Statcounter

sunnuntai 21. kesäkuuta 2009

Olen vasenkätinen

Minulle vasen käsi on ollut aina ”oikea” - tai pitäisi kirjoittaa "parempi" - käsi, jolla on helppo piirtää ja kirjoittaa. Suomen kielessähän ”oikea” merkitsee ”oikeaa” (ok, correct).

 Vasen käsi on minun vahvempi käsi, jos isken nyrkkeilysäkkiä hanskalla tai jos nostan painoa lihaskuntoharjoituksia varten.

Pienenä poikana päiväkodissa ja koulussa opettaja kieltäytyi neuvomasta, miten vasenkätinen voi ommella, neuloa tai edes leikata saksilla. Niissä minun piti opetella oikeakätiseksi, mutta ompelun ja neulomisen jätin jo heti pakollisen koulutyön jälkeen.

 Tietokoneen hiiren käytössä alistuin oikeakätiseen maailmaan.

Isäni kasvatettiin kaksikätiseksi, vaikka hän kertoo vasemman käden olleen hänelle erityisen vahva käsi. Yhä edelleen hän on kätevä molemmilla käsillään.

Toisen maailman sodan jälkeen Suomessa oli vasenkätisten ajojahti. Tällöin uskottiin, että vasenkätisyys ilmentää oppimattomuutta ja sivistymättömyyttä.

Tiedetään myös kertoa, että Japanissa sai aiemmin jopa katua avioliittoa, jos puoliso osoittautui vasenkätiseksi.

Myös kristinuskoon on kuulunut uskomukset, että vasemman käden puolelta lähdetään helvettiin. Facebookissa olen ollut vasenkätisten ryhmän jäsen.

Vasenkätisyys ei ole enää häpeä Suomessa. En ole saanut mitään traumoja oikeakätisten maailmasta, vaan pikemmin muutamat lapsuuden pelit ja askartelut saattoivat opettaa minulle ehkä vain luovuutta, kun joudun ratkaisemaan ongelmia vasenkätisenä oikeakätisten maailmassa.

Vanhempani ja isovanhempani kunnioittivat minua sellaisena kuin olen syntynyt: vasenkätisenä.

Yhä aikuisenakin bisnes- ja IT- opinnoissa tykkäsin ratkaista matematiikan ja logiikan tehtävät itsekseen luomilla kaavoilla – ja toki ”oikein”.

 Välttämättä ajattelu väärällä tavalla ja toisesta näkökulmasta ei tee pahaa ihmiselle, jos ihmistä ei liikaa ahdistella.

Heprean opiskeluissa sain ensimmäistä kertaa tuntea mielihyvää vasenkätisyydestä, sillä hepreaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle: nyt vasen käsi ei häirinnyt kirjoittamista toisin kuin suomen kielessä.

Tästä huolimatta Israelissa vasenkätisten osuus ei ole väestöstä se suurempi kuin Suomessakaan, tai ehkä vain vähän suurempi.

 Ranskassa on vasenkätisten yleisyys suurin, eräiden tutkimusten mukaan jopa 21,4 %.

Israelissa vasenkätisiä on oikealta vasemmalle tapahtuvasta kirjoittamisesta huolimatta tai siitä johtuen jopa 13,3 %, jos nämä juutalaiset tulevat Läntisestä Euroopasta, mutta Itä-Euroopasta tulevien keskuudessa vain 4,2 %.

Vasenkätisten osuus on kaikkein suurin eskimojen keskuudessa. Myös Etelä-Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa vasenkätisten osuus on suurempi kuin muiden etnisten ryhmien keskuudessa, kun taas Länsi- ja Pohjois-Euroopassa ja Afrikassa on vähemmän vasenkätisiä.

Itä-Euroopan tilastointia häiritsee yhä se, että Neuvostoliitossa oli vuoteen 1986 kielletty vasenkätisyys kouluissa.

 Vuonna 1984 Unesco julisti juhlapäivän vasenkätisille: 13. elokuuta. Britannian vasenkätisten klubi on kuitenkin juhlistanut tuota päivää jo 13 elokuu 1992 alkaen.

Raamatussa on pari ylevää kertomusta benjamilaisten heimosta, jossa vasenkätiset saivat erityistehtäviä. Israelilaiset olivat palvelleet moabilaisten kuningasta kahdeksantoista vuotta, kun israelilaiset kääntyivät Herran puoleen.

Tällöin Herra herätti vapauttajaksi vasenkätisen Eehubin (Tuom. 3:15). Mies veti vasemmalla kädellään miekan ja pisti kuningas Eglonin kuoliaaksi. Toisessa kohtaa Tuomarien kirjaa (20:16) kerrotaan, että nämä benjamilaiset olivat kouluttaneet jopa vasenkätisten valiojoukon sotilaiksi.

Suomalaistutkija Juha Laurén teki yhdessä Oxfordin yliopistossa työskentelevän tohtori Clyde Francksin kanssa havainnon LRRTM1-geenin yhteydestä vasenkätisyyteen. Vuonna 2007 Laurén väitteli löytöjensä perusteella tohtoriksi Helsingissä väitöskirjallaan Characterization of LRRTM and NGR gene families: Expression and functions (Neuroscience Center and Institute of Biotechnology University of Helsinki Finland, 2007).

Tutkijat havaitsivat, että tietty muoto LRRTM1-geenistä (leucine-rich repeat transmembrane neuronal) altistaa vasenkätisyydelle. Geenimuutos löytyy sekä ihmisissä että hiirissä.

 Tämä LRRTM1-geeni toimii aktiivisesti aivoissa jo sikiökaudella. Mahdollisesti kyseine geeni ohjaa myös aivolohkojen kasvua, jolloin vasen aivolohko kasvaa erilaiseksi kuin oikea aviolohko.

Valitettavaa on, että mainittu geeni tuottaa surullisissa tapauksissa aivojen epäsymmetriaa lisäten skitsofrenian todennäköisyyttä.

95 %:lla oikeakätisistä ja 70 %:lla vasenkätisistä kielen prosessointi on riippuvainen vasemmasta aivopuoliskosta ja spatiaalinen tunnistaminen oikeasta puoliskosta (Laurén 2007:14).

 Laurén viittasi myös Sun & Walshin tutkimukseen vuodelta 2006, sillä tuossa tutkimuksessaan otaksuttiin aivojen epäsymmetrian vaikuttavan kielen lisäksi myös ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin.

Ihmisen kognitiolla on myös biologinen perusta. Skitsofrenian yleisyys on jopa merkittävä terveyspoliittinen ongelma. Juuri lääkkeiden kehittämisen kannalta on merkittävää saada selvyyttä aivojen rakenteesta. Skitsofrenialla on kuitenkin vahvempi geneettinen riippuvuus kuin kätisyydellä.

DeLisi 1997 ja Chance 2005 ehdottivat, että skitsofrenialla olisi yhteys epäsymmetrisiin muutoksiin aivoissa, jotka ovat erilaisia kuin normaalien aivojen epäsymmetria. Kuitenkin tämä on yhä vain spekulaatiota, jota ei ole voitu edes vahvistaa eläinkokeilla ja –mallinnuksilla.

Usein ajatellaan, että ihminen on luonnostaan oikeakätinen, mutta vasenkätisyys on kehityshäiriön tulos. Mieshormonin testosteronin osuutta on tutkittu kehityshäiriön syntyyn. Suuri määrä testosteronia raskaudenaikaisen stressin aikana voi häiritä vasemman, kehon oikeaa puolta ohjaavan aivopuoliskon kehitystä. Mahdollisesti lapsen aivot ovat myös joutuneet koville synnytyksen aikana.

Vasenkätisillä olisi tällöin oikea käsi kehittynyt tarpeettoman heikosti, jolloin he ”näyttävät” vasenkätisiltä. Vasenkätisiä on enemmän lapsissa, joissa synnytykseen on liittynyt komplikaatioita.

Älyllisesti kehitysvammaisista lapsista lähes 1/3 on vasenkätisiä, mikä on huomattavasti enemmän kuin vasenkätisten osuus koko väestöstä. Vanha uskomus vasenkätisistä oppimattomina ja sivistymättöminä ei olisi siis täysin vailla perustaa.

Keväällä 2009 ovat Hasbron lastensairaala ja Bostonin lastensairaala (Journal of Craniofacial Surgery, March 2009) identifioineet vasenkätisyyden ja lapsen erään synnynnäisen sairauden (Goldenharin oireyhtymä; Hemifaciaalinen mikrosomia; engl. hemifacial microsomia, HFM) välisen korrelaation. Kyse on kasvojen, korvien, silmien ja selkärangan epämuodostumasta, joka voidaan todeta jo vastasyntyneellä.

Onneksi kaikki vasenkätiset eivät ole epäonnistuneita. Aiheellista on myös tiedostaa, että vasenkätisen pakottaminen oikeakätiseksi aiheuttaa itse asiassa vahinkoa ihmiselle.

Viime vuosina on kiinnitetty sekä lehdistössä että akateemisessa tutkimuksessa erityistä huomiota vasenkätisyyteen. Tästä tutkimuksellisesta mielenkiinnosta saavat suomalaisetkin osansa mainitun Laurénin tutkimuksen tähden.

Tätä ennen en ole edes itse välittänyt intoutua asiasta. Jo edesmennyt mummoni keräsi kuitenkin kaikenlaista spekulatiivista aineistoa 80- luvulla ja 90- luvun alussa vasenkätisyydestä.

Vasenkätiset ovat selvästi innostuneet rakentamaan itsestään myyttiä, jonka avulla voisi perustella omaa erityislaatuisuutta lahjana.

Tuossa myytin rakentamisessa on viitattu lukuisiin suurnimiin, jotka ovat olleet vasenkätisiä tai joiden ainakin voisi toivoa olleen vasenkätisiä. Todellisuudessa vasenkätisten suurnimien joukko on surullisen pieni, jos sitä vertaisi oikeakätisten suurnimien joukkoon.

Vasenkätisyyden perinnöllisyys ei ole hyvin vahva, vaikka joissakin suvuissa sitä esiintyy keskimääräistä enemmän.

Vasenkätisiä on poikkeuksellisen runsaasti Iso-Britannian hallitsijaperheessä: kuningataräiti, hänen tyttärensä kuningatar Elisabet II, poika prinssi Charles ja tämän poika William. Onneksi kaikki vasenkätiset eivät ole sittenkään sivistymättömiä ja oppimattomia.

 Valitettavasti jää epäselväksi, miten moni historian henkilö olisi ollut todellisuudessa vasenkätinen, jos he olisivat saaneet toteuttaa lahjojaan vasenkätisinä joutumatta uhreiksi suvaitsemattomana aikakautenaan oikeakätisten diktatuurissa?

Vasenkätisiä tunnetaan toki muitakin kuin Iso-Britannian hallitsijaperheen muutamat edustaja. Microsoftin-ohjelmistoyhtiön perustaja Bill Gates (s. 1955) lienee onnistuneista vasenkätisistä rikkain.

 Suomessa allekirjoittanutta, "tyhmäksi pässiksi" moittua kirkkoherraa (Juha Molari) paremmin ovat menestyneet vasenkätisistä mm. pääministeri Matti Vanhanen, Jari Kurri, Jari Tervo, Jörn Donner, Susanna Haavisto, Juha Tikka, Aki Sirkesalo, Jonna Tervomaa, Pauli Hanhiniemi, Jarkko Nieminen, Jarkko Ahola, Kaija Saariaho ja Heikki Silvennoinen.

 Unohtaa ei sovi myöskään perinnöllisyystieteen ja vasenkätisyydenkin viisasta tutkijaa, professori Eero Castrénia Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksesta.

Vasenkätiset voivat kirjoittaa pitkän listan tunnettuja nimiä vasenkätisyytensä puolestapuhujiksi, jos ja kun itsetuntoa pitää puolustella: Aleksander Suuri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Beethoven, Mozart, Bach, Bob Dylan, David Bowie, Charlie Chaplin, Marilon Monroe, Pele, Diego Maradona, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Mark Twain, Jimmy Hendrix, Paul McCartney, Ringo Starr, Robert De Niro, Julius Caesar, Tiberius, Jeanne d'Arc, Otto Bismarck, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mahatma Gandhi (मोहनदास करमचन्द गांधी), Benjamin Metanjahu, Collin Powell, Rafael, Rubens, Franz Kafka, Paul Verlaine, Paul Simon, James Maxwell, Albert Schweitzer, John Rockefeller, Henry Ford, runoilija H. Heine, Sun Yat-sen (丘吉尔二战时英国首相), Kiinan pääministeri Wen Jiabao ja kiinalainen tunnettu Nobel-fyysikko Tsung-Dao Lee (宇称不守恒t) ym.

Yhdysvalloissa villiintyi vasenkätisyyden keskustelu presidenttivaalien alla, jolloin pistettiin merkille, että vasenkätisiä ovat myös Gerald Ford, Harry Truman, Herbert Hoover, John F. Kennedy, Ronald Reagan (opetettu oikeakätiseksi), Bill Clinton, Al Gore, John McCain ja Barach Obama, mutta Amerikassa muistettiin toki sitäkin, että vasenkätisiä ovat olleet valitettavasti myös vähemmän rakastetut "suurmiehet" Napoleon, Benito Mussolino, Adolf Hitler, Fidel Fastro ja Osama Bin Laden.

Tarkempi tutkiminen osoittaa kuitenkin vasenkätisten tappioksi, että Aleksander Suuren tapaus jää varsin epäilyttäväksi. McManus (2006) on hyvin seikkaperäisesti selvittänyt Aleksander Suuren vasenkätisyyteen liittyvää tarinaa, joka on tullut vasta nykyihmisille tunnetuksi. Se tapahtui Michael Barsleyn (1966) kirjan perusteella. Tuo tarina on mahdollisesti muunnos Wilen vuonna 1934 kirjoittamasta tarinasta, jossa tämä tukeutui 1600-luvun rabbiiniseen eksegeesiin. Juutalaiset rabbit olivat kertoneet Alexanderin tutkineen sellaista maata, jossa koko väestö oli vasenkätistä. Myös keskiaikainen heprealainen kirja Jossippon mainitsee Alexanderin keskustelevan vasemman käden herruudesta ja kuninkaiden sukukunnasta, jossa kaikki ovat vasenkätisiä.

UCLA:n genetiikan professori Daniel Geschwind huomautti USA:n presidenttivaalien yhteydessä, että kuusi viimeisistä 12 USA:n presidentistä on tilastollisesti jo merkittävä tulos ja se tarkoittaa jotain. Vuoden 1992 vaaleissa kaikki kolme pääkilpailijaa George W. Bush, Bill Clinton ja Ross Perot olivat vasenkätisiä. Vuoden 1996 vaaleissa oli mukana kolme vasenkätistä ehdokasta: Clinton, Perot ja Bob Dole, joista viimeinen tosin oppi käyttää vasenta kättä oikean käden halvaantumisen jälkeen. Vuoden 2008 vaaleissa sekä Obama ja John McCain olivat vasenkätisiä. Geschwind piti tulosta merkittävänä, koska vasenkätisten osuus populaatiosta on kuitenkin vain 10 %.

 Tutkija Amar Kirkas kirjoitti painokkaasti sen puolesta, että vasenkätiset ihmiset ovat ”laajempia ajattelussaan”. Lisäksi hän viittasi vasenkätisten suhteettomaan määrään Nobel-palkinnon voittajien keskuudessa, kirjailijoissa ja taidemaalareissa.

Kiinassa on äskettäin todettu hyvin yksiselitteisesti ja hyvästä syystä, vaikka Kiinan pääministeri on vasenkätinen (niin kuin myös Suomen Matti Vanhanen), ettei vasenkätisyys kerro mitään erityistä älykkyydestä.

Vaikka matematiikan ja musiikin opettajien keskuudessa vasenkätisten määrä saattaa olla poikkeava, ei ole kuitenkaan mitään tieteellisiä todisteita, jotka tukisivat väitettä ”vasenkätisten poikkeavasta älykkyydestä".

Tutkimuksissa, joita on tehty vasen- ja oikeakätisten keskuudessa ja vertailtu henkiöiden älykkyyttä (IQ), ei ole löydetty merkittäviä eroja.

Erityisesti Obaman valinnan aikaan on myös Venäjällä virinnyt voimakas keskustelu vasenkätisyydestä (Левша). Toki keskustelua käytiin jossakin määrin jo aiemminkin. Tällöin on saatettu viitata kansainvälisten esimerkkien lisäksi tietysti myös venäläisiin omiin julkkiksiin Ivan Pavlov, Garry Kasparov, Sergei Rachmanikof, Sergei Prokofjev, Aleksandr Puškin ja Leo Tolstoi sekä vasenkätiseen nyrkkeilijään Ruslan Tšagajev (Руслан Чагаев).

 Huippuna kaikista on Venäjällä tietysti Vladimir Putin, jota Venäjällä on nimetty ”kätketysti/piilotetusti vasenkätiseksi ”(скрытый левша).

Putiniin liittyy kuitenkin ensisijaisesti vain hyvin kehnot argumentit, kuten hänen tapansa pitää kelloa oikeassa kädessä. Putin on myös itse kiistänyt vasenkätisyytensä henkilökohtaisillaan sivuillaan: ВОПРОС: Почему Путин Владимир Владимирович носит часы на правой руке? Вы - левша? В.ПУТИН: Это - привычка. Нет, я не левша. Я люблю, чтобы они у меня болтались на запястье. . А вот эта заводная головка, если на левой руке, то она как раз повернута в сторону кисти, и все время натирает... ... Больно... ... Вот и весь секрет, ничего здесь особенного нет.

 Putinin vastaus ei ole kuitenkaan yleensä riittänyt, kun vasenkätiset ovat halunneet intomielisesti etsiä itselleen sankarillisia esimerkkejä. Ensinnäkin jotkut ovat epäilleet, että konservatiivisten uskomusten tähden vasenkätisyyden paljastamista ehkä yhä välteltäisiin Venäjällä, jossa sentään vuoteen 1985 vasenkätisyys oli kielletty kouluissa. Vasenkätiset olisivat yhä kaapissa. Lisäksi on muistutettu, että ”ehkä” Putin opetettiin oikeakätiseksi, sillä hänen lapsuudessaan vasenkätisyys oli todellakin kielletty. Tätä varten on löydetty myös haastatteluja lapsuuden ajan opettajilta, joiden muistikuvissa Vladimir tahtoi kirjoittaa luvattomasti vasemmalla.

 Vasta Anatoli Tšuprikov (Анатолий Чуприков) teki Neuvostoliitossa aloitteen vasenkätisten ihmisoikeuksien puolesta. Anatoli Pavlovitš (Анатолий Павлович) työskenteli 1980-luvun alussa Moskovan tutkimusinstituutissa ja kirjoitti Pravda-lehteen, että vasenkätiset lapset kokevat suurta vahinkoa, jos heidät pakotetaan oikeakätisiksi. Tämän artikkelin ilmestyminen Pravdassa oli jo sinänsä yllätys.

Tämän jälkeen tutkija sai tuhansia kirjeitä vasenkätisten lasten vanhemmilta. Pian pidettiin konferenssi ja vuoden 1985 alusta koulut alkoivat vähitellen suvaita vasenkätisiä lapsia. Anatoli Tšuprikov asuu ja toimii tällä hetkellä Ukrainan pääkaupungissa lääketieteen professorina, jossa hän johtaa Kiovan lääketieteellistä akatemiaa ja lasten psykiatriaan erikoistunutta laitosta. Hän tutkii edelleen vasenkätisiä lapsia. Äskettäin julkaistiin hänen ukrainankielinen teoksensa vasenkätisistä lapsista: «Підготовка ліворукої дитини до письма» .

Oppiminen tai paremmin sanoen uuden oivaltaminen ei ole ollut minulle koskaan vaikeaa, paitsi vieraiden kielten. Monet syyttävät minua myös surkeasta suomen kielestä. Suurin ongelmani on ollut taistelu tylsistymistä ja elämän suunnatonta pitkäveteisyyttä vastaan.

Minä itse en usko vasenkätisten suurempaan lahjakkuuteen ja parempaan menestykseen, vaan myös USA:n presidenttivaalien ”vasenkätistä kasaantumaa” pidän satunnaiseen vaihteluun liittyvänä mahdollisena piirteenä.

 Se on kuitenkin hyvä, että meitä vasenkätisiä ei enää pidetä noitina, hulluina, kömpelöinä ja muutenkin omituisina, jotka eivät edes pääsisi taivaaseen.

Meitähän on vuosisadat sorrettu ja solvattu! Lokakuun 13 päivä 2001 kokoontuivat Kemian Nobel-palkinnon saajat keskusteluun. George Tranter ja Robyn Williams keskustelivat genetiikasta. George Tranter Imperial Collegesta Lontoosta kertoi, että vasenkätisyyttä oli kauan pidetty syntymävauriona, mutta sitten on ajateltu jopa sitä jonkinlaisena pelastuksena, kun taas vasenkätisyyden pakottaminen oikeakätiseksi olisi keholle hyvin myrkyllinen toimi.

Robyn Williams totesi huomautuksen hyvin oikeaan osuneeksi ja toivoi Nobel palkinnon voittajien estävän senkaltaista vahinkoa. Antaa meidän vasenkätisten olla sellaisia vasenkätisiä kuin me olemme jo syntymästämme!

Ks. keskustelua vasenkätisyydestä

Ed Pilkington, The leftist plot to control the White House, The Guardian, 24.10.2008. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/24/barack-obama-mccain-white-house-left-handed

Sam Wang and Sandra Aamodt, A Vast Left-Handed Conspiracy. Washington Post 6.7.2008, page B02. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/03/AR2008070303202.html

Ed Wright 2007. A Left-Handed History of the World: An Exploration of World-changing Mental Agility, Intellectual Superiority and the Power of Surprise

Susan Donaldson James. Four Out of Five Recent Presidents Are Southpaws. Obama and McCaing Smudge Their Pens Left, a Trait Linked to Complex Thinking. ABC News 22.2.2008. http://abcnews.go.com/politics/story?id=4326568

Saara Kirjavainen 2008. Vasen suora yllättää. http://epaper.kaupunkiuutiset.com/products/KUT-2008-11-12/pdfs/article_4_3.pdf

The Nobel Prize for Chemistry. Broadcast Saturday 13/10/01. http://www.abc.net.au/rn/science/ss/stories/s394330.htm

Juha Laurén 2007. Characterization of LRRTM and NGR gene
families: Expression and functions. Neuroscience Center and Institute of Biotechnology University of Helsinki Finland, 2007; luettavissa www-muodossa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5795/characte.pdf?sequence=1

I.C. McManus 2006. The modern mythology of the left-handedness of Alexander the Great. Literality: Asymmetries of Body, Brain, and Cognition, 11 (6) November: 56-572. Psychology Press, Taylor & Francis Groupl.

John Eipper, Editor-in-Chief, Adrian College, MI 49221 USA http://cgi.stanford.edu/group/wais/cgi-bin/?tag=us-obama-and-left-handedness

New study finds increased prevalence of left-handedness in children with facial development disorder. http://www.news-medical.net/news/2009/03/02/46371.aspx

Zhang, Yan MD; Jin, Rong MD; Shi, Yaoming MD; Sun, Baoshan MD; Zhang, Yuguang MD; Qian, Yunliang MD. Pedicled Superficial Temporal Fascia Sandwich Flap for Reconstruction of Severe Facial Depression. Journal of Craniofacial Surgery. 20(2):505-508, March 2009.

ШКОЛЬНЫЙ КОМПРОМАТ НА ВЛАДИМИРА ПУТИНА Oct. 31st, 2008 at 7:22 PM http://aleksid.livejournal.com/8676.html

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЕВШИ http://www.levshei.net/10znameZ.html

Галина ЖЕСТКОВА Левша – это хорошо «Амурская заря» № 34(6035) Среда, 13 Августа 2008 http://www.amursk.ru/az/08/0813/l9.htm

Путин Владимир Владимирович (Из "Прямой линии" 19 декабря 2002 года) http://www.putin2004.ru/putin/private

Владимир ЛАГОВСКИЙ: А Обама-то левый http://news.students.ru/2009/02/05/a_obamato_levyjj.html

Роксолана ГНАТЮК, Маленький принц из Зазеркалья «Зеркало недели» № 32 (507) 14 — 20 августа 2004 http://www.mirror-weekly.com/3000/3855/47422/

Иванна Смоляна, Люди из зазеркалья; газета «Новая» 28.08.2007 http://novaya.com.ua/?/articles/2007/08/28/174944-8

Психология. Человек левша http://www.sunhome.ru/psychology/14190/p1

左撇子的一般定义 http://baike.baidu.com/view/44633.htm

专家称无科学证据支持“左撇子更聪明”的说法 (生命时报) 2008年07月09日08:22:32  来源: 生命时报 http://news.xinhuanet.com/health/2008-07/09/content_8514239.htm

法国生物学家:左撇子智商高擅长数学音乐图:2009年03月02日04:23; http://news.sohu.com/20090302/n262537201.shtml

X X X

Ps. Tässä on tyttäreni ratsastusharrastuksen parissa:http://www.youtube.com/watch?v=tXIXWMHp-r4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti