Statcounter

perjantai 8. tammikuuta 2010

Mielenosoituksia, dokumentteja, lehtijuttuja pastori Juha Molarin ja nationalistien kamppailustaTiedonantaja 8. tammikuuta 2010

MIELENOSOITUKSIA ERI PUOLILLA EUROOPPAA JA ESPOOSSA


Kansainvälinen lehdistötilaisuus kello 10.30 Helsingin keskustassa hotelli Seurahuoneen Keltaisessa kabinetissa, Kaivokatu 12 00100 Helsinki (Lisätietoa mielenosoituksesta ja lehdistötilaisuuden paikasta: Johan Bäckman, 040 503 5474).

Mielenosoituksia on tulossa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin sortoyrityksiä vastaan Venäjällä Suomen suurlähetystöjen edustalla Pietarissa, Moskovassa ja Muurmanskissa, sekä Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa sekä Espoon tuomiokapitulin edustalla (Kirkkokatu 10, 02770 Espoo) tiistaina 12.1.2010 klo 11:30. Espooseen saapuu ystäviä ja tukijoita eri kansalaisjärjestöistä (mm. Suomen antifasistinen komitea, Viron antifasistinen Yövartio-järjestö Ночной Дозор ja muut) Suomesta, Venäjältä, Virosta ja Latviasta.

Asiantuntija-seminaari kello 15:30:(russofobia-konferenssi Helsingin Seurahuoneen kabinetissa 36, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki).

Liity tukiryhmään Facebookissa!

MEDIASSA TÄHÄN SAAKKA

Turun Sanomat haastattelivat eri osapuolia ja kirjoittivat tapauksesta laajan uutisen. Turun Sanomat:
Myönteisessä lehtijutussa oli kuitenkin se virhe, jonka ilmeisemmin Jorma Back oli saanut ujutettua, että minun väitettiin olleen pappispuvussa Putinia tukevassa mielenosoituksessa Tampereella. Tosiasiassa Tampereella olin siviilivaatteissa The Soviet Story -elokuvaa vastustavassa tapahtumassa.

Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka ja lainoppinut asessori Pekka Leino olivat vastassa, kun nämä halusivat puhutella minua tiistaina 7.4.2009. Sain melkoisen määrän kieltoja kirjoittamista, matkustamista ja muuta toimintaa kohtaan, mutta tulkitsin kiellot perustuslain vastaisiksi. Kantelut tulivat minua vastaan kaksi viikkoa myöhemmin ProKarelian toimesta, mutta kapituli julkaisi välittömästi kantelijoita sympatiseeraavan lehdistötiedotteen asiasta.

Kerroin minua vastaan aloitetusta kantelu- ja tutkintaprosessista heti sen jälkeen, kun ensin ProKarelia ja Espoon tuomiokapituli olivat tiedottaneet ”sopimattomasta käytöksestäni” kotisivuillaan: tässä ensimmäinen lehdistötiedotteeni.

Tuomiokapitulin julkaiseman lehdistötiedotteen jälkeen villiintyi huhut meikäläisen työtavoista ja vastasin niitä varten Etelä-Uusimaa –lehteen toukokuussa 2009, mutta tämä blogikirjoitus on hiukan pitempi versio samasta lehtikirjoituksesta. Elokuun lopussa 2009 kerroin venäjänkielisessä blogikirjoituksessani, että olen avoin uusia työpaikkojakin kohtaan: http://juhamolari.blogspot.com/2009/08/blog-post.html. Tämä blogikirjoitus havaittiin vain muutaman tunnin kuluttua sekä Interfaxissa että Virossa: syntyi valtaisasti sanomalehtikirjoituksia asiani hyväksi Venäjällä. Venäläiset lehdet kirjoittivat ProKarelian ja tuomiokapitulin keskenään kuhertelevasta hyökkäyksestä minua vastaan laajasti jo elo- ja syyskuussa 2009. Moskovalainen diplomaattisen akatemian professori laittoi ystävällisen kirjeen syyskuussa 2009, kun kapituli ja ProKarelia kiristivät hyökkäyksiä meikäläistä vastaan, sain myös syyskuussa eräiltä seurakuntalaisilta ihania kortteja. YLE Svenska Nyheter käsitteli myös lyhyesti tapaustani. Venäläinen sanomalehti «Русский Обозреватель» julkaisi venäläisen historiallista muistoa arvostan tutkimussäätiön (“Фонд Историческая память”) kansainvälisten suhteitten johtajan Olesja Orlenkon (Олеся Орленко) artikkelin 27.10.2009. 6. lokakuuta 2009 Elina Laiho kirjoitti Länsi-Uusimaa -lehteen, että Pohjan pappi vastasi tuomiokapitulille.

Media on kertonut kirkollisesta oikeudenkäynnistä Venäjä-mieliseksi moitittua kirkkoherraa vastaan runsaasti myös vuoden vaihteen tuntumassa: Suomessa ja Virossa muutamat suositut blogikirjoittajat ovat kirjoittaneet tammikuussa 2010; mm. Venäjällä, Yhdysvalloissa, Ukrainassa, Tshetsheniassa, Virossa ym. ovat useat useat kymmenet televisio- ja radiokanavat, viralliset instituutiot ja suuret sanomalehdet kertoneet toistamiseen tapauksestani joulukuussa 2009. Lokakuussa 2009 kirkollinen Kotimaa-lehti lipsautteli asian johdosta, mutta päätoimittaja Mari Teinilän kanssa keskusteluni jälkeen erinomaisesti suostui vastineeseeni. Em. joulukuun venäläisen luettelon jälkeen on mm. pari kiinnostavaa venäläistä blogia kirjoittanut asiasta: Алексей Михайлов kysyy joulukuussa: Народ, что за Юха Молари? Что за священник? ja Санкт-Петербургский Католический Информационно-просветительский Центр 'MILITIA DEI' kertoo tapauksestani.

Yle 2 -alueuutiset kertoivat tapauksestani 7.10.2010. Evgenia Hilden-Järvenperä kirjoitti tapauksestani lokakuussa 2009. Leena Hietanen kirjoitti tammikuussa 2010 blogissaan Suomessa ilmenevästä ideologisesta vainosta, "puhdistuksesta", jossa mm. Venäjään myönteisesti tulkittavia henkilöitä ajetaan ulos töistään ja tehtävistään. Käymälässä-blogissa esitetään osuva mystikon näkökulma kirkolliseen oikeudenkäyntiin: "Hyvä piispa Mikko Heikka, kukaan ei tietenkään odota kirkolta instituutiona muuta kuin hyvää näytelmää. Kirkkoherra Molarin kohteluun liittyen täytyy kuitenkin kysyä onko suomen evankelisluterilainen kirkko ytimeltään naamio pakanallisille Kristusta pilkkaaville uhrimenoille?" ja muistettiin myös "Dostojevski-saarnaa", kun kyse on kuitenkin tuomiossa viranhoidon vakavista rikkeistä!

VIRALLISET DOKUMENTIT

Kanteluprosesi alkoi tästä Kari Silvennoisen Tamperen poliisille ja Espoon tuomiokapitulille jättämistä kanteluista.

Kihlakunnansyyttäjä Heidi Ukskoski antoi 20.11.2009 päätöksen ja sama venäjäksi, ettei Kari Silvennoisen nostamaa rikostutkintapyyntöä tutkita Tampereen poliisissa, mutta Espoon hiippakunnan tutkinta-asiamies seurakuntaneuvos OKT Jorma Back (71v, kokoomus) teki kuitenkin virallisessa raportissaan tämän jälkeen ehdotuksensa asian siirtämisestä muiden tapausten lisäksi kurinpitoasiamiehelle (ks. Kirkkolaki 23 luku, § 4 ja 6; Kirkkolaki ja kurinpitoasiamies), eli virasta määräajaksi tai pysyvästi erottamisen.

Jorma Back on Valamossa syntynyt vanha mies, joka on toiminut aktiivisesti Valamo-seurassa, kirjoittanut ja toimittanut aihetta romantisoivia kirjoja, eikä henkilökohtaisen taustansakaan vuoksi voi hyväksyä pappia, joka moittii perversseiksi - ajanmukaisesta todellisuudesta harhautuneiksi - niitä tahoja, jotka elävät menneisyytensä Karjalan tai Valomon palautusharhoissa.

Lähde: Lakimiesmatrikkeli 2007.

Hallituksen esityksessä vuonna 2003 (HE 121/2003) perusteltiin, että jo tutkinta-asiamiehen käyttö ja tarve kertoo poikkeustilanteesta:
23 luku. Kurinpitomenettely
4 §. Tutkinta-asiamies ja «kurinpitoasiamies». Pykälän otsikkoon ehdotetaan lisättäväksi maininta tutkinta-asiamiehestä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 momentti, jonka mukaan tuomiokapituli määräisi hiippakunnassa suoritettavaa kurinpitoasian valmistavaa tutkintaa varten tutkinta-asiamiehen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tutkinta-asiamiehen tarve on ilmeinen vaikeissa ja mutkikkaissa viranhaltijoiden epäillyissä virkavelvollisuuksien rikkomistapauksissa, joita tosin on lukumääräisesti verrattain vähän. Tuomiokapitulin viranhaltijat eivät esteellisyyden vuoksi voi suorittaa valmistavaa tutkintaa ainakaan papiston osalta, koska jatkotoimenpiteet tapahtuvat tuomiokapitulissa. Momentissa säädettäisiin tutkinta-asiamiehen kelpoisuudesta. Uuden 1 momentin johdosta nykyiset 1 ja 2 momentti siirtyisivät 2 ja 3 momentiksi. - - - 5 § Valmistava tutkinta. Jos 3 §:ssä mainitulla viranomaisella on perusteltua aihetta olettaa kurinpitovaltansa alaisen papin tai muun viranhaltijan syyllistyneen virkarikokseen tai sellaiseen menettelyyn, josta voi seurata kurinpitorangaistus, sen on huolehdittava siitä, että asiassa suoritetaan valmistava tutkinta. Tutkinnan suorittaa hiippakunnan tutkinta-asiamies. Tutkinnan valmistuttua viranomaisen on, jos tutkinta antaa siihen aihetta, toimitettava tutkinta-aineisto viralliselle syyttäjälle tai kurinpitoasiamiehelle taikka pantava vireille kurinpitomenettely.


Minun tapaukseni on nyt piispan johdolla tuomiokapitulissa tulkittu, että olisi "perusteltu aihe olettaa" minun syyllistyneen virkarikokseen tai vastaavaan, että tämä olisi "ilmeisen vaikea ja mutkikas virkavelvollisuuksien rikkomistapaus", jota kapitulin jäsenet eivät voi tutkia estellisyyden vuoksi, mutta Valamo-seuran romantikko voi!

Tuomiokapitulin ja tutkinta-asiamiehen raportti saapui kirkkoherralle jouluaaton aattona 23.12.2009. Juha Molarin virallinen vastaus 26.12.2009 (2009 – 00204/diaari 531; 2009-00402/diaari 439) esityksiin erottaa hänet määräajaksi tai pysyvästi pappisvirasta, koskien myös Veikko Saksin ja Kari Silvennoisen kanteluja sekä Rimma Salosen tapausta: tutkinta-asiamies oli erityisen tuohtunut, koska kutsuin Rimma Salosen tapausta en ainoastaan "perhetragediaksi", vaan myös "suomalaisperäiseksi diplomaattiseksi sotkuksi". Tällä tavalla sanoin, kun tutkinta-asiamies kysyi erityisesti asiaa minulta ja kerroin samansuuntaisesti myös televisiohaastattelussa sekä blogikirjoituksessani, mutta en kirkossa tai saarnavirassa. Espoon tuomikapituli on alusta alkaen – jo huhtikuussa 2009 – tiedottanut kirkkoherra Molarin ”sopimattomasta käytöksestä”, vaikka asiaa ei ole tukenut mikään tutkimus tai ulkopuolinen näyttö tämän yhden kantelijan väitteen lisäksi. Kapituli ei ole huomautuksista huolimatta täydentänyt tiedotustaan sittemmin, kun asiasta huomautettiin poliisin ja syyttäjän päätöksen perusteella.

Tuomiokapituli aloitti Kari Silvennoisen kantelun sijasta selvittää ensin Karin ystävän ProKarelian pääsihteeri Veikko Saksin kantelua, joka lähetettiin pian asianajajan tekemän kantelun jälkeen. Jorma Back kirjoitti tutkimusraporttinsa Saksin kantelun perusteella.

Annoin oman vastaukseni Jorma Backin ensimmäiseen tutkintaraporttiin: vastaukseni julkaisin 3.10.2009 asiassa perjantaina 2. lokakuuta 2009 2009-00205, ja moitin erityisesti raportin perustuvan asiakirjojen ja lausuntojen väärentämiseen, rakentuvan Venäjä-vihamieliseen syrjintään työntekijää vastaan sekä yritykseen kantelun käsittelyn sijasta koota kaikenlaista kontekstistaan irrottua mainettani pilaavaa fantasiaa, kuten kysymyksiä venäläisistä tulonlähteistä ym. Jorma Back antaa oman todisteensa sen puolesta, että saarnaisin enemmän Venäjästä kuin Jumalasta kirkossa: Back viittaa yli kolme vuotta vanhaan joulusaarnaani, jossa silloinen Malmin seurakunnan seurakuntapastori viittasin Fjodor Dostojevskiin. Kaikki saarnani ovat luettavissa internetistä hänen kotisivuiltaan. Syytöksen alainen saarnani on tässä. Back harhautti minua kuitenkin ”suutahtamaan” vastauksessani enemmän kuin tarpeellista, sillä Back kirjoittaa ikään kuin seurakuntaneuvosto olisi sanonut, että saarnaan ”enemmän Venäjästä kuin Jumalasta”, mutta tosiasiassa seurakuntaneuvosto ei käytä tällaista ilmaisua, vaan alkuperäisissä dokumenteissa puhui syksyisten saarnojen käsittelevän myös yhteiskunnallisia oloja. Veikko Saksin tekemä kantelu on tässä.

17 kommenttia:

 1. Miten tälläisessä fasistisessa-Suomessa voi olla mitaan oikeudenmukaisuutta !Suomen tasavallan presidentti T.Halonen puhuu "erillis-sodasta" huuli pyöreenä.Hän onkin Tannerin verikoira-säätiön johto-henkilöitä !

  VastaaPoista
 2. Taitaa olla valtavasti porukkaa näissä "mielenosoituksissa" :) LOL, tämä juttu pelasti päivän!

  VastaaPoista
 3. Nytkö leimataan ihmisiä jo iän ja syntymäpäikan perusteella?

  VastaaPoista
 4. Syntymäpaikka ei suinkaan ole ratkaiseva, ei myöskään ikä, mutta asiaan liittyvä ao. henkilön harrastuneisuus luovat tutkinta-asiamiehen raporttien asenteita selittävän taustan. ProKarelian asiassa hän ei ole ulkopuolinen, vaan karelistien kanssa sisäpuolinen, osallinen tyyppi.

  VastaaPoista
 5. Juha Molari, onko synti kaivata kotiseutua, josta ihminen on joutunut pakenemaan? Ovatko palestiinan pakolaiset syntisiä, kun he kaipaavat omaan kotimaahansa? Kertoisitko mihin ne 400 000 Karjalan evakkoa olivat syyllisiä, kun he joutuivat pakenemaan omista kodeistaan? Pidätkö Stalinin hyökkäystä Suomeen 30.11. ja sitä seuranneita pakkoalueluovutuksia oikeutettuna?

  VastaaPoista
 6. Tämä Valamossa syntynyt juippi-Back on jäävi ketään erottamaan.Prokarelia järjestö on ulkopoliittisesti vaarallinen viha-järjestö !Olimme tappamassa nälkään Leningradin piirrityksessä 1500000 ihmistä.Siitä korvauksena luovutettu Karjala on alakanttiin.Vaiettu piiritys on maailman suurin ihmisen pahuus!Vieläkin voimme joutua lisävastuuseen tähän julmuuteen osallistumisesta !?

  VastaaPoista
 7. Olet Kalle J. Miettinen oikeassa siitä, että Leningradin piiritys on Suomessa kovin pahasti vaiettu.

  Olen kuitenkin korjaamassa tilannetta, sillä kesäksi 2010 valmistuu aihetta käsittelevä parisataa sivua tai vähän yli paksu kirjoitukseni. En ole keskustellut vielä kustantajasta.

  Myös yritän kesäksi 2010 saada valmiiksi Tshetshenian terroristeja ja heitä tukevien ulkomaalaisten palkkasotuurien analyysin, joka käsittää ajan ennen vuotta 2000. Senkin paksuus lienee noin 200 sivua. Ehkä Abdullah Tammi kirjoittaa 2000-luvusta...

  Toki tämä aikataulu nopeutuu, jos menetän pappisviran, jolloin saan kovasti vapaata aikaa.

  VastaaPoista
 8. "Olimme tappamassa nälkään Leningradin piirrityksessä 1500000 ihmistä.Siitä korvauksena luovutettu Karjala on alakanttiin."

  Luovutettiinko tuo Karjala vähän niin kuin ennakkokorvauksena vai? Onneksi te kommarit olette katoavaa maailmanperintöä, ainakin Suomesta. Venäjällä kommunistinen ajattelutapa valitettavasti on periytynyt niillekin, jotka eivät enää aatteeseen muuten uskokaan.

  VastaaPoista
 9. Ex-kirkkoherralla alkaa oolla jo vetelät housussa. Hyväpalkkainen duuni lähtee alta. Näemmä entisten kirjoitusten (uus)sensurointi on menossa taas. Ex-kirkkoherra ei ilmeisesti vieläkään tajua, että kerran netissä on aina netissä. Myöskin ne kaikkein vanhimmat kirjoitukset, joihin ex-kirkkoherra ei ole koskaan itsesensurointiaan harrastamaan. Hahahaha...

  VastaaPoista
 10. Lehdistötiedote: Suomen Antifarisealaisen komitean vuosikokous lähestyy

  Pian täyttyy tasan vuosi Suomen Antifarisealainen Komitean (SAFKO) perustamisesta. Juhlan kunniaksi SAFKO on avannut oman blogin http://antifarisealaiset-safko.blogspot.com ja kutsuu koolle jäsenistön vuosikokouksen. Vuosikokouksessa valitaan myös vuoden farisealainen.

  Vuoden farisealaisen titteli annetaan vuosittain tekopyhälle ihmiselle, jonka sanat ja teot ovat äärimmäisessä ristiriidassa keskenään ja joka ottaa itselleen messiaanisen oikeuden tuomita kanssaihmisiään, toisia kansoja ja kulttuureja – sekä nostaa toisia kansoja ja itsensä muiden yläpuolelle.

  Perustamiskokouksessaan 2009 komitea valitsi jäsenten äänivyöryn saattelemana ensimmäiseksi vuoden farisealaiseksi Pohjan kirkkoherra Juha Molarin.

  Suomen antifarisealainen komitea SAFKO edustaa kiihkotonta, kaikkiin uskontoihin, kansoihin ja kulttuureihin tasavertaisesti suhtautuvaa agnostista maailmankatsomusta. SAFKO pyrkii edistämään suvaitsevaista, avarakatseista, humaania ja aitoon lähimmäisenrakkauteen perustuvaa arvomaailmaa. SAFKO vastustaa kaikenlaista totalitaarisen ja autoritaarisen valtiojärjestelmän ihailua, henkilöiden ja kuvien palvontaa, fanaattista kiihkoilua uskonnossa ja politiikassa.

  SAFKO:a ei pidä sekoittaa venäläistä sovinismia levittävään Suomen antifasistiseen komiteaan SAFKA:an.

  VastaaPoista
 11. Kalle J. Miettinen9. tammikuuta 2010 klo 6.52

  Suomalainen Lutherilaisuus on Russofopistinen ropakanta-järjestö!Lutherilainen kirkko kaatuu heti kun otetaan köyhän Suomen kansan verotusoikeus pois!Kuka näitä lapseensekaantujia ja juoppoja rupeaa elättämään !

  VastaaPoista
 12. Totta kai sensuroin minulle lähetettyjä tekstejä, koska useat tekstit ovat suoranaisesti halventavia. Blogi on minun internet-päiväkirjani, enkä halua törkimysten tulla mustaamaan sitä, vaikka sallinkin melko paljon.
  Omia tekstejäni en mitenkään häpeä. Joku kirjoittaa, että sensuroisi vanhoja tekstejä pois, kosk a muka nyt paskat housuissa olisin epävarma tulevaisuudestani, sillä olenhan jo ex-kirkkoherra tms. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen toki poistanut joitakin tekstejä jo yli puoli vuotta sitten, koska niiden tekstien tarkoitus jo katosi siihen mennessä. Tarkoitan lähinnä Helsingissä maaliskuussa 2009 olleen mielenosoituksen hyväksi herätettyä huomiota. Sen jälkeen kun huomio on herätetty värikkäästi mielenosoituksen asian hyväksi – venäläisten kokeman diskriminaation Virossa -, ei ole enää aiheellista julkaista itse blogia. Monille ihmisille kävi nyt kuitenkin niin, että huomiotaherättävä mainokseni muodostui ikään kuin todellisen toiminnan kuvaukseksi, vaikka nämä ovat eri asioita. Olen toiminut markkinoinnin AIDA-periaatteen mukaisesti: ensimmäinen A = Attention eli huomion herättäminen, I = Interest eli innostuksen aikaansaaminen, D = Desire eli ostohalun nostattaminen, ja A = Action eli toiminnan aikaansaaminen. Kun puhutaan viimeisestä A-kirjaimesta, action, silloin pitää katsoa reaaliteetteja. Olen toiminut erittäin hyväkäytöksisesti ja rauhallisesti mielenosoituksen tarkkailijana, silloin kun on ollut julkisesta tilaisuudesta kyse, mutta yksityisesti olen aterioinut heidän kanssaan ja kuljettanut heitä autollani, koska sympatiseeraan mielenosoittajien viestiä: syrjinnän vastaista protestia. En ole itse järjestäjä mielenosoitukselle, koska minulla ei ole ollut sellaisia kansainvälisiä suhteita. Nyt on jälkikäteen tahallinen tai tahaton ongelma, että nämä kaksi A (Attention ja Action) sekoitetaan. Lisäksi ei ole sanottu, mikä on se kristillisen eetoksen kannalta paha, kun sympatiseerasin mielenosoittajien diskriminaation vastaista viestiä. Sanottakoon, että kuukausi sitten mainitut mielenosoittajat saivat myös suuret vahingonkorvaukset asiansa johdosta oikeuslaitoksen päättämänä, joten heidän kokema vääryys on siis virallisestikin tunnustettu, vaikka ei julkisesti anteeksipyydetty.
  Itse kantelut alkoivat kuitenkin Tampereen huhtikuun 2009 jälkeen, jossa en ole ollut pappispuvussa sen enempää palttoon alla kuin muutenkaan. Olen puhunut asiantuntijaseminaarissa, ja seurannut mielenosoitusta The Soviet Story –festivaalia vastaan. Kyseistä elokuvafestivaalia ja ProKareliaa arvosteleva mielenosoitus on täysin kristillisen eetoksen mukaista toimintaa, rauhan ja hyvien suhteiden rakentamista nykyisten valtioiden välille. Sanottakoon vielä, että papit ovat olleet vuosikymmenien aikana lukuisissa eri mielenosoituksissa. Miksi ei syrjinnän ja valtiollisen vihan vastaisen historian väärentämisen vastainen mielenosoitus ole aiheellista? Siksi olenkin vaatinut vastineissani, että pitää puhua itse substanssista – asiasta, kun arvioidaan toimintani sopivuutta kirkon eetokselle, jossa varassa tuomio suoritetaan puoleen tai toiseen.
  Vastauksissani en seikkaile kaikkien blogikirjoittajien ja kommenttien maailmassa, koska kommentit on voitu irrottaa vuorovaikutusmaailmasta, hienovaraisesti väärentää ja kirjoittaa myös minun nimissäni (siis väärennetyt kommentit, joita on ollut SAFKA:n ja J. Bäckmanin ja Iltalehden ym. sivuilla ikään kuin minun nimissäni). Iltalehti onkin sulkenut pari keskusteluketjua minun toivomuksestani, koska siellä on esiintynyt väärennöksiä ja kunniaa loukkaavia menettelytapoja. Viralliset vastaukseni keskittyvät viralliseen raporttiin ja siinä esitettyihin perusteluihin: eikö menettelyni olekin luonteva. Lähtökohtahan on oikeusjärjestelmässämme syyttömyysolettamus, paitsi että kirkolla se näyttää olevan luterilaisen teologian tai joidenkin muiden intressien tähden olettamus perinpohjaisesta kieroutuneesta ryssämielisestä syntisyydestä, jolloin minun tehtäväksi jäisi todistaa oma syyttömyyteni ja kelvollisuuteni.

  VastaaPoista
 13. Juha olet kiistänyt, ettet ole ollut mielenosoituksissa "liperit liehuen", vaikka oletkin blogissasi niin uhonnut. Kuitenkin kirjoitit 4.1. "mitä olen muka tehnyt, kun olin palttoo päällä, jonka alta joskus saattoi näkyä pappispuku, jos palttoo aukesi ja valokuvaaja osui sopivaan kulmaan".

  VastaaPoista
 14. en ymmärrä viimeistä kysymystä.

  (1) olen mainonnassa herättänyt värikkäästi mielenkiintoa ja kertonut osallistuvan maaliskuussa mielenosoitukseen apartheidia ja diskriminaatiota vastaan. Tosiasia tilanteessa on ollut palttoo yllä. Itse vaatteita tärkeämpi on se eetos ja sisältö, jonka mukaisesti olen kussakin tilanteessa maaliskuussa käyttäytynyt. Niin olen tositilanteessa seurannut ja katsellut mielenosoittajia ja ystäviäni niin kuin kymmenet muutkin ihmiset, Jussi Halla-ahosta alkaen, sekä olen avustanut heitä liikkumisessa ja ravintolassa aterioidessamme. Kyse on siis käytöksestä: mikä oli eettisesti ala-arvoista käytöstä, käyttäydyinkö pahasti?

  (2) ProKarelian aktivistin kantelun mukaan olisin ollut mielenosoituksessa huhtikuussa 2009 Tampereella pappispuvussa, mutta tuo väite on tahallinen valhe. Juuri Tampere on tutkinnan ytimessä, joten asioita ja päivämääriä ei pitäisi sekoittaa.

  VastaaPoista
 15. Kirkkoherra on valitettavasti eksynyt jo niin kauas, että on tullut jo umpikuja.

  Nyt on tullut pysähtymisen aika.

  Turha enää kiihdyttää itseään ja muita.

  On aika pyytää voimaa kohdata oma tilansa ja nöyrtyä näkemään se.

  Vieläkin on lupa pyytää Jumalalta oikeaa silmävoidetta, jotta näkee oman tilansa.

  VastaaPoista
 16. Pastorin ystävä K.J. Miettinen yrittää kaunistella Suomen verihurtta-armeijan tekosia.Kuuluisia antifasisti,dosentti Anu Saukko on laajapohjaisissa tutkimuksissaan selvittänyt,että pelkästään Leningradin alueella suomalaisten sota- ja piiritystoimien seurauksena sai surmansa tai muuten kuoli 2340862 neuvostokansalaista! Siis kaksimiljoonaakolmesataaneljäkymmentätuhattakahdeksansataakuusikymmentäkaksi neuvostoliittolaista äitiä,lasta ja vanhusta.Lukujen vääristely palvelee ainoastaan fasistien tarpeita.Hävetkää.

  VastaaPoista
 17. Mannerheim kielsi katkaisemasta Muurmannin rataa, joka oli Leningradin ainoa huoltoreitti piirityksen aikana. Mannerheim halusi pelastaa Leningradin siitä huolimatta, että kyseistä rautatietä pitkin kulki USA:n aseapu Neuvostoliitolle. Kiitollisina tästä neuvostojohtajat eivät vaatineet Mannerheimia oikeuteen sotasyyllisyydestä. Sensijaan monet suomalaisveteraanit ovat vieläkin katkeria vastapuolen ammuksista, joissa luki Made in USA.

  VastaaPoista