Statcounter

tiistai 21. kesäkuuta 2011

Kavkaz Center kiihottaa halveksuntaan homoja vastaan

Vetoomus saatettu tiedoksi myös Setaan:

toimisto-ET-seta.fi,
paasihteeri-ET-seta.fi,
outi.hannula-ET-seta.fi

Onko Setan ystäväkunta sadistisen sodomian ja perverssien menojen harjoittajia? Niin on, jos on uskomista Suomessa toimitettavaa ja suomalaisen omistamaa Kavkaz Centerin uutisointia tänään 20.6.2011.

Setaa luultavasti kiinnostaa YK:n tuoreen päätöksen jälkeen selvittää, miten Mikael Storsjön ylläpitämä ja johtama internetissä oleva Kavkaz-Centerin sisältö ainakin 20.6.2011 julkaistun kirjoituksen osalta on enää sopusoinnussa rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksen tai jonkin muun rikoksen tuntomerkistön sekä YK:n päätöslauselman kanssa.

 Kyseisessä Kavkaz Centerin tekstissä Kavkaz Center kutsuu homoja sodomian harjoittajiksi ja perversseiksi.

Itselläni on ollut työtovereina ja alaisina seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. He ovat erittäin loukkaantuneita siitä, että heitä verrataan sadistisiin sodomian harjoittajiin ja perversseihin ihmisiin. Sellaisia tylyjä puheita on valitettavasti saanut kuulla useinkin seurakunnan työntekijöiltä homoja vastaan, jopa Pohjan seurakunnassa kokeneilta työntekijöiltä. YK:n tuomiolauselmassa oli ymmärtääkseni kyse huomattavasta ihmisoikeuskysymyksestä, jopa hengen suojaamisesta.

Kavkaz Centerin uutisointi on hyvin keskeinen työväline useille uskonnollisille soluille ympäri maailmaa, myös Suomessa. Täten sen sisältöä ei voi pitää tässä kohtaa vähäpätöisenä, kun homot rinnastetaan sadistisen sodomian harjoittajiin.

Vihatekstin sisältö 20.6.2011

Rikoksen ajankohta on Kavkaz Center 20.6.2011 kello 15:43, jolloin Kavkaz Center julkaisi kirjoituksen Записавшая в свои враги Амира моджахедов Кавказа Организация Объединенных Наций защитила «права» половых извращенцев Otsikon tasolla jo Kavkaz Center ilmoittaa, että ”YK puolustaa seksuaalisten perverssien oikeuksia”.

Ensimmäisessä kappaleessa läntisen Euroopan tärkein islamilainen tietotoimisto – Suomesta ja Ruotsista käsin toimitettu ja ylläpidetty – Kavkaz Center lausuu, että YK ilmoittaa ryhtyvänsä toimiin kaikkia maailman uskontoja vastaan, jotka ”tuomitsevat sodomiitit ja sodomian harjoittajat” (что будет преследовать всех верующих за осуждение содомитов и содомии). Edellä kuvattu loukkaava sananvalinta on tarkoitushakuinen yritys halventaa seksuaalisten vähemmistöjen arvoa.

Ovatko Setan käsityksen mukaan YK:n tuoreen päätöslauselman tarkoitusperät ilmoitettu seksuaalisia vähemmistöjä kunnioittavalla ja rehdillä tavalla sanoissa ”seksuaaliset perverssit ihmiset”, ”sodomiitit ja sodomian harjoittajat”?

Onko seksuaalisten vähemmistöjen nimittäminen sadistisiksi ja perversseiksi sodomiiteiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n vastaista?

Suomen Rikoslain 1 luvun 6 § (16.8.1996/626) määrittää suomalaisen tekemän rikosvastuun, jota vastuuta ei voi paeta tekemällä, teettämällä tai sallimalla rikoksen tapahtua välillisesti Suomen rajojen ulkopuolella: ”Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia".

Suomen Sisäministeriö on toistuvasti ilmaissut tarpeen saattaa viharikos rangaistavaksi. 1.6.2011 alkaen on Suomessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan ulotettu koskemaan rasististen rikosten ohessa myös sellaisia viharikoksia vastaan, joissa vaikuttimina ovat ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus.

Ylläpitäjä on velvollinen poistamaan lainvastainen aineisto sivustoltaan, vaikka hän ei sitä itse olisi laatinut. Vastuu edellyttää, että ylläpitäjä on tietoinen aineistonsa sisällöstä. Rikoslaki määrittää myös törkeän kiihottamisen kansaryhmää vastaan silloin, kun sivustolla kehotetaan tai houkutellaan vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhiin tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan ottanut kantaa sananvapauteen ja niin sanotun vihapuheen väliseen rajanvetoon. Tuomioistuin on muun muassa todennut, ettei vihapuhe ansaitse ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan (sananvapauden) suojaa.

YK:n aivan tuore päätös edellyttää myös hienotunteisuuteen homoseksuaalisten vähemmistön kuvaamisessa, vaikka itse homoseksuaalisuuden syntisyydestä tai sopivuudesta olisikin asianomaisella erilainen näkemys kuin YK:n jäsenvaltioiden enemmistöllä.

RL 11 luvun 10 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää.

Seksuaalisten vähemmistön ja suuntautumisen leimaaminen on katsottava muuksi ”rinnastettavaksi kansanryhmäksi”; myös Kavkaz Centerin uutinen loukkasi vääristävällä uutisoinnillaan homoseksuaalisten ihmisten kunniaa, kun se selitti päätöksen ”sodomian” sallimiseksi, vaikka itse YK:n tuomio oli moni-ilmeinen päätös väkivalta- ja viharikoksia vastaan.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 a § (13.5.2011/511) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai
2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta
ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.


Kavkaz Centerin oikeudet

Pro Caucasus –yhdistyksen puheenjohtaja Mikael Storsjö, puh. 045 2624746, email mikael-ET-officehouse.fi

Suomessa asuva Islam Matsiev (käyttää myös nimiä Islam Tumsoev ja Adam Tumsoev) toimii Kavkaz Centerin web masterina, mikäli on uskomista rajavartiolaitoksen kuulustelupöytäkirjoja.

Mikael Storsjö on useissa eri tilanteissa tunnustanut avoimesti, että hän johtaa Pro Caucasus- järjestöä, joka on vastuussa Kavkaz-Centerin sisällöstä ja omistuksesta.
8.huhtikuuta 2010 kello 0:15 Mikael Storsjö kutsui itseään ”Kavkaz-Centerille sananvapautta tuottavan Pro Caucasus-järjestön puheenjohtajaksi”, kun hän kommentoi blogiani.

Helsingin Sanomien vaalimainoksessa 26.10.2008 Mikael Storsjö on käyttänyt itsestään ilmaisua ”tšetšeeni-serverin ylläpitäjä”.

Who is domain –info antaa Kavkaz Center.com –sivustosta tiedoksi, että domainin omistaja on Pro Caucasus –yhdistys, yhteishenkilön puhelinnumero on suomalainen Mikael Storsjölle.

Ilmeisesti Kavkaz Centerin pääpalvelin on Ruotsissa, mutta heillä on myös palvelin Helsingissä Mikael Storsjön toimistossa Bulevardi 2, kuten näkyy TV 2:n televisiokuvasta Silminnäkijä-ohjelmassa.

Näillä perusteella näyttää ilmeiseltä, että Mikael Storsjö ja Islam Matsiev ovat henkilöitä, joiden puoleen kääntymällä Kavkaz Centerin uutisointi sadistisista sodomian harjoittajista tulisi saada korjatuksi – tai heillä on ainakin vastuu sisällön valvonnasta.

 Valvooko SETA Suomessa ja Ruotsissa ylläpidettävää julkista laajalevikkistä kirjoittelua, jotta meillä ei vastoin YK:n päätöslauselmaa hyökättäisi halvennusta yllyttäen seksuaalisia vähemmistöjä vastaan?- - - - - - -
maanantai 20. kesäkuuta 2011

Kavkaz Centerin haastattelussa Movladi Udugov kehottaa muslimeita väkivaltaisiin viharikoksiin

Kuva: Kavkaz Centerin serveri Helsingistä (Bulevardi 2), Silminnäkijä-ohjelman aineistoa 2010, sormi on Mikael Storsjön.


”Они должны постоянно напоминать и разъяснять народу истинное положение вещей” (Heidän täytyy jatkuvasti muistuttaa ja kertoa ihmisille totuus), kohdistaa Movladi Udugov ja Kavkaz Center 20.6.2011 julkaistut sanat muslimioppineille, joiden vastuuta he kutsuvat valtavaksi, koska näiden tulee virittää muslimit kapinaan demokraattisia ihmisiä ja järjestelmää vastaan.

”Прежде всего, призвал бы ученых возглавить Исламское восстание. Сейчас огромная ответственность лежит на исламских ученых, которые обязаны предостерегать мусульман от ложных путей и обмана, которым будут завлекать народ” (”Ensinnäkin on opettajia on kehotettava johtaa islamilaiseen kapinaan. Nyt valtava vastuu muslimioppineilla, joilla on velvollisuus varoittaa muslimeita vääristä poluista ja petoksista, jotka houkuttelevat ihmisiä”). Movladi Udugov ja Kavkaz Center ilmoittavat vääräksi poluksi muslimien myöntymisen rauhanomaisuuteen ja demokratiaan, jota he vertaavat veriseen despoottiin ja likaiseen prostituoituun.

Movladi Udugov (Мовлади Удугов) – vuonna 1999 Kavkaz Centerin perustanut rikollisliigan johtaja – antoi Kavkaz Centerin toimittajalle lausunnon, jonka mainittu sivusto julkaisi tänään 20.3.2011 aamuyöllä. Udugovia on kuvailtu Kaukasian emiirikunnan informaatiopalvelujen johtajaksi ja johtavaksi ideologiksi. Kavkaz Center on kaikesta huolimatta hyvin harvoin suoranaisesti julkaissut Udugovin haastatteluja, edellinen on kesältä 2008.

Kuva: Movladi Udugov noin 10 vuotta sitten


Movladi Udugovin haastattelu KC:n sivulla 20.6.2011

Movladi Udugov toistaa haastattelunsa alussa yhä uudestaan vihamielisyyden ja vainoharhaisuuden Israelia ja Mossadaa vastaan. Hänen nimeensä liitetty antisemitismi ja antisionismi näkyy lauseiden ja ajatuskuvioiden läpi ilmeisenä. Udugovin ilmaus ”Israel” on laitettu sitaatteihin, koska hän ei tunnusta Israelin valtiollista olemassaoloa.

Sama periaate toistuu yhä uudestaan Kavkaz Centerin uutisoinnissa jo aiemmin. Udugovin ajatuskuvioiden mukaan Israelin ja palestiinalaisten rauhansopimuksen kiirehtimistä on Shimon Peres kiirehtinyt, koska epäonnistuminen vaarantaisi koko juutalaisvaltion tulevaisuuden. Ilmeisemmin Udugovin tavoitteisiin ei kuulu Israelin olemassaolo.

Movladi Udugov on Kaukasian emiirikunta –terroristijärjestelmän ideologinen isä, käsitteen kehittelijä. Hän sanoutuu ankarasti irti demokraattisesta islamista, joka rakentaisi rauhanomaista vuoropuhelua muun väestön kanssa. Udugov rinnastaa demokratian prostituutioon. Udugov ilmoittaa Kavkaz Centerille: Вообще же понятия «демократический ислам» или «исламский демократ», которыми любят оперировать некоторые деятели, в том числе и наши, это такой же абсурд, как и целомудренная проститутка (”Yleisesti käsite ’demokraattinen islam’ tai ’islamilainen demokratia’, joita rakastaen toimivat jotkut johtajat, mukaan lukien omamme, on samanlainen mielettömyys kuin puhdas prostituoitu”).

Tällaisen aggressiivisesti demokratian vastaisen liikehdinnän analysointi läntisessä mediassa vaatii vastuullisuutta. Näiden bandiittien hyökkäyksissä ei ole kyse ihmisoikeuksien ja demokratian vajeesta alueella, sillä he nimenomaisesti hyökkäävät mainittuja länsimaisia järjestelmiä ja rakennelmia vastaan. Demokratia on heille likaista prostituutiota.

Udugov jatkaa 20.6. julkaistussa haastattelussa sitä väkivaltaisen jihadismin saarnaansa, josta jo Mashadov arvosteli häntä. Näin KC ja Udugov tänään: Нужно избавиться от фантазий, что Шариат позволят установить мирным путем, как к этому призывают некоторые, даже из числа искренних мусульман. Это заблуждение (”Pitäisi päästä eroon fantasioita, joiden avulla voisit rakentaa sharia-järjestelmän rauhallisesti, kuten jotkut vaativat, jopa vilpittömät muslimit. Tämä on harhaanjohtavaa”).

Udugov toistaa tätä vaatimustaan väkivaltaisesta ”islamilaisesta” kumouksesta yhä uudestaan. Hän kohdistaa sanansa erityisesti islamilaisten yhteisöjen uskonnollisille johtajille, jotta nämä eivät antaisi hyväksyntää rauhanomaiselle kanssakäymiselle.

Kavkaz Center ilmoittaa Udugovin haastattelun pelkästään kunnioittavassa yhteydessä eikä aseta sanallakaan lukijoille varoitusmerkkejä opetuksesta, joka eurooppalaisen lainsäädännön mukaan on tulkittava selväpiirteisesti viharikokseksi, kehotukseksi väkivaltaisuuksiin sharia-järjestelmän perustamisen hyväksi.

Kavkaz Centerin haastattelussa Movladi Udugov jatkaa opetustaan, jossa hän ei ainoastaan hylkää demokratiaa, vaan asettaa demokratian ja islamin toistensa vastakohdiksi: Сторонники демократии говорят, когда весь мир подчинится демократии, человечество будет жить в мире. Ислам говорит, что только тогда, когда во всем мире установится Ислам, человечество будет жить в мире и получит истинную свободу ("Demokratian kannattajat sanovat, että ihmiskunta saa elää rauhassa, kun koko maailmalle annetaan demokratia. Islam sanoo, että ihmiskunta saa elää rauhassa ja todellisen vapauden mukaan vasta kun maailmaan on perustettu islam”). Udugov rinnastaa demokratian veriseksi despotiaksi: Демократическая деспотия, навязывая силой свои ценности и образ жизни, делает это под лозунгом необходимости принести человечеству мир и свободу, тогда как проливаются реки крови. При этом демократы отказывают Исламу в таком же праве дать человечеству мир и свободу. ("Demokratian hirmuvalta, säätäen voimallaan arvot ja elämäntavan, tekee tämän rauhan ja ihmiskunnan vapauden varjolla, mutta silloin roiskuttaa vain verisen joen. Tämän vuoksi demokratiasta kieltäytyvällä islamilla on sama oikeus ihmiskunnan rauhaan ja vapauteen”).


Kiihottaminen kansanryhmää vastaan


Mikael Storsjö on useissa eri tilanteissa tunnustanut avoimesti, että hän johtaa Pro Caucasus- järjestöä, joka on vastuussa Kavkaz-Centerin sisällöstä ja omistuksesta.

8.huhtikuuta 2010 kello 0:15 Mikael Storsjö kutsui itseään ”Kavkaz-Centerille sananvapautta tuottavan Pro Caucasus-järjestön puheenjohtajaksi”, ks. liite 1 alla. Mikael Storsjö on itse Helsingin Sanomien vaalimainoksessa 26.10.2008 käyttänyt ilmaisua ”tšetšeeni-serverin ylläpitäjä”, ks. liite 2 alla.

 Who is domain –info antaa Kavkaz Center.com –sivustosta tiedoksi, että domainin omistaja on Pro Caucasus –yhdistys, yhteishenkilön puhelinnumero on Suomeen Mikael Storsjölle; ks. liite 3.

Mikael Storsjö on tehty tietoiseksi Movladi Udugovin haastattelun ongelmallisuudesta ja häntä on pyydetty poistaa haastattelu sivustolta, koska Udugov kehottaa muslimeita jihadistisiin viharikoksiin.

Suomessa, Ruotsissa ja lännessä yleisemmin ei pitäisi suosia fantasioita, joiden mukaan Kavkaz Centerin toimitusta pidettäisiin demokraattiseen järjestelmään sopivana pyrkimyksenä ilmaista protesti Pohjois-Kaukasian ”demokratiavajeen” tähden. Kavkaz Centerin perustajan ja johtajan Movladi Udugovin haastattelusta käy kiistattomasti ilmi, että sivusto kehottaa muslimijohtajia opetustoimintaan ja muuhun toimintaan väkivaltaisen jihadin hyväksi demokraattista järjestelmää vastaan.

Suomen Sisäministeriö on toistuvasti ilmaissut tarpeen saattaa viharikos rangaistavaksi. 1.6.2011 alkaen on Suomessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan ulotettu koskemaan rasististen rikosten ohessa myös sellaisia viharikoksia vastaan, joissa vaikuttimina ovat ihonväri, syntyperä, vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus. Ylläpitäjä on velvollinen poistamaan lainvastainen aineisto sivustoltaan, vaikka hän ei sitä itse olisi laatinut. Vastuu edellyttää, että ylläpitäjä on tietoinen aineistonsa sisällöstä.

Rikoslaki määrittää myös törkeän kiihottamisen kansaryhmää vastaan silloin, kun sivustolla kehotetaan tai houkutellaan vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhiin tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Uudet rangaistussäädökset eivät sovi jäädä vain Suomen kansainvälisten velvoitteiden ulkoiseksi täyttämiseksi, vaan lainvalvonta ja oikeuslaitoksen toiminta voivat osoittaa käytännössä, ettei laki ole vain kaksinaismoralistista näytelmää.

Suomen Rikoslaki 11 luku 10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

10 a § (13.5.2011/511)
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai
2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta
ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Liitteet

Liite 1.


Liite 2.


Liite 3.


Suomen Rikoslain 1 luvun 6 § (16.8.1996/626)määrittää suomalaisen tekemän rikoksen, jota vastuuta ei voi paeta tekemällä, teettämällä tai sallimalla rikoksen tapahtua välillisesti Suomen rajojen ulkopuolella:
Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

Lyhyt tausta terroristijohtaja Movladi Udugovista

Kavkaz Centerin ”luoja” Movladi Udugov on kuulunut terrorismin veriseen ytimeen alusta alkaen partnerinsa, rahoittajan Boris Berezovskin kanssa.

Doku Umarov on ollut operaatioissa Udugovin rinnalla kumppani, vaikka Umarovin asema oli 90-luvulla huomattavasti vähemmän vaikutusvaltainen kuin Udugovin. Umarov oli eräs nuorisorikollisesta bandiittien joukkoon siirtynyt taistelija, joka saavutti vähitellen paremman aseman, kun edelliset johtajat olivat menehtyneet.

Berezovskin suhde Kavkaz Centerin perustajan Movladi Udugovin kanssa oli jo 90-luvulla hyvin luottamuksellinen, erityisesti kidnappausten rahoitus- ja vapautuskuvioissa. Siihen aikaan Udugov oli yksi keskeinen hahmo koko militanttien terroristien kaappausyrityksissä ja kaiken lisäksi hän toimi Mashadovin hallituksen varapääministerinä.

Mashadov kutsui Udugovia kritisoiden sanoilla ”jihadin saarnaaja” («проповеднику джихада»). Tšetšenian tasavallan parlamentin nykyinen jäsen, Mashadoville aikoinaan läheinen ns. Itškerian tšetšeenitasavallan "puolustusministeri" Magomed Hambijev (Магомед Ильманович Хамбиев) on kertonut silminnäkijätodistuksena, miten aikoinaan Berezovski rahoitti avokätisesti Shamil Basajevia, Kavkaz Centerin omistajaa Movladi Udugovia ja muita terroristijohtajia.

Berezovski antoi jopa Basajeville henkilökohtaisesti miljoona dollaria erään Ingušian kahakan jälkeen. Hambijev oli kysynyt tällöin Basajevilta rahojen tarkoitusta, johon Basajev vastasi, että Berezovski pelkäsi häntä ja maksoi rahaa. Khambijev oli myös näkemässä, kun Kavkaz-viestintä syntyi Movladi Udugovin toimesta ja Udugov sai rahaa Berezovskilta.

 ”Berezovski ei vain antanut rahaa uusimpien laitteiden ostoon, vaan hän myös rahoitti kanavan työskentelyn, tietäen hyvin, että tämä kanava levittää ympäri vuorokauden wahhabismia. - - Berezovski, Udugov ja Basajev tiesivät mitä tekivät ja he tekivät sen tarkoituksella” (Березовский не только дал деньги на закупку самого современного оборудования, но и финансировал работу канала, прекрасно зная, что этот канал круглые сутки пропагандирует ваххабизм - - - Березовский, Удугов и Басаев прекрасно знали, что делают и делали это осознанно).

Berezovskin, Basajevin ja Udugovin tehtiin huomattavia rahasiirtoja vuoden 1997 aikana. Jo vuonna 1997 Movladi Udugovia kovisteltiin yhteyksistä Berezovskiin. Berezovski ja Udugov kävivät keskustelua myös Gruusian Badri Patarkatsishvilin toimista Pohjois-Kaukasian rikollisjärjestöjen tukemiseksi. Maaliskuussa 1999 Movladi Udugovin – terroristijärjestön ”tiedotusministeri” perusti Groznyissä Kavkaz Centerin.

Vuonna 1999 Udugov ja Berezovski olivat puhelinkeskustelussa keskenään. Puhelinsoiton on siepannut tietty nimetön taho. Puhelimesta kuuluu Movladin sanat:

"Hei? Haloo? Boris, tässä Movladi puhuu ... Boris, Soitin eilen, mutta en voinut tavoittaa sinua ... Boris, mitä meidän asioille kuuluu? ... Kyllä, etsin sieltä, mutta ei ollut mitään, luultavasti maanantaina tulee ... Kyllä, kyllä ... Katsoin perjantaina, perjantaina katselin, vielä ei ollut mitään, ehkä maanantaina on, katson maanantaina ... No, en tiedä, ehkä siellä on jotain, viive ... Kyllä ... Millainen paperi ...? Kyllä, kyllä, kyllä, tietysti ymmärrän. Hyvä on, Boris, kerrohan mitä teette Kazbekin kanssa ... Te ... Meille kerrotaan, että lähetät seitsemän, kahdeksan miestä, mutta, mitä on siis? Miten tilanne siellä? .. Ja milloin voimme häntä odotettaa? .. Mitä sitten? Maanantaina tai tiistaina odotan häntä? .. Kyllä, ymmärsin, ymmärsin ... No, sanotaanko niin, tiistaina se oikein liikkua, jos hän on maanantaina ... Kyllä, kyllä Sleptsovskissa (ei kuulu) ... Siellä Kazbek vastaa suoraan itse ... Juuri ajoissa ... Illalla soittaa. No, Boris, entä nämä kaksi kaveria, että joista ei kuulu mitään? .. Kyllä? Ja tässä, koska se oli radikaalien toimenpiteiden aika, jarrutan edelleen ja mielestäni voi ratkaista ... Tajusin, että ymmärrän ... Ja kuinka monta? Yksitoista? .. Kello kahdeksan, yhdeksän ... Okei, soitan illalla, Boris, tietenkin. Saan paremman yhteyden ja soitan ... Nyt kaikki hyvin. Hei". «Алло? Алло? Борис, это Мовлади говорит... Борис, я вчера звонил, что-то не смог до тебя дозвониться... Борис, что там по нашим делам? ...Да, я смотрел там, пока ничего не было, наверно, в понедельник будет... Да, да... я в пятницу смотрел, в пятницу смотрели, пока ничего не было, может быть, в понедельник будет, я в понедельник посмотрю... Ну, я не знаю, может быть, там что-то, задержка... Да... Что за документ?... Да, да, да, понятно, понятно. Хорошо, Борис, скажи, пожалуйста, вот то, что вы с Казбеком... вы... Мы говорили, что ты человека пришлешь числа седьмого, восьмого, вот так, что там? Как там ситуация?.. А когда его можно ожидать?.. Тогда, что? в понедельник или во вторник его ждать?.. Да, понял, понял... Хорошо, давай мы так скажем, на вторник будем точно ориентироваться, если он в понедельник появится... Да, да на Слепцовск (неразборчиво)... Там, Казбек будет непосредственно сам встречать... Только, по времени... Вечером позвонить. Хорошо, Борис, насчет этих двух парней хоть что-то (неразборчиво) есть какая-то?.. Да? А то здесь уже как бы на радикальные меры, я пока сдерживаю и думаю, что может решится... Я понял, я понял... А примерно во сколько? Часов в одиннадцать?.. Часов в восемь, девять... Хорошо, я вечером позвоню, Борис, обязательно. Я получше связь выберу и позвоню... Ну всего доброго. Пока»

Syyskuussa 2004 terroristit iskivät Beslanin kouluun ja ottivat yli 350 ihmistä panttivangeiksi. Pian tämän jälkeen Movladi Udugovin luomus "Kavkaz Center" siirtyi Suomeen, mutta Suojelupoliisi tahtoi sulkea sivuston.- - - - - - -
tiistai 14. kesäkuuta 2011

Vastaus Espoon hiippakunnan kurinpitoasiamies Ari Liikasen vaatimuksiin


Kuva: Juha Molari antoi vastauksen kurinpitoasiamiehen rangaistusvaatimuksiin

Espoon tuomiokapitulille

P. Michaelin loosin vapaamuurari, entinen sotilaslakimies, nykyään Mikkelin kaupungin lakimies varatuomari Ari Liikanen on tehnyt Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kurinpitoasiamiehenä vaatimuksen kurinpitorangaistuksesta Juha Molaria vastaan.

Kuva: Ari Liikanen perustee 9.6.2011 päivätyssä vaatimuksessaan kurinpitotuomiota sillä seikalla, että Kavkaz Centerin ja Finrosforumin kantelijat eivät ole poliittisia toimijoita, vaan yksityishenkilöitä


Puuttuu täysin näyttö

Tätä vaatimusta luonnehtii aivan läpeensä, että vaatimuksen perusteena olevan moitittavan käytöksen suhteen puuttuu täysin näyttö tai näytöksi Liikanen kirjoittaa tuomiokapitulin esityksen avulla ”tapahtumien kulun” ja kirjoitusten ”lauseita” ikään kuin dokumentoiden, vaikka todellisuudessa väitetyt tapahtumien kulut ja esitetyt lauseet ovat täysin ilman yhteyttä reaalimaailmaan.

Kyse on siis sepitetystä ja manipuloidusta näytöstä sikäli kuin näyttöä tarjotaan.

 Ari Liikanen kirjoittaa ensimmäisellä sivulla vaatimusten ensimmäisessä kappaleessa, että olisin syyllistynyt mm. ”virkavelvollisuuksien vastaiseen toimintaan”, ”virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen” ja ”virka-aseman sopimattomaan käyttämiseen”, mutta hän ei sanallakaan esitä näyttöä edellä mainittujen röyhkeiden väitteittensä tueksi.

Eräät Molarin nimiin sepitetyt lauseet ovat jopa Liikasen esittämän vaatimuspaperin lukijalle täysin käsittämättömiä, koska Ari Liikanen on sijoittanut näihin yksittäisiin lauseisiin niin useita kieliopillisia virheitä. Näiden lauseiden sijaintia Juha Molarin teksteissä ei ole mitenkään mahdollista paikallistaa annettujen päivämäärien tai muiden tunnistetietojen avulla, jotka ovat myös sepitettyjä.

Tällaisia ovat mm. sivun 2 kohta 2: Liikanen ei anna mitään luotettavaa tunnistetietoa tekemälleen ”sitaatille”. Sivun 2 kohta 1 on myös voimakkaasti manipuloitu ”sitaatti”, jossa ilmeisen kaukana toisistaan olevista alkuperäisistä lauseista on rakennettu yksi ”sitaatti”, mutta tuloksena on ollut villin ajatuskulun lisäksi myös kielioppivirheitä, jotka tekevät tekstin käsittämättömäksi.

Liikanen ei tunnista erilaisia tyylilajeja ja niiden mukaisia tehokeinoja, minkä johdosta Liikanen on rakentanut absurdit päätelmät, joissa lauseiden irrallisia osia on yhdistetty monista eri tyylilajeista juridisen asiaproosan osaksi.

Väitettyä moitittavaa videotakaan ei ole tuomiokapituli, tutkinta-asiamies ja kurinpitoasiamies mitenkään dokumentoinut tunnistetietojen perusteella Juha Molarin Internetiin lataamaksi videoksi.

Esitettyjen päivämäärien suhteen Liikanen esittää pelkkiä väitteitä, jotka nekin ovat erheellisiä. Videon konstruktiiviset pyrkimykset ja ilmaukset on tietoisesti rangaistusvaatimuksessa kätketty täydelliseen pimentoon, videoon sijoitetaan lauseita joita siinä ei ole.

Tuomio tapahtuu Iltalehden lööppi-journalismin tasolla, jossa yhteys reaalimaailmaan on jo tyystin kadonnut. Ari Liikanen kirjoittaa jopa röyhkeästi ”murhakehotuksesta”, mikä kirjoittelu ei voi olla vilpittömän kurinpitoasiamiehen ja rehellisen asianajan etiikan mukaista menettelyä.

Ari Liikanen esittää erheellisen väitteen 13.9.2010 blogiin liitetystä videotallenteesta, vaikka Molari ei ole liittänyt mitään videota 13.9.2010 blogiinsa. Ari Liikanen tekee tällaisen väitteen tarkoitushakuisesti vilpillisesti, mikä näkyy siitäkin, ettei hän dokumentoi tunnistetiedoilla väitettään 13.9.2010 Molarin sijoittamasta videotallenteesta.

13.9.2010 on Mikael Storsjön lataama videotallenne, jonka 15.9.2010 Iltalehti uutisoi moraalittomalla tavallaan.

Ari Liikanen ei anna myöskään mitään muuta tunnistetietoa sen puolesta, että Juha Molari olisi ladannut kyseisen videotallenteen.

Tarkoitushakuisuus on ilmeistä koko rangaistusvaatimuksessa yhtä hyvin kuin oli jo tuomiokapitulin asiaa koskevissa valmisteluissa yhtä hyvin tässä yksittäisessä esimerkissä kuin muissakin käsillä olevissa asioissa. Ari Liikanen kirjoittaa täysin vilpillisesti ja täysin vastoin sekä tutkimusaineiston perusteella että julkisesti saatavaa tietoa, että Juha Molari on ”myöntänyt” suorittaneensa 3.9.2010 julkisen manauksen Jukka Mallista, Mikael Storsjötä ja Ville Ropposta vastaan. Todellisuudessa Juha Molari ei ole koskaan käyttänyt ilmoituksissaan tai Beslanin tragedian kansainvälisenä muistopäivänä uskontojen välisessä rukoushetkessä kenenkään mainitun henkilön nimeä, vaan on jopa huomauttanut Huvudstadbladetin toimittajalle tämän asiattomasta leimaavasta nimienkäytöstä tapahtuman ennakkoesittelyssä.

Jukka Mallisen rinnastaminen filosofi Sokrateen kanssa on kurinpitoasiamiehen mukaan ymmärrettävissä homoseksuaalisesti loukkaavaksi, millaisen johtopäätöksen teko herättää epäilyn yhtä hyvin kantelijan, tuomiokapitulin valmistelutyön kuin rangaistusta vaativan kurinpitoasiamiehen sivistyksestä. Miten nämä tahot voivat lukea homouden Sokrates-rinnastuksen avulla, kun antiikin klassisessa kirjallisuudessa Sokrates on nimenomaisesti tunnettu homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuvaksi henkilöksi, häntä ei ole edes koskaan nimetty homoseksuaalisesti suuntautuneeksi henkilöksi, kun taas yleisemmin antiikin filosofien keskuudessa pederastiset suhteet olivat pikemmin tavanomaista kuin poikkeuksellista.

Ari Liikanen on yhdistelemällä ja muokkaamalla irrallisia lauseita yrittänyt luoda vaikutelman homoseksuaalisten vihjausten sisältymisestä blogi-tekstiini ilman että yhtään seksuaalisuuteen liittyvää sanaakaan on tekstissä.

Liikasen suorittamat lauseiden ja sanojen omavaltaiset ”yhdistämiset” ja ”muokkaamiset”, ja homo-vihjausten lakkaamaton goebbelsimäinen toisto sekä vainoharhainen epäluuloisuus Sokrates-Faidros –tulkinnan klassista tulkintahorisonttia vastaan ja liittyminen mielivaltaiseen homo-spekulaatioon paljastavat, että Ari Liikasen ratkaisu syntyy orjallisesti oman yhteiskuntamme ilmapiiristä ja kirkollisen keskustelun ylikorostuneesta homo-intressistä käsin, mistä syystä homotulkitsijat raiskaavat yhtä hyvin blogitekstini sisällön kuin Sokrates-Mallinen –rinnastuksen merkityksen klassisen tulkintalinjan.

Ari Liikanen menee jopa pitemmälle kuin tuomiokapituli esittäessään, että Juha Molari olisi julkaissut kuvan, jossa Kavkaz Centerin vaikuttajan Doku Umarovin rinnalle on istutettu Ville Ropponen ja Jukka Mallinen. Liikanen vaikenee tarkoitushakuisesti siitä, että kuvan yhteydessä on mainittu tämä ”kuvamanipulaatioksi”. Liikanen ei esitä mitään näyttöä, missä Ville Ropponen olisi julkaistu mainitussa kuvassa, sillä sellaista julkaisemaani kuvaa ei ole. Ei myöskään mitään kuvaa, josta Jukka Mallinen olisi tunnistettavissa yleisemmin. Puolikas kasvon kuva manipulaation laidassa ei ole tunnistettava kuva.

Poliittinen karikatyyri ja pilakuva ovat ilmeisesti painokoneen keksinnön ja uskonpuhdistuksen jälkeen ollut keskeinen osa poliittista mielipideilmaisua. Asenteet poliittista karikatyyria kohtaan vaihtelevat eri maissa. Myös luonnollisesti toisille karikatyyri on hauska ja toiset pahastuvat.

 Itse asiana Jukka Mallisen ja Heidi Hautalan esittäminen kriittisesti Doku Umarovin yhteydessä ei ole perusteetonta poliittista arvostelua heidän toimiaan vastaan.

Kurinpitoasiamies moittii, että kuvan perusteella henkilöt ”on ymmärrettävissä kirjaimellisesti henkilöiden yhdistämisellä terrorismiin”. Sehän on tässä juuri se huolestuttava seikka, että suomalaiset toimittajat, kirkolliset mielipidevaikuttajat ja poliitikot vaikenevat, kun Kavkaz Center on yhdistettävissä terrorismiin. Asian kirjaimellinen ilmaiseminen ei voi olla moitittavaa, vaan erityisen suositeltavaa, jotta Suomessa jatkuisi kansalaisyhteiskunnan syventyminen ja Suomen uskottavuus rauhantahtoisena demokratiana ja oikeusvaltiona kehittyisi. Niin myös Suomen integroituminen eurooppalaiseen ja kansainväliseen oikeusyhteisöön ei olisi enää kaksinaismoralistista sitoutumista pelkästään kansallisten ulko- ja sisäpoliittisten naamareiden varassa.

Suomessa poliittiset henkilökysymykset ja ulkopoliittiset intressit ovat tuottaneet dualistisen tilanteen, jossa nimellisesti sovittuja kansainvälisiä velvoitteita terrorismin torjumisessa ei noudata käytännössä erinäisiin keksittyihin vapauksiin ja varaumiin vedoten.

Oikeudellinen arvio lainvastainen

Edellä mainittua vaatimusta luonnehtii läpeensä oikeudellisen arvion merkillinen siirtäminen pois eurooppalaisen oikeusvaltion ja oikeusjärjestelmän käytännöistä eräänlaisen kirkollisen omavaltaisen ”inkvisition” vanhentuneisiin käytäntöihin, jolloin kirkolliset viranomaiset itseriittoisesti spekuloivat rikosoikeudellisilla vakavilla käsitteillä määrittäen rangaistavaa toimea ilman asianmukaista toimivaltuutta tai kelvollisuutta rikolliseksi toiminnaksi määrittämänsä asian tutkimiseksi, kun taas samanaikaisesti valtiolliset viralliset lainkäyttöviranomaiset ja oikeuslaitos (poliisi, syyttäjä, oikeuslaitos) eivät ole sanallakaan puuttuneet moittien asiaa koskeviin seikkoihin.

Kukaan kantelijoista ei ole jostakin merkillisestä syystä ollut suoraan yhteydessä
minuun (Juha Molari) mahdollisten ongelmien poistamiseksi tai epäselvyyksien selventämiseksi, vaan he ovat lähestyneet tuomiokapitulia vaatien pappisvirasta erottamista ja ovat mainostaneet vaatimuksiaan julkisesti mm. Internetissä. Jo tämä menettely antaa vihjeen kantelijoiden menettelyn epärehellisyydestä.

Kun lisäksi otetaan huomioon myös se, että minusta (Juha Molari) tehdyt kantelut liittyivät tapahtumasarjaan, jonka kantelijat ja heidän viiteryhmänsä ovat itse aloittaneet julkisilla kirjoituksillaan ja vaatimuksillaan jopa kansalaisyhteiskunnan nimissä ”Kremlin rahoittamien” antifasistien (mukaan lukien nimeltä mainiten Juha Molari) vaientamiseksi, on vaikeasti perusteltavissa julkisuudessa kahden tunnetun osapuolen välisen keskustelun jälkeen, että tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaatisi vain toisen osapuolen rankaisua, kuten kurinpitoasiamies vaatii pappia vastaan.

Espoon tuomiokapitulin jäsenten sekä sen tutkinta-asiamiehen ja kurinpitoasiamiehen vilpillisyys asian käsittelyssä ja kuvailussa ilmentävät erittäin moitittavaa sopimatonta käytöstä tarkastelipa menettelyä yhtä hyvin yleisinhimillisesti kuin erityisesti kirkollisen vastuunkäytön ja vallankäytön näkökulmasta.

 Jo läpi prosessin on käynyt ilmi, että tuomiokapituli on tehnyt tutkintaa ainoastaan pyrkimyksenä löytää perusteet papin tuomitsemiseksi, minkä tähden tutkinta ja tuomio ovat kovasti vääristyneet kantelijoiden tyydyttämiseksi: kantelijoiden kanssa tuomiokapituli on käynyt runsastakin vuoropuhelua, kun taas papilta on pyydetty ainoastaan kirjallinen vastaus muutaman päivän määräajassa. Tällöin on jäänyt myös tarkoitushakuisesti sivuun, että mainittu pappi on itse joutunut kantelijoiden ja heidän viiteryhmiensä moni-ilmeisen hyökkäyksen kohteeksi, mutta tuomiokapituli on liittoutunut hyökkääjiin.

Tässä punninnassa sananvapauden ja kunnianloukkauksen sekä pappisviralle sopimattoman käytöksen välillä on otettava huomioon muun muassa se, kuinka keskeisesti julkaistut ”perättömät tiedot” kulloinkin koskettavat asianomaisen henkilön perusoikeuden ydinaluetta ja kuinka välttämättömänä sananvapauteen puuttumista on tästä syystä pidettävä.

Nyt tuomiokapituli ja kurinpitoasiamies eivät ole osoittaneet mitään esittämääni tietoa perättömäksi.

Ari Liikasen mukaan Ropposen, Mallisen ja Storsjön liittyminen separatistiseen vihamieliseen toimintaan Venäjää vastaan pitäisi kuitenkin säilyttää kaksinaismoralistisena salaisuutena eikä asiaa saisi julkisesti käsitellä. Ropponen ja Storsjö ovat kuitenkin itsekin julkisesti kertoneet konflikteistaan Venäjän lainvalvontaviranomaisten kanssa.

 Mallinen on itse kirjoittanut teksteissä, joita olen kurinpitoasiamiehen moittimissa blogikirjoituksissa siteerannut, useita moitteita Venäjän lainvalvontaviranomaisia vastaan. Äskettäin Mallinen on ollut aktivisti Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton romuttamisessa sekaantumalla Valko-Venäjän presidentin vaaleihin.

Kurinpitoasiamies ei mitenkään kiistä väitteitteni paikkansapitävyyttä, vaan ainoastaan hän tahtoisi suojella, että Finrosforumin herrojen toimia ei käsitellä julkisesti. Tällaiseen sensuurivaatimukseen kurinpitoasiamiehellä ei ole luonnollisesti laillista oikeutta eikä myöskään vaatimuksen toteuttamiseksi toimintakykyä.

Kurinpitoasiamies on liittynyt erittäin spekulatiivisesti rakentamaansa uhka-arvioon, vaikka syyttäjä tai tuomioistuin ei ole todennut mitään vastaavaa uhkaa ketään kantelijaa vastaan.

Yhdenvertaisuuden nimissä sopisi myös kysyä, enkö itse olisi joutunut laittoman uhkauksen uhriksi huomattavasti suuremmassa määrin Kavkaz Centerin tähden, kun sivustoa toimittavat mm. pietarilaiset uusnatsit ovat kirjoittaneet minusta myös omille suljetuille VKontakte-sivustoilleen ja samat henkilöt ovat toisaalla räjäytelleet junia sekä puukottaneet lapsia?

Doku Umarovin ja muiden nimissä olen saanut Kavkaz Centerin kirjoittelun jälkeen tappouhkauksia, jotka eivät ole spekulatiivisia, vaan niissä sanotaan suoraan, että ”pää katkaistaan pois”. Juuri Mallinen ja Storsjö ovat vaatineet Kavkaz Centerin toimintaoikeutta sananvapauden nimissä.

Uhka-arviota varten kurinpitoasiamies ei esitä mitään perustelua, vaan tyytyy ”uhkan” ilmaukseen pelkästään sillä perusteella, että julkisen keskustelun toinen osapuoli kokee olonsa kiusaantuneeksi. Tällainen tulkinta ei ole ainoastaan varsin ainutlaatuinen tapaus suomalaisessa laintulkinnassa toistaiseksi uhkan tuntomerkkinä, vaan kyse on myös ilmeisen vilpillisestä pyrkimyksestä rakentaa poliittinen sensuuri perustuslain vastaisesti väärentämällä tunnettuja oikeuskäsitteitä ja –hyveitä.

Kurinpitoasiamies esittää rangaistusvaatimuspaperin sivulla 3, että ”Molari kerää ei-julkaistavaa aineistoa Mallisen taustoista”. Kurinpitoasiamies toistaa tässä yhteydessä poliittisen sensuurin vaatimuksen halveksien perustuslain vastaisesti tunnettuja oikeuskäsitteitä ja –hyveitä. Myös mahdollisen kirjan yhteydessä olen luonnollisesti tarkkaavainen julkisenkin tiedon julkaisemisessa, koska julkisuudessa olevat tiedot eivät ole aina luotettavia. Niin syntyy ilmeisemmin kohtuullisesti myös ei-julkaistavaa aineistoa yhtä hyvin Jukka Mallisen taustoista kuin myös kurinpitoasiamies Ari Liikasen vapaamuuraritaustoista ja tuomiokapitulin sidonnaisuuksista erilaisiin vihamielisiin tahoihin.

Nämä kaikki seikat ovat kurinpitoasiamiehen rangaistusvaatimuksen jälkeenkin yhä edelleen journalistisen tutkimustyöni kohteena tulevaisuudessa ilmestyvää kirjallista tuotosta varten.

Miten moitetta tai rangaistavaa tekoa voi konstruoida julkaisemattomasta teoksesta, jonka sisällöstä ei kirjoittajakaan vielä tiedä? Kyse on näin ollen alun perinkin hysteerisestä tarpeesta rakentaa sensuuri, johon kirkollinen epäasiallinen lainkäyttö on tarjonnut näennäistä tukea.

Johtopäätös

Käytökseni on ollut täysin Jumalan antaman kutsun ja Suomen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä muun lain ja yleisesti esimerkilliseksi katsotun käytöksen mukaista toimintaa pappisvirassa.

Espoon tuomiokapitulin, tutkinta-asiamiehen ja kurinpitoasiamiehen toiminta ei ole ollut sen enempää yleisinhimillisesti kuin kirkollisesti tarkasteltuna sopivaa.

 Tuomiokapituli on rakentanut rangaistusvaatimusta vilpillisesti ja aktiivisesti liittoutunut jopa julkiateistien epärehelliseen hyökkäykseen tunnustuksellista, yhteiskunnallisesti vastuullista pappia vastaan.

Lisäksi tuomiokapitulin pappisedustajat ja piispa ovat vaienneet täysin ilmeisenä näkyvästä separatistisesta ja terroristisesta vihapropagandasta, jota harjoitetaan ja tuetaan Suomesta käsin. Tämän tähden tuomiokapituli on menettänyt uskottavuutensa.

Juha Molari
- - - - - - -
torstai 2. kesäkuuta 2011

USA tahtoisi puhua Venäjän homoista, jotta USA:n sodista ei puhuttaisi

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on ilmoittanut useamman kerran lyhyen ajan kuluessa huolestuneisuutensa Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Tämä on ollut hyvin poikkeaa aktiivisuutta tämän viikon aikana.

Tuskin on uskottavissa, että amerikkalaiset ovat uskonnollisena kansana erityisen innostuneita perversistä elämäntavasta, ”sodomiasta”, joten innostukseen täytyy olla tietty poliittinen tarkoitusperä.

Näyttäisi siltä, että Yhdysvalloissa halutaan kääntää huomio pois vakavista ihmisoikeusongelmista ja sananvapauden raiskauksista, joita Yhdysvallat sotaa käyvänä maana harjoittaa liittolaistensa kanssa.

Human Rights First, and then the guns from Lockheed Martin

Amerikkalaisessa julkisvallan rahoittamassa ihmisoikeusaktivismissa ja toimittajien työskentelyssä on hyvin paha moraalinen ristiriita.

Äskettäin tuli ilmi, miten erityisesti newyorkilaisen Human Rights Firstin syrjinnän vastaisen ohjelman johtaja Paul Legendre protestoi voimakkaasti Moskovaa vastaan, joka oli kieltänyt homoparaatin.

Human Rights First on tunnettu Venäjä-vihamielisyydestään. George Soros ja hänen instrumenttinsa Open Society Institute sekä maailman suurin aseteollisuuden konserni Lockheed Martin rahoittavat perustamaansa järjestöä Human Rights First.

Tämän järjestön edustaja oli jopa 5. kesäkuuta 2007 tapaamassa Doku Umarovin varatiedotusministeriä, Kavkaz Centerin edustajia ja ääriryhmänä kielletyn Venäjä-Tshetshenia -seuran («Общество российско-чеченской дружбы», Venäjä-Tšetšenia ystävyysseura) edustajaa, kun nämä tapasivat Martti Ahtisaarta Etelärannassa.

Human Rights First on ollut kiinteästi mukana amerikkalaisessa informaatiosodassa ja teknillisen tuen rakentamisessa arabimaiden levottomuuksien ja Libyan operaatioiden tarpeita varten.

Human Rights First on kiinteästi kietoutunut informaatiosotaan. Michael Posner toimi Human Rights Firstin presidenttinä ennen siirtymistään Yhdysvaltojen ulkoministeriön ihmisoikeusvaliokunnan johtoon. Nyt Human Rights First ilmoitti, että se vie asian korkeammalle tasolle, kun määritellään Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteita.

Niin kävi, että Amerikan Yhdysvaltojen ulkoministeriön tiedottaja Mark Toner ilmoitti 30. toukokuuta lausunnossaan, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö ”on huolestuneena pannut merkille, että homojen ja lesbojen oikeuksien rauhanomaiset venäläiset puolustajat ja heidän kansainväliset kannattajat joutuivat voimakkaan häirinnän kohteeksi, kun vastamielenosoittajat hyökkäsivät ja Venäjän turvallisuusjoukot pistivät ihmisiä säilöön molemmista ryhmistä”.

31.5.2011 Yhdysvaltojen ihmisoikeusvaliokunnan johtaja Michael Posher antoi laajemman lausunnon. Hän sekoitti tuomioonsa homomarssin kokeman häiriön tähden myös Anna Polikovskajan, Natalia Estemirovan, Mihail Hodorkovskin ym. Häneltä jäi havaitsematta, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei löytänyt mitään poliittista häiriötekijää, kun Hodorkovski sai ansaitsemansa tuomion rikoksista.

Human Rights Firstin entinen presidentti ilmoitti nyt Yhdysvaltain hallinnon edustajana huolestuneisuutensa Venäjää vastaan. Tämän huolen hän liitti arvioihin, joita Yhdysvallat aikovat tehdä Venäjän tulevien vaalien suhteen. Posher ilmoitti tukensa Venäjän ”ihmisoikeusaktivisteille”, mutta hän ei ilmoittanut avoimesti tässä yhteydessä, kuuluuko Doku Umarov, Movladi Udugov, Mikael Storsjö ja Kavkaz Center yhä näiden ihmisoikeusaktivistien joukkoon. Joka tapauksessa hän ilmoitti tekevänsä parhaansa, jotta nämä ihmisoikeusaktivistit saisivat Barack Obaman hallinnon, ulkoministeri Hillary Clintonin ja Yhdysvaltain kansan tuen.

RT-toimittaja, Irak-veteraani Adam Kokesh pidätettynä Washingtonissa

Samanaikaisesti Yhdysvalloissa loukataan hyvin vakavasti toimittajien vapauksia. Vasta äskettäin toukokuun lopussa Russia Today –televisioyhtiön toimittaja Adam Charles Kokesh joutui pidätetyksi Washingtonissa Jefferson Memorialin lähdellä, kun hän oli tanssivien ihmisten seurassa.

Nämä ihmiset puolustivat muutoksia Yhdysvaltojen perustuslakiin, jotta valtiossa taattaisiin paremmin sananvapaus ja kokoontumisvapaus.

Poliisi pisti toimittajan ja tanssivat ihmiset maahan, rautoihin ja heitti myös toimittajan vankilaan yöksi. Adam Kokesh on työskennellyt Russia Today –televisiokanavalla helmikuusta 2011 alkaen.

Amerikkalaisessa mediassa on kritisoitu Kokeshin näkyvyyttä RT-kanavalla. Esimerkiksi amerikkalaisen oikeistopropagandan puolestapuhujana Right Side News ja Cliff Kincaid (johtaja organisaatiossa AIM Center for Investigative Journalism) virittävät salaliittomielialan 1. kesäkuuta 2011 jutussaan sitä, kuka on Adam Kokeshin ja Russia Today –televisiokanavan takana.

 Kincaidin kirjoittamassa uutisessa suoraan loukkaavasti leimataan sodanvastainen työskentely ulkomaisten tiedustelupalvelujen toiminnaksi: ”- - -reveals some interesting and disturbing corporate and foreign intelligence connections.” Jutussa viitataan jopa siihen, miten jo kylmän sodan aikana Neuvostoliiton tiedustelupalvelulla KGB:lla oli tapana käyttää länsimaisia uutistoimistoja ja uutisointia Amerikkaa vastaan.

Amerikassa turvapaikan vuonna 2006 saanut Konstantin Georgiyevich Preobrazhenskiy on ansainnut tunnettavuutta seikkailukirjoilla KGB:n toiminnasta: nyt tämän herran näkemyksen mukaan Venäjän televisio olisi ikään kuin vanha Neuvostoliiton TV.

Noissa salaliittoteorioissa jää havaitsematta se reaalielämässä koettu silmien avautuminen ja sotatrauma, joka teki Adam Kokeshin rauhanaktivistiksi.

 Yhdysvalloissa ei ole toimittajan vapautta rauhanaktivismin puolesta, minkä tähden siellä tahdotaan keskustella pikemmin Venäjän mahdollisista homoista ja lesboista.


Adam Kokesh on Kaliforniassa 1. helmikuuta 1982 syntynyt mies, joka toimi vuosina 1999-2007 Yhdysvaltain merijalkaväessä. Sotilasarvoltaan hän oli Irakin sodassa kersantti. Irakin sodan veteraanista tuli Yhdysvaltain sotatoimien vastustaja Irakissa.

 Irakista palattuaan Kokesh jatkoi opintojaan ja suoritti psykologian kandidaatin tutkinnon Claremont McKenna Collegessa. Hän on kirjoilla jatko-opintoja varten George Washingtonin yliopistossa. Helmikuusta 2007 alkaen hän on osallistunut aktiivisesti Iraq Veterans Against the War (IVAW) –toimintaan. Hän tuli Irak-veteraanina tunnetuksi, kun CNN haastatteli häntä ja Los Angeles Times julkaisi hänen valokuvansa.

 Kokesh joutui jo pidätetyksi senaatin toimistorakennuksen luona 26. huhtikuuta 2007. 4. syyskuuta 2008 Kokesh keskeytti senaattori John McCain puheen republikaanien kansalliskokouksessa ja hänet pidätettiin.

Amerikkalainen Committee to Protect Journalists vaikenee RT-toimittajan Keylin Fortin kohtalosta 20.10.2010 Fort Benningissä.

Kokesh on tuore tapaus, mutta ei suinkaan ainoa. Myös marraskuun 20. päivä 2010 Russia Today TV-yhtiön toimittajat joutuivat USA:ssa pidätetyksi, koska toimittajat seurasivat mielenosoitusta Fort Benning tukikohdan lähellä. Toimittajat viettivät 32 tuntia vangittuina.

Poliisin otteet olivat hyvin väkivaltaiset. Toimittaja Keylin Ford pistettiin jopa käsirautoihin. Kädet menivät haavoille, mutta toimittaja Keylin Ford ei saanut mitään hoitoa. Hänen henkilökohtaisia tavaroitaan takavarikoitiin. Vaatteet pengottiin. Toimittajan piti pukea vankilan kylpytakit. Heidät leimattiin toimilla rikollisiksi.

Toimittajat pääsivät vapaaksi takuita vastaan. Myöhemmin tuomioistuin totesi toimittajat täysin syyttömiksi.

Toimittajat olivat noudattaneet kaikkia poliisin kehotuksia, mutta kyse oli viranomaisten voimakeinojen avulla uhkaavan vallan osoittamisesta ilmaisuvapautta vastaan.

Toimittaja itsekin ilmoitti jo ennen pidätystä, että hän on median edustaja. Erikoista näissä sananvapauden rikkomuksissa toimittajia vastaan on se, että Yhdysvaltain Committee to Protect Journalists ei vuosittaisessa raportissaan vuodelta 2010 lainkaan tilastoi RT-toimittajien kokemaa väkivaltaa Yhdysvalloissa, vaikka tämä pidätys ei ole edes ainoa tapaus.

Venäläisvihamielisen liittouman hyökkäys Ekaterina Zatuliverin avulla Mike Hancockia vastaan

Ekaterina Zatuliveterin (Катя Затуливетер) tapaus on järkyttävä ilmaus länsivaltioissa viritettävää venäläisvastaista vainoharhaisuutta. Myös Zatuliveter toimii RT-toimittajana.


Right Side News ja Cliff Kincaid leimasivat 1. kesäkuuta 2011 epäilemättömästi, että nuori neitonen Ekaterina Zatuliveter olisi venäläinen vakooja. Hänestä annetettiin karkotusmääräys Iso-Britanniasta, mutta hän valitti karkotuksesta. 25-vuotiasta nuorta naista on moitittu Venäjän ulkomaantiedustelun työntekijäksi, jonka avulla SVR olisi kerännyt tietoja Britannian sotilastukikohdista ympäri maailmaa.

Viranomaiset luonnehtivat Katja ”nukkuvaksi vakoojaksi”, joka oli mahdollinen uhka. Tuota roolia vahvisti Katjan halu kävellä hyvin lyhyissä minihameissa ja korkeissa koroissa sekä aterioida yhdessä Mike Hancockin kanssa.

Varmasti Katja oli viehättävä ja älykäs. Nämä kiistattomat tuntotekijät - viehättävä, venäläinen, nainen, lyhyt hame ja korkeat kannat - tekevät suuren joukon venäläisiä matkalaisia ja maahanmuuttajia epäilyttäviksi nukkuviksi vakoojiksi.

RT on arvostellut länttä kaksinaismoraalista. Ekaterina (”Katja”) avusti brittiläistä kansanedustajaa Mike Hancock. Daily Mail ja monet brittiläiset lehdet alkoivat kirjoittaa edustajan naisseikkailuista venäläisen blondin kanssa, joka olikin vakooja.

 Katja pidätettiin joulukuun alussa 2010, mutta hänet vapautettiin sittemmin takuita vastaan. Katja ei saanut mitään syytöstä vakoilusta. Hän oli työskennellyt useita vuosia eri tehtävissä yhteistyössä liberaalidemokraattisen puolueen Mike Hancockin kanssa.

Julkisuudessa esitettiin väitteitä, joiden mukaan Britannian turvallisuuspalvelu oli aloittanut pidätyksen, koska Katja ei olisi ”edistänyt kansallista turvallisuutta”. Hancock työskentelee puolustusvaliokunnassa.

Edward Lucas kirjoitti kommentin tapauksesta Daily Mail –lehteen So why did the Kremlin target this muddled little man?, että unkarilainen Mátyás Eörsi olisi tehnyt jo aiemmin tärkeitä paljastuksia, joita nyt Edward Lucas ystävällisesti kertoo länsimaisille lukijoilleen. Eörsi on unkarilaispolitiikko. Hän on toiminut PACE:n johdossa, George Soroksen Freedom Housen palkkalaisena. Mies tuli tunnetuksi myös Euroopan Neuvoston ”balkanisoimisraportin” (2.10.2006) laatijana.

Lucas ja Eörsi syyttävät nyt erityisesti siitä, että Hancock on ollut ”hyödyllinen idiootti”, joka on ollut kaikissa kansainvälisissä keskusteluissa Euroopan Neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa ”kaikkein venäjämielisin kaikkien länsieurooppalaisten edustajien joukosta”. ”Hänen puheitaan ei tarvitse lukea, koska keskusteluissa Putinin tiedusvälineiden vapaudesta tai Georgian sodasta, Michael on aina puolustanut Venäjää. Strasbourgin eräässä ryhmässä olimme kaikki järkyttyneitä hänen asemaansa. Hänen mukaansa Venäjän on todella täydellinen demokratia”.

Täten herää epäily, että pidätyksen ja julkisen skandaalin varsinainen kohde ei ollut nuori venäläistyttö Katja, vaan pikemmin se oli Hancock, joka ei suostunut Euroopan Neuvostossa venäläisvastaiseen rintamaan.

Hancock puolusti avustajaansa ja korosti, ettei Katjalla ollut mitään pääsyä salaiseen aineistoon. Katjan turvallisuus on tarkistettu huolella parin kuukauden ajan.

Katja oli yksinkertaisesti paras henkilö valittuun tehtävään Hancockin avustajaksi. Katja on valmistunut Pietarin valtion yliopistossa, jossa hän opiskeli kansainvälisiä suhteita, mutta hän suoritti myös maisterin tutkinnon Isossa-Britanniassa Bradfordin yliopistossa. Tytön isä on liikemies Andrei Zatuliveter, joka tarjosi tyttärelleen opiskelumahdollisuuden Englannissa.- - - - - - -