Statcounter

lauantai 16. toukokuuta 2015

Venäjän presidentin RISI tutkii suomalaisten sotilaiden ja poliitikkojen skitsofreenista vihakirjoittelua


Янгляева Марина Михайловна*, руководитель сектора по связям со СМИ и общественностью РИСИ, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук; Хизриева Галина Амировна**, старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований РИСИ.


Venäjän Presidentin määräyksestä perustettu RISS (or RISI) tutkii suomalaisten sotilaiden ja poliitikkojen outoja tunteellisia purkauksia. Artikkelissa peilataan postmodernismin filosofisiin ajatuksiin siinä, miten julkisuudessa Pohjois-Euroopan yhteiskunnissa suojellaan demokraattisia arvoja. Tässä analysoidaan Suomen lehdistön ja sosiaalisen median useat suuret kampanjat, joissa edistetään ihmisoikeuksien suojelua Venäjällä. Näille kampanjoille on tyypillistä, että niissä demonisoidaan Venäjän valta ja Venäjän presidentti V.V. Putin. Artikkelissa tarjotaan laaja mediakriittinen, sosiologinen, filosofinen ja politologinen konteksti tämän päivän post-modernismin keskustelun muotoutumiselle sekä ennusteille tämän trendin kehitykselle seuraavaksi viideksi vuodeksi.

RISI:n tutkijat arvioivat erityisesti everstiluutnantti Torsti Sirénin Maanpuolustuskorkeakoulusta ja muiden keskeisten suomalaisten toimijoiden hyvin erikoisia julkisia tunteenpurkauksia postmodernismin käsitteen avulla.

Tutkijat viittaavat myös minun blogiini lähdeaineistona Sirénin tunnevaltaiseen kirjoitteluun, vaikka minulla osa-aikaisella siivoojalla ei ole tietenkään  – valitettavasti – sen enempää suoraa kuin välillistä suhdetta tähän kunnioitettuun RISI-instituutioon.

Artikkelin kirjoittajista Moskovan Lomonosovin yliopiston apulaisprofessori Marina Yanglyaeva on julkaissut vuonna 2015 mielenkiintoisen tutkimuksen ”Informaatiosodan haaste: postmodernismin skitsofreeninen diskurssi” (Вызовы информационной войны: шизофренический дискурс пост-модернизма // "Российский вектор"), jota varten hän on varmasti saanut aineistoa ja innoitusta suomalaisten sotilaiden ja poliitikkojen postmodernismista skitsofreenisesta diskurssista.RISS (or RISI), established by the Russian President's order, examines the strange emotional outbursts of the Finnish soldiers and policies. The article holds a mirror up to the philosophical ideas of postmodernism in the public sphere as exemplified in the protection of democratic values in the societies of Northern Europe. Several major campaigns in the Finnish press and social media promoting the protection of human rights in Russia are analyzed. These campaigns are alike in their demonization of Russian power and Russian President V. V. Putin. The article provides a broad publicistical, sociological, philosophical and politological context for the formation of a post-modernist discourse today and forecasts the development of this trend in the next five years.

RISS’s researchers estimate especially also the very special public emotional outbursts, what Lieutenant Colonel Torsti Sirén from the Finnish National Defence College and other key Finnish political and military players have expressed, with help of the concept of postmodernism.

Scientists refer also to my blog as source material to Sirén’s emotional writings, although – of course and unfortunately – I as a part-time cleaner hasn’t any direct or indirect relationship to this respected RISI institution.


KIRJOITTAJA tahtoo rauhaa maailmaan:


Juha Molari, D.Th, BBA.
Executive Director
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha
Molari in Russian media: http://juhamolari.blogspot.fi/2010/01/blog-post_23.html