maanantai 20. kesäkuuta 2011

Kavkaz Centerin haastattelussa Movladi Udugov kehottaa muslimeita väkivaltaisiin viharikoksiin

Kuva: Kavkaz Centerin serveri Helsingistä (Bulevardi 2), Silminnäkijä-ohjelman aineistoa 2010, sormi on Mikael Storsjön.


”Они должны постоянно напоминать и разъяснять народу истинное положение вещей” (Heidän täytyy jatkuvasti muistuttaa ja kertoa ihmisille totuus), kohdistaa Movladi Udugov ja Kavkaz Center 20.6.2011 julkaistut sanat muslimioppineille, joiden vastuuta he kutsuvat valtavaksi, koska näiden tulee virittää muslimit kapinaan demokraattisia ihmisiä ja järjestelmää vastaan. ”Прежде всего, призвал бы ученых возглавить Исламское восстание. Сейчас огромная ответственность лежит на исламских ученых, которые обязаны предостерегать мусульман от ложных путей и обмана, которым будут завлекать народ” (”Ensinnäkin on opettajia on kehotettava johtaa islamilaiseen kapinaan. Nyt valtava vastuu muslimioppineilla, joilla on velvollisuus varoittaa muslimeita vääristä poluista ja petoksista, jotka houkuttelevat ihmisiä”). Movladi Udugov ja Kavkaz Center ilmoittavat vääräksi poluksi muslimien myöntymisen rauhanomaisuuteen ja demokratiaan, jota he vertaavat veriseen despoottiin ja likaiseen prostituoituun.

Movladi Udugov (Мовлади Удугов) – vuonna 1999 Kavkaz Centerin perustanut rikollisliigan johtaja – antoi Kavkaz Centerin toimittajalle lausunnon, jonka mainittu sivusto julkaisi tänään 20.3.2011 aamuyöllä. Udugovia on kuvailtu Kaukasian emiirikunnan informaatiopalvelujen johtajaksi ja johtavaksi ideologiksi. Kavkaz Center on kaikesta huolimatta hyvin harvoin suoranaisesti julkaissut Udugovin haastatteluja, edellinen on kesältä 2008.

Kuva: Movladi Udugov noin 10 vuotta sitten


Movladi Udugovin haastattelu KC:n sivulla 20.6.2011

Movladi Udugov toistaa haastattelunsa alussa yhä uudestaan vihamielisyyden ja vainoharhaisuuden Israelia ja Mossadaa vastaan. Hänen nimeensä liitetty antisemitismi ja antisionismi näkyy lauseiden ja ajatuskuvioiden läpi ilmeisenä. Udugovin ilmaus ”Israel” on laitettu sitaatteihin, koska hän ei tunnusta Israelin valtiollista olemassaoloa. Sama periaate toistuu yhä uudestaan Kavkaz Centerin uutisoinnissa jo aiemmin. Udugovin ajatuskuvioiden mukaan Israelin ja palestiinalaisten rauhansopimuksen kiirehtimistä on Shimon Peres kiirehtinyt, koska epäonnistuminen vaarantaisi koko juutalaisvaltion tulevaisuuden. Ilmeisemmin Udugovin tavoitteisiin ei kuulu Israelin olemassaolo.

Movladi Udugov on Kaukasian emiirikunta –terroristijärjestelmän ideologinen isä, käsitteen kehittelijä. Hän sanoutuu ankarasti irti demokraattisesta islamista, joka rakentaisi rauhanomaista vuoropuhelua muun väestön kanssa. Udugov rinnastaa demokratian prostituutioon. Udugov ilmoittaa Kavkaz Centerille: Вообще же понятия «демократический ислам» или «исламский демократ», которыми любят оперировать некоторые деятели, в том числе и наши, это такой же абсурд, как и целомудренная проститутка (”Yleisesti käsite ’demokraattinen islam’ tai ’islamilainen demokratia’, joita rakastaen toimivat jotkut johtajat, mukaan lukien omamme, on samanlainen mielettömyys kuin puhdas prostituoitu”). Tällaisen aggressiivisesti demokratian vastaisen liikehdinnän analysointi läntisessä mediassa vaatii vastuullisuutta. Näiden bandiittien hyökkäyksissä ei ole kyse ihmisoikeuksien ja demokratian vajeesta alueella, sillä he nimenomaisesti hyökkäävät mainittuja länsimaisia järjestelmiä ja rakennelmia vastaan. Demokratia on heille likaista prostituutiota.

Udugov jatkaa 20.6. julkaistussa haastattelussa sitä väkivaltaisen jihadismin saarnaansa, josta jo Mashadov arvosteli häntä. Näin KC ja Udugov tänään: Нужно избавиться от фантазий, что Шариат позволят установить мирным путем, как к этому призывают некоторые, даже из числа искренних мусульман. Это заблуждение (”Pitäisi päästä eroon fantasioita, joiden avulla voisit rakentaa sharia-järjestelmän rauhallisesti, kuten jotkut vaativat, jopa vilpittömät muslimit. Tämä on harhaanjohtavaa”). Udugov toistaa tätä vaatimustaan väkivaltaisesta ”islamilaisesta” kumouksesta yhä uudestaan. Hän kohdistaa sanansa erityisesti islamilaisten yhteisöjen uskonnollisille johtajille, jotta nämä eivät antaisi hyväksyntää rauhanomaiselle kanssakäymiselle. Kavkaz Center ilmoittaa Udugovin haastattelun pelkästään kunnioittavassa yhteydessä eikä aseta sanallakaan lukijoille varoitusmerkkejä opetuksesta, joka eurooppalaisen lainsäädännön mukaan on tulkittava selväpiirteisesti viharikokseksi, kehotukseksi väkivaltaisuuksiin sharia-järjestelmän perustamisen hyväksi.

Kavkaz Centerin haastattelussa Movladi Udugov jatkaa opetustaan, jossa hän ei ainoastaan hylkää demokratiaa, vaan asettaa demokratian ja islamin toistensa vastakohdiksi: Сторонники демократии говорят, когда весь мир подчинится демократии, человечество будет жить в мире. Ислам говорит, что только тогда, когда во всем мире установится Ислам, человечество будет жить в мире и получит истинную свободу ("Demokratian kannattajat sanovat, että ihmiskunta saa elää rauhassa, kun koko maailmalle annetaan demokratia. Islam sanoo, että ihmiskunta saa elää rauhassa ja todellisen vapauden mukaan vasta kun maailmaan on perustettu islam”). Udugov rinnastaa demokratian veriseksi despotiaksi: Демократическая деспотия, навязывая силой свои ценности и образ жизни, делает это под лозунгом необходимости принести человечеству мир и свободу, тогда как проливаются реки крови. При этом демократы отказывают Исламу в таком же праве дать человечеству мир и свободу. ("Demokratian hirmuvalta, säätäen voimallaan arvot ja elämäntavan, tekee tämän rauhan ja ihmiskunnan vapauden varjolla, mutta silloin roiskuttaa vain verisen joen. Tämän vuoksi demokratiasta kieltäytyvällä islamilla on sama oikeus ihmiskunnan rauhaan ja vapauteen”).


Kiihottaminen kansanryhmää vastaan


Mikael Storsjö on useissa eri tilanteissa tunnustanut avoimesti, että hän johtaa Pro Caucasus- järjestöä, joka on vastuussa Kavkaz-Centerin sisällöstä ja omistuksesta. 8.huhtikuuta 2010 kello 0:15 Mikael Storsjö kutsui itseään ”Kavkaz-Centerille sananvapautta tuottavan Pro Caucasus-järjestön puheenjohtajaksi”, ks. liite 1 alla. Mikael Storsjö on itse Helsingin Sanomien vaalimainoksessa 26.10.2008 käyttänyt ilmaisua ”tšetšeeni-serverin ylläpitäjä”, ks. liite 2 alla. Who is domain –info antaa Kavkaz Center.com –sivustosta tiedoksi, että domainin omistaja on Pro Caucasus –yhdistys, yhteishenkilön puhelinnumero on Suomeen Mikael Storsjölle; ks. liite 3. Mikael Storsjö on tehty tietoiseksi Movladi Udugovin haastattelun ongelmallisuudesta ja häntä on pyydetty poistaa haastattelu sivustolta, koska Udugov kehottaa muslimeita jihadistisiin viharikoksiin.

Suomessa, Ruotsissa ja lännessä yleisemmin ei pitäisi suosia fantasioita, joiden mukaan Kavkaz Centerin toimitusta pidettäisiin demokraattiseen järjestelmään sopivana pyrkimyksenä ilmaista protesti Pohjois-Kaukasian ”demokratiavajeen” tähden. Kavkaz Centerin perustajan ja johtajan Movladi Udugovin haastattelusta käy kiistattomasti ilmi, että sivusto kehottaa muslimijohtajia opetustoimintaan ja muuhun toimintaan väkivaltaisen jihadin hyväksi demokraattista järjestelmää vastaan.

Suomen Sisäministeriö on toistuvasti ilmaissut tarpeen saattaa viharikos rangaistavaksi. 1.6.2011 alkaen on Suomessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan ulotettu koskemaan rasististen rikosten ohessa myös sellaisia viharikoksia vastaan, joissa vaikuttimina ovat ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus. Ylläpitäjä on velvollinen poistamaan lainvastainen aineisto sivustoltaan, vaikka hän ei sitä itse olisi laatinut. Vastuu edellyttää, että ylläpitäjä on tietoinen aineistonsa sisällöstä. Rikoslaki määrittää myös törkeän kiihottamisen kansaryhmää vastaan silloin, kun sivustolla kehotetaan tai houkutellaan vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhiin tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Uudet rangaistussäädökset eivät sovi jäädä vain Suomen kansainvälisten velvoitteiden ulkoiseksi täyttämiseksi, vaan lainvalvonta ja oikeuslaitoksen toiminta voivat osoittaa käytännössä, ettei laki ole vain kaksinaismoralistista näytelmää.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

10 a § (13.5.2011/511)
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai
2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta
ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Liitteet

Liite 1.


Liite 2.


Liite 3.


Suomen Rikoslain 1 luvun 6 § (16.8.1996/626)määrittää suomalaisen tekemän rikoksen, jota vastuuta ei voi paeta tekemällä, teettämällä tai sallimalla rikoksen tapahtua välillisesti Suomen rajojen ulkopuolella:
Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

Lyhyt tausta terroristijohtaja Movladi Udugovista

Kavkaz Centerin ”luoja” Movladi Udugov on kuulunut terrorismin veriseen ytimeen alusta alkaen partnerinsa, rahoittajan Boris Berezovskin kanssa. Doku Umarov on ollut operaatioissa Udugovin rinnalla kumppani, vaikka Umarovin asema oli 90-luvulla huomattavasti vähemmän vaikutusvaltainen kuin Udugovin. Umarov oli eräs nuorisorikollisesta bandiittien joukkoon siirtynyt taistelija, joka saavutti vähitellen paremman aseman, kun edelliset johtajat olivat menehtyneet.

Berezovskin suhde Kavkaz Centerin perustajan Movladi Udugovin kanssa oli jo 90-luvulla hyvin luottamuksellinen, erityisesti kidnappausten rahoitus- ja vapautuskuvioissa. Siihen aikaan Udugov oli yksi keskeinen hahmo koko militanttien terroristien kaappausyrityksissä ja kaiken lisäksi hän toimi Mashadovin hallituksen varapääministerinä. Mashadov kutsui Udugovia kritisoiden sanoilla ”jihadin saarnaaja” («проповеднику джихада»). Tšetšenian tasavallan parlamentin nykyinen jäsen, Mashadoville aikoinaan läheinen ns. Itškerian tšetšeenitasavallan "puolustusministeri" Magomed Hambijev (Магомед Ильманович Хамбиев) on kertonut silminnäkijätodistuksena, miten aikoinaan Berezovski rahoitti avokätisesti Shamil Basajevia, Kavkaz Centerin omistajaa Movladi Udugovia ja muita terroristijohtajia. Berezovski antoi jopa Basajeville henkilökohtaisesti miljoona dollaria erään Ingušian kahakan jälkeen. Hambijev oli kysynyt tällöin Basajevilta rahojen tarkoitusta, johon Basajev vastasi, että Berezovski pelkäsi häntä ja maksoi rahaa. Khambijev oli myös näkemässä, kun Kavkaz-viestintä syntyi Movladi Udugovin toimesta ja Udugov sai rahaa Berezovskilta. ”Berezovski ei vain antanut rahaa uusimpien laitteiden ostoon, vaan hän myös rahoitti kanavan työskentelyn, tietäen hyvin, että tämä kanava levittää ympäri vuorokauden wahhabismia. - - Berezovski, Udugov ja Basajev tiesivät mitä tekivät ja he tekivät sen tarkoituksella” (Березовский не только дал деньги на закупку самого современного оборудования, но и финансировал работу канала, прекрасно зная, что этот канал круглые сутки пропагандирует ваххабизм - - - Березовский, Удугов и Басаев прекрасно знали, что делают и делали это осознанно). Berezovskin, Basajevin ja Udugovin tehtiin huomattavia rahasiirtoja vuoden 1997 aikana. Jo vuonna 1997 Movladi Udugovia kovisteltiin yhteyksistä Berezovskiin. Berezovski ja Udugov kävivät keskustelua myös Gruusian Badri Patarkatsishvilin toimista Pohjois-Kaukasian rikollisjärjestöjen tukemiseksi. Maaliskuussa 1999 Movladi Udugovin – terroristijärjestön ”tiedotusministeri” perusti Groznyissä Kavkaz Centerin. Vuonna 1999 Udugov ja Berezovski olivat puhelinkeskustelussa keskenään. Puhelinsoiton on siepannut tietty nimetön taho. Puhelimesta kuuluu Movladin sanat:

"Hei? Haloo? Boris, tässä Movladi puhuu ... Boris, Soitin eilen, mutta en voinut tavoittaa sinua ... Boris, mitä meidän asioille kuuluu? ... Kyllä, etsin sieltä, mutta ei ollut mitään, luultavasti maanantaina tulee ... Kyllä, kyllä ... Katsoin perjantaina, perjantaina katselin, vielä ei ollut mitään, ehkä maanantaina on, katson maanantaina ... No, en tiedä, ehkä siellä on jotain, viive ... Kyllä ... Millainen paperi ...? Kyllä, kyllä, kyllä, tietysti ymmärrän. Hyvä on, Boris, kerrohan mitä teette Kazbekin kanssa ... Te ... Meille kerrotaan, että lähetät seitsemän, kahdeksan miestä, mutta, mitä on siis? Miten tilanne siellä? .. Ja milloin voimme häntä odotettaa? .. Mitä sitten? Maanantaina tai tiistaina odotan häntä? .. Kyllä, ymmärsin, ymmärsin ... No, sanotaanko niin, tiistaina se oikein liikkua, jos hän on maanantaina ... Kyllä, kyllä Sleptsovskissa (ei kuulu) ... Siellä Kazbek vastaa suoraan itse ... Juuri ajoissa ... Illalla soittaa. No, Boris, entä nämä kaksi kaveria, että joista ei kuulu mitään? .. Kyllä? Ja tässä, koska se oli radikaalien toimenpiteiden aika, jarrutan edelleen ja mielestäni voi ratkaista ... Tajusin, että ymmärrän ... Ja kuinka monta? Yksitoista? .. Kello kahdeksan, yhdeksän ... Okei, soitan illalla, Boris, tietenkin. Saan paremman yhteyden ja soitan ... Nyt kaikki hyvin. Hei". «Алло? Алло? Борис, это Мовлади говорит... Борис, я вчера звонил, что-то не смог до тебя дозвониться... Борис, что там по нашим делам? ...Да, я смотрел там, пока ничего не было, наверно, в понедельник будет... Да, да... я в пятницу смотрел, в пятницу смотрели, пока ничего не было, может быть, в понедельник будет, я в понедельник посмотрю... Ну, я не знаю, может быть, там что-то, задержка... Да... Что за документ?... Да, да, да, понятно, понятно. Хорошо, Борис, скажи, пожалуйста, вот то, что вы с Казбеком... вы... Мы говорили, что ты человека пришлешь числа седьмого, восьмого, вот так, что там? Как там ситуация?.. А когда его можно ожидать?.. Тогда, что? в понедельник или во вторник его ждать?.. Да, понял, понял... Хорошо, давай мы так скажем, на вторник будем точно ориентироваться, если он в понедельник появится... Да, да на Слепцовск (неразборчиво)... Там, Казбек будет непосредственно сам встречать... Только, по времени... Вечером позвонить. Хорошо, Борис, насчет этих двух парней хоть что-то (неразборчиво) есть какая-то?.. Да? А то здесь уже как бы на радикальные меры, я пока сдерживаю и думаю, что может решится... Я понял, я понял... А примерно во сколько? Часов в одиннадцать?.. Часов в восемь, девять... Хорошо, я вечером позвоню, Борис, обязательно. Я получше связь выберу и позвоню... Ну всего доброго. Пока»

Syyskuussa 2004 terroristit iskivät Beslanin kouluun ja ottivat yli 350 ihmistä panttivangeiksi. Pian tämän jälkeen Movladi Udugovin luomus "Kavkaz Center" siirtyi Suomeen, mutta Suojelupoliisi tahtoi sulkea sivuston.- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or juhamolari-ÄT-mail.ru (см. -ÄT- = @). In principle, you could discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

Juha Molari -mail.ru -blog

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)