Statcounter

maanantai 30. marraskuuta 2009

Juha Molari ja Abdullah Tammi tiedotustilaisuudessa 30.11.2009

Juha Molari ja Abdullah Tammi tiedotustilaisuudessa 30.11.2009. Katso Abdullah Tammen haastattelu tiedotustilaisuuden kokemuksista, haastattelu tehty 1.12.2009 Keravalla: http://www.youtube.com/watch?v=FuPn7OPYXlY

Iltalehti 1.12.2009 kertoi asiasta:
Katso lyhyt video tilaisuudesta:
http://www.youtube.com/watch?v=NC3bIOoU3cc
Lue myös silminnäkijän raportti tiedotustilaisuudesta.

Helsinkiläinen IT-työläinen, kristillisdemokraatti Santeri Kyrohonka havaitsi Abdullah Tammen puheenvuoron ja kirjoitti arvostavasti asian vakavuudesta.


Halusimme korostaa sekä toimittajien että uskonnollisten vaikuttajien ja vanhempien vastuuta, jotta emme tukisi millään tavoin radikalisoitumista olipa terrorismi minkä tahansa merkkistä. Islam ei hyväksy terrorismia, vaan terroristit tahraavat islamin. Venäjällä asuu enemmän muslimeja kuin koko Suomessa on väkeä. Muslimit ja ortodoksit ovat voineet elää sovinnossa vuosisadat.

Valitettavasti äärimmäishenkisyyteen sortuneet henkilöt, hyvin pitkälle Venäjän rajojen ulkopuolelta tulleet, ovat alkaneet luoda vastakkainasettelua. Valitettavasti myöskään uutisointi ei ole aina Suomessa kovin tarkkaa tapahtumista.

Kristinusko ei hyväksy terrorismia, vaikka sellaistakin on esiintynyt.

Valitettavasti radikalisoituneet nuoret saattavat löytää harhaisen kuvan oikeudesta taistella terroristina, minkä lisäksi he omaksuvat Suomessa liian helposti Venäjä-vihamielisyyden. Yksityiskohtaisia tietojakin on kasvavista radikaaleista soluista sekä huonoon käyttöö menevistä rahavirroista. Esivalta ja turvallisuuspalvelut eivät ole tässä yhteydessä uhka, vaan kaksi suurinta uhkaa näyttävät valitettavasti olevan yhtäällä ideologinen "puhdasoppisuutta" korostava fanatismi, jolloin muut ovat vähempi arvoisia, ja toisaalla suomalainen Venäjä-viha, joka näkyy viattomien ihmisuhrien ihmisarvon inflaationa mainittujen henkilöiden puheessa. Tällöin levitetään terroriteoista pahatapaisia syytöksiä Venäjän hallintoa vastaan, jopa terroristeja romantisoidaan ikään kuin vapaustaistelijoiksi, mutta ei juurikaan perehdytä oikeudenkäyntiaineistoon ja keskustella todistusaineiston kanssa.

Olikin havaittavissa tiedotustilaisuudessa, että pari naista olisivat tahtoneet mahdollisesti määritellä terroristit sen sijaan vapaustaistelijoiksi. Abdullah Tammi ja minä emme voineet hyväksyä viattomien ihmisten tappamista: se ei ole vapaustaistelua, vaan julmaa terrorismia. Korostin myös näiden terroristien kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteyksiä Al-Qaidaan ja Osama bin Ladeniin niin kuin alaa koskevat akateemiset amerikkalaiset ja venäläiset tutkimukset ovat tuoneet ilmi sekä mukaan ottamani oikeudenkäyntipöytäkirja kertoi yksiselitteisesti. Valitettavasti kovin monet terroristit ovat saaneet piileskellä Georgian (Gruusian) alueella.

Terrorismista puhuminen ei ole islam-fobiaa tai maahanmuuttaja-fobiaa, vaan oikea näkemyksen tuomista esille ja kansalaisvastuullisuutta, jotta pahaa ei tapahtuisi meidän ja muiden keskuudessa.


Ps. olen ensi viikon itsenäisyyspäivästä alkaen Pietarissa enkä juurikaan internetin ääressä. Olen Pietarissa lähinnä perheasioissa. Lisäksi yritän löytää oikeudenkäyntipöytäkirjoja lukuisista terroristioikeudenkäynneistä. Olen ollut yhteydessä viranomaisiin, mutta en ole saanut vielä vastausta asiasta.

Olisi tärkeä syventää asiaa koskevaa suomalaista kirjoittelua konkreettisiin asioihin, kun tähän saakka terroristeja on kuvailtu liian usein suomalaisessa keskustelussa romanttisesti vapaustaistelijoina ja ihmisten kärsimykset kuolleiden läheisten tähden ovat jääneet ilman myötätuntoa keskuudessamme.

torstai 26. marraskuuta 2009

Syyttäjä teki lopun turhalle tutkimuspyynnölleSyyttäjä teki lopun turhalle tutkimuspyynnölle, jonka oli huhtikuussa 2009 jättänyt eräs asianajaja (Pro-Karelia aktivisti) luterilaisen seurakunnan kirkkoherraa Juha Molaria vastaan.

 Tämä oli jo toinen tappio aivan lyhyeen aikaan, jonka ProKarelia kärsi oikeuslaitoksessa: edellinen oli suurempi kansainvälispoliittisesti, kun valtaushanke NordStream-kaasuputken häiritsemiseksi ei onnistunut.

Asianajaja kirjoitti vääriä tietoja, joissa väitti Juha Molarin pukeutuneen papin vaatteisiin ja ilmaisseen sopimattomia asianajajaa vastaan.

Tämä asianajaja itse oli tuolla kerta menossa katsomaan elokuvaa "The Soviet Story" ja keskustelemaan hyvitys- ja korvausvaatimuksista Karjalan palauttamiseksi Suomelle.

Samaan aikaan hän lähetti samat väärät syytökset myös Espoon tuomiokapitulille. "Pro-Karelian" päätoimittaja Veikko Saksi välitti välittömästi tiedon alkaneesta tutkimuksesta Internetissä Pro-Karelian kotisivuilla (26.04.2009). Kirkko oli aktiivinen ja lähetti verkkosivuilleen heti seuraavana päivänä (27.04.2009) tiedon, että kirkkoherra Juha Molari on joutunut tutkintaan ”sopimattoman käytöksen johdosta” ikään kuin Molarin käytös olisi ollut todella sellainen kuin ProKarelian aktivistit esittivät väitteissään.

 Monet suomalaiset reagoivat nopeasti ja kirjoittivat anonyymeinä jopa toistasataa loukkauskirjoitusta internettiin kirkkoherraa vastaan, kutsuen häntä jo ”entiseksi kirkkoherraksi”! Lopulta Molari julkaisi em. kantelut lyhentämättömänä blogissaan elokuussa 2009.

Todellisuudessa poliisi ei koskaan aloittanut rikostutkintaa eikä edes keskustellut tapahtumien kulusta kirkkoherran kanssa, vaan Tampereen poliisista tutkinnanjohtaja Ossi Kaario ilmoitti 7.9.2009 syyttäjälle, että he eivät näe syytä aloittaa esitutkintaa. Pirkanmaan syyttäjävirastosta kihlakunnansyyttäjä Heidi Ukskoski määräsi 20.11.2009, että esitutkintaa ei edes toimiteta. Tänään 26.11.2009 sain syyttäjän päätöksen kirjeitse.

Ikävä kyllä, kirkko ei ole vielä vastannut yhtä selvästi "EI" Pro-Karjalan vaatimuksille.

Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, 
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

Прокурор закончил бесколезное дознаниеПрокурор закончил бесколезное дознание по делу, которое в Апреле 2009 возбудил один (юрист) из активистов ”Про-Карелии” против настоятеля лютеранской церкви Юха Молари.
Юрист написал ложные факты отом, что Юха Молари был одет в одежду священника и, якобы, плохо выражался в адрес этого юриста. Данный юрист сам в это время направлялся на просмотр фильма ”The Soviet Story” и дискуссию о требованиях реваншистов о возврате Карелии Финляндии. В тот же момент те же самые ложные обвинения он отправил в духовный суд в Эспоо. Лидер ”Про- Карелии” Веикко Сакси поместил информацию о заведённом на настоятеля деле в интернете (26.04.2009). Церковь также приняла в этом активное участие – разместила на своих сайтах (27.04.2009), что против настоятеля Юхи Молари заведено дело из-за его ”неприличного поведения”, не удосужившись даже проверить факты, а приняв слова активиста ”Про-Карелии” на веру. Многие Финские пользователи интернета сразу отреагировали на это и анонимно написали более сотни оскорблений в адрес настоятеля, называя его уже ”бывшим настоятелем”! Наконец Молари опубликовал эти жалобы без сокращений в блоге в Августе 2009 года.

На самом деле полиция никогда не заводила дела и не допрашивала настоятеля. Старший следователь полиции Тампере Осси Каарио 07.09.2009 года известил прокурора о том, что они не будут заводить дела. Прокурор Хеиди Укскоски приняла решение 20.11.2009, что они не будут производить дознания по вопросам, которые возбудила ”Про-Карелия”. Сегодня 26.11.2009 священник получил решение прокурора в письме.

К сожалению, церковь до сих пор не ответила ”НЕТ” требованиям ”Про-Карели”.

tiistai 10. marraskuuta 2009

Тайние замыслы духвнаго капитула

Юридический уполномоченный Парламента Финляндии изучает виновновны ли духовный капитул и их судебный юрист в дискриминации, т.к. они завели дело на лютеранского настоятеля и рассматривают пригоден ли он продолжать свою работу священника, потому что они считают, что его отношение к России слишком положительно и не критично.

Духовный капитул Эспоо дал свой безвкусный ответ юридическому уполномоченному и объявил свой ответ секретным. В этом ответе нечестно и неправильно интерпритируют события.

Настоятель Юха Молари получил это информацию сегодня.

Suomen eduskunnan oikeusasiamies tutkii Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin menettelyä (asia 2009-00393), onko tuomiokapituli ja tutkinta-asiamies syyllistyneet lain vastaiseen diskriminaatioon, kun se käsittelee kirkkoherra Juha Molarin sopivuutta sillä perusteella, onko hänen suhteensä Venäjään “liian läheinen” ja “liian kritiikitön”. Kirkkoherraa syytetään Venäjän ihannoinnista, niin kuin Turun Sanomat osuvasti kirjoitti 26.9.2009.

Espoon Tuomiokapituli antoi tympeän vastauksensa oikeusasiamiehelle 27.10.2009 ja tahtoo julistaa oman vastauksensa salaiseksi. Vastaus on merkillisen epärehellinen ja vääristelevä. Salaisuutta on luonnollista vaatia, jos oma toiminta on epärehellistä ja vääristelevää.

Salaiseksi julistaminen paljastaa paljon tuomiokapitulin toimenpiteistä, jotka eivät kestä läpinäkyvyyttä. Tuomiokapituli vetoaa Suomen lakiin (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24; 21.5.1999/621), jonka mukaan viranomainen voisi julistaa salaiseksi, jos keskeneräisen asian tietojen julkisuus aiheuttaa ongelmia asianosaiselle (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621). Tuomiokapituli kääntää siis lain ylösalaisin ja vaatii salaisuutta, vaikka se suojelee omaa epärehellisyyttään. Toinen syy salaisuudelle voisi olla lain mukaan, että julkisuus vaikeuttaa asian selvittämistä. Tuomiokapituli ei kerro millään tavalla, miten asian selvittäminen helpottuisi salaisen vastauksen avulla. Tuomiokapituli haluaa siis jyrkästi poiketa mainitun lain ensimmäisestä periaatteesta, julkisuusperiaatteesta.

Kirkkoherra Juha Molari sai tänään tämän tuomiokapitulin laatiman vastauksen.

keskiviikko 4. marraskuuta 2009

"Ei saa veljeillä liikaa venäläisten kanssa"

Arto Tuominen kirjoittaa varsin tuoreessa Tiedonantaja-lehdessä (nro 40/ 30.10.2009):

"Mitä opimme tästä: Venäläisten kanssa ei passaa veljeillä sen paremmin Ruotsissa kuin Suomessakaan, missä Pohjan kirkkoherraa Juha Molaria kammetaan ulos virastaan liiallisen Venäjän-matkailun vuoksi".

Tätä oppia sopii miettiä tarkemmin. Mitä opetus kertoo meistä ihmisinä, ennakkoluuloistamme, alistamisen halustamme?

maanantai 2. marraskuuta 2009

Я не ищу политического убежища

Я не ищу политического убежища в России (см.: сенсация). Я знаю, какие права у меня есть в Финляндии.

Мой интерес – разговаривать с образованными русскими людьми, чтобы расширить своё создание, т.к. в Финляндии все думают о России однобоко, у людей ограниченное мировоззрение.

Мне нравится моя семейная жизнь в Финляндии, у меня уважаемое рабочее место, и хорошая зарплата (лучше, чем у моей жены). Я не спешу бросать свою профессию и уезжать из Финляндии.

У меня такой характер – я всегда готов к новым ситуациям, встрече с новыми людьми и новым занятиям (также в России).