Statcounter

torstai 1. maaliskuuta 2012

Vain kahden minuutin kävelymatka Supon Ratakadulta Doku Umarovin Bulevardin edustustoon

YLE kertoo, että "Suomessa asuvien ulkomaiden kansalaisten vakoilu on lisääntynyt, ilmenee Suojelupoliisin viime vuoden toimintakertomuksesta. Niin sanottu pakolaisvakoilu ei ole Suomessa rikollista kuten muissa Pohjoismaissa".

Vakoilun avulla ulkomaalaiset tiedustelupalvelut yrittävät hallita ulkomailla asuvia kansalaisiaan. Vakoilu kohdistuu ulkomailla oleskeleviin toisinajattelijoihin ja pakolaisiin.

YLE toistaa Supon käsitystä, että em. vakoilu voi johtaa pahimmillaan Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten läheisten kiduttamiseen kotimaissaan.

Supon mukaan Suomesta yritetään edelleen hankkia aktiivisesti myös teknologiaa joukkotuhoaseiden valmistamiseen. Supo valvoo laitteiden, materiaalien ja tietotaidon leviämistä.

Niin sanottuun proliferaatiovalvontaan sisältyy muun muassa yritysten työntekijöistä tehtävät turvallisuusselvitykset. Viime vuonna Supo teki yli 16 000 selvitystä. Määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2006.

Suojelupoliisin vuosikertomuksessa 2011 esitetään erittelemätön käsitys, jonka mukaan
”Suomeen kohdistuvan laittoman tiedustelun määrä ei ole vähenemässä. Korkea teknologia ja sen sovellutukset ovat tiedustelutoiminnan kohde Suomessa ja samalla ne muuttavat laittoman tiedustelun torjuntatyötä yhä haasteellisemmaksi” (Supo s. 2).

Suojelupoliisin käyttää 37 % resursseistaan laittoman tiedustelun torjuntaan, 37 % terrorismin torjuntaan ja 26 % turvallisuustyöhön.

Supon mukaan "organisoituneen radikaali-islamistisen tai muun terrorismin uhka suoraan Suomea tai sen väestöä kohtaan on tällä hetkellä edelleen vähäinen. - - - Suomessa oleskelee aiempia vuosia enemmän henkilöitä, joilla on yhteyksiä ulkomaisiin terroristiverkostoihin. He tukevat niitä ja pyrkivät hakeutumaan konfliktialueille, joko osallistuakseen taisteluihin tai hankkiakseen koulutusta” (s. 6).

Suojelupoliisin mukaan Norjan terrori-iskussa oli tekijä yksittäinen, ilmeisesti häiriintynyt henkilö (s. 2). Vähäisessäkään määrin Suojelupoliisi ei ilmaise, että Norjan terroritekijällä olisi ollut mitään yhteyksiä tai innoitusta suomalaisiin tahoihin.

Suojelupoliisi vaikenee vuoden 2011 aikana annetusta YK:n turvaneuvoston pakotekomitean vaatimuksesta lopettaa ja estää Doku Umarovin ja Kaukasian emiirikunta-terrorijärjestön kaikki tukitoiminnot, myös nimeltä mainiten Kavkaz-Center, vaikka kansainvälisesti pakotevaatimuksien piiriin kuuluva toiminta on saanut huomattavan toimintaympäristön juuri Suojelupoliisin Ratakadun naapurikadulla ja lähituntumassa Bulevardilla. Mahdollisesti Suojelupoliisin toimintamäärärahat hiukan yli 14 miljoonaa euroa eivät riitä havaitsemaan toimintaa noin 500 metrin päässä omasta rakennuksesta? Tuohon toimintaan osallistuu myös Interpolin kansainvälisesti etsintäkuulutettuja henkilöitä, jotka esiintyvät mainitussa paikassa - jopa Bulevardin kattoterassilla - radio- ja televisiohaastatteluissa. Suojelupoliisi ei ole sanallakaan viitannut tuohon terrorismin tukitoimintaan 2 minuutin kävelymatkan päässä toimistostaan.
Toimintansa pyörittämiseen Suojelupoliisi sai vuonna 2011 rahoitusta 17,5 miljoonaa euroa, josta määrärahan suuruus oli noin 14,5 miljoonaa euroa.

Suomeen kohdistunut tiedustelutoiminta

Supon (s. 7) mukaan Suomessa on edelleen maan kokoon nähden varsin suuri määrä ulkomaisia tiedusteluvirkailijoita. Vuosikertomuksessa ei ole kuitenkaan mitenkään eritelty tiedusteluvirkailijoiden lähdemaita. Mahdollisesti virolainen, länsivaltojen ja erityisesti amerikkalainen voimistunut tiedustelutoiminta on ollut Suojelupoliisin erityisen havaintojen kohteena.

Supon mukaan ulkomaisen tiedustelun keskeisimpiin päämääriin kuuluvat Suomen politiikan ennakoiminen ja päätöksiin vaikuttaminen. Säännöllisesti havaitaan myös pyrkimyksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Poliittisen tiedustelun päähuomio on siirtynyt 2000-luvun kuluessa Suomen sisäpolitiikasta maan kansainvälisiin suhteisiin. Poliittisen tiedustelun pääkohteina ovat säilyneet Suomen turvallisuuspolitiikka, Euroopan unioniin liittyvät kysymykset sekä erityisesti Suomen Nato-yhteistyö.

Supo viittaa myös tieteellis-tekniseen tiedusteluun Suomea vastaan.

Supon mukaan vuonna 2011 ilmaantui aikaisempaa enemmän tapauksia, joissa vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut pyrkivät kontrolloimaan Suomessa pysyvästi asuvia tai tilapäisesti oleskelevia kansalaisiaan. Tämä ns. pakolaisvakoilu ei ole edelleenkään kriminalisoitua Suomessa, toisin kuin muissa Pohjoismaissa ja suuressa osassa Länsi-Eurooppaa (s. 7). Supon (s. 8) mukaan pakolaisvakoilu kohdistuu ulkomailla oleskeleviin toisinajattelijoihin ja pakolaisiin. Vakoilun käytännön toteuttajina ovat sekä tiedustelu-upseerit että värvätyt agentit.

Supo ei mitenkään ilmaise, keitä nämä värvätyt agentit olisivat, minkä valtion hyväksi he palvelisivat ja mistä mainitut pakolaiset olisivat lähtöisin. Ketkä suomalaiset voisivat olla "värvättyjä agentteja" ja keitä pakolaisia Suomessa vakoillaan? Olisiko tässä somalikysymys esillä? Ainakaan Mikael Storsjön oikeudenkäynnissä, kun oli kyse törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä, ei näkynyt juuri agentteja - ei ainakaan suomalaisia. Mahdollisesti kyse on Supon mielikuvasta enemmän kuin analyyttisesta tietämyksestä. Myöskään Supo ei liitä edellistä väittämäänsä mitenkään mainittujen pakolaisten statukseen osana kansainvälisesti tunnettuja terroristijärjestöjä tai Interpolin etsintäkuulutuksia.

Turvallisuusyhteistyö

Supon mukaan ulkoparlamentaarinen aktiviteetti on Suomessa pääosin maltillista kansalaistoimintaa. Ääriliikehdintä ja valtion turvallisuuteen vaikuttava laiton toiminta on vähäistä. Anarkistisessa toiminnassa oli kuitenkin nähtävissä eteläeurooppalaiselta radikaalilta anarkistiliikkeeltä omaksuttuja vaikutteita.

Supon mukaan äärioikeistolaisessa liikehdinnässä ei tapahtunut vuoden 2011 aikana merkittäviä muutoksia.

Suojelupoliisi seurasi vuoden 2011 aikana kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahantulon vaikutuksia valtion turvallisuustilanteeseen ja osallistui lukuisten uhka-arvioiden laatimiseen.

Suojelupoliisi teki vuonna 2011 perusmuotoisia henkilöturvallisuusselvityksiä noin 16 000.

- - - - - - -No comments in my blog, but you can find my phone number GSM +7911 2970525 (in Russia) +358 44 322 2661 (in Finland) or my email juhamolari-ÄT-gmail.com or rtmolari-ÄT-rambler.ru (см. -ÄT- = @). You can discuss with me in Facebook

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Homepage http://personal.inet.fi/business/molari/

RT blogi: It's time, my friend: it's time

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti