Statcounter

maanantai 9. maaliskuuta 2020

Professori A. V. Manoylo: Skripal-luennat esimerkkinä erityisoperaatiosta torjua informaatio-operaatio

Uusin käytäntö nykyaikaisesta informaatiotaistelusta ja psykologiset operaatiot


Nykyään merkittävä osa tiedeyhteisöstä osoittaa mielenkiintoa tutkia erityisoloissa tapahtuvaa valtiollisen politiikan muodostumista ja toteuttamisen periaatteita. Mielenkiinto käsittää myös ne muodot, menetelmät ja mekanismit, joilla vastataan informaatiokentän uusiin haasteisiin ja uhkiin.

Nykyään sellaisia haasteita ja uhkia ovat ensinnäkin informaatio-, hybridi- ja kauppasodat, mukaan lukien niiden rakenteelliset komponentit, ts. informaatiopsykologiset operaatiot (samoin kuin informaatiosotaoperaatiot). 

Kuvakaappauksia läntisistä medioista, joissa alkoi paniikki mahdollisen Skripal-luennon johdosta. Meduza levitti tietoa aktiivisesti ja CIA:n perustama Radio Free Europe sekä EU disinfo sekä muut avustivat "viruksen" levittämistä.
 

Lisäksi vuodesta 2014 lähtien (sen jälkeen kun tapahtui Krimin vapaaehtoinen paluu Venäjän federaatioon) varsinaiset informaatio-operaatiot ovat kehittyneet todella vallankumouksellisella tavalla: onnistuneiden improvisaatioiden käytännöt on siirretty teolliseen tuotannon vaiheeseen (taatusti tarjoavat halutun tuloksen), ja tämän seurauksena niistä on muotoutunut Yhdysvaltojen ja sen länsimaiden liittolaisten (ensisijaisesti Ison-Britannian) omaksuma ainoa yhtenäinen "anglosaksinen informaatio-operaation" standardi. 

Tämän järjestelmän soveltaminen käytännössä vuodesta 2016 lähtien (pahamaineisen Panama Dossier -tapauksesta alkaen) on tuonut valtavan lisäyksen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja vpaikuttavuudelle: he eivät ole menettäneet yhtään taistelua vuoden 2016 jälkeen. Yli viiden vuoden aikana Panaman skandaalin jälkeen ei ole ollut yhtään syöttiä, jonka amerikkalaiset tai brittiläiset salaiset palvelut ovat valmistaneet, jota emme ottaisi.

Tämän lähestymistavan kehityksen huipentuma oli pahamaineinen ”Skripalien myrkytystapaus”, josta tuli standardi tiedustelu- ja sabotaasitoimenpiteiden alalla; Venäjä, josta tuli amerikkalaisen ja brittiläisen operaation pääuhri, joutui vakaviin velvoituksiin ja, lopulta hävisi tämän pelin saamatta pistettäkään.

Juuri tämä fakta, samoin kuin uusien informaatiosodankäynnien muotojen ja menetelmien syntyminen, saivat tiedeyhteisöä tehostamaan pyrkimyksiään etsiä tehokkaita tapoja ja metodeja torjua ulkoista informaatioaggressiota ja informaatiosodankäynnin operaatioita. Yksi sellaisista menetelmistä, jotka voivat todella torjua Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian informaatio-operaatioita, on "informaatio-agendan pysäyttämisen menetelmä", joka perustuu ns. virus-resonanssin tekniikoihin, kykyyn vaikuttaa ihmisen emotionaaliseen alueeseen.

Esimerkinä informaatio-agendan todellisesta torjunnasta on ns. Skripal-luennat, joista ilmoitus julkaistiin joku aika sitten Moskovan valtionyliopiston yhden tiedekunnan verkkosivuilla (3.-4. maaliskuuta 2019). Tiedot aikomuksesta järjestää kansainvälinen tieteellinen konferenssi, joka oli omistettu ns. ”Skripalien myrkytystapauksen” analysoimiseksi klassisena anglosaksisena informaatiosodan operaationa (mukaan lukien muodot, menetelmät ja tekniikat) ilmestyi Venäjän informaatiokenttään maaliskuun 3. päivä 2019 (Salisbury-tapahtuman ensimmäisen vuosipäivän aattona) ja sekä venäläinen että ulkomainen (erityisesti brittilälinen) media levitti sitä ”viruksen” tavoin.

Vaikka valtava hype Skripal-luennasta alkoi tavallisena vitsinä, joka tehtiin haastattelussa erään toimittajan kanssa, liberaalit tiedotusvälineet ottivat tämä tiedon ja monistivat sitä omasta aloitteestaan. Tämän eräänä seurauksena informaatio–agenda Skripal-tapauksesta tuli torjutuksi (sekä Venäjän että useimpien ulkomaisten tiedotusvälineiden toimesta) seuraavaksi 48 tunniksi, syrjäytti myös Iso-Britanniassa, joka yritti voittaa Salisburyn tapahtman vuosipäivän ja yritti toteuttaa informaatio-operaatiotaan. Pelkästään Telegramissa yksistään 1 300 000 ihmistä kiinnitti huomiota informaatiotilaisuuteen. Nämä kaikki olivat aktiivisia maailmanlaajuisen internet-verkon käyttäjiä.

Samaan aikaan Skripal-luentojen uutisten nopeaa ”virusmaista” leviämistä helpottivat kolme resonoivaa ”ärsyttäjää”, jotka olivat kiinnittämässä yleisön huomiota. 1) Konferenssin nimi oli ”Skripal-luennat”, joka oli muotoiltu kompaktiksi ja ytimekkääksi, vaikka monet näkivät tässä nimessä piilotetun merkityksen; 2) aikomus kutsua Petrov ja Boshirov (ensisijaisina tietolähteinä siitä, mitä todella tapahtu Salisburyssa 4. maaliskuuta 2018); 3) alkuperäinen ajatus siitä, että tällainen konferenssi tapahtuisi vuorottain – yhtenä vuotena Moskovassa ja toisena Salisburyssä (toimittajat saattoivat lisätä, että jopa Salisburyn katedraalissa).

Kun Skripal-luennasta uutiset ilmestyivät ”Govorit Moskva”-radioaseman verkkosivustolle, ”Medusa” poimi uutiset ja aloitti omasta aloitteestaan vapaaehtoisesti, ilman kehotuksia tai ilman ulkoista stimulaatiota, lähettää uutista kaikille toimituksen tiedossa olevien tiedotusvälineiden osoitteisiin ja yhteystietoihin (viralliset, epäviralliset, luotetut). Mukana seurasi uutiskirjeen ”aaaaa !!!!!” komentti. Tuloksena oli ”virusvaikutus”: kirjaimellisesti jokainen tarttui uutiseen muutamassa tunnissa, mukaan lukien ”Sky News”, ”Independent” ja ”Newsweek”, jotka kirjaimellisesti jonottivat akkreditointia osallistua tapahtumaan.

Jos Skripa- luennat todella olisi ajateltu Informaatio-agendan torjumiseksi operaationa, tällaisen operaation tulos olisi ylittänyt mahdollisten järjestäjien kaikki odotukset.

Kun uutista oli levitetty lehdistössä, informaatio-agenda tuli pysäytetyksi ja järjestäjät pitivät kahden päivän ajan venäjää- ja englantiapuhuvan median huomion tapahtuman keskustelussa.

Kaikkiaan yli 260 aiheeseen liittyvää materiaalia julkaistiin erilaisilla informaatio-alustoilla (informaatioportaalit, sosiaaliset verkostot, videoalustat). Suurin osa niistä ilmestyi päivänä, jolloin uutinen julkaistiin ”Govorit Moskva” radiokanavan (sunnuntai, 3. maaliskuuta 2019) verkkosivustolla – 141 materiaalia. Tämä varmisti kaksinkertaisen informaatiotoiston, toisin sanoen Skripal-luenta pidettäisin ja Petrov ja Boshirov olisi kutsuttu sinne sekä Moskovan valtioyliopiston valtiotieteiden laitoksen ”lehdistöpalvelun” uutiset, joiden mukaan Petrovin ja Boshirovin kutsu oli ”vitsi”.

Toukokuun 4. päivänä (maanantai) klo 15:00 uutiset kiellettiin: Moskovan valtioyliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani kutsui luentoja ”väärennökseksi”. Tämän seurauksena tiedotusvälineiden kiinnostus laski (89 materiaali julkaistiin).
Vain 24 materiaalia lähetettiin 5. toukokuuta – 8 toukokuuta 2018.

Maksimaalinen aktiivisuusjakso koskien tapahtumaa oli 3. maaliskuuta kello 17:sta kello 18:aan saakka (31 materiaalia) Median aktiviteetin maksimaalinen supistuminen oli 5. maaliskuuta kello 13-14 (1 materiaali).

Materiaalin haarat:
 1. Massamedia – 101 materiaalia
 2. Sosiaaliset verkot – 161 materiaalia (VK 148, Facebook 13)
 3. Suositut sivustot (YouTube) – 5 materiaalia.
Koko kattavuus – yli 50 miljoonaa ihmistä.

Ottamatta huomioon yleisön kattavuuden päällekkäisyysiä:
 1. Massamediassa: 1 576 693 254 käyttäjää (kuukausivierailujen kokonaismäärän mukaan)
 2. Sosiaalisessa mediassa: 26 958 787 käyttäjää. Mukaan lukien Vkontaktessa 25 290 991 käyttäjää ja Facebookissa 1 667 796 käyttäjää.
Tarkat indikaattorit:
Tykkää yhteensä – 12 400 (Vkontakte 9629, Facebook 2411, YouTube 360)
Postitusten kokonaismäärä – 906 (Vkontakte 293, Facebook 450)
Kommentteja yhteensä – 1934 (Vkontakte 1180, Facebook 526, massamedia 160, Youtube 68).
YouTubeen julkaistiin 68 materiaalia, joiden kattavuus oli 1304 640 käyttäjää.

Skripal-luennat 3-4/03/2019” informaatio-operaatioiden yhdistelmä osoitti selvästi, kuinka informaatio-agendan torjunnan teknologiat ja operatiivinen aloitteellisuus toimivat mediassa ja uudessa mediassa (”virusinfektio”) moderneissa oloissa ja kuinka tarkasti ”sokeaa” mediaa voidaan käyttää suorana mekanismina valtiollisen agendan edistämiseen (välilttämiseen ja levittämiseen laajemmalle yleisölle) tällaisissa operaatioissa. 

Tämä levittäminen toteutetaan ”virustartunnan” tavoin resonoivan informaation kanssa. Vastaavia tekniikoita voidaan tulevaisuudessa käyttää maamme etujen mukaisesti (Venäjän ministeriöiden ja osastojen suorittamissa operaatioissa ja operaatioiden yhdistelmissä).

* * * 

Lomonosoville nimetyn Moskovan valtion yliopiston valtiotieteen professori Andrei Manoilo postasi 8. maaliskuuta tämän edellä kirjoitetun raporttinsa informaatio-operaatioista ja niihin vastaamisesta.

Artikkeli perustuu 8.3.2020 professorilta saatuun henkilökohtaiseen sähköpostiin ja sen aineistoon. Suomessa on toistaiseksi täysin puutteellisesti käyty keskustelua nykyaikaisten informaatio-operaatioiden menetelmistä. Eläkkeelle sotilastiedustelusta siirtynyt ja yliopistossa työskentelynsä aloittanut Martti Kari on levittänyt suomalaisessa massamediassa moninaisia tarinoita (narratiivia) Venäjän uhkasta. Hän ei ole osoittanut mielenkiintoa vuorovaikutukseen infosotaa tutkivan moskovalaisen professorin kanssa. Tässä suorastaan surkeassa suomalaisessa tilanteessa tämä pieni artikkeli auttaa esimerkiksi Eurooppalaisen itsenäisen hybridiuhkien tutkimusyhdistyksen intressien mukaisesti parempaan asiantuntemukseen perustuvaan pohdiskeluun aihepiiristä, josta Suomessa on toistaiseksi kuultu vain länsimaisella agendalla toimivia tarinaniskijöitä. 

Tekstin suomensi ja levitti julkisuuteen kunnioittaen,
 
Juha Molari, 
siivooja
D.Th, BBA.
GSM +358 40 684 1172
EMAIL juhamolari-ÄT-gmail.com (-at-= @)
 


2 kommenttia:

 1. Krimin vapaehtoinen paluu...…. Kummeksun ajatusta ! Oliko Krim autonominen alue tms. jotta voi tehdä vapaehtoisen paluun ?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Miksi kummeksut? Autonominen Krim päätti jo toistamiseen, että se haluaa olla yhteydessä äiti-Venäjän kanssa.

   Poista