Statcounter

sunnuntai 21. joulukuuta 2014

Suomen 20 nettitrollin tiedot esitettävä yksilöidysti ja selvästi julkisuuteen!


Aamulehden mukaan Suomessa toimisi noin kaksikymmentä aktiivista, Venäjän asiaa ajavaa informaatiosodan vaikuttajaa, ”nettitrollia”.[1] Jutun taustakuva on kuitenkin Britannian suurlähetystön (Kiovassa) virallisen twitter-sivuston (UK in Ukraine) jakama kuva ja sanat! Tämä kuva ja nämä sanat ovat sittemmin levinneet tehokkaasti ympäri sosiaalista mediaa ja perinteistä mediaa. Kyseinen kuva on ollut brittien suurlähetystön omaa propagandaa!

Uuden sensaatiojutun mukaan 20 nettitrollia olisivat Venäjän valtiota palvelevia, palkkaa nauttivia Suomessa toimivia henkilöitä, joiden työtehtävänä olisi Venäjän asiaa ajava informaatiosota sosiaalisessa netissä.  Nämä 20 henkilöä eivät sisältäisi Venäjän suurlähetystön virallista tiedottajaa Suomessa tai Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tiedotusta. Nimiä ei ole tuotu julkisuuteen.

Mistä Suomi vaikenee ”trollipaljastuksissaan”?

Uuden ”trollipaljastuksen” kommentaattoriksi on saatu jälleen kerran Venäjä-asiantuntijana esitetty ja esiintyvä Hanna Smith. Aiemmin syksyllä hän oli vasta maisteri, mutta nyt hän on saanut jo hyväksytyksi väitöskirjansa ja voi esiintyä tohtorina.  Erikoisinta näissä median käyttämissä rouva Hanna Smithin väitteissä Venäjän informaatiovaikuttajista on se, että media ei ole lainkaan haastanut rouva Smithiä vastaamaan siihen, miten hän ylipäätään onnistui välttämään terrorismiin liittyvissä opinnoissaan yhteydenpidot ja –otot Birminghamissa Secret Intelligence Service MI6:n kanssa ja brittitiedustelun tukikohtaan Powergenin rakennuksiin West Midlandsissa, viiden minuutin kävelymatkan päässä Solihullin rautatieasemalta.[3][4] Molemmilla oli kuitenkin yhteinen tutkimusintressi ja yhteinen opinahjo. Miksi tätä seikkaperäistä selvitystä ei ole koskaan saatu rouva Smithiltä Suomen medialle, mutta sitä enemmän hän paasaa leimaavia ja halventavia väitteitä Venäjän lukuun propagoivista nettitrolleista Suomessa.

Edellisellä kerralla syyskuussa 2014 rouva Smith oli esillä samankaltaisten väitteittensä kanssa.[2] Tällöin hän tuki Iltalehden pelottelua, jonka mukaan ”Venäjä kerää tietoja kansalaisiltaan”. Tarinoissa kuvattiin venäläiset immigrantit uhkiksi, mikäli nämä venäläiset eivät vaikene Suomessa kohtaamistaan ongelmista. Tuolloinen kirjoittelu oli voimistamassa Suomessa suorastaan valtaisaa ryssävihakirjoittelua, jonka seurauksena vihatuiksi ja uhatuiksi ovat joutuneet sellaiset ihmiset, jotka tahtoisivat ystävällisiä, molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita Suomen ja Venäjän välillä. Miksi Suomen media ei selvitä viranomaisten kanssa sitä, missä määrin tuo ryssävihakirjoittelu on jopa johdettua, koordinoitua toimintaa?

Niin kuin monta kertaa ennen ja jälkeen, Nato-maa Viro näytti 3. kesäkuuta 2014 pahan esimerkin siitä, miten syvälle alistavaksi voi ryssäviha muodostua: siellä Viron tuomioistuin antoi tuomionsa ja perusteli, että Venäjän kieli estäisi yhteiskunnan ”valtavirtaistamista” (joka on synonyymikäsite sanoille derussofikaatio tai ukrainisaatio, «украинизацию»). Suomen media ei ole kuvaillut tätä tapausta lainkaan. Viron tuomioistuimen mukaan venäjän kielen säilyttäminen ei edistäisi venäjänkielisen väestön ”valtavirtaistamista osaksi virolaista yhteiskuntaa”. Tallinnan hallinto-oikeus antoi tämän määräyksen Viron parlamentin edustajan Mihail Stalnuhin valitusta vastaan, kun tämä oli vaatinut Viron suojelupoliisia (KAPO) poistamaan hänen nimensä maininta vuosikirjasta 2011. KAPO katsoo valtionvastaiseksi toiminnaksi Stalnuhin antaman oikeudellisen tuen, jota tämä oli harjoittanut venäläiskoulujen virolaistamista vastaan. .Mihail Anatolevits Stalnuhin kommentoi omalla blogillaan:

En ole yllättynyt, että vaatimustani ei täytetty, mutta olen syvästi hämmästynyt, mitä argumentteja käytetään tässä tutkimuksessa. Vaikka useimmat meistä ajattelevat, että venäjänkielen ongelma on julkisissa kouluissa puhtaasti koulutuksellinen väärinkäsitys, niin tuomioistuin muotoilee seuraavasti päätöksen kohdassa 7.5.: 'Viron turvallisuus riippuu kotouttamispolitiikan menestyksestä. Toimet, joilla pyritään säilyttämään venäjän kieli, eivät edistä venäjänkielisen väestön valtavirtaistamista osaksi Viron yhteiskuntaan, vaan päinvastoin, voivat johtaa vastakkainasetteluun, kansainvälisiin suhteisiin ja stressiin, joihin liittyy turvallisuusuhkia, joita ei Ukrainan ajankohtaisten tapahtumien valossa pidä aliarvioida'”.[5]

Suomen media on vaiennut siitäkin faktasta, että monet suomalaiset upseerit ovat saaneet informaatiosodan koulutuksen Natossa. Maanpuolustuskorkeakoulussa on visioitu uutta kybersodankeskusta varten psykologisten operaatioiden (PSYOPS), henkilötiedustelun (Human Resource Intelligent, HUMINT) ja SOME:ssa käytävän informaatiosodankäynnin johtamista ja ohjaamista.[6] MPKK:n tutkielmat kertovat aihepiiristä, mutta media on täysin vaiennut.


Suomen media ja suomalaisen informaatiosodan tutkijat eivät ole mitenkään julkisuudessa reagoineet tai kommentoineet edes Eduard Snowdenin helmikuussa 2014 paljastamaan dokumenttiiin, Iso-Britannian ja Amerikan NSA:n agenttien Online Covert Action -opaskirjaan (“The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”), joka ohjaa maksettujen amerikkalaisten ja brittien valtiollisten agenttien toimintaa sosiaalisessa mediassa niin että he toimivat trolleina tai ”ikään kuin tavallisina ihmisinä”, jotka eivät olisi hallituksen palkkalistoilla.  Lännen agentteja varten tehdyssä Online Covert Action –harjoitusmateriaalissa käytetään termejä ”ystävystyä”, ”soluttautua”, ”matkia” (mask/mimic), ”häiritä”, ”luoda kognitiivista stressiä”, ”käyttää petosta”, ”pilata liiketoimintasuhteet” ja ”julkaista negatiivisia tietoja soveltuvilla foorumeilla”. Iso-Britannian ja USA:n hallitusten tavoitteena on, että heidän palkatut agentit toimivat tällä ilkeällä tavallaan blogien kirjoittajina, aktivisteina, toimittajina tai sosiaalisten tapahtumien järjestäjinä. He toimivat palkattuina trolleina (”trolls”) foorumeiden keskusteluketjuissa.[6]  

JTRIG-dokumentti “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” osoittaa, miten agentit soluttautuivat Internetiin ja yrittävät korruptoida sitä. NSA ja GCHQ käyttävät veronmaksajien rahoja ja teknologiaa tähän petolliseen tekniikkaan. Tätä varten oli erityinen salainen Disruption – operational Playbook.  Kuvatut Online Covert operaatiot olivat kiinteästi linkitetty HUMINT-henkilötiedusteluun. Menetelmää käytettiin myös ryhmien hajottamiseen ja sisäisten jännitteiden luomiseen ryhmän jäsenten välille. Koulutusmateriaali esittää sivulla 19 työkentäksi ja tekniikoiksi niin perinteisen sähköpostin, web sivustot ja blogit kuin myös uudemmat Linkedin, Facebookin, Twitterin, IRC:n ja Phone Voicen. SMS-tekstiviestit sopivat henkilökohtaiseen vaikuttamiseen paremmin kuin toiset eräät muut menetelmät.[6] Vaikeneminen on niin täydellistä Suomen mediassa ja turvallisuusviranomaisten lausunnoissa tuosta Snowdenin julkistuksesta, että vaikeneminen herättää jopa huomiota: sattuisiko Snowdenin kritiikki jotenkin kohteeseen kipeästi myös Suomessa, onko Suomessa ”viranomaislähteet” luoneet false flag-trolleja todistaakseen ”Venäjä-väitteet” tosiksi petoksensa avulla?

Suomen media ja suomalaisen informaatiosodan tutkijat ovat vaienneet johdonmukaisesti jopa MPKK:n Strategialaitoksen esimiehen (toistaiseksi) Torsti Sirénin viran toimituksesta SOME:ssa; vain pieni asiaa liittyvä kohu saatiin aikaan suhteesta ulkoministeri Erkki Tuomiojaan.[7]

Suomen mediassa ei ole laajaa kansalaiskeskustelua Suomen ja Amerikan viranomaisten välillä solmitun FATCA-sopimuksen toteutuksesta, johon on käytännössä kuulunut kysymyksiä pankkien asiakkaille siitä, mitä nämä ajattelevat Vladimir Putinista, mitä puoluesuhteita heillä on Venäjälle, mitä ajattelevat Suomen politiikasta, onko henkilö palvellut vieraan valtion sotilastehtävissä tai muissa vieraan valtion tehtävissä, onko vaikutusvaltaisia sukulaisia tai kavereita Venäjällä ym.[10]


Nettitrollit edellyttävät viranomaisten vakavia jatkotoimia


Mikäli ”viranomaislähde” on todella vilpitön ja hän on saanut todella tietoon Venäjän valtion hyväksi toimivia nettitrolleja Suomessa, niin tämä edellyttää viranomaisten jatkotoimia. Viranomaislähde syyllistynee virkatehtävien laiminlyöntiin, mikäli hän jää pelkästään passiiviseksi puhujaksi medialle löytämänsä faktan johdosta ja muuten salaa tietonsa viranomaismenettelyä edellyttäviltä vaatimuksilta.

Väitetyt vältetyt verot ovat usein talousrikosoikeudenkäynneissä keskeisessä asemassa. Verorikokset edellyttävät tekijän tahallisuutta. Veropetoksesta säädetään rikoslain 29 luvun 1 pykälässä. Veropetoksesta voidaan tuomita tekijä, Joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai muuten petollisesti aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen, tai sen määräämisen liian alhaiseksi, tai veron aiheettoman palauttamisen.

Nettitrollien toiminta voi myös vieraan valtion hyväksi tapahtuvana ansiotyönä liittyä sosiaalietuuksien väärinkäyttöön, mikäli henkilö nauttii Suomessa työttömälle kuuluvista etuisuuksista, mutta on tosiasiallisesti palkansaaja. Sitä vastoin internetissä käytetyt syytökset ”maanpetturuudesta” eivät tulisi kyseen Suomen lain puitteissa, vaikka nettitrolli palvelisi vieraan vallan intressejä, paitsi ehkä silloin jos kyseessä olisi sotilashenkilön toiminnasta vieraan vallan palveluksessa tai vieraan valtion turvallisuuspalvelun hyväksi (esim. Naton tai CIA:n hyväksi toimiva suomalainen upseeri).

Vaikka nettitrollaamiseen vieraan valtion hyväksi ei liittyisi mitään veroihin tai etuuksiin liittyvää hämäryyttä tai muuta laittomuutta, niin asioiden selvä esittäminen euromääräisinä hyötyinä propagandasta saatuina ansioina olisi erityisen aiheellista kansalaisyhteiskunnan avoimuuden ja lähdekriittisyyden selvittämiseksi. Tämä korostettu ”journalistisen” ja ”ulkopoliittisen” läpinäkyvyyden vaatimus ansioissa koskee yhtä hyvin ”Kremlin ihmisiä” kuin ”Naton” tyyppejä. Se olisi kansalaisyhteiskunnan kehittymisen ja keskustelun kannalta erittäin tervehdyttävää.

Vieraan valtion hyväksi tapahtuva nettitrollaaminen tulisi saattaa paikallisille syyttäjäviranomaisille ja syyttäjäviranomaisten toimesta viipymättä myös VKS:2014:1:n mukaisesti Valtakunnansyyttäjävirastolle, koska kyse on ilmeisemmin yhteiskunnan kannalta merkittävästä rikosasiasta ja yleistä merkitystä ilmentävästä ennakkotapauksesta, vaikka yksittäisenä rikoksena Venäjän valtion lukuun tehtävä työ nettitrollina ei olisi ansiotulojen osalta valtavan suurta. Tällainen nettitrollaaminen olisi yhteiskunnan kannalta merkittävä rikosasia, koska siihen liittyy poliittinen motiivi ja toimintaan liittyy poikkeuksellisia kansainvälisiä tai kansainvälisis-poliittisia piirteitä. Asian voi otaksua myös herättävän laajaa julkista huomiota, kuten on keväästä 2014 alkaen toistuva valtamedian uutisoinnista ollut havaittavissa. Valtakunnansyyttäjä, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Matti Nissinen[8] ja apulaisvaltakunnansyyttäjä varatuomari, laamanni Jorma Kalske[9] puuttunevat virkansa puolestakin ”viranomaislähteen” löytämien 20 henkilön toimintaan. Myös perätön viranomaisväite asian johdosta tulisi saapua valtakunnansyyttäjän virastolle tutkittavaksi, koska kyseessä on tällöin hyvin ilmeisesti perusoikeuksia (esim. poliittista syrjintää) loukkaava viranomaisväite.
[2] Maisteri Hanna Smith ja Iltalehti pimeissä puuhissa russofobian rakentajina http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/maisteri-hanna-smith-ja-iltalehti.html[3] Secret Intelligence Service MI6 https://www.sis.gov.uk/careers.html[6] Torsti Sirénin kapina Jarmo Lindbergin ja Washingtonin suojeluksessa?


[7] MPKK:n Strategialaitoksen esimies Torsti Sirénin viran käyttö SOME:ssa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/mpkkn-strategialaitoksen-esimies-torsti.html

[8]  Valtakunnansyyttäjä http://www.vksv.fi/fi/index/valtakunnansyyttajanvirasto/valtakunnansyyttaja.html[10] Onko tietosuojavaltuutettu arvioinut FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua tiedustelutoimintaa suomalaisissa pankeissa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/onko-tietosuojavaltuutettu-arvioinut.html Trollaati trollaa ihan ilmaiseksi Mustanmeren auringossa, ilman palkkaa, täysin vapaasta vilpittömästä tahdosta. Kirjoittaja on suomalainen   mies, joka nauttii Mustanmeren rannoilla vapaudesta ja lämmöstä.  Juha Molari,   D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)