Statcounter

tiistai 5. maaliskuuta 2013

Suomen ulkoasiainministeriön työkyky ja moraali kärsivät internetin käytössä omiin harrastuksiinArvoisa Suomen ulkoasiainministeriö,

Henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen, Tietohallintojohtaja Ari Uusikartano

kirjaamo.um-ET-formin.fi, hal-10-ET-formin.fi, hal-40-ET-formin.fi


Tilannekuvaus*


Ulkoasiainministeriön työntekijä (ip-osoite 194.252.x.xx) käyttää huomattavan ajan työajastaan tehtävien ulkopuoliseen internet-selailuun blogissani. Tämän työntekijän huomattava ajankäyttö työ- tai virkatehtävien ulkopuoliseen toimintaan on ollut mainitulla tavalla merkittävää jo toista vuotta, minkä tähden kirjoitankin lopulta myös teille asiasta: joka aamu virka- tai työtehtävien alussa hän saapuu blogiini noin kello 9-10, lounasta ennen kello 11-12 käy blogissani sekä työpäivän päättyessä hän käy kello 15 ja kello 16 blogissani. Minulla on asian johdosta lukuisia dokumentteja pitkältä ajalta.


Esimerkiksi 15. marraskuuta 2010 kyseinen henkilö saapui blogiini ensin aamulla ja uudemman kerran vähän ennen töistä kotiin lähtöä kello 17:00; 18. marraskuuta 2010 kello 7 aamulla, kello 8:46 uudemman kerran ja iltapäivällä jälleen; 24. marraskuuta 2010 kello 8:48 ja lounasaikaan taas ja iltapäivällä jälleen; 26. marraskuuta 2010 kello 14 ja kello 15 sekä kello 20:11. Tämä työtehtävien ulkopuolinen internet-selailu blogissani on jatkunut vastaavana jo useita vuosia – vähintään kolmatta vuotta.


5. marraskuuta 2012 edellä mainittu työntekijä saapui jo tottumuksena mukaisesti varhain kello 7:30 blogiini työpaikan koneelta UM:sta. Uudemman kerran 5.11.2012 hän surffaili internetissä työtehtävien ulkopuoliseen tarkoitukseen blogissani noin kello 10. Lounaan jälkeen henkilöllä oli ilmeisemmin iltapäivän tavalliset työtehtävät, ja sitten pitkän työpäivänsä päätteeksi kello 18 hän saapui tällä kertaa blogiini kolmannen kerran mainittuna työpäivänä. Saman tottumuksen ja aivan saman aikataulun mukaan mainittu henkilö ulkoministeriöstä aloitti vapaa-ajan surffailun internetissä myös 6. marraskuuta 2012. Ja saman aikataulun mukaan hän työskenteli myös perjantaina 2. marraskuuta 2012 sekä lähes poikkeuksetta aina työpäivinä.  


Internetissä selailu kuuluu luonnollisesti UM:n työntekijöiden tehtäviinkin - ja satunnaisesti tuollaisten työtehtävien tähden on mahdollista saapua jopa blogiini, mutta nuo edellä mainitut saapumiset on tunnistettavissa kohtuullisesti googlen hakusanojen perusteella ilman mitään sidonnaisuutta ulkoministeriön työalaan.


5. maaliskuuta 2013 kello 16:16:58 edellä mainittu henkilö saapui jälleen kerran blogiini, mutta nyt aivan pelkästään googlen-hakusanalla nimeni mukaan. Tuollainen hakusana ”juha molari” osoittaa, että kyseessä ei voi olla Suomen ulkoministeriön työalaan kuuluvan työtehtävän mukainen internet-selailu, koska minulla ei ole mitään ulkoasiainministeriön työalaan liittyviä yhteyksiä tai toimia tai edes mielipiteitä. Tällaiset lähestymiset tuskin voivat siis liittyä UM:n työtehtävien hoitamiseen, vaan ilmentävät edellä kuvattua työtehtävien ulkopuolista internet-selailua työkoneelta ja –liittymästä.


Olen niistä erityisen huolestunut UM:n maineen ja työmoraalin tähden, kun oikeat tärkeät tehtävät jäävät laiminlyödyiksi. Suomen kansalaisena vaadin, että UM:n työntekijät hoitavat ahkerasti meidän suomalaisten ulkoasioihin liittyvää osaamista ja jättävät vähemmälle työtehtävien ulkopuolisen harrastusmaisen surffailun UM:n tietokoneilla ja liittymillä.


Nettiyhteys työvälineenä UM:ssa


Pyydän kiinnittää huomiota siihen, että nettiyhteys ja sähköposti ovat ensi sijassa työvälineitä. Ulkoasiainministeriön tarjoamat työvälineet on tarkoitettu ensisijaisesti työtehtävien hoitoon. Internetin ja työvälineiden käyttö omiin harrastuksiin on ilmeisemmin UM:ssakin kielletty, ellei erikseen ole toisin sovittu. Esimerkiksi työsopimuslain mukaan työvelvoitteen laiminlyönti voi oikeuttaa työnantajan jopa irtisanomaan työntekijän työsopimus. Työntekijän pitää noudattaa työnantajan työnjohto-oikeutensa perusteella antamia määräyksiä. Tämä on työtekijän työsuhteen tärkeimpiä velvollisuuksia. Työntekijän ohjeiden vastainen menettely voi liittyä esimerkiksi internetin käyttöön muuhun kuin työasioihin työajalla.  


Tietosuojavaltuutetun toimisto on todennut päätöksessään ”Internetin käytön ja työntekijöiden verkkoselailun eli ns. verkkosurffailun valvonta työpaikoilla”, että työnantaja voi  direktio-oikeuden nojalla päättää tietoverkkojen käyttösäännöistä ja päättää siitä, saako työpaikalla verkkosurffailla ylipäätään tai vain tietyillä sivuilla. http://www.tietosuoja.fi/46239.htm    


Tunnettua on työtehon heikentyminen siitä yksinkertaisesta syystä, että monet surffailevat netissä työaikana jopa parikin tuntia päivän mittaan omilla asioillaan, jotka eivät liity työhön. Varsinkin valtion ja kuntien hallinnossa surffailu on havaittu ongelmaksi, joka vähentää työn tuottavuutta. Internetin käytöstä omiin tarkoituksiin on tullut syvälle juurtunut tapa joissakin työpaikoissa. Tämän vuoksi pyydän Ulkoasiainministeriötä kiinnittää huomiota asiaa koskevaan ohjaukseen. Ulkoasiainministeriön maine kärsii työntekijöiden havaitun runsaan surffailun seurauksena: miltä työmoraali ja tehokkuus näyttävät sen jälkeen, kun vapaa-ajan internet-selailu osoittautuu jopa työhön liittyvää internet-selailua ahkerammaksi?


Valtion virka- ja työehtosopimuksessa 2010-2012 nimettiin erääksi tavoitteeksi ”henkilöstön työajan ja työpanoksen tehokkaampi käyttö”. Liiallinen surffailu tuhlaa UM:ssa kallisarvoista työaikaa ja saattaa vaarantaa jopa tietoturvaa. Laki antaa Teille hyvän oikeuden rajoittaa ja valvoa netin käyttöä työpaikalla.  Havaintojeni mukaan nettikäyttö on UM:ssa muuttunut tietyillä koneilla aivan ongelmaksi, kun vapaa-ajan nettikäyttö näyttäisi saaneen yliotteen työajasta.  Netin keskustelukanavat ja yksityisihmisten blogit vievät niin paljon aikaa, että työt kärsivät ja Suomen ulkoasiainministeriön tärkeisiin asioihin paneutuminen jää tarpeettoman pinnalliseksi. Lisäksi yliaktiivinen nettikäyttö kuormittaa UM:n verkon siirtokapasiteettia.


*Sähköposti on lähetetty tarkemmin tiedoin UM:n henkilöstöjohtajalle ja tietohallintojohtajalle.


Jälkikirjoitus

Samasta UM:n ip-osoitteesta on tungettu hyvin laajaa jaaritusta ja kehua Alpo Rusia kohtaan Wikipedia-artikkeliin. UM:n työntekijä korostaa Rusin hyväksi, että "Rusi on kansainvälisesti arvostettu kansainvälisten suhteiden tutkija ja historioitsija. Hänen Yhdysvalloissa julkaisemansa teokset ovat tunnustettuja teoksia alan oppikirjoissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Rusi on 1990-luvulta alkaen yksi keskeisistä suomalaisista diplomaateista. Hän oli vaikutusvaltainen taustahenkilö kun Helsingissä pidettiin Yhdysvaltain presidentin Bil Clintonin ja Venäjän presidentin Boris Jeltsinin huippukokous maaliskuussa 1997 . . ." Kirjoittaja oli upottanut  tähänkin kehuskelevaan tekstiin useita kirjoitusvirheitä, jotka on tässä edellä blogissa kuitenkin korjattu. 

Erityisen vaikuttavaa on UM:n työntekijän tunnevaltainen tarve korjata Alpo Rusin - nykyään Suomen suurlähettiläs Sveitsissä - artikkelia vakoiluepäilystä, jonka kirjoittaja nimeääkin "perusteeton vakoiluepäily suomettumistutkimuksen verhoksi". Siinä mainitun ip-osoitteen käyttäjä UM:n virkakoneelta ja virkaliittymästä kirjoittaa: "kylmän sodan aikana suomalainen poliittinen kulttuuri suomettui". Kirjoittaja leimaa Suomen kommunistisen puolueen "eräänlaiseksi viidenneksi kolonnaksi, tukivoimaksi Suomen painostamisessa". 

UM:n virkakoneella ja virka-aikana tämä henkilö kirjoittaa Wikipediaan hyökkäyksiä Jaakko Laaksoa ja Esko Ahoa vastaan. Lähdeaineistoksi hän tarjoaa kirjaa "Alpo Rusi: Tiitisen lista" (2011). Kyseisellä Suomen ulkoministeriön kirjoittajalla on siis suunnaton tunnevaltainen tarve viitata Alpo Rusin ansiokkuuteen, syyttää Suojelupoliisia (SUPO) salailusta ja painottaa pahatapaista "suomettuneisuutta". Hän moittii, että SUPO ei ole paljastanut todellisia suomalaisia "KGB-agentteja". 

UM:n kirjoittaja viittaa Alpo Rusin tietoihin, että Stasin asemapäällikkö 1966-1971 kapteeni Lothar Hönig ("Biene") olisi ollut SDP:n Paavo Lipposen ja Keskustan Jouko Loikkasen läheinen kontakti, mutta myös Ulf Sundqvistin ja Paavo Väyrysen kontakti. Täten UM:n virkamiehen tunnevaltaisessa Wikipedia-artikkelissa korostuu hänen tarpeensa pelastaa Alpo Rusin mainetta vierittämällä suuri joukko muita nimiä hämäryyden ja epäilyn piiriin. Kyseisen Wikipedia-artikkelin neutraalius on kyseenalaistettu. 

Tuollainen henkilö nyt surffailee UM:n tietokoneilla ja samasta ip-osoitteesta UM:n virka-aikana monta kertaa päivässä minun ja myös muiden Suomen antifasistien blogeissa.


Wikipedia-artikkelin muutokset kyseisestä UM:n ip-osoiteesta: http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpo_Rusi&diff=12164965&oldid=12139205
. . . . . . . .

 KIRJOITTAJA tahtoo ahkeraa ja rehtiä työntekoa:

Juha Molari, D.Th, BBA.

GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha