Statcounter

maanantai 19. lokakuuta 2009

Venäjän demokraattisissa vaaleissa suurin ja paras voitti

Vladimir Putinin johtama Venäjän yhtenäisyyden puolueen murskavoitto osoitti äskettäin lokakuussa 2009 pidetyissä vaaleissa, että Venäjän valtaväestö on selvästi tyytyväinen nykyiseen politiikkaan, jota harjoitetaan Venäjällä. The Soviet Story –elokuvan valhekuva Rodina-puolueen uusnatseista Venäjän hallitsevana ryhmänä ei pidä paikkaansa: nationalistisesti asennoituvat ryhmittymät kärsivät vaaleissa tappion, Rodina ei ollut edes mukana.

Luonnollisesti demokratiassa on aina tyytymättömiä. Demokratia perustuu oikeudelle ilmaista tyytymättömyyttä, vaikka kussakin maassa on erilaiset perinteiset tapansa ilmaista tyytymättömyyttä. Vaalit osoittivat vastoin Suomessa ilmenneitä tulkintoja, että Venäjällä on monipuoluejärjestelmä. Tyytymättömät kanavoituvat muiden puolueiden äänestäjiin, mutta toisaalla useat tyytymättömät luottivat, että Venäjän yhtenäisyyden puolueella on myös paras kyky ratkaista laman tuomat ongelmat.

Venäjän yhtenäisyyden puolueesta ("Единая Россия") Andrei Isayev (Андрей Исаев) lausui osuvasti vaalituloksen selvittyä: "Ihmiset ilmaisivat tukensa puolueelle, johon he luottavat kriisissä (Народ выразил поддержку той партии, которой он доверяет в условиях кризиса)."Sitä vastoin on jo hävinneiden puolueiden surullinen tapa, etteivät he analysoi virheitään, vaan yrittävät siirtää vastuun omasta tappiostaan muiden syyttämiseen” ("вместо того чтобы проанализировать свои ошибки, вызвавшие падение их рейтингов, они пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую"). ”Meidän on opittava elämään lain mukaan eikä hoidettava asioita teini-ikäisen hysterian tavalla” (Надо учиться жить по закону, а сейчас их уход выглядит, как подростковая истерика).

Oikeudenmukainen Venäjä (Справедливая Россия ) –puolueessa koettiin 11. lokakuuta 2009 pidetyt vaalit epäreiluiksi. Erityisesti tyytymättömyys kohdistui Voskresenskin pormestarivaaleihin, jossa heillä oli ehdokkaana Gennadi Jegorov. Kritiikki kohdistui ääntenlaskentaa vastaan, joka mainitun puolueen mukaan oli kääntymässä nykyisen pormestarin Juri Sleptsovin tappioksi. Ääntenlaskenta kuitenkin yhtäakkiä keskeytettiin. Kun 13-14.lokakuuta alueellinen vaalilautakunta julkaisi tulokset, Jegorov ei saanutkaan voittoa. Erityisesti puoluessa on moitittu, että he eivät ole saaneet pitää sopivia tarkkailijoita paikalla laskennan viimeisissä vaiheissa. Kuvernööri on antanut vastaukseksi em. syytöksiin, että täytyy viedä asia oikeuteen, jos ongelmia muka väitetään olevan tuloksessa. Oikeudenmukaisen Venäjän johtaja Sergei Mironov kieltäytyi tunnustamasta vaalien tulosta Voskresenskin pormestarivaaleissa.

Liberaalidemokraatit (ЛДПР) ja Vladimir Žirinovski (Владимир Жириновский) ovat moittineet, että useissa taloissa talonmiehet olisivat tuhonneet muut mainosjulisteet paitsi Venäjän yhtenäisyyden puolueen mainokset. Puolueen mukaan Moskovan Krasnopresnenskojen alueella A.I. Lednev ja D. Sukar olisi pidätetty, kun nämä levittivät puolueen vaalimateriaalia. Puolue on moittinut myös siitä, että tiettyjen ehdokkaiden henkilötiedoissa on ollut virheitä: A. Tsezarev (Цезарев А) on kuvattu vaaliluettelossa ”työttömäksi”, vaikka hän oli tosiasiassa yrityksen ”apulaispääjohtaja”. Puolueessa on moitittu myös, että Rjazanin alueella (Рязанская область) olisi ehdokkaalla ollut hankauksia poliisin kanssa. Marin tasavallassa purettiin puolueen vaalimainokset 2. lokakuuta, mutta vaalimainokset palautettiin toki keskustelujen jälkeen. Liberaalidemokraattisen puolueen koordinaattori V. Elin (Елин В) koki Baškortostanissa pahoinpitelyn, hänen kätensä murtui. Viranomaiset ottivat hänet talteen samoin hänen asiapaperinsa. Myöhemmin viranomaiset pyysivät anteeksi, että olivat sekoittaneet hänet rikolliseen, jota olivat tavoitelleet. Leningradin alueella liberaalidemokraattien 36 ehdokkaalla oli vaikeuksia rekisteröinnissä, mutta vaalilautakunnan interventio auttoi rekisteröintivaikeuksissa. Puolue on myös moittinut sitä, että ehdokas Borisov OA sai kokea kotinsa rautaoven murron, koska ulosottomiehet saapuivat hänen kotiinsa: kävi kuitenkin ilmi, että nämä olivat menneet väärään osoitteeseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen johtajan Natalia Tarautin kotiin tehtiin kotietsintä, mutta mitään ei löydetty. Liberaalidemokraatit ovat listanneet populistiseen tapaansa kaikki ongelmat, joita ehdokkaille tai puolueen toiminnassa oleville on tapahtunut erittelemättä, missä määrin nämä ongelmat ovat itse vaaleista johtuvia tai muusta syistä syntyneitä.

Kommunistisen (КПРФ) puolueen johtaja Gennadi Andrejevitš Zjuganov (Г.А. Зюганов) on kertonut keskustelleensa presidentti Medvedevin kanssa vaaliongelmista. Zjuganov on erityisesti pyytänyt, että kukin puolue saisi valtakunnallisilla kanavilla yhtä pitkän esitysoikeuden vaaleja varten, mutta näihin pyyntöihin ei ole vastattu. Kommunistien tapa jättää tunustamatta itsensä kannalta kielteinen vaalitulos on jo tuttu ”traditio”. Erityisesti kommunistit ovat toivoneet saavansa kasvua talouslaman ansiosta, mutta nyt kävi kuitenkin päinvastoin. Sinänsä en pitäisi Venäjällä saatua vaalitulosta erikoisena: jos Suomessa Keskusta, Kokoomus ja Demarit olisivat yksi Suomen Yhtenäisyys –puolue, se todennäköisesti voittaisi vaalit reilusti, mutta Vasemmistoliitto ja kommunistit eivät nykyäänkään saa Suomessa tuota yhteenä tuota osuutta kuin Venäjällä onnistuvat yhä voittaa. Jäljelle jäävät pikkupuolueet poimisivat murut.

Vladimir Putin kommentoi vaaliin kohdistuvia moitteita siten, että kriitikkojen on paras viedä epäselvydet oikeuteen, mutta hän itse voi olla kuitenkin tyytyväinen vaalitulokseen: "Я доволен результатами, а если есть у кого-то сомнения - честные они или нет, то надо идти в суд и доказывать". Vaaleissa on aina tyytymättömiä, mutta venäläinen tapa on moittia itse tuloksia sen sijaan että puolueet ja ehdokkaat tekisivät itsekriittisiä arvioita omasta toiminnastaan. Ajattelisin Venäjän vaaleista vuosi toisensa perään niitä ulkomaalaisena seuranneena, että tuollaiset moitteet kuitenkin pilaavat aiheettomasti Venäjän mainetta demokratiana, jossa ei ole mitään merkittäviä todellisia ongelmia. Putin sanoi osuvasti: "Joka tapauksessa vuoropuhelu on käytävä kumppaneiden kanssa oikein: jos on syytä epäillä rikkomuksista, on käytetettävä asianmukaisia menettelyjä ja ratkaistava riidat tuomioistuimessa. Jos puhutaan siitä, oliko rehdit vaalit vai eivät, on epäilyksettävä mentävä oikeuteen ja todistettava” (В любом случае нужно вести диалог корректно с партнерами, а если есть какие-то подозрения о нарушениях, то есть соответствующие процедуры, эти споры должны решаться в суде. Если говорить о том, честные выборы или нет, то если есть сомнения, то нужно идти в суд и доказать"). Putin pyysi tarkastella prosesseja puolueettomasti: vanhan ehdokkaan näkyminen uusien vaalien jälkeen ei ole suinkaan itsestäänselvyys, hänen tipahtamisensa ei ole merkki tulosten vääryydestä.

Äänestäjien käyttäytymistä ennakoitiin Levada-ja VTsIOM-tutkimuskeskusten selvityksissä. Myös ovensuukyselyt antoivat samankaltaiset tulokset kuin itse varsinaiset vaalit. Heinäkuun ja syys-lokakuun kyselyn jälkeen Venäjän yhtenäisyys kasvatti vaalivoittoaan toki varsin huomattavasti, jopa 11 %. Puolueen voitto oli jo ennakkoon odotettavissa. Kommunistit tippuivat viimeisistä vaaliennusteita yli 3 % ja liberaalidemokraatit noin 2 %. Puoluiden ulkopuolisille tahoille suuntautuneet kannatukset ennakkokyselyissä olivat varsin korkeat, mutta itse vaaleissa tämä kannatus kohdentui pääasiassa suurimmalle puolueelle Venäjän yhtenäisyydelle. Tämän vuoksi itse vaalitulos oli varsin hyvin odotusten mukainen. Georgi Fedorov (Георгий Федоров) Kansalaisvalvonta ("Гражданский контроль")-järjestöstä tarkkaili lokakuun vaaleja. Hän toteaa tarkkailujen johtopäätöksenä: ”Uskon, että vaalit olivat yleisesti hyvin ja teknisestä näkökulmasta oli järjestetty asianmukaisesti” (Я считаю, что в целом выборы прошли хорошо и с технической точки зрения были организованы грамотно). Fedorov viittaa myös siihen, että Venäjän Yhtenäisyys kävi voimakkaan ja hyvän kampanjan, kun taas Oikeudenmukainen Venäjä (Справедливая Россия)vain keskinkertaisen, ЛДПР (liberaalidemokraatit) ripustivat vain ilmoitustauluille joitakin mainoksia. Itse asiassa allekirjoittanut blogin pitäjä hämmästeli ennen vaaleja samaa seikkaa, kun vieraili kaikkien puolueiden internet-sivuilla: niillä tuskin näkyi lähestyvät vaalit, kun taas Venäjän Yhtenäisyys näytti ainoana panostavan vaaleihin. Fedorovin mukaan ”vakavia väärinkäytökiä ei ollut vaaleissa. Pieniä ongelmia ilmeni Dagestanissa ja vähäisempiä häiriöitä Moskovassa” (серьезных нарушений в ходе выборов не было. Были некоторые проблемы в Дагестане, были небольшие нарушения в Москве). Hän moittiikin sitä, että lehdistössä jotkut tahtovat luoda mielikuvia rikkomuksista, mutta todellisuudessa useat kansalaisjärjestöt seurasivat vaaleja eivätkä nähneet ongelmia.


Tšetšenian pormestarivaaleissa Venäjän Yhtenäisyys –puolueen ehdokas M. Huchiev (Хучиев) saavutti selvän voiton. Puolue sai yli 87 % äänistä. Toiseksi tuli Oikeudenmukaisen Venäjän ehdokas Isa Khadzhimuradov. Kolmas oli kommunistien Magomed Akhmatov. Neljäs liberaalidemokraattien Ismail Guchigov. Äänestysprosentti oli alueella jopa 91,48 % niin kuin sikäläisiin tapoihin kuuluu. Astrahanin alueella pormestarivaalin voitti Venäjän yhtenäisyys –puolueesta Sergei Bozhenov, joka sai yli 65 % äänistä. Etelä-Sahalinin alueella vanha pormestari valittiin uudelleen: Andrei Lobkin Venäjän yhtenäisyyden puolueesta sai 58,57 % äänistä, kommunistien Tin Khan sai 21,37 % ja liberaalidemokraattien Juri Shapovalov 10,37 %.


Moskovan kaupungin vaaleissa Venäjän yhtenäisyys sai 66,25 % äänistä. Kommunistit saivat 13,30 %. Vuoden 2005 vaaleissa Venäjän Yhtenäisyys sai Moskovassa 47,3 % ja kommunistit 16,8 %, joten poliittinen painopiste on siirtynyt kommunismin kaipuusta yhä enemmän vallitseva markkinatalouden ja demokratian suuntaan Moskovassa. Nykyään Moskovan kaupungin duumassa on toimikausi 5 vuotta, kun se oli aiemmin 4 vuotta. Moskovan kaupungin duuma vaaleihin osallistui kaikkiaan kuusi puoluetta: Venäjän yhtenäisyys, Jablako («Яблоко», 4,71%), Liberaalidemokraaatit (6,13%), Kommunistit, Oikeudenmukainen Venäjä (5,33%) ja ”Venäjän patriootit” (Патриоты России»; 1,81%). Äänestyprosentti oli Moskovassa 35,57%. Venäjän patriootit (www.patriot-rus.ru/) ovat uudehko, vähemmän tunnettu puolue Suomessa niin kuin myös Venäjälläkin. Puolue on perustettu 9.1.2003. Sen johtajana toimii Gennadi Semigin (Геннадий Семигин). Puolue korostaa ”isänmaallista sosialismia”. Heidän mottonsa on, että ”patriotismi on tärkeämpi kuin politikointi”, mutta he ilmoittavat kuitenkin vastustavan radikalismia, ääriliikkeitä, sovinismia ja nationalismia kaikissa sen ilmenemismuodoissaan. Puheenjohtaja Semigin on poliittisten tieteitten professori ja tohtori.


Onnittelut parhaalle ja suurimmalle puolueelle! Jos minulla olisi ollut äänestysoikeus, olisin myös äänestänyt Venäjän valtaväestön mukaisesti. Ymmärrän täysin hyvin heidän ratkaisuaan, vaikka toki sallin myös demokraattiselle oppositiolle oikeuden äänestää tyhmästi.

15 kommenttia:

 1. "Jos minulla olisi ollut äänestysoikeus, olisin myös äänestänyt Venäjän valtaväestön mukaisesti. Ymmärrän täysin hyvin heidän ratkaisuaan, vaikka toki sallin myös demokraattiselle oppositiolle oikeuden äänestää tyhmästi."

  Hei Molari, Venäjän valtaväestö, 2/3 ei äänestänyt vaaleissa lainkaan!!! Muualla maailmassa tuollainen kyllä olisi shokeeraava tulos, ja sen tulkittaisiin merkitsevän ihmisten vieraantumista politiikasta ja uskovan, etteivät pysty vaikuttamaan äänestämällä.

  VastaaPoista
 2. Vaaleissa lasketaan äänestäneiden tulokset, kun päätetään valitut. Ne ovat myös riittävän laaja otos, kun arvioidaan Venäjän valtaväestön näkemystä. Eri alueilla äänestysprosentti vaihteli.

  Vaimoni ei äänestänyt Venäjällä, koska näki ihan hyvin, että Venäjän yhtenäisyyden puolue joka tapauksessa voittaa oikeutetusti vaalit. Tiedän myös monta venäläistä ystävääni, jotka eivät äänestäneet, mutta sanallisen keskustelun perusteella he ovat kertoneet tukevansa Putinin ja Medvedevin politiikkaa. He uskaltavat jättää äänestämättä, koska paras voittaa kuitenkin. Lisäksi toki venäläiseen ajatteluun kuuluu 90-luvun rappion seurauksena, että moni uskoo vaikuttavansa varsinaisesti työnteollaan ja suhteillaan, kun taas äänestäminen ei tule ensimmäiseksi mieleen vaikuttamisen välineenä.

  Itse en puolestaan äänestänyt Suomessa EU-vaaleissa. Minulla oli syynä, ettei ollut sopivia ehdokkaita sopivissa puolueissa tai sopivien ehdokkaiden lisäksi puolueissa oli täysin epäsopivia ehdokkaita, joiden hyväksi en halua vaalijärjestelmän laskusääntöjen mukaisesti antaa tukeani.

  Kyse ei ole pelkästään maiitusta tulkinnastasi, ettei pysty vaikuttamaan, vaan etteivät halua tarjolla olevia muutoksia mutta ovat riittävän tyytyväisiä oloihinsa.

  VastaaPoista
 3. Mainittakoon, että Novaja Gazeta ei kuulu niihin uutisen välittäjiin, joiden tarinoita julkaisisin blogissani millään tavalla. Siksi nimimerkkien on turha pistää linkkejä mainittuun lehteen. Михаил Горбачев puhuu mitä poliittisen laskelmat länsimaisen median suosionosoituksista tuovat hänelle mieleen, mutta jos hänellä on muka painavaa sanottavaa asiasta, hän voisi hyvin osallistua puolueen johtotehtävissä tai vaaleissa asian korjaamiseen.

  VastaaPoista
 4. Itse en puolestaan äänestänyt Suomessa EU-vaaleissa. Minulla oli syynä, ettei ollut sopivia ehdokkaita sopivissa puolueissa tai sopivien ehdokkaiden lisäksi puolueissa oli täysin epäsopivia ehdokkaita, joiden hyväksi en halua vaalijärjestelmän laskusääntöjen mukaisesti antaa tukeani."

  Joku voisi sanoa jotain Suomen kielen hallinnasta, mutta jos se ohitetaan, jäänee jäljelle epäsopu antifasisteissa? Tuellasi Bäckman olisi varmaankin mennyt läpi. Vai mitä?

  VastaaPoista
 5. Михаил Горбачевin puolue yritti kyllä osallistua, mutta arvaas mitä kävi Moskovassa?

  VastaaPoista
 6. Nyt täytyy myöntää, että sekä kirjoituksesi että varsinkin kommenttisi ovat mykistäviä!!! Tiedemies;)

  VastaaPoista
 7. Vaaleissa pitää rekisteröityä puolueena ja ehdokkaana laillisen järjestyksen mukaan.

  Olisin etsinyt ehdokasta Keskustan tai Demarien listoilta, mutta siellä oli mukana myös ihan outoja tyyppejä, joiden tähden en äänestänyt ketään ehdokasta mainituista puolueista. Koen toki sympatiaa myös varsinaista vasemmistoa kohtaan, siis demareista vasemmalle, mutta en kuitenkaan kokenut innostusta äänestää, sillä en ole kuitenkaan EU-kielteinen, vaikkakin olen eri mieltä EU:n painoarvosta Suomen ulkopolitiikassa kuin Kokoomus. Joka tapauksessa en pidä kummallisena,jos joku ei äänestä: se on varsin tuttua. Puoluetta, jossa samalla listalla on sekä russofobi ehdokas että tervejärkinen ehdokas on vaikea äänestää. Toki äänestämättömyys syntyy myös pettyneisyydestä, kun ei tunne vaikutusmahdollisuutta. Periaatteeni on vaalien jälkeen, että pulinat pois: tuskin kukaan kiistää, että yhtä hyvin vaalien kuin kaikkien mielipidemittausten valossa ylivoimaisesti suurin puolue voitti myös Venäjällä. Jos jotain ongelmia vaalien suhteen on jollakin NL:n ex-presidentillä ollut, hänen pitää nostaa asiasta oikeusjuttu eikä purkattaa tyhjänpäiväistä vanhan miehen jorinaansa.

  VastaaPoista
 8. Entäs Antifasistit? Taistelukumppanisi Bäckman ja Hietanen eivät kelvanneet? Miksi? - Ehkä olet samaa mieltä kuin muut: kyvyistä se kiinni oli.

  VastaaPoista
 9. Leena kelpaisi vaikka Suomen presidentiksi ja Johan EU:n tulevaksi presidentiksi tai sitten ulkoministeriksi - ainakin Alexanderin vaihtaisin mielelläni häneen. En moiti heitä, mutta näiden EU-puolue oli tarpeettoman EU-kielteinen minun makuuni.

  VastaaPoista
 10. Bekmanilta on KRP nyt ottanut talteen DNA-näytteet, täydelliset sormen- ja kämmenjäljet, hammaskartan ja ajantasaiset kuvat siltä varalta että FSB kyllästyttyään rahoittamaan rettelöitsijää päätyisikin poistamaan nappulansa pelistä ja Suomen poliisilla olisi ikävä tunnistamistehtävä edessään. Onko Molarilta näytteet jo otettu?

  VastaaPoista
 11. Minun mielestäni tuo Leena kelpaisi paremminkin Pohjan kirkkoherraksi. Voisi saarnata siellä uskomuksiaan Lenin sedän sankaritöistä ja Neuvostoliiton autuudesta.

  VastaaPoista
 12. On törkeää liittää pahaa mainetta "FSB-rahasta" Bäckmanin toimintaan, kun Bäckman tahtoo ainoastaan auttaa vironvenäläistaustaista naista, jotta myös tämän naisen ääni tulisi kuuluviin, kun kauan aikaa parjauskampanja oli hyvin yksipuolista ja hävytöntä. Mielestäni Bäckmania motivoi humaani empatia, jota voi kokea kuka tahansa ihminen pelkän ihmisyyden perusteella.

  Tietenkään minusta ei ole otettu mitään näytteitä enkä ole mistään epäiltynä eikä minusta kukaan ole sillä tavalla kiinnostunut!!! Ei pidä fantasioissa mennä vallattomuuksiin: olen sentään ainoastaan yksi pikkukylän pappi, joka vain kirjoittaa blogissa reunahuomautuksia. Sitä paitsi en olisi niin avarapuheinen kuin Bäckman ilmeisesti oli kuulusteluissa, sillä kokemuksesta oppineena jättäisin poliisin tutkittavaksi omat työnsä eikä meikäläisen tehtävä ole tehdä heidän työtänsä edes vastausten avulla. Tietenkään minun velvollisuuteni ei olisi kertoa, kenet tunnen ja mistä tunnen, sillä tutkikoon poliisi itse. Jos ongelmaa sitten on, voisin vastata myöhemmin tarpeen mukaan. Taustojen selvittäminen on tarpeetonta "vakoilua", johon en antaisi tukea kovin avarasti. Näyttää kuitenkin loppujen lopuksi hyvältä, miten Bäckman löysi yhteisymmärryksen poliisin kanssa, joka ei myöskään pitänyt tutkimuksen aihetta kovin vakavana.

  Minua motivoi aina kristillinen usko Luojaan ja lähimmäisyyteen: tuo on se perusta, jonka tähden haluan rauhanomaisia ratkaisuja, sovittelua ja mahdollisesti oikeudellisia ratkaisuja. Haluan myös olla ihmisen rinnalla kaikissa heidän tilanteissaan, kun he kärsivät tappioita ja häpeää tai saavuttavat voittoja. En kuitenkaan ole UM:n rinnalla, kun he suojelevat viranomaisten laittomuuksia.

  VastaaPoista
 13. Mielestäni Bäckmania motivoi humaani empatia,

  Hei, se sanoi sanat "Bäckman" ja "empatia" samassa lauseessa. Nyt pitää nauraa.


  jota voi kokea kuka tahansa ihminen pelkän ihmisyyden perusteella.

  On sillä tavalla luonnehäiriöisiä ihmisiä, jotka eivät voi. Tässä asiassa muuten kristinuskon ihmiskuva luhistuu kasaan kuin mustan aukon singulariteetti. Kristinuskoon kuuluu käsitys, että kaikki voivat ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajanaan ja tehdä parannuksen. Narsisti ja psykopaatti kuitenkaan eivät käytännössä voi tehdä parannusta, koska he ovat omaatuntoa vailla; ja ilmeisesti heihin ei myöskään Jumalan armo ulotu.

  VastaaPoista
 14. Vaaleissa voittivat Puntinin takapuolen nuolijat.
  I.Rantala

  VastaaPoista