Statcounter

lauantai 28. kesäkuuta 2014

SOME-agentit valtaavat Suomen Puolustusvoimat

Lauantaina 28.6.2014 Iltasanomien ja Iltalehden uutisten mukaan SOME-agentit valtaavat Suomen varuskunnat.[1] 

Lehtihaastattelussa kapteeniluutnantti Jari Holopainen korostaa varuskuntien langattomien verkkojen tärkeyttä osana asevelvollisten informaatiopalvelut-hanketta, mutta myös pyrkimyksenä ”kouluttaa varusmiehistä lisää niin sanottuja some-agentteja”.

 Heinäkuussa 2014 on some-agentteja seitsemässä varuskunnassa, ensi tammikuussa kaikissa.[1]

Keksitty SOME-agenttien tarve

Kommentoin Iltalehden kommenttipalstalle kyseistä uutista: 

Suomen puolustusvoimien korkea-arvoisat upseerit ovat kirjoittaneet jo useamman vuoden SOME-toiminnan tärkeydestä maanpuolustukselle. Suomalaisia upseereita on käynyt myös NATON koulutuksessa informaatiopsykologisen sodan tarpeita varten. Onko sotilaan Facebook-kommentointi älykästä ja tehokasta maanpuolustustoimintaa? Jo tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulu työskentelee SOME:ssa virka-aikana ja -paikalla, kuten olen nähnyt heidän aktiviteetista esim. minun suhteeni? Samanaikaisesti puolustusvoimien henkilöstöä supistetaan. Oliko äskeinen mediassa tehty kohu "Venäjän SOME-agenteista", jotka toimisivat Suomen internetissä, juuri tehty kohu ennen rahoituspäätöstä Suomen Puolustusvoimien omalle toiminnalle?

 
Kommentti Iltalehden keskustelufoorumille


Iltalehden keskustelufoorumille lausuttu kommenttini liittyy siihen jo aiemmin lausuttuun havaintoon, kuten siihen, miten RSA-konferenssissa 17. helmikuuta 2011 ilmaistiin myös kriittisiä huomautuksia Pentagonin kyberkeskuksen päällikön Keith B. Alexanderin kyber-sodankäynnin jättimäisiä tarvemääritelmiä vastaan: 

teknologiajohtaja Bruce Schneier epäili osuvasti, että ”liioiteltu uhka on hyvä tapa hankkia virastoille rahoitusta”.[3] 

Schneier epäili myös, onko ”sota” oikea metafora kyber-konflikteille. Soveltaen voidaan kysyä, miten SOME-agentit toteuttavat oikealla tavalla metaforaansa ja lainmukaista tehtäväänsä Suomen lain valossa?   

On muistettava, että Sirénin johtama laitos on saanut jo lopetuspäätöksen. Tässä tilanteessa on tyypillinen keino hankkia toiminnalle uutta rahoitusta ja keksiä uusia ”maanpuolustuksellisia toimintoja”,” vaikka käytännössä Sirénin toiminta on ollut todistettavasti ainakin viimeiset kuukaudet vain Internetissä Facebook-päivitysten tekemistä ja eri blogien lukemista virka-ajalla. Kyse on ollut huhujen levittämisestä, vaikka mitään todellista Kremlin kyberuhkaa eversti ei ole todennut eikä osoittanut” (Juha Molari 13.6.2014)[3].

Miten SOME-agentit toteuttavat Lain puolustusvoimista määräämää tehtävää loukkaamatta perusoikeuksia?

Suomen Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551) 1 luku 2 § määrää, että  Puolustusvoimien tehtävänä on:
1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu:
a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen;
b) kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen;
c) sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen;
2) muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluu:
a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi;
b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja;
c) osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta; sekä
3) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan.
Puolustusvoimien muista tehtävistä säädetään erikseen.

Puolustusvoimien SOME-agenttien toiminta saa heikosti, jos lainkaan, edellytykset Eduskunnan säätämästä laista Puolustusvoimien tehtäviksi. 

SOME-agenttien toiminta täytyy ”selittää” ilmeisemmin Suomen sotilaalliseksi toiminnaksi, jossa turvataan suomalaisen internet-keskustelujen koskemattomuus ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen. 

 Lain mukaan Puolustusvoimille määritelty toinen tehtäväalue on muiden viranomaisten tukeminen, erityisesti määriteltynä virka-apuna yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Silloin kun on kyse SOME-agenttien toiminnasta ja heidän kouluttamisesta, niin tuskin kyseen tulee lain määritelmä ”virka-avusta”, ellei poliisi ole antanut sellaista tehtävää. 

Mitä laissa määriteltyä maanpuolustuksellista tehtävää Puolustusvoimat yrittävät siis toteuttaa ”SOME-agenttien” avulla?

Määräämällä SOME-agentit koulutukseen ja toimenpiteisiin on kuitenkin kyseenalaista, miten sotilaat turvaavat perusoikeuksia, vaan pikemmin pyrkivät vaikuttamaan ohjatusti sekä yleiseen mielipidevapauden toteutumiseen että loukkaavat koulutettavan ”agentin” mielipidevapautta.  

Tuossa tilanteessa palvelustaan suorittavat varusmiehet joutuvat demokraattisten vapauksien kannalta uhanalaiseen paineeseen siinä, miten hän voisi suojella omaa mielipidevapauttaan ja yksityisyyttään ilmaisuvapaudessa sekä poliittisissa näkemyksissä, mutta kuitenkin osallistua SOME-keskusteluihin upseereiden määräyksestä, ohjauksessa ja valvonnassa.  

Demokraattisten vapauksien ja oikeuksien kannalta riskiä lisää sekin, että SOME-alan johtavien upseereiden omissa määrittelyissä SOME-agenttien toiminta ei näyttäisi rajoittuvan edes suoranaisesti maanpuolustukselliseen toimintaan, vaan esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen johtaja Torsti Sirén määritteli Iltasanomissa 12. kesäkuuta 2014 uhkia sillä, miten

 ”trollit ja haamukirjoittajat pyrkivät vaikuttamaan kirjoituksillaan yleiseen mielipiteeseen”.[4] 

Kun ”yleiset mielipiteet” siirtyvät Puolustusvoimien toiminta-alalle, niin Perustuslain turvaamat vapaudet ja oikeudet ovat tulleet loukatuksi.


Suomen Maanpuolustuskorkeakoulun erään innokkaimman SOME-uudistajan, Strategialaitoksen johtajan everstiluutnantti Torsti Sirénin toistuvasti lausumat uhkaukset Facebookissa siitä, että SOME-verkoston tuomioiden ja psykologisen vaikuttamisen ansiosta tietyt suomalaiset ”toisinajattelijat” eivät saisi ikinä työtä Suomesta, osoittavat käytännönläheisesti Puolustusvoimien SOME-agenttien toiminnan mahdolliset riskit perustuslaillisia oikeuksia ja vapauksia vastaan. 

Lisäksi kyseinen upseeri paljasti senkin, että hän oli käyttänyt viimeisen kuukauden virka-aikansa liki kokopäiväisesti Johan Bäckmanin, Jon Hellevigin ja Juha Molarin määrittelyihin.[5] 

Sirénin eräs viesti lauantaina 17.5.2014 oli myös varsin paljastava, jos sitä hiukan tarkemmin analysoi: Sirén piti ”outona signaalina moniarvoisesta Suomesta maailmalle” sitä, että Moskovan yliopiston professori Aleksandr Dugin ja muut tunnetut vieraat saivat saapua Suomeen esitelmöimään ja kohdattavaksi kasvotusten. 

Sirénin mukaan ”toi porukka on ainakin Viron puolella bannissa, ei tule edes viisumia. Miten tämä on Suomessa mahdollista?” 

Kovan NATO-miehen freedom-propaganda osoittautui sisällyksettömäksi.[5]

 Sirénin paheksunta Suomessa toteutunutta kokoontumis-, puhe- ja mielipidevapautta vastaan sai valtaisat suosionosoitukset monelta merkittävältä vaikuttajalta. Jos tällaisen hengen vallassa Puolustusvoimien SOME-agenttien kehitystyö tapahtuu, niin demokratian ja perustuslaillisten oikeuksien kannalta riskit ovat tässäkin lausuttua vakavammat.

Puolustusvoimien toimintaa määrittävän lain näkökulmasta Puolustusvoimien SOME-agentti –toiminta aiheuttaakin vähintään kahdesta suunnasta riskin sille, miten tämä toiminta välttäisi ne loukkaukset, jotka ovat olleet ilmeiset esimerkiksi Virossa demokratian ja mielipidevapauden tukahduttamisena (erityisesti venäjänkielisten ja ”Kreml-mielisten” demokraattisten oikeuksien vaientaminen).[2][3] 

Monet hälyttävät merkit osoittavat Suomen ilmapiirin kärjistyvän yhä enemmän repressiiviseksi, johon kuuluvat demokratian vastaiset tukahduttamistoimet, sorto- ja pelottelutoimet, toisinajattelijoiden sortaminen, mielivaltainen ahdistelu Nato-kriittisiä ja Venäjä-myönteisiä yksilöitä ja ryhmäkuntia vastaan sikäli kuin näiden ilmaisemat mielipiteet eivät miellytä Nato-lobbausryhmien intressejä” (Juha Molari 13.6.2014).[3]

”Riippumaton selonteko Suomen asemasta strategisen kommunikaation ja informaatiosodan offensiivisissa toiminnoissa” (21.6.2014) osoittaa, että informaatiopsykologista sodankäynnistä oli ollut juuri ennen tätä lehtien tuoretta uutista SOME-agenteista ”poikkeuksellisen moni-ilmeistä propagandistiseksi luonnehdittavaa kirjoittelua ja uutisointia suomalaisessa mediassa”.[2] 

13. kesäkuuta 2014 väitin[3], että Maanpuolustuskorkeakoulun Strategialaitoksen johtajan Torsti Sirénin lausunto Iltasanomissa 12. kesäkuuta 2014 siitä, miten Kreml olisi lähettänyt suomalaisen internetin keskustelufoorumeille ”haamukirjoittajia”, on samassa juonessa hänen ystävänsä Jukka Mallisen ”paljastavan” ”vaikuttaja-agentti”-lausunnon kanssa: molempien tarkoituksena on tukahduttaa demokraattinen mielipideilmasto sellaiseksi, jossa Nato-kriittiset ihmiset eivät olisi enää uskottavia eivätkä myöskään uskaltaisi lausua mielipidettään sen enempää omalla nimellä kuin nimimerkillä – ja tietysti olisi myös parempi Sirénin ja Mallisen vakaumuksen mukaan, jos Nato-kriittiset alistuisivat täysin hiljaa washingtonilaisiin myynninedistämispuheisiin. 

Kansalaisdemokratia ja kansalaisoikeus käydä keskustelua

Edellä mainittu  "Riippumaton selonteko Suomen asemasta strategisen kommunikaation ja informaatiosodan offensiivisissa toiminnoissa” (21.6.2014)  toi ilmi myös sen, että Amerikan Yhdysvaltojen ja Naton käsitteistöä, koulutusta ja tutkimusta seuraten on Suomessa Puolustusvoimissa toteutettu jo vuosikymmenen ajan mittava varustautuminen psykologisten operaatioiden suorittamista varten (PSYOPS), joita operaatioita on jo suoritettu rauhan aikana sekä suomalaisia potentiaalisia vastustajia vastaan että tavoitteiden mukaisten mielikuvien hallintaa varten yhtä hyvin itsenäisesti Puolustusvoimain omin laajoin resurssein kuin myös Amerikan Yhdysvaltojen ja Naton palveluksessa olevien erityisesti suomalaisten alan upseerien toimesta. 

 Näihin PSYOPS-operaatioihin liittyy erottamattomasti henkilötiedustelu niitä suomalaisia henkilöitä vastaan, joiden koetaan liittyvän potentiaalisiksi uhkakuviksi sotilasliiton rakentamalle julkiselle mielikuvien maailmalle. 

Näiden potentiaalisten uhkakuvien määrittelyssä on keskeisenä perusteena käytetty tämän henkilön tai ryhmän mahdollista (potentiaalista) liittymistä Kremlin arvomaailmaan ja tiedotukseen.

Totean vielä uudemman kerran painokkaasti niin kuin lausuin myös 13.6.2014[3], että Ihmisoikeuksien nousu ja matka demokraattiseen oikeus- ja hyvinvointivaltioon alkoivat toisen maailmansodan lopputuloksena globaalisen poliittisen arkkitehtuurin muutoksena. 

Viimeaikainen kehitys näyttää oikeusvaltion kääntyvän negaatiotaan kohti: valta keskittyy, valtakoneisto harjoittaa systemaattista repressiota ja eräänlainen poliittisen puhdistuksen henki voimistuu. Toimiva, aktiivinen ja avoin kansalaisyhteiskunta sekä tämän mukainen vapautunut keskusteluilmapiiri olisi demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion toteutumisen ehdoton edellytys myös Suomessa: ihmisoikeuksien jakamattomuus ja universaalisuus olisivat välttämättömiä demokratian edistämiselle.

Suomen määrittely julkisissa juhlapuheissa demokratiaksi ei vielä riitä. Jos niin olisi, ymmärtäisimme demokratian muodostuvan vain valtaeliitin itseään kehuvilla julistuksilla ja mainoksilla. Perinteisemmin suomalaisen demokratian ytimeen on kuulunut se, miten kansalaiset voivat vaikuttaa ja käydä keskustelua. Suomessa on ollut perinteisesti ongelmana suoran demokratian kanavien kehittymättömyys, kun esimerkiksi Sveitsi on kehittänyt kansanäänestyksen suoran kansalaisdemokratian keinoksi. 

Kun Suomessa olisi pitänyt kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi lisätä tiedon avoimuutta ja päätöksenteon salailun vähentämistä, niin viime aikoina ovat kuitenkin repressiiviset pyrkimykset vahvistuneet. Syynä tähän kielteiseen kehitykseen on ollut erilaisilla NATO-aktiivisilla lobbausryhmillä. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja osallistuva demokratia olisivat ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion toteuttamisen ehdottomat edellytykset: ilman niitä ei Suomessakaan voi kehittyä valtaväestön luottamusta ja tukea maanpuolustuksemme ratkaisuihin. 


Pysyvätkö Suomen SOME-agentit erossa USA:n Venäjä-vastaisesta SOME-sodasta?

Lisäkysymyksenä syntyy Suomen Puolustusvoimien liittyminen Amerikan Yhdysvaltojen harjoittamaan SOME-agenttien toimintaan Venäjän Federaatiota vastaan. Missä määrin Suomen Puolustusvoimat kykenevät tai tahtovat pysyä erossa tuosta toiminnasta, vaikka SOME-strategian tärkeimmät upseerit ovat itse siihen voimakkaasti ja kokoaikaisesti sekaantuneet?  

Palautettakoon muistiin, että amerikkalainen informaatiosota Venäjän yhtenäisyyttä vastaan on tullut ilmeiseksi jo useat kerrat, kuten tämä äskettäin löytämäni vanha ilmoitus osoittaa. Siinä pyydettiin ilmoittautumisia bloggaajien SOME-kurssille. Nämä olivat siis vanhoja ilmoituksia.

 USA:n Center for Journalism Education ja Glasnost Defence Foundation ilmoittivat tammikuussa 2009 opinto-ohjelmasta, jossa oli kaksi kategoriaa. Ensimmäisessä kategoriassa ei tarvittu journalismin koulutusta, mutta 14 viikon kurssilla koulutettiin ”tutkivia journalisteja”. 

Toisessa kategoriassa kehitettiin ”bloggaajien koulutuksessa kansalaisyhteiskunnan aktivisteja”. Myös tämän koulutuksen pituus oli 14 viikkoa. Tunnit alkoivat 26. tammikuuta 2009 Moskovassa.

 Koulutukseen kuului myös visualisen aineiston tuottaminen. 

Koulutuksesta vastasi Ukrainasta Kreschenovskan kylästä kotoisin Grigory M. Pasko (Григо́рий Миха́йлович Пасько ), joka oli saanut Ukrainassa sotilaspoliittisessa korkeakoulussa journalismin koulutuksen. 23.2.1997 hänet pidätettiin maanpetoksesta: hän oli antanut valtiosalaisuuksia Japanin haltuun. 18.1.1999 Amnesty International nimitti Paskon ”mielipidevangiksi”. Armahduksen perusteella Pasko vapautettiin 18.6.1999 tutkintavankeudesta, mutta tuomittiin 20.7.1999 Tyynenmeren laivaston sotatuomioistuimessa vuodeksi vankeuteen.

 Vuodesta 2003 Pasko on toiminut Novaja Gazetan kolumnistina ja vuonna 2009 hänestä tuli yksi näistä julkisuudessa mainituista pääjärjestäjistä Venäjän bloggaajien koulutuksesa. 22.10.2009 Euroopan-ihmisoikeustuomioistuin hylkäsi Grigory Paskon kantelun Venäjän valtiota vastaan. Marraskuussa 2011 Pasko allekirjoitti ns. opposition vetoomuksen siitä, että Putinin on lähdettävä pois. 

Tuskin voidaan väittää, että jo vuosien ajan amerikkalainen informaatiosodan intressi ei olisi ollut valmistaa levottomuuksia Venäjän laillista järjestelmää vastaan. Missä määrin Suomen Puolustusvoimien SOME-agentit ja heidän upseerinsa pysyvät erossa tuosta amerikkalaisesta SOME-hyökkäyksestä Venäjää vastaan?

JÄLKIKIRJOITUS

Somessa aktiivisesti kirjoittava kapteeni Janne Vaahtovuo kirjoitti Facebookiin toisen tulkinnan tälle uutiselle SOME-agenteista Suomen Puolustusvoimissa. Hänen mukaansa kyse olisi "sopeuttavasta toiminnasta" varusmiehille.

Voidaan siis ajatella, että nämä suomalaiset varusmiehet eivät selviä ilman twiittaamista ja Facebookia varusmiespalveluksessa iltalomille saakka - eivät sittenkään, vaikka heillä on nykyään jokainen viikonloppu lomat. Niin urhoollisia ovat nämä nykyajan suomalaiset maanpuolustajat! 

Kyse ei olisi siitä huvista, joka sotilaskodin kuumien munkkien rinnalla voisi kuulua yksilöllisen päätöksen mukaan, vaan upseerien ohjauksen mukaan tapahtuvasta palvelutapahtumasta.

Voidaan tietysti sopeuttavana toimintana toivoa, että varusmiehet saavat ainakin ensimmäiset kolme kuukautta pizzakuljetukset (vaihtoehtoisesti hampurilaiset) metsäharjoituksiin, koska he eivät sopeudu poikkeavaan elämäntapaan kovin rajusti. 

Äitien läsnäolo palveluspaikoilla olisi erittäin suureksi eduksi sopeutumisessa muutamien ensimmäisten kuukauden aikana: vuoteen laittaminen kuntoon ja kaapin pitäminen hyvässä kunnossa on raju haaste nuorelle miehelle ilman äidin rakastavaa huolenpitoa.

Suomen Puolustusvoimat ovat jo lahjoittaneet kaikille uusille varusmiehille pehmonallen, jota he voivat pitää kainalossa käydessään nukkumaan ja tuntea turvalliseksi olonsa. 

Alikersanttien ja kokelaiden koulutukseen kuuluu jo rauhoittavien iltalaulujen harjoittelu, sillä erityisesti alokkaalle tekee hyvää, jos hän kuulee kauniin mieltä rauhoittavan iltalaulun.

Tässä on hiukan erilaiset ihanteet, jotka ovat naapurissa:
[3] Propaganda Venäjän ”haamukirjoittajista” ja ”vaikuttaja-agenteista” on NATO-lobbausryhmien taktinen keino demokratian tukahduttamiseksi Suomessa


[4] Antti Honkamaa, Iltasanomat 12.6.2014. Asiantuntijat uskovat: Venäjä tekee salaisia iskuja Suomeen. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288700525644.html

[5] Torsti Sirén uhkailee vastustajiaan kostolla ja ikuisella työttömyydellä Suomessa. http://juhamolari.blogspot.fi/2014/05/torsti-siren-uhkailee-vastustajiaan.html"Downshiftaava" kirjoittaja suosittelee, että älä suostu työnorjaksi tai alistetuksi ihmispoloksi, vaan arvioi vapautesi hinta itseäsi kunnioittaen: vähemmät tulot voivat tehdä sinut paljon onnellisemmaksi! Voitat myös mielipidevapauden! Kuvassa pitkäaikaistyöttömänä elävä vapaa suomalainen mies on kesällä 2013 etelän auringossa uima-altaassa - ja sinne uudestaan loppukesästä 2014!

Juha Molari, unemployed, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
LinkedIN profile