Statcounter

sunnuntai 21. joulukuuta 2014

Suomen 20 nettitrollin tiedot esitettävä yksilöidysti ja selvästi julkisuuteen!


Aamulehden mukaan Suomessa toimisi noin kaksikymmentä aktiivista, Venäjän asiaa ajavaa informaatiosodan vaikuttajaa, ”nettitrollia”.[1] Jutun taustakuva on kuitenkin Britannian suurlähetystön (Kiovassa) virallisen twitter-sivuston (UK in Ukraine) jakama kuva ja sanat! Tämä kuva ja nämä sanat ovat sittemmin levinneet tehokkaasti ympäri sosiaalista mediaa ja perinteistä mediaa. Kyseinen kuva on ollut brittien suurlähetystön omaa propagandaa!

Uuden sensaatiojutun mukaan 20 nettitrollia olisivat Venäjän valtiota palvelevia, palkkaa nauttivia Suomessa toimivia henkilöitä, joiden työtehtävänä olisi Venäjän asiaa ajava informaatiosota sosiaalisessa netissä.  Nämä 20 henkilöä eivät sisältäisi Venäjän suurlähetystön virallista tiedottajaa Suomessa tai Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tiedotusta. Nimiä ei ole tuotu julkisuuteen.

Mistä Suomi vaikenee ”trollipaljastuksissaan”?

Uuden ”trollipaljastuksen” kommentaattoriksi on saatu jälleen kerran Venäjä-asiantuntijana esitetty ja esiintyvä Hanna Smith. Aiemmin syksyllä hän oli vasta maisteri, mutta nyt hän on saanut jo hyväksytyksi väitöskirjansa ja voi esiintyä tohtorina.  Erikoisinta näissä median käyttämissä rouva Hanna Smithin väitteissä Venäjän informaatiovaikuttajista on se, että media ei ole lainkaan haastanut rouva Smithiä vastaamaan siihen, miten hän ylipäätään onnistui välttämään terrorismiin liittyvissä opinnoissaan yhteydenpidot ja –otot Birminghamissa Secret Intelligence Service MI6:n kanssa ja brittitiedustelun tukikohtaan Powergenin rakennuksiin West Midlandsissa, viiden minuutin kävelymatkan päässä Solihullin rautatieasemalta.[3][4] Molemmilla oli kuitenkin yhteinen tutkimusintressi ja yhteinen opinahjo. Miksi tätä seikkaperäistä selvitystä ei ole koskaan saatu rouva Smithiltä Suomen medialle, mutta sitä enemmän hän paasaa leimaavia ja halventavia väitteitä Venäjän lukuun propagoivista nettitrolleista Suomessa.

Edellisellä kerralla syyskuussa 2014 rouva Smith oli esillä samankaltaisten väitteittensä kanssa.[2] Tällöin hän tuki Iltalehden pelottelua, jonka mukaan ”Venäjä kerää tietoja kansalaisiltaan”. Tarinoissa kuvattiin venäläiset immigrantit uhkiksi, mikäli nämä venäläiset eivät vaikene Suomessa kohtaamistaan ongelmista. Tuolloinen kirjoittelu oli voimistamassa Suomessa suorastaan valtaisaa ryssävihakirjoittelua, jonka seurauksena vihatuiksi ja uhatuiksi ovat joutuneet sellaiset ihmiset, jotka tahtoisivat ystävällisiä, molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita Suomen ja Venäjän välillä. Miksi Suomen media ei selvitä viranomaisten kanssa sitä, missä määrin tuo ryssävihakirjoittelu on jopa johdettua, koordinoitua toimintaa?

Niin kuin monta kertaa ennen ja jälkeen, Nato-maa Viro näytti 3. kesäkuuta 2014 pahan esimerkin siitä, miten syvälle alistavaksi voi ryssäviha muodostua: siellä Viron tuomioistuin antoi tuomionsa ja perusteli, että Venäjän kieli estäisi yhteiskunnan ”valtavirtaistamista” (joka on synonyymikäsite sanoille derussofikaatio tai ukrainisaatio, «украинизацию»). Suomen media ei ole kuvaillut tätä tapausta lainkaan. Viron tuomioistuimen mukaan venäjän kielen säilyttäminen ei edistäisi venäjänkielisen väestön ”valtavirtaistamista osaksi virolaista yhteiskuntaa”. Tallinnan hallinto-oikeus antoi tämän määräyksen Viron parlamentin edustajan Mihail Stalnuhin valitusta vastaan, kun tämä oli vaatinut Viron suojelupoliisia (KAPO) poistamaan hänen nimensä maininta vuosikirjasta 2011. KAPO katsoo valtionvastaiseksi toiminnaksi Stalnuhin antaman oikeudellisen tuen, jota tämä oli harjoittanut venäläiskoulujen virolaistamista vastaan. .Mihail Anatolevits Stalnuhin kommentoi omalla blogillaan:

En ole yllättynyt, että vaatimustani ei täytetty, mutta olen syvästi hämmästynyt, mitä argumentteja käytetään tässä tutkimuksessa. Vaikka useimmat meistä ajattelevat, että venäjänkielen ongelma on julkisissa kouluissa puhtaasti koulutuksellinen väärinkäsitys, niin tuomioistuin muotoilee seuraavasti päätöksen kohdassa 7.5.: 'Viron turvallisuus riippuu kotouttamispolitiikan menestyksestä. Toimet, joilla pyritään säilyttämään venäjän kieli, eivät edistä venäjänkielisen väestön valtavirtaistamista osaksi Viron yhteiskuntaan, vaan päinvastoin, voivat johtaa vastakkainasetteluun, kansainvälisiin suhteisiin ja stressiin, joihin liittyy turvallisuusuhkia, joita ei Ukrainan ajankohtaisten tapahtumien valossa pidä aliarvioida'”.[5]

Suomen media on vaiennut siitäkin faktasta, että monet suomalaiset upseerit ovat saaneet informaatiosodan koulutuksen Natossa. Maanpuolustuskorkeakoulussa on visioitu uutta kybersodankeskusta varten psykologisten operaatioiden (PSYOPS), henkilötiedustelun (Human Resource Intelligent, HUMINT) ja SOME:ssa käytävän informaatiosodankäynnin johtamista ja ohjaamista.[6] MPKK:n tutkielmat kertovat aihepiiristä, mutta media on täysin vaiennut.


Suomen media ja suomalaisen informaatiosodan tutkijat eivät ole mitenkään julkisuudessa reagoineet tai kommentoineet edes Eduard Snowdenin helmikuussa 2014 paljastamaan dokumenttiiin, Iso-Britannian ja Amerikan NSA:n agenttien Online Covert Action -opaskirjaan (“The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”), joka ohjaa maksettujen amerikkalaisten ja brittien valtiollisten agenttien toimintaa sosiaalisessa mediassa niin että he toimivat trolleina tai ”ikään kuin tavallisina ihmisinä”, jotka eivät olisi hallituksen palkkalistoilla.  Lännen agentteja varten tehdyssä Online Covert Action –harjoitusmateriaalissa käytetään termejä ”ystävystyä”, ”soluttautua”, ”matkia” (mask/mimic), ”häiritä”, ”luoda kognitiivista stressiä”, ”käyttää petosta”, ”pilata liiketoimintasuhteet” ja ”julkaista negatiivisia tietoja soveltuvilla foorumeilla”. Iso-Britannian ja USA:n hallitusten tavoitteena on, että heidän palkatut agentit toimivat tällä ilkeällä tavallaan blogien kirjoittajina, aktivisteina, toimittajina tai sosiaalisten tapahtumien järjestäjinä. He toimivat palkattuina trolleina (”trolls”) foorumeiden keskusteluketjuissa.[6]  

JTRIG-dokumentti “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” osoittaa, miten agentit soluttautuivat Internetiin ja yrittävät korruptoida sitä. NSA ja GCHQ käyttävät veronmaksajien rahoja ja teknologiaa tähän petolliseen tekniikkaan. Tätä varten oli erityinen salainen Disruption – operational Playbook.  Kuvatut Online Covert operaatiot olivat kiinteästi linkitetty HUMINT-henkilötiedusteluun. Menetelmää käytettiin myös ryhmien hajottamiseen ja sisäisten jännitteiden luomiseen ryhmän jäsenten välille. Koulutusmateriaali esittää sivulla 19 työkentäksi ja tekniikoiksi niin perinteisen sähköpostin, web sivustot ja blogit kuin myös uudemmat Linkedin, Facebookin, Twitterin, IRC:n ja Phone Voicen. SMS-tekstiviestit sopivat henkilökohtaiseen vaikuttamiseen paremmin kuin toiset eräät muut menetelmät.[6] Vaikeneminen on niin täydellistä Suomen mediassa ja turvallisuusviranomaisten lausunnoissa tuosta Snowdenin julkistuksesta, että vaikeneminen herättää jopa huomiota: sattuisiko Snowdenin kritiikki jotenkin kohteeseen kipeästi myös Suomessa, onko Suomessa ”viranomaislähteet” luoneet false flag-trolleja todistaakseen ”Venäjä-väitteet” tosiksi petoksensa avulla?

Suomen media ja suomalaisen informaatiosodan tutkijat ovat vaienneet johdonmukaisesti jopa MPKK:n Strategialaitoksen esimiehen (toistaiseksi) Torsti Sirénin viran toimituksesta SOME:ssa; vain pieni asiaa liittyvä kohu saatiin aikaan suhteesta ulkoministeri Erkki Tuomiojaan.[7]

Suomen mediassa ei ole laajaa kansalaiskeskustelua Suomen ja Amerikan viranomaisten välillä solmitun FATCA-sopimuksen toteutuksesta, johon on käytännössä kuulunut kysymyksiä pankkien asiakkaille siitä, mitä nämä ajattelevat Vladimir Putinista, mitä puoluesuhteita heillä on Venäjälle, mitä ajattelevat Suomen politiikasta, onko henkilö palvellut vieraan valtion sotilastehtävissä tai muissa vieraan valtion tehtävissä, onko vaikutusvaltaisia sukulaisia tai kavereita Venäjällä ym.[10]


Nettitrollit edellyttävät viranomaisten vakavia jatkotoimia


Mikäli ”viranomaislähde” on todella vilpitön ja hän on saanut todella tietoon Venäjän valtion hyväksi toimivia nettitrolleja Suomessa, niin tämä edellyttää viranomaisten jatkotoimia. Viranomaislähde syyllistynee virkatehtävien laiminlyöntiin, mikäli hän jää pelkästään passiiviseksi puhujaksi medialle löytämänsä faktan johdosta ja muuten salaa tietonsa viranomaismenettelyä edellyttäviltä vaatimuksilta.

Väitetyt vältetyt verot ovat usein talousrikosoikeudenkäynneissä keskeisessä asemassa. Verorikokset edellyttävät tekijän tahallisuutta. Veropetoksesta säädetään rikoslain 29 luvun 1 pykälässä. Veropetoksesta voidaan tuomita tekijä, Joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai muuten petollisesti aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen, tai sen määräämisen liian alhaiseksi, tai veron aiheettoman palauttamisen.

Nettitrollien toiminta voi myös vieraan valtion hyväksi tapahtuvana ansiotyönä liittyä sosiaalietuuksien väärinkäyttöön, mikäli henkilö nauttii Suomessa työttömälle kuuluvista etuisuuksista, mutta on tosiasiallisesti palkansaaja. Sitä vastoin internetissä käytetyt syytökset ”maanpetturuudesta” eivät tulisi kyseen Suomen lain puitteissa, vaikka nettitrolli palvelisi vieraan vallan intressejä, paitsi ehkä silloin jos kyseessä olisi sotilashenkilön toiminnasta vieraan vallan palveluksessa tai vieraan valtion turvallisuuspalvelun hyväksi (esim. Naton tai CIA:n hyväksi toimiva suomalainen upseeri).

Vaikka nettitrollaamiseen vieraan valtion hyväksi ei liittyisi mitään veroihin tai etuuksiin liittyvää hämäryyttä tai muuta laittomuutta, niin asioiden selvä esittäminen euromääräisinä hyötyinä propagandasta saatuina ansioina olisi erityisen aiheellista kansalaisyhteiskunnan avoimuuden ja lähdekriittisyyden selvittämiseksi. Tämä korostettu ”journalistisen” ja ”ulkopoliittisen” läpinäkyvyyden vaatimus ansioissa koskee yhtä hyvin ”Kremlin ihmisiä” kuin ”Naton” tyyppejä. Se olisi kansalaisyhteiskunnan kehittymisen ja keskustelun kannalta erittäin tervehdyttävää.

Vieraan valtion hyväksi tapahtuva nettitrollaaminen tulisi saattaa paikallisille syyttäjäviranomaisille ja syyttäjäviranomaisten toimesta viipymättä myös VKS:2014:1:n mukaisesti Valtakunnansyyttäjävirastolle, koska kyse on ilmeisemmin yhteiskunnan kannalta merkittävästä rikosasiasta ja yleistä merkitystä ilmentävästä ennakkotapauksesta, vaikka yksittäisenä rikoksena Venäjän valtion lukuun tehtävä työ nettitrollina ei olisi ansiotulojen osalta valtavan suurta. Tällainen nettitrollaaminen olisi yhteiskunnan kannalta merkittävä rikosasia, koska siihen liittyy poliittinen motiivi ja toimintaan liittyy poikkeuksellisia kansainvälisiä tai kansainvälisis-poliittisia piirteitä. Asian voi otaksua myös herättävän laajaa julkista huomiota, kuten on keväästä 2014 alkaen toistuva valtamedian uutisoinnista ollut havaittavissa. Valtakunnansyyttäjä, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Matti Nissinen[8] ja apulaisvaltakunnansyyttäjä varatuomari, laamanni Jorma Kalske[9] puuttunevat virkansa puolestakin ”viranomaislähteen” löytämien 20 henkilön toimintaan. Myös perätön viranomaisväite asian johdosta tulisi saapua valtakunnansyyttäjän virastolle tutkittavaksi, koska kyseessä on tällöin hyvin ilmeisesti perusoikeuksia (esim. poliittista syrjintää) loukkaava viranomaisväite.
[2] Maisteri Hanna Smith ja Iltalehti pimeissä puuhissa russofobian rakentajina http://juhamolari.blogspot.fi/2014/09/maisteri-hanna-smith-ja-iltalehti.html[3] Secret Intelligence Service MI6 https://www.sis.gov.uk/careers.html[6] Torsti Sirénin kapina Jarmo Lindbergin ja Washingtonin suojeluksessa?


[7] MPKK:n Strategialaitoksen esimies Torsti Sirénin viran käyttö SOME:ssa http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/mpkkn-strategialaitoksen-esimies-torsti.html

[8]  Valtakunnansyyttäjä http://www.vksv.fi/fi/index/valtakunnansyyttajanvirasto/valtakunnansyyttaja.html[10] Onko tietosuojavaltuutettu arvioinut FATCA-sopimuksen nimissä harjoitettua tiedustelutoimintaa suomalaisissa pankeissa? http://juhamolari.blogspot.fi/2014/12/onko-tietosuojavaltuutettu-arvioinut.html Trollaati trollaa ihan ilmaiseksi Mustanmeren auringossa, ilman palkkaa, täysin vapaasta vilpittömästä tahdosta. Kirjoittaja on suomalainen   mies, joka nauttii Mustanmeren rannoilla vapaudesta ja lämmöstä.  Juha Molari,   D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)

keskiviikko 3. joulukuuta 2014

”Kaikki muuttuu vielä”, jalo venäläinen rouva rohkaisi tänään

”Kaikki muuttuu vielä”, vakuutti vanhempi venäläinen rouvashenkilö tänään uimahallissa rohkaiseviksi jäähyväisiksi, kun hän aviomiehensä kanssa poistui paikalta ja minä jäin seuraa poikani uintitreenejä.

Viikko sitten olin sattumalta tavannut tämän iäkkäämmän venäläisen upseerin ja herrasmiehen, kun hän esitteli minulle suomalaisen iltapäivälehden kauhukuvia venäläisistä varuskunnista Suomen rajan tuntumassa. Hän kertoi käyneensä liki kaikissa. Juttelimme tuolloin iloisesti pienen tovin. Tänään herra tunnisti minut jo kaukaa ja saapui heti juttelemaan. Hän tahtoi vielä tarkistaa, mikä oli minun nimeni. Kohta hän pyysi vaimonsakin luokseni, koska halusi esitellä meidät toisillemme ennen kuin he lähtisivät pois uimahallista. Juttelimme uimahallin kahviossa pienen tovin.

Tämä vanha venäläinen pariskunta oli erittäin hieno ja sivistynyt. Nämä ilmaisivat tyylikkäästi, maltillisesti ja tasapainoisesti tuntemuksensa. Heistä sai upean tuntemuksen jalosta elämänkokemuksesta, joka loistaa iäkkäässä ihmisessä elämänkokemuksen tuomana viisautena. Koko kehon kieli kuvasi hyvää mielenhallintaa. Katse oli lempeä, peloton ja tuttavallinen. Puhe oli kiihkoilematon, hyvin artikuloitu ja niin selkeä, että tällainen suomalainenkin mies ymmärsi venäjää. Ja epäilemättä heidän päättelykykynsä oli loistava, kun meikäläisen venäjän puutteista huolimatta he kykenivät häiriintymättömään keskusteluun.

Jälleen kerran puhuimme amerikkalaisesta ja suomalaisesta valitettavasta propaganda, jota harjoitetaan Venäjää vastaan. Tällä pariskunnalla oli venäläisiä lähimmäisiä Ukrainassa. Niin heitä kävi todella sääliksi se julmuus, jota nykyään Suomessa ja Lännessä tuetaan median avulla. Yhdessä kuitenkin totesimme, että tavallinen suomalainen on läpeensä kyllästynyt vihamieliseen propagandaan: monet suomalaiset ovat alkaneet tajuta mediamme ja poliittisen eliittimme vilpillisen propagandan, jota nämä harjoittavat Venäjää vastaan. Niin liika propaganda todella kääntyy itseään vastaan!

Ihan kaikkialla Venäjällä voi jutella niin nuorempien kuin vanhempien ihmisten kanssa, ja nämä kaikki ihailevat ja kunnioittavat Suomea. Kukaan ei tahdo pahaa Suomelle! Suomea suorastaan rakastetaan Venäjällä! Tämän venäläisen hyvätahtoisuuden tähden on suoranainen tragedia, että Suomessa alitajuisesti puhutaan, kirjoitetaan ja tahdotaan pahaa niin Venäjän valtiota, sen valtiojohtoa kuin tavanomaisia venäläisiä yksityisihmisiä vastaan. Venäläinen rouva muisteli hyvällä, miten Neuvostoliiton aikana Suomea kunnioitettiin ”hyvänä naapurina”. Sellaiset suhteet saisivat olla ihmisten ja kansojen välillä!

Olin pahoillani ilmapiirin saastumisesta. Vuosikaudet olin kirjoittanut hyviä uutisia Suomen ja Venäjän parempien suhteiden puolesta, keskinäisen kunnioituksen hyväksi. Hyviä uutisia oli paljon kulttuurin ja talouden aloilta. Nyt tuollaiset puheet ja kirjoitukset ovat suorastaan muuttuneet kielletyiksi. Nykyään suosiota voi odottaa vain pahoilla uutisilla Venäjästä ja Venäjää vastaan. Vanhempi rouva rohkaisi kuitenkin synkistä näkemyksistä painokkaasti paremman huomisen puolesta: ”Kaikki vielä muuttuu!” Hän sanoi tämän lauseen kolmeen kertaan jäähyväisiksi. Niin minä jäin rauhallisesti seuraa poikani uintitreenejä ja luotan, että Suomen ja Venäjän suhteet muuttuvat vielä hyviksi niin että hyvät naapurit tekevät hyvää yhteistyötä keskenään, iloitsevat toistensa olemassaolosta, rakentavat hyvää kumppanuutta kansalaistensa parhaaksi. ”Kaikki vielä muuttuu!”, sillä tämä repivä ja vihamielinen toimintatapa ei voi mitenkään kestää loputtomiin, kun kansamme ja valtiomme eivät enää sitä kestä kauan aikaa. Suomi on kohta konkurssissa, jos kaikki ei muutu jo kohta. Niin silloin kuin nytkin suomalaisten on hyvä ymmärtää, että Venäjällä ei kukaan ajattele pahasti suomalaisista ja Suomesta.
Puhuimme jonkin verran Ukrainasta ja Krimistä, mitä muistaen taas kaunis epävirallinen ”Krimin hymni”, ”Sevastopolin valssi” (Севастопольский вальс), jossa on Georgi Lvovits Rubljovin (Георгий Львович Рублёв, 1916–1955) ja Konstantin Jakovlevits Listovin (Константин Яковлевич  Листов, 1900–1983) sävel, vuodelta 1955. Säveltäjä Konstantin Listov on kertonut, että hän loi Sevastopolin valssin Voiton päivän kymmenenvuotisjuhliin ja Sevastopolin ensimmmäisen puolustuksen satavuotisjuhlaan: ”Kun kirjoitin tämän laulun, näin Sevastopolin illan ja auringon laskun. Siellä kävi viileä, raikkaasti puhaltava merituuli. Merimiehet kulkivat valkoisissa jumppereissaan bulevardilla, jossa monen merimiehen tyttöystävä odotti. Kaikkialla oli nuorten elämäniloa: vitsiä, naurua, tanssia.”
Kun minä kuuntelen tätä Sevastopolin valssia, niin mieleni on täynnä toivoa, että jossain vaiheessa Suomen eliitti vapautuu ryssävihasta ja tanssiin iloisesti rinnatusten Krimin kansan kanssa kunnioittaen kansojen itsemääräämisoikeutta, ihmisoikeuksia ja kansojen välistä ystävyyttä.  ”Sevastopolin valssi” palasi takaisin Sevastopoliin tässä unohtumattomassa ja koskettavassa konsertissa maaliskuussa 2014. ”Sevastopolin valssi” palasi kotiin, kuten ihmiset kokivat tunteikkaasti. Näiden ihmisten iloa ja oikeuksia tahtoisin kunnioitettavan myös Suomessa, niin kuin kaikki vielä varmasti muuttuu ja niin Suomessakin herkistytään ilosta näiden ihmisten ilon hyväksi!

Aalto roiskii hiljaa,
kuu kirkkaasti paistaa,
Pitkin merenrantaa kävelemme
Ja laulamme ja laulamme
Ja pään yllä humisevat
syksyisen puutarhan lehdet.

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!

Malahovin mäki
laskeutuu sumuun
Tänä yönä tulitte laiturille
Laivoja saattamaan
Ja sitten laiturin reunalla
Minä muistelin viehättävää kotia.

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!

Palasimme kotiin
Synnyinkotiin Sevastopoliin
Jälleen, kuten ennen, kukkii kastanja
Ja vieläkin minä odotan sinua
Pitkin Bulevardia kävelemme
Ja kuten nuoruudessa laulamme

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!


Kirjoittaja on rehti, sitoutumaton Suomen kansalainen, joka tahtoo hyviä ystävyyteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia suhteita Venäjän kanssa.


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha

perjantai 28. marraskuuta 2014

Erilainen Venäjä –skenaario: ”Pyhä Rus” (Святая Русь, Pyhä Venäjä)


Itse en tue minkään kansakunnan tai poliittisen tai uskonnollisen tahon puolesta kiihkoilua ja intoilua, vaan tässä teen vain tiettäväksi täysin päinvastaisen kuin Suomen eduskunnan luoma oudon vihamielinen raportti. Kun Suomen eduskunnassa ovat moninaiset noita-akat ja huru-ukot alkaneet julkaista houreitansa Tulevaisuusvaliokunnan nimissä raportissa ”Russia as a Neighbour” Venäjän toinen toistaan kauheammaksi skenaarioksi, niin pidän etuoikeutenani saada vastavuoroisesti valottaa Venäjän, Suomen, EU:n ja USA:n tulevaisuutta muutamien venäläisten profeettojen ennusten valossa. 

Näiden venäläisten profetioiden sisältökin on korkealaatuisempi kuin Suomen eduskunnassa suojattujen houreiden. Teologisesta suuntautumisestani huolimatta minä itse kuitenkin analysoin kehitystrendejä enemmän taloudellisten tekijöiden valossa, vaikka pidän myös tärkeänä kuunnella kulttuurisia ulottuvuuksia ja trendejä: talousmatematiikka ei voi mitään ilman sielua ja Henkeä. En itse suunnista kuitenkaan kummankaan osapuolen tarjoamien koordinaattien avulla ns. sokeassa uskossa.
  

Pyhän Venäjän profetoiden mukaan mikään ei saa jakaa Venäjää, Ukrainaa ja Valko-Venäjää, koska nämä ovat yhdessä ”Pyhä Rus” (Святая Русь, Pyhä Venäjä). Kun Venäjän kansasta puhutaan hengellismoraalisissa yhteyksissä ja kunnioittaen pyhää traditiota, niin käytetään tätä yleisnimitystä ”Pyhä Rus” (Святая Русь; ”Pyhä Venäjä”) - ja tällöin tarkoitetaan monikansallista suurta Venäjän Federaatiota, Ukrainaa, Valko-Venäjää ja Karpaattien Rusia.

Jo vuosien ajan ovat monet ihmiset kirjoittaneet ja puhuneet myös ”Pyhän Venäjän ylösnousemuksesta”, millä tarkoitetaan pyhien uskonnollisten ja perustavien moraalisten arvojen elpymistä sekä venäläisen identiteetin vahvistumista, venäläisen sivilisaation vahvistumisesta.

Pyhä Rus (Святая Русь, Pyhä Venäjä ) suojaa uskovaisia Antikristusta vastaan, kun muissa – lähinnä lännen  – valtioissa on mukauduttu aivan loppujen lopuksi antikristilliseen elämään.  

Venäjällä on kuulunut useampia ennustuksia, että Ukraina ja EU lakkaavat olemasta sekä Yhdysvaltoja koittaa kovat ajat. Profetioiden mukaan talouskriisi jatkuisi vielä useita vuosia.   Niin koko maailman poliittinen kartta piirtyy uudeksi.  

Antikristuksen ja Babylonian porton iljettävää henkeä osoittaa johdonmukaisesti se, että USA:n suosiolla Petro Poroshenko ja Kiovan juntta ovat nimenomaisesti tahtoneet aiheuttaa maksimaalista pelkoa ja tuhoa venäläisen uskovaisen väestön keskuudessa entisen Ukrainan alueella. He eivät ole käyneet hyökkäykseen vain venäläisiä vastaan, vaan myös Pyhää Venäjää vastaan. Esimerkkejä on runsaasti, kuten sunnuntaina 29. kesäkuuta Ukrainan tykistö jälleen kerran pommitti Aleksandr Nevskin katedraalia. Ukrainan pommitukset alkoivat juuri liturgian aikana kello 10, kun ihmiset lauloivat Herran rukousta. Pommitus on epäilemättä Antikristuksen suosimaa pahuutta.


Pommit osuivat aivan katedraalin viereen ”kioskiin”, jossa oli ehtoollisleipiä. Katedraalissa oli tuhat uskovaista. Kirkossa oli senkin vuoksi paljon ihmisiä, että he odottivat humanitaarista apua. Ihmiset olivat kirkossa polvillaan ja rukoilivat kyyneleet silmissä Jumalaa. Pommituksen painoaallon seurauksena muutamat lasimaalaukset rikkoutuivat. Pommitus kesti puoli tuntia. Venäjän ortodoksisia kirkkoja vastaan suunnattuja pommituksia on ollut useita. Moskovan patriarkaatin Ukrainan ortodoksinen kirkko on kertonut tapahtuneista virallisilla sivuillaan. On selvää, että Kiovan juntan järjestämä pommitus ei rakentanut mitenkään valtiollista turvallisuutta, vaan sen tarkoituksena oli aiheuttaa pelkoa ja tuhoa venäläisen uskovaisen väestön keskuudessa. Kiovan juntan tiedustelujohtaja on loukannut myös julkisissa lausunnoissaan ja haastatteluissaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia uskoa ja kuulua uskontokuntaan: erityisesti hän on iskenyt ortodoksista kirkkoa vastaan!


Ukraina romahtaa mahdollisesti kolmeksi osaksi, joista kaksi siirtyisi uuteen Venäjän imperiumiin ”Pyhään Venäjään”. Baltia ja Skandinavia muodostavat Pohjoisen Liiton Hansan perillisenä. Espanja, Italia ja Ranska yhdistyvät Etelä-Euroopan Unioniksi. Euroopan Unioni säilyy enimmillään enää vain paperilla. Nato lakkautetaan. Vuosi 2014 on tärkeä vuosi Venäjälle, koska tällöin Venäjä tunnistaa vihollisensa.   Pyhä Venäjä oppi kohtaamaan todellisen vihollisensa.


”Kolmas Rooma” –webportaali julkaisee lokakuussa 2014 useita monen tunnin mittaisia videoita, joissa  Sergei Nilus ennustaa lähestyvää Antikristuksen ja Paholaisen valtakuntaa maan päällä. Näyssä hän havaitsi raskaat tummat pilvet, jotka uhkasivat Venäjän ortodoksista kirkkoa, mutta Ortodoksinen laiva johti Pyhässä Hengessä myrskyssä rohkeasti ja luottavaisesti eteenpäin niin että Venäjä sai suorittaa sen jumalaisen tehtävänsä. Niin myrsky laantui.[2]
Veljet-siskot, mitä meistä on tullut,
olemme vastuussa Jumalan edessä,
välinpitämättöminä pettäneet rotumme,
viha on syttynyt sydämiimme!
Itke slaavilaisten sieluja,
te, muukalaisten käsivarsilla rentoutuneet.
Älkäämme salailko, että me olemme veljeksiä,
me olemme yhtä perhettä!

Anna meille voimaa
kokonaisiksi yhdistyä.
Minä, maa, puolestanne rukoilemme!
Meitä kohtaan ei oltu mukavia,
toisesta maailmasta tuli puhelut
mutta me olemme lähellä, suojassa Pyhän Venäjän!

Kolme sisarusta yhdistyy.
Sinä kutsuit itseäsi vapaaksi,
mutta milloin minun Ukrainani?
Sinä olet mennyt ojasta allikkoon,
olet sanoutunut irti sukulaisistasi,
ulkopuolisiin olet alkanut luottaa.
Voisit olla vapaa lintu
Mutta sinusta tuli vanki…

Sinut voitettiin ja vallattiin
halusivat laittaa polvilleen!
Me emme ole vihollisia, slaavit.
Veljet-siskot, mitä meistä on tullut?
Mitä meistä on tullut?

Ja mitä sinä maa, olet saavuttanut?
Rikkinäinen, varastettu!
Mutta päätit aloittaa sodan
niitä vastaan, jotka ovat sinun Isänmaasi!
Niin nyt olemme menettämässä maan
ja opetelleet surmaamisen.
Älä ammu, koska emme ole eläimiä,

olemme yhtä perhettä.

”Kolmas Rooma” –webportaalissa kerrotaan myös vanhurskaan Johannes Kronstaditin profetia Venäjän ja maailman kohtalosta, jonka hän näki 1.1.1908.  Näyssä hän näki myös ison joukon ihmisiä, joita johti demonit: nämä ihmiset olivat luopuneet uskosta ja Pyhästä apostolisesta kirkosta. Joukossa oli piispoja, pappeja, diakoneita, maallikkoja, munkkeja, nunnia, ateisteja, velhoja, huorintekijöitä, juoppoja ja kaikenlaisia. Tämä antikristillinen pahuus toteutui ”demokraattisessa suostumuksessa”. Pyhä Johannes Kronstadt lausui näkemästään, että ”helvetissä on demokratia, mutta taivaassa Jumalan valtakunta”.[3]


Novorussian alueella elokuussa 2014 muistettiin yli vuosikymmen vanhaa profetiaa, josta “Kolmas Rooma” –webportaali myös kertoo. Siinä ennustetaan sotaa Venäjän ja Ukrainan välillä sekä muita viimeisten päivien tapahtumia. Profetian mukaan Antikristuksen valta näyttää lailliselta ja kanoniselta, mutta antaa kaikille uskonnoille, mitä tahtoo. Kristinusko, juutalaisuus ja islam muodostuvat monoliitiksi. Antikristuksen sinetti on 666, mikä tarkoittaa uutta talousjärjestelmää: ilman sitä ei kukaan voi myydä tai ostaa mitään.[4]


”Kolmas Rooma” julkaisee elokuussa 23. päivä 2014 elokuvan tunnetusta profetiasta, josta monet kohdat ovat jo täyttyneet: kyse on Pyhän Venäjän tulevaisuudesta.[5] Profetian mukaan ei saa jakaa Venäjää, Ukrainaa ja Valko-Venäjää, koska nämä ovat yhdessä ”Pyhä Rus” (Святая Русь, Pyhä Venäjä). Juuri tämä Pyhä Rus (Святая Русь, Pyhä Venäjä ) suojaa uskovaisia Antikristusta vastaan, kun muissa valtioissa on mukauduttu antikristilliseen elämään.[5]

Venäläisissä profetioissa Antikristuksen pyrkimykset nähdään kaikkivoipaisuuden ja kaikkitietävyyden tavoitteluksi esimerkiksi erilaisten elektronisten laitteiden, biometristen tunnisteiden ja maailmanlaajuisen sähköisen tietokannan avulla, kuten on aika usein tahdottu konkretisoida Antikristuksen pyrkimysten mahdollista toteutumista.
  
Ilmestyskirjan 20:9 jakeen lupaus ”pyhien leiristä ja rakastetusta kaupungista” liitetään profetian venäläisissä tulkinnoissa Pyhän Rus (Pyhän Venäjän) ylösnousemukseen (Воскрешение Святой Руси), joka sytyttää Kristuksen valon koko maailmaan. Tästä ennusti myös venäläinen suuri ajattelija Fjodor Dostojevski, mutta ei yksistään hän, vaan Venäjää kutsuivat parannukseen ja osalliseksi Pyhästä Venäjästä myös Alex Stepanovitš  Homyakov (Алексей Степанович Хомяков ), Nikolai Gogol,  Vyacheslav Ivanov, Maximilian Voloshin, Nikolai Klyuev (Николай Алексеевич Клюев) ja Fjodor Tjuttšev (Федор Иванович Тютчев), jolle Pyhä Venäjä on uskon kohde ja maa joka tuntee Jumalan. Häneltä periytyy myös tämä tunnettu lause, että ”mieli ei voi ymmärtää Venäjää, vaan Venäjä on hyvin erityinen: Venäjän voi vain uskoa”. Tjuttšev kirjoitti Pyhän Venäjän kylien köyhyydestä, kansan kärsivällisyydestä ja nöyryydestä, muta kuitenkin Kristus tulee ”orjuuden muodossa” tämän kansan luo ja siunaa heitä. Köyhyys, kärsivällisyys ja nöyryys ovat Pyhän Venäjän ontologisia merkkejä, tärkeitä kristillisiä hyveitä. Näissä sanoissaan Tjuttšev liittyi itse asiassa Pyhän Matteuksen evankeliumissa kerrottuun Jeesuksen vertaukseen Viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31–46). Dostojevski teki Pyhän Venäjän perustavanlaatuisen eron Länsi-Euroopan suhteen.  Pyhä Venäjä ei ole vain ne ihmiset, jotka ”pyrkivät etsimään Jumalaa”, vaan jotka myös nousevat tunnustamaan Jumalan elämällään. Katolinen usko ei ole selvinnyt paholaisen kolmannesta kiusauksesta, absoluuttisen maallisen vallan tarjoamisesta. Dostojevskin mukaan Pyhä Venäjä ei ole maallisen vallan hankkimista. Tästä osoituksena Dostojevski esittää runonsa inkvisiittorista: usko ja väkivalta ovat ristiriidassa keskenään. Pyhä Venäjä on hengellisen vapautuksen valtakunta.


Ilmestyskirja kertoo, että Saatana oli päässyt vankilastaan ja lähtenyt liikkeelle, kiertänyt maan kaikki neljä kolkkaa ja johtanut kansat harhaan. Lopulta Saatana oli koonnut kansat sotaan ja saartanut ”pyhien leirin ja rakastetun kaupungin”, mutta silloin taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki saatanan joukot. Tämä pyhien leiri ja rakastettu kaupunki on tullut hengellissiveelliseksi symboliksi sille pyhälle uskolle ja traditiolle, joka suojelee venäläistä sivilisaatiota ja sen yksittäisiä ihmisiä Jumalan valtakunnassa erotukseksi Saatanan valtakunnasta, jota ilmentää luopuminen kristillisestä uskosta. Niin hengellisissä piireissä on luonnollista – ja aivan raamatullisia esikuvia kunnioittavaa - Venäjällä kokea, että amerikkalais-eurooppalainen liberalismin mukainen propaganda ja poliittinen painostus ovat Saatanan valtakunnan taistelua Jumalan valtakuntaa vastaan.

Syksyllä 2013 Pietarissa Nevski prospektilla osallistui noin 100 000 ihmistä ristikulkueeseen:

Juuri haasteissa ja koettelemuksissa kaivattava lujuus ja päättäväisyys syntyvät ortodoksisessa uskossa, synnit tunnustaen parannuksessa ja rukoillen Jumalaa. Vain usko antaa ihmisille uuden mahdollisuuden ja Venäjälle suuren kansallisen parannuksen.  Jokainen venäläinen tarvitsee syvää vilpitöntä katumusta, koska on luopunut Jumalasta. Silloin löytyy myös se kallisarvoinen identiteetti, joka luo Pyhän Venäjän ylösnousemuksen.

Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill on luonnehtinut modernille ajalle valitettavaksi piirteeksi ”moraalisen tunnon tuhoutumisen”: ”Kukin yksilö uskoo, että hän on itselleen oma totuutensa”. Tällaisessa maailmassa sosiaaliset verkostot manipuloivat ihmisten tietoisuutta, luovat illuusion ja tuhoavia riippuvuuksia poliittisen propagandan, viihdeteollisuuden ja mainosten kiusausten avulla. Arkkipappi Vsevolod Chaplin käyttää värikästä ilmaisua ”sosiaalisen netin hamsterit”, jotka yllyttävät ja manipuloivat ihmisiä. Kokonaan toisenlainen on ortodoksisen uskon mukainen ihanne uskovaiselle ihmiselle: kärsivällinen rukous ja toivon säilyttäminen kaikissa tilanteissa

Venäläinen kapellimestari Vasily Ivanovits Agapkin (Василий Иванович Агапкин) on jättänyt koko ihmiskunnalle erityisen kauniin melodian, joka tunnetaan ”Slaavilaisen naisen jäähyväisissä” (Прощание славянки - Proščanije slavjanki; englanniksi tunnetaan nimellä ”The Free Russia” ja suomeksi ”Vapaa Venäjä”). Tuon melodian perusteella käytiin maaliskuussa 1990 laajaa keskustelua uuden hymnin löytämiseksi Venäjän valtiolle. Yhdysvalloissa asunut runoilija Joseph Brodsky ja Mstislav Rostopovich puhuivat Agapkinan melodiasta presidentti Boris Jeltsinille ja ajatusta tuki myös turvallisuusneuvoston sihteeri kenraali Aleksandr Lebed sekä monet julkisuuden henkilöt.  Tällöin esille nousi ehdotuksena  Irkutskin draamateatterin näyttelijän Andrei Viktorovits Mingalevin (Андрей Викторович Мингалев ) teksti: ”Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maan!” (Встань за ВеруРусская земля! [vuodelta 1990]) . Dina Garipovan  (Дина Гарипова http://youtu.be/luSnOiYD-oE  sekä Zaran ja D. Petshovin koskettavat esitykset
 ”Slaavilaisen naisen jäähyväiset” –marssista olen jo aiemmin esitellyt, mutta tällöin sanoitus oli romanttisempi – naisen kaipuu ja ikävä. Tässä on linkkejä Mingalevan sanoittamaan ”Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maan” (Встань за ВеруРусская земля!)

Vasily Agapkin syntyi 3. helmikuuta 1884 talonpoikaisperheeseen Shancherovon kylässä, josta perhe muutti myöhemmin Astrakhaniin. Vanhempiensa kuoleman jälkeen Vasily Ivanovits kärsi nälkää ja kerjäsi äitipuolensa huolenpidossa.

Vasily Ivanovits lähti kymmenen vuotta vanhana poikana musiikkiopintoihin. Neljä vuotta myöhemmin teinipoikana hänet nimitettiin rykmentin parhaaksi solisti kornetistiksi (trumpettia muistuttavan vaskipuhaltimen soittaja). Vuosina 1899–1906 Vasily Ivanovits toimi useassa orkesterissa muusikkona Dagestanissa, Tverissä ja muualla. Vuonna 1906 hän sai kutsun asepalvelukseen, jonka hän toimitti 12. rakuunarykmentissä Tverissä. 12. tammikuuta 1920 Agapkin värväytyi Seitsemännen Ratsuväkirykmentin pääkonttorissa trumpetistiksi.

Balkanian sodan aikana vuonna 1912 Vasily Ivanovits sävelsi ”Slaavilaisen naisen jäähyväiset”. Vuonna 1918 Vasily Ivanovits liittyi vapaaehtoisena puna-armeijaan ja taisteli punaisten puolella Varsovassa etelä- ja lounaisrintamalla. Vuonna 1920 sairastumisen johdosta hänen oli palattava Tambovin kaupunkiin, jossa oli talonpoikaiskapina. Kaupunki sijaitsee 430 kilometriä kaakkoon Moskovasta, Tsnajoen varrella.  Talonpoikaiskapinan tukahduttamisen jälkeen Agapkin nimitettiin Tambovissa 27.n pataljoonan ylikapellimestariksi.Tammikuussa 1924 Vasily Ivanovits osallistui Leninin hautajaisiin. Suuren isänmaallisen sodan alussa Vasily Ivanovits Agapkin nimitettiin kapellimestariksi NKVD:n moottorisoituun divisioonaan. 7. marraskuuta 1941 Moskovan punaisen torin kuuluisassa paraatissa hän johti Moskovan varuskuntien yhteistä sotilaallista orkesteria. Tällöin myös esitettiin ”Slaavilaisen naisen jäähyväiset” Moskovan punaisella torilla. Tämän jälkeen Vasily Ivanovits sai nimityksen Novosibirskiin, josta vuonna 1943 hän palasi Moskovaan. 24. kesäkuuta 1945 Voiton paraatia johtivat eversti Vasily Ivanovits Agapkin ja kenraalimajuri SA. Chernetzky.  

 ”Slaavilaisen naisen jäähyväiset”  syntyi kunnioitukseksi bulgarialaisille naisille, jotka tukivat miehiään Ensimmäisessä Balkanian sodassa. ”Slaavilaisen naisen jäähyväiset” tunnetaan Suomessa nimellä ”Vapaa Venäjä”. Slaavilaisen naisen jäähyväiset syntyi ja kantaesitettiin Krimin pääkaupungissa Simferopolissa vuoden 1912 lopulla, jossa se julkaistiin yhteistoiminnassa Liettuan jalkaväkirykmentin kanssa. Vasily Agapkin sanoitti ja Yakov I. Bogoradin sävelsi marssin.  Kuuluisaan melodiaan  Irkutskin teatterin näyttelijä Aleksandr Mingalev (Мингалёв  Александр) sävelsi patrioottisen laulun Nouse ylös uskon puolesta Venäjän maan!


Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maan!
Monilla lauluilla me kanssanne ylistämme synnyinmaata
Rakastamme sinua meidän pyhä Venäjän maa.
Korkealle sinä pääsi kohotat, niin kuin aurinko sinun kasvosi loistavat,
mutta sinusta tuli petoksen uhri.
Ne, jotka pettivät ja myivät sinut.

Jälleen vaelluksella trumpetti kutsuu meidät, 
Me kaikki liitymme joukkoon.
Ja menemme taisteluun!
Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maa!

Odota Venäjän pyhien voittoa, vastausta ortodoksi-isien!
Missä sinun Ilja ja missä sinun Dobrynja?
Isänmaa kutsui poikansa

Alla lippujen kaikki seisoivat rohkeasti
Rukouksin kulkivat Venäjän oikean asian puolesta
Meidän venäläistä vertamme vuodatimme rehdisti

 Jälleen vaelluksella trumpetti kutsuu meidät, 
Me kaikki liitymme joukkoon.
Ja menemme taisteluun!
Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maan!
Kaikki me – Suurvallan lapsia, kaikki me muistamme
isien liiton, Isänmaata varten, kunnian ja kirkkauden hyväksi
Älä sääli itseäsi tai vihollisia,

Nouse Venäjä, vankilasta orjuuden.
Voiton henki kutsuu, taistelu alkaa!
Nosta taistelun liput
Uskon, rakkauden ja hyvyyden puolesta.
[vuoksi totuuden, hyvyyden ja kauneuden]

 Jälleen vaelluksella trumpetti kutsuu meidät, 
Me kaikki liitymme joukkoon.
Ja menemme taisteluun!

Nouse ylös uskon puolesta, Venäjän maan!

”Sevastopolin valssissa” (Севастопольский вальс) on Georgi Lvovits Rubljovin (Георгий Львович Рублёв, 1916–1955)  sanat ja Konstantin Jakovlevits Listovin (Константин Яковлевич  Листов, 1900–1983) sävel, vuodelta 1955.  Melodia oli valmis 1954, mihin seuraavana vuonna valmistui runo. Tämä laulu on tunnettu eräänlaisena epävirallisena ”Krimin hymninä”. Laulun ensimmäiset esittäjät ovat olleet Georg Ots ja Vladimir Bunchikov. ”Sevastopolin valssi” on kuulunut myös Juri Bogatikovin, Leonid Kostritsan, Renat Ibragimovin, Aleksandr Rozumin, Aleksandr Kharchikovin ja Oleg Pogudinin ohjelmistoon. Vuonna 1961 Konstantin Listov kirjoitti samaninimisen operetin, joka noudatti myös Sevastopolin valssin melodiaa. Säveltäjä Konstantin Listov on kertonut, että hän loi Sevastopolin valssin Voiton päivän kymmenenvuotisjuhliin ja Sevastopolin ensimmmäisen puolustuksen satavuotisjuhlaan: ”Kun kirjoitin tämän laulun, näin Sevastopolin illan ja auringon laskun. Siellä kävi viileä, raikkaasti puhaltava merituuli. Merimiehet kulkivat valkoisissa jumppereissaan bulevardilla, jossa monen merimiehen tyttöystävä odotti. Kaikkialla oli nuorten elämäniloa: vitsiä, naurua, tanssia.

Valssissa mainittu Malahovin mäki (Малахов курган) on tärkeä paikka Sevastopolissa. Siellä Krimin sodan aikana 1854-1855 Venäjän joukot torjuivat sankarillisesti englantilais-ranskalaiset joukot. Malahovin mäellä myös vuonna 1942 Neuvostoliiton joukot torjuivat Natsi-Saksan hyökkääjät. Tällä hetkellä Malahovin mäki on yksi suosituimmista nähtävyyksistä Sevastopolissa. Mäki on nimetty kapteeni Mihail Malahovin mukaan. Kapteeni Malahov oli reilun ja oikeudenmukaisen miehen maineessa. Hänen asuntonsa oli lähellä tuota mäkeä. Lokakuussa 1854 englantilais-ranskalais-turkkilaiset joukot tunkeutuivat Sevastopoliin. Brittiläiset onnistuivat pommittaa ja tuhota osittain kaupungin puolustuksen kolmannen linnakkeen. Alkuvuodesta 1855 venäläiset joukot hävisivät  lähituntumassa englantilais-ranskalaiselle sotajoukolle ja kesällä 1855 Sevastopoli oli saarrettu. Kaupunkia jatkuvasti pommitettiin.  27.elokuuta 1855 liittolaiset hyökkäsivät Malahovin mäelle, mutta kohtasivat venäläisten ankaran vastarinnan. Kuitenkin 30. elokuuta Venäjän viholliset pääsivät Sevastopoliin.

”Sevastopolin valssi” palasi takaisin Sevastopoliin tässä unohtumattomassa ja koskettavassa konsertissa maaliskuussa 2014. ”Sevastopolin valssi” palasi kotiin, kuten ihmiset kokivat tunteikkaasti. Venäjällä oikeat tahot tiesivät oikeaan aikaan, mitä USA oli sekä suunnittelemassa että jo toteuttamassa myös Krimillä Sevastopolissa. Venäjä tunnisti riittävän ajoissa vihollisten pyrkimykset  ja toimi asianmukaisella tavalla. Niin ”Pyhä Venäjä” on alkanut toteutua myös teoissa ja käytännössä, eikä vain sanoissa ja rukouksissa.

Georg Ots esittää Viron radio-orkesterin kanssa “Sevastopolin valssin” vuonna 1956.


Aalto roiskii hiljaa,
kuu kirkkaasti paistaa,
Pitkin merenrantaa kävelemme
Ja laulamme ja laulamme
Ja pään yllä humisevat
syksyisen puutarhan lehdet.

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!

Malahovin mäki
laskeutuu sumuun
Tänä yönä tulitte laiturille
Laivoja saattamaan
Ja sitten laiturin reunalla
Minä muistelin viehättävää kotia.

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!

Palasimme kotiin
Synnyinkotiin Sevastopoliin
Jälleen, kuten ennen, kukkii kastanja
Ja vieläkin minä odotan sinua
Pitkin Bulevardia kävelemme
Ja kuten nuoruudessa laulamme

Sevastopolin valssi,
Kultaiset päivät,
Minulle tien valaisivat useasti
Silmämme valaisivat,.
Sevastopolin valssi
Muistavat kaikki merimiehet
Miten sinut unohtaa voisi,
Kultaiset päivät!


Севастопольский вальс
слова Г. Рублева, музыка К. Листова

Тихо плещет волна,
Ярко светит луна;
Мы вдоль берега моря идем
И поем, и поем,
И шумит над головой
Сад осеннею листвой.

Припев:
Севастопольский вальс,
Золотые деньки;
Мне светили в пути не раз
Ваших глаз огоньки.
Севастопольский вальс
Помнят все моряки.
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки!

На Малахов курган
Опустился туман.
В эту ночь вы на пристань пришли
Проводить корабли.
И с тех пор в краю любом
Вспоминал я милый дом.

Припев.

Мы вернулись домой
В Севастополь родной.
Вновь, как прежде, каштаны в цвету,
И опять я вас жду...
Вдоль бульваров мы идем
И, как в юности, поем.

Припев.


[5] http://3rm.info/50211-prorochestva-starcev-o-buduschem-svyatoy-rusi-video.html


Kirjoittaja on rehti, sitoutumaton Suomen kansalainen, jolle venäläinen ortodoksinen usko on elämää kantavana voimana tärkeä mutta sitä vastoin voimistuva läntinen "antikristuksen aatemaailma" on kaikkinensa vastenmielinen.


Juha Molari, D.Th, BBA.
GSM+358 40 684 1172, +358 44 238 1165
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
Twitter: https://twitter.com/molarijuha