Statcounter

lauantai 27. heinäkuuta 2013

Akatemian tiedotuslehti kertoo vierailustani tiedeyhteisössä

Akatemian tiedotuslehti kertoo 7. toukokuuta 2013 etusivun alalaidassa pitkässä jutussaan, että olen monien arvovaltaisten professoreiden rinnalla osallistunut Valtio ja bisnes -hankkeen mukaiseen tiedekonferenssiin äskettäin venäläisessä akatemiassa, joka toimii Venäjän presidentin administraation alaisuudessa. Valtava akatemia valmistaa ja pätevöittää Venäjän hallintoa varten työntekijöitä. Akatemia on tiiviissä yhteistyössä valtiollisten yliopistojen kanssa, joiden professorit olivat nytkin keskeinen osa konferenssin luennoitsijoista. http://www.sziu.ru/media/uploads/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-19.pdf


Olen kertonut tästä pikavierailustani jo aiemmin blogissani, olen tuntenut luennon mahdollisuudesta suurta mielihyvää, mutta venäläisen median ja internetin uutista konferenssista en ole löytänyt aiemmin kuin vasta nyt.

Minulle tällaiset hankkeet ja konferenssit kertovat, että Venäjällä kokonaisuudessaan - hallinto ja akateemiset piirit mukaan lukien - tiedostetaan hyvin voimakkaasti Venäjän kasvun haasteet ja esteet, ongelmien poistamiseksi tehdään paljon työtä, menestyksen eteen tehdään paljon työtä yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. Venäjä ei ole vajonnut pysähtyneisyyden tilaan, jossa vakuutetaan, että mikään ei koskaan saisi muuttua, vaan säilytetään vain nykyiset etuisuudet. Venäjä valmistautuu tulevaisuuteen. Kukaan ei väitä Venäjällä, että Venäjä olisi valmis tulevaisuuden haasteisiin, vaan paljon täytyy tapahtua onnellisia ja hyviä muutoksia.

Eräs muutoksen kohde koskee myös korkeampien opintojen opintouudistusta, joka ei ole ongelmaton siirryttäessä venäläisestä järjestelmästä länsimaiseen maisteritutkintoon. Vertailukelpoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tietysti eräs tunnettu tavoite opintouudistuksessa. Liian vähän on puhuttu opintojen itse tarkoituksesta eli valmistaa osaavia ihmisiä yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä osaaminen ei ole tieteellistä kirjaviisautta, vaan kykyä toimia muuttuvan yhteiskunnan markkinoilla kilpailutilanteessa innovatiivisesti ja pragmaattisesti, tehokkaasti ja menestystä tuottaen. Länsimaisissa maisteriopinnoissa on kuilua yliopistomaailman tieteellisen kirjaviisauden ja liike-elämän välillä poistettu opintojen työelämälähtöisillä näkökulmilla, työharjoittelulla ja yhteistoiminnalla liike-elämän kanssa. Venäjällä on toistaiseksi työelämän ja yliopisto-opintojen yhteensaattaminen vasta ensimmäisten pohdintojen alaisuudessa. Minä olin yksi niistä joka pohdiskeli aihepiirin mahdollisuuksia ja haasteita. Suomessa on mainittu teema erittäin keskeinen liike-elämän bachelor- ja maisteriopintojen osana, mutta Venäjällä asia on vielä lähes tuntematon.


Kerron kaikesta huolimatta tämän osallistumiseni Venäjän valtiolliseen korkeakouluopintojen uudistushankkeen konferenssiin, vaikka olen työtön suomalaismies, jolla on hämmästyttäviä vaikeuksia työllistyä Suomessa edes Venäjän kauppaa käyvien yritysten tehtäviin. Ilkeämielisten ihmisten herjaavat väitteet työkyvyttömyyseläkeläisyydestä tai sellaisen hakemisesta ovat kunniaani loukkaavia rikollisia kirjoituksia, sillä todellisuudessa olen ahkera, osaava, työtä pelkäämätön suomalaismies. Rikolliset kirjoitukset "työkyvyttömyyseläkeläisyydestä" vaurioittavat minun työllistymistä ja kunniaani. Nuo rikolliset kirjoitukset liittyvät keravalaisen rakennusmestarin Matti Vesimäki (os. Jokinen) ja hänen mahdollisen jenginsä monivuotiseen hyökkäykseen minua vastaan, vaikka en en ole koskaan edes tavannut noita likaisia tyyppejä. Olen jättänyt loukkaavasta kirjoittelusta rikosilmoitukset.

Luentomatka tapahtui keskinäisen ystävyyden ja tieteellisen yhteistyön hengessä ilman ansaintaa tai työsuhteen syntymistä.


. . . . . . . .

 Juha Molari Юха Молaри GSM +358 40 684 1172
Työtön Teologian tohtori, BBA
 EMAIL juha.molari-ÄT-mail.ru (-at-= @)
 СМИ и Юха Молaри коллекция, Molari in Russian media): http://juhamolari.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html