Statcounter

keskiviikko 15. heinäkuuta 2009

En ylistä Stalinia

Antifasisteilla oli voimakas iskulause Tampereella: Ryti hirteen! Fasistirikolliset todellakin tuomittiin usein hirsipuussa.

Minä katselin ystävien ja toveteiden mielenilmausta levollisesti, kuten luonteeseeni sopii sovinnollisuus ja hiljaisuus.

”Stalin hirteen” olisi vielä enemmän aiheellinen iskulause. Tiedän, että minun näkemykseni ei vastaa monienkaan ns. antifasistien käsitystä, mutta kuten olen sanonut, olen poliittisesti sitoutumaton ja väritön itsenäinen ihminen.

Eurooppalaiset valtiot ovat tehneet samaistusta Hitlerin ja Stalinin välillä. Tämä ei ole vailla perusteita. Se ei ole vielä kauheaa, mutta samanaikaisesti on tehty samaistus fasismin ja kommunismin välillä. Tuo samaistus ihmetyttää, vaikka en ihannoi kumpaakaan mainituista aatteista.

Minä kiitän Suurena Voitonpäivänä, että Neuvostoliitto oli vapauttamassa Eurooppaa fasismista.

Minä suren sitä, että Suomi oli fasistien aseveli ja osallistui miljoonan ihmisen kuolemaan Leningradin piirityksessä. Minä en voi toki ymmärtää mitenkään pyrkimyksiä ja historiaa surkeasti vääristeleviä ihmisiä, jos joku tahtoisi ylistää Stalinia.

En ole tavannut kasvotusten yhtään venäläistä, joka puolustelisi Stalinin aiheuttamaa tragediaa, kidutuksia, teloituksia ja vangitsemisia aivan syyttömille ihmisille. Eräs venäläinen ystävä sanoi juuri illalla, että Stalinia ihannoivat kommunistit – yleensä kukaan muu ei voi ihailla Stalinia eikä kommunisteistakaan valtaosa ihaile – voivat menetellä tuolla tavalla vain vastoin parempaa tietämystä, mutta Venäjällä kaikki tietävät sitä vastoin hänen hirmuteot.

Venäläiset ystäväni kannattavatkin Venäjän nykyistä hallitusta – Venäjän yhtenäisyyden puoluetta – ja Venäjän federaation olemassaoloa. Sitä vastoin he eivät kaipaa Neuvostoliittoa takaisin poliittisena tai taloudellisena järjestelmänä.

”Kostonhimoa, oveluutta ja kunnianhimoa”

Soso - Иосиф Виссарионович Сталин (oikeasti gruusialainen Dzhugashvili, Джугашви́ли; იოსებ ჯუღაშვილი) kuoli 5 maaliskuuta 1953, mikä on minun mielestäni paras päivä Neuvostoliiton historiassa sen ohessa, että Neuvostoliitto oli kukistamassa fasistisen hirmuvallan Saksassa. Stalin – alias Besoshvili, Nizheradze ja Koban – oli Neuvostoliiton todellinen generalissimo. Hän puhui äidinkielenään georgiaa (gruusia) mutta oppi myöhemmin venäjän kielen.

 Josifin isä Vissarion (Beso) juopotteli sekä hakkasi vaimoaan ja poikaansa. Vuonna 1888 Josef meni Gorin hengelliseen kouluun ja menestyi hyvin. Pyhän Vanhan testamentin ja Pyhän Uuden testamentin tenteistäkin tuli arvosanoiksi paras mahdollinen (5), niin kuin myös jumalanpalvelusliturgiasta, Venäjän kirkon historiasta ja kirkkolaulusta.

 Vuonna 1894 hän siirtyi Tbilisiin pappisseminaariin, mutta vuonna 1899 hänet karkotettiin seminaarista, koska oli edistänyt marxilaista ideologiaa. Joseph Iremashvili kertoo muistelmissaan «Stalin und die Tragoedie Georgiens» (1932), Stalinin opiskelutoverina, että Stalin oli jo tuolloin Tbilisin vuosina täynnä ”kostonhimoa, oveluutta ja kunnianhimoa. Stalissa ei ollut nöyryyttä, vaan hän oli julma ja tunteeton niin kuin hänen isänsäkin". ”Lapsuudestaan lähtien Stalinin elämäntehtävänä oli koston toimittaminen ja vaientaa kaikki, jotka estävät tätä tarkoitusta”.

”Stalinin hirmuvallan uhrit”


Sinänsä on surkuhupaisaa, miten paljon on muodollista operointia käytetty 1 joulukuu 1934 tapetun Kirovin murhan selvittämiseksi. Murhaa on epäilty Stalinin tilaukseksi. Vielä 1990 syyttäjän toimisto palasi asiaan ja antoi lausunnon, ettei ole näyttöä Stalinin tai hänen NKVD:n osallisuudesta mainittuun murhaan.

1.12.1934 syntyi muutos Neuvostoliiton rikoslakiin («О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик»; ks. myös Сахаров А. Д. Воспоминания), jonka perusteella Neuvostoliiton vastaisten ”terroritekojen ja terrorijärjestöjen tutkiminen” aloitettiin.

Yhä Venäjällä tiedetään kertoa, miten jokaisen piti pelätä, että ”musta auto saapuu pihaan”. Tutkimukset kestivät enintään 10 päivää, syyte saatettiin nostaa päivää ennen oikeudenkäyntiä, asian kuuleminen tapahtui ilman osapuoltakin, rangaistuksen kumoamista ei sallittu, kuoleman rangaistukset pantiin heti käytäntöön.

Tämä vuonna 1934 alkanut käytäntö tulee kaunistelematta ilmi mm. Nikita Sergejevitš Hruštšovin raportista 25.2.1956 (Никита Сергеевич Хрущев. О культе личности и его последствиях. Доклад XX съезду КПСС. "Известия ЦК КПСС", 1989 г., N 3; sama teksti on myös tässä linkissä, joka saattaa avautua helpommin: http://lib.kharkov.ua/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt). Hän kirjoittaa, että ”kaikilla on yhä hyvin muistissa”, mitä vaurioita aiheutti vallan ja kultin keskittyminen yhden henkilön käsiin (В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен нарушением принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Советского Союза материалы по этому вопросу).

Surullista on, jos tuo muisti tylsistyy, joten Hruštšovin vanhaa raporttia pitää kerrata yhä uudestaan.

Hruštšov kirjoittaa Stalinin häikäilemättömästä vallan väärinkäytöstä ja brutaalista väkivallasta sekä täydellisestä suvaitsemattomuudesta. Edelleen hän kirjoittaa Stalinin vaatineen täydellistä alamaisuussuhdetta, jolloin vastustamisen yrittämisestä seurasi fyysinen ja moraalinen tuho.

 Hruštšovin mukaan ”Stalinin hirmuvallan uhreina” oli monia rehellisiä kommunismiin omistautuneita puolueen ihmisiä ja työläisiä (”Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядовы работники партии"). Hän kirjoittaa myös, että Stalin otti käyttöön nimityksen "враг народа", mikä tarjosi mahdollisuuden sorto- ja vihatoimiin kaikkia niitä vastaan, jotka ”eivät olleet samaa mieltä kuin Stalin”.

Yhden henkilön mielivaltaisuutta kannustetaan ja muiden ihmisten mielivaltaisuus sallitaan. Massapidätykset sekä tuhansien ja tuhansien ihmisten karkoitukset, tuomiot ilman oikeudenkäyntiä tai normaalia tutkintaa aiheuttivat epävarmuutta kansalaisten keskuudessa, pelkoa ja jopa kauhua” (Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление).

GULAG

Uudesta laista oli seurauksena koko valtakunnan alueella aloitetut tutkimukset, joissa selvitettiin kansan viholliset («врагов народа»). Nämä toimenpiteet - «ежовщины» - olivat rajuja: vuonna 1937 teloituskomissio ampui 353074 ihmistä, pidätysten määrä oli huikea lähes miljoona (936 750)(ks. myös СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ).

Richard Pipes (Communism: A History. Modern Library Chronicles, s. 67) laskee, että vuosina 1937-1938 NKVD pidätti lähes 1,5 miljoonaa ihmistä, joista noin 700 000 ammuttiin. Keskimäärin tuhat ihmistä ammuttiin päivässä. Historioitsija V.N. Zemskov (В. Н. Земсков) laskee yksilöidysti ammuttujen lukumääräksi 642 980 ihmistä vuosien 1921-1954 aikana.

 Stalin omakätisesti hyväksyi vankien kidutuksia, esimerkiksi 13. syyskuuta 1937 NKVD:n asiakirjoissa on Stalinin merkintä, jossa suositellaan pahoinpitelyä, koska henkilö ei ollut antanut tarvittavia tietoja Puolan alueelta («Избить Уншлихта за то, что он не выдал агентов Польши по областям »). Zemskov on laskenut myös Gulag-vankien valtavan määrän ja eritellyt karua kohtaloa (В.Н.Земсков. ГУЛАГ - историко-социологический аспект. Социологические исследования. 1991, N.6 С.10-27; 1991, N.7. С.3-16). Gulag-vankien rikokset olivat 1.3.1940 siten, että suurin nimetty ryhmä oli vastavallankumoukselliset (28,7 %, huliganismi, keinottelu ja muuta rikokset hallitusta vastaan 12,4 %, virkamiesten tekemät rikokset 8,9 %, varastaminen 9,7 %, henkirikokset 5,9 %, sosialistisen omaisuuden varastaminen 1,5 % ja muut rikokset 27,5 %. Vankien kokonaismäärä oli 1940 yli miljoona (1 668 200), mutta luvussa on sekä ИТЛ että ИТК ГУЛАГ.

 Gulag-vangeista kolme suurinta kansallisuusryhmää olivat venäläiset 63,05%, ukrainalaiset 13,81% ja valkovenäläiset 3,40%.

Venäläisiä oli Gulag-vangeista 1939 yhteensä 830 491, vuonna 1940 heitä oli 820 089 ja vuonna 1941 884 574. Tämä oli moninkertainen määrä suomalaisiin Gulag-vankeihin (2371 [1939], 2750 [1940], 2614 [1941]), joita heitäkin oli enemmän kuin esimerkiksi virolaisia, joista nykyään puhutaan kovalla äänellä.

Vuosina 1934-1941 korkeakoulutettujen vankien osuus kolminkertaistui. Zemskov kirjoittaakin osuvasti aikakaudesta Gulag-tietojen valossa: ”Kommunistijohtajien yhteinen piirre oli epäluulo, nurjamielisyys ja jopa viha älymystöä vastaan” (Недоверие, неприязнь и даже ненависть к интеллигенции - это общая черта коммунистических вождей) .

Svetlana Allilueva

Stalinin ensimmäinen vaimo kuoli tuberkuloosiin ja virallisten tietojen mukaan toinen vaimo Nadezhda Allilueva (Надежда Аллилуева) kuoli 1932 tehtyään itsemurhan (Мусский И. А.. Сто великих диктаторов. Проверено 2002. М.: Вече.). Tästä avioliitosta syntynyt Svetlana- tyttö, Svetlana Allilueva (Светлана Иосифовна Аллилуева), pyysi 6 maaliskuu 1967 poliittista turvapaikkaa Yhdysvaltojen suurlähetystöstä New Delhissä. Samana vuonna Svetlana muutti myös Yhdysvaltoihin. Sittemmin hän käytti nimeä Lana Peters.

Kai tytär tietää jotakin siitä, oliko isä sankari vai hirviö, oliko Neuvostoliitto ihannevaltio vai sopiko sen romahtaa?

Svetlana oli vain kuusi vuotta vanha tyttö, kun hänen äitinsä kuoli. Kuolinsyystä oli luonnollisesti useita spekulaatioita pitkän aikaa, vaikka itsemurha on jäänyt vahvimmaksi selitykseksi. Isä Stalin oli hyvin loukkaava tytärtään vastaan ja nosti hänet hiuksista pöydälle, jotta tytär tanssisi humalaiselle isälleen.

 16 vuotta vanha teinityttö rakastui Aleksei Kapleriin, mutta isä kiivastui ja saattoi Aleksein kymmenen vuoden tuomiolle Vorkutan kaupunkiin napapiirin tuntumaan. 17 vuoden iässä tyttö rakastui uudestaan, nyt opiskelutoveriinsa juutalaiseen Grigori Morozoviin, jonka kanssa hän sai myös Joseph-pojan vuonna 1945. Pari erosi kuitenkin pian lapsen syntymän jälkeen.

Seuraava aviomies oli jo vihdoin läheinen Stalinille: Juri Zhdanov. Jekaterina tytär syntyi vuonna 1950.

Kun isä Stalin kuoli, Svetlana-tytär otti äitinsä sukunimen. Mielenkiintoinen protesti sekin, ettei isän nimi ollut enää tyttärelle kunnia-asia! Tytär oli toki etuoikeutettuja puolueen jäseniä, varsinaista nomenklaturaa.

6.3.1967 Svetlana vieraili Neuvostoliiton suurlähetystössä New Delhissä, mutta pian tämän jälkeen hänet vietiin Yhdysvaltojen suurlähetystöön, jossa hän pyysi suurlähettiläs Chester Bowlesin apua turvapaikan saamiseksi.

Yhdysvallat järjesti Svetlanalle Rooman ja Geneven kautta matkan Yhdysvaltoihin. Kun Svetlana saapui huhtikuussa 1967 New Yorkiin, hän sanoutui lehdistötilaisuudessa irti isänsä hallinnosta ja Neuvostoliiton hallituksesta.

 Vuonna 1967 julkaistiin hänen elämänkerta Twenty Letters To A Friend, jonka Priscilla Johnson käänsi venäjästä englanniksi.

 Vuonna 1982 hän muutti Cambridgeen ja vuonna 1984 palasi takaisin jopa Neuvostoliittoon, jossa hänen tyttärelle myönnettiin kansalaisuus. 1986 hän palasi kuitenkin takaisin Yhdysvaltoihin. Isän tyttärelle isänmaa ei ollut se maa, jossa hän tahtoi elää, vaikka siellä asui monet sukulaiset.

Mikä on oikea kuva Stalinista?

Neuvostoliiton propagandassa Stalin oli ”suuri johtaja ja opettaja” («великого вождя и учителя»), joten luonnollisesti hänen mukaansa nimettiin kaupunkeja, kouluja, katuja ja tehtaita. Minulle hän ei ole suuri johtaja eikä opettaja, vaan jotain aivan päinvastaista, vaikka toki tiedän hänen ”hyvät” tekonsa koulutuksen kehittämiseksi.

Samanaikaisesti kuitenkin tiedän, että juuri koulutetut ihmiset koettiin vainoharhaisesti uhkaksi ja heitä teljettiin Gulag-leireille entistä enemmän.

Pappisopiskelijan johdolla Neuvostoliitto julisti 15.5.1932 ohjelman, jonka mukaan Neuvostoliitosta häviäisi uskonto täydellisesti 1. toukokuuta 1937 mennessä. 1939 toimi kuitenkin yhä edelleen kirkkoja.

Suomalaisen kommunistin aloitteesta Stalinin valtakunnassa oli toki tuolloin luontevaa, että esimerkiksi Kolppanan kirkko tuhottiin lopullisiksi ajoiksi.

Kirkko ja uskonto eivät kuitenkaan hävinneet niin nopeasti, joten 4. syyskuu 1943 Stalin, Karpov, Molotov ja Berija rakensivat neuvotteluissa yhteistyötä ortodoksisen kirkon kanssa. Kirkolle tuli raportointitehtäviä seurakuntalaisista tiedustelua varten. Minulle opintonsa kesken jättänyt Stalin on ilmaus epäpyhyydestä, antikristillisestä ihmisen palvonnasta, ”henkilökultista”, niin kuin Hruštšov aivan oikein raportoi 25.2.1956.

Venäjällä liberaalidemokraatit näkevät Stalinin totalitaarisen yhteiskunnan luojana, joka syyllistyi rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjän kommunistinen-antistalinistinen väki syyttää Stalinia siitä, että tämä tuhosi Leninin ja Marxin ihanteet (esim. F. Raskolnikov, LD Trotski, NI Bukharin, Alexander Tarasov, Roy Medvedev; vrt. myös Frankfurtin koulu ja Hannah Arendt).

Nationalistiset antistalinistit (AI Solzhenitsyn, IR Shafarevich, B. Makhnach) moittivat Stalinia rikoksista Venäjän kansaa vastaa, massiivisesta sorrosta ja Venäjän perinteisen kulttuurin tuhoamisesta.

18-19 helmikuuta 2006 toteutetussa kyselyssä 47% Venäjällä haastatelluista arvioi Stalinin vaikutusta historiaan positiiviseksi, vaikka samanaikaisesti 59 % uskoi, että "että Stalinin aikakauden vankileireille joutui pääosin viattomia ihmisiä”.

Minulle hyvä Venäjä ei ole Neuvostoliiton aikainen kommunistinen järjestelmä – vielä vähemmän se on Stalinin aikainen Neuvostoliitto - , vaan minulle hyvä Venäjä on demokraattinen Venäjä, joka elää mahdollisuuksien mukaan markkinataloudessa ja globaalissa taloudessa.

Ankarin kapitalismi ja vapaimmat kauppaehdot eivät ole aina eduksi omille kansalaisille, joten hyvä Venäjä ajattelee ensimmäiseksi omia kansalaisiaan, vaikka se saattaa ärsyttää muita valtioita. Venäjällä ei ole mitään tarvetta puolustella Stalinin tekoja, jos vaikka Hitlerin ja Stalinin kanssa tahdotaan sekä fasismi että kommunismi tuomita yhtä aikaa liettualaisten voimakkaasti kannustaessa tuohon tuomioon (”the International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes”).

Pikemmin Stalinin tuomitseminen ärsyttää silloin, jos ja kun historian tuomitseminen mainitulla tavalla on rakennusaineena myyttiseksi perustaksi uudelle, oman aikamme sorrolle, syrjinnälle, vastakkainasettelulle ja pelottelulle. Sellaista syyttelyä olen nähnyt venäläisissä sanomalehdissä runsaastikin tuoretta eurooppalaista päätöstä vastaan, jossa kommunismi ja fasismi samaistettiin.

Jo kommunistinen Neuvostoliitto ja erityisesti Nikita Sergejevitš Hruštšov sanoutui ankarasti irti Stalinin hirmuteoista. Sekin osoittaa, että kommunismin ja fasismin samaistaminen on epäonnistunut rinnastus, sillä tuomion tähtäyspiste olisi pitänyt olla Stalinin pahoissa teoissa, tai pahoissa teoissa itsessään. Myös juutalaiset tietävät hyvin, että tehty analogia ontuu.

Fasismi ja kommunismi tahdotaan tappaa nyt liian huolimattomasti samalla yhdellä kärpäslätkän heilautuksella,mutta tuolla tavalla luodaan valitettava propagandistinen malli oman aikamme vihan ratkaisuille, vastakkainasettelulle ja ideologiselle sorrolle. Menneisyys on siinä vain oman päivämme poliittisia siirtoja varten.

Jälkikirjoitus:

Pohjois-Ossetiassa 14.7.2009 Venäjän kommunistinen puolue päätti tehdä kummia Stalinin kunniaksi. Ч.М.Зангиев (Zangiev), В.М.Цуциев (Tsutsiev), В.Ц.Дулаев (Dulaev) ja К.А.Едзоев (Edzoev) olivat johtamassa päätöstä järjestelykomiteasta, jotta ”Suuren Stalinin” 130-vuotisjuhlan kunniaksi syntyisi ansiokas juhla. Tällöin päätetiin myös Stalinin patsaan pystyttämisestä Suuren Isänmaallisen sodan kunniaksi! Zangiev teki tuon ehdotuksen.

Varmaan ei liene yllätys, miksi en tunne Venäjän kommunisteihin suurta sympatiaa