranomaisia, joita kutsutaan esitutkintaviranomaisiksi, ja joihin mm. ns. poliisi kuuluu, ja joilla on huomattavasti paremmat lakiin perustuvat keinot jonkin asian lain vastaisuuden tutkimiseksi kuin esimerkiksi tutkinta-asiamies Jorma Backilla. Käsillä näyttääkin olevan täysin vanhentunut laki tuomiokapitulista, joka juontaa aikoihin satoja vuosia sitten. Laki tuomiokaptitulista tulisikin uudistaa ja sen käyttöä rajoittaa kunnes lakia on modernisoitu.

Olen seurannut ns kirkkoherra Juha Molarin tapausta jonkin verran. Paljolti näyttää siltä, että häneen on kohdistettu suorastaan henkistä vainoa, jonka lopputavoitteena olisi, että hänet voitaisiin sanoa irti virastaan. Kirkkoherra Juha Molariin kohdistuneet moitteet olisivat kaikki lähteneet liikkeelle hänen virkansa ulkopuolella tekemistään lausumista. En ole kirkkoherra Juha Molarin kanssa monestakaan asiasta samaa mieltä tai sanoisin asian toisin. Tämä ei kuitenkaan oikeuta minua ´ristiinnaulitsemaan” häntä kuvitteella tai oikeutuksella, että minä olisin oikeammassa kuin hän. Sama oman käden oikeus ei kuulu myöskään Espoon tuomiokapitulille. Eikö evankeliumin ydinasia, eli Jeesuksen oppi, ole ollenkaan valjennut Espoon tuomiokapitulille? Jeesus Nasaretilainen tuomittiin uskontomme mukaan kuolemaan ”ristiinnaulitse” mielipiteittensä vuoksi eikä tekojensa vuoksi. Samassa jamassa on nyt kirkkoherra Juha Molari.

Jos katsotte kirkkoherra Juha Molarin toimineen rikosoikeudellisesti väärin ja olette siinä asianomistajia, niin antakaa juttu esitutkintaviranomaisille. Muussa tapauksessa lopettakaa hänen vainoamisensa kirkon yleisenkin edun vuoksi. Kirkolla luulisi olevan tärkeämpääkin tekemistä, kun kansakuntamme on taloudellisessa ja henkisessä katastrofissa. Taloudellinen katastrofimme on seurausta henkisestä katastrofista. Henkiseen romahdukseemme syyt ja syylliset juontuvat kirkon toimimattomuudesta. Perinteisesti henkinen peruskivemme oli luterilaisessa opissa, joka edelleen perustui käsityksemme mukaan Jeesuksen oppeihin. Nyt noista on luovuttu, eikä tilalle ole tullut mitään. Otan vain yhden esimerkin. Meidän pitäisi pyhittää lepopäivä, joka olisi sunnuntai. Nyt talouden etuihin vedoten on määrätty, että kaupat voivat olla auki sunnuntaisin kaikkine oheis-, ja haittaseuraamuksineen.
Jeesuksen opista löytyy ratkaisu käsillä olevaan ongelmaanne kirkkoherra Juhani Molarinkin tapauksessa. Kannattaa tutkia Jeesuksen opetusta, joka löytyy kirjoitettuna Raamattu-nimisestä kirjasta ja tarkemmin Evankeliumien sivuilta. Sitä kutsutaan eläväksi sanaksi, joka tarkoittaa sitä, että se itse alkaa puhua ja kertoo lukijalleen opetuksensa sisällön, fantastista eikös vain, kannattaa ainakin kokeilla. ”Kolkuttakaa niin teille avataan, etsikää niin te löydätte”. Ratkaisua Molari-ongelmaan ette löydä, jos sokeina vain laitatte tutkinta-asiamiehen puolestanne etsimään ongelmaan ratkaisua.

Parhain terveisin,

Jali Raita

maanantai 29. maaliskuuta 2010

Terroristit räjäyttivät kaksi pommia tänä aamuna Moskovan metroasemilla


Ks. onnettomuuskuvia tästä linkistä.
Ks. video tästä linkistä (vain yli 18 vuotiaille raakojen kuvien tähden)

Moskovalaisten pyhä viikko - hiljainen viikko - alkoi terroriteolla, joka on yhtä hyvin kristinuskon kuin islamin mukaan ala-arvoinen ja paheksuttava. Itsemurhaterroristit uskoivat ehkä pääsevänsä paratiisiin, mutta he joutuivat helvettiin. Sen enempää Raamatun kuin Koraanin mukaan ei tuollaisella terroriteolla ansaita paikkaa taivaassa tai paratiisissa.

Tällä terroriteolla on myös kauhistuttava suomalainen "aksentti" Kavkaz-keskuksen -sivuston ja muun tuen tähden. Kauheuden huippuna on, että terroristien marttyyriutta ihannoiva taho on järjestämässä Helsinkiin Venäjän suurlähetystöä vastaan jopa mielenosoitusta muiden suomalaisten tahojen kanssa!


Naiset itsemurhaterroristeina 29.3.2010


Terroristit räjäyttivät kaksi pommia tänä aamuna pahimpaan ruuhka-aikaan Moskovan metro-asemilla ”Kulttuuripuisto” («Парк Культуры») ja ”Lubjanka” (Lubyanka; «Лубянка»). Yhteensä kuolleita on lähes 40. Kello 7:56 Moskovan aikaa (kello 6:56 Suomen aikaa) Sokolnikin linjan metrojuna saapui Lubjankan asemalle. Metrovaunun toisessa vaunussa tapahtui räjäytys: kuolleita on 23 henkilöä, kuolleista 11 oli metrolaiturilta. 18 henkilöä haavoittui vakavasti (Hätätilaministeriön ilmoitus kello 10:14 Moskovan aikaa [9:14 Suomen aikaa]). Kuolleiden määrä olisi voinut olla suurempi, jos juna ei olisi jo saapunut laiturille. Joidenkin teorioiden mukaan räjähtänyt pommi oli kassissa. Asemalla on tällä hetkellä yli 30 ambulanssia. Ilmeisemmin pommin räjäyttäjät, itsemurhaterroristit, olivat molemmissa tapauksissa naisia. Molemmat räjähteet olivat kooltaan 2 kg TNT.

Vain hetkeä myöhemmin klo 8:39 Moskovan aikaa (kello 7:39 Suomen aikaa) myös Kulttuuripuiston metroasemalla räjäytettiin pommi. Myös tämä räjähdys tapahtui junassa. Lisäksi asemalta löytyi räjähdevyö, joka ei kuitenkaan räjähtänyt. Vahingot olisivat olleet huomattavasti pahemmat, jos tämä toinenkin vyö olisi räjähtänyt. Valvontakameroiden mukaan tämä terroristinainen oli Kaukasian tyyppinen kasvoiltaan, iältään vain. 18-20 vuotta. Interfaxin tietojen mukaan 12 ihmistä kuoli ja ainakin 15 loukkaantui. Näiden tärkeillä metrolinjoilla tehtyjen terroritekojen tähden Moskovan keskustan liikenne on nyt lähes halvaantunut. Moskovan pormestari Juri Lužkov (Юрий Лужков) ilmoitti, että räjäytykset olivat nimenomaisesti terrori-iskuja. Venäjän valtakunnansyyttäjä Juri Tšaika (Юрий Чайка) on ilmoittanut ottavansa henkilökohtaisen vastuun rikoksen esitutkinnan johtamisesta. Valtakunnan syyttäjän kello 11:24 (Suomen aikaa 10:24) tiedotteen mukaan kuolleiden määrä oli yhteensä 37 henkilöä, täten Lubjankan aseman 23 kuolleen ja Kulttuuripuiston 12 kuolleen lisäksi kaksi kuollutta olivat nämä itsemurhaterroristit). Kello 9:41 Moskovan aikaa (kello 8:41 Suomen aikaa) turvallisuuspalvelu ilmoitti, että räjäytykset olivat terroritekoja.


Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov (Рамзан Кадыров)
sanoi, ettei terroristilla ole kansallisuutta, vaan kaikkien tulee osallistua terroristien vastustamiseen riippumatta tämän uskonnosta tai ihonväristä tai kansallisuudesta. "Tämä kipumme on yhteinen Venäjän kanssa. Meidän on yhdessä parannettava tämä haava. Olemme taistelleet ja yhä jatkamme taistelua yhdessä tätä vitsausta vastaan voidaksemme tukea kansalaisia. Tuemme valtiollista koskemattomuutta ja järjestystä ja rauhaa". Venäjän Nato-edustaja Dmitri Rogozin kertoi Naton tarjonneen Venäjälle suurlähettilästason konferenssia huhtikuun 20. päivälle: konferenssissa käsiteltäisiin yhteistoimia terrorismin vastustamiseksi.

Poliisi on kiistänyt kello 9:38 (Suomen aikaa kello 8:38) kolmannen ja neljännen terrori-iskun Prospekt Miran ja Begovajan (”lenkkeily”, "Беговая") metroasemalle, vaikka tällaisia tietoja on levinnyt uutisissa. Huhu perustuu siihen, että terroristi oli itse luvannut ennen räjäytystä kolmen aseman räjäytyksen. Pietarissa suljettiin kolme metroasemaa ("Невский проспект" , "Площадь Восстания" и "Гостиный двор") terroriuhan tähden. Terroriteon kohteiksi joutuneille metroasemille Moskovassa kerääntyi radiokanavan ”Moskovan ääni” ("Эхо Москвы") yli puolimiljoonaa ihmistä (Suomen aikaa 9:28).

Lubjanka on erityisen tunnettu jokaisen venäläisen parissa siitä, että siellä on FSB:n päämaja. Jo Neuvostoliiton syntymästä alkaen paikalla ovat olleet Tšeka ja NKVD, kunnes Andropovin aikakaudella viimeisteltiin KGB:n ja nykyisen FSB:n päämajan arkkitehtoninen kokonaisuus.

Terroristit ovat terroristeja, eivät marttyyreita

Terroristit eivät ole vapaustaistelijoita tai ihmisoikeustaistelijoita. He ovat brutaaleja terroristeja, joiden tulee saada tuomio rikoksistaan. Yhtä hyvin tulee myös terroristien rahoittajien ja värväreiden saada rangaistuksensa. Kuvernööri Valentina Matvienko kutsui Moskovan metroaseman räjäyksiä "kammottavaksi rikokseksi. Se on rikos täysin syyttömiä rauhanomaisia ihmisiä vastaan, jotka matkustivat töihinsä metrolla. Terroriteot ovat voineet tehdä vain todelliset hirviöt. Syylliset on löydettävä ja heidän on kärsittävä ankarat rangaistukset tästä kauhistuttavasta teosta".

On syytä muistaa, että vasta edellisten päivien ja viikkojen aikana olivat Venäjän oikeuslaitos ja turvallisuuspalvelu saavuttaneet erinomaiset voitot, kun tuomionsa saivat Gruusian hyväksi vakoilleet muutamat henkilöt. Sinänsä on kaunista ja ehdottoman sopivaa, että Georgian presidentti Mihail Saakashvili tuomitsi tämän päivän terroriteon, vaikka hänen vasen kätensä ei tiedä, mitä oikea tekee . ja päinvastoin. Lisäksi terroristiryhmien johtajia on onnistuneesti kukistettu viime viikkojen aikana, kuten Anzor Astemirov, Salambek Akhmadov, Abu Khaled (Анзор Астемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халед). Juuri tämä ryhmä oli aiemmin ilmoittanut, että terroritekoja laajennetaan taas laajemmalle aluetta Venäjää, ml. Moskovaan. Duuman duuman turvallisuusasioiden komitean varapuheenjohtaja Gennadi Gudkov (Геннадий Гудков) sanoi 99% varmana, että tämän päivän terrori-iskuista vastuussa ovat Kaukasian terroristit. Al Jazeera -arabiankielinen TV-kanava liittyy venäläisen analyytikon Alexander Pikajevin päätelmään, että terroriteosta ovat vastuussa Kaukasian terroristit. ”Tšetšenian ja Ingušian terroristit”, jotka eivät suinkaan tosisiallisesti edusta alueen väestöä, saavat toiminnalleen tukea ulkomailta, ennen kaikkea Gruusiasta (Georgiasta), kuten Mohmad Shabaanin (Mohammad Shabaan, Мухаммад Шабаан) eli Seif Islamin (Сейф Ислам) ja Ramzan Turkoshvilin (Рамзан Туркошвили), ”turkiskauppiaitten” Gely Kuledzhishvilin ja Gocha Jincharadzen sekä Suliko Sharikadzen ja Koban Akhvledianin yhteydet gruusialaisrahoitukseen osoittavat karmealla tavalla. Terroritekoa pidetään Pohjois-Kaukasian terroristien kostona. Toki muutkin ovat käyttäytyneet aiemmin häiritsevästi erityisesti Lubjankan alueella: Urmuntiasta kotoisin oleva Vladimir Širokov (Владимир Широков)uhkasi räjäyttää pommin Lubjankan FSB:n päämajaa vastaan, jos ei saa tavata presidentti Vladimir Putinia. Auton takakontista löytyi kuitenkin pelkästään sementtiä. Mies sairasti skitsofreeniaa. Hänet saatettiin pakkohoitoon. Tämän päivän tapaus on kuitenkin osoitus vakavasta ja suunnitellusta terrorien hyökkäyksestä: hyökkäykset tapahtuivat ruuhka-aikaan kahdella eri asemalla. Ilmeisesti räjähteet laukaistiin matkapuhelimella.

KavKaz Center (Кавказ-центр) julisti itsemurhaterroristit marttyyreiksi!

Kaukasian terroristeja sympatiseeraava nettisivusto KavKaz Center kertoo Moskovan metroaseman järkyttävistä tapahtumista. Surullista ja kauheaa, että Suomi-Tshetshenia -seura ry puolestaan sympatiseeraa mainittua Kaukasian keskusta. Metroaseman tapahtumat kuvattiin aluksi virallisten tietojen valossa, mutta Kavkaz-sivustolla on myös pari viikkoa aikaisemmin - kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2010 - julkaistu järkyttävä Jumalan vihan julistus, videohaastattelu (19.02.2010). Haastattelussa "Kaukasian emiraattia" (Kaukasian Emiirikunta) perustava, itsensä emiiriksi kutsuva Dokka Abu Usman (Докка Абу Усман; Умаров Докку Хамадович) julistaa "vapauttavansa" Krasnodarin, Astrahanin ja Volgan alueet. Hän moittii niitä muslimeja, jotka ovat menettäneet uskonsa Islamin suuruuteen. Lisäksi hän moittii ankarasti kaikkia "Putinin koiria". Hän lupaa, että Jumala antaa taistelijoille palkinnoksi paratiisin: tuossa hengessä hän kehottaa Jihadiin.

28.12.2009 Dokka Abu Usman julisti uhkaavasti Jama'at sharia -sivustolla (josta on myös linkki Kavkaz Centerin sivulle), että Nevski Express on vasta alkusoitto uusille terroriteoille. 20.9.2007 Jama'at sharia -sivustolla on uskonnollista selitystä terroristitekojen puolesta, otsikkona "marttyyrien veri - muslimien voiton merkki". Myös Imarat Kavkaz -sivusto katsoo Putinin syylliseksi terroritekoihin, koska Putinin johdolla on vastustettu emiirikunnan syntyä: tämäkään sivusto ei osoita mitään myötätuntoa junassa kuolleiden ihmisten tähden. Sivusto antaa ikään kuin "islamilaisen" selityksen sille, että marttyyrit ovat huutaneet taisteluhuudon "Allahu akbar!" ja että Venäjä on joutunut nyt Kaikkivaltiaan (سبحانه و تعالى) vihan kohteeksi. "Hengellinen" selitys terroriteolle päättyy taistelukehotukseen: "Meillä ei ole nyt muuta vaihtoehtoa: olla Venäjän orja tai olla Jumalan palvelija (سبحانه و تعالى)!"

Pitäisi olla selvää, ettei Dokka Usman (Dokka Umarovin) kaltaiset tyypit kykene rakentaa demokraattista yhteiskuntaa, heidän käsiinsä ei voi antaa valtioiden rakentamista. Venäjän rikoslaki ankarimpien tuomioidensa mukaisesti on oikea tapa osoittaa tämän kaltaisille terroristeille heidän yhteiskunnallinen vaikutusmahdollisuutensa (sen loppuminen lopullisesti). Olen kirjoittanut sekä väitöskirjassani että blogissani toistuvasti terroristin mielenlaadusta, jolle on tutkitusti hyvin tyypillistä em. lainauksen kaltainen ajattelu: vain kaksi vaihtoehto, Jumalan puolella taistelija tai luopioiden orja. Nevski Express -terroriteon yhtyedessä viittasin Turkissa toimivan Naton terrorismin vastaisen tutkimuskeskuksen, Center of Excellence – Defence Against Terrorism, tutkimukseen, jossa ko. piirre tuli toistuvasti esille yhdessä useiden rekrytointiin ja rahoitukseeen liittyvien yhtäläisyyksien kanssa.

Kuvassa lehti, jonka toimittaja Islam Matziev toimii
myös Kavkaz-Centerin webmasterina.
Päivän kuluessa KavKaz -keskuksen sivulle ilmestyi hyvin parjaava kirjoitus päällimmäiseksi uutiseksi. Sen mukaan venäläiset nyt syyttävät Putinia näistä terroriteoista. Venäjän salainen palvelus (FSB) olisi aiheuttanut terroriteot, jotta voisi kiristää kansaa. "Nyt on yhä selvempää, että totuuden hetki on tullut venäläiselle yhteiskunnalle", uhkailee sivusto, jonka mukaan terroritekojen syyllinen olisikin pääministeri V. Putin! Syyllisyys muka selittäisi "Putinin hysterian", kun Putin reagoi terroritekoon. Mainitun sivuston viestintä ennen ja jälkeen terroritekojen herättää vähintäänkin epäilyjä. Kaksi päivää ennen terroritekoa - Jama'at sharia -sivusto julisti Putinin Venäjän viimeiseksi myytiksi, joka olisi myös erittäin vaarallinen yhteiskunnalle, mutta yhteiskunta säilyisi enää tämän ohuen langan varassa. "Putin on yhteiskunnan julkinen myytti", sivusto uhoaa, mikä muun informaation kanssa antaa syytä epäillä, että nämä tahot ovat suunnitelleet tämän aamun metroiskun jälkeen sntyvän uusia terroritekoja.

Sivusto viittaa ihmisoikeusaktivistiksi nimittämänsä Juli Rybakovin (Юлий Рыбаков) lausuntoon, jonka mukaan Putinin Kaukasian toimet ovat räjäytysten syynä. Rybakov kantaa venäläiseen tapaan komeita titteleitä ihmisoikeuskomiteoiden johtajana, mutta sitä hän on merkillien Jablako ("Яблоко") -puolueen puitteissa. Puolue on ollut mukana myös Toinen Venäjä -liikkeessä, jonka tarkoituksena on Venäjän yhtenäisyyden hajottaminen. Samassa yhteydessä KavKaz -terroristisivusto viittaa Amnesty Internationalin lausuntoon toisesta yhteydestä, jossa Amnesty kaataa syyt Venäjän hallituksen ja aluen viranomaisten niskoille: "Tšetšenian viranomaiset yhä edelleen pelottelevat ja vainoavat ihmisoikeuksien puolustajia ja niitä, jotka hakevat oikeutta vääryyttä vastaan. Monet ovat joutuneet lähtemään maasta, koska heidän elämäänsä on uhattu." Sivusto ei kutsu räjäytyksen tehneitä naisia terroristeiksi, vaan "marttyyreksi", joiden tehtävänä oli hyökätä Venäjän valtioterrorismia vastaan. Tosiasiassa kansainvälinen Amnesty International tuomitsi ilman mitään varauksia terroristien pirulliset hyökkäykset siviilejä vastaan.

Suomalaisilta kadonnut kyky kunnioittaa kansan surua?

Yhtä kauhealla linjalla kuin KavKaz Center ja ko. sivuston irrallinen Amnesty-viittaus, jatkavat myös suomalaiset terroristiemot, jotka hautovat Suomessa uusia terroristimunia. Heidi Hautalan ja Mikael Storsjön (Микаэль Стурше) paimentama Russofobia - sorry, se oli Finrusforum - yhdessä Suomen Amnestyn kanssa järjestävät 31.3. mielenosoituksen Venäjän suurlähetystöä vastaan vaatien kokoontumisvapautta Venäjälle. Voidaan jopa epäillä, että tiesikö Finrusforumin vetäjät jo etukäteen maanantain terroriteosta? Vaikuttaisi siltä, koska Storsjön suhde terroristipomoon on ammatillisen läheinen.Erkki Tuomiojan ja Suojelupoliisin aktiivisuuden tuloksena Storsjön terrorismia tukeva sivusto suljettiin Suomessa, vaikka Kimmo Sasi protestoi sulkemista eduskunnassa kirjallisella kyselyllä. Sittemmin Storsjö avasi sivuston uudestaan! Lisäksi hän oli siirtänyt sivuston Ruotsiin. Tämä tyyppi on siis Hautalan johtamassa Finrusforumissa hallituksen jäsen, järjestämässä keskiviikkona mielenosoitusta Venäjää vastaan! Jopa Hesari ihmetteli lempeästi Storsjön roolia: "Kavkaz Centerin toiminnasta vastaa suomalainen liikemies ja kansalaisaktiivi Mikael Storsjö. Sivuston palvelimet toimivat Ruotsissa, Suomessa ja Liettuassa. Storsjö myöntää, että sananvapauden puolustajalle voi koitua moraalisia ongelmia, jos on annettava puheenvuoro sille, joka syyllistyy terrori-iskuun siviilikohteeseen. "Mutta toisaalta siellä [Kaukasiassa] tehdään vielä sata ja tuhat kertaa pahempia tekoja. Siellähän on sotatila", Storsjö huomauttaa" Storsjö hoitaa Kavkaz Centerin toimintaa, jonka kautta juuri mainittu Dokka Usman (Dokka Umarovin) julistaa pyhää sotaa Venäjälle ja jonka kautta terroristijärjestö metroiskun jälkeen julisti itsemurhanaiset marttyyreiksi! Storsjö on lähtöisin seurakunnastani Fiskarsin alueelta, mutta joku vuosi sitten hän kertoi Turun Sanomien haastattelussa, että hänen piti muuttaa pois Pohjasta, koska Pohjassa oli joka nurkassa kommunisteja. Storsjö on löytänyt ystävänsä Finrusforumin tyypeistä ja Kaukasian terroristeista. Storsjö kertoi toukokuussa 2005 Turun Sanomien haastattelussa, että hän kerää rahaa ”Kaukasialaisen tiedonvälityksen tuelle” ja Kavkaz Centerin tukemiseen. Lopulta rahat menevät tšetšeenikapinallisille.

Suomen valtion johdon, presidentin, pääministerin ja ulkoministerin yhdessä Suojelupoliisin kanssa, pitäisi puuttua tällaisen terroristihautomoon, jota suomalainen hoitaa.

Suomen Amnesty on merkillinen russofobinen poikkeus Amnestyn suhteellisen vakavasta suhtautumisesta kansainvälisesti. Mukana on keskiviikkona koko joukko suomalaisia eturivin russofobeja aina alkaen Suomen Pen -russofobitoimittajista. Nämä eivät sadistisissa tunteissaan osaa kunnioittaa räjäytettyjä ruumiitakaan, vaan päättävät räjäyttää myös uutispommin Venäjää vastustavalla mielenosoituksellaan. Soitin Minna Rajamäelle, joka informoi mielenosoituksesta, mutta hän ei osannut sanoa, milloin Amnesty järjestäisi yhdessä Finrusforumin kanssa mielenosoituksen Suomessa ilmenevän russofobian uhrien - koulu- ja työpaikkakiusaamisesta yms. kärsivien ihmisten - puolesta Suomessa.

Valitettavasti suomalaisena rauhan miehenä on todettava, että Abdullah Tammen kanssa saamiemme tietojen mukaan myös Suomessa tietyt henkilöt saavat rekrytoida ja sponsoroida terrorismia aivan liian vapaasti yhä edelleen. Voimme rukoilla rauhallisen tulevaisuutemme puolesta, jottei vastaavia iskuja koettaisi Suomessa. Venäläinen Margetgid-nettikanava kysyy 22.3.2010 osuvasti otsikossa, "onko suomalaisiin tarttunut gruusialainen hysteriä" (Фины заразились грузинской истерикой?). Otsikko on linkki Аргументы и факты -lehden 22.3.2010 juttuun, jossa kerrotaan suomalaisesta tavasta seurata päivä päivältä talvisodan tapahtumia. Lisäksi muistetaan Helsingin Sanomien typeryyttä kuvitella, miten hyökkäys tapahtuisi vuonna 2010. Syntynyttä paniikkia kuvaillaan suomalaisessa lehdessä seikkaperäisesti, kunnes Lännestä Suomi saa ehkä jotain apua. Hesari julkaisi artikkelinsa 10.3.2010, vain kaksi päivää aiemmin kuin Georgian TV julkaisi pöyristyttävän väitteen, että Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Suomessa liian hyväksytty Venäjä-vihamielisyys tekee valitettavasti silmät sameiksi, jotta näkisimme selvästi, miten tämä vihamielisyys antaa myös tukea Moskovan metrossa ihmisiä tappavalle julmuudelle.

Ria Novosti on julkaissut sairaalahoitoon joutuneiden 64 uhrin nimet ja iät. Nämä vakavasti loukkaantuneet ovat 18 ikävuodesta 61 ikävuoteen, joku on tunnistamaton.

Ps. 31.3.2010.
Tänään KavKaz-center sijoitti YouTubeen tunnustuksen, joka on nauhoitettu terrori-iskun päivänä 29.3.2010. Dokku Abu Usman (Докку Абу Усман)kertoo videossa, että hän määräsi terrori-iskut Moskovan metroasemille. Näyttää siltä, että kirjoitukseni reilu tunti terrori-iskun jälkeen ja päivän kuluessa sattui oikeaan osoitteeseen.

Dokku Abu Usman, Kavkaz Center 31.3.2010:


Kysymys kuuluu, miten muutamat suomalaiset voivat olla sellaisia hirviöitä, että antavat tällaisille terrorisjohtajille kunnian.

X X X X X


lauantai 6. maaliskuuta 2010

Yhtenäinen Venäjä - puolue sanoutuu irti Stalinin ihailusta

Yhtenäinen Venäjä - puolue sanoutuu irti Stalinin ihailusta

Suomalaisessa mediassa on tehty hätäisiä samaistuksia Venäjän suurimman puolueen, hallituksen ja Moskovaan aiottujen Stalin-julisteiden välillä. Latvialainen elokuva ”The Soviet Story” teki juuri tuollaisen väärämielisen retorisen assosiaation - samaistuksen - Venäjän silloisen presidentin, nykyisen pääministerin Vladimir Putinin, ja Stalinin välillä. Mielestäni samaistukset ovat tahallista länsimaista anti-Venäjä kampanjaa.

Olen itsekin saanut tuntea noita stalinistileimoja, vaikka leimat perustuvat noiden kirjoittajien epärehelliseen yritykseen leimata Venäjään kunnioittavasti suhtautuvat ihmiset paholaismaisiksi, lopullisena tavoitteena on Venäjän hajottamiseen tähtäävät unelmat.

Stalin-julisteista käydään suomalaisen ja länsimaisen median lisäksi tiukkaa keskustelua Venäjällä, mutta venäläistä keskustelua ei valitettavasti riittävästi tunneta tai keskustelua ei rehellisesti kuvailla Euroopassa. Venäjän suurin puolue ”Yhtenäinen Venäjä” on jyrkästi tuominnut Moskovaan aiotut Stalin-julisteet.

Yhtenäinen Venäjä - puolueen «Единая Россия» korkeimman neuvoston puheenjohtaja , duuman puheenjohtaja Boris Gryzlov (Борис Грызлов) ilmoitti selväsanaisen ja jyrkän tuomion perjantaina 5.3.2010, kun hän kommentoi Moskovan pormestarin Juri Mihailovitš Lužkovin (Юрий Михайлович Лужков) päätöstä sijoittaa Stalin-julisteita Voitonpäivän 65-vuotisjuhlan kunniaksi kansalaisten kritiikistä huolimatta. Yhtenäinen Venäjä -puolue on kritisoinut ja ilmoittanut selvästi, ettei loppuarvio Stalinista voi olla myönteinen. Näin Gryzlov:

Juri Mihailovitš Lužkovin pitäisi harkita päätöstään. Hän ei ole historioitsija,vaan kaupungin johtaja. Siksi kyse ei ole historiasta vaan Stalinin hahmon poliittisesta arviosta. Mutta tämä arvio ei voi olla positiivinen (И эта оценка не может быть положительной.). Kun kyse on moraalisesta arvioinnista, silloin ei ylipäätänsä voida välttää faktaa: Stalin oli miljoonien ihmisten kuolemaan syyllinen" (Сталин – виновник гибели миллионов людей).

Yhtenäinen Venäjä - puolueen ja myös koko Venäjän ehdottomaan poliittiseen johtoon kuuluva Boris Gryzlov jatkaa tiukkaa arvostelua:
Olen jo ilmaissut mielipiteeni asiasta. Se ei muutu. - - - Ei kaikkia muotokuvia historian oppikirjoista pidä asettaa katujen ja kaupunkien torien koristeeksi”.

Kaikki tietävät, että voitto on puristettu kymmenien miljoonien ihmisten elämästä, meidän isiemme ja isoisiemme elämästä. - - Julisteet sekoittavat ja hämärtävät historiallista muistia siitä, mikä oli merkittävää Suuressa isänmaallisessa sodassa. Miksi on vielä niitä, jotka katsovat sopivaksi tavaksi säilyttää Stalinin muistoa voiton nimissä ja koristella kaupunkia? Meidän puolueemme ei ainakaan aio käyttää näitä julisteita juhlissaan”.

Gryzlovin näkemys ei ole yksityismielipide, vaan myös Yhtenäinen Venäjä - puolue on ilmoittanut vastustavansa Moskovaan asetettavia Stalinin kuvia. Perjantaina 5.3.2010 myös puolueen puheenjohtajiston sihteeri Vjatšeslav Volodin (Вячеслав Володин) ilmoitti puolueen esittämän kriittisen käsityksen. Volodin korosti, että puolueen kanta säilyy ennallaan. Hän muistutti Gryzlovin sanoista, että ”Toisen maailmansodan tuloksiin viitatessa, ei sovi juhlia Stalinia voittajana, vaan ihmisiä (kansaa) pitää kunnioittaa voittajina. On tarve puhua kaikkien ihmisten ja erityisesti veteraanien roolista, kun nämä hankkivat voiton maalle. Stalinin epäselvä rooli maamme elämässä ei anna perusteita kylttien nostamiseen”.

Kyse ei ole Stalinin historiallisesta arvioinnista, vaan poliittisesta ja moraalisesta. Historia pitää jättää historian tutkijoille. - - Kun kyse on moraalisesta arviosta, on välttämätöntä kunnioittaa niiden ihmisten tunteita ja mielipiteitä, joiden perheet ovat kärsineet Stalinin vainoista” (необходимо уважать чувства и мнения огромного количества людей, семьи которых пострадали в результате сталинских репрессий). .

Volodin viittasi puolueen puheenjohtajan Vladimir Putinin (Владимир Владимирович Путин) arvioon: ”Vainojen oikeutusta painostuskeinona ei voida hyväksyä, se on mahdotonta. Tuo aika ei ollut vain henkilökulttia, vaan myös valtava rikos ihmisyyttä vastaan” («Достижения результата путем репрессий неприемлемо, это невозможно. В этот период был не только культ личности, но и массовые преступления перед народом».). Volodnin muistutti 5.3. myös siitä, että kaksi hänen isoisäänsä, joista toinen oli pappi, tapettiin. "Tällaiset henkilökohtaiset tarinat ovat olemassa liki jokaisessa venäläisessä perheessä. Heidän ei ole ainoastaan mahdotonta poliittisesti hyväksyä Stalinin muotokuvan ripustamista nähtäväksi, vaan he kokevat sen myös loukkaavaksi hyökkäykseksi”.

Olen kirjoittanut 14.8.2009 jo pelkästään minua vastaan törkeästi ja tahallisen valheellisesti esitettyjä "stalinistileimoja" vastaan tiukan "tunnustukseni" Stalinia vastaan. Jo tuolloin kerroin esimerkin siitä, että Venäjän kommunistinen puolue suhtautuu muita innokkaammin Stalinin kunnioittamiseen. Kommunistinen puolue sulkee sisäänsä myös radikaalia vasemmistoa, joista osa on hyvin anarkistista Venäjän talousjärjestelmää, oikeusjärjestelmää ja poliittista järjestelmää vastaan. Olen kirjoittanut myös kriittisesti äärivasemmistosta. Yhtä vähän ilmoitin tykkääväni anarkistisesta antifasismista, joka ilmenee huliganismina ja laittomuuksina Venäjällä. Kerroin tästä Ivan Hutorskoin - luunmurskaajan - tapauksen yhteydessä.


perjantai 5. maaliskuuta 2010

Jali Raita kirjoitti piispalle

Diplomi-insinööri Jali Raita kirjoitti arkkipiispa Jukka Paarmalle ja Espoon piispa Mikko Heikalle varsin onnistuneen kirjeen. Sain kirjeen tänään. En tiedä, milloin piispat saivat.

keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Ranskan, Belgian ja Hollannin venäläisten vetoomus

Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa toimivat Venäläinen talo –nimiset yhdistykset (Russisch Huis – Maison Russe) ovat vedonneet demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta ProKarelian pyrkimyksiä vastaan. Vetoomuksessa liitytään pariisilaisen Venäjän kulttuurikeskuksen vetoomukseen Juha Molarin puolesta.

Lisäksi vetoomuksessa muistutetaan Suomen ja Venäjän välisestä monivaiheisesta pitkästä historiasta sekä viimeisen 20-vuoden aikana – Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen - tapahtuneesta ikävästä revansistisen nationalismin noususta.

Russisch Huis – Maison Russe: Обращение ко всем
Обращение к русскоязычным, проживающим в Европе. Обращение к русскоязычным, проживающим в Бельгии
Russisch Huis – Maison Russe –yhdistyksen yleisenä tavoitteena on toimia vuorovaikutusfoorumina ja edistää entisen Neuvostoliiton kansalaisten keskinäistä avunantoa ilman syrjintää, joka perustuisi esimerkiksi etnisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin syihin. Yhdistys edistää myös Venäjän kulttuuria ja venäläistä kulttuuri-identiteettiä.

Syrjinnän vastustaminen on keskeisessä roolissa yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys järjestää myös koulutusta ja tiedotusta, kursseja, seminaareja, konferensseja, foorumeita.

Yhdistys auttaa venäjänkielisiä pääsemään paremmin tietoyhteiskuntaan ja tukee täten kansalaisten aktiivista osallistumista. Yhdistys edistää kansojen välistä solidaarisuutta ja parantaa toisten kunnioittamista.