Statcounter

perjantai 1. kesäkuuta 2012

Johtava kihlakunnansyyttäjä ei hyväksynyt ministeri Heidi Hautalan vaatimuksia


Kuvassa ministeri Hautalan facebook-profiilikuva. Hautala osallistuu Boris Nemtsovin kanssa mielenosoitukseen

Helsingin syyttäjänvirastossa johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Poukka teki 28.5.2012 syyttämättä jättämisestä päätöksen (asianumero R 11/4725), jonka perusteella Heidi Anneli Hautala ei saanut menestystä vaatimuksilleen rajoittaa Suomen Antifasistisen komitean (Safka) ja sen tiettyjen henkilöiden poliittista sanan- ja ilmaisunvapautta. Poukka katsoi aivan oikeaksi Hautalan oikeuden kunniaan, jossa häntä ei saa leimata suoraan 'terroristiksi' tai siihen verrattavalla tavalla. Samanaikaisesti on oikein esittää kriittisiä näkemyksiä tosiasiaperustelujen yhteydessä, kun käy ilmi Hautalan ja Storsjön keskinäinen yhteys.

Safka oli kritisoinut Hautalan tiettyjä poliittisia linjauksia ja suhteita. Aiemmin Hautala toimi Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana ja Venäjä-vihasta tunnetun Suomalaisvenäläisen kansalaisfoorumin (Finrosforum) puheenjohtajana, nyttemmin Suomen hallituksessa kehitysministerinä ja Finrosforumin varapuheenjohtajana.

Omasta puolestani voin yhtyä näiltä osin Heidi Hautalan kokemukseen kunnian tarpeellisuudesta ja syyttäjän arviointiperusteisiin. En ole koskaan sanonut, että Heidi Hautala suoraan tukisi terroristeja: erään videon on eräs toinen henkilö nauhoittanut ja ladannut nettiin. Siinä on ulkopuolisen antama raju otsikko minun sanoina Hautalaa vastaan, mutta olen arvostellut uusnatseja kyseisessä videossa.

Heidi Hautalan toimittama aineisto

Asianomistaja Heidi Anneli Hautala teki 14.1.2011 poliisille tutkintapyynnön katsoen, että Suomen Antifasistinen komitea (SAFKA) ja siihen liittyvät henkilöt, kuten Johan Bäckman ja Juha Molari levittävät hänestä paikkaansa pitämätöntä ja herjaavaa tietoa sekä loukkaavia kuvamanipulaatioita internetissä. Hautala katsoi kunniaansa loukatun. Sittemmin 11.3.2012 kehitysministeri Hautalan asianajaja toimitti lisäselvityksiä ja -aineistoa Hautalan vaatimusten tueksi.

Safkan sivustolla on myös linkkejä eri henkilöiden blogisivuille, joissa on samankaltaisia tietoja. Hautala uskoi, että tiedot on esitetty siinä valossa että ne saattavat aiheuttaa Hautalalle myös uhkaa ulkopuolisilta tahoilta.


Epäiltynä on asiassa kuultu Johan Bäckmania ja Juha Molaria, joiden katsottiin Safkan sivustoilla ja blogeissaan näkyvimmin ja kärjekkäimmin arvostelleen Hautalan toimintaa. Juha Molarin kuulemisen poliisi oli järjestänyt 15.4.2011, mutta epähuomiossa Molari oli yhdessä venäläisen median kanssa juuri samaisella ajalla Hautalan ystävän Mikael Storsjön oikeudenkäynnissä Vantaan käräjäoikeudessa. Valmistelevassa istunnossa Storsjö kutsui myös Hautalaa todistajaksi 15.4.2011 oikeudenkäyntiin, mutta sittemmin Storsjö ja Hautala olivat muuttaneet strategiaansa. Kuuleminen tapahtui viikkoa myöhemmin. Sittemmin kuultiin myös Bäckmania ja Tammea, josta jälkimmäistä ei sittemmin syyttäjänviraston lisäselvitykset enää koskeneet.

Hautala oli toimittanut poliisille internetissä Safkan sivustolta tulostamiaan paperitulosteita. Ensimmäisissä tulosteissa sanottiin, että Hautalan ja Mikael Storsjön separatistijärjestö Finforforum ajaa Venäjän hajoamista ja tukee tsetsheeniterroristeja. Lisäksi sivuilla kerrotaan, että Hautala lietsoo Venäjän vastaista propagandaa koko Eurooppaan ja hän aloittanee Brysselin konttorissaan raivokkaan kampanjan, jonka tarkoituksena on vesittää hänen läheisen yhteistyökumppaninsa Storsjön syytteet.

Hautalan toisessa toimittamassa tulosteessa on kaksi samanlaista valokuvaa, joissa näkyy Hautala puhumassa mikrofoniin miesjoukon edessä, jotka pitävät natsitervehdys-asennossa ja taustalla näkyy hakaristi. Kuvassa lukee ”rakas yleisö, haluaisin niin kovasti olla syöjätär” (artikkeli päivätty 10.11.2010). Poliisi ja syyttäjä eivät tutkineet tai eivät todenneet Bäckmanin tai Molarin mitenkään liittyneen mainittujen kuvien luomiseen tai julkaisemiseen eikä asiasta näy mitään pohdintaa päätöksessä, paitsi että kyse on poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivästä ironiasta.

Kolmannessa tulosteessa kerrotaan Hautalan yhteydestä Storsjön kanssa Finroforum-nimiseen separatistijärjestöön, jonka tavoitteena on terrorismin tukeminen ja Venäjän hajottaminen. Artikkeli on päivätty 22.10.2010. Tuossa jutussa ei kuitenkaan esiinny sen enempää Bäckman tai Molari.

Lisäksi Hautala on toimittanut poliisille sähköpostitse jonkun linkin, josta poliisi tulosti seitsemän sivua tekstiä ja linkkejä. Teksteissä toistetaan edellä mainittuja asioita ja lisäksi väitetään, että Hautala tuotteisti toimittaja Politkovskajan murhan omiin päämääriinsä, Hautala osallistui laittomiin mielenosoituksiin Venäjällä, Hautalan johtama Finrosforum halveksi uskonrauhaa mielenosoituksella 30.10.2010 Pohjan Pyhän Marian kirkon edessä ja Hautala on vastenmielinen muija. Tämän tekstin kirjoittaja ei ole kuitenkaan sen enempää Bäckman kuin Molari.

Hautala on toimittanut myös CD-levyn, johon Hautala oli tallentanut Molarin Youtubesta videoesityksen. Molari esittää läsnä oleville toimittajille mm. väitteen, että Hautala on sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin vetoamalla ollut ratkaisevassa asemassa Kavkaz Center –sivustojen mahdollistamiseen. Molari esittää myös, miten Kavkaz Center –sivustoilla annetaan separatistisille ääriaineksille mahdollisuus esittää Venäjää ja sen johtoa uhkaavia viestejä.

Mainittu videoesitys tarkoittanee Johan Bäckmanin kuvaamaa ja YouTubeen lataamaa sekä otsikoimaa esitelmäni osaa Tampereella 10.2.2011. Videota voi hyvin suositella katsottavaksi, jos tahtoo syventää tietämystä uusnatsien ja KavkazCenterin keskinäisistä suhteista (Hautala ei ole esitelmän aihe): http://www.youtube.com/watch?v=S9thI9KBgFg. Siitä käy selvästi ilmi, että lataaja ja otsikon kirjoittaja on "Pronssisoturi". Syyttäjä selvästi ymmärtää, että otsikot ovat kärjistäviä ja ne tulee lopulta tulkita itse esityksen kokonaisuudesta käsin.

Syyttäjä pyysi tutkintapyynnön tarkentamiseksi asianomistaja Heidi Anneli Hautalaa yksilöimään kohtia, joissa Hautala katsoisi ylitettävän hyväksyttävän poliittisen arvostelun. Kehitysministeri Hautalan asianajaja toimitti 11.3.2012 tutkintapyynnön tarkennuksia ja asianomistaja laajensi tutkintapyyntöään koskemaan myös Johan Bäckmanin kirjaa ”Saatana saapuu Helsinkiin” (v. 2007). Hautala luovutti myös leikkeen jonkun Bäckströmin blogiin, jossa on viitattu venäläisessä Rossiiskie vest –nimisessä sanomalehdessä julkaistuun kirjoitukseen ja kovaan arvosteluun Hautalasta ja myös Suomen ulkoministerin erityisavustajasta Tarja Kantolasta. Johtava kihlakunnansyyttäjä referoi tilannetta:
Rossiiskie vestin mukaan ”näyttää varsin epäilyttävältä, että Heidi Hautalan poikaystävä Andrei Nekrasov on Boris Berezovskin palkkalistoilla”. Hautala on myös monta kertaa osallistunut mielenosoituksiin Boris Nemtsovin kanssa. Nemtsov on kärkihahmo Venäjän pienessä mutta meluisassa amerikkalais- ja brittirahoitteisessa ”oppositiossa”. (s. 4). Lisäksi johtava kihlakunnan syyttäjä referoi mainittua blogia ja/tai Rossiiskie vestin kertomusta, että Hautala ”Venäjän duuman vaalien alla uhosi ’arabikevään nyt leviävän Venäjälle’ ja julisti Venäjän pikaista hajoamista.” (s. 4).

Asianomistaja Heidi Hautala kopioi myös otteen Bäckmanin henkilökohtaisesta blogista 5.3.2012, jossa Bäckman kertoi osallistumisestaan Venäjän presidentivaalien tarkkailuun. Siinä blogissa Bäckman kertoo vaalien aaton pienestä yllätyksestä, kun Venäjän valtakunnallinen NTV-televisiokanava lähetti näyttävän reportaasin, jossa esiteltiin laajasti kehitysministeir Heidi Hautalan toimintaa Venäjällä. NTV:n mukaan Hautalan toiminnan pääsuuntauksena on Venäjä-vastaisen islamistiterrorismin tukeminen ja samalla Hautala järjestää amerikkalaisrahoitteiselle oppositiolle, kuten Kasjanoville ja Nemtsoville, tilaisuuksia puhua eurooppalaisilla foorumeilla. Lehdistössä Hautala tunnetaan NTV:n mukaan lempinimellä ’Euroopan merkittävin russofobi’”. Lisäksi johtava kihlakunnansyyttäjä referoi: ”NTV:n ohjelmassa on myös sitaatti Hautalan lausunnosta, jossa hän sanoo, että ’nykyisellä Venäjän hallinnolla ei ole legitimiteettiä ja seuraava hallinto on vielä vähemmän legitiimi’” (s. 4).

Johtava kihlakunnan syyttäjä tekee yhteenvedon ja päätöksen:
Asianomistaja Hautala katsoo häneen kohdistettujen kunnianloukkausten johtaneen siihen, että hänet aktiivisesti yhdistetään Venäjällä mahdollisesti toteutettaviin uusiin terrori-iskuihin ja presidentti Putinin murhaan, minkä vuoksi hän vaatii asiassa rangaistusta. Epäiltyinä kuullut Bäckman ja Molari kiistivät syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen. He katsovat kirjoittelun liittyvän hyväksyttävään poliittiseen keskusteluun ja arvosteluun. Bäckman viittaa mm. siihen, että Hautala on poliittisesti tukenut Kavkaz Center –sivustojen ylläpitämistä. Molari taas viittaa siihen, että arvostelu on oikeutettua etenkin siksi, koska Hautala on itse ollut vaatimassa erittäin rajun poliittisin mielipiteenilmaisun oikeutta sekä Suomessa että Venäjällä. Molemmat ilmoittavat kirjoittaneensa SAFKAn sivustoille aina omalla nimellään ja omaan blogiinsa. Asiassa ei ole näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. En nosta syytettä epäiltyinä kuultuja Bäckmania enkä Molaria vastaan, joiden molempien osalta olen tehnyt kaksi samasanaista päätöstä” (s. 5)

Yksityiskohtainen perustelu Hautalan julkisuudessa esittämistä kannanotoista

Yksityiskohtaisissa perusteluissa johtava kihlakunnansyyttäjä kiinnittää huomiota siihen, että syyttäjällä on ollut käytössää julkisuudesta ja internetistä saatavaa taustatietoa ministeri Heidi Hautalan poliittisesta toiminnasta ja julkisuudessa esittämistä kannanotoista. Jopa Hautalan asianajajan syyttäjälle toimittamassaan kirjelmässä on todettu, että ”Hautala on arvostellut Venäjän ihmisoikeuksien toteutumista ja hän on joutunut EU:n keulahahmona näissä asioissa olemaan aktiivinen”.

Edelleen johtava kihlakunnansyyttäjä viittaa Finrosforumin syntyyn:

Hautala on ollut tammikuussa 2007 perustamassa Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi –järjestöä (jäljempänä Finrosforum). Hautalan lisäksi järjestön johtoon kuuluvat Suomen Penin puheenjohtaja Jukka Mallinen ja Mikael Storsjö. Hautala toimi ennen ministeriksi tuloaan monta vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Storsjö on järjestön hallituksen jäsen. - - - Yhdistyksen sivustoilla on mm. luettavissa seuraavanlainen viesti, jossa vastaavasti arvostellaan SAFKAn ja myös Venäjän valtion toimintaa:
Diktatuurin kärpäset politiikan tunkiolla’. [sitaatti Finrosforumin sivulta alkaa] Johan Bäckmanin luotsaama ’Suomen antifasistinen komitea’ on toiminut vuodesta 2008. Ryhmällä on sen oman ilmoituksen mukaan noin 100 jäsentä. Komitean aktiivit, joita ovat Bäckmanin lisäksi Juha Molari, Leena Hietanen, Risto ’Abdullah’ Tammi, Petri Krohn ja Janne Nummela, tuottavat ryhmän sivustolle jatkuvalla syötöllä vihakirjoituksia, joissa mustamaalataan härskillä tavalla yhtä tai toista suomalaista Venäjän pääministerin Vladimir Putinin politiikan kriitikkoa. - - - Tosiasiassa ryhmittymän ajama politiikka on puhtainta putinismia. Putinismi on poliittinen ideologia, jonka sisältö on autoritarismi ja päämäärä rahan riistäminen kansan selkänahasta. Olisimme toivoneet, että diktatuurin kärpästen surina olisi jo taakse jäänyttä [sitaatti Finrosforumin sivulta päättyy] ” (s. 6-7).

Johtava kihlakunnan syyttäjä toteaa Hautalan tämän Finroforumin johtajuuden lisäksi myös toimineen Etelä-Kaukasian ystävyysseuran puheenjohtajana 2005-2009 (Hautalan järjestö on eri kuin Suomi-Kaukasia –ystävyysseura, joka pitää yllä ystävällisiä ja kunnioittavia suhteita kansainvälisesti tunnustettuihin valtioihin ja niiden laillisiin elimiin).

Johtava kihlakunnansyyttäjä kokoaa myös tietoa Mikael Storsjön toiminnasta "ilmeisen riidattomasta" seikasta, että Storsjö mahdollistaa Kavkaz Centerin nettisivujen toiminnan antamalla sille niin sanotun teknisen alustan. Edelleen johtava kihlakunnansyyttäjä referoi asetelmaa ja viittaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin sanomiseen:
Lavrov on sanonut, että sivustoa käytetään ’terroristiseen toimintaan kiihottamiseen.” (s. 8).

Johtava kihlakunnansyyttäjä arvioi Hautalan ja Storsjön välisiä väitettyjä yhteyksiä ja yhteistoimintaa. Tuossa yhteydessä tulee ilmi se ”riidaton seikka, että Hautala on ollut tammikuussa 2007 yhdessä Mikael Storsjön kanssa perustamassa Suomalais-Venäläinen kansalaisfoorumi –järjestöä (Finrosforum). Hautala on ollut järjestön puheenjohtaja ja Storsjö hallituksen jäsen. Molemmat ovat olleet aktiivisia toimijoita Finrosforumin toiminnassa. Storsjö on ollut myös Vihreän liiton kunnallisvaaliehdokas Helsingissä vuonna 2008. - - On ilmeistä, että myös Hautala on tietoinen siitä, että Storsjö tukee Kavkaz center –sivustojen toimintaa antamalla sivustolle teknisen alustan” (s. 9).

Johtavan kihlakunnansyyttäjän arvion mukaan Bäckman ja Molari
ovat osallistuneet aktiivisesti julkiseen keskusteluun Suomen Antifasistisen komitean (SAFKA) sivustoille linkitetyillä omilla blogi-sivuillaan. He ovat antaneet julkisia haastatteluja venäläisille tiedotusvälineille ja myös muiden maiden tiedotusvälineille. He ovat voimakkaasti tukeneet Venäjän nykyjohtoa ja esittäneet Venäjän johtoa kritisoivista henkilöistä omaa voimakasta kritiikkiään. Bäckman ja Molari ovat saaneet toiminnallaan suurta julkisuutta Venäjällä. He ovat järjestelmällisesti omassa tiedottamisessaan esittäneet, että Kavkas center –sivustot on tarkoitettu terrorismia tukeviksi. Tämä on myös Venäjän poliittisen johdon julkisuudessa esittämä näkemys. Yleisesti on luettavissa, että Kavkas centerin sivuilla taas vastaavasti esitetään samantapaista voimakasta kritiikkiä SAFKAn toimintaa ja tiedottamista vastaan. Myös Finrosforumin sivustoilla on kritisoitu SAFKAn toiminnassa mukana olevia henkilöitä ja heidän tiedottamistaan. Myös asianomistaja Hautala on esittänyt julkisuudessa hyvin voimakasta arvostelua Venäjän poliittista johtoa kohtaan. Hän on myös keskeisesti osallistunut Finrosforumin toimintaan ja myös sitä kautta pyrkinyt vaikuttamaan Venäjän ihmisoikeusasioihin. Hautalaa lähellä oleva Mikael Storsjö tarjoaa Kavkaz center –sivustoille teknisen alustan. - - - Storsjö on myös järjestänyt kymmenien tsetseenien maahantulon Suomeen. Pääosin he ovat tulleet Istanbulista. Hautalan ei ole osoitettu olleen etukäteen tietoinen tästä Storsjön toiminnasta. Hautala on kuitenkin jatkanut yhteistoimintaa mm. Finrosforumin piirissä Storsjön kanssa, vaikka on tullut tietämään, että Storsjö on tuonut tsetseenjä luvatta Suomeen ja että Storsjö tukee teknisesti ja rahallisesti Kavkaz Centerin sivustoja. Kaikki edellä mainittu kuitenkin osoittaa, että julkinen poliittinen keskustelu eri näkemyksiä omaavien tahojen kesken on ollut hyvin kiivasta” (s. 9-10).

Johtava kihlakunnansyyttäjä kiinnittää myös tarkkaavaisesti huomionsa siihen, että Bäckman ja Molari ovat esittäneet terrorismiväitteen ”laajojen tosiasiaperustelujen yhteydessä”. ”Tosiasiaperusteluissa kerrotaan lähes aina Hautalan yhteyksistä Mikael Storsjöhön ja siihen, että Storsjö ja näin myös Hautala tukisivat tsetseeniterroristeja Kavkas centerin toiminnan mahdollistamisen kautta. Päävastuulliseksi Kavkas Centerin sivustojen tukemiseen Bäckman ja Molari esittävät Mikael Storsjö, joka tarjoaa sivustolle teknisen alustan. Hautalan he katsovat tukevan Storsjötä poliittisella toiminnallaan sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin vetoamalla” (s. 13) ”Hautala on yksi Euroopan keskeisimmistä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sananvapautta edistävistä poliitikoista, mutta hän on myös ollut hyvin kriittinen Venäjää ja sen johtoa kohtaan. Bäckman ja Molari tuovat viestinnässään tämän hyvin kärkkäästi esiin ja he katsovat, että Hautala tukee ainakin välillisesti Venäjän opposition toimintaa ja tätä kautta myös separatistijärjestöä ja tsetseeniterroristeja. Bäckman ja Molari tunnetaan laajasti siitä, että he sisällyttävät kritiikkiinsä liioittelua tai jopa provokaatioita ja he esittävät lausumia, jotka jossakin määrin ylittävät maltillisuuden rajat. Katson, että Bäckman ja Molari ovat esittäneet sinänsä väärien tosiasiatoteamusten yhteydessä sellaisia tosiasiaperusteluja, että viestien vastaanottaja voi ymmärtää sen asiayhteyden, mihin väite terrorismin tukemisesta liittyy. Viestin lukija tai niiden vastaanottaja voi hyvin ymmärtää, että Hautalaan kohdistunut terrorismiin liittyvät väitteet perustuvat keskeisesti Hautalan poliittiseen arvosteluun” (s. 13-14).

Onko Bäckmanin ja Molarin tiedottaminen osa poliittista keskustelua?

Lopulta johtava kihlakunnansyyttäjä pohtii sitä, voidaanko Bäckmanin ja Molarin tiedottamista pitää osana poliittista keskustelua. Hän päätyy käsitykseen, jonka mukaan ”Suomen Antifasistista Komiteaa voidaan pitää eräänlaisena poliittisena ryhmittymänä, jolla on selvä poliittinen tavoite. Arvioitaessa sananvapauden ja henkilön kunniansuojan välistä rajanvetoa voidaan Safkan toimintaa pitää eräänlaisena poliittisena toimintajana ja sen käymää keskustelua osana poliittista keskustelua” (s. 14).

Kuvamanipulaatioillakin – jotka eivät ole siis Bäckmanin tai Molarin tekemiä mutta silti käsiteltiin tämän esitutkinnan yhteydessä – ”on pyritty vaikuttamaan Hautalan toimintaan ja ne ovat sellaisenaan myös halventavia, mutta ne on katsottava lähinnä satiirisiksi. Niistä voi selvästi nähdä, että ne ovat manipuloituja ja etteivät ne oikeastaan voi erehdyttää kuvia katsovaa henkilöä. Kuvamanipulaatioiden tekijää ei tämän vuoksi ole esitutkinnassa pyritty erikseen selvittämään”.

Helsingin syyttäjäviraston johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Poukka tekee loppupäätelmän, että ”Bäckmanin ja Molarin lausumat eivät edellä mainituissa yhteyksissä esitettyinä täytä sitä, mitä voidaan pitää rikoslian 24 luvun 9 §:n mukaan rangaistavana” (s. 16).

Lisätietoja:

Juha Molari juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @) +358 44 275 8284,
Kehitysministeri Heidi Hautala heidi.hautala-ÄT-formin.fi (-at-= @)
09 1605 6401 (ministerin sihteeri)
Helsingin syyttäjänvirasto, puhelin 029 56 22360 (asianumero R 11/4725, pvm. 28.5.2012)
_ _ _ _Blog http://juhamolari.blogspot.com/ ja VKontakte-profiili http://vk.com/id157941374

Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

EMAIL juhamolari-AT-rambler.ru ja juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

СМИ и Юха Молaри (коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti