Statcounter

keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Elämme pirullisen petomaista aikaa – Ilmestyskirjan monista selityksistä 22.9.2010


Apokalyptiikka on kirjallinen laji, jonka puitteissa lopunajallisia ajatuksia ilmaistaan. Uskonnossa ilmaistaan kiinnostusta monenlaisiin paikkoihin, yhtä hyvin maailman loppuun kuin tuonpuoleiseen. Varhaisessa juutalaisuudessa ja kristinuskon alkuvuosisatoina oli runsaasti apokalyptistä kirjallisuutta, ainakin siihen nähden mikä on nykyään vallitsevan valtakirkon elämäntapa ja ilmaisu. Uuden testamentin Ilmestyskirjan nimi tulee kirjan ensimmäisestä jakeesta, jossa kerrotaan ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi”. Apokalyptiikan näkijät ja kirjoittajat kokivat itsensä profeettojen seuraajiksi, mutta toiminnassa ja sisällössä oli myös merkittäviä eroja. Uuden testamentin Ilmestyskirja ei ole pseudonyymiteos, vaan Johannes kirjoittaa siihen oman nimensä (1:1, 4, 9; 22.8). Hän ei suinkaan kätke itseään piiloon. Johannes oli selvästikin näkijä. Useimmiten tutkimuksissa lähdetään siitä, että apokalyptisessa draamassa oli kyse myös Rooman imperiumista.
Ilmestyskirja syntyi Domitianuksen ajan ahdistuksen heijastuksena
Varhaisimman tradition mukaan, erityisesti Irenaeuksen, Ilmestyskirja kirjoitettiin Domitianuksen valtakauden lopulla (hallitsi 81-96 jKr.; kirjoitusaika tarkemmin ilmeisesti 90-95 jKr.). Ilmestyskirja itse viittaa Aasian provinsseihin, jossa oli kristittyjen vakavia vainoja. Tällaisia kohtia on Ilmestyskirjassa useita: Ilm. 2:10, 13, 6:9, 3:10. Domitianusta ennen ei Imperiumin valtiouskonto asettunut suoraan kristittyjä vastaan. Neron hullut toimet Roomassa kristittyjä vastaa eivät koskeneet keisarillista kulttuuria. Valitettavasti Ilmestyskirjan 13 ja 17 lukujen perusteella ei voi laskea, mikä Rooman keisari hallitsi Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan. Joidenkin mukaan Johannes alkoi vihamielisten keisarien laskemisen Caligulasta samaan tapaa kuin eräät muutkin ilmestyskirjat. Ilmestyskirjan Johannes on samaistettu jo toisen vuosisadan alkupuolella apostoli Johanneskseen, Sebedeuksen poikaan. Myös Klemens Aleksandrialainen kutsui kirjoittajaa ”Apostoli Johannekseksi”. Markion kiisti Ilmestyskirjan, koska koki sen liian ”juutalaiseksi”. Sittemmin Ilmestyskirjan arvoa on kiistetty myös kiliasmiin liittyvien syytösten perusteella. Sebedeuksen poikaan liittyvä yhteys ei ole vakuuttava, koska Ilmestyskirjan kirjoittaja kertoo (Ilm. 18:20, 21:14) apostoleista henkilöinä, joihin hän ei itse lukeudu. Mutta kirjoittaja oli kuitenkin juutalaiskristitty profeetta, jonka nimi oli Johannes. Papias mainitsee ”presbyteeri” Johanneksen Vähästä Aasiasta. Tämä kirjoittaja on useimmiten kuitenkin liitetty 2. ja 3 Johanneksen kirjeen kirjoittajaan.

Ilmestyskirja voidaan sijoittaa ilmeisemmin tiettyyn aikakauteen, mutta sitä ei pidä tyhjentää vain noiden ahdistusten heijastumaksi. Ahdistus ja usko ovat kietoutuneet Ilmestyskirjassa toisiinsa: ahdistusten kuvauksista huolimatta Ilmestyskirjassa on toivo Herran voitosta. Saatanalliset voimat eivät saavuta lopullista voittoa. Domitianuksen aikana ei tullut viimeinen päivä, eikä ole tullut vieläkään. Vanha kirkko ei kuitenkaan poistanut Ilmestyskirjaa pyhistä kirjoituksista, vaan siirsi uskomuksen ahdistuksessa kestävästä uskosta ja Jumalan viimeisestä voitosta saatanallisia voimia vastaan omaan aikaansa ja tulevaisuuteen. Tämän siirron myötä ei kuitenkaan pyrkimyksenä ollut jokaisen Ilmestyskirjan detaljin muuttaminen allegoriseksi tai salakirjoitukseksi tulevaisuuden yksityiskohdista.

Ilmestyskirjasta akateemisia tutkimuksia

Suomessa on oikeastaan vain yksi ainoa vakavasti otettava kirja Ilmestyskirjasta: Anssi Simojoki kirjoitti vuonna 1997 väitöskirjansa Apocalypse interpreted. Simojoki havaitsi, kuinka paljon populaarikristilliset Ilmestyskirjan pohjalta nousseet viimeisten aikojen opit poikkesivat akateemisten tutkijoiden käyttämästä selityksestä. Simojoen esittelee kirjoittajia, joista monet ennustavat tulevia sotia Israelissa, Neuvostovallan hyökkäyksiä ja ydinsotaa idässä. Ydinsotaa odotettiin ja pelättiin Israelin ja Neuvostoliiton välillä.


Minna Roisko kirjoitti keväällä 2009 Joensuun yliopistossa hyväksytyn Pro Gradu –opinnäytetyön Ilmestyskirjan tulkinnasta: Surma suun miekasta? Tutkielma Ilmestyskirjan kielikuvan ja kuvakielen tulkinnasta. Roisko viittaa osuvasti siihen Brownin havaintoon, miten ”pedon luvun on uskottu tarkoittavan Hitleriä, Stalinia, paavia ja Saddam Husseinia. Ilmestyskirjan tapahtumia taas on yhdistetty esimerkiksi kommunistiseen vallankumoukseen, atomipommiin ja Israelin valtion perustamiseen. 1800- ja 1900-luvuilla Ilmestyskirjan perusteella on laskettu tarkkoja päiväyksiä maailmanlopulle”. Opinnäytetyön kirjoittaja etsi vastausta kysymykseen, mitä Johannes tarkoittaa kuvauksella viimeisestä taistelusta ja suusta lähtevästä miekasta (Ilm. 19:11–21) ja ennen kaikkea, miksi hän esittää tämän kuvan. Roisko kuvaa ilmestyskirjamaista vastustajien tuhoamista opinnäytetyön sivulla 7-8: ”Ilmestyskirjan jakeissa 19:11–21 Johannes mainitsee vain yhden aseen: Kristuksen suusta lähtevän miekan. Kuvakieltä käyttämällä Johannes ilmentää, ettei hän kuvaa tavanomaista taistelua, vaan Jumalan täydellistä voittoa pahasta. Kristus ei tarvitse vihollistensa tuhoamiseen maallisia aseita eikä apujoukkoja, vaan hänen suustaan lähtevä miekka riittää vastustajiensa tuhoamiseen. - - - Suun miekka -kielikuva viittaa mahdollisesti Jesajan kirjan jakeeseen 11:4, jossa Herra lyö väkivaltaisia sanansa sauvalla ja surmaa väärintekijät huultensa henkäyksellä. Heprealaiskirjeen jakeessa 4:12 sanotaan, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näissä kohdissa miekka on kielikuva tuomitsemiselle”. Roisko kiteyttää ajatuksensa tutkimuksen lopussa: ”Kaikkina aikoina kristityt ovat kääntyneet ilmestyskirjan näkyjen ja symbolien puoleen ilmaistakseen perimmäisiä toiveitaan ja pelkojaan.369 Sen mielikuvituksellisilta näyttävien kuvien arvoa ei voi arvioida totuuden korrespondenssiteorian avulla, vaan pelkästään arvioimalla niitä tekoja ja arvoja, joita ne tukevat” (s. 78)

Ilmestyskirjan kansankirkollisen inflaation täyttäjinä amerikkalaiset selitykset

Pääasiallisesti Suomessa on kansankirkon papisto jättänyt vähemmälle huomiolle Ilmestyskirjan tulkinnoissaan (niin kuin koko muunkin Raamatun). Osittain syynä on, ettei raamattuteologinen syventyneisyys ole suomalaisen papiston vahvuuksia. Martti Luther ohjasi syntyvää luterilaista kirkkoa kyseenalaistamaan Ilmestyskirjan painoarvon moittiessaan teosta. Lopulta vastenmielisyyttä ovat lisänneet myös moninaiset villit selitykset, jotka ovat läpeensä epäonnistuneet.

Kansankirkolliselle vaikenemiselle vaihtoehtoisia selityksiä on ollut valitettavan runsaasti tarjolla. Näihin selityksiin ovat sitten tarttuneet seurakuntalaiset, jotka ovat etsineet jotakin opastusta vaikeaan kirjoitukseen, kun eivät ole saaneet riittävää opastusta luterilaisen kirkon sisällä. Eräs tunnetuimmista villityksistä on ollut amerikkalaisen evankelistan Hal Lindseyn (s. 1929) selitykset. Linsey väitti seurakunnan ylösoton tulevan, kun Israelille tehdään petollinen rauhanliitto. Hän uskoi Neuvostoliiton ja USA:n välisen sodan syttymiseen. Suomessa amerikkalaista poliittista propagandakirjallisuutta levittävä Kuva ja Sana on kustantanut Lindseyn kirjoja. Muista itsekin lukeneeni jo 1970-luvulla tai 1980-luvun alussa Lindseyn kaksi teosta: Maa – entinen suuri planeetta (The Late, Great Planet Earth, maailmalla myytiin yli 35 miljoonaa kappaletta!) sekä Saatana elää ja ovi hyvin maa planeetalla. Lindseyn mukaan Neuvostoliitto oli hyvin saatanallinen valtio, mistä todisti okkultistiset tutkimukset NL:ssa. Lindsey näki vahvistuvan EU:n Antikristuksen tulemien merkkinä. Juuri missään asiassa en ole samaa mieltä kuin tämä epäonnistunut profeetta, jonka aiempien kirjojen mukaan jonkinlaisen maailmanlopun piti tulla vuonna 1988. Muistan tämän vuoden hyvin, mutta en muista mitään maailman loppua. Tällä hetkellä Lindsey keskittyy entistä tiiviimmin maailman poliittisen tilanteen seuraamiseen. Yhtä mieltä olen hänen kanssaan terrorismin huolesta, jonka Lindsey näkee ilmestyskirjamaisena pahuutena. Hän linkittääkin kotisivuiltaan ikään kuin Ilmestyskijran selityksen osana New York Times –sanomalehteen, joka kertoi mm. eilen 21.9.2010 Al-Qaidan militanteista toimista Jemenissä.

Lindsey liittää linkin myös Debkan tuoreeseen uutiseen: Ranskan poliisin ja turvallisuuspalvelujen komentaja Frederic Pechenard antoi tänään 22.9.2010 varoituksen ”vakavien todisteiden valossa”, että terroristihyökkäyksen vaara on tällä hetkellä kohonnut vakavasti Euroopan liikenteen solmukohdissa, mutta erityisesti Lontoossa, Amsterdamissa, Moskovassa, Berliinissä ja Roomassa. Pechenard viittaa Ranskan tiedustelupalvelun, Algerian tiedustelupalvelun DGDS, Algerian sotilastiedustelun, Marokon DST:n ja Yhdysvaltojen AFRICOM:in tietoihin, että Al Qaida on lähettänyt useita Algerian jihadistisiksi itsemurhaterroristiksi koulutettua naista Eurooppaan brutaalien tekojen suorittamiseen. Pariisissa pelko kohdistuu Gare du Nord –asemalle. Al Qaida on saanut lisää taistelijoita arabimaiden taistelijoista, jotka ovat vetäytyneet Afganistanista ja Pakistanista.

Venäjällä pikkuseurakuntien tulkinnoissa Ilmestyskirjan paha on Amerikka ja Kristus-lapsen synnyttäjä on Venäjä

Venäjällä valtakirkkojen papisto tulkitsee Ilmestyskirjaa hyvin samalla tavalla kuin Suomessakin akateemisissa yhteyksissä. Ilmestyskirjan ajoitus otetaan huomioon, kielen erityisluonne ei unohdu.

Niin kuin Suomessa myös Venäjällä akateemisen raamattutuntemuksen tyhjyys täytyy poliittisilla fantasioilla, jotka upotetaan selityksiin. Venäjällä vapaissa suunnissa ilmestyskirjamainen paha selitetään Euroopan Unioniksi tai Yhdysvalloiksi. Filosofian tohtori, akateemikko Leonid Maslov hämmensi uskonnollisilla näyillään 2000-luvun alkupuolella: Hän uskoi, että Venäjän lopunajallinen tehtävä on uudestisyntyä valtioiden etujoukoksi ja saavuttaa henkinen ylivoima maailmassa.

Ilmestyskirjan lukuja 10 ja 11 saatetaan selittää suoranaisesti ”profetiaksi Yhdysvalloista”. Näin menettelee venäläinen ”adventisti”: Hän vastaa omaan kysymykseensä: ”Miksikö tämä peto olisi Yhdysvallat? Koska vain yksi valta on riittävä siihen. Vain yksi suurvalta on sellainen. Tämän pedon valta on maailmanlaajuinen. Tämä tieto luonnehtii selittäjän mukaan Yhdysvaltoja. Myös pedon ulkonäkö vaikuttaa venäläisen selittäjän mukaan Yhdysvalloilta: kuin karitsa, viaton rauhaa rakastava eläin, mutta kuitenkin peto, joka nousee maasta. Ensi silmäyksellä viaton karitsa, Kristuksen kaltainen”.


Toinen raamatunselittäjä pohtii, mitä Ilmestyskirja ilmaus ”vaimon pakenemisesta erämaahan” saattaisi merkitä. Tulkinnan mukaan lapsen syntymä tarkoittaa epäilemättä Jeesusta Kristusta, jota lohikäärme-saatana tahtoo vastustaa. Lohikäärme ”syöksi suustaan vettä kuin virta vaimon jälkeen, saattaen vaimon virran vietäväksi” (Ilm. 12:15) tarkoittaa venäläisen selittäjän mukaan saatanallista propagandaa, ideologista indoktrinaatiota. Ideologisen propagandan viemäksi joutunut vaimo on allegoria maasta, johon vauva syntyy. Hän muistuttaa että 8.12.2000 Venäjän duuma hyväksyi lain valtion symboleista, jolloin Venäjä sai vaakunan kaksipäisestä kotkasta. Sen vuoksi Ilmestyskirjan väite naiselle annetusta suuren kotkan kahdesta siivestä viittaa Venäjään. Ilmestyskirjan vaimo tukeutuu Venäjään. Venäjän vaakuna on kaksipäinen vaakuna. Venäjän on suurin maa, jolla on suuret potentiaalit.

Ilmestysirjan mukaan ”nainen pakeni autiomaahan” tietyksi määräajaksi (Ilm. 12:14), eli 42 kuukauden ajaksi. Em. selityksen mukaan Venjän talous ja valtio ovat tuolloin romahtamaisillaan, ihmiset köyhyyden partaalla. Millaista ideologiaa Jumala haluaa suojella vaimon – Venäjän avulla? Raamatun selittäjä panottaa: Muistakaamme Venäjän historiaa ja verratkaamme muiden maiden kehittymiseen. Venäjä ei elä kapitalismissa toisin kuin muut kehittyneet valtiot. Jumala päätti suojata Venäjän kapitalismilta, keitaaksi maailmaan, vailla kapitalismin ideologiaa. Kaikki muut maat saivat mahdollisuuden antautua kapitalismiin jo paljon aiemmin. Iso-Britannia jo vuonna 1648. Miksi kapitalismi on sietämätön Jumalalle? Kapitalismi turmelee ihmisen sielun. Omaisuudesta tulee ainoa mittapuu, rikkaudesta syy jopa jumalanpalvelukseen. Valehtelusta tulee keino menestyä tuomioistuimessa. Rikkautta pidetään puhtautena. Loistokkaat vaatteet antavat arvokkuutta. Raha on kaikki: valtaa ja vaurautta, itsenäisyyttä, toisen kunnioittamista, terveyttä. Kouluikäiset lapset opetetaan ansaitsemaan rahaa. Nämä rikkaat ihmiset ovat kansallisia sankareita, monet ovat ylpeitä heistä, sanomalehdet, aikakauslehdet ja televisio näyttävät heitä. Saatanan ideologia on alaston materialismi. Kapitalismin muodostumista voi auttaa viljelemällä ideologiaa ns. länsimaisia arvoja. Tämä on juuri Venäjää kohtaavasta uhkasta. Kuluttamisen epidemia on alkanut Venäjän kahdesta metropolista. Murhat, huumeet, AIDS, petokset ovat yleistyneet. Nämä ovat vain murto-osa niistä kaikista kauheuksista, joita tarkoitamme ”länsimaisilla arvoilla”. Millaisia elokuvia katsomme, mitä kirjoja luemme, mitä lehtiä valitsemme? Itse kukin on muodostunut primitiiviseksi kuluttajaksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että lohikäärme hyökkäsi vaimoa vastaan ja tämä vaimo on Venäjä. Käärme syöksi suustaan vettä kuin virran, koska tahtoo levittää eläimellisen ideologian Venäjälle. Kuluttamisen vimman ohessa opiskelijoista tulee narkomaaneja, tšetšeenikapinalliset ja oligarkit työskentelevät objektiivisesti katsottujen pedon tavoin. Venäläiset eivät enemmistönä anna periksi julmalle ideologialle. Raamatun mukaan maa nielaisi lohikäärmeen syöksemän veden. Venäjän iso alue suojaa venäläisiä sen ulkoisilta uhkilta. Tilanne on aivan toinen Latviassa, jossa sikamaisen uskonnon avulla voidaan toteuttaa täydellinen propaganda – indoktrinaatio - väestöä vastaan. Ilmestyskirjan mukaan peto nousi merestä, kansojen joukosta, sillä oli seitsemän päätä (Ilm. 13:1), mikä tarkoittaa venäläisen tulkinta-ajatuksen mukaan ”Suurta seitsemää”, johtavaa seitsemään teollisuusmaata maailmassa, G 7: Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Japani. Venäjä on koko ajan tässä ulkopuolinen, ”kahdeksas”. Tulkitsija näkee kymmenessä sarvessa Naton. Ilmestyskirjan meri-teema viittaa myös Pohjois-Atlantin liittoon (Natoon), jolla on pirullinen lopunajallinen rooli ihmiskunnan historiassa.

Ukrainan progressiivinen sosialistinen puolue ilmoitti vuonna 2007 Victor Eaglen Las Vegasista lähettämän Ilmestyskirjasta johtaman varoituksen, jonka mukaan amerikkalainen imperiumi on joutunut sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen umpikujaan. USA ei voi enää edes teeskennellä tyrkyttäessään vapautta, demokratiaa ja hyvinvointia maailmalle, kun siellä on itsellä nämä ongelmat. Ilmestyskirjan toinen peto (Ilm. 13:2-8) pääsi valtaan ja tuhosi maailmaa. Yhdysvallat ovat juuri tämä peto, tekee johtopäätöksensä Las Vegasin mies kirjeessään Ukrainan sosialisteille.
- - - -

Blogissani ei ole enää kommentointimahdollisuutta. Jos haluat käydä keskustelua kanssani, löydät puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni blogin esittelyn yhteydestä. Keskustelua voi käydä myös kanssani facebookin välityksellä

Юха Молaри: Домашняя страница – Juha Molari: Kotisivut http://personal.inet.fi/business/molari/

Юха Молари: Пресс-Портрет (YANDEX)

СМИ и Юха Молaри (коллекция)