Statcounter

sunnuntai 23. helmikuuta 2020

Yölliset solvaajat ihan ylösalaisin - вверх ногами

Väitöskirjani venäläinen johdantolause вверх ногами tarkoittaa sananmukaisesti ”jalat ylös”. Tällä fraasilla ilmaistaan täydellistä epäjärjestystä ja epäjohdonmukaisuutta. Näin myös T.F Efremova on selittänyt sanakirjassaan.

Ukrainan oikeusministeri Denis Maliuska poseeraa juuri parhaillaan helmikuussa 2020 Facebook-tililleen lähettämässään tuoreessa kuvassaan ylösalaisin, вверх ногами, kun lukee kirjaa. Maliuska yrittää kuvata ahdistustaan, joka johtuu kyvyttömyydestään työskennella sirkuksessa.

Venäläinen fraasi valaisee sitä ylösalaisin kääntynyttä sekavuutta, jonka mukaisesti tyypillisesti yölliseen aikaan on taas anonyymisti sosiaalisessa mediassa kirjoiteltu herjauksia ja solvauksia minua vastaan. Katsokaamme tarkemmin, mitä voidaan analysoida!Yölliset solvaajat


Itse olin liikkunut ”riittävästi” lauantain päivän aikana, vaikka niitä liikuntahetkiä en jakanut julkiseen tietoon, olin huolehtinut lasteni iltapalasta ja käynyt nukkumaan kello 21:30 nukahtaen hyvin ripeästi. Tämän jälkeen nukuin levollisesti sunnuntain aamuun kello 6 saakka. Heräsin niin hyvin pirteänä ja onnellisena, kuin makoisasti pitkien unien jälkeen voi ihminen ylipäätänsä herätä. Pian jatkan liikunnan harrastamista. Toistaiseksi en mene parvekkeelle polkemaan kuntopyörällä, sillä parvekkeen ikkunan vieressä poikani nukkuu enkä halua herättää häntä mahdollisella pienellä kolinalla. Kehoni paino laskee tämän sunnuntain aerobisen treenin ja kurinalaisen ravinnon ansiosta jo 62 kiloon, mikä tarkoittaa normaalia hyvää BMI-painoindeksiä minun pituiselle miehelle. Liikoja kiloja ei enää ole, vatsalihasten sixpack tulee esille!

Nukkuessani nämä yölliset hyvät unet, samanaikaisesti erinäiset anonyymit kirjoittelijat yönsä sekavuudessa päättivät kirjoittaa sosiaalisessa mediassa sepostuksiaan. Muuan kirjoittelija tukeutuu Suomi24-sivuston pohjaan ja siellä kello 2:35 yölliseen aikaan sepittää fantasioita ”lääkekuurista” ja ”ketipinor”-lääkkeestä, jolla muka hoidettaisiin hänen mukaansa ”vaivoja”, joita minulla olisi.

 "Molle" on tuon suuren anonyymin ajattelijan oma keksintö, jonka tarpeellisuutta keksijälleen en ryhdy pohtimaan. Suomi24 -sivuston toimintaa johtava Ilkka O. Lavas on päättänyt hyväksyä nuo toista tuhatta kirjoitusta yksityishenkilöä vastaan, koska kirjoitusten yhteydessä voi myydä mainoksia, joita klikkaamalla Ilkka O. Lavas saa rahaa. Ei ole vaikea havaita, että sananvapauteen vetoaminen noiden kirjoitusten puolustukseksi on täysin vilpillistä ja valheellista. Mikä on säälittävää, niin Ilkka O. Lavas ja Suomi24 -sivusto tekevät rahaa mt-potilaiden häiriökäyttäytymisen avulla.

Anonyymin kirjoittelijan viestistä käy ilmi kirjoituksen erikoinen aika kello 2:35, mikä ei osoita normaalia vuorokausirytmiä. Wikipediasta ja lehtikirjoituksista saa selville, että ketipinor-lääkettä käytetään ensisijaisesti psykoosilääkkeenä. Sitä on käytetty myös turhan välinpitämättömästi nukkumisen edistämiseksi. Lääkkeen sivuvaikutuksena on painonnousu. Ei olisi kaukaa haettu olettamus, että yöllinen kirjoittaja on ”hitusen” ylipainoinen.En ole aiemmin kuullut Ketipinor-lääkkeestä, jonka anonyymi kirjoittaja kuitenkin tiedostaa varsin hyvin viestinsä paljastaman innostuksen valossa. Yöllinen kirjoitusaika ja anonyyminä tapahtuva kirjoittamisen tarve julkisuuteen herjaavasti vierasta henkilöä vastaan, jolla ei ole julkisuuden henkilön asemaa ja merkittävyyttä, paljastavat tuosta kirjoittajastaan huolestuttavaa sekavuutta.

Samanaikaisesti blogiini lähetetään monensisältöisiä kommentteja, joita en viitsi niiden höyrähtäneen sisällön takia yksityiskohtaisemmin arvioida, vaan luotan lukijoiden kykyyn tunnistaa sairaiden kommentaattoreiden esittämät näkemykset kummallisiksi.

Tekstistä psyykeeseen


Neuvostoliittolainen kirjallisuustutkija Mihail Bahtin ymmärsi kielessä käytetyt merkit konfliktin polttopisteiksi, merkit olivat enemmän kuin vain neutraaleja elementtejä. Tämän mukaisesti sosiaaliseen mediaan yölliseen aikaan huudetut anonyymit arviot ovat myös kietoutuneet osaksi sosiaalisia suhteita, jossa itse kirjoittaja kommunikoi omien muistojensa kanssa, vaikka hänellä olisi mielessään kuviteltu vastaanottaja.

Kirjallisuustutkimuksen näkökulmasta on aivan oikein kysellä anonyymien huutelujen funktiota kyseisen huutelijan omissa sosiaalisissa suhteissa. Myös geenitutkimuksissa on havaittu seretoniinireseptorin 2A ja tryptofaani hydroksylaasi 1-geenien yhteyksistä, että T/T ja T/C genotyypin kantajilla masennuksen syntymiselle äidin hoivakäyttäytymisellä on merkittävä merkitys. Yhteisö voi suorittaa äidillisen hoivan funktiota tämän masennuksen kohtaamisessa. Toiset ”tarvitsevat” sosiaaliseen mediaan kirjoittamiaan solvauksia toisia enemmän oman ahdistuksensa hoitamiseen.

Tapaustutkimuksen näkökulmasta voidaan tehdä välipäätös, että yölliseen aikaan sosiaaliseen mediaan tukeutuva anonyymi nettisolvaaja on ilmentänyt hyvin todennäköisesti tarvettaan tukeutua omien psyykkisten kuormiensa kohtaamisessa sosiaaliseen yhteisöön. Tämä henkilö ei ole kyennyt pitää ahdistustaan itsessään, vaan on vuodattanut sen sosiaalisen yhteisön saataville. Hän käyttäytyy herjaavasti itselleen tuntematonta yksityishenkilöä vastaan, joka ei ole keskustelujen mikään osapuoli.

Solvaaja kompensoi omia alhaisia itsetuntemuksiaan


Intressi ja rohkeus kysyä pikemmin kommentin kirjoittajan omaa mielentilaa nousee Sigmund Freudin Arkielämän psykopatologiasta (1901), joka lähti olettamuksesta, että tekstin eheyden ja kielellisten virheiden perusteella voidaan arvioida kirjoittajan tai puhujan tasapainoa oman itsensä kanssa. Teksti ei siis paljasta ensisijaisesti objektin – ei edes parjatun kohteensa – psyykettä, vaan tekstin kirjoittajan itsensä. Myös Habermas on nähnyt syvähermeneutiikassa psykologisen kielen ja häiriintyneiden ilmausten analyysissä tarpeelliseksi Sigmund Freudin psykoanalyysin avun. Myös poliittisen psykologian isä Harold Lasswell ja moni muu tutkija on ymmärtänyt, että yksilöiden kokemilla symbolisaatioprosesseilla on tärkeä rooli yhä edelleen, vaikka tämä yksilö toimisi yhteisönsä jäsenenä. Sosiaalinen kenttä voi olla paikka, jossa yksilö kompensoi omia alhaisia itsetuntemuksiaan, merkityksettömyyttänsä, moraalista huonommuuttansa, heikkouttansa, keskikertaisuuttansa ja älyllistä huonouttansa.

Hoitaessaan hermoston orgaanisia sairauksia, aivofysiologiaa ja kokaiinin hermostovaikutuksia Sigmund Freud havaitsi potilaidensa emotionaaliset yhteydet tiedostamattomiin psykologisiin voimiin, jolloin nämä yksilöt toimivat tavalla, jossa he eivät tajunneet juuri mitään siitä, mitä heidän omassa mielessään liikkui. Psykoanalyysi ei ole vain Freudin varassa, vaan tutkimus on kehittynyt tämän jälkeen merkittävästi.

Freudin analyysien tavoin yhteisön ja biologian paineen, toteuttamisen ja impulssien välisen ristiriidan, vaikutusta ei pidä edelleenkään ignoroida, kun yöllisten anonyymien solvaajien asemaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja lausutuissa arvioissa punnitaan. Traumaattiset tapahtumat ja voimakkaat vietit elävät tiedostamattomassa omaa elämäänsä. Trauman ja tapahtuman välillä ei ole suoraa korrelaatiota. Sellaista korrelaatiota ei pidä etsiä myöskään yöllisen kirjoittajan tuottaman tekstin ja tekstissä nimetyn pahan objektin välille. Kirjoittaja ei ole vain hallinnut omaa sisäistä maailmaansa.

Fantasiassa projektiivinen defenssi


Sigmund Freud löysi Nachträglichkeit-ilmiön Katarinan hoitotapauksessa vuonna 1895. Tuon periaatteen mukaan myöhempi kokemus provosoi ja herättää esiin spiraalimaisesti tietoisuudesta torjutun muistikuvan. Mieltä suojaava ärsykesuoja rikkoutuu, kirjoittajassa herää ylisuuri määrä psyykkistä energiaa, jota hän ei kykene integroimaan, vaan ”hyökyaallossa” henkilö joutuu disintegraatioon.

Kirjoittaessaan anonyymia yöllistä solvaustekstiään itselleen tuntematonta henkilöä vastaan, tuo kirjoittaja pelkää ja vihaa itse asiassa myös sisäistä vihollistaan, ei vain ulkoista nimettyä pahaa objektia. Kognitiivisen psykologian edustajat ovat vahvistaneet havaintoa, kuinka niin tiedostamattomat kuin tiedostetutkin prosessit ovat tärkeitä psyykeen vuodatuksissa.

Ahdistuksessaan (Angst, anxiety) kirjoittaja suojautuu defensseihin, joihin kuuluu myös mm. projektiivinen siirto toiseen. Sigmund Freud päätti tutkia ystävänsä Fliessin paranoian ymmärtämiseksi unettomuudesta kärsineen Korkeimman oikeuden tuomarin Daniel Paul Schreberin muistelmateosta Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, jossa harhaluulojen rinnalla tuli ilmi nimenomaisesti projektiona psyykkiset puolustuskeinot. Freudin havaintojen mukaan tuossa tapauksessa ristiriidan ydin paranoiassa oli homoseksuaalinen toivekuvitelma miehen rakastamisesta. Korkeimman oikeuden tuomari projisoi oman sisäisen katastrofinsa ulospäin.

Kateus pilaa oman nautinnon


Melanie Klein kehitti edelleen analyysia Sigmund Freudin tekemistä havainnoista projektiivisesta defenssistä, jossa siis heijastetaan mielikuvia. Klein muovasi ns. projektiivisen identifikaation käsitteen, jota on sittemmin keskeisesti käytetty viitekehyksenä politiikan ja sosiologian tutkimuksissa. Klein pohti tilanteita, joissa paranoidinen henkilö yrittää hallita, kukistaa ja asettaa järjestykseen kehittämänsä fantasian avulla ”pahan uhkaavan objektin”. Mieleltään sairastunut henkilö tarvitsee tuota kehittelemäänsä fantasiaa kohteensa kukistamiseksi.

Psykoanalyytikko Robert Maxwell Young, King's Collegen tutkijatohtori ja Cambridgen yliopiston edesmennyt tieteenfilosofisen laitoksen johtaja, kutsui Melanie Kleinin projektiivisen identifikaation käsitettä ”lohkomisen analyysiksi” (the analysis of splits), koska sairastuneessa mielessä kohdataan koko ajan skitsoparanoidinen positio, korostunut tarve määritellä ”hyvä” ja ”paha”.

Psykoottisessä yksilössä turhautuminen ja onnettomat olosuhteet nostattavat kateutta ja vihaa, mutta hän ei kykene turvallisesti kohtaamaan mahdollista riittämättömyyttään, vaan regressiivisesti sortuu splitting-mekanismeihin ja hajaantumiseen: fantasia-maailmassaan yksilö käy selviämistaisteluaan, kun kateus ja ahdistus ovat voimakkaita. Kateudessa kipua on aiheuttanut sen näkeminen, että toisella on mahdollisesti jotakin, minkä haluaa itselleen: tuossa ahdistavassa fantasiassaan tuhoava arvostelu on eräs paranoidisten potilaiden luonteenomainen tapa ilmaista kateuttaan. Hän valvoo jopa syvimmälle yön tunteihin ja saa suurta sadistista tyydytystä toisen työn väheksymisestä. Lopputuloksena on kuitenkin Melanie Kleinin havaintojen muaan, että kateus pilaa oman kyvyn nautintoon.

Kunnioittaen,

Juha Molari, 
siivooja
D.Th, BBA.
GSM +358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

17 kommenttia:

 1. Osui tarkalleen kohdilleen tuo ketipinor- lääkityksesi paljastaminen, haluatko että muutkin psyykelääkkeesi laitetaan julki?

  VastaaPoista
 2. Eli Juha myönnät käyttäneesi lääkeaineita, meldonimiua ja ketipinoria, yltääksesi johonkin kummalliseen kävelytulokseen.

  VastaaPoista
 3. Eli rollaattori juoksu sekä mummoryhmien väistely? Pistä vielä reilusti esille kuvitteellinen juoksutuloksesi cooperissa, oliko se 4000 kuvitteellista metriä? Tule kuule reilusti kisaamaan niin uskon ettei kenelläkään ole huomauttamista, äläkä kutsu juoksijoita huru-ukoiksi.

  VastaaPoista
 4. Myös ihailemasi MV-"lehti" rahoitti toimintaansa mainoksilla ja klikkauksilla. Ja aivan samanlaisia nimettömiä herjoja, pahempiakin, sielläkin julkaistiin. Et taida nähdä asiassa mitään ristiriitaa?

  Kiitos myös kyökkipsykologian lyhyestä oppimäärästä. Paljon olet lukenut mitään ymmärtämättä! Kaikki vain vahvistaa omaa syvyyspsykologista analyysiani: homouden pelkosi kumpuaa omasta seksuaalisesta riittämättömyydestäsi ja sokean auktoriteetin kaipuusi taas palautuu vaikeaan isäsuhteeseen. Venäjältä löytyvät kätevästi tukea molemmille traumoille ja sen kautta voi märehtiä omia kaunoja, niitä käsittelemättä.

  VastaaPoista
 5. Psykoanalyytikkojen tutkimustulosten siteeraaminen ei hetkauta psyykelääkkeillä spekuloivia kirjoittajia, auttaako tuo oppineisuuden osoittaminen sitten sinua itseäsi.
  Sekoitat omaan ärtymykseesi, mikä on sinänsä ymmärrettävää,Ukrainan ulkoministerin facebook-päivitykset yms. asiat, mikä tekee blogikirjoituksesta jokseenkin erikoisen.
  Ja miten tj Havas on henkilökohtaisesti vastuussa näiden anonyymien psyykelääkkeillä spekuloivien kirjoituksista?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllähän Juha on aina arvostanut sananvapautta ja siitä hyvästä toimikin jonkin aikaa sananvapaustaistelijana ja toimittelijana mv-lehdessä. Tuo sananvapauden airut olikin oivallinen alusta ja viiteryhmä Juhalle.

   Onkin hämmästyttävää miten Juha haluaa nyt viedä sananvapauden kokonaan pois suomi24-sivustolta. Olen ymmälläni.

   Juhiksin kömpelöt psykologiset analyysit kertovat tosiaan Juhasta itsestään paljon, sillä teksteissään hän peilaa sisäistä maailmaansa, joka ei ole kaunis. Tekstien kuvitus vielä täsmentää Juhiksen sisäisiä vammoja ja vakavia sielullisia häiriöitä, jotka tulevat julki entistä mielipuolisimmissa teksteissä.

   Poista
 6. Syvyyspsykologisessa analyysissani kiinnitän erityishuomiota usein mainitsemaasi "six-packiin", jolla ylpeilet. Vatsalihakset ovat nähdäkseni sinulle keskeinen fantasia, jolla pyrit ylläpitämään ihannekuvaa itsestäsi. On huomionarvoista, että naimisissa olevan ex-kirkonmies, jolla blogissaan raportoiman ajankäytön mukaan ei ole aikaa (eikä kenties kiinnostustakaan) ns. normaaliin avioelämään vaimonsa kanssa, ylpeilee tällaisella seikalla.

  Kun vielä on melko ilmeistä, että naiset eivät ylipäänsä kiinnostu sinusta (pidän tätä itsestäänselvyytenä ja pohjaoletuksena, joka ei vaadi perusteluja), voi vetää sen johtopäätöksen, että pyrit tekemään vatsalihaksillasi vaikutuksen lähinnä miehiin.

  Homostelussa ei toki ole mitään vikaa, ja juuri siksi voisit aivan avoimesti myöntää mieltymyksesi. Juoksuharjoitteluunkin tulisi aivan uutta virtaa, kun Juhis kirmailisi Kontulan metsissä jonkun nuoren ja komean kollin perässä, pinkeät vatsalihakset auringossa kiillellen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllähän Juha on homomainen pieni hippiäinen, helposti raivostuva bitch, joka syö psyykenlääkkeitä.

   Poista
 7. Tällä palstalla näyttää olevan harvinaisen paljon luusereita kommentoimassa.

  VastaaPoista
 8. Hyvä kirjoitus, kiitos!

  VastaaPoista
 9. Kirjoitin blogiisi hiljattain yksityiskohtaisen selonteon niistä aiemmista mielenterveyden häiriöistäsi, joista on olemassa dokumentointi.

  Et kuitenkaan julkaissut kommenttiani. Pyydän sinua tekemään niin, jotta mielenterveyden tilaasi ja lääkitystäsi voidaan arvioida julkisesti. Voisit samalla palauttaa blogiisi poistamasi aineiston. Näin avoimuuden hengessä ehkäisisit turhaa spekulointia Suomi24:ssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minulla ei ole ikinä diagnosoitu mitään mielenterveyden häiriötä eikä minulla ole myöskään mitään mielenterveyslääkettä, tai mitään muutakaan lääkitystä. Sydänlääkärin suosituksesta (ei määräyksenä) syön melkein päivittäin 100 mg disperiini, koska veri voi tulla aika vahvaksi - nykyään ei kuitenkaan niin kuin ennen.

   Poista
  2. Sydänvikaisena ei kannattaisi juoksennella enemmän kuin nivelet kestää, tuolla repimisillä kuukahdat vielä kuntopolulle. Tosin kun lonkkasi ei ole parantunut niin tietenkin rollaattorilla kulku on parempi sydämelle ja nivelille.

   Poista
 10. Monet väitteesi aivan viimeaikaisia myöten ovat paitsi sisäisesti ristiriitaisia, myös siinä määrin normaalista todellisuudentajusta vieraantuneita, että niiden esittäjää voi hyvällä syyllä pitää harhaisena. Katsoisin sinun kärsivän jonkinsuuntaisesta grandiositeetista.

  Toki psyykesi pohjalla vaikuttavat yhä latentti homoseksuaalisuus, joka manifestoituu aikuisiällä homofobiana, sekä varhaislapsuuden ongelmallisista vuorovaikutussuhteista juurensa saanut auktoriteettiongelma ja kyvyttömyys itsenäiseen ajatteluun myöhemmässäkään elämässä.

  Kuten sanottu, tarvitaan perinpohjaista jatkotutkimusta jotta sinulle voitaisiin tehdä oikea diagnoosi ja hankkia asianmukainen hoitopaikka. Väärä lääkitys voi pahimmillaan olla vahingollinen.

  Suositeltavin ensiaskel on, että sitoudut täydelliseen avoimuuteen. Skannaat ja liität siis blogiisi kaikki terveystietosi, myös mt-alan ammattilaisten ja hoitohenkilökunnan lausunnot. Haluan korostaa, että mt-ongelmissa ei ole mitään hävettävää. Oikealla hoidolla sinunkin on mahdollista saavuttaa kokonaisvaltaisempi hyvinvointi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä alla on skannattuna kaikki mt-ammattilaisten ja hoitohenkilökunnan lausunnot:


   .

   (valitan, että ei ole sellaista)

   Ei ole hävettävää, joten voit julkistaa hullun paperisi, jotka ovat ihan todelliset. Nyt sinun vuorosi!

   Poista
  2. Juhan skanneri näyttäisi olevan rikki. Ilmeisesti mielenterveys-paperien paljous hajotti laitteen. Tai sitten Juha ei tietoliikenteen amatöörinä käsittänyt että hoidollisessa tarkoituksessa lääkärinlausunnot oli tarkoitus laittaa blogille, kommenttiosioonhan ei pysty liittämään kuvia.

   Poista